REFORMA Zarządzanie. działalnością handlową. Zofia Mielczarczyk. Kwalifikacja A Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REFORMA 2012. Zarządzanie. działalnością handlową. Zofia Mielczarczyk. Kwalifikacja A.22.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC"

Transkrypt

1 REFORMA 2012 Zarządzanie działalnością handlową Zofia Mielczarczyk Kwalifikacja A.22.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

2 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: dr hab. inż. Justyny Górnej, mgr Bogusławy Bebak i dr. Krzysztofa Koca. Typ szkoły: technikum. Zawód: technik handlowiec. Kwalifikacja: A.22. Prowadzenie działalności handlowej. Część kwalifikacji: 2. Zarządzanie działalnością handlową. Numer ewidencyjny w wykazie: 21/2014 Rok dopuszczenia: 2014 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie I (2014) ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Barbara Jaworska (redaktor koordynator), Agnieszka Wiąckowska (tłumaczenie podstawowych pojęć na język angielski), Magdalena Wessel-Zasadzka (tłumaczenie podstawowych pojęć na język niemiecki) Konsultacje: mgr Ewa Kawczyńska-Kiełbasa, mgr Joanna Śliżewska Redakcja językowa: Małgorzata Krygier Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Grafos Fotografia na okładce: YanLev/Shutterstock.com Fotoedycja: Agata Bażyńska Skład i łamanie: IGAWA Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Druk i oprawa: Orthdruk sp. z o.o., Białystok Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 SPIS TREŚCI 3 Wstęp System klasyfikacji działalności i produktów Polska Klasyfikacja Działalności i Europejska Klasyfikacja Działalności Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności handlowej Uregulowania prawne dotyczące rozliczeń z budżetem z tytułu podatków Uregulowania prawne związane z zatrudnieniem pracowników Zapytania ofertowe i oferty handlowe Zapytanie ofertowe Oferta handlowa Negocjacje handlowe Umowy handlowe Formy sprzedaży w handlu Formy sprzedaży w stacjonarnym handlu detalicznym Specjalne formy sprzedaży Kalkulacja cen sprzedaży towarów Ceny sprzedaży towarów a wynik finansowy przedsiębiorstwa Metody kalkulacji ceny sprzedaży towarów Zaopatrzenie firmy handlowej w towary Ustalanie wielkości zapotrzebowania na towary Ustalanie poziomu zapasów towarowych Wybór dostawcy towarów Zamawianie towarów Logistyka w procesach dystrybucji towarów Składniki procesów logistycznych Wybór kanału dystrybucji i strategie dystrybucji towarów Kanały dystrybucji Strategie dystrybucji

4 4 SPIS TREŚCI 10. Proces przyjmowania zakupionych towarów do jednostki handlowej Przyjmowanie towarów odbiór ilościowy i jakościowy Charakterystyka oznakowań towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Rodzaje magazynów Zasady wyboru lokalizacji magazynów hurtowych Wyposażenie magazynów Rozplanowanie wnętrza magazynu Rozmieszczenie towarów Przepustowość magazynów Dokumentacja dotycząca transakcji handlowych Postępowanie reklamacyjne Postępowanie reklamacyjne dotyczące umów sprzedaży konsumenckiej Postępowanie reklamacyjne dotyczące umów sprzedaży/dostawy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą Odpowiedzi do wybranych zadań Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim Źródła ilustracji i fotografii Wykaz wykorzystanych aktów prawnych Literatura

5 6. FORMY SPRZEDAŻY W HANDLU 37 6 Formy sprzedaży w handlu ZAGADNIENIA Formy sprzedaży w stacjonarnym handlu detalicznym Specjalne formy sprzedaży Wprowadzenie Rozwój technologiczny znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia i je ciągle zmienia (medycyna, transport i łączność, przemysł itd.). Dotyczy to także handlu. Obok ukształtowanych historycznie tradycyjnych form sprzedaży pojawiają się nowe i zdobywają swoje miejsce na rynku. ZAPAMIĘTAJ Forma sprzedaży to sposób organizacji transakcji handlowej, w wyniku której klient (odbiorca) otrzymuje towar, a sprzedający (dostawca) zapłatę za ten towar. Te transakcje mogą być realizowane w różny sposób, co jest podstawą wyodrębnienia dwóch podstawowych form sprzedaży, a mianowicie 1 : 1. formy bezpośredniej, 2. formy pośredniej. Sprzedaż bezpośrednia odbywa się z pominięciem różnych pośredniczących ogniw (np. hurtu, detalu). Producenci docierają ze swoją ofertą do konkretnych nabywców poprzez akwizytorów (pracujących często w systemie wielopoziomowej struktury). PRODUCENT Akwizytorzy 2 Akwizytor Akwizytor Akwizytor Akwizytor Rys Schemat wielopoziomowego systemu sprzedaży bezpośredniej 1 H. Szulce, J. Chwałek, W. Ciechomski, Z. Mielczarczyk, Ekonomika handlu, cz. 1, WSiP, Warszawa 2011, s Akwizytorzy przedstawiciele (tu producenta) pozyskujący nabywców i zbierający zamówienia na towary lub usługi.

6 38 6. FORMY SPRZEDAŻY W HANDLU Na rynku globalnym funkcjonuje wiele sieci akwizycji, które prowadzą sprzedaż bezpośrednią, np. artykułów branży kosmetycznej, chemii gospodarczej, sprzętu AGD. Oferowane w sprzedaży bezpośredniej produkty nie są dostępne w sieciach handlowych. Stwarza to wrażenie, że nabywca staje się posiadaczem ekskluzywnej marki, która dociera do ograniczonego grona klientów. Sprzedaż pośrednia występuje wówczas, kiedy między producentem a ostatecznym (finalnym, końcowym) nabywcą towaru występuje ogniwo (lub ogniwa) pośredniczące. W sprzedaży pośredniej końcowy nabywca dokonuje zakupu najczęściej w sieci handlu detalicznego w punktach sprzedaży detalicznej (PSD). PRODUCENT Hurtownia Hurtownia Hurtownia PSD PSD PSD PSD PSD PSD PSD PSD PSD Klienci Klienci Klienci Klienci Klienci Klienci Klienci Klienci Klienci Rys Schemat sprzedaży pośredniej 6.1. Formy sprzedaży w stacjonarnym handlu detalicznym ZAPAMIĘTAJ Sprzedaż w punktach sprzedaży detalicznej (PSD) może być prowadzona z wykorzystaniem różnych metod (form) obsługi klientów, a dobór odpowiedniej metody jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Podstawowe formy obsługi stosowane w stacjonarnym handlu detalicznym to: tradycyjna, samoobsługowa, preselekcyjna. Forma tradycyjna sprzedaży (rys. 6.3) polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z klientem przy każdej transakcji i odbywa się to zwykle przy zachowaniu następujących warunków: w sali sprzedażowej są wyodrębnione dwie części (oddzielone zwykle stołem sprzedażowym ladą). W jednej z nich znajdują się towary oraz miejsce dla sprzedawcy(ów), druga część jest przeznaczona dla klientów, klienci nie mają bezpośredniego dostępu do towarów, towary są prezentowane i podawane przez sprzedawcę, klienci są obsługiwani szeregowo (według zajętej przez nich kolejności).

7 6.1. FORMY SPRZEDAŻY W STACJONARNYM HANDLU DETALICZNYM 39 Rys Sklep z tradycyjną formą sprzedaży Transakcja handlowa przy tradycyjnej formie sprzedaży może przebiegać: z rozwiniętą (pełną) obsługą, obejmującą powitanie klienta, ustalenie zapotrzebowania, prezentowanie towaru i pomoc przy jego wyborze, przyjęcie i zrealizowanie zamówienia, obliczenie kwoty należności i przyjęcie zapłaty, wydanie towaru i pożegnanie klienta. Taki sposób obsługi jest stosowany przede wszystkim w PSD prowadzących sprzedaż towarów luksusowych lub/i specjalistycznych, w których klient oczekuje indywidualnego traktowania i fachowej informacji dotyczącej wybieranych towarów; ze zredukowaną obsługą, którą charakteryzuje ograniczony udział sprzedawcy w procesie sprzedaży. Ten udział sprowadza się do niezbędnych czynności: powitania klienta, przyjęcia zamówienia, zainkasowania należności, wydania towaru i pożegnania nabywcy. Taki przebieg mają najczęściej transakcje przy sprzedaży artykułów codziennego użytku (np. porcjowanego mięsa, porcjowanych wędlin). Tradycyjna forma sprzedaży jest mniej efektywna niż inne formy (scharakteryzowane niżej). Każdy klient w większym lub mniejszym stopniu angażuje sprzedawcę, niezależnie od tego, czy transakcja dojdzie do skutku. Przy dużej liczbie kupujących tworzą się więc kolejki, gdyż klienci nie mają możliwości samodzielnego wyboru towaru. Mimo tych ujemnych stron tradycyjnej formy sprzedaży jej stosowanie jest w niektórych przypadkach uzasadnione bądź konieczne, np. przy prowadzeniu sprzedaży: towarów o wysokiej wartości, łatwych do kradzieży, na które zapotrzebowanie jest bardzo zindywidualizowane (np. biżuteria), towarów wymagających odważania i zachowania przy tym określonych wymogów sanitarnych (np. nieporcjowanego mięsa, nieporcjowanych wędlin) lub odmierzania (np. artykułów pasmanteryjnych), innych towarów, jeśli mała powierzchnia lokalu sklepowego uniemożliwia ich odpowiednie prezentowanie, zapewniające swobodny dostęp klientów.

8 40 6. F O R M Y S P R Z E DA Ż Y W H A N D L U Rys Sklep z samoobsługową formą sprzedaży Obecnie w handlu detalicznym (jeśli to tylko możliwe) są stosowane powszechnie formy sprzedaży określane jako nowoczesne, czyli samoobsługa i preselekcja. Formę samoobsługową charakteryzuje (rys. 6.4): pełny dostęp klienta do towarów, co pozwala na samodzielny i nieskrępowany wybór; czas poświęcony na oglądanie i wybór zależy wyłącznie od klienta (ograniczeniem są tylko godziny otwarcia punktu sprzedaży), odpowiednia ekspozycja towarów, która zapewnia nie tylko swobodny dostęp do poszczególnych towarów, ale również możliwość samodzielnego pobrania i pakowania towaru (towary powinny być tak ułożone, aby ich pobieranie było bezpieczne dla klienta, nie rujnowało całej ekspozycji oraz pozwalało na uniknięcie uszkodzenia lub zniszczenia towarów), samodzielne pobieranie przez klienta wybranego towaru. Ta forma sprzedaży stosowana jest przede wszystkim w handlu towarami częstego, rutynowego zakupu (np. pieczywo, nabiał), dostosowanymi do sprzedaży samoobsługowej (np. żywność paczkowana), powszechnie znanymi (co oznacza, że klienci mają zwykle sprecyzowane potrzeby i sprawnie dokonują wyboru towarów). W procesie sprzedaży samoobsługowej można wyróżnić następujące elementy: oglądanie prezentowanych towarów, dokonanie wyboru i samodzielne pobieranie przez klienta towarów, przeprowadzenie rozliczenia (zapłaty) za zakupiony towar przy stanowiskach kasowych. Taki przebieg sprzedaży oznacza, że jednocześnie wielu klientów może oglądać towary i dokonywać zapłaty (w dużych samoobsługowych sklepach jest zwykle kilka, a nawet kilkanaście stanowisk kasowych). W większości transakcji kontakt klienta z personelem PSD ma miejsce w ostatniej fazie sprzedaży, tzn. przy dokonywaniu zapłaty za nabyte towary. W trakcie oglądania i wyboru towaru ten kontakt może nie występować w ogóle lub incydentalnie (np. w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji o towarze lub miejscu ekspozycji poszukiwanego towaru).

9 6. 1. F O R M Y S P R Z E DA Ż Y W S TA C J O N A R N Y M H A N D L U D E TA L I C Z N Y M Dzięki takiej organizacji proces sprzedaży ulega usprawnieniu (w porównaniu do formy tradycyjnej) i umożliwia zwiększenie liczby obsługiwanych klientów, a tym samym wzrost wydajności pracy. Z kolei, możliwość poświęcenia dowolnego czasu na wybór towaru (bez presji, że w kolejce oczekują następni klienci) zwiększa komfort dokonywania zakupów. W sklepach samoobsługowych podstawową rolą sprzedawców jest uzupełnianie ekspozycji towarów, co może być wykonywane także przez personel pomocniczy. W wielu sklepach, np. oferujących towary branży ogólnospożywczej, stosuje się formę mieszaną sprzedaży. Towary wymagające porcjowania (np. mięso, wędliny, niektóre artykuły nabiałowe) są sprzedawane w wydzielonych częściach sali sprzedażowej z zachowaniem zasad obsługi tradycyjnej, a towary dostosowane do samodzielnego wyboru przez klienta są ogólnodostępne. Inkasowanie należności za towary (ze stoiska obsługi tradycyjnej i wybranych samodzielnie w części samoobsługowej) odbywa się przy stanowiskach kasowych. Formę sprzedaży preselekcyjnej (rys. 6.5) charakteryzuje: swobodny dostęp klienta do towarów, wzorów towarów lub próbek, samodzielny wybór i sprecyzowanie zamówienia przez klienta (zgłoszenie zamówienia do sprzedawcy), realizowanie zamówienia przez personel sklepu (zapakowanie i wydanie towaru oraz zainkasowanie należności) Forma preselekcyjna jest stosowana w sklepach prowadzących sprzedaż towarów wybieralnych1, wymagających przymierzania (np. odzież), odmierzania (np. tkaniny), demonstrowania (np. meble). Rys Sklep z preselekcyjną formą sprzedaży 1 Towary wybieralne towary okresowego zakupu, które są nabywane po przemyśleniach i porównaniu cen i cech towarów (np. meble, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy). 41

10 42 6. FORMY SPRZEDAŻY W HANDLU Transakcja realizowana w sklepie z preselekcyjną formą sprzedaży obejmuje następujące typowe czynności: oglądanie towarów lub wzorów towarów, którymi jest zainteresowany klient, korzystanie przez klienta (na jego życzenie) z informacji o towarze, udzielanych przez personel sklepu, który powinien bardzo dobrze znać branżę, dokonanie wyboru towaru i zgłoszenie zamówienia do sprzedawcy (klient przy sprzedaży preselekcyjnej nie może samodzielnie pobierać towaru, o czym często informują wywieszki Towar podaje sprzedawca ), realizacja zamówienia, czyli przygotowanie i zapakowanie towaru przez personel sklepu, zainkasowanie należności. Forma sprzedaży preselekcyjnej łączy niektóre cechy sprzedaży tradycyjnej (zindywidualizowana obsługa poszczególnych klientów) z niektórymi cechami sprzedaży samoobsługowej (swobodny dostęp klientów do towarów lub ich wzorów). Cechy te pozwalają, z jednej strony, optymalizować koszty sprzedawcy (personel angażowany jest na życzenie klienta i do finalizowanych transakcji), a z drugiej zwiększyć komfort klienta, który ma dużą swobodę w zapoznawaniu się z ofertą towarową (bez ograniczeń czasowych). Decyzja o wyborze formy sprzedaży w konkretnym przypadku wymaga uwzględnienia różnych czynników, z których podstawowe to branża towarowa PSD i wielkość lokalu sklepowego. Sprzedaż samoobsługowa, najbardziej efektywna, nie może być stosowana w PSD o małej powierzchni sprzedaży (niezależnie jakiej branży dotyczy). Urządzenia sklepowe (regały, gondole, stojaki i inne) z towarami muszą być tak rozmieszczone, aby przejścia zapewniały swobodny ruch klientów. Ponadto ograniczeniem dla tej formy sprzedaży może być branża towarowa PSD (np. sprzedaż towarów wymagających odważania, odmierzania czy też towarów ciężkich, o dużych gabarytach, których klient nie może sam pobierać i pakować). Duża powierzchnia sprzedażowa jest konieczna również przy stosowaniu formy preselekcyjnej, gdzie rozmieszczenie towarów powinno spełniać podobne warunki jak przy formie samoobsługowej. Forma tradycyjna (jako najmniej efektywna) jest stosowana w przypadkach dysponowania niewielkim lokalem lub/i jeśli jest prowadzona sprzedaż towarów, których przygotowanie zgodnie z zamówieniem klienta wymaga udziału sprzedawcy (np. w sklepach z mięsem, nabiałem i innymi odmierzanymi lub odważanymi towarami) Specjalne formy sprzedaży Oprócz omówionych wyżej konwencjonalnych form sprzedaży sklepowej na rynku występują detaliczne transakcje handlowe realizowane w sposób odmienny (ta odmienność dotyczy różnych elementów transakcji, np. techniki dostarczania towarów, sposobu zapłaty itd.). Te odmienne formy sprzedaży są określane jako specjalne formy sprzedaży, a ich lista jest zmienna (niektóre zanikają, np. sprzedaż prowadzona przez domokrążców, inne powstają, np. sprzedaż internetowa). Specjalne formy sprzedaży, które obecnie można spotkać w rzeczywistości gospodarczej, to przede wszystkim sprzedaż z dostawą do domu, sprzedaż wysyłkowa, obwoźna, z automatów, ratalna, internetowa. Sprzedaż z dostawą do domu polega na dostarczaniu zamówionych towarów do domu klienta. Taka dostawa może mieć charakter jednorazowy (np. zakup mebli lub ciężkiego, o dużych gabarytach sprzętu AGD, RTV) lub ciągłych, codziennych lub cyklicznych dostaw (np. mleka, wody naturalnej konfekcjonowanej w dużych aglomeracjach miejskich). Obec-

11 6.2. SPECJALNE FORMY SPRZEDAŻY 43 nie częściej można się spotkać z dostawami jednorazowymi, gdyż na codzienne dostawy nie ma zapotrzebowania. Gęstość sieci sklepów detalicznych powoduje, że samodzielne dokonywanie codziennych zakupów (mleka, pieczywa) jest ułatwione. Można także dokonywać zakupów na kilka dni (mleko z długim terminem przydatności, pieczywo trwałe itd.). Sprzedaż wysyłkowa, w jej pierwotnej wersji, jest realizowana przez domy wysyłkowe i polega na realizacji dostawy (przesyłki pocztowej) na podstawie zamówienia klienta złożonego listownie, na karcie pocztowej lub telefonicznie. Wybór zamawianego towaru odbywa się Rys Sklep ze sprzętem AGD na podstawie katalogów zawierających informacje o towarach i ich fotografie. Zapłata następuje w chwili otrzymania towaru (np. za zaliczeniem pocztowym). Formą sprzedaży wysyłkowej jest obecnie sprzedaż internetowa. Sklepy internetowe na swoich witrynach prezentują fotografie oferowanych towarów, ich ceny i warunki płatności (zwykle wysyłka za pobraniem lub przedpłata). Klienci składają zamówienia drogą internetową, a dostawy odbywają się zwykle przesyłką kurierską lub pocztową. Rys Sklep internetowy

12 44 6. F O R M Y S P R Z E DA Ż Y W H A N D L U Rys Sklep ze sprzedażą obwoźną Sprzedaż obwoźna polega na docieraniu z ofertą towarową do klientów z wykorzystaniem odpowiednio przystosowanych samochodów. Prowadzenie sprzedaży w takiej formie uzasadniają przede wszystkim potrzeby mieszkańców peryferyjnych osiedli miejskich lub małych miejscowości, w których nie ma stacjonarnej sieci handlowej. Oferta towarowa obejmuje najczęściej towary powszechnego użytku. Sprzedaż z automatów jest stosowana w miejscach dużych skupisk ludzi, np. na dworcach kolejowych, w szkołach, i najczęściej obejmuje sprzedaż napojów. Asortymentowość sprzedaży jest bardzo wąska, ponieważ opakowania towarów muszą być dostosowane rozmiarem do automatu. Rys Sprzedaż z automatu

13 6.2. SPECJALNE FORMY SPRZEDAŻY 45 Sprzedaż ratalna zaliczona jest do specjalnych form sprzedaży przede wszystkim ze względu na szczególny sposób inkasowania należności od klienta. Pozostałe elementy transakcji sprzedaży są realizowane analogicznie do formy tradycyjnej lub preselekcyjnej. przy odbiorze wpłaca tylko część wartości nabywanego towaru, a resztę płaci w ustalonych ratach. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, umożliwiającej dochodzenie swojej należności przez sprzedawcę, jeśli klient nie dotrzymuje umowy i nie dokonuje spłaty zobowiązań za zakupiony towar. Rys Sprzedaż na raty SPRAWDŹ SWOJE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 1. Podaj cechy sprzedaży bezpośredniej i pośredniej. 2. Na czym polega wielopoziomowy system sprzedaży bezpośredniej? 3. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Formy sprzedaży stosowane w stacjonarnym handlu detalicznym to A. sprzedaż obwoźna i preselekcyjna. B. sprzedaż tradycyjna, samoobsługowa i preselekcyjna. C. sprzedaż wysyłkowa i tradycyjna. D. sprzedaż internetowa i samoobsługowa. 4. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Tradycyjną formę sprzedaży charakteryzuje A. wyodrębnienie (oddzielenie) części powierzchni przeznaczonej na towary i dla personelu obsługującego oraz części przeznaczonej dla klientów. B. bezpośredni, swobodny dostęp klienta do towarów. C. bezpośredni kontakt klienta z personelem sklepu (kasjerem) wyłącznie przy zapłacie za towar. D. możliwość samodzielnego odważania, odmierzania towaru. 5. Wskaż, w którym przypadku jest konieczne stosowanie formy tradycyjnej obsługi. A. Sprzedaż leków (apteka). B. Sprzedaż mięsa i wędlin (niekonfekcjonowanych). C. Sprzedaż tkanin. D. Sprzedaż obuwia. E. Sprzedaż wyrobów jubilerskich. F. Sprzedaż artykułów pasmanteryjnych. G. Sprzedaż kosmetyków i chemii gospodarczej. 6. Wskaż cechy charakterystyczne sprzedaży preselekcyjnej. A. Samodzielność klientów w dokonywaniu wyboru towarów, do których mają dostęp, oraz możliwość korzystania (na życzenie) z pomocy sprzedawców. B. Obsługa klientów przez sprzedawcę odbywa się szeregowo. C. Pakowanie, wydawanie towaru klientowi oraz inkasowanie należności wykonuje sprzedawca/kasjer.

14 46 6. FORMY SPRZEDAŻY W HANDLU D. Towary są prezentowane wyłącznie przez sprzedawcę. E. Pobieranie towarów i pakowanie wykonywane jest samodzielnie przez klienta. 7. Wskaż cechy charakterystyczne dla sprzedaży samoobsługowej. A. nie ma bezpośredniego dostępu do towarów. B. ma pełny dostęp do towarów. C. sam wybiera i pakuje towar. D. Obsługa sklepu pakuje i podaje towar klientowi. E. (na życzenie) może korzystać z pomocy obsługi sklepu przy wyborze towaru. F. Kontakt klienta z obsługą sklepu może się ograniczać wyłącznie do zapłaty za towar. 8. Właściciel lokalu z niewielkim zapleczem (10 m 2 ) i salą sprzedażową o powierzchni 28 m 2, w małej miejscowości (około 250 mieszkańców) zamierza otworzyć sklep ogólnospożywczy, w którym będą oferowane także podstawowe artykuły przemysłowe. Obsługą klientów będzie się zajmował samodzielnie. Jaką metodę obsługi klientów powinien zastosować? A. Tradycyjną. B. Samoobsługową. C. Samoobsługową z elementami tradycyjnej. D. Preselekcyjną. Uzasadnij swoje stanowisko, wykorzystując argumenty uwzględniające m.in. powierzchnię lokalu, branżę sklepu, zalety i wady danej metody z punktu widzenia właściciela i potencjalnych klientów. Spróbujcie przedyskutować ten problem w klasie. 9. Przedsiębiorca planuje uruchomienie sklepu z odzieżą dla dzieci w lokalu, którego sala sprzedażowa ma 85 m 2. Lokal znajduje się przy jednej z głównych ulic miasta. W początkowym okresie przedsiębiorca planuje dwuosobową obsługę w sklepie. Jaką metodę obsługi powinien zastosować, wziąwszy pod uwagę warunki lokalowe, liczbę osób obsługujących, branżę sklepu, komfort klientów? A. Tradycyjną. B. Samoobsługową. C. Preselekcyjną. D. Nie ma znaczenia, która metoda zostanie wybrana. Uzasadnij swoje stanowisko.

15 7.1. CENY SPRZEDAŻY TOWARÓW A WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA 47 7 Kalkulacja cen sprzedaży towarów ZAGADNIENIA Ceny sprzedaży towarów a wynik finansowy przedsiębiorstwa Metody kalkulacji ceny sprzedaży towarów Wprowadzenie Cena to wartość dobra (np. towaru, usługi) wyrażona w pieniądzu. Poziom ceny, z punktu widzenia sprzedającego, jest określony przez koszty poniesione na uzyskanie tego dobra i pożądany zysk. Natomiast z punktu widzenia kupującego wartość towaru ma charakter subiektywny, co powoduje, że akceptowalność ceny zależy przede wszystkim od indywidualnego odczucia braku tego towaru (np. inną cenę gotowy jest zapłacić za napoje wędrujący po pustyni niż wędrujący nadbałtycką plażą) oraz od możliwości finansowych (rozporządzalnego dochodu). W transakcjach handlowych wysokość ceny jest zwykle proponowana przez sprzedającego, który dopuszcza lub nie do negocjacji tej ceny. Negocjacje są praktykowane przede wszystkim przy dużych transakcjach między: podmiotami handlu hurtowego a producentami, podmiotami handlu detalicznego a podmiotami handlu hurtowego. W typowych, powszechnie występujących punktach sprzedaży detalicznej (np. sklepach, domach towarowych, hipermarketach) ceny z reguły nie podlegają negocjacjom. W handlu detalicznym negocjacje ceny zdarzają się przy sprzedaży na bazarach, targowiskach oraz w innych PSD prowadzonych przez indywidualnych przedsiębiorców, którzy samodzielnie obsługują klientów lub upoważniają do tego zatrudnionych pracowników (zwykle w określonych granicach) Ceny sprzedaży towarów a wynik finansowy przedsiębiorstwa Właściciele kapitału zaangażowanego w działalność gospodarczą zabiegają, aby przynosił on jak największe korzyści (zysk). ZAPAMIĘTAJ W działalności handlowej o wysokości zysku decyduje poziom przychodów ze sprzedaży towarów i koszty związane z osiągnięciem tych przychodów. Pierwsza z tych wielkości, czyli przychody ze sprzedaży towarów, to iloczyn liczby sprzedanych towarów i ich ceny sprzedaży netto 1. 1 Cena sprzedaży netto cena bez podatku VAT; cena sprzedaży brutto to cena sprzedaży netto zwiększona o podatek VAT (cena sprzedaży netto + VAT = cena sprzedaży brutto).

16 48 7. KALKULACJA CEN SPRZEDAŻY TOWARÓW Liczba sprzedanych towarów cena sprzedaży netto = przychód ze sprzedaży towarów PRZYKŁAD Przedsiębiorca X sprzedał we wrześniu 830 szt. grzejników w cenie sprzedaży netto 360 zł/szt. Przychód ze sprzedaży grzejników wynosi 830 szt. 360 zł = zł. Koszty związane z osiągnięciem przychodów ze sprzedaży towarów to przede wszystkim: wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (inaczej: ilość sprzedanych towarów cena ich zakupu). PRZYKŁAD Przedsiębiorca X zakupił grzejniki w cenie (zakupu) 305 zł/szt. Wartość sprzedanych (we wrześniu) grzejników w cenie zakupu wynosi 830 szt. 305 zł = zł. inne koszty związane z prowadzeniem działalności, np. amortyzacja środków trwałych, wynagrodzenia pracowników, usługi obce (w tym transportowe, remontowe i inne), zużycia materiałów (np. opakowań), zużycie energii, podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu), inne koszty. Warunkiem osiągnięcia zysku jest uzyskanie wyższych przychodów niż poniesione w danym okresie koszty (przychody > koszty). Przedsiębiorca dąży więc do uzyskania jak najwyższych przychodów przy danym poziomie kosztów. Skoro (jak pokazano wyżej) na wysokość przychodów wpływ ma ilość i cena sprzedaży towaru, to chcący maksymalizować zysk przedsiębiorca jest zainteresowany wzrostem tych dwóch parametrów. W gospodarce rynkowej (którą cechuje konkurencja) na ceny i na rozmiary ilościowe sprzedaży oddziałuje mechanizm rynkowy. Jeśli więc przedsiębiorca decyduje się na podwyżkę ceny sprzedaży, to musi uwzględniać warunki rynkowe, czyli kształtowanie się popytu i podaży oraz wysokość cen na dane towary stosowanych przez innych przedsiębiorców. Przy dużej konkurencji podwyżka ceny może wywołać skutek odwrotny od oczekiwanego, ponieważ wzrost przychodów z tytułu podwyższenia ceny może nie pokryć utraty przychodów z tytułu zmniejszenia rozmiarów ilościowych sprzedaży (na skutek spadku popytu z powodu wzrostu ceny). Wzrost przychodów można uzyskać także przy obniżce ceny sprzedaży, jeśli jednocześnie wzrośnie ilość sprzedawanych towarów. PRZYKŁAD Cena towaru wynosiła 40 zł, przeciętna miesięczna sprzedaż 100 szt. przychód = 4000 zł (40 zł 100 szt.) Po obniżeniu ceny do 36 zł sprzedaż miesięczna wzrosła do 120 szt. przychód = 4320 zł (36 zł 120 szt.) Polityka cenowa przedsiębiorstwa handlowego zależy od różnych czynników, np. od tego, do jakich klientów jest kierowana oferta lub od asortymentu towarowego. Przy ofercie markowych, luksusowych towarów skierowanej do zamożnych klientów może być stosowana: strategia cen wysokich. om zapewnia się w zamian wysoki standard obsługi i ekskluzywne, wysokiej jakości towary.

17 7.1. CENY SPRZEDAŻY TOWARÓW A WYNIK FINANSOWYPRZEDSIĘBIORSTWA 49 Z kolei przy ofercie towarów powszechnego użytku może być stosowana: strategia cen niskich (np. dyskonty), której celem jest przyciągnięcie jak największej liczby klientów. Sklepy (sieci handlowe) stosujące taką politykę cenową charakteryzuje skromne wyposażenie, niekosztowne formy obsługi (samoobsługa) i ograniczony asortyment; strategia cen średnich polega na ustalaniu ceny na poziomie przeciętnych cen rynkowych, co pozwala zapewnić zadowalający poziom obsługi i pozyskać średnio zamożnych klientów. Niezależnie od wyboru strategii cenowej konieczne jest ustalenie ceny na każdy towar. W tym celu są przeprowadzane obliczenia nazywane kalkulacją, W tych obliczeniach są wykorzystywane dane o: wysokości kosztów działalności, cenach stosowanych przez podmioty konkurencyjne, popycie i sytuacji rynkowej. Kalkulacja ceny sprzedaży towarów jest czynnością dość łatwą pod względem technicznym, natomiast trudną od strony ekonomicznej. Podstawowym założeniem kalkulacji ceny sprzedaży towaru jest, stosowana od początku istnienia handlu, zasada drożej sprzedać niż kupiono, tzn. sprzedać po cenie wyższej od ceny, po której zakupiono towar (cena sprzedaży > ceny zakupu). Jest to podstawowy warunek (ale nie jedyny), aby działalność handlowa przynosiła zysk. Przypomnieć należy, że nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej, która systematycznie, w długim okresie nie przynosi zysku. Ponoszenie straty to utrata zaangażowanego kapitału, co może prowadzić do upadku firmy. Przy kalkulacji wysokości ceny towaru (chroniącej jednostkę gospodarczą przed takim scenariuszem) konieczne jest ustalenie elementów cenotwórczych, czyli czynników, które determinują wysokość ceny zapewniającej opłacalność działalności handlowej. Cena zakupu towaru (np. 105 zł) Koszty handlowe na jednostkę towaru (koszty własne, np. transportu, magazynowania, sprzedaży) (np. 15 zł) Zysk przedsiębiorcy (np. 30 zł) Marża 45 zł Cena sprzedaży 150 zł Rys Elementy konstrukcji ceny sprzedaży towaru Z rys. 7.1 wynika, że ustalenie ceny sprzedaży (w sensie technicznym) polega na doliczeniu marży do ceny zakupu towaru (która jest znana). Jeśli przedsiębiorca sprzeda towar w cenie 150 zł, którego cena zakupu wynosiła 105 zł, to odzyska zapłacone dostawcy 105 zł i otrzyma marżę 45 zł. Jest to marża jednostkowa (zrealizowana). Suma marż jednostkowych daje marżę ogółem osiągniętą ze sprzedaży towarów w danym okresie. Realizowana ogółem marża powinna pokryć koszty działalności i zapewnić osiągnięcie zysku przez przedsiębiorstwo handlowe. Ten warunek można spełnić, jeśli ustali się odpowiednią wysokość marży przy kalkulacji ceny poszczególnych towarów. Określenie poziomu

18 50 7. KALKULACJA CEN SPRZEDAŻY TOWARÓW takiej marży jest najtrudniejszym etapem kalkulacji, ponieważ w działalności handlowej nie ma możliwości ustalenia wiarygodnej wysokości kosztów handlowych przypadających na jednostkę towaru. Typowe koszty handlowe, takie jak: amortyzacja lokalu handlowego, magazynu, koszty oświetlenia, ogrzewania, transportu, wynagrodzeń sprzedawców, magazynierów są wspólne dla wszystkich towarów w sklepie / magazynie lub wspólne dla wszystkich towarów w przedsiębiorstwie, np. koszty utrzymania zarządu firmy, czyli amortyzacja środków trwałych używanych przez zarząd, wynagrodzenie zarządu i inne. Nie ma więc możliwości ustalenia, czy zastosowana marża pokrywa koszty przypadające na konkretny towar i zapewnia zysk z jego sprzedaży. Wyznaczenie ceny sprzedaży każdego towaru jest jednak konieczne, dlatego w pracach kalkulacyjnych wykorzystuje się informacje pośrednie, pozwalające określić poziom marży (a więc i ceny sprzedaży), który z dużym prawdopodobieństwem pozwoli osiągnąć zysk ze sprzedaży towaru Metody kalkulacji ceny sprzedaży towarów Podstawowe metody kalkulacji ceny sprzedaży towaru to metoda kosztowa i metoda rynkowa. W kalkulacji ceny sprzedaży towaru metodą kosztową bierze się pod uwagę poziom kosztów osiąganych w przedsiębiorstwie 1 i pożądany poziomu zysku. Tak wyznaczona cena powinna być skonfrontowana z cenami takich samych i podobnych towarów na rynku. Jeśli jest wyższa, należy się liczyć, że nabywcy jej nie zaakceptują i przedsiębiorstwo będzie miało trudności ze sprzedażą. Aby temu zapobiec, można podjąć następujące działania: przeprowadzić negocjacje z dostawcą w celu obniżenia ceny zakupu lub dokładniej rozeznać rynek w poszukiwaniu innych dostawców oferujących niższe ceny, obniżyć koszty handlowe (np. poprawić wykorzystanie środków transportu, wprowadzić mniej kosztowne formy obsługi i inne), obniżyć swoje oczekiwania, jeśli chodzi o poziom zysku. PRZYKŁAD Kalkulacja ceny sprzedaży netto przy zastosowaniu metody kosztowej. Cena zakupu towaru wynosi 308,00 zł. Poziom kosztów handlowych w przedsiębiorstwie wynosi (przeciętnie do wartości sprzedaży) 9,4%. Oczekiwany poziom zysku ze sprzedaży 2 wynosi 13,6%. Poziom kosztów i zysku wyrażono jako stosunek do wielkości sprzedaży, dlatego cena sprzedaży musi być przyjęta jako 100%, a do jej kalkulacji konieczne jest zastosowanie rachunku w stu. Rachunek w stu przy kalkulacji ceny sprzedaży towaru oznacza, że: cena sprzedaży netto przyjęta jest za 100%, cena zakupu netto stanowi 100% minus wskaźnik oczekiwanej marży (w przykładzie jest to suma wskaźnika poziomu kosztów handlowych (9,4%) oraz oczekiwanego poziomu zysku ze sprzedaży (13,6%) 3. 1 W kalkulacji ceny towaru wykorzystywany jest wskaźnik poziomu kosztów liczony jako procentowy stosunek kosztów handlowych do przychodów ze sprzedaży netto. 2 Poziom zysku wyrażony jako procentowy stosunek zysku ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży netto. 3 Cenę sprzedaży z zastosowaniem rachunku w stu oblicza się według wzoru: cena zakupu netto 100% 100% stawka% marży Więcej na ten temat w podręczniku: J. Józwiak, M. Knap Sprzedaż towarów. Zajęcia w pracowni, cz. 2, WSiP, Warszawa 2013, s. 171.

19 7.2. METODY KALKULACJI CENY SPRZEDAŻY TOWARÓW 51 Cena zakupu netto wynosząca 308,00 zł stanowi 77%, co wynika z obliczenia: 100% (9,4% + 13,6%) = 100% 23% = 77% Przy powyższych założeniach na cenę sprzedaży stanowiącą 100% składa się: cena zakupu stanowiąca 77%, koszty handlowe stanowiące 9,4%, zysk ze sprzedaży stanowiący 13,6%. Kalkulowane przeciętne koszty handlowe stanowiące 9,4% ceny sprzedaży wynoszą 308 9,4% = 37,60 zł 100% 23% Oczekiwany jednostkowy zysk ze sprzedaży stanowiący 13,6% ceny sprzedaży wynosi ,6% = 54,40 zł 100% 23% Na cenę sprzedaży składa się: cena zakupu 308,00 zł koszty handlowe 37,60 zł oczekiwany zysk 54,40 zł razem 400,00 zł W praktyce te obliczenia przeprowadza się w sposób uproszczony. Jeśli przedsiębiorca ustali przeciętny poziom kosztów handlowych i oczekiwany poziom zysku ze sprzedaży, to te dwie wielkości wyznaczają poziom marży, jaki chce osiągnąć (w przykładzie: 9,4% + 13,6% = 23%). Cenę sprzedaży można określić wówczas za pomocą jednego obliczenia: cena zakupu 308,00 zł, co stanowi 100% 23%, czyli 77% cena sprzedaży stanowi 100% i wynosi % = 400,00 zł 100% 23% Przedsiębiorcy stosują także do kalkulacji ceny sprzedaży rachunek od stu. W tym przypadku cena zakupu jest przyjmowana za 100% i jest ona podstawą ustalenia marży (której poziom jest określany, jak w przykładzie wyżej, przez przeciętny poziom kosztów handlowych i oczekiwanego zysku, ale w stosunku do ceny zakupu towaru). PRZYKŁAD Cena zakupu towaru wynosi 120,00 zł Koszty handlowe stanowią przeciętnie 11% ceny zakupu razem Oczekiwany zysk wynosi 15% ceny zakupu marża 26% 31,20 zł Cena sprzedaży netto wynosi 151,20 zł W kalkulacji ceny sprzedaży towaru metodą rynkową bierze się pod uwagę wyniki rozpoznania i analizy wysokości cen stosowanych (przez działające w otoczeniu przedsiębiorstwa konkurencyjne) dla takich samych i podobnych towarów. Przy określaniu ceny towaru na poziomie konkurencyjnym niezbędne jest ustalenie przewidywanej marży. Cena sprzedaży netto cena zakupu netto = planowana marża

20 52 7. KALKULACJA CEN SPRZEDAŻY TOWARÓW Służy to wstępnej ocenie, czy marża, możliwa do osiągnięcia przy cenie, po której przedsiębiorca dokonuje zakupu towaru, pozwoli na pokrycie kosztów i osiągnięcie zysku. Gdy poddaje się ocenie zaprezentowane metody kalkulacji ceny sprzedaży, nietrudno zauważyć, że one wzajemnie się uzupełniają. Przy metodzie kosztowej jest konieczne rozpoznanie cen na rynku, które pozwoli zorientować się, czy ustalona cena, pożądana z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jest konkurencyjna. Natomiast przy metodzie rynkowej poziom ustalonej ceny musi uwzględniać warunki danego przedsiębiorstwa (chodzi o wysokość kosztów i możliwość zapewnienia opłacalności sprzedaży). Przedstawione przykłady kalkulacji ceny sprzedaży towaru zostały zakończone na etapie ceny sprzedaży netto (czyli bez podatku VAT). Większość firm działających na rynku jest podatnikami VAT, którzy nie mogą zakończyć kalkulacji ceny sprzedaży na tym etapie. Cena sprzedaży netto musi być podwyższona o podatek VAT, rozliczany z urzędem skarbowym. Podstawę naliczenia podatku VAT stanowi obrót. Obrotem w rozumieniu ustawy 1 jest kwota należna z tytułu zrealizowanej sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku określonego towaru kwota należna to cena sprzedaży brutto, a podstawa opodatkowania to cena sprzedaży brutto pomniejszona o kwotę należnego podatku, czyli cena sprzedaży netto. Oznacza to, że ustalona cena sprzedaży netto jest dla obliczenia podatku VAT wielkością stanowiącą 100%. Rachunkiem od sta obliczany jest podatek według określonej ustawowo stopy podatku. Po dodaniu podatku do ceny sprzedaży netto otrzymujemy cenę sprzedaży brutto, po której towar jest sprzedawany nabywcy. PRZYKŁAD Ustalona w wyniku kalkulacji cena sprzedaży netto towaru wynosi Podatek VAT 23% Cena sprzedaży brutto 400,00 zł 92,00 zł 492,00 zł SPRAWDŹ SWOJE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 1. Wykaż wpływ ceny sprzedaży towaru na wynik finansowy przedsiębiorcy. 2. Co wpływa na wysokość ceny sprzedaży towaru? 3. Jakie strategie cenowe są stosowane przez przedsiębiorstwa handlowe? 4. Na czym polega kalkulacja ceny sprzedaży towaru? 5. Scharakteryzuj elementy konstrukcji ceny sprzedaży towaru. 6. Wymień i ogólnie scharakteryzuj metody kalkulacji ceny sprzedaży towaru. 7. Na czym polega metoda kosztowa kalkulacji ceny sprzedaży towaru? 8. Na czym polega metoda rynkowa kalkulacji ceny sprzedaży towaru? 9. Ustal marżę i cenę sprzedaży netto towaru przy następujących założeniach: cena zakupu towaru 2400,00 zł, cena na rynku stosowana przez innych sprzedawców 3000,00 zł, przedsiębiorca chce zastosować marżę w wysokości 25% ceny sprzedaży. Czy ustalona cena sprzedaży jest konkurencyjna? 10. Ustal marżę i cenę sprzedaży netto towaru zakupionego w cenie 70,00 zł, dla którego jest stosowana marża stanowiąca 30% ceny zakupu. 11. Oblicz, jaką marżę jednostkową i cenę sprzedaży netto powinien ustalić właściciel handlu obnośnego (sprzedaż latawców na plaży), jeśli: 1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054).

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Obsługa klienta Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik 1 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA TECHNIK

Bardziej szczegółowo

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży REFORMA 2012 Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Wajgner Kwalifikacja A.18.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Sprzedaż towarów. Jadwiga Jóźwiak, Monika knap. Kwalifikacja A.18.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA

REFORMA 2012. Sprzedaż towarów. Jadwiga Jóźwiak, Monika knap. Kwalifikacja A.18.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Jadwiga Jóźwiak, Monika knap 3 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Organizacja i przygotowanie budowy Tadeusz Maj Kwalifikacja B.33.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności reklamy

Badanie skuteczności reklamy REFORMA 2012 Badanie skuteczności reklamy Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.5 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski REFORMA 2012 Marketing w działalności gospodarczej Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski Kwalifikacja A.22.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC Ilustrator:

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Podręcznik dla technikum i szkół policealnych prezentujący treści z zakresu organizacji i

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie. działalności gospodarczej

Prowadzenie. działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej REFORMA 2012 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany Kompetencje personalne i społeczne Wiesława Aue Organizacja pracy małych zespołów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa maszyn i urządzeń REFORMA 2012 Obsługa maszyn i urządzeń Stanisław Legutko Kwalifikacja M.17.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK MECHANIK MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Dokumentacja. ekonomiczno-finansowa. Zofia Mielczarczyk. Kwalifikacja A.22.3. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

REFORMA 2012. Dokumentacja. ekonomiczno-finansowa. Zofia Mielczarczyk. Kwalifikacja A.22.3. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC REFORMA 2012 Dokumentacja ekonomiczno-finansowa Zofia Mielczarczyk Kwalifikacja A.22.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Marketing. w hotelarstwie. Jan Cetner. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Marketing. w hotelarstwie. Jan Cetner. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Marketing w hotelarstwie Jan Cetner Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Omówiono w

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj REFORMA 2012 Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik przeznaczony do kształcenia w kierunkach technik budownictwa na podstawie kwalifikacji: B.16.

Bardziej szczegółowo

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa REFORMA 2012 Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Organizowanie sprzedaży. Część 1 Towar jako przedmiot handlu

Organizowanie sprzedaży. Część 1 Towar jako przedmiot handlu REFORMA 2012 Organizowanie sprzedaży. Część 1 Towar jako przedmiot handlu Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Maria Wajgner Kwalifikacja A.18.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego REFORMA 2012 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki Kwalifikacja A.68.2 Podręcznik do nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki Część II: Tomasz Krywan, Marcin Michalak, Małgorzata Niedźwiedzka, Karol Różycki Redaktor merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Usługi żywieniowe w hotelarstwie Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014)

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014) Zeszyt ćwiczeń Procesy technologiczne w gastronomii stanowi uzupełnienie podręczników do nauki zawodów z branży gastronomicznej opracowanych zgodnie z nową podstawą programową. Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Składniki procesów logistycznych 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Zadania logistyki Logistyka zajmuje się: 1. efektownym ekonomicznie fizycznym

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

LEASING INFORMACJE OGÓLNE

LEASING INFORMACJE OGÓLNE 1 LEASING INFORMACJE OGÓLNE LEASING 3 PODSTAWOWE POJĘCIA Leasing - alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia Biznesplan 1.Dane adresowe planowanej działalności Nazwa firmy... Adres... Telefon... Wykształcenie wnioskodawcy / ukończone szkolenia (rodzaj, uzyskane tytuły). Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 1 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu 5 GWARANCJI. 1 Postanowienia wstępne. 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI.

Regulamin Programu 5 GWARANCJI. 1 Postanowienia wstępne. 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI. Regulamin Programu 5 GWARANCJI 1 Postanowienia wstępne 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI. 2. Organizatorem Programu są Spółki podane w załączniku nr 1. 3. Lista sklepów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Spółka z o.o. X prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Na dzień r. spółka ta posiadała następujące środki gospodarcze:

Zadanie 3. Spółka z o.o. X prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Na dzień r. spółka ta posiadała następujące środki gospodarcze: Zadanie 1. Która z wymienionych grup zawiera tylko składniki majątku trwałego? a) grunty, należności bieżące, zobowiązania b) budynki, budowle, maszyny, zapasy c) budynki, budowle, kapitał własny d) budynki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE: W

ZADANIE EGZAMINACYJNE: W ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: Sprzedawca 522[01] (nazwa i symbol cyfrowy) Data egzaminu: - - dzień miesiąc rok Kod egzaminatora: Numer sali (pomieszczenia): Numery ewidencyjne PESEL zdających: 1. 2. 3. Godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne LOGOS

Centrum Logistyczne LOGOS Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne LOGOS Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Wersja 1 Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy Uczeń:

Poziom podstawowy Uczeń: Nr lekcji Liczba godzin 1 Plan zajęć dydaktycznych Pracownia. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie ; Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 Temat Treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo