PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2014/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2014/15"

Transkrypt

1 Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy Rok szkolny 2014/15 w Sieradzu PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2014/15 Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu Zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu Zatwierdzony przez Radę Przedszkola w dniu

2 Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy Rok szkolny 2014/15 w Sieradzu PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2014/15 Zadania: Jestem bezpiecznym przedszkolakiem. Jestem przedszkolakiem sprawnym ruchowo. W zdrowym ciele zdrowy duch. Stwarzanie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci oraz kształtowaniu prawidłowych norm zachowania. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Podniesie świadomości dzieci i rodziców w zakresie racjonalnego żywienia, zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. SPODZIEWANE EFEKTY Dzieci: Przestrzegają ustalone normy zachowań w domu, przedszkolu i w miejscach publicznych. Dbają o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Panują nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa, konflikty rozwiązują bez stosowania agresji. Są sprawne ruchowo. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych oraz w różnych sytuacjach życiowych. Rozumieją potrzebę ruchu i aktywności całego ciała jako źródła zdrowia; Wiedzą, co jeśd aby byd silnym i zdrowym. Działania prowadzące do spodziewanych efektów:

3 Działania Termin Osoba odpowiedzialna 1. Wykorzystywanie szerokiej gamy metod, form i środków podczas spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka: ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne elementy metody B. Strauss ruchowej ekspresji twórczej/ metoda improwizacji ruchowej ćwiczenia gimnastyczne i zabawy przy dźwiękach muzyki, zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy relaksacyjne, spacery i wycieczki w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym Nauczyciele Dokumenty potwierdzające w 2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej i zdrowotnej oraz wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej : kącik sportowy, wykorzystywanie dostępnych pomocy dydaktycznych, wzbogacanie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje. Dyrektor Karta przeglądu 3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci : organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci, stosowanie profilaktyki zdrowotnej: - przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia oraz zdrowym żywieniu, - zakładanie zielonych kącików przyrody, - kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, -wyrabianie nawyków dbania o własne otoczenie i środowisko naturalne, - codzienne zabawy na powietrzu prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu sprawności ruchowej - zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej udział w akcjach i programach

4 zorganizowanie Dnia Rodziny i Sportu 4. Tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, w domu i poza nim oraz świadomego ich przestrzegania: Ustalenie z dziećmi norm postępowania w sali i innych pomieszczeniach przedszkolnych. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń w ogródku przedszkolnym. Uwrażliwienie dzieci na bezpieczne zabawy w różnych porach roku z wykorzystaniem tekstów literackich, filmów itp. Wycieczki i spacery utrwalające zasady bezpiecznego poruszania się w najbliższej okolicy z wykorzystaniem kamizelek odblaskowych. Organizowanie spotkań z przedstawicielami: - Policji; - Straży Pożarnej; - Straży Miejskiej - Pogotowia: pielęgniarką, lekarzem. Poznanie numerów alarmowych: Straży Pożarnej, Pogotowia ratunkowego, Policji, umieszczenie ich w widocznym miejscu na salach Systematyczne organizowanie w salach kącików tematycznych ukazujących scenki okolicznościowe dotyczące bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach życia codziennego. Zamieszczenie na tablicy informacyjnej obowiązujące w przedszkoli regulaminy dotyczące bezpieczeństwa Przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu IX IX.2014 r. nauczycielki K.Remiszewska Kodeks przedszkolaka w salach w Plany miesięczne w w 5. Realizowane projekty: program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Czyste powietrze wokół J. Jakubowska M. Szulc I. Skowron

5 nas (6-latki) projekt społeczno-edukacyjny Akademia Zdrowego Przedszkolaka Street art. - sztuka miasta. Edukacja międzypokoleniowa A. Fogiel 6. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka : Diagnoza rozwoju psychofizycznego dzieci 5-6 letnich za pomocą Arkusza badania gołości szkolnej oraz Arkusza obserwacji dzieci 3-4 letnich. Wyłonienie dziecięcych uzdolnień. Zorganizowanie kółek zainteresowań: plastyczno- techniczne plastyczne komputerowe zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej IX-X.2014r. V.2015r. J. Jakubowska Arkusze obserwacji Dzienniki zajęć dodatkowych Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Udział dzieci w zajęciach terapeutycznych, Ćwiczenia rozwijające u dzieci sprawność manualną w oparciu o elementy Metody Dobrego Startu Opracowanie indywidualnych programów wspierająco-wspomagających Zbadanie losów absolwentów Opracowanie planu adaptacyjnego XI,2014r. XI.2014r. VII.2014 Indywidualne programy wspierania 7. Organizowanie uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami: Dzień Przedszkolaka Dzień Chłopca Przedszkolny Dzień Nauczyciela Pasowanie na przedszkolaka Andrzejki Dzień Pluszowego misia Jasełka Bal karnawałowy Dzień Babci i Dziadka Dzień Mamy i Taty Dzień Rodziny i Sportu Zakończenie roku szkolnego X.2014r. XI.2014r. XI.2014r. II.2015r. I.2015r. V.2015r. VI nauczycielki

6 Zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego oraz wielkanocnego na terenie przedszkola 8. Udział w imprezach i uroczystościach propagujących zdrowy styl życia: Zimowe Igrzyska Przedszkolaków Dzień Rodziny i Sportu Letnie Igrzyska Przedszkolaków 9. Konkursy plastyczne : Zorganizowanie konkursu między przedszkolnego Mikrokosmos udział dzieci w konkursach organizowanych na terenie miasta i kraju. 10. Udział dzieci w przeglądzie twórczości teatralnej: Szkatułka krasnala 11.Udział dzieci w akcjach : Sprzątanie świata Góra grosza Festiwal Recyclingu Ogólnopolski Program Charytatywno- Ekologiczny Zakrętki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie Fundacji Bez Tajemnic 12. Kontynuowanie działań związanych z udziałem w programie Czytające przedszkola w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Cała Polska czyta dzieciom Wycieczki do bibliotek Czytanie książek przez absolwentów przedszkola, rodziców, dziadków III- IV.2015r. XI- I.2014/15r IV-V.2015r. nauczycielki K.Remiszewska Dyplomy, 13. Współpraca ze szkołami podst. Udział w zajęciach lekcyjnych Prowadzenie zajęć gimnastycznych na terenie boiska i sali gimnastycznej SP. nr 9 i SP nr 10 Udział dzieci w konkursach i uroczystościach 14. Promocja działań i sukcesów wychowanków : prowadzenie strony internetowej, kontynuowanie -prowadzenie gazetki Co słychać u Brzechwy M.Idzikowska

7 prowadzenie gabloty Z życia przedszkola promocja osiągnięć przedszkola w prasie lokalnej prowadzenie kroniki i księgi wpisu 15. Realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej : Przedszkolaki poznają Mikrokosmos współfinansowany przez WFOŚiGW - wycieczka do kina w Łodzi - wycieczka do Ogrodu Botanicznego - wycieczka do Parku Edukacyjnego Mikrokosmos - wycieczka do Teatru Arlekin - konkurs plastyczny Mikrokosmos Rok szkolny r. M. Idzikowska w Opracowała: mgr Magdalena Idzikowska, mgr Magdalena Szulc

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE 5 ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU SŁONECZNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ Zadania do realizacji Sposoby realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Misja przedszkola W naszym przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE Legionowo, maj 2013 r. Wstęp Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo