KONSPEKT LEKCJI TEMAT : Nauka kroku podstawowego poloneza indywidualnie i w ustawieniu w parze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSPEKT LEKCJI TEMAT : Nauka kroku podstawowego poloneza indywidualnie i w ustawieniu w parze"

Transkrypt

1 KONSPEKT LEKCJI TEMAT : Nauka kroku podstawowego poloneza indywidualnie i w ustawieniu w parze Przygotowanie i prowadzenie: Małgorzata Gałas Data : Klasa : VI a Miejsce: sala gimnastyczna. Czas trwania: 45 minut. Liczba ćwiczących: 27 uczniów. Przybory i przyrządy: odtwarzacz CD, ewentualnie mikrofon, balony, płyty z muzyką Metody: metoda zabawowo ścisła, metoda naśladowczo ścisła, metoda zadaniowo ścisła, metoda ruchowej ekspresji twórczej, pogadanka. Formy: frontalna, indywidualna, ćwiczeń ze współćwiczącym, grupowa. Umiejętności : - nauka kroku podstawowego poloneza; - zapoznanie z podstawowymi figurami poloneza; - rozpoznawanie tempa muzyki, - poprawne wykonywanie ćwiczeń w odpowiednim tempie i rytmie; - współdziałanie w parach i w grupie ćwiczebnej. Motoryczność : - kształtowanie koordynacji ruchowej; - rozwijanie płynności i harmonii wykonywanych ruchów; - kształtowanie poczucia rytmu. estetyki ruchu Wiadomości : - wpływ ćwiczeń ruchowych na prawidłową postawę ciała i estetyczne poruszanie się; - poznanie historii poloneza, rola wodzireja. Cel wychowawczy : Kształtowanie szacunku dla narodowego dziedzictwa kulturowego. TOK LEKCJI I. Część wstępna 12 min. METODY I FORMY Zadania organizacyjno porządkowe TREŚCI I ZADANIA Zbiórka, powitanie, sprawdzenie stroju ćwiczących, podanie tematu i zadań lekcji. uzasadnienie potrzeby ich realizacji, sprawdzenie stanu sprzętu grającego, przygotowanie przyborów do ćwiczeń (ewentualnie w czasie przerwy) UWAGI ORGANIZACYJNE Ustawienie w dwuszeregu Metoda zabawowo ścisła Zabawa ożywiająca przy muzyce z balonami podczas zabawy na; >1 gwizdek przyjęcie postawy skorygowanej, >na 2 gwizdki ustawienie w parze w I trzymaniu polonezowym >na 3 gwizdki ustawienie w kole z ukłonem do osoby stojącej z prawej i lewej strony Nauczyciel koryguje sylwetkę biegających Balony staramy się utrzymać cały czas w powietrzu, a ustalone pozycje przyjmujemy w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

2 Krótka informacja o technice wykonania ukłonu i I trzymania w polonezie. Metoda naśladowczo - ścisła Ćwiczenia izolacyjne z techniki tańca jazzowego >izolacje głowy na 1 - głowę pochylamy w dół na 2 - wraca do centrum na 3 - odchylamy głowę w tył na 4 - wraca do centrum na 1 - głowę skręcamy w prawo na 2 - wraca do centrum na 3 - głowę skręcamy w lewo na 4 - wraca do centrum na 1 -głowę przechylamy w prawo na ucho na 2 - wraca do centrum na 3 - głowę przechylamy w lewo na ucho na 4 - wraca do centrum na 1 - głowę pochylamy w dół na 2 - głowę przechylamy w prawo na ucho na 3 - odchylamy głowę w tył na 4 - głowę przechylamy w lewo na ucho Ustawienie po obwodzie koła, sylwetka wyprostowana, ręce luźno opuszczone wzdłuż ciała, nogi w rozkroku, stopy równolegle do siebie Wolno i płynnie przechodzimy przez wszystkie pozycje. Technika ćwiczeń izolacyjnych ciała polega na pracy poszczególnych części ciała w odizolowaniu ich od reszty. Liczba i dobór ćwiczeń oraz powtórzeń danych elementów zależna od fantazji prowadzącego. >izolacje ramion, RR luźno opuszczone wzdłuż ciała na 1 - unosimy bokiem RR do góry na 2 opuszczamy energicznie w dół na 3 i 4 - powtarzamy na 1 unosimy prawe ramię w górę na 2 - opuszczamy energicznie w dół na 3 - unosimy lewe ramię w górę na 4 - opuszczamy energicznie w dół na 1 ściągamy jednocześnie oba ramiona w przód (nie pochylamy się ) na 3 -ściągamy oba ramiona w tył ( łopatki do kręgosłupa, ale nie w górę)

3 na 1, 2,3,4 prawym barkiem 4 ruchy okrężne w tył na 1, 2,3,4 lewym barkiem 4 ruchy okrężne w tył na 1, 2,3,4 prawym barkiem 4 ruchy okrężne wprzód na 1, 2,3,4 lewym barkiem 4 ruchy okrężne w przód na 1, 2,3,4 jednocześnie obydwoma barkami ruchy okrężne wprzód na 1, 2,3,4 jednocześnie obydwoma barkami 4 ruchy okrężne w tył >izolacje tułowia (RR na biodrach, NN lekko ugięte w kolanach) na 1 wypychamy klatkę piersiową w przód (biodra nieruchome, łopatki mocno na 3 -cofamy klatkę piersiową w tył (plecy zaokrąglone) na 1 przenosimy klatkę piersiową w prawo (biodra nieruchome, łopatki mocno na 3 -przenosimy klatkę piersiową w lewo na 1 wypychamy klatkę piersiową w przód (biodra nieruchome, łopatki mocno na 3 przenosimy klatkę piersiową w prawo (biodra nieruchome, łopatki mocno na 5 -cofamy klatkę piersiową w tył (plecy zaokrąglone) na 6 - wracamy do centrum na 7 -przenosimy klatkę piersiową w lewo na 8 - wracamy do centrum powtarzamy kombinacje w drugą stronę >izolacje bioder (RR na biodrach, NN lekko ugięte w kolanach) wszystko jw. Podczas ćwiczeń tułowia

4 Metoda zabawowo - ścisła Zabawa integrująca - marsz po całej sali, Krótka informacja o spacerujemy w rytmie muzyki, staramy się dostojnej sylwetce stąpać delikatnie z palców, stopę stawiamy podczas tańca i o miękko na podłożu, każdą napotkaną osobę technice ukłonu w witamy życzliwym uśmiechem i delikatnym polonezie. skinieniem głowy w jej stronę. Pogadanka. Siad skrzyżny, pogadanka na temat tańców narodowych. Rys historyczny Technika kroku zasadniczego poloneza- 1 krok poloneza to 1 takt muzyczny rozliczany w metrum na ¾ Sylwetka tańczących Odczytanie fragmentu opisu poloneza z Pana Tadeusza Wysłuchanie muzyki. Pokaz kroku podstawowego poloneza przez nauczyciela. Postawa w tańcu dostojna, sylwetka wyprostowana, każdy krok staramy wykonywać się z palców. w ustawieniu w kole Jakie znamy tańce narodowe? II. Część główna 25 min. Ćwiczenia rytmiczne Metoda zadaniowo ścisła. 1. W miejscu klaśnięciem w dłonie akcentowanie pierwszego kroku zasadniczego poloneza (około 16 taktów) 2. W miejscu klaśnięciem w dłonie z jednoczesnym ugięciem nóg w kolanach zaakcentowanie pierwszego kroku zasadniczego poloneza (16 taktów). Wszystko powtórzyć przy muzyce 3. W ustawieniu grupy pojedynczo po obwodzie koła, wyznaczenie osoby wodzireja. Krok poloneza z akcentem (klaśnięcie w dłonie na 1 ) po linii koła bez muzyki i z muzyką. Zaaranżowanie mini układu tanecznego poprzez prowadzenie przez wodzireja grupy z koła na przekątną, powrót na koło, wyprowadzenie na prostą i rozejście się tańczących na prawo, na lewo. 4. Jw. bez klaśnięcia, Każde ćwiczenie wykonywane jest w tempie podawanym przez nauczyciela a potem przy taktach poloneza Zwrócenie uwagi na poprawność wykonywanych ćwiczeń. Ustawienie chłopców i

5 5. W parach w I trzymaniu polonezowym. ( Wydłużanie, lub skracanie kroku podstawowego. Często zdarzają się w czasie tańca zbyt duże, lub zbyt małe przerwy między parami, aby wyrównać odległości i nie stracić rytmu tańca uczniowie wykorzystują ten krok. Wszystkie kroki są maksymalnie wydłużone. Zwłaszcza przy dużej ilości par, zdarzają się miejsca postoju ; aby nie stracić rytmu kroku uczniowie tańczą w miejscu, akcentując na raz nie wykonując wykroku, tylko stawiając stopę przy stopie, z mocniejszym ugięciem w kolanie nogi wykrocznej) 6. Krokiem poloneza po obwodzie sali bez muzyki i z muzyką. Zaaranżowanie mini układu tanecznego poprzez prowadzenie przez wodzireja grupy z koła na przekątną, powrót na koło, wyprowadzenie na prostą i rozejście się tańczących na prawo, na lewo. 7. Przejście przez środek sali, do końca. 8. Para w lewo, para w prawo Korowód przez cały czas tańcząc krok zasadniczy przemieszcza się do przodu i rozchodzi się raz w lewo, raz w prawo tworząc dwie grupy tańczących, poruszające się w przeciwnym kierunku do osób na środku sali. Pierwsze pary obserwują się nawzajem i wyrównują swoje położenie, korygując długość zasadniczego kroku poloneza. 9. Czwórki - figurę tworzymy z połączenia dwóch par zewnętrznych, które schodzą się na środku sali. Będąc jeszcze w pewnej odległości na wprost siebie, na raz wykonują zwrot do środka sali tworząc szereg ( ławę ). W czasie kolejnych taktów (co jeden takt ) kolejne pary tworzą czwórki. Pamiętamy, że przy zwrotach niektórzy tańczą w miejscu ). Wszystkie czwórki dziewczęta wg wzrostu. Połączenie w pary Chłopiec prowadząc dziewczynę w I trzymaniu powinien dostosować swój krok do długości kroku partnerki, nie wyprzedzać jej. Wysokość ręki w I trzymaniu nie wyżej niż bark partnerki - zwrot każdej pary, w lewo lub w prawo rozpoczyna się z początkiem taktu na raz ; pierwsza para rozpoczyna zwrot w lewo ( na raz - partner wykonuje krok zasadniczy w miejscu zwrot w miejscu, partnerka krok zasadniczy ). Druga para jeszcze w tym samym takcie na dwa, trzy wykonuje kroki w przód na środku sali -dochodząc do miejsca, z którego pierwsza para wykonała zwrot. Następnie wykonuje zwrot na raz w prawo (partnerka zwrot w miejscu, partner - krok zasadniczy )

6 ustawione są za pierwszą, tworząc cztery równe rzędy i wyrównane szeregi. 10. Para w lewo i para w prawo, na raz pierwsza czwórka, w jednym takcie dzieli się na dwie pary, które przechodzą jak w ćwiczeniu 3. Następnie ( co jeden takt tak samo wykonują kolejne czwórki następnie dwie kolumny idące po linii koła w różnych kierunkach (ku sobie) spotykają się wzdłuż tylnej ściany. 11. mosty- tutaj kolumna prawa lub lewa podnosi połączone w górę ręce, tworząc rząd bramek, przez które przechodzą pochylając się pary drugiej kolumny. Chłopak przy przechodzącej pod mostem przepuszcza partnerkę przodem. kolumna tworząca most podąża naprzód. 12. Para za parą przez środek sali - figurę tworzą pary, które schodzą się na środku sali, co jeden takt ; tworząc korowód para za parą. 12. Para za parą na obwodzie sali. Mosty - tańczymy dopiero gdy grupa dobrze wykonuje podstawowy krok poloneza III. Część końcow a 8 min. Ćwiczenia uspokajające. przypomnienie tematu i celów bieżącej lekcji wyłapanie elementów problematycznych wyróżnienie najlepiej ćwiczących podanie tematu następnych zajęć z tego działu- nauka II trzymania polonezowego powtórzenie nauczonego materiału. Podsumowanie zajęć, wyróżnienie najbardziej aktywnych uczniów. Jeśli dysponujemy czasem Opracowała: Małgorzata Gałas

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE OBSZAR 1. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej 1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania TECHNIKA ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej zadaniem jest przywrócenie tych procesów do

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1 I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy: Patronat merytoryczny: Sponsor:

Patronat honorowy: Patronat merytoryczny: Sponsor: Patronat honorowy: Patronat merytoryczny: Sponsor: 1 Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Edyta Rembisz, Barbara Hersztek Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu Wiek przedszkolny dziecka obejmujący

Bardziej szczegółowo