Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT badanie. Przeprowadzone przez.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość w leasingu. Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014. badanie. Przeprowadzone przez."

Transkrypt

1 Jakość w leasingu Jak mali i średni przedsiębiorcy oceniają firmy leasingowe w Polsce? RAPORT 2014 Lipiec 2014 badanie Przeprowadzone przez

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 LEASING WŚRÓD małych i średnich Przedsiębiorstw W POLSCE 4 CHARAKTERYSTYKA FIRM KORZYSTAJĄCYCH Z LEASINGU 7 OCENA SATYSFAKCJI Z USŁUG LEASINGU 9 OCENA OBSŁUGI FIRM LEASINGOWYCH PRZED PODPISANIEM UMOWY 10 UMOWA LEASINGOWA 15 OCENA OBSŁUGI FIRM LEASINGOWYCH W TRAKCIE TRWANIA UMOWY 17 PRODUKTY DODATKOWE 21 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 24 METODOLOGIA 25

3 wstęp Szymon Kamiński, Prezes BZ WBK Leasing BZ WBK Leasing ma już 15-letnie doświadczenie na rynku finansowania inwestycji w Polsce i współpracy z Klientami we wszystkich segmentach i sektorach gospodarki. Klienci mają coraz większą wiedzę na temat finansowania środków trwałych i coraz lepiej rozumieją proces leasingowy. Klienci w tym małe i średnie przedsiębiorstwa z roku na rok profesjonalizują proces planowania inwestycji i coraz więcej wymagają od firm finansowych. Z naszych doświadczeń, w tym z badania, które oddajemy do Państwa rąk, wynika, że leasing jest coraz bardziej popularny, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Przebadaliśmy opinie Klientów-respondentów korzystających z usług największych firm leasingowych (ponad 27 podmiotów), odrębnie odnosząc się do etapów przed i po podpisaniu umowy. Ponad 90% Klientów z segmentu MŚP korzystających z leasingu w Polsce bardzo dobrze ocenia jakość świadczonych usług, a taki sam odsetek firm nadal chce korzystać z leasingu. Co ważne, zapisy umów leasingowych dotyczące zwrotu finansowanego przedmiotu, marż, ubezpieczeń czy możliwości przedterminowego zakończenia umowy były jasne i czytelne dla niemal wszystkich Klientów objętych badaniem. Wzrost gospodarczy w Polsce, przekładający się na wzrost inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach, to bardzo dobry sygnał dla Polski i bardzo dobry sygnał dla nas. BZ WBK Leasing jest jednym z największych i najszybciej rosnących leasingodawców w Polsce. Mamy nadzieję, że cała branża leasingowa będzie systematycznie polepszać jakość obsługi, a także poszerzać ofertę, aby móc kompleksowo zaspokajać wciąż rosnące potrzeby Klientów. BZ WBK Leasing z pewnością! Jakość w leasingu. Raport

4 LEASING WŚRÓD MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Przedsiębiorcy wybierają poszczególne firmy leasingowe głównie ze względu na atrakcyjność oferty, przez którą rozumieją nie tylko cenę, ale zakres obsługi i jej jakość. Ważna jest dla nich także historia dotychczasowej dobrej współpracy lub opinia osoby mogącej obiektywnie i świadomie polecić konkretną organizację. Przyczyny wyboru konkretnej firmy leasingowej są, niezależnie od leasingodawcy, zwykle takie same (wykres 1) dla większości badanych. Respondenci w większości przypadków (68%) wskazywali, że wybór dostawcy usług leasingowych związany był z najbardziej atrakcyjną ofertą. Nie bez znaczenia pozostają dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu z usług konkretnego leasingodawcy. Warto jednak zwrócić uwagę, że badani mogli często w tym przypadku utożsamiać firmę leasingową z bankiem, z którym stale współpracują. Potwierdzają to odpowiedzi respondentów, którzy przyznali, że korzystanie przez ich firmę z konta w banku, który ma dedykowaną ofertę leasingową, było bezpośrednim powodem skorzystania z oferty leasingowej u tego samego dostawcy. Podsumowując ten wątek, należy zaznaczyć, że proporcje w zakresie ważności czynników decyzyjnych przy wyborze leasingodawcy kształtowały się bardzo podobnie niezależnie od dostawcy usług leasingowych, z których aktualnie korzystała badana firma. Wykres 1. Powody wyboru konkretnej firmy leasingowej wśród firm segmentu MŚP według badania Jakość w Leasingu Porównaliśmy oferty kilku firm i wybraliśmy tę, która była najbardziej atrakcyjna Korzystaliśmy już wcześniej z usług tej firmy mamy/mieliśmy konto w banku, którego doradcy oferują leasing 9% Polecona przez inną firmę/znajomego 8% 25% Wiarygodność firmy 4% Polecił ją nam niezależny doradca finansowy 4% zlokalizowana niedaleko naszej firmy 1% znajomość firmy (z reklam) 1% 68% Jakość w leasingu. Raport

5 Firmy mają możliwość sfinansowania na zasadzie leasingu szeregu inwestycji (wykres 2). Jak wynika z niniejszego badania spośród obszarów, jakie klienci finansują za pośrednictwem firm leasingowych, wyraźnie przeważa oferta leasingu pojazdów (82%). Niemniej Klient na rynku może wybrać praktycznie każdy przedmiot leasingu. Warto jednak dodatkowo podkreślić, że w przypadku dosyć szerokiego segmentu pojazdów (w tym głównie autobusy, pojazdy ciężarowe pow. 3,5 t, ciągniki siodłowe, auta osobowe), wg zpl, struktura finansowania środków trwałych za 2013 r. pokazuje, że kolejną silną grupą finansowych środków trwałych są maszyny, których udział w strukturze wynosi prawie 33% w stosunku do 59%, jakie stanowią pojazdy, kiedy mówimy o aktywach sfinansowanych tak leasingiem, jak i pożyczką. Niemniej, kiedy mówimy o finansowaniu aktywów tylko na drodze pożyczki, proporcja się odwraca. maszyny obejmują 75% w stosunku do niecałych 22%, jakie przypadają w udziale pojazdom. Tylko nieznaczna część firm korzysta z usług leasingu w zakresie IT czy sprzętu biurowego oraz w obszarze nieruchomości. Tomasz Sudaj, Dyrektor zarządzający ds. Strategii Rynkowej bz WbK Leasing Obecnie istotna jest nie tylko atrakcyjna oferta cenowa, ale i jakość obsługi. Ten czynnik w głównej mierze decyduje dzisiaj, czy firma podejmie decyzję o skorzystaniu z oferty finansowania danego leasingodawcy. Przedsiębiorcy poszukują przede wszystkim sprawdzonego partnera, który oferuje stabilne warunki finansowania oraz jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę prowadzonej działalności, wykraczającą już ponad leasing danego rodzaju środka trwałego, ale również partnera oferującego kompleksową obsługę finansową, która płynie ze współpracy z firmami ściśle powiązanymi z największymi polskimi grupami bankowymi. Wykres 2. Struktura leasingu w Polsce wśród firm segmentu MŚP według badania Jakość w Leasingu Pojazdy Linie produkcyjne 20% maszyny budowlane 9% Sprzęt biurowy (drukarki, skanery itp.) 3% Komputery, tablety, telefony 3% Nieruchomości 1% 82% Jakość w leasingu. Raport

6 Klienci z segmentu MŚP najczęściej finansują pojazdy, a w drugiej kolejności linie produkcyjne. Zainteresowanie nieruchomościami czy sprzętem IT jest znikome. Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Rynkowej BZ WBK Leasing Powyższe wyniki potwierdzają, że motorem napędowym całej branży leasingu są pojazdy oraz maszyny. Z danych ZPL wynika, że nasza spółka w dalszym ciągu pozostaje liderem w segmencie maszyn i urządzeń, zamykając miniony rok wynikiem 1,15 mld zł i rejestrując wzrost na poziomie 25% r/r. Klienci z segmentu MŚP są bardzo silnie zorientowany na leasing (ten segment stanowi obecnie ok. 80% rynku leasingu) i jest jego głównym odbiorcą, powodując, że ta kategoria dominuje również w danych branżowych ZPL. Co bardziej istotne, z naszego badania wynika, że blisko co trzeci średni przedsiębiorca (30%) korzystający z leasingu finansuje w ten sposób również maszyny produkcyjne. To, co dodatkowo jest istotne, to fakt, że Klienci, wybierając naszą ofertę, doceniają jej szeroką dostępność i bardzo wysoką jakość. Przewidujemy, że zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem za pośrednictwem leasingu inwestycji w szeroko rozumiany park maszynowy z roku na rok będzie rosło. Stąd też chcemy wciąż rozwijać naszą ofertę w tej kategorii środków trwałych i umacniać dalej naszą pozycję na rynku. Z roku na rok obserwujemy również coraz większe zainteresowanie ze strony Klientów pożyczką, jako formą finansowania nabywanych środków, w szczególności właśnie maszyn i urządzeń. Dzięki temu udział pożyczki w stosunku do leasingu w całym rynku leasingowym stanowi w chwili obecnej już ponad 14%. Jakość w leasingu. Raport

7 CHARAKTERYSTYKA FIRM KORZYSTAJĄCYCH Z LEASINGU Z usług leasingu korzysta 4 na 10 przedsiębiorstw w segmencie MŚP. Średnie firmy wybierają go częściej ze względu na skalę swojego działania i większe potrzeby inwestycyjne. odsetek firm, które korzystają z leasingu, jest znacznie wyższy w średnich przedsiębiorstwach (wykres 3). z kolei w przypadku małych przedsiębiorstw więcej jest firm, które w przeszłości skorzystały z tej formy finansowania działalności, natomiast w trakcie badania nie leasingowały żadnych środków trwałych. Wykres osób Udział firm korzystających z leasingu na 51% 11% bieżąco, w przeszłości oraz tych, które nigdy dotychczas nie korzystały z tej formy osób finansowania działalności według wielkości przedsiębiorstwa. Według badania Jakość w Leasingu. Korzysta obecnie 40% Korzystali w przeszłości 20% Dotychczas nie korzystali 38% 40% Najwięcej przedsiębiorstw (47%) zarówno kieruje swoje usługi i produkty do innych firm (Business-to-Business b2b), jak i uzupełnia zakres działalności o konsumentów końcowych (Business-to-Consumer b2c). 37% spośród badanych przedsiębiorców koncentruje się tylko w obszarze b2b, a pozostałe 16% firm tylko w b2c. Jakość w leasingu. Raport

8 Prognozy inwestycyjne Klientów z segmentu MŚP są dobre, mniej niż 1 na 10 firm ogranicza swoją działalność. 49% respondentów określa swoje przedsiębiorstwa jako firmy będące na etapie rozwoju, 43% na etapie stabilizacji, pozostała część ogranicza swoją działalność. 93% firm szacuje, że ich przychody w 2013 r. nie przekroczą 50 mln zł. Jakość w leasingu. Raport

9 OCENA SATYSFAKCJI Z USŁUG LEASINGU Wyniki przeprowadzonego badania jasno wskazują, iż firmy świadczące usługi leasingu na polskim rynku oferują bardzo wysoki poziom obsługi Klienta. Słaba jakość obsługi korelowała z chęcią zmiany firmy leasingowej. Bardzo wysoki poziom Jakość w leasingu. Raport

10 OCENA OBSŁUGI FIRM LEASINGOWYCH PRZED PODPISANIEM UMOWY zdecydowana większość przebadanych firm zadeklarowała najwyższe oceny poszczególnych elementów obsługi Klienta w firmach leasingowych, zapewnianych jeszcze przed podpisaniem umowy leasingowej (wykres 4). Dobrze lub bardzo dobrze oceniona została uprzejmość przedstawiciela handlowego, czas odpowiedzi firmy leasingowej na zapytania ofertowe oraz niezwykle ważne przy współpracy przygotowanie merytoryczne przedstawiciela handlowego. Nieco gorzej respondenci oceniają otwartość firm na negocjacje warunków umowy oraz liczbę wymaganych dokumentów potrzebnych do realizacji transakcji. Wykres 4. Ocena poszczególnych procesów obsługi Klienta w firmie leasingowej przed podpisaniem umowy według badania Jakość w Leasingu Uprzejmość przedstawiciela handlowego Przygotowanie merytoryczne przedstawiciela handlowego czas odpowiedzi spółki leasingowej na zapytanie oferowe otwartość na negocjacje warunków umowy Liczba wymaganych dokumentów 95% 94% 93% 81% 78% ocena pozytywna 5% 6% 7% 19% 22% ocena negatywna Tomasz Jąder, Wiceprezes zarządu bz WbK Leasing S.A. Istnieje bardzo duża liczba firm, szczególnie z sektora MŚP, które dopiero rozpoczynają działalność i nie mogą skorzystać z finansowania bankowego czy też leasingu, który przez większość firm przyznawany jest dopiero po 6 miesiącach działalności, ale to już się zmienia i wybrani leasingodawcy firmy oferują specjalne oferty już po 3 miesiącach działalności. W takich przypadkach często nie ma konieczności przedstawiania dokumentów finansowych firmy oraz zaświadczeń z ZUS-u i urzędu skarbowego; wystarczy oświadczenie przyszłego leasingobiorcy, a decyzja wydawana jest maksymalnie w kilka godzin. Jakość w leasingu. Raport

11 Małe i średnie przedsiębiorstwa są zadowolone z wiedzy i zaangażowania doradców leasingowych, ilości i jakości informacji o produkcie oraz elastyczności oferty. Jakość w leasingu. Raport

12 Niebagatelną rolę w procesie sprzedaży produktu przez firmy leasingowe odgrywają wiedza oraz zaangażowanie doradcy handlowego. Ponad 90% respondentów ocenia ten aspekt dobrze lub wręcz bardzo dobrze (wykres 5). Podobnie dobrze oceniona została satysfakcja z ilości i jakości otrzymanych informacji o produkcie firmy leasingowej (wykres 6). Niemal wszyscy badani (94%) zadeklarowali, iż oferta firmy leasingowej, z której skorzystali, była elastycznie dopasowana do wewnętrznych potrzeb ich firmy (wykres 9). Wykres 5. Ocena wiedzy i zaangażowania doradcy firmy leasingowej w sprzedaż produktu według badania Jakość w Leasingu Wykres 6. Ocena satysfakcji z ilości i jakości informacji o produkcie firmy leasingowej według badania Jakość w Leasingu Wykres 7. Elastyczność w dopasowywaniu oferty firmy leasingowej do potrzeb firm według badania Jakość w Leasingu bardzo zła bardzo zła bardzo zła 0% 0% 0% zła zła Raczej nieelastyczna oferta 1% 1% 1% Ani zła, ani dobra Ani zła, ani dobra Ani tak, ani nie 8% 7% 5% Dobra Dobra Raczej elastyczna oferta 44% 38% 41% bardzo dobra bardzo dobra zdecydowanie elastyczna oferta 48% 53% 53% Jakość w leasingu. Raport

13 badanych zapytano o to, czego ich zdaniem zabrakło podczas prezentacji oferty leasingowej. W opinii zdecydowanej większości respondentów (85%) prezentacja usług firmy leasingowej została przedstawiona bardzo dobrze, co pokazuje profesjonalizm i wysoką jakość oferty instytucji świadczących tego typu produkty finansowe. Nieliczni spośród badanych wskazali na brak wystarczającej ilości informacji dotyczących całkowitych kosztów, wszystkich warunków umowy, brak informacji o korzyściach podatkowych (tak ważnych w przypadku leasingu) czy o produktach dodatkowych (wykres 8). Satysfakcjonująca obsługa Klienta jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przez firmy świadczące usługi finansowe. zdecydowana większość spośród Klientów leasingu (70%) obsługiwana była na miejscu w siedzibie swojej firmy (wykres 9). co Wykres 8. Braki podczas prezentacji ofert firm leasingowych według badania Jakość w Leasingu Podczas prezentacji oferty niczego nie zabrakło brak informacji dotyczącej całkowitych kosztów 6% brak informacji o wszystkich warunkach umowy 4% brak informacji o korzyściach podatkowych 3% brak informacji na temat produktów dodatkowych 2% 85% dwudziesta spośród firm obsługiwana była także w biurze dostawcy usług (18%), przy czym co dziesiąta firma (10%) obsługiwana była wyłącznie w siedzibie dostawcy usługi leasingowej. co siódma spośród firm korzystała także z kontaktu zdalnego (14%). Popularne jest ustalanie warunków leasingu bezpośrednio w siedzibie dostawcy środka trwałego: dealera/dostawcy samochodów, maszyn rolniczych lub budowlanych (13%). Wykres 9. Miejsce obsługi Klientów firm leasingowych według badania Jakość w Leasingu W miejscu pracy doradca przyjechał do naszej firmy W placówce banku lub firmy leasingowej 18% W miejscu pracy zdalnie (przez telefon lub telekonferencyjnie itp.) 14% U dealera samochodów, maszyn rolniczych lub budowlanych 13% 70% Większość firm oferuje podpisanie umowy w dowolnym miejscu dogodnym dla przedsiębiorcy. Jakość w leasingu. Raport

14 W branży leasingowej tak samo traktuje się Klienta zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy. Wykres 10. Ocena współpracy z firmą leasingową i swoim opiekunem do momentu odbioru przedmiotu leasingu oraz po jego odbiorze według badania Jakość w Leasingu bardzo dobra Raczej dobra Ani dobra, ani zła 2% bardzo zła 9% 38% 42% 55% 51% W celu oceny zaangażowania firm w cały proces realizacji umowy leasingowej poproszono respondentów o porównanie współpracy z firmą leasingową i swoim opiekunem w okresie ustalania warunków umowy oraz po odbiorze przedmiotu leasingu (wykres 10). W obydwu przypadkach firmy oceniły współpracę z dostawcami leasingu porównywalnie dobrze. 2% Raczej zła 1% ocena do momentu odbioru przedmiotu leasingu ocena po odbiorze przedmiotu leasingu Jakość w leasingu. Raport

15 UMOWA LEASINGOWA Mariusz Włodarczyk, Dyrektor zarządzający ds. obsługi Posprzedażowej, Prawnej i Ubezpieczeń W przypadku produktów finansowych bardzo ważna jest przejrzystość zapisów określających prawa i obowiązki stron, jak również tych dotyczących wszystkich kosztów, które Klient musi ponieść w związku z udzielonym finansowaniem. zdecydowana większość segmentu mśp w Polsce pozytywnie ocenia fakt, iż wszystkie informacje o opłatach były precyzyjnie i jasno opisane w zawieranej przez nich umowie. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, aby przed podpisaniem umowy zawsze sprawdzić jej postanowienia oraz treść ogólnych Warunków Umowy Leasingu i innych towarzyszących dokumentów, a także zweryfikować całkowite nawet potencjalne koszty związane z zawartą umową, ujęte np. w karach umownych czy też opłatach za obsługę umowy. W badaniu zapytano respondentów o to, czy w ich ocenie wszystkie informacje o opłatach były precyzyjnie i jasno zawarte w podpisanej przez nich umowie (wykres 11). badani praktycznie nie mieli żadnych zastrzeżeń do tej części umowy 90% firm deklaruje, iż w umowach wyraźnie zawarto informacje o wszelkich kosztach. Wykres 11. Ocena precyzji informacji o wszystkich opłatach w umowie leasingowej według badania Jakość w Leasingu zdecydowanie jasne Raczej jasne Ani tak, ani nie 5% 27% Raczej niejasne 4% zdecydowanie niejasne 1% 64% Jakość w leasingu. Raport

16 Kolejnym aspektem dotyczącym umów leasingowych jest jasność i czytelność zapisów dotyczących poszczególnych części ustaleń. Ankietowanych poproszono o ocenę, na ile zrozumiałe były dla nich zapisy dotyczące kary umownej, terminu zwrotu finansowanego przedmiotu, przedterminowego zakończenia umowy, ubezpieczenia oraz wysokości WIboR (wykres 12). Ponad 90% firm zadeklarowała, że wszystkie te informacje były dla nich zrozumiałe. Wykres 12. Ocena czytelności zapisów dotyczących poszczególnych części umowy leasingowej według badania Jakość w Leasingu Termin zwrotu finansowego przedmiotu Wysokość WIboR Ubezpieczenie 96% 95% 93% 4% 5% 7% Przedterminowe zakończenie umowy 93% 7% Kara umowna 92% 8% Zapisy umów są klarowne dla przedsiębiorców. Największe problemy ze zrozumieniem występują w karach umownych, przedterminowym zakończeniu umów i ubezpieczeniu, jednak dotyczą mniej niż co dziesiątego przedsiębiorcy. zapisy zrozumiałe zapisy niezrozumiałe Jakość w leasingu. Raport

17 OCENA OBSŁUGI FIRM LEASINGOWYCH W TRAKCIE TRWANIA UMOWY Na kolejnym etapie ocenie podlegała współpraca z firmami leasingowymi już w trakcie trwania umowy. Respondenci opiniowali łatwość kontaktu z pracownikiem centrali firmy leasingowej, przygotowanie merytoryczne oraz uprzejmość pracownika centrali firmy leasingowej, a także rozwiązywanie zgłaszanych problemów, ilość czasu, jaki upłynął od otrzymania oferty do podpisania umowy, a następnie odebrania przedmiotu leasingu. Także w tym przypadku firmy leasingowe dostały najwyższe noty, choć nieco gorzej w opinii badanych firmy te wywiązują się z rozwiązywania zgłaszanych problemów (wykres 13). Wykres 13. Ocena aktualnej współpracy z firmą leasingową według badania Jakość w Leasingu Uprzejmość pracownika firmy leasingowej Przygotowanie merytoryczne pracownika firmy leasingowej łatwość kontaktu z pracownikiem firmy leasingowej Ilości czasu między podpisaniem umowy a odebraniem leasingowanego przedmiotu Ilość czasu, jaki upłynął od otrzymania oferty do podpisania umowy Rozwiązanie zgłoszonego problemu ocena dobra 98% 94% 93% 92% 91% 84% ocena zła 2% 6% 7% 8% 9% 16% Mariusz Włodarczyk, Dyrektor zarządzający ds. obsługi Posprzedażowej, Prawnej i Ubezpieczeń Zarówno przed podpisaniem umowy, jak i w trakcie jej trwania powinniśmy spodziewać się szybkiego rozwiązania problemu i otrzymania wsparcia ze strony spółki leasingowej w przypadku np.: szkody, kradzieży pojazdu, zagubienia dowodu rejestracyjnego czy tablic, zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Dowodem na szybkie działanie firm leasingowych są Klienci, którzy jeśli już napotkali na jakiekolwiek problemy we współpracy z dostawcą leasingu, to uważają, że konsultanci firm leasingowych rozwiązują problem szybko, a w przypadku naszej firmy błyskawicznie. Jakość w leasingu. Raport

18 Firmy leasingowe w większości rozwiązują problemy Klientów szybko i są oceniane jako pomocne. Jakość w leasingu. Raport

19 Respondenci, o ile w przeszłości napotkali jakiekolwiek problemy we współpracy z firmą świadczącą usługi leasingu, w większości przypadków deklarowali, że były one rozwiązywane bez zbędnej zwłoki (wykres 14). Wykres 15. Ocena satysfakcji z pomocy konsultantów firmy leasingowej w rozwiązywaniu problemu według badania Jakość w Leasingu zdecydowanie pomocni 48% Wykres 14. Czas oczekiwania na rozwiązanie problemu przez firmę leasingową według badania Jakość w Leasingu Nie napotkaliśmy na żadne problemy Problemy są rozwiązywane błyskawicznie 16% Problemy są rozwiązywane szybko 31% Raczej pomocni Ani tak, ani nie 6% Raczej niepomocni 3% zdecydowanie niepomocni 2% 41% Konsultanci firm leasingowych są pomocni w rozwiązywaniu problemów zwykle długo czekamy na rozwiązanie problemu 5% 46% zdecydowanie za długo czekamy na rozwiązanie problemu 3% Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy napotkali na jakiekolwiek problemy we współpracy z dostawcą leasingu, w zdecydowanej większości uważają, że konsultanci firm leasingowych są pomocni w rozwiązywaniu problemów (wykres 15). ci z respondentów, dla których pomoc wydaje się być nie dość wystarczająca, jako najczęstsze przyczyny wskazywali brak profesjonalizmu konsultantów lub słabą dostępność doradcy firm leasingowych. Jakość w leasingu. Raport

20 Daniel Mrozek, Dyrektor Marketingu i Wsparcia Sprzedaży BZ WBK Leasing Atrakcyjność oferty to nie tylko cena, ale także jakość obsługi klientów. Dla przedsiębiorców ważne jest bowiem co otrzymają w pakiecie od firmy leasingowej, co można określić jako wartość dodaną do umowy. Do tych elementów zalicza się przede wszystkim otwartość, uprzejmość i przygotowanie merytoryczne doradców, czas reakcji na zapytania i wątpliwości klientów, czy też otwartość na negocjacje warunków umowy. Jeśli Klient zdecyduje się pozostać z dotychczasowym leasingodawcą, to stanowi to potwierdzenie wysokiej jakości i zaufania w ramach obecnej współpracy. Zauważamy, że w wyborze pierwszego leasingodawcy coraz bardziej istotne znaczenie dla przedsiębiorców ma szeroka oferta produktów finansowych, którą oferuje nie tylko sama firma leasingowa, ale podmioty z nią powiązane. Stąd też zakładamy, że rosnąć będzie atrakcyjność wśród przedsiębiorców ofert firm leasingowych działających w ramach grup bankowych posiadających szeroki wachlarz dodatkowych usług finansowych dla firm.

21 PRODUKTY DODATKOWE Mariusz Włodarczyk, Dyrektor Zarządzający ds. Obsługi Posprzedażowej, Prawnej i Ubezpieczeń Firmy leasingowe w ramach swojej oferty często proponują produkty dodatkowe dostępne w pakiecie z finansowaniem maszyny czy też firmowego auta. Odgrywają one coraz większą rolę na rynku leasingu i korzysta z nich już większość Klientów z segmentu MŚP. Są to głównie rozwiązania dotyczące ubezpieczeń finansowanych przedmiotów, które firmy leasingowe udostępniają w pakietach z leasingiem w korzystnych wariantach finansowych lub z szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Jak pokazują przeprowadzone przez nas badania najpopularniejsze są ubezpieczenia komunikacyjne, uważnie obserwując i coraz odważniej podchodząc do innych produktów dodatkowych. Z jednej strony firmy uważnie analizują swoje potrzeby, aby uniknąć płacenia za usługi, z których nie będą korzystać. Z drugiej lista usług dodatkowych oferowanych przez leasingodawców jest coraz dłuższa, niemniej część firm leasingowych nie posiada pełnych pakietów lub nie są one atrakcyjnie skonstruowane. Jedno jest pewne, małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej ograniczają ryzyko inwestycji i jeżeli mają możliwość zakupu, np. atrakcyjnych pakietów ubezpieczeniowych, to z tej możliwości korzystają przykładowo w BZ WBK Leasing, ponad 75% nowych klientów finansujących pojazdy korzysta z ubezpieczenia GAP. Jakość w leasingu. Raport

22 Z szerokiej oferty produktów dodatkowych firm leasingowych korzysta ponad 8 na 10 małych i średnich przedsiębiorców. Firmy leasingowe w ramach oferty często prezentują dodatkowe produkty. Respondenci z badanych firm w większości przypadków deklarowali, że otrzymali propozycje skorzystania z dodatkowych produktów związanych z leasingiem. Te z kolei ściśle powiązane były z najczęściej spotykanym przedmiotem leasingu. Respondentom, z którymi przeprowadzono badanie, firmy leasingowe oferowały dodatkowo: ubezpieczenia samochodowe (komunikacyjne, assistance, w przypadku objętych ubezpieczeniem zdarzeń losowych, od ryzyka utraty wartości pojazdu), kartę paliwową oraz serwis (wykres 16). Większość firm zdecydowała się skorzystać z przedstawionych im produktów dodatkowych, przy czym najczęściej postępowały one tak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. W pozostałych przypadkach odsetek firm, które skorzystały z dodatkowej oferty, jest średnio o połowę niższy od firm, którym zaproponowano dodatkową usługę (wykres 17). Wykres 16. Produkty dodatkowe przedstawiane podczas prezentacji oferty firmy leasingowej według badania Jakość w Leasingu Ubezpieczenia komunikacyjne (oc, Ac) Ubezpieczenie assistance Ubezpieczenie w przypadku objętych ubezpieczeniem zdarzeń losowych Ubezpieczenie od ryzyka utraty wartości pojazdu (GAP) Karta paliwowa Serwis ochrona prawna (np. w każdej sytuacji związanej ze szkodą komunikacyjną) 23% Ubezpieczenie spłaty rat na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub problemów ze spłatą raty 21% Nie przedstawiono nam żadnych produktów dodatkowych 16% 31% 30% 36% 40% 51% 65% Wykres 17. Zainteresowanie produktami dodatkowymi oferowanymi przez firmy leasingowe według badania Jakość w Leasingu Ubezpieczenia komunikacyjne (oc, Ac) Ubezpieczenie assistance Ubezpieczenie w przypadku objętych ubezpieczeniem zdarzeń losowych Ubezpieczenie od ryzyka utraty wartości pojazdu (GAP) Serwis Karta paliwowa ochrona prawna (np. w każdej sytuacji związanej ze szkodą komunikacyjną) 8% 16% 14% 13% 22% 29% Ubezpieczenie spłaty rat na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub problemów ze spłatą raty 7% Nie skorzystaliśmy z żadnych przedstawionych nam produktów dodatkowych 16% 49% Jakość w leasingu. Raport

23 Firmy, które skorzystały z danego rozwiązania, w większości uznały (wykres 18), że dodatkowy produkt był dla nich przydatny. Jedynie w przypadku ochrony prawnej odsetek odpowiedzi był wyjątkowo niski. Należy jednak pamiętać, że taka usługa ma charakter czysto asekuracyjny, wobec czego jej wartość doceniana jest w momencie, kiedy z tej pomocy się korzysta. W sytuacji, gdy nie ma potrzeby skorzystania z pomocy prawnej, wartość tej usługi może być niedoceniana. Przedsiębiorcy często korzystają z usług dodatkowych i w zdecydowanej większości uważają je za przydatne i uatrakcyjniające ofertę leasingową. Wykres 18. Ocena satysfakcji z produktu dodatkowego według badania Jakość w Leasingu Ubezpieczenia komunikacyjne (oc, Ac) Serwis Ubezpieczenie assistance Karta paliwowa 86% 84% 83% 82% 14% 16% 17% 18% Ubezpieczenie od ryzyka utraty wartości pojazdu (GAP) Ubezpieczenie spłaty rat na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub problemów ze spłatą raty Ubezpieczenie w przypadku objętych ubezpieczeniem zdarzeń losowych ochrona prawna (np. w każdej sytuacji związanej ze szkodą komunikacyjną) 81% 75% 70% 53% 19% 25% 30% 47% Przydatny produkt dodatkowy Nieprzydatny produkt dodatkowy Jakość w leasingu. Raport

24 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ Blisko 90% małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje, że będzie korzystać z leasingu, a taki sam odsetek potwierdza, że przy nowej umowie weźmie pod uwagę tę samą firmę, z której usług korzysta aktualnie. Firmy biorące udział w badaniu zapytano na koniec o dalsze plany związane z korzystaniem z usług leasingowych. zdecydowana większość nadal zamierza z nich korzystać w przyszłości (wykres 19). Wykres 19. Plany firm dotyczące korzystania z usług firm leasingowych w przyszłości według badania Jakość w Leasingu zdecydowanie będziemy dalej korzystać z leasingu Raczej będziemy dalej korzystać z leasingu Ani tak, ani nie Raczej nie będziemy korzystać z leasingu zdecydowanie nie będziemy korzystać z leasingu 1% 5% 5% 40% 49% Tomasz Sudaj, Dyrektor zarządzający ds. Strategii Rynkowej bz WbK Leasing Z naszej perspektywy trend wzrostowy całej branży będzie się wzmacniał. Biorąc pod uwagę nasze prognozy, rok 2014 będzie okresem wzrostów na podobnym poziomie, z którym mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego roku. Spodziewamy się mocnego odbicia w branży budowlano-montażowej, a okres przejściowy w rolnictwie przed ogłoszeniem założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW powinien być dobry dla największych graczy na rynku. Wyzwanie, przed którym obecnie stoimy, to utrzymanie dotychczasowego poziomu jakości obsługi Klientów i dalszy rozwój dedykowanej dla każdej branży oferty przy profesjonalnym zaangażowaniu sił sprzedaży. Nasze badania potwierdzają ten kierunek rozwoju. Jakość w leasingu. Raport

25 METODOLOGIA W ramach badania przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2013 r. zrealizowano 400 wywiadów cati (Computer assisted telephone interviewing) opartych o kwestionariusz wywiadu standaryzowanego. Do badania wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze zarówno prywatnym, jak i publicznym (wykres 20), które aktualnie korzystają z usług leasingowych lub zaprzestały korzystania z leasingu w bieżącym roku. Spośród wszystkich podmiotów działających na rynku z badania zostały wyłączone organizacje i zespoły eksterytorialne (ambasady) oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (PKD 2007). Wykres 20. Branże, w których zrealizowano badanie według badania Jakość w Leasingu Produkcja w sztukach, przemysłowa, spożywcza itp. handel detaliczny oraz hurtowy budownictwo Transport, spedycja, logistyka, magazyny 8% Pozostałe usługi (np. krawiec, fryzjer) 6% 15% 19% Rolnictwo, hodowla, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 4% Działalność profesjonalna (reklama, badania rynku, wydawnictwa, usługi prawne itp.) 2% Naprawa pojazdów i innych urządzeń 2% 35% 2% Gastronomia, zakwaterowanie Administracja obiektami, działalność ochrony mienia i osób 2% Informatyka i telekomunikacja 1% Usługi finansowe (banki, ubezpieczenia, leasing, pośrednictwo finansowe itp.) 1% opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1% Edukacja i działalność naukowa 1% Górnictwo i wydobycie 1% Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (elektrociepłownie, wodociągi itp.) 1% Jakość w leasingu. Raport

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o.

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing O Firmie Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów W Spółce pracuje ok. 237

Bardziej szczegółowo

Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł

Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł Informacja prasowa Warszawa, 28.01.2016 Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu pokazują, że branża leasingowa w 2015r. odnotowała

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Warszawa, Polska Listopad 2014 HISTORIA UBEZPIECZEŃ PRZEDMIOTÓW LEASINGU W PZU udział ubezpieczeń leasingowych w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych PZU i klienta korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zakres analiz w Raporcie

Przykładowy zakres analiz w Raporcie Przykładowy zakres analiz w Raporcie (fikcyjne dane bez analiz opisowych i komentarzy) I. Wykorzystanie leasingu i wynajmu długoterminowego maszyn i urządzeń w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku

Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku Marcin Rzepka Kierownik Działu Badań Adam Sanocki Account Director Spis treści WSTĘP... 3 GŁÓWNE WNIOSKI... 4 METODOLOGIA... 4 SZCZEGÓŁOWE WYNIKI...

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Leasing samochodów osobowych w mikroprzedsiębiorstwach: Raport Oferteo.pl

Leasing samochodów osobowych w mikroprzedsiębiorstwach: Raport Oferteo.pl Leasing samochodów osobowych w mikroprzedsiębiorstwach: Raport Oferteo.pl Leasing jest najpopularniejszą w Polsce formą finansowania zakupu samochodów do firm. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tą formą

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE.

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012 Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016

Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 Informacja prasowa ZPL Warszawa, 27.07.2016 Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 Dynamika rynku leasingu w I połowie 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe i kondycja polskich firm

Podróże służbowe i kondycja polskich firm Podróże służbowe i kondycja polskich firm Metodologia badania 500 przedsiębiorstw z sektora MSP z całej Polski 32% 5% Usługi 55% Handel 28% Produkcja Produkcja rolna Czas realizacji badania: 21-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Broker/Agent Kierunki rozwoju współpracy z sektorem leasingowym / CFM

Broker/Agent Kierunki rozwoju współpracy z sektorem leasingowym / CFM Broker/Agent Kierunki rozwoju współpracy z sektorem leasingowym / CFM Grupa BIK Pełni rolę Brokera Ubezpieczeniowego czyli przedstawiciela Klienta, Główną działalnością spółki jest tworzenie i negocjowanie

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. FREE ARTICLE Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Maj 2011 Bartłomiej Sosna, Starszy analityk rynku budowlanego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro

Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro Sławomir Dudziak Dyrektor Sprzedaży Agro Grupa Crédit Agricole lider bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015

Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015 Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015 Agenda 1. Masterlease w kilku słowach 2. Dla kogo oferta Masterlease? 3. Produkty finansowe dopasowane do potrzeb klienta detalicznego

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Jeżeli nie teraz, to kiedy? www.pwc.com Mikro firmy na rynku bankowym Jeżeli nie teraz, to kiedy? Śniadanie prasowe Warszawa, 16 października 2013 Banki cyklicznie ogłaszają ekspansję w segmencie mikro firm, czy jednak zauważają

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r.

Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r. Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r. Małe i średnie przedsiębiorstwa obecnie Obecny stan małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing.

Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing. Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing. Kryzys na rynkach finansowych i jego wpływ na realną gospodarkę znacznie pogorszył sytuację polskich przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Wartości Doradców Alex T. Great

Wartości Doradców Alex T. Great Wartości Doradców Alex T. Great Odpowiedzialność za słowa, deklaracje i czyny. Mamy świadomość, że każde działanie wywołuje skutki. Zaufanie jakim świat nas obdarza: Klienci, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego: NAJBARDZIEJ SPORNE KLAUZULE W UMOWACH NAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH

Raport z badania ankietowego: NAJBARDZIEJ SPORNE KLAUZULE W UMOWACH NAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH Raport z badania ankietowego: NAJBARDZIEJ SPORNE KLAUZULE W UMOWACH NAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH 1 Wprowadzenie Podsumowanie Negocjacje umów najmu bywają czasochłonne i niekiedy utykają podczas uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Twister w pigułce: Zakres ubezpieczenia życie i dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe

Rozwiązania finansowe Rozwiązania finansowe Prosto i szybko www.siemens.pl/leasing Financial Services Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. W roku 2014 (w procentach) 1% 3% Wartość

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo