Przykładowy zakres analiz w Raporcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowy zakres analiz w Raporcie"

Transkrypt

1 Przykładowy zakres analiz w Raporcie (fikcyjne dane bez analiz opisowych i komentarzy) I. Wykorzystanie leasingu i wynajmu długoterminowego maszyn i urządzeń w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych charakterystyka leasingobiorców i korzystających z wynajmu długoterminowego, w tym m.in.: Zakres wykorzystania narzędzi leasingu i wynajmu w podziale na rodzaje MiU, branże, wielkość firmy, lokalizację Wykorzystanie narzędzi finansowania innych niż leasing i wynajem długoterminowy Leasing i wynajem a inne narzędzia finansowania inwestycji analizy krzyżowe w odniesieniu do charakterystyki firmy, motywy wyboru poszczególnych źródeł finansowania Planowane nowe inwestycje w perspektywie najbliższego roku skala wykorzystania leasingu i wynajmu długoterminowego poszczególnych MiU na mapie wielkości i rodzaju działalności firm Wybrane analizy ogólne (dane fikcyjne) â Aktualne wykorzystanie leasingu i wynajmu długoterminowego MiU (procent wszystkich odpowiedzi) Leasing 45% Wynajem 15% Nie korzystam ani z leasingu, ani z wynajmu 40% â Planowane inwestycje w najbliższych dwóch latach analiza krzyżowa w odniesieniu do danych o aktualnym wykorzystaniu leasingu i wynajmu (planuję procent odpowiedzi na TAK) Korzystam z leasingu 45% Planuję kolejne umowy 25% Korzystam z wynajmu 15% Planuję kolejne umowy 8% Nie korzystam z leasingu i wynajmu 40% Planuję nowe umowy 18% â Inne źródła finansowania inwestycji wśród firm, które nie posiadają aktualnie umów leasingu i wynajmu długoterminowego (odpowiedzi wielokrotne, procent wszystkich odpowiedzi) Środki własne 37% Kredyty i pożyczki 29% Dotacje krajowe i unijne 15% Venture capital 5% Inne (odpowiedzi otwarte) 14%

2 Leasing i Wynajem Długoterminowy Maszyn i Urządzeń Przemysłowych 2013 â Planowane inwestycje z wykorzystaniem leasingu i wynajmu długoterminowego w perspektywie najbliższego roku, w podziale branżowym respondentów (ankiety przeprowadzone na porównywalnych ilościowo i jakościowo grupach respondentów) TAK 40% Przemysł chemiczny i farmaceutyczny 60% 35% Przemysł elektrotechniczny 65% 30% Przemysł drzewny 70% 28% Przemysł spożywczy 72% 27% Produkcja i obróbka szkła i ceramiki 73% 20% Tworzywa sztuczne 80% NIE 20% Obróbka metali 80% 18% Przemysł papierniczy 82% 15% Metalurgia i odlewnictwo 15% Przemysł mineralny i kamieniarski 15% Przemysł odzieżowy, obuwniczy i tekstylny 15% Przemysł elektrociepłowniczy 12% Przemysł maszynowy 88% 10% Mechanika precyzyjna i optyka 90% 10% Przemysł poligraficzny 90% 8% Górnictwo i gazownictwo 6% Przetwórstwo rolne 94% raport branżowy 5% Przemysł gastronomiczny 95% 9% Inne 91%

3 â Powody niewykorzystywania leasingu i wynajmu długoterminowego jako narzędzi finansowania inwestycji (wśród firm, które nie posiadają aktualnych umów leasingu i wynajmu; wybór wielokrotny, procent wszystkich odpowiedzi) â Rodzaje MiU w planowanych w najbliższym roku inwestycjach, z wykorzystaniem leasingu i wynajmu (wybór wielokrotny, procent wszystkich odpowiedzi) (W raporcie uwzględniono podział na inwestycje z wykorzystaniem leasingu i inwestycje z wykorzystaniem wynajmu długoterminowego) W opracowaniu również â Komentarze do wyników i analiz Zbyt drogie narzędzie finansowania 11% Brak własności śr. trwałego od momentu zakupu 2% Wykorzystujemy inne źródła finansowania 35% Nie prowadzimy aktualnie inwestycji 22% Nie uzyskaliśmy pozytywnej decyzji 15% Inne (odpowiedzi otwarte) 15% MiU ogólnego zastosowania 20% MiU specjalistyczne 30% Urządzenia technicznej infrastruktury obiektu 5% Kotły i maszyny przemysłu elektrociepłowniczego 10% Sprzęt elektroniczny i biurowy wykorzystywany w administracji 5% Wózki widłowe 10% Urządzenia do utrzymania czystości infrastruktury obiektu 5% Inne (pytanie otwarte) 15% â Nazwy producentów sprzętu, planowanego do wzięcia w leasing i wynajem długoterminowy â Odpowiedzi otwarte i opisowe na wybrane pytania â Bogate analizy krzyżowe poszczególnych pytań, dające precyzyjne informacje czytelnikowi Raportu

4 Leasing i Wynajem Długoterminowy Maszyn i Urządzeń Przemysłowych 2013 II. Doświadczenia z przebiegu aktualnych umów leasingu i wynajmu, w tym m.in.: Struktura finansowania inwestycji w MiU leasing i wynajem obok środków własnych, kredytów czy dotacji Wartość leasingowanych i wynajmowanych MiU z podziałem na grupy rodzajowe wyposażenia (MiU ogólne, specjalistyczne, infrastrukturalne itp.) Skala wykorzystania maszyn nowych i używanych Które firmy wykupują leasingowane i wynajmowane MiU jakie czynniki mają na to wpływ? Rodzaje wykorzystywanego leasingu motywy wyboru określonego rodzaju finansowania, parametry umowy leasingu i wynajmu Doświadczenia ze współpracy z leasingodawcą i wynajmującym zadowolenie, uwagi do współpracy Wybrane analizy ogólne (dane fikcyjne) â Źródła finansowania aktualnych inwestycji firm w ujęciu wielkości zatrudnienia która z form dominuje? (rozkład ilościowy odpowiedzi) dominuje leasing / wynajem dominuje kredyt / pożyczka dominuje finansowanie własne dominują dotacje krajowe i unijne dominuje venture capitall inne raport branżowy do 20 osób powyżej 1000

5 dominuje leasing / wynajem do 20 osób powyżej dominuje kredyt / pożyczka dominuje finansowanie własne dominują dotacje krajowe i unijne dominuje venture capitall inne â Leasing i wynajem długoterminowy specjalistycznych MiU preferencje co do sprzętu nowego i używanego (wybór wielokrotny i rozkład ilościowy odpowiedzi) leasing wynajem nowy używany nowy używany leasing wynajem

6 Leasing i Wynajem Długoterminowy Maszyn i Urządzeń Przemysłowych 2013 â Co dzieje się z leasingowanymi i wynajmowanymi MiU po zakończeniu umowy? w podziale na wielkość zatrudnienia (rozkład ilościowy odpowiedzi) wykupujemy MiU bez nowej umowy oddajemy używane i bierzemy nowe MiU wykupujemy używane i bierzemy nowe MiU oddajemy MiU bez nowej umowy do 20 osób powyżej 1000 do 20 osób powyżej wykupujemy MiU bez nowej umowy raport branżowy oddajemy używane i bierzemy nowe MiU wykupujemy używane i bierzemy nowe MiU oddajemy leasingodawcy MiU bez nowej umowy

7 â Zadowolenie z usług aktualnego leasingodawcy i wynajmującego, przyczyny ewentualnego niezadowolenia (procent wszystkich odpowiedzi) Wybrane inne zestawienia â MiU aktualnie leasingowane i wynajmowane w podziale na grupy rodzajowe, branże i wielkość firmy â Ilość i wartość aktualnie leasingowanych i wynajmowanych MiU â Zestawienie producentów MiU w leasingu i wynajmie długoterminowym â Leasing i wynajem MiU katalogowych/seryjnych, projektowanych indywidualnie, kompletnych linii produkcyjnych i technologicznych tak 70% nie 30% _ Przyczyny niezadowolenia ze współpracy (odpowiedzi wielokrotne; procent wszystkich odpowiedzi) Zbyt wysokie koszty współpracy 15% Słaby kontakt z leasingodawcą / wynajmującym 20% Problemy ze współpracą serwisową 10% Niejasne zapisy umowne 5% Restrykcyjne kary umowne 25% Problemy w przypadku opóźnienia płatności rat 20% Inne (odpowiedzi otwarte) 5% â Skala ważności leasingowanych i wynajmowanych MiU w całym majątku firmy â Poszczególne parametry aktualnych umów leasingu i wynajmu preferencje klientów, motywy wyboru â Leasing i wynajem długoterminowy z wykorzystaniem dotacji Analizy krzyżowe z wieloma innymi parametrami badania Odpowiedzi otwarte (w tym dot. usług dodatkowych przy leasingu i wynajmie czy przyczyn negatywnej oceny współpracy z firmami leasingującymi i wynajmującymi)

8 Leasing i Wynajem Długoterminowy Maszyn i Urządzeń Przemysłowych 2013 III. Przebieg procesu zakupowego, osoby decyzyjne, ocena oferty rynkowej i kryteria wyboru usługodawcy, w tym m.in.: Co wpływa na wybór konkretnej formy finansowania i konkretnego usługodawcy? Przebieg procesu zakupu: od zapotrzebowania, przez poszukiwanie informacji i wybór oferty, po podpisanie umowy Kto decyduje? Jakie czynniki są brane pod uwagę? Jak oceniane są zapisy umowne? Rozpoznawalność instytucji finansujących w poszczególnych gałęziach przemysłu Czego brakuje w aktualnej ofercie leasingu i wynajmu? Jakie są oczekiwania firm planujących inwestycje w najbliższym roku? Wybrane analizy ogólne (dane fikcyjne) â Uczestnicy procesu decyzyjnego osoby inicjujące zakup i wybierające formę finansowania (leasing i wynajem długoterminowy), (odpowiedzi wielokrotne; procent wszystkich odpowiedzi) Prezes / właściciel / dyrektor zarządzający 25% Dyrektor finansowy 15% Dyrektor / Kierownik techniczny 5% Dyrektor / Kierownik administracyjny 15% Dyrektor / Kierownik produkcji 10% Szef UR 5% Szef logistyki 10% Inne (odpowiedzi otwarte) 15% â Kryteria wyboru konkretnego usługodawcy (odpowiedzi wielokrotne; procent wszystkich odpowiedzi) Oferta cenowa podstawowe warunki finansowe i opłaty towarzyszące 10% Elastyczność negocjacyjna przy ustalaniu warunków umowy 5% Czas podejmowania decyzji o przyznaniu finansowania 15% Wachlarz usług dodatkowych 5% Stała współpraca i preferencyjne warunki 10% Referencje innych klientów 5% Jakość obsługi i kontaktu z konsultantem 20% Wcześniejsze dobre doświadczenia z usługodawcą 15% Inne (odpowiedzi otwarte) 15% â Parametry decydujące o wyborze konkretnej oferty leasingu i wynajmu (odpowiedzi wielokrotne; procent wszystkich odpowiedzi) raport branżowy Szeroki wybór okresu leasingu i wynajmu 15% Niska wpłata własna 10% Szeroki zakres wyboru waluty 5% Mniejsze ograniczenia co do wieku i rodzaju MiU 10% Niski próg minimalnej wartości leasingowanego/wynajmowanego sprzętu 20% Elastyczność w wyborze rodzaju rat 5% Warunki ubezpieczenia i innych usług dodatkowych 15% Realizacja kontraktów importowych 5% Inne (odpowiedzi otwarte) 15%

9 â Motywy wyboru leasingu i wynajmu długoterminowego zamiast innego rodzaju finansowania inwestycji w odniesieniu do wielkości firmy), (odpowiedzi wielokrotne; rozkład ilościowy odpowiedzi) do 20 osób powyżej brak środków własnych konieczność zróżnicowania źródeł finansowania odgórne założenie, polityka firmy optymalizacja podatkowa inwestycji brak zdolności kredytowej krótsze i prostsze procedury niż przy kredycie inne Wybrane inne zestawienia â Do kogo zwracają się klienci planujący inwestycje w MiU z zapytaniem o odpowiednią dla nich ofertę? â Czego brakuje w aktualnej ofercie firm leasingujących i wynajmujących? katalog odpowiedzi otwartych â Źródła informacji o leasingu i wynajmie długoterminowym MiU gdzie potencjalni klienci poszukują konkretnej wiedzy o poszczególnych narzędziach finansowania â Zainteresowanie dedykowanymi szkoleniami z prowadzenia procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem leasingu i wynajmu długoterminowego w podziale na wybrany profil respondentów Przedstawione zagadnienia to wybrany i uproszczony fragment zestawień i analiz zawartych w pełnym Raporcie. Zaprezentowane dane są fikcyjne.

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie Kompleksowa koordynacja Kampania jest finansowana przez

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo