Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii w przedszkolu dzieci 6 letnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii w przedszkolu dzieci 6 letnie"

Transkrypt

1 Blok tematyczny I. Wspólnota dzieci Bożych Temat w podręczniku 1. Kto stworzył świat? 2. Piękny świat mówi nam o Bogu 3. Człowiek jest wyjątkowy 4. Przez chrzest weszliśmy do wspólnoty dzieci Bożych Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii w przedszkolu dzieci 6 letnie Wymagania Podstawowe uczeń powinien: znać prawdę o Bogu Stworzycielu oraz umieć wyjaśnić słowo Stworzyciel umieć wymienić zjawiska występujące w świecie, które są dowodem na stworzenie ich przez Pana Boga [gwiazdy, słońce, księżyc] wiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg stworzył świat wymienić miejsca, które zachwycają go swoim pięknem wiedzieć, że Pan Bóg stworzył wszystkie cuda świata z miłości do człowieka umieć narysować i opowiedzieć, za co jest szczególnie wdzięczny Panu Bogu wskazać na świat, jako szczególny dar od Pana Boga dla człowieka wiedzieć, że życie i zdrowie są szczególnymi darami Pana Boga i że należy o nie dbać wymienić sposoby dbania o swoje życie i zdrowie umieć opowiedzieć historyjkę obrazkową znajdującą się w podręczniku o chrzcie świętym wiedzieć, jaka jest istota chrztu świętego rozumieć, że Pan Bóg szczególnie przychodzi do człowieka w sakramentach świętych Ponadpodstawowe uczeń powinien: znać prawdę o stworzeniu świata ex nihilo umieć samodzielnie zaśpiewać piosenkę Kto stworzył? wyjaśnić, co to jest wdzięczność i w jakich czynach się przejawia umieć wypowiedzieć swoją modlitwę dziękczynną za dary, jakimi Pan Bóg go obdarza wskazać, że człowiek został obdarzony rozumem i ma za zadanie dobrze go wykorzystać wymienić sposoby opiekowania się środowiskiem opowiedzieć o wyjątkowości człowieka na podstawie usłyszanego fragmentu biblijnego wskazać chrzcielnicę w swoim kościele parafialnym umieć samodzielnie wypowiedzieć formułę chrzcielną zaśpiewać piosenkę Dzieckiem Bożym jestem ja str. 1

2 II. Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem i szanuje znaki religijne 5. W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi? zna ważkość i specyfikę lekcji religii potrafi wymienić miejsca i przedmioty przypominające o Panu Bogu [kościoły, krzyże, kaplice] umie własnymi słowami modlitwy podziękować Panu Bogu za to, że może Go poznawać i uczyć się o Nim 6. Moi bliscy wiedzieć, jaką postawę przyjąć w relacjach z najbliższymi [okazywanie miłości i szacunku] opowiedzieć o swoich bliskich ułożyć własną modlitwę w intencji bliskich osób 7. Jak możemy rozmawiać z Panem Bogiem? 8. Uczymy się modlić 9. Z moimi bliskimi modlę się do Boga odróżnić zwykłą rozmowę od rozmowy z Panem Bogiem umieć wskazać odpowiednią postawę w czasie modlitwy wiedzieć, że rozmowa z Panem Bogiem jest najważniejszą chwilą w ciągu każdego dnia wiedzieć, że możemy zwracać się do Pana Boga swoimi słowami, słowami modlitwy tradycyjnej i poprzez Pismo Święte samodzielnie sformułować modlitwę dziękczynną umieć wymienić formy modlitwy, które można odmawiać w rodzinnym kręgu [np. różaniec] wiedzieć, że Pan Bóg wysłuchuje próśb człowieka, który wstawia się za swoimi bliskimi szanować miejsca związane z kultem religijnym wiedzieć i rozumieć, co jest potrzebne, aby dobrze usłyszeć Pana Boga kształtować w sobie postawę posłuszeństwa i otwartości wobec Słowa Bożego rozumieć termin rodzina oraz rodzina Boża i potrafi je wytłumaczyć przyjmować za swoją zasadę życia opierającą się na miłości chrześcijańskiej i jej prawach wyjaśnić, że Pan Bóg jest najważniejszy, a rozmowa z Nim podstawą relacji człowieka ze Stwórcą wskazywać prawidłowe postawy modlitewne: złożone ręce, klęczenie, skupienie, powaga wymienić znaki zewnętrzne i wewnętrzne, po których można poznać, że człowiek rozmawia z Panem Bogiem\ prawidłowo wykonać znak krzyża świętego rozwijać w sobie postawę zaufania Panu Bogu wskazywać sytuacje, w których szczególnie zwraca się do Pana Boga 10. Modlitwa różańcowa wskazywać na Różaniec, jako formę modlitwy, w której zwracamy się do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej wiedzieć, jak wygląda różaniec i potrafić się na nim modlić [ = dziesiątka różańca] z pomocą wymienić poszczególne modlitwy odmawiane na różańcu świętym rozpoznać w różańcu szczególny znak obecności Pana Boga str. 2

3 11. Księga Pisma Świętego 12. Jak mamy słuchać, gdy mówi do nas Bóg? 13. Niedziela to wyjątkowy dzień 14. Aniele Boży, Stróżu mój 15. Święci należą do rodziny dzieci Bożych wiedzieć, że Pismo Święte jest wyjątkową księgą, której należny jest szacunek i cześć ze względu na Autora wiedzieć, że Pismo Święte powinno mieć swoje godne miejsce w domu zachęcać bliskich do uroczystego, rodzinnego czytania Pisma Świętego wiedzieć, jaką postawę powinniśmy przyjąć słuchając Słowa Bożego dbać o godny strój w czasie uczestnictwa we Mszy Świętej zna postawy [powaga, skupienie, modlitwa, wspólny śpiew], dzięki którym okazujemy Panu Bogu cześć umieć wyjaśnić znaczenie słów: posłaniec Boży i anioł umieć narysować anioła według swojego pomysłu rozumieć i wierzyć, że każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, który go strzeże, broni i ochrania przed niebezpieczeństwami wiedzieć, że święty za życia słuchał Pana Boga wiedzieć, że gdy naśladujemy świętych czynimy dobro rozumieć, że Pan Bóg przychodzi do człowieka w swoim Słowie rozumieć, że Pan Bóg przemawia do ludzi poprzez słowo spisane w Piśmie Świętym wskazać różnice dzielące Pismo Święte od zwykłych książek kształtować w sobie postawę regularnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii wiedzieć, że Pan Bóg jest święty i dlatego należna jest Mu cześć, szacunek i miłość odmawiać samodzielnie modlitwę Aniele Boży, Stróżu mój rozumie treść modlitwy Aniele Boży, Stróżu mój wskazać sytuacje, w których możemy brać przykład ze świętych znać sposoby, w których bezpośrednio może okazać komuś pomóc [umie o nich opowiedzieć i narysować je] str. 3

4 III. Bóg Ojciec dał nam Pana Jezusa 16. Pan Bóg zapowiedział Zbawiciela 17. Co wiemy o narodzeniu Pana Jezusa? 18. Święta Bożego Narodzenia 19. Pan Jezus uczy nas kochać Boga 20. Syn Boży ogłosił światu Dobrą Nowinę umieć opowiedzieć historię Jana Chrzciciela znać sposoby zachęty do czynienia dobra i potrafi je wymienić wiedzieć w jakim mieście narodził się Zbawiciel wiedzieć, jak dobrze przeżyć Święta Bożego Narodzenia z całym bogactwem przesłania, jakie one niosą wskazać na wydarzenie narodzin Chrystusa jako na przełomowe w dziejach historii Zbawienia wskazać, co jest istotą Świąt Bożego Narodzenia wiedzieć, co to jest posłuszeństwo i podać jego przykłady wyjaśnić, na czym polegało posłuszeństwo Pana Jezusa względem Maryi i św. Józefa wiedzieć, w jaki sposób należy postępować wobec innych ludzi znać zasady postępowania według przykazania miłości umieć odróżnić dobro od zła oraz podaje sposoby unikania złych uczynków, a ćwiczenia w dobrym znać historię zwiastowania NMP okazywać cześć i miłość Matce Bożej z wdzięczności za to, że urodziła Chrystusa wiedzieć, jaka była rola i zadanie Mędrców i jakie dary przynieśli oni nowonarodzonemu Jezusowi wiedzieć, czym różni się okres Bożego Narodzenia od czasu zwykłego w przeżywaniu roku liturgicznego kształtować w sobie postawę ufności i prostoty dziecka Bożego wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne, kształtować w sobie postawę posłuszeństwa w sytuacjach codziennych i wyjątkowych umieć rozróżniać między tzw. ślepym posłuszeństwem a roztropnym mającym swój fundament w miłości i szacunku do drugiego człowieka wskazuje na przykłady z życia, w których mógłby okazać pomoc osobom znajdującym się w potrzebie kształtuje w sobie postawę miłosiernego Samarytanina w stosunku do każdego człowieka str. 4

5 21. Troskliwy Pasterz 22. Pan Jezus jest zawsze z nami wiedzieć, że Chrystus jest dobrym i troskliwym Pasterzem, który szuka nas, ocala i przygarnia umieć opowiedzieć przypowieść biblijną o zagubionej owcy potrafi zaśpiewać piosenkę Pan jest moim pasterzem znać sytuacje, w których szczególnie towarzyszy nam Pan Jezus wskazać przykłady burz i ich uciszeń życiowych wiedzieć jak powinniśmy postępować, aby nie oddalać się od Pana Jezusa znać sposób, co czynić, aby być dobrym dzieckiem Bożym kształtować w sobie postawę bojaźni Bożej i posłuszeństwa umieć podziękować modlitwą za troskę i opiekę Pana Jezusa w chwilach trudnych i chwilach próby kształtować w sobie postawę spokoju i cierpliwości [z myślą, że Pan Jezus zawsze jest przy nas i nad nami czuwa] IV. Jesteśmy uczniami Pana Jezusa i chcemy Go naśladować 23. Pan Jezus posłał do ludzi apostołów 24. Uczniowie Pana Jezusa 25. Pan Jezus jest naszym przyjaciele m opowiedzieć swoimi słowami, kim jest apostoł i ilu apostołów powołał sam Chrystus wiedzieć, jakie zadania mieli apostołowie i jakie zadania mają dzisiaj uczniowie Chrystusa wskazać przykładowe zadania kapłana wiedzieć, że bycie uczniem Pana Jezusa wymaga konkretnych postaw [np. pomoc, wsparcie, pocieszenie] opowiedzieć w czym jako uczeń Chrystusa może pomóc swoim bliskim wskazać na prace, jakie wykonuje w domu, aby wyręczyć rodziców lub pomóc młodszemu rodzeństwu wymienić cechy dobrego przyjaciela odróżnić dobro od zła w sytuacjach podstawowych wiedzieć, jak należy postępować, by być blisko Pana Jezusa kształtować w sobie postawę prawdziwego ucznia Pana Jezusa potrafić wskazać podobieństwa między apostołami a dzisiejszymi kapłanami wyrażać chęć pomocy innym ludziom w sytuacjach typowych kształtować w sobie otwartość serca na potrzeby innych ludzi kształtować w sobie postawę wdzięczności Panu Bogu za Jego przyjaźń umieć ułożyć modlitwę w intencji swojego przyjaciela str. 5

6 V. Razem z Panem Jezusem słuchamy Boga Ojca i uwielbiamy Go 26. Wielki Tydzień 27. Zmartwych wstanie Wielka Noc 28. Oczekujem y Ducha Świętego wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny pod postacią Chleba wskazać na Wielki Piątek jako dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu dla naszego zbawienia wskazać, co jest istotą chrześcijańskiego przeżywania niedzieli wiedzieć, że Duch Święty pomaga wszystkim uczniom Pana Jezusa w głoszeniu Dobrej Nowiny umieć opowiedzieć czym zajmują się misjonarze kształtować w sobie postawę duchowej wrażliwości w przeżywaniu tajemnic Triduum Paschalnego włącza się w parafialne obchody Triduum Paschalnego wymienić osoby opisane w biblijnym przekazie o zmartwychwstaniu Pana Jezusa wyjaśnić terminy: Wielka Noc i Zmartwychwstanie wskazać, w jaki sposób można pomóc w pracy apostolskiej misjonarzom kształtuje w sobie postawę pomocy misjonarzom przebywającym na terenach misyjnych 29. Procesja Bożego Ciała 30. Matka Pana Jezusa uczy nas miłości wiedzieć, że w święto Bożego Ciała poprzez uczestnictwo w procesji wyrażamy Panu Jezusowi wdzięczność za to, że został z nami pod postacią Chleba Eucharystycznego wiedzieć, w jaki sposób można okazywać miłość Matce Bożej kształtować w sobie postawę wdzięczności i radości za dar obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie kształtować w sobie postawę ufności i posłuszeństwa na wzór Maryi zaśpiewać piosenkę Była cicha i piękna jak wiosna Przygotowała: Barbara Jarońska str. 6

7 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii w klasie I Blok tematyczny I. WITAM BĄDŹ POZDROWIONY, PANIE Temat w podręczniku 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 2. Spójrzmy na krzyż 3. Spotkania z Panem Bogiem w szkole Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe uczeń powinien: uczeń powinien: znać imię i nazwisko katechety oraz imiona dzieci znać słowa powitania wypowiedziane przez uczestniczących w lekcji religii (przynajmniej kilka); Pana Jezusa; chętnie wziąć udział w zabawie; umieć przywitać się chrześcijańskim umieć zaśpiewać piosenkę Dobrze, że jesteś; powitaniem: Niech będzie pochwalony wiedzieć, w jaki sposób ludzie mogą witać się ze Jezus Chrystus. spotkaną osobą; wymienić miejsca, w których może zobaczyć wyjaśnić, że krzyż jest znakiem miłości wiszący lub stojący krzyż; Pana Jezusa do człowieka; wiedzieć, że Pan Bóg tak ukochał człowieka, że dał mu swojego Syna; umieć zaśpiewać piosenkę. umieć poprawnie wykonać znak krzyża; wskazać (wymienić) przedmioty charakterystyczne wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny także w dla sali lekcyjnej; szkole podczas lekcji religii; zauważyć różnice w wyglądzie sali podczas lekcji religii i podczas innych zajęć; wymienić elementy wystroju sali szkolnej podczas trwania opowiedzieć, jak wygląda okładka lekcji religii: krzyż, obraz, Pismo Święte; podręcznika do religii. wiedzieć, że w czasie lekcji religii jest czas na modlitwę; rozumieć, że ucząc się o Panu Jezusie, zbliża się do Niego; str. 7

8 4. Modlimy się umieć opowiedzieć historyjkę obrazkową znajdującą się w podręczniku; wiedzieć, że w czasie rozmowy ważne jest nie tylko mówienie, ale także słuchanie drugiego; wiedzieć, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Panem Bogiem; rozumieć, że Panu Bogu można przedstawić swoje prośby; 5. W domu Bożym wiedzieć, że kościół jest domem Pana Boga; umieć odróżnić kościół spośród innych budynków; 6. Jak pięknie jest w umieć rozpoznać tabernakulum, ołtarz, ambonę, kościele! konfesjonał, chrzcielnicę i krzyż; wiedzieć, że tabernakulum jest najważniejszym miejscem w kościele; rozumieć, dlaczego tabernakulum jest najważniejszym miejscem w kościele 7. Spotykamy się z umieć powiedzieć, jak powinien zachować się w Panem Jezusem w kościele kościele; wskazać, jaką postawę powinien przyjąć przed Najświętszym Sakramentem; rozumieć, że jego postawa w kościele jest okazaniem miłości Panu Bogu; wiedzieć, kogo Pan Jezus zaprasza do swojego domu; wskazać miejsca, w których można spotkać się i rozmawiać z Panem Bogiem; umieć sformułować modlitwę prośby; zaśpiewać piosenkę. wymienić elementy architektoniczne charakteryzujące kościół z zewnątrz; rozumieć, że kościół jest domem, w którym może spotkać się z Panem Bogiem na modlitwie. umieć wyjaśnić, jaki znak przypomina o obecności Pana Jezusa w tabernakulum; umieć zaśpiewać piosenkę. umieć powiedzieć modlitwę: Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament ; umieć zaśpiewać piosenkę Jeden jest tylko Pan. str. 8

9 8. Należymy do rodziny Bożej 9. Najważniejsza księga 10. Nowe postanowienia umieć powiedzieć, w jaki sposób spędza wolny czas ze swoją rodziną; wiedzieć, że od momentu chrztu świętego stał się dzieckiem Bożym; znać nazwę rodziny, do której należy od chrztu świętego; umieć powtórzyć słowa wypowiadane przez kapłana w czasie udzielania sakramentu chrztu świętego; wiedzieć, że listy mogą zawierać różne wiadomości; wiedzieć, że Pismo Święte jest listem Pana Boga do ludzi; odróżnić egzemplarz Pisma Świętego od innych książek; znać podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament; umieć opowiedzieć, co przedstawiają ilustracje; ułożyć dalszy ciąg opowiadania; wiedzieć, kogo Pan Jezus zaprasza do siebie; rozumieć, że Pan Jezus pragnie się spotykać z nim na modlitwie w domu, w szkole i w kościele oraz wszędzie tam, gdzie przebywamy; rozumieć, że Pan Jezus zostawia mu swoje słowo; wiedzieć, że w czasie chrztu świętego zapala się świecę oraz nakłada białą szatę; znać nazwę miejsca, przy którym odbywa się chrzest święty; umieć zaśpiewać piosenkę Dzieckiem Bożym jestem ja; umieć wyrazić radość z bycia dzieckiem Pana Boga rozumieć, że przez słowa Pisma Świętego Bóg w szczególny sposób mówi do człowieka; wskazać miejsca, w których może słuchać słów Pisma Świętego; umieć przyjąć postawę szacunku w czasie czytania Pisma Świętego; umieć zaśpiewać piosenkę Czytaj Biblię. rozumieć, że Pan Jezus czeka na niego podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej; umieć z radością odpowiedzieć na zaproszenie Pana Jezusa; umieć zaśpiewać poznane piosenki. str. 9

10 II. Dziękuję i chwalę Chwała na wysokości Bogu 11. Różańcowy miesiąc 12. Czy potrafimy dziękować? 13. Ślady Bożych darów piękno świata 14. Dlaczego woda jest tak ważna? umieć wskazać miesiąc, który jest poświęcony w Kościele Maryi; kształtować w sobie podstawy duchowości maryjnej; potrafić wskazać, jakiej modlitwy uczy nas Maryja w wyrażać pragnienie naśladowania Maryi w miesiącu październiku; codziennym życiu. znać znaczenie słów modlitwy Zdrowaś Maryjo; rozumieć, że Maryja jest naszą Matką, która prowadzi nas do Pana Jezusa; znać znaczenie słów proszę, przepraszam, kształtować w sobie postawę wdzięczności dziękuję ; względem Pana Boga i drugiego człowieka; rozumieć, dlaczego wdzięczność jest okazaniem potrafić okazać wdzięczność Panu Bogu miłości; (poprzez modlitwę) oraz człowiekowi rozumieć, jak ważną rolę w relacji człowiek Pan (poprzez uśmiech, dobre słowo). Bóg oraz człowiek człowiek odgrywa słowo dziękuję ; wiedzieć, kto jest Stwórcą piękna w otaczającym nas wiedzieć i rozumieć, co jest potrzebne świecie; rozumieć, że świat jest dobrem wszystkich ludzi i każdy jest zaproszony do tego, aby się nim opiekować i dbać o niego; wiedzieć, do czego jest potrzebna ludziom woda; umieć wymienić sposoby dobrego korzystania z wody; człowiekowi do poznawania i podziwiania świata stworzonego przez Pana Boga; kształtować w sobie postawę wdzięczności względem Pana Boga za otrzymany dar, jakim jest świat. rozumieć, że woda jest darem, za który jesteśmy Bogu wdzięczni. str. 10

11 III. Proszę Proście, a otrzymacie 15. Pan Bóg uczynił wiedzieć, że chrzest wprowadza człowieka do rozumieć, co to jest wspólnota dzieci nas swoimi dziećmi wspólnoty Kościoła; Bożych (tj. Kościół); rozumieć, jak ważnym sakramentem jest chrzest święty; kształtować w sobie postawę prostoty i samodzielnie potrafić wskazać symbole chrztu świętego; ufności dziecka Bożego. 16. Nasi bliscy wiedzieć, kogo nazywamy osobą bliską sercu; wiedzieć, co należy czynić, aby zasłużyć na potrafić wskazać cechy osób, które uznaje za bliskie; miano osoby bliskiej Panu Jezusowi; rozumieć, jak ważne jest budowanie relacji międzyludzkich w rodzinie, szkole, parafii; kształtować w sobie umiejętność życia z bliskimi we wspólnocie. 17. Pamiętamy o tych, którzy odeszli 18. Wielbimy Boga radością! 19. Ważne słowo: proszę umieć wyjaśnić, że święty to człowiek, który przebywa z Panem Bogiem w niebie i jest szczęśliwy; wiedzieć, że święty za życia słuchał Pana Boga; umieć zdefiniować, czym jest radość i szczęście; wiedzieć, kto jest źródłem szczęścia i radości człowieka; rozumieć, czym jest radość Boża; umieć wymienić osoby, do których może zwrócić się o pomoc; potrafić wyjaśnić, w czym mogą mu pomóc osoby z jego otoczenia; umieć określić swoje potrzeby i przedstawić je, używając słowa proszę ; rozumieć werset biblijny Flp 4,6b; umieć wskazać, w jakich sprawach może prosić Pana Boga o pomoc; umieć wymienić sposoby pomocy zmarłym; rozumieć postawę pomocy bliskim zmarłym. wiedzieć, w jaki sposób okazywać radość drugiemu człowiekowi; kształtować w sobie postawę Bożej radości. umieć sformułować indywidualną modlitwę prośbę do Pana Boga; z zaufaniem zwracać się do Pana Boga w modlitwie indywidualnej. str. 11

12 20. Prosimy Pana Boga umieć wymienić prośby dzieci, które są spełniane przez rodziców; wyjaśnia, że Pan Bóg spełnia prośby dotyczące dobra naszego lub innych; znać postawy, jakie przyjmują ludzie w czasie Mszy św.; potrafić odpowiadać na wezwania modlitwy powszechnej; umieć przyjmować prawidłowe postawy podczas Mszy św.; umieć formułować wezwania modlitwy powszechnej; kształtować postawę modlitwy wspólnotowej. 21. Najważniejsza wskazać rodziców jako osoby, które proszą o wiedzieć, co symbolizuje koszulka dziecka prośba chrzest dla dziecka; Bożego; umieć wyjaśnić, dlaczego rodzice proszą o chrzest przejawiać wolę życia w przyjaźni z Panem dla dziecka; Jezusem, by być zbawionym. wiedzieć, że zbawienie to uwolnienie od zła, a szczególnie od grzechu; 22. Czym jest znać nazwę czasu oczekiwania na narodzenie Pana umieć wymienić kilka postanowień Adwent? Jezusa; adwentowych; umieć wyjaśnić, na kogo i na co czekamy w Adwencie; rozumieć potrzebę podejmowania tych postanowień; znać nazwę Mszy Świętej odprawianej w Adwencie potrafić opisać wygląd wieńca ku czci Matki Boskiej; adwentowego. 23. Jan Chrzciciel wiedzieć, że Pan Bóg przez proroków obiecał zapowiada przyjście ludziom Zbawiciela; wiedzieć, że Pan Jezus jest Zbawicielem, który Zbawiciela gładzi grzechy. znać imiona proroka, który zapowiedział nadejście Jezusa; 24. Maryja Matką Pana Jezusa wiedzieć, że Maryja jest Matką Pana Jezusa; umieć wymienić, czego możemy nauczyć się od Maryi; rozumieć, co to znaczy być posłusznym; wiedzieć, jak miał na imię anioł, który powiedział Maryi, że zostanie Matką Pana Jezusa; wiedzieć, że przez Maryję zwracamy się z prośbami do Jezusa. str. 12

13 25. Narodził się Zbawiciel 26. Radosny czas świąt Bożego Narodzenia 27. Pójdźmy wszyscy do stajenki 28. Pan Jezus nauczył nas modlitwy znać nazwę miejscowości, w której urodził się Pan Jezus; wiedzieć, że Pan Jezus przyszedł na świat, żeby nas zbawić. znać okoliczności narodzin Pana Jezusa; wiedzieć, w jaki sposób ludzie wyrażają radość umieć wymienić tradycje wigilijne; związaną z obchodami świąt Bożego Narodzenia; wiedzieć, jak nazywa się Msza Święta odprawiana w Wigilię Bożego Narodzenia o północy. znać nazwę pieśni mówiących o Bożym Narodzeniu; wiedzieć, dlaczego jesteśmy wdzięczni umieć wymienić postacie i wydarzenia opisane w Jezusowi za Jego przyjście na świat. kolędach: Dzisiaj w Betlejem; Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki; wiedzieć, że modlitwy Ojcze nasz nauczył nas Pan przewiduje, z jakimi osobami może modlić Jezus; umieć wyjaśnić, dlaczego Pana Boga możemy nazywać naszym Ojcem; umieć podać sytuacje, w jakich odmawiamy Ojcze nasz ; 29. Święć się imię wiedzieć, że Pan Bóg dla chrześcijanina jest Twoje najważniejszą Osobą; wiedzieć, że miłość jest najważniejszym prawem Królestwa Bożego; rozumieć prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz : święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje ; odróżniać zachowania pozytywne i negatywne; się wspólnie do Ojca w niebie umieć zwracać się do Pana Boga w prostej modlitwie własnymi słowami; rozwijać postawę ufności wobec Pana Boga. umieć wymienić sposoby oddawania czci imieniu Bożemu; uznawać Pana Boga za Osobę najważniejszą dla siebie; okazywać szacunek dla imienia Bożego. str. 13

14 30. Bądź wola Twoja 31. Chleba naszego powszedniego daj nam umieć podać zasady koleżeństwa; potrafić wyjaśnić, że wolą Pana Boga jest, abyśmy się wzajemnie miłowali; umieć podać przykłady postępowania zgodnego z wolą Pana Boga; umieć wymienić osoby ze swojego otoczenia, dla których jest ważny; rozumieć, że Pan Bóg opiekuje się całym stworzeniem, a w szczególny sposób wszystkimi ludźmi, który są dla Niego najważniejsi; rozumieć, że osoby, które pomagają potrzebującym, pomagają równocześnie Panu Bogu; umieć zaklasyfikować wybrane zachowania i postawy ludzi jako dobre lub złe; rozumieć słowa poznanej piosenki; wyrażać gotowość postępowania zgodnego z wolą Bożą umieć zaproponować, w jaki sposób można pomóc potrzebującym; odnosić się z szacunkiem do darów Bożych; prosić Pana Boga o umiejętność dzielenia się z innymi. 32. Odpuść nam nasze winy 33. Zbaw nas ode złego rozumieć, że Pan Bóg przebacza nasze winy, gdy prosić Pana Boga, by pomagał mu w Go o to szczerze prosimy; przebaczaniu innym; wiedzieć, jak postępuje człowiek wobec innych, gdy naśladować Chrystusa przebaczającego pragnie Bożego przebaczenia; ludziom. umieć wskazać osoby, które może poprosić o pomoc uświadamiać sobie pokusy, na jakie jest w dokonywaniu wyboru między dobrem a złem; narażony; potrafić wybrać właściwy sposób postępowania w przedstawionej sytuacji; rozumieć prośby: nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego ; prosić Pana Boga o pomoc w walce ze złem. str. 14

15 IV. Przepraszam Panie zmiłuj się! V. Czekam Przyjdź, Panie Jezu 34. Czym jest dobro, czym jest zło? wiedzieć, że dobro pochodzi od Boga, zło od szatana; rozumieć, dlaczego w niektórych sytuacjach człowiek czyni dobro, a w innych dopuszcza się zła; 35. Gdy trzeba wiedzieć, że przepraszam to bardzo ważne słowo; przeprosić wiedzieć, dlaczego powinniśmy przepraszać; umieć wymienić typowe sytuacje, w których trzeba przeprosić; 36. Pan Jezus nam przebacza wiedzieć, że Bóg jest miłosierny; wiedzieć, jak powstał obraz Jezusa Miłosiernego; potrafić wskazać, które zachowania są moralnie dobre, a które złe; kształtować postawę refleksyjną: ocena różnych zagrożeń i ich skutków. wyrażać gotowość do przepraszania we właściwych sytuacjach. znać akt żalu; z ufnością zwracać się do Miłosiernego Boga. 37. Pragnę się wskazać pomoce służące nawróceniu; poprawić wiedzieć, że poprawa w perspektywie wiary oznacza rozwijać gotowość do nawracania się. powrót do Boga, czyli nawrócenie; rozumieć konieczność nawrócenia; 38. Wielki Tydzień umieć wskazać związek między Niedzielą Wielkie Dni wiedzieć, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Palmową a męką Pana Jezusa Tydzień Męki Pańskiej; Niedziela Palmowa rozumieć, ze tego dnia świętujemy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy; Wielki Tydzień wiedzieć, jakie były najważniejsze wydarzenia umieć wymienić trzy wydarzenia tego Wielkie Dni Triduum Wielkiego Tygodnia; Paschalne 39. Wielkanocny rozumieć, że jest to najważniejszy tydzień dla chrześcijan; tygodnia. wiedzieć, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę; umieć opowiedzieć, jak uczniowie dzwon głosi radość rozumieć, że od tamtego wydarzenia każda niedziela Chrystusa przeżywają ten dzień. jest dniem świętym i radosnym; str. 15

16 VI. Czuwam z Maryją i innymi świętymi Zróbcie, co wam powie 40. Gdzie spotkamy wiedzieć, że najpełniej spotykamy Chrystusa w zmartwychwstałego sakramentach; rozumieć, że potrzeba wspólnoty, by to spotkanie było możliwe; Pana Jezusa? umieć wskazać warunki takiego spotkania. 41. Pan Jezus wiedzieć, że pierwsza spowiedź i Komunia Święta to umieć wskazać, co w tym przygotowaniu czeka na nas spotkanie z Panem Jezusem; jest najważniejsze. rozumieć konieczność przygotowania do tego wydarzenia; 42. Zesłanie Ducha wiedzieć, że Duch Święty jest Bogiem; umieć podać przykłady działania Ducha Świętego rozumieć, że został On zesłany przez Jezusa Świętego w życiu chrześcijanina. Chrystusa; 43. Idzie mój Pan wiedzieć, że procesja Bożego Ciała wiąże się z czcią umieć wskazać możliwe sposoby Boże Ciało Najświętszego Sakramentu; zaangażowania się w procesję. 44. Kochamy rozumieć istotę spaceru z Panem Jezusem ; rozumieć znaczenie miłości w rodzinie; wiedzieć, że miłość jest zarówno darem, jak bliskich umieć powiedzieć, jak dziecko może okazać miłość i przykazaniem Bożym; swoim bliskim; być zmotywowany do okazywania miłości swoim bliskim. 45. Matka Jezusa znać wybrane wydarzenia z życia Maryi i umieć je wiedzieć, w jaki sposób dziecko Maryi może jest naszą Matką nazwać; okazać Jej miłość, rozumieć, co to znaczy, że Maryja jest naszą Matką; uczcić Ją. 46. Słucham Pana potrafić powiedzieć, o czym nauczał Jezus; wiedzieć, że może słuchać Jezusa we Jezusa rozumieć, że nauczanie Jezusa jest skierowane do wspólnocie Kościoła; wszystkich ludzi; rozwijać postawę otwartości wobec Jezusa i Jego nauki. str. 16

17 47. Uczymy się od znać przykłady świętych, którzy swoim życiem świętych wypełniali wolę Jezusa; zobaczyć rozumieć słowo święty ; 48. Gdzie można wiedzieć, że wszyscy ludzie są powołani przez Boga dzisiaj świętych do świętości; 49. W jaki sposób możemy rozumieć, że drogą do świętości jest przyjaźń z Jezusem i upodabnianie się do Niego; wiedzieć, że na słowa Jezusa odpowiadamy uczynkami płynącymi z wiary; odpowiadać na rozumieć, na czym polega wypełnianie przykazania słowa Pana Jezusa miłości; 50. Gdy idziemy Jezusa i rozumieć, co to znaczy; poprzez świat wiedzieć, że jest powołany do bycia świadkiem potrafić rozpoznać skutki działania zgodnego z nauką Jezusa; wiedzieć, czego może uczyć się od świętych; potrafić w modlitwie prosić świętych o pomoc. potrafić dostrzegać dobro wokół siebie i w sobie. potrafić wybrać sposób postępowania będący odpowiedzią na słowa Jezusa. potrafić prosić Ducha Świętego o pomoc w dawaniu świadectwa wiary. Przygotowała: Barbara Jarońska str. 17

18 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii w klasie II Blok tematyczny Temat w podręczniku Wymagania Podstawowe uczeń powinien: Ponadpodstawowe uczeń powinien: 1. Jesteśmy dziećmi Bożymi. wiedzieć, kim stał się po przyjęciu chrztu świętego nazywać łaskę, którą otrzymał w sakramencie chrztu świętego podać przykłady, jak może dbać o przyjaźń z Jezusa wyjaśnić swoimi słowami, co to jest łaska uświęcająca wytłumaczyć swoimi słowami, co oznacza pieczęć wyryta na sercu w chwili chrztu świętego str. 18

19 2. Dziękuję, proszę, przepraszam wymienić przykłady sytuacji, w których stosuje słowa przepraszam, proszę i dziękuję wyjaśnić, dlaczego modlitwa Ojcze nasz jest najważniejszą modlitwą dziecka Bożego wytłumaczyć skutki stosowania słów proszę, przepraszam i dziękuję w różnych sytuacjach wyjaśnić swoimi słowami znaczenie gestu złożonych rąk podczas modlitwy Ojcze nasz 3. Czym jest słuchanie? wskazywać części ciała odpowiedzialne za słyszenie wymienić to, co oprócz uszu jest potrzebne do prawdziwego słuchania wytłumaczyć swoimi słowami dlaczego słuchanie jest ważne znać możliwe konsekwencje wzajemnego niesłuchania się ludzi 4. Uczymy się słuchać. wymienić, co jest potrzebne, by dobrze słuchać wytłumaczyć, dlaczego skupienie jest tak ważne w słuchaniu 5. Kartki, które mówią wyciszyć się podczas modlitwy wyrazić radość z otrzymanego gestu życzliwości str. 19

20 podać przykład jak zareagować na otrzymaną pocztówkę wyjaśnić swoimi słowami, jakie znaczenie mają kartki wysyłane do siebie nawzajem przez ludzi 6. W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi? powiedzieć, do kogo skierowane jest Pismo Święte odczuwać radość z odszukanego i odczytanego słowa Bożego okazywać szacunek podczas czytania i słuchania słowa Bożego odnaleźć Księgę Psalmów okazywać szacunek podczas czytania i słuchania słowa Bożego 7. Co swoim życiem powiedział nam Pan Jezus? wytłumaczyć, po co Pan Jezus przyszedł na świat dokończyć z pamięci słowa Jezusa Ja jestem drogą wyjaśnić słowa Jezusa (J 14,6) 8. Święty Józef wzór posłuszeństwa. 9. Co usłyszał Zacheusz? opowiadać o najważniejszych wydarzeniach w życiu świętego Józefa ułożyć historyjkę obrazkową o życiu świętego Józefa wymienić najważniejszą decyzję, jaką podjął w swoim życiu święty Józef znać historię Zacheusza i ją opowiedzieć wyjaśnić na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza wyjaśnić swoimi słowami milczenie świętego Józefa na kartach Pisma Świętego podać przykłady, co w dzisiejszym świecie przeszkadza w skupieniu i w słuchaniu słowa Bożego wytłumaczyć, dlaczego Jezus zawołał Zacheusza po imieniu wyjaśnić na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza i podać przyczyny tej przemiany str. 20

21 10. Słuchamy Boga w liturgii słowa. znać dialog w liturgii słowa i umieć odpowiedzieć na poszczególne wezwania wyrazić wdzięczność Bogu za to, że do nas mówi poprzez uważne słuchanie czytań mszalnych kształtować swoją wiarę 11. Czym jest sumienie? 12. Bóg mówi do nas w głosie sumienia. 13. Słuchamy naszych bliskich. wyjaśnić, czym jest sumienie wytłumaczyć swoimi słowami, co to są wyrzuty sumienia wyjaśnić, w jaki sposób podać przykłady, jak postępuje człowiek należy pracować nad własnym mający czyste sumienie sumieniem wyjaśnić, w jaki sposób Pan Bóg mówi do nas przez naszych bliskich II. Odpowiadamy - oto ja, poślij mnie 14. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! Mk 4,9 15. Słowo Boże jest ziarnem. 16. Pragniemy przynieść plon obfity. opowiedzieć, w jaki sposób ludzie opisani w Piśmie Świętym słuchali Pana Jezusa wyjaśnić, co to znaczy słuchać z uwagą - odczytać perykopę o siewcy z Pisma Świętego - wiedzieć, kim jest siewca - wyjaśnić, z pomocą nauczyciela czym jest ziarno, droga, skała, ciernie, żyzna ziemi - wymienić miejsca, w których można usłyszeć słowo Boże odczytać fragment z Pisma Świętego wyjaśnić, co to znaczy przynosić plon wskazywać, w jaki sposób - wyjaśnić, co jest zawarte w Piśmie Świętym - wytłumaczyć znaczenie słów tłum cisnął się, z zapartym tchem - podawać przykłady umiejętnego słuchania, które łączą się z dokonywaniem właściwych wyborów podać przykłady sposobów słuchania słowa Bożego wyjaśnić, czym jest ziarno, droga, skała, ciernie, żyzna ziemia potrafi wyjaśnić porównanie żyzna ziemia podać przykłady, jak powinien postępować człowiek, by stał się podobny do żyznej ziemi str. 21

22 17. Czy pierwsi ludzie potrafili słuchać Boga? 18. Posłuszeństwo Abrahama. 19. Odwaga Mojżesza. 20. Pan Bóg mówił do Samuela. 21. Maryja uczy nas słuchać Boga. 22. Pragniemy, by Chrystus królował. powinniśmy odpowiadać na słowo Boże - wyjaśnić, na czym polegał grzech pierwszych ludzi nazwać grzech popełniony przez pierwszych ludzi wymienić z pomocą nauczyciela skutki grzechu pierworodnego znać na pamięć modlitwę Spowiadam się Bogu opisać najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama wymienić przykładowe sposoby okazywania wierności i posłuszeństwa Bogu opowiedzieć historię Mojżesza wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Mojżesza podaje przykład odważnego postępowania chrześcijanina wymienić najważniejsze fakty z życia Samuela wiedzieć, że Bóg przemawia do człowieka na różne sposoby wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Maryi wyjaśnić na czym polega rozważanie słów w sercu znać modlitwę Anioł Pański wiedzieć, że Pan Jezus jest naszym Królem wymienić zadania rycerzy Jezusa wymienić skutki grzechu pierworodnego podać przykłady, jak powinien się zachować człowiek, który sprawi komuś przykrość, dopuści się czegoś złego wyjaśnić, w jaki sposób Abraham okazał Bogu posłuszeństwo wyjaśnić, na czym polegała odwaga Mojżesza podać przykłady odważnego postępowania chrześcijanina w różnych sytuacjach życia codziennego opowiedzieć o Samuelu wyjaśnić, w jaki sposób człowiek powinien odpowiadać na usłyszane słowo Boga opowiedzieć o życiu Maryi wyjaśnić, znaczenie słów niech mi się stanie wypowiedzieć z pamięci słowa modlitwy Anioł Pański wyjaśnić, na czym polega królowanie Pana Jezusa wymienić przykłady czynów; które potwierdzają królowanie Boga w naszym str. 22

23 III. Dziękujemy dzięki,o Panie 23. Przygotowujemy się do Adwentu. 24. Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia. 25. Adwentowe postanowienia. 26. Z bliskimi oczekujemy na narodzenie Jezusa 27. Z radością witamy Nowonarodzonego. znać pieśń Króluj nam Chryste wyjaśnić, co to jest Adwent wymienić sposoby przygotowania się na przyjście Pana Jezusa wiedzieć, kim był Jan Chrzciciel opowiedzieć w kilku zdaniach o życiu proroka i jego przesłaniu podejmować refleksję nad własnym postępowaniem wiedzieć, czym jest Adwent znać nazwę Mszy świętej odprawianej w Adwencie podjąć się realizacji postanowień znać wybrane pieśni adwentowe wiedzieć, w jaki sposób chrześcijanin przygotowuje się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia wymienić tradycje związane z przezywaniem Wigilii i świąt Bożego Narodzenia znać okoliczności związane z narodzinami Jezusa wymienić osoby, które pierwsze powitały Nowonarodzonego znać treść kolędy Dzisiaj w Betlejem życiu wyjaśnić co oznaczają słowa 1 Kor 16,13-14 wiedzieć, w jaki sposób w Adwencie należy pielęgnować ogród swojego serca opowiedzieć o życiu proroka i jego przesłaniu wyjaśnić, na czym polega nawrócenie wyjaśnić, że Adwent to czas postanowień dotyczących poprawy życia wyjaśnić, co jest przyczyną radości okresu Bożego Narodzenia wyjaśnić, że przez śpiew kolęd wyrażamy radość i wdzięczność Bogu za narodziny Jezusa uzupełnić tekst dziękczynienia Bogu za narodziny Jezusa str. 23

24 28. Życie Świętej Rodziny w Nazarecie. 29. Pan Jezus Nauczycielem. 30. Cudowne uzdrowienie. 31. Dziękujemy Panu Bogu za Jezusa. 32. Uczymy się wdzięczności. 33. Msza święta jest dziękczynieniem. wiedzieć, że Pan Jezus spędził dzieciństwo w Nazarecie wiedzieć, jak wyglądało życie Świętej Rodziny w Nazarecie rozumieć, że dziecko powinno słuchać swoich bliskich wiedzieć, że Pan Jezus nauczał ludzi na przykładach z codziennego życia wyjaśnić, w jaki sposób można okazać wdzięczność Bogu i ludziom znać treść biblijnej perykopy opisującej historię uzdrowienia córki Jaira wiedzieć jak Jezus odnosił się do ludzi cierpiących wyjaśnić, dlaczego mamy okazywać wdzięczność Bogu Ojcu rozumieć, na czym polega obecność Jezusa w codziennym życiu wiedzieć, co zasmuciło Jezusa po uzdrowieniu dziesięciu chorych podać przykłady okazywania wdzięczności innym w domu, szkole, parafii wiedzieć, że Eucharystia jest dziękczynieniem rozumieć, że Eucharystia jest szczególną formą wdzięczności wobec Boga wyjaśnić na czym polegało posłuszeństwo Jezusa i wskazać źródło wiedzy o postawie Jezusa wobec swoich bliskich wymienić przykładowe uczynki miłości jako wyraz wdzięczności wobec swoich bliskich wiedzieć, że w swoim nauczaniu Chrystus objawiał ludziom Boga i wzywał do dobrego życia rozumieć, że wdzięczność jest formą sprawiedliwości wyjaśnić, że Jezus nas również uzdrawia, ponieważ nas kocha sformułować modlitwę dziękczynienia wyjaśnić znaczenie modlitwy jako sposobu okazywania wdzięczności Bogu za Jego dary sformułować modlitwę dziękczynienia wyjaśnić, dlaczego człowiek ma okazywać wdzięczność wobec innych ludzi wyjaśnić, za co dziękujemy Bogu podczas Mszy Świętej str. 24

25 IV. Grzeszymy i powracamy, przyjmij mnie, Ojcze 34. Kochający Ojciec. opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Ojcu rozumieć, że grzech oddala nas od Boga i niesie cierpienie 35. Zło grzechu. wyjaśnić, czym jest grzech rozumieć, że każdy człowiek jest grzeszny i potrzebuje Bożego przebaczenia 36. Bóg nam przebacza Powracam do kochającego Ojca. wiedzieć, że Bóg przebacza nam grzechy wyjaśnić nauczanie Jezusa o Bożym przebaczeniu wymienić skutki otrzymanego od Boga przebaczenia znać znaczenie przebaczenia w życiu ludzi rozumieć, że miłosierny i przebaczający Bóg czeka na nawrócenie człowieka dokonać rozróżnienia między grzechem śmiertelnym i powszednim rozumieć i wyjaśnić, na czym polega zło każdego grzechu wyjaśnić znaczenie przebaczenia udzielonego przez Boga za pośrednictwem Jezusa Bóg nam przebacza Warunki uzyskania przebaczenia w sakramencie pokuty. wymienić warunki niezbędne do uzyskania przebaczenia w sakramencie pokuty znać treść formuły spowiedzi świętej wyjaśnić w jaki sposób uzyskuje się przebaczenie Pana Boga w sakramencie pokuty i przebaczenia str. 25

26 V. Otrzymujemy Boże dary 37. Uczmy się pracować nad sobą. 38. Wielki Post czas nawrócenia. Szczególny czas powrotu, pojednania z Bogiem i poprawy życia. Wielki Post czas nawrócenia. O modlitwie, poście i jałmużnie wielkopostnej. 39. Pan Jezus mówi nam o chlebie. 40. Eucharystia - pokarm na życie wieczne. 41. Co dokonuje się podczas sprawowania Mszy Świętej? wyjaśnić, czym jest sumienie wiedzieć, w jaki sposób uczynić rachunek sumienia wiedzieć, że Wielki Post jest czasem przypominającym o pokucie, nawróceniu i poprawie życia wyjaśnić, czym jest nawrócenie wyjaśnić, czym jest post i jałmużna - wiedzieć, w jaki sposób powstaje chleb - rozumieć, że chleb jest niezbędny do życia - znać perykopę biblijną o rozmnożeniu chleba - wiedzieć, że wiele osób odeszło od Pana Jezusa, gdy usłyszało, że chce On dać im swoje Ciało - wiedzieć, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne - kształtować w sobie postawę oczekiwania na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej - wskazać dary, które może ofiarować bliskim - wymienić dar, który otrzymujemy w czasie każdej Mszy Świętej - opowiedzieć wydarzenia, które miały miejsca w Wieczerniku, na Golgocie, przy pustym grobie - znać słowa aklamacji wymienić korzyści płynące z pracy nad sobą rozumieć potrzebę nawrócenia i poprawy swojego życia wyjaśnić podstawowe znaki, gesty i symbole liturgiczne związane z Wielkim Postem rozumieć potrzebę praktykowania w Wielkim Poście postaw pokutnych: jałmużny, postu i modlitwy wyjaśnić, co obiecał Pan Jezus ludziom kształtować w sobie postawę szacunku dla chleba wyjaśnić, dlaczego niektóre osoby oddaliły się od Jezusa rozumieć, że Pan Jezus tym, którzy przy nim zostaną, obiecuje pokarm na życie wieczne kształtować w sobie gotowość przyjmowania właściwych gestów i postaw podczas Mszy Świętej wyjaśnić, że w czasie każdej Mszy Świętej ma miejsce to samo wydarzenie, które dokonało się w Wieczerniku i na krzyżu str. 26

27 42. Spotkanie ze Zmartwychwstałym. 43. Sakramenty święte. - zaśpiewać piosenkę - wskazać postawy, o jakich powinien pamiętać uczestnik Mszy Świętej wymienić sytuacje, w których przeżywa radość wiedzieć, że źródłem chrześcijańskiej radości jest spotkanie ze Zmartwychwstałym znać wydarzenia biblijne mówiące o spotkaniu uczniów ze Zmartwychwstałym wiedzieć, że niedziela jest szczególnym czasem spotkania ze Zmartwychwstałym - wymienić wydarzenia, które wywołują na twarzy uśmiech i te wydarzenia, które wywołują łzy wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny w każdej chwili życia wiedzieć, że w sakramentach świętych spotyka się z samym Bogiem wymienić sakramenty święte znać reakcję uczniów na spotkanie ze Zmartwychwstałym rozumieć na czym polega wyjątkowy charakter okresu wielkanocnego kształtować w sobie postawę radości powodowanej spotkaniem z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozumieć, że sakramenty święte są znakiem Bożej miłości do człowieka 44. Niedzielna Eucharystia. opowiadać, w jaki sposób mogą odbywać się przygotowania do uroczystości rodzinnych i szkolnych podać sposoby przygotowania się do niedzielnej Mszy Świętej wiedzieć, że podczas Mszy Świętej Pan Jezus zaprasza nas do słuchania Bożych słów, modlitwy, przyjmowania Komunii Świętej i trwania we wspólnocie wymienić sposoby czynnego zaangażowania się w przygotowanie i przeżywanie niedzielnej Mszy Świętej kształtować w sobie postawę aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej str. 27

28 VI Dzielimy się jak Ty Panie 45. Jesteśmy wezwani do dzielenia się z innymi. 46. Zesłanie Ducha Świętego. 47. Nieść Jezusa do ludzi. wymienić bohaterów przypowieści o miłosiernym Samarytaninie narysować dalszy ciąg opowiadania i nadać im tytuł rozumieć, że każdy człowiek jest bliźnim kształtować w sobie postawę gotowości pomocy innym opowiedzieć wydarzenie, które wydarzyło się w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy znać skutki zesłania Ducha Świętego wymienić symbole Ducha Świętego wiedzieć, że Pan Jezus zesłał Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu wiedzieć, jakie polecenie pozostawił swoim uczniom Pan Jezus rozumieć, że Chrystus wezwał apostołów do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom znać sposoby pomocy misjonarzom kształtować sobie postawę pomocy misjonarzom opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie ułożyć dalszy ciąg opowiadania podać kilka przykładów uczynków miłosierdzia rozumieć, że Duch Święty pomaga nam być blisko Boga wskazać elementy charakterystyczne dla obchodzonej w kościele uroczystości Zesłania Ducha Świętego kształtować w sobie pragnienie prośby o pomoc Ducha Świętego w codziennym życiu rozumieć, że wezwanie Chrystusa jest skierowane do wszystkich ludzi wybierać sposoby pomocy misjonarzom 48. Uroczystość Bożego Ciała. znać nazwę uroczystości, w której czcimy Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa podać różnice w wyglądzie ulic na co dzień i w uroczystość kształtować w sobie pragnienie czynnego uczestnictwa w procesji Bożego Ciała wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny w tabernakulum str. 28

29 49. Pan Jezus jest zawsze blisko. Bożego Ciała wymienić sposoby uczestnictwa w uroczystości Bożego Ciała wymienić osoby, które zawsze przyjdą mu z pomocą wiedzieć, że Pan Jezus jest zawsze blisko człowieka kształtować w sobie pragnienie bycia blisko Pana Jezusa znać modlitwę Chwała i dziękczynienie wyrazić gotowość uczestnictwa w adoracji Najświętszego Sakramentu wskazać wydarzenia biblijne, w których w szczególny sposób jest widoczna obecność Pana Jezusa 50. Być prawdziwym przyjacielem Chrystusa wiedzieć, po czym można poznać przyjaciela podać imiona osób przyjaciół Pana Jezusa wiedzieć o czym powinno pamiętać dziecko podczas wakacji by nie utracić przyjaźni z Jezusem kształtować w sobie postawę przyjaciela Pana Jezusa Przygotowała: Barbara Jarońska str. 29

30 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii w klasie III Blok tematyczny Temat w podręczniku I. Modlimy się 1. Piękno koleżeństwa i przyjaźni. Podstawowe Uczeń: wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń rozumie potrzebę wzajemnego budowania przyjacielskich relacji Wymagania Ponadpodstawowe uczeń: wie, że należy dbać i pielęgnować relacje z innymi charakteryzuje cechy prawdziwej przyjaźni podejmuje refleksję nad swoją relacją do innych 2. Modlitwa znakiem przyjaźni z Bogiem rozumie, że modlitwa jest spotkaniem i znakiem przyjaźni z Bogiem określa, w jaki sposób i kiedy powinien modlić się, aby odpowiedzieć Jezusowi na Jego miłość podejmuje refleksję nad własną modlitwą 3. Modlić się wraz z Jezusem 4. Dziękczynienie, to umiejętność odpowiadania na Boże dary 5. Prosimy Cię, Panie pogłębia wiadomości o chrześcijańskiej modlitwie wymienia sytuacje, w których modlił się Jezus zna i rozpoznaje różne formy modlitwy doskonali umiejętność modlitwy dziękczynnej doskonali umiejętność modlitwy prośby rozumie znaczenie modlitwy prośby podaje przykłady modlitwy indywidualnej i wspólnotowej rozumie, że podczas modlitwy jest obecny Pan Jezus rozumie znaczenie modlitwy dziękczynnej formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za otrzymane dary wskazuje przykłady modlitwy w Biblii wie, na czym powinna być oparta modlitwa prośby str. 30

31 II. Wypełniamy przykazania 6. Przebacz nam, Panie 7. Modlitwa uwielbienia 8. Wraz z Maryją modlimy się do Boga 9. Zaprosić Jezusa do swojego życia 10. Pan Bóg prowadzi nas przez życie - Dekalog 11. Pan Bóg pragnie, byśmy Go kochali 12. Szanujemy imię Boga doskonali umiejętność modlitwy przeproszenia wie, że w modlitwie oddaje cześć Bogu, wychwalając Go wskazuje różne formy modlitwy wie, na czym polega Modlitwa różańcowa i potrafi modlić się na różańcu wie, że Maryja w Fatimie prosiła o odmawianie Modlitwy różańcowej umie wymienić cztery części Różańca rozumie, że Jezus jest Przyjacielem, który chce i może pomóc nam w życiu wie, że Jezus słowem i przykładem zachęca nas do wytrwałej modlitwy rozumie znaczenie modlitwy, w której przeprasza Pana Jezusa wskazuje przykłady modlitwy w Biblii formułuje modlitwę, w której przeprasza Boga podaje biblijne przykłady modlitwy uwielbienia rozumie, jakie uczucia i postawy wobec Boga wyraża w słowach uwielbienia potrafi ułożyć własną modlitwę, w której wielbi Boga wie, co jest treścią tajemnic różańcowych wyjaśnia, jak odmówić dziesiątkę Różańca rozumie potrzebę i sens codziennej modlitwy wymienia sprawy, które może powierzyć Jezusowi w modlitwie potrafi wskazać owoce modlitwy w życiu chrześcijanina wie, że Bóg dał ludziom zasady rozumie, że przykazania są wyrazem troski i postępowania, które nazywamy Dekalogiem miłości Boga do człowieka wyjaśnia, czym są dla nas rozumie, że w codziennym życiu należy przykazania zachować przykazania Boże zna treść pierwszego przykazania Bożego wyjaśnia teść pierwszego przykazania zna treść drugiego przykazania Bożego wyjaśnia treść drugiego przykazania wyjaśnia, na czym polega wiara w Boga podaje przykłady wypełniania pierwszego przykazania w życiu codziennym wyjaśnia, na czym polega zaufanie do Boga oraz darzenie Go szacunkiem podaje przykłady realizacji drugiego przykazania w życiu codziennym str. 31

32 13. Niedziela - zna treść trzeciego przykazania Bożego dzień poświęcony wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia trzecie Bogu przykazanie rozumie, że odpoczynek niedzielny jest potrzebny człowiekowi podaje przykłady właściwego spędzania czasu w dni świąteczne 14. Kocham i szanuję swoich rodziców 15. Pan Bóg uczy nas szacunku dla życia, zdrowia, ciała 16. Pan Bóg uczy nas poszanowania własności i życia w prawdzie 17. Największe przykazanie zna treść czwartego przykazania Bożego wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia czwarte przykazanie podaje przykłady wypełniania czwartego przykazania zna treść piątego, szóstego i dziewiątego przykazania Bożego wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia piąte przykazanie wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia szóste przykazanie wyjaśnia treść dziewiątego przykazania zna treść siódmego, ósmego i dziesiątego przykazania Bożego; podaje przykłady troski o własność swoją i cudzą; wyjaśnia, na czym polega postawa prawdomówności i uczciwości; wyjaśnia, dlaczego niedziela jest dla chrześcijanina najważniejszym dniem wyjaśnia, na czym polega postawa szacunku i miłości wobec rodziców i innych dorosłych opiekunów wskazuje na zagrożenia dla zdrowia własnego, bliźnich i otaczającego świata wskazuje na właściwe postawy w stosunku do otaczającego środowiska, przyrody oraz własnego ciała uzasadnia postawę szacunku i troski o własność swoją, cudzą i wspólną wyjaśnia, dlaczego zazdrość jest złem. wie, które przykazanie jest największe; wskazuje najważniejszą wartość w życiu zna przykazanie miłości Pana Boga i człowieka; bliźniego; wyjaśnia, dlaczego przykazanie miłości jest podaje przykłady realizacji przykazania miłości podsumowaniem wszystkich przykazań Dekalogu. Pana Boga i bliźniego w codziennym życiu; str. 32

33 III. Spotkanie z kochającym Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania 18. Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych wie, że życie człowieka na ziemi kończy się w momencie śmierci; wie, w jaki sposób zareagował Pan Jezus na wiadomość o śmierci Łazarza; zna sposoby pomocy tym, którzy odeszli; włącza się w modlitwę za zmarłych; zna modlitwę: Dobry Jezu. 19. Pomóc wie, w czym może mu pomóc wspólnota ludziom zbliżać Kościoła; się do Pana Boga zna przykazania kościelne; przykazania wyjaśnia treść przykazań kościelnych; kościelne 20. Troska o wspólnotę Kościoła 21. Nasze postępowanie wyjaśnia, co dzieje się z duszą i ciałem po śmierci człowieka; rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych, ofiarowania Eucharystii oraz czynienia dobra w ich intencji; rozumie przesłanie tekstu biblijnego: Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16); rozumie potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych. podaje przykłady troski jednej osoby o rozumie stwierdzenie Pana Jezusa, że uboga drugą; wdowa wrzuciła do skarbony najwięcej; zna wydarzenie biblijne o ubogiej wdowie; wymienia sposoby troski o wspólnotę wskazuje, w jaki sposób może troszczyć Kościoła, szczególnie w jego parafii; się o swoją parafię. wie, co to jest sumienie; zna nazwę pierwszego warunku sakramentu pokuty i pojednania; wie, co może służyć pomocą w zrobieniu rachunku sumienia; umie zrobić rachunek sumienia; 22. Smutek, wymienia sytuacje, w których który prowadzi do człowiek przeżywa smutek; radości wie, że przyczyną smutku jest także grzech; wie, na czym polega żal za grzechy; włącza się w modlitwę oraz śpiew piosenki, przepraszając Pana Boga i bliźnich za zło. wyjaśnia, do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie; rozumie potrzebę pracy nad sobą każdego dnia. wyjaśnia, dlaczego św. Piotr płakał; zna sposoby przeproszenia Pana Boga oraz bliźnich za popełnione grzechy; str. 33

Wymagania edukacyjne z religii dla uczniów z klas drugich w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z religii dla uczniów z klas drugich w roku szkolnym 2014/2015 Wymagania edukacyjne z religii dla uczniów z klas drugich w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe uczeń powinien: wiedzieć, kim stał się po przyjęciu chrztu świętego nazywać łaskę, którą otrzymał w sakramencie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II Szkoła Podstawowa

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II Szkoła Podstawowa Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-12-01/10-PO-01/12 Wymagania Podstawowe - na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń powinien: wiedzieć, kim

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowe uczeń powinien: znać słowa powitania wypowiedziane przez Pana Jezusa;

Ponadpodstawowe uczeń powinien: znać słowa powitania wypowiedziane przez Pana Jezusa; Wymagania edukacyjne z religii dla klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe uczeń powinien: znać imię i nazwisko katechety oraz imiona dzieci uczestniczących w lekcji religii (przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11 I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: -,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.. -,,Niechaj będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej.

Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Wymagania programowe i zasady oceniania w klasie drugiej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Ocenianiu podlegają: wiadomości i umiejętności ucznia określone programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Wymagania Klasa I Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Uczeń w klasie I powinien: umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: Niech

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z religii dla klasy drugiej. Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji

Plan pracy z religii dla klasy drugiej. Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji Plan pracy z religii dla klasy drugiej Nauczyciel Lucyna Kamińska Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji I. Słuchamy mów Panie 2. Jesteśmy dziećmi

Bardziej szczegółowo

Wymagania Ponadpodstawowe. Temat w podręczniku. Podstawowe

Wymagania Ponadpodstawowe. Temat w podręczniku. Podstawowe Temat w podręczniku 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Podstawowe uczeń powinien: znać imię i nazwisko katechety oraz imiona dzieci uczestniczących w lekcji religii (przynajmniej kilka); chętnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: KOCHAMY PANA JEZUSA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: KOCHAMY PANA JEZUSA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: KOCHAMY PANA JEZUSA Z SERII W DRODZE DO WIECZERNIKA Postanowienia wstępne: - W klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA Z SERII W DRODZE DO WIECZERNIKA Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE II E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Klasa I Ocena celujący Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie swojego kościoła, - zna historię objawień Maryi w Lourdes i Fatimie. - posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Rozdział I Żyję w przyjaźni z Jezusem - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa - wymienia warunki przyjaźni z Jezusem praktykowanie pierwszych piątków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza

Bardziej szczegółowo

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem,

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem, Wymagania edukacyjne z religii Jesteśmy rodziną Pana, red. ks. Piotr Goliszek Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11 Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa I Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11 Blok tematyczny I. Witam Bądź pozdrowion y, Panie Temat w podręczniku 1. Niech będzie pochwalony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Kryteria ocen. IV. Formy oceniania. V. Sposoby informowania uczniów i rodziców.

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła,

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła, Kryteria oceniania z religii do klasy I Szkoły Podstawowej opracowane według programu: W drodze do Wieczernika Numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Podręcznik: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa Tytuł działu Bardzo

Bardziej szczegółowo

1. Jestem już w klasie IV Potrafię opowiedzieć, w jaki sposób będę pogłębiał swoją wspólnotę z Jezusem

1. Jestem już w klasie IV Potrafię opowiedzieć, w jaki sposób będę pogłębiał swoją wspólnotę z Jezusem Religia Klasa IV 1. Jestem już w klasie IV Potrafię opowiedzieć, w jaki sposób będę pogłębiał swoją wspólnotę z Jezusem Uzasadniam wartość solidnej i systematycznej pracy Motywuję potrzebę modlitwy 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Klasy I III SP

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Klasy I III SP Przedmiotowy System Oceniania z Religii Klasy I III SP Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania.

Bardziej szczegółowo

Uczeń wie, co to jest wspólnota;

Uczeń wie, co to jest wspólnota; Wymagania edukacyjne z religii Kochamy Pana Jezusa, red. ks. Piotr Goliszek Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA DOBRA I. SŁUCHAMY MÓW, PANIE

OCENA DOSTATECZNA DOBRA I. SŁUCHAMY MÓW, PANIE KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO PROGRAMU NR AZ-1-01/10 I PODRĘCZNIKA NR RA-12-01/10-RA-2/13 KOCHAMY PANA JEZUSA POD REDAKCJĄ KS. STANISŁAWA ŁABENDOWICZA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii w Szkole Podstawowej w Drobninie Nauczyciel: Wiesława Janiszewska Klasy I - III Szkoła Podstawowa Spis

Przedmiotowy System Oceniania z Religii w Szkole Podstawowej w Drobninie Nauczyciel: Wiesława Janiszewska Klasy I - III Szkoła Podstawowa Spis Przedmiotowy System Oceniania z Religii w Szkole Podstawowej w Drobninie Nauczyciel: Wiesława Janiszewska Klasy I - III Szkoła Podstawowa Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: RELIGIA Klasa II a, II b rok szkolny 2018/2019 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-12-01/10-PO-01/12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: RELIGIA Klasa II a, II b rok szkolny 2018/2019 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-12-01/10-PO-01/12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: RELIGIA Klasa II a, II b rok szkolny 2018/2019 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-12-01/10-PO-01/12 Blok tematyczny I. Słuchamy mów Panie. Temat w podręczniku 1. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 3

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 3 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 3 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-13-01/10-PO-1/13 I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: - Znak Krzyża, - Modlitwa Pańska, - Pozdrowienie Anielskie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa II. Wymagania programowe Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa II. Wymagania programowe Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Klasa II Ocena celujący Wymagania programowe Uczeń: - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia świata, rozumie i potrafi wyjaśnić na czym polegał raj, grzech pierworodny,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-13-01/10-PO-1/13 Przyjmujemy Pana Jezusa Wymagania Podstawowe - na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Religii dla kl. I III SP

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Religii dla kl. I III SP Małgorzata Buchwald Osowska Joanna Godzwon Ks. Marcin Milian Przedmiotowe Zasady Oceniania z Religii dla kl. I III SP Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA DRUGA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wie, że należy dbać i pielęgnować relacje z innymi charakteryzuje cechy prawdziwej przyjaźni

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wie, że należy dbać i pielęgnować relacje z innymi charakteryzuje cechy prawdziwej przyjaźni Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: RELIGIA Klasa I a, I b, I c rok szkolny 2018/2019 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: RELIGIA Klasa I a, I b, I c rok szkolny 2018/2019 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11 WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: RELIGIA Klasa I a, I b, I c rok szkolny 2018/2019 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11 Wiedza Realizowane treści Temat w podręczniku Efekty kształcenia wg Podstawy

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-12-01/10-PO-01/12

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-12-01/10-PO-01/12 Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa II Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-12-01/10-PO-01/12 Blok tematycz ny I. Słuchamy mów Panie Temat w podręczniku 1. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Efekty

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu I. Treści nauczania zgodne z programem - W drodze do wieczernika, nr programu AZ-1-01/10.

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej.

Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej. Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Oceny uzyskuje się za: a) wiedzę sprawdzaną za pomocą wypowiedzi ustnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej.

Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej. Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Oceny uzyskuje się za: a) wiedzę sprawdzaną za pomocą wypowiedzi ustnych,

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE W roku 2012 dzieci sześcioletnie w całej Polsce staną się uczniami klas pierwszych. Będzie to wyzwanie dla nauczycieli uczących do tej pory dzieci siedmioletnie, gdyż muszą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej Katarzyna Stańczuk Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo