województwo pomorskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "województwo pomorskie"

Transkrypt

1 MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia projekty systemowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ZADANIA W PROJEKCIE MONITOROWANIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH monitorowanie powszechne monitorowanie pogłębione narzędzia do ewaluacji wewnętrznej DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH szkolenia dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych sieci branżowe

3 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach CELE MONITOROWANIA zebranie informacji na temat procesu wdrażania PPKZ pozyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań kadry zarządzającej i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie doskonalenia zawodowego

4 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach OBSZARY BADAWCZE Obszar A. Obszar B. Obszar C. Obszar D. Obszar E. możliwości kształcenia (oferta edukacyjna szkół, indywidualizacja kształcenia, doradztwo zawodowe, informacja edukacyjno-zawodowa) szkolne plany nauczania programy nauczania warunki realizacji kształcenia (baza technodydaktyczna, współpraca z pracodawcami) doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i nauczycieli

5 UCZESTNICY MONITOROWANIA Monitorowanie było dobrowolne; dotyczyło roku szkolnego 2012/13 do monitorowania zgłaszały się pojedyncze szkoły dyrektor wybierał (z listy rozwijalnej) maksymalnie trzy zawody, w których we wrześniu 2012 roku kształciła się największa liczba uczniów

6 Struktura próby badawczej Liczba szkół danego typu Liczba szkół uczestniczących w monitorowaniu Liczba szkół uczestniczących w monitorowaniu Procent Liczba nauczycieli uczestniczących w monitorowaniu Zasadnicza szkoła zawodowa % 915 Technikum % 2397 Szkoła policealna ,8% 472 Ogółem kraj (pomorskie) 7033 (496) 932 (82) 13% 3784 (357)

7 Liczba szkół uczestniczących w monitorowaniu w podziale na województwa dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie 14 podkarpackie 38 podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie 29 warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 39

8 % szkół uczestniczących w monitorowaniu w podziale na województwa ZSZ technikum szkoła policealna dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 2% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 14% 5% 9% 12% 8% 6% 10% 10% 7% 5% 6% 25% 26% 25% 20% 22% 28% 15% 21% 16% 14% 17% 19% 17% 24% 28% 6% 28% 26% 28% 7% 7% 17% 14% 18% 36% 37% 50%

9 Czy plan nauczania obejmował pełny cykl edukacyjny? TAK Dyrektorzy 98% (100%) Nauczyciele 94% (92,4%)

10 Czy w roku szkolnym 2012/2013 korzystał Pan/korzystała Pani z przykładowego planu nauczania opracowanego przez KOWEZiU? TAK ZSZ 87% (82%) Technikum 87% (89%) Szkoła policealna 81% (78%)

11 W opracowaniu szkolnych planów nauczania uczestniczyli: kierownictwo szkoły 97% nauczyciele kształcenia ogólnego 57% nauczyciele kształcenia zawodowego 96% doradca zawodowy 14% przedstawiciele pracodawców 14% kierownictwo szkoły 96%% nauczyciele kształcenia ogólnego 57,1% nauczyciele kształcenia zawodowego 96,5% doradca zawodowy przedstawiciele pracodawców 20,7% 26,3%

12 Czy w Pana/Pani szkole wymiar praktyk zawodowych jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach? TAK Kraj 97% Pomorskie 97,8%

13 Praktyki zawodowe wskazane w podstawie programowej Pana/Pani uczniowie/słuchacze realizują: (nauczyciele) technikum N=2335, szkoła policealna N=571 technikum szkoła policealna u pracodawców 75% 94% CKP na warsztatach szkolnych 1% 2% 8% 12% w pracowni szkolnej 29% 23% w pracowni symulacyjnej firmie symulacyjnej 3% 2% 1% 3%

14 Miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu (D) u pracodawców CKP warsztatach szkolnych pracowniach szkolnych pracowni symulacyjnej ZSZ technikum szkoła policealna 63% 18% 30% 42% 2% 77,0% 18% 26,2% 49,2% 4,9% 38% 11% 16% 75% 9% 42,3% 8,7% 8,7% 81,7% 9,6% 76% 1% 2% 65% 8% 71,9% 0,0% 0,0% 43,8% 18,8%

15 Struktura programu nauczania dopuszczonego do użytku w szkole w roku szkolnym 2012/2013 modułowa przedmiotowa Szkoła policealna 6% (0,0%) 94% (100,0%) Technikum 7% (3,6%) 93% (96,4%) ZSZ 3% (0,0%) 94% (100,0%)

16 Czy program nauczania w szkole był opracowywany przez nauczycieli indywidualnie czy zespołowo? Indywidualnie Zespołowo D N D N ZSZ 12% 15% 88% 85% 21,3% 27,3% 78,7% 72,7% Technikum 6% 10% 96% 90% Szkoła policealna 3,7% 9,5% 96,3% 90,5% 10% 9% 90% 91% 0,0% 10,3% 100,0% 89,7%

17 Czy nauczyciele korzystali z przykładowego programu nauczania opracowanego przez KOWEZiU? ZSZ Technikum Szkoła policealna Tak D 85% D 86,8% N 85% N 87,5% D 88% D 88,6% N 86% N 89,6% D 85% D 95,7% N 88% N 94,8%

18 Czy nauczyciele korzystali z przykładowego programu nauczania opracowanego przez wydawnictwo? ZSZ Technikum Szkoła policealna Tak D 33% D 37,7% N 25% N 28,4% D 30% D 34,6% N 21% N 23,2% D 27% D 28,1% N 18% N 20,7%

19 Czy program nauczania w Pana/Pani szkole był opiniowany przez: DYREKTORZY ZSZ technikum szkoła policealna zespół nauczycieli właściwych dla zawodu nauczyciela konsultanta nauczyciela doradcę metodycznego pracodawców przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych pracowników naukowych nie był opiniowany 4% 8% 9% 6% 5% 7% 16% 5% 10% 2% 0% 1% 1% 1% 3% 8% 5% 8% 90% 93% 89% NAUCZYCIELE ZSZ technikum szkoła policealna zespół nauczycieli właściwych dla zawodu nauczyciela konsultanta nauczyciela doradcę metodycznego pracodawców przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych pracowników naukowych nie był opiniowany 8% 8% 9% 7% 7% 8% 14% 8% 12% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 6% 6% 8% 91% 91% 88%

20 Czy baza technodydaktyczna Pana/Pani szkoły odpowiada zalecanym warunkom opisanym w podstawie programowej kształcenia w zawodach (D)? 62% 72% tak 89% 7% 32% 26% 12% 2% 0% ZSZ technikum szkoła policealna Pomorskie tak nie częściowo ZSZ 50,8% 6,6% 42,6% Technikum 60,7% 2,8% 36,4% Szkoła policealna 78,1% 0,0% 21,9%

21 Czy wyposażenie pomieszczenia do nauki, w którym realizuje Pan/Pani program nauczania odpowiada wyposażeniu opisanemu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie (N)? 86% 86% tak 96% Pomorskie tak 14% 14% 4% ZSZ technikum szkoła policealna ZSZ 76,1% Technikum 83,9% Szkoła policealna 96,6%

22 Gdzie odbywają się zajęcia, jeśli szkoła nie posiada wystarczającej bazy technodydaktycznej (N)? na uczelni 4,5% w CKP 25,0% w CKU 6,8% w CKZiU 2,3% u pracodawców 84,1%

23 W Pana/Pani szkole zastępstwa za nieobecnych nauczycieli kształcenia zawodowego realizują: Szkoła policealna Technikum doradca zawodowy 0,0% 21,5% inni nauczyciele kształcenia zawodowego 0,0% 43,9% inni nauczyciele kształcenia zawodowego w danym zawodzie 9,7% 74,8% nauczyciel bibliotekarz 0,0% 15,9% nauczyciel ze świetlicy 0,0% 5,6% nauczyciele kształcenia ogólnego 0,0% 30,8% nauczyciele tego samego przedmiotu/modułu 93,5% 58,9% pedagog 0,0% 15,0%

24 W ramach zastępstw za nieobecnego nauczyciela realizuje Pan/Pani: ZSZ technikum szkoła policealna zajęcia z przedmiotu/modułu zgodnie z planem 38% 55% 56% zajęcia z przedmiotu/modułu, którego uczę 28% 43% 51% zajęcia z zakresu planowania kariery edukacyjnej i zawodowej 4% 4% 1% nie prowadzę zajęć w zastępstwie innych nauczycieli 23% 20% 44% zajęcia z przedmiotu zgodnie z planem zajęcia przedmiotu, którego uczę zajęcia z zakresu planowania kariery edukacyjnej i zawodowej nie prowadzę zajęć w zastępstwie innych nauczycieli ZSZ 58,0% 47,7% 9,1% 28,4% Technikum 61,1% 58,3% 6,2% 17,1% Szkoła policealna 36,2% 24,1% 0,0% 50,0%

25 Realizację efektów kształcenia dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowano: Dyrektorzy w ramach osobnego przedmiotu/modułu w ramach osobnego przedmiotu/modułu oraz wybranych przedmiotów/modułów w ramach wybranych przedmiotów/modułów ZSZ Technikum Szkoła policealna 26% 16% 58% 26,2% 19,7% 54,1% 20% 11% 69% 10,2% 18,5% 71,3% 19% 15% 66% 28,1% 3,1% 68,8%

26 Realizację efektów kształcenia dotyczących kompetencji personalnych i społecznych zaplanowano: Dyrektorzy ZSZ Technikum Szkoła policealna w ramach osobnego przedmiotu/modułu ramach osobnego przedmiotu/modułu oraz wybranych przedmiotów/modułów w ramach wybranych przedmiotów/modułów 5% 3% 92% 8,2% 1,6% 90,2% 6% 4% 90% 5,6% 3,7% 90,7% 11% 14% 75% 9,4% 0,0% 90,6%

27 Realizację efektów kształcenia dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zaplanowano: Dyrektorzy ZSZ Technikum Szkoła policealna w ramach osobnego przedmiotu/modułu ramach osobnego przedmiotu/modułu oraz wybranych przedmiotów/modułów w ramach wybranych przedmiotów/modułów 67% 13% 20% 57,4% 6,6% 36,1% 65% 12% 23% 63,9% 13,9% 22,2% 69% 10% 22% 68,8% 3,1% 28,1%

28 Realizację efektów kształcenia dotyczących organizacji pracy małych zespołów zaplanowano: Dyrektorzy w ramach osobnego przedmiotu/modułu ramach osobnego przedmiotu/modułu oraz wybranych przedmiotów/modułów w ramach wybranych przedmiotów/modułów 4% 4% 92% Technikum 6,5% 3,7% 89,8% 4% 8% 88% Szkoła policealna 0,0% 0,0% 100,0%

29 Realizację efektów kształcenia dotyczących języka obcego ukierunkowanego zawodowo zaplanowano: Dyrektorzy ZSZ Technikum Szkoła policealna w ramach osobnego przedmiotu/modułu ramach osobnego przedmiotu/modułu oraz wybranych przedmiotów/modułów w ramach wybranych przedmiotów/modułów 88% 3% 9% 82,0% 0,0% 18,0% 94% 2% 2% 89,8% 2,8% 7,4% 93% 4% 4% 96,8% 0,0% 3,2%

30 Czy w roku szkolnym 2012/2013 włączył Pan/włączyła Pani elementy języka obcego ukierunkowanego zawodowo do programu nauczania swojego przedmiotu/modułu? (nauczyciele) ZSZ N=915, technikum N=2397, szkoła policealna N=472 68% tak nie 65% 53% 47% 32% 35% ZSZ technikum szkoła policealna

31 Czy nauczyciel/nauczyciele prowadzący zajęcia z języka obcego ukierunkowanego zawodowo współpracują z nauczycielami przedmiotów zawodowych? (dyrektorzy vs. nauczyciele) nauczyciele: ZSZ N= 915, technikum N=2397, szkoła policealna N=472 dyrektorzy: ZSZ N= % 84% 88% tak nie 68% 75% 73% 23% 16% 12% 32% 25% 27% ZSZ technikum szkoła policealna dyrektorzy ZSZ technikum szkoła policealna nauczyciele

32 Realizację efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów zaplanowano: Dyrektorzy ZSZ Technikum Szkoła policealna w ramach osobnego przedmiotu/modułu ramach osobnego przedmiotu/modułu oraz wybranych przedmiotów/modułów w ramach wybranych przedmiotów/modułów 10% 9% 80% 3,3% 13,1% 83,6% 8% 14% 78% 4,7% 20,6% 74,8% 16% 18% 57% 0,0% 31,3% 68,8%

33 Czy w Pana/Pani szkole w programach nauczania przedmiotów ogólnokształcących zaplanowano treści wspierające kształcenie w zawodzie? (dyrektorzy) N=1928 tak 81% 84,5% nie 19% 15,5%

34 Czy nauczyciele kształcenia zawodowego mieli wpływ na wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym? (dyrektorzy) N=1324 tak 89% 94,4% nie 11% 5,6% (nauczyciele) N=2397 tak 58% 53,1% nie 42% 46,9%

35 Czy Pana/Pani szkoła podjęła współpracę z następującymi podmiotami w celu dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy? Dyrektorzy Pracodawcy Szkoły wyższe Placówki kształcenia ustawicznego ZSZ 93% 6% 14% 90,2% 4,9% 21,3% Technikum Szkoła policealna 89% 38% 12% 90,7% 31,8% 17,8% 90% 8% 5% 87,5% 3,1% 0,0% 43,8% szkół policealnych współpracuje z powiatowymi urzędami pracy, (kraj 40 %) 0,9% Technikum nie podjęto współpracy z żadnymi podmiotami

36 Formy współpracy szkoły z podmiotami zewnętrznymi Współpraca w: Szkoła policealna Technikum ZSZ doposażeniu pracowni 17% 10,0% 25% 27,1% 22% 23,0% opracowywaniu programów nauczania 23% 13,3% 16% 26,2% 25% 37,7% organizacji konkursów, turniejów, olimpiad dla uczniów 7% 0,0% 46% 53,3% 36% 42,6% organizacji staży zawodowych dla uczniów 14% 26,7% 34% 25,2% 19% 14,8% organizacji wycieczek przedmiotowych 49% 26,7% 77% 83,2% 60% 52,5% organizowaniu innych form szkoleniowych dla nauczycieli 10,0% 21,5% 16,4% organizowaniu staży dla nauczycieli 2% 0,0% 24% 36,4% 17% 29,5% planowaniu i prowadzeniu zajęć praktycznych 75% 56,7% 58% 66,4% 68% 65,6% pozyskiwaniu materiałów szkoleniowych 39% 43,3% 57% 57,9% 48% 39,3% tworzenie klas patronackich 1% 0,0% 5% 3,7% 3% 1,6% tworzenie oferty edukacyjnej 29% 10,0% 20% 19,6% 16% 23,0% zatrudnianiu w szkole specjalistów niebędących nauczycielami 17% 10,0% 5% 13,1% 3% 8,2%

37 Czy współpracuje Pan/Pani z pracodawcami (N)? 60,0% 56,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 44,0% Tak Nie 0,0% Tak Nie Tak ZSZ 45% 63,6% Technikum 49% 55,5% Szkoła policealna 73% 46,6%

38 Formy współpracy z pracodawcami: Nauczyciele Kraj Pomorskie Konsultacje 27%, 22%, 34%, 71,5% Doposażenie pracowni 7%, 7%, 7% 18,5% Pozyskiwanie materiałów szkoleniowych 17%, 17%, 21% 58,5% Organizacja konkursów, turniejów, olimpiad dla uczniów 12%, 9%, 2% 31,0% Organizowanie staży dla nauczycieli 4%, 5%, 1% 13,5% Organizowanie innych form szkoleniowych dla nauczycieli 4%, 3%, 2% 11,5% Organizowanie staży dla uczniów 5%, 8%, 4% 14,5% Organizowanie wycieczek przedmiotowych 22%, 23%, 22% 61,5% Zatrudnianie w szkole specjalistów niebędących nauczycielami 1%, 1%, 4% 3,5% Tworzenie klas patronackich 1%, 2%, 0% 5,5% Tworzenie oferty edukacyjnej 3%, 4%, 5% 12% 38

39 Czy w Pana/i szkole współpracowano z pracodawcami w zakresie opracowania programów nauczania? ZSZ technikum szkoła policealna 64% 74% 71% 77% 64% 74% 36% 26% 29% 23% 36% 26% tak nie tak nie nauczyciele dyrektorzy Nauczyciele tak ZSZ 47,7% Technikum 31,8% Szkoła policealna 9,4%

40 Czy w Pana/Pani szkole jest realizowane doradztwo zawodowe? tak nie 79% 78% 69% 21% 22% 31% ZSZ technikum szkoła policealna

41 dyrektorzy nauczyciele Czy uczniowie Pana/Pani szkoły byli informowani o możliwościach planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej? ZSZ technikum szkoła policealna tak 58% 64% 64% nie 36% 36% 42% tak 66% 77% 79% nie 23% 22% 34%

42 Informacje o możliwościach planowania ścieżki kształcenia są w Pana/Pani szkole przekazywane przez: Dyrektora szkoły Pedagoga szkolnego Psychologa szkolnego Doradcę zawodowego Wychowawc ów klas Nauczycieli p. ogólnokształ cących Nauczycieli p. zawodowych ZSZ Technikum Szkoła policealna 72% 51% 12% 42% 79% 26% 91% 73,9% 56,5% 21,7% 56,5% 78,3% 34,8% 91,3% 75% 48% 8% 39% 70% 23% 91% 67,6% 58,8% 11,8% 44,1% 61,8% 32,4% 82,4% 80% 7% 1% 35% 74% 20% 96% 77,8% 0,0% 0,0% 33,3% 55,6% 22,2% 100,0%

43 Czy w Pana/Pani szkole jest realizowane doradztwo zawodowe? Jeśli tak, to przez kogo? Doradcę zawodowego Nauczycieli Psychologa szkolnego Pedagoga szkolnego Pracownika PPP Wykładowców z uczelni ZSZ 66% 67% 15% 58% 17% 8% 78,9% 42,1% 15,8% 36,8% 15,8% 5,3% Technikum 67% 52% 9% 59% 21% 21% 74,2% 38,7% 12,9% 45,2% 25,8% 19,4% Szkoła policealna 60% 58% 2% 11% 2% 2% 60,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

44 Czy realizował Pan/realizowała Pani zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego na swoim przedmiocie/module? tak nie 59% 49% 51% 47% 53% 42% ZSZ technikum szkoła policealna

45 Czy wskazywał Pan/wskazywała Pani swoim uczniom możliwość dalszego kształcenia (np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych)? 90% tak nie 87% 85% 10% 16% 13% ZSZ technikum szkoła policealna

46 Czy w Pana/Pani szkole badane są losy absolwentów? Dyrektorzy Tak Nie ZSZ 81% 19% 77,0% 23,0% Technikum 77% 23% 85,2% 14,8% Szkoła policealna 60% 40% 37,5% 62,5% Nauczyciele Tak Nie Nie wiem 65% 12% 23% 67,8% 12,3% 19,9%

47 Czy opracowane KKZ zostały uruchomione? tak nie 68% 72% NIE 49% 51% 32% 28% ZSZ technikum szkoła policealna

48 Jeśli opracowaliście Państwo ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a kursy nie zostały uruchomione, przyczyną tego było: ZSZ technikum szkoła policealna brak środków finansowych 7% 6% 5% brak chętnych 84% 89% 97% brak zgody organu prowadzącego 10% 8% 11% problemy organizacyjne (np. planowanie etatów) 0% 10% 9%

49 Szkolenia, w jakich chcieliby uczestniczyć dyrektorzy szkół ZSZ Technikum Szkoła Policealna Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania dla zawodu 40% 30,8% 40% 43,6% 35% 42,9% 33% 15,4% 33% 30,8% 34% 35,7% 23% 38,5% 36% 48,7% 46% 35.7% 29% 42,3% 30% 43,6% 34% 28,6% Zarządzanie zespołem szkół zawodowych 28% 38,5% 28% 33,3% 21% 28,6%

50 Szkolenia, w jakich chcieliby uczestniczyć nauczyciele ZSZ T SP Aktywizujące metody nauczania 28% 29,1% 30% 35,9% 31% 7,7% Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Dostosowanie przykładowych programów nauczania dla zawodu do potrzeb szkoły Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania dla zawodu 27% 27,9% 29% 15,0% 25% 7,7% 22% 15,1% 22% 19,4% 17% 15,4% 13% 10,5% 21% 5,3% 21% 3,8% 20% 23,3% 18% 27,7% 18% 28,8%

51 W jaki sposób monitorował/a Pan/i wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach w roku szkolnym 2012/2013? Obserwacja zajęć edukacyjnych Analiza dokumentacji szkolnej (np. planów nauczania, programów) Oświadczenia nauczycieli (np. sprawozdania) Karty monitoringu zawierające ewidencję godzin i efektów kształcenia ZSZ Technikum Szkoła policealna 91% 97% 76% 61% 88,5% 96,2% 61,5% 76,9% 90% 97% 74% 62% 85,4% 100,0% 70,7% 63,4% 81% 98% 53% 40% 78,6% 100,0% 50,0% 35,7%

52 W jaki sposób monitorował/a Pan/i wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach w roku szkolnym 2012/2013? dziennik elektroniczny indywidualne rozmowy z nauczycielami spotkania z zespołami przedmiotów zawodowych monitorowanie realizacji podstawy programowej - załącznik w dzienniku lekcyjnym, wywiad, sprawozdania z komisji przedmiotowych został opracowany program do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach ankiety dla uczniów

53 Monitorowanie wdrażania PPKZ II etap przebieg procesu kształcenia zawodowego

54 Monitorowanie dobrowolne; dotyczy roku szkolnego 2013/2014 MONITOROWANIE 2014 Termin monitorowania: 18 sierpnia 14 września 2014 r. Szczegóły na: Do monitorowania zgłaszają się pojedyncze szkoły (ZSZ, T, SP) Dyrektor wybiera do monitorowania jeden zawód dla danego typu szkoły (z listy rozwijalnej), w którym w roku szkolnym 2013/2014 kształci się największa liczba uczniów w klasie drugiej (roczna szkoła policealna klasy pierwszej). W przypadku dwóch zawodów o jednakowej największej liczbie uczniów, dyrektor decyduje, który zawód będzie monitorowany.

55 UCZESTNICY MONITOROWANIA Dyrektor szkoły wypełnia jeden kwestionariusz ankiety W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie jest nauczycielem kształcenia zawodowego, ankietę dla dyrektora może wypełnić osoba odpowiedzialna za kształcenie zawodowe w szkole Do każdego zawodu dyrektor wskazuje dwóch nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uczą w drugiej klasie Wskazani nauczyciele muszą się legitymować co najmniej 2-letnim stażem pracy Jeden ze wskazanych nauczycieli dla każdego z zawodów ma być nauczycielem kształcenia praktycznego

56 Liczba szkół w danym typie szkoły na podstawie SIO z IX.2013 r. Liczba szkół ogólnodostępnych danego typu Liczba szkół danego typu (SPE) Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna Ogółem Liczba szkół: 4 098

57 Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014 NARZĘDZIA BADAWCZE Szkoły Zawodowe Ogólnodostępne ankieta dla dyrektora technikum ankieta dla dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej ankieta dla dyrektora szkoły policealnej ankieta dla nauczyciela szkoły zawodowej Szkoły Zawodowe (uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) ankieta dla dyrektora ankieta dla nauczyciela

58 OBSZARY BADAWCZE Obszar A. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły Monitorowanie PPKZ, ewaluacja wewnętrzna programów nauczania dla zawodu Obszar B. Oferta edukacyjna szkoły KKZ, doradztwo zawodowe, badanie losów absolwentów Obszar C. Plan i program nauczania dla zawodu Termin zakończenia realizacji poszczególnych kwalifikacji, termin przystąpienia uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, realizacja efektów kształcenia, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (T) Obszar D. Warunki realizacji kształcenia Baza technodydaktyczna, TIK, współpraca z różnymi podmiotami, praktyki zawodowe/pnz Obszar E. Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach Trudności w realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie w poszczególnych obszarach Obszar F. Doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i nauczycieli Tematyka doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli

59 Dziękuję za uwagę Zapraszam na oraz na

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DO DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY Toruń, 4 grudzień 2014 r. Struktura próby badawczej - I etap monitorowania Typ szkoły woj. kujawsko-pomorskie ZSZ 26% Technikum 25% Szkoła

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konferencja podsumowująca realizację projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA dla szkół zawodowych i placówek w zakresie przygotowania do zmian Warszawa, 27 28 września 2012 r. wykładowca: Witold Woźniak, Agnieszka Pfeiffer WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Konferencja dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow Dlaczego potrzebne są zmiany? Ponieważ chcemy: dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji pomóc uczniom i rodzicom

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania NAZWA PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli (projekt w przygotowaniu)

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe Miasto Białystok Lucja Orzechowska Centrum Kształcenia Ustawicznego Bożena Barbara Krasnodębska Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych Małgorzata Sutuła KOWEZiU Warszawa, 26-27

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2012 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2014/2015 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez SWŁ. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi. Rozdział I Postanowienia wstępne

STATUT Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi. Rozdział I Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Nr XXVII/260/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. STATUT Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi Rozdział I Postanowienia wstępne 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Podstawowe obszary zmian Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Obudowa programowa kształcenia zawodowego (podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole.

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka WYNIKI BADAŃ Opracowanie Katarzyna Kwapińska Rodzice w szkole ziemia niczyja administracja oświatowa administracja samorządowa

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje techniczne dla gospodarki. Finansowe wsparcie kształcenia zawodowego

Kwalifikacje techniczne dla gospodarki. Finansowe wsparcie kształcenia zawodowego Kwalifikacje techniczne dla gospodarki Finansowe wsparcie kształcenia zawodowego Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie kształcenia zawodowego Łącznie w programach krajowych i regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Kontekst Rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 3791 UCHWAŁA NR XXXIII.248.2013 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu publicznej

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2014 /2015

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2014 /2015 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2014 /2015 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Gabriela Albertin Reforma obniżenia wieku obowiązku szkolnego w województwie pomorskim Poradnik MEN KO Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015 Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu marzec 2015 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Licea ogólnokształcące 1027 uczniów 30% Technika 1585 uczniów 47% Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Poznań, 4 marca 2015 r.

Poznań, 4 marca 2015 r. Poznań, 4 marca 2015 r. Kontrola - prowadzona w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty

Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty Tezy na posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego 18 marca 2015 r. Definicja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego

Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Regionalny system doradztwa edukacyjno-zawodowego Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, 7 czerwca 2016 r. Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLEŚNICY Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy, zwany dalej Ośrodkiem, jest publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Lista definicji ów zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. II cykl

Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. II cykl Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół II cykl Projekty w województwach W analizie uwzględniono dane pochodzące ze 30 sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU. MATEMATYKA INNEGO WYMIARU organizacja. Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU. MATEMATYKA INNEGO WYMIARU organizacja. Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU MATEMATYKA INNEGO WYMIARU organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży Regulamin zawiera: 1. Definicje 2. Informacje ogólne 3. Warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej. 1.Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego. Białystok, r.

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego. Białystok, r. INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego Białystok, 07.06.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikające

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU

Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi OFERTA DOSKONALENIA DORADCY METODYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 R. DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA dla szkół zawodowych i placówek w zakresie przygotowania do zmian Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Konferencja dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych nt.: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH W KONTEKŚCIE

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH W KONTEKŚCIE REALIZACJA IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W ZMODERNIZOWANEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Szkolenie dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach powiat przasnyski, Chorzele, 2-3 grudnia 2013 WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2013/2014. z dnia r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni

Zarządzenie nr 2/2013/2014. z dnia r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni Zarządzenie nr 2/2013/2014 z dnia 13.09.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni w sprawie konsultacji nauczycieli w ciągu roku szkolnego 2013/2014 Ustalam stałe terminy dyżurów nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia w zawodzie technik geodeta

Podstawy prawne kształcenia w zawodzie technik geodeta IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów Podstawy prawne kształcenia w zawodzie technik geodeta mgr inż. Krystyna Elżbieta Hejłasz Kierownik Wydziału Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Opracował: Roman Głód

NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Opracował: Roman Głód NOWA WIZJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO Opracował: Roman Głód Z czego wynika potrzeba modernizacji kształcenia zawodowego? globalizacja i rosnący udział

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce Wsparcie kształcenia zawodowego ze środków krajowych i europejskich Warszawa, 14 czerwca 2012 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo