Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi"

Transkrypt

1 Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2014/2015 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez SWŁ. Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU Proponowana liczba godzin każdej rady pedagogicznej 4 godziny 1. Ewaluacja modułowych programów nauczania 2. Monitorowanie i doskonalenie procesu wrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach 3. Konstruowanie programu nauczania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 4. Ocenianie w kształceniu modułowym 5. Organizowanie i prowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla poszczególnych kwalifikacji 6. Tworzenia zasobów dydaktycznych na platformę edukacyjną 7. Wykorzystanie platformy edukacyjnej w procesie kształcenia korzyści dla nauczyciela i ucznia 8. Ocenianie kryterialne w procesie kształcenia zawodowego 9. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym 10. Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach 11. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia dla nauczycieli wychowania fizycznego i bibliotekarzy 12. Szkolenie rad pedagogicznych według indywidualnego projektu placówki Szkolenie na życzenie 13. Dopuszczanie programów nauczania w szkole 14. Dostosowanie programu nauczania do potrzeb szkoły 15. Standardy jakości kształcenia zawodowego 16. Sieci wsparcia szkół i samokształcenia 17. Kształcenie zawodowe w świetle zmian prawa oświatowego 18. Modyfikowanie szkolnych planów nauczania 1

2 19. Organizowanie praktyk zawodowych w szkole policealnej i technikum rola kierownika szkolenia praktycznego w zakresie organizacji praktyk zawodowych 20. Jak przygotować się do prowadzenia kursów online w placówce oświatowej Uwaga Tematyka szkoleń rad pedagogicznych może zostać poszerzona z uwagi na potrzeby bieżące placówek. 2

3 Wsparcie Zespołów Metodycznych w poszczególnych zawodach w zakresie osiągania efektów kształcenia podstawy programowej kształcenia w zawodach- terminy do ustalenia z dyrektorem placówki Lp. Proponowana tematyka spotkań dla nauczycieli zespołów metodycznych 1. Adaptacja modułowych programów nauczania do potrzeb danej szkoły w poszczególnych zawodach 2. Ewaluacja modułowych programów nauczania 3. Adaptacja programów modułowych do potrzeb szkoły 5. Tworzenia zasobów dydaktycznych na platformę edukacyjną 6. Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich 7. Konstruowanie autorskich programów nauczania zasady ich tworzenia. 8. Zasady oceniania w kształceniu modułowym analiza zapisów rozporządzenia oraz opracowanie WSO 9. Realizacja podstawy programowej pod kątem osiągania efektów kształcenia 10. Dokumentacja oceny pracy nauczyciela akty prawne, terminy 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela 11. Planowanie procesu dydaktycznego na podstawie nowych programów nauczania dla zawodów 12. Realizacja kształcenia wg nowych programów nauczania dla zawodów 13. Modernizowanie programów nauczania do potrzeb danej szkoły 14. Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach 15. Rola nauczyciela bibliotekarza w zmieniającym się systemie edukacji 16. Prowadzenie kursów online przygotowanie zasobów dydaktycznych Występuje możliwość zgłoszenia przez zespół nauczycieli lub dyrektora placówki innej tematyki niż proponowana. 3

4 Warsztaty w zakresie sieci wsparcia szkół dla poszczególnych kierunków kształcenia Termin - IX.2014 VI Lp. 1. Nazwa zawodu/lider/tematyka Technik farmaceutyczny - CKU w Łodzi Technik dentystyczny - Szkoła Techniki Dentystycznej nr 1 w Łodzi Technik masażysta - CKU w Łodzi Technik usług kosmetycznych- CKU w Łodzi Higienistka stomatologiczna - CKU w Łodzi Asystentka stomatologiczna - CKU w Łodzi Technik sterylizacji medycznej - CKU w Łodzi Protetyk słuchu - CKU w Łodzi Technik elektroradiolog - CKU w Łodzi Opiekun medyczny - SCKU w Sieradzu Technik archiwista -SCKU w Sieradz 2. Konsultacje w zakresie szkolnych planów nauczania na poszczególnych kierunkach kształcenia ujednolicenie nazw przedmiotów oraz godzin modułów i jednostek modułowych 3. Konstruowanie programu nauczania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 4. Opracowanie procedury dopuszczenia programu nauczania w szkole 5. Konsultacje w zakresie szkolnych planów nauczania na poszczególnych kierunkach kształcenia stacjonarnego ujednolicenie nazw przedmiotów, godzin, modułów i jednostek modułowych 6. Kursy umiejętności zawodowych zasady ich organizowania i prowadzenia 7. Ujednolicenie zapisów w dokumentacji szkolnej obowiązujące w kształceniu modułowym (dziennik lekcyjny, arkusze ocen wypracowanie dokumentacji) 8. Certyfikowanie osiągnięć słuchaczy kursów umiejętności zawodowych Występuje możliwość zgłoszenia przez szkołę zaproponowania innej tematyki warsztatów. 4

5 Konsultacje indywidualne podczas dyżurów doradcy metodycznego Wspomaganie nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego 1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego n-la stażysty 2. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego n-la kontraktowego 3. Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza 4. Przygotowanie sprawozdania za okres stażu 5. Prezentacja dorobku zawodowego 6. Sposoby przygotowania dokumentacji i prezentacji zgodnie z wymogami. 8. Przygotowanie lekcji koleżeńskich i otwartych Wspomaganie nauczycieli w zakresie szkolnictwa zawodowego 1. Konstruowanie lub modernizowanie programów nauczania do nauczanego przedmiotu opracowanie zeszytów metodycznych i zamieszczenie ich na platformie edukacyjnej 2. Oceniania w kształceniu modułowym 3. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym 4. Opracowanie procedury dopuszczenia do użytku programu nauczania dla zawodu 5. Opracowanie przykładowych zadań do egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe testy pisemne i praktyczne 6. Konstruowanie testów do egzaminu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe testy wielokrotnego wyboru 7. Opracowanie schematu oceniania do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla poszczególnych zawodów 5

6 8. Ocenianie kryterialne w kształceniu zawodowym 9. Planowanie warsztatu pracy nauczyciela 10. Ewaluacja modułowych programów nauczania w kształceniu zawodowym 11. Przygotowanie ucznia do nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 12. Prowadzenie dokumentacji szkolnej w kształceniu modułowym 14. Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach 15. Standardy jakości kształcenia zawodowego 16. Tworzenie procedury hospitacji i obserwacji w placówkach 16 Inne zgodnie z potrzebami nauczycieli 17. Warsztat pracy nauczyciela pakiety edukacyjne 18. Prowadzenie dokumentacji szkolnej w praktyce Uwaga! Dyżury metodyczne dla nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego podczas szkoleń w danej placówce. 6

7 Udział w hospitacjach 1. Wspieranie dyrektorów w trakcie hospitacji kontrolno - oceniającej 2. Wspieranie nauczycieli w trakcie hospitacji doradczo - doskonalącej 3. Wspieranie nauczycieli w trakcie hospitacji diagnozującej Kursy doskonalące 1. Jak wykorzystać metody aktywizujące w kształceniu modułowym 40 godz. 2. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia 10 godz. Uwaga. Kursy doskonalące będą potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez WODN. Konferencje, seminaria, Terminy Uwagi. 1. Konferencja dotycząca problematyki techniki dentystycznej Listopad/grudzień Szczegóły do uzgodnienia ze Szkołą Techniki Dentystycznej w Łodzi 2.. Tematyka konferencji otwarta proszę o zgłaszanie propozycji zgodnie z potrzebami szkół i placówek. 7

8 Dyżur w placówce bazowej 4 godz./tydzień Dyżury w terenie w placówkach 4 godz./tydzień Telefon kontaktowy: lub CKU wew

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE. ul. TARGOWA 86, 03-448 WARSZAWA. w roku szkolnym 2014/15

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE. ul. TARGOWA 86, 03-448 WARSZAWA. w roku szkolnym 2014/15 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE ul. TARGOWA 86, 03-448 WARSZAWA w roku szkolnym 2014/15 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64D 46 / 833-20-04 zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / 834-80-10, 833-40-74, 832-56-43 sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. I. Wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów wykorzystanych do sporządzenia planu pracy szkoły:

Plan pracy szkoły. I. Wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów wykorzystanych do sporządzenia planu pracy szkoły: Zostawiwszy sprawy programowe na łasce losu, prowadzimy do skutków, za które będziemy odpowiedzialni tak samo, jak za konsekwencje choćby najbardziej energicznych działań. D.F.Walker, J.F.Soltis Plan pracy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012)

ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012) ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012) OPRACOWANY W OPARCIU O: kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki

Bardziej szczegółowo

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo! W roku szkolnym 204/205 kolejny numer Informatora o szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim po raz czwarty wydajemy również w

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20 o formach doskonalenia nauczycieli Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011 Mazowieckie Samorządowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIEHUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel główny: Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej. Cele

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 201/201 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku

Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku Raport wersja skrócona z zestawienia wyników badań ankietowych dotyczących potrzeb edukacyjnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w Białymstoku przeprowadzonych w maju 29 roku przez Pracownię

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia a 1. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo