WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA"

Transkrypt

1 dla szkół zawodowych i placówek w zakresie przygotowania do zmian Warszawa, września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

2 Konferencja dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych nt.: Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego marca br. Liczba uczestników: 146

3 Kurs doskonalący Wspieranie nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej i reformy szkolnictwa zawodowego (kurs realizowany przez WDZN w formie kaskadowej) Liczba uczestników: planowana 60/uzyskana 62 Uczestnicy kursu przeszkolili osób w trakcie 128 szkoleń; stan na 30.VIII

4 Kurs doskonalący Projektowanie programów nauczania dla zawodów (kurs realizowany przez WRP w formie kaskadowej; 3 edycje po 15 osób; IV edycja w II półroczu) Liczba uczestników: planowana 60/uzyskana 45 Uczestnicy kursu przeszkolili 500 osób; stan na 30.VIII

5 Kurs doskonalący Dopuszczanie do użytku szkolnego programu nauczania dla zawodu 40 godzinny kurs doskonalący w tym: 24 godzin w trybie on line; 16 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych; 4 grupy po 15 osób (kurs będzie realizowany przez WDZN w formie kaskadowej w II półroczu) Liczba uczestników: planowana 60 Planowany efekt kaskady: osób

6 Inne działania: Udział nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w innych formach doskonalenia realizowanych przez KOWEZiU na podstawie rekrutacji otwartej

7 Inne działania: Udział nauczycieli we wzajemnym uczeniu się (peer learning) na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU Tematyczne Edukacyjne Przestrzenie Wirtualne (EPW): Nauka zawodu (493 zarejestrowanych) Kształcenie na odległość (188) Programy nauczania dla zawodów (424) Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (312) Doradca zawodowy (807) Kształcenie modułowe (641) Forum Eksperta (1249)

8 Zarys planu pracy KOWEZiU na rok 2013 Współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli: Kontynuacja formuły kaskadowej dedykowanej dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w zakresie kształcenia zawodowego

9 Projektowana tematyka doskonalenia: pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki projektowanie programów nauczania dla zawodów o strukturze przedmiotowej projektowanie programów nauczania dla zawodów o strukturze modułowej procedury dopuszczania programów nauczania projektowanie pakietów edukacyjnych metodyka pracy z osobami dorosłymi realizacja szkoleń na odległość Zarys planu pracy KOWEZiU na rok 2013

10 Inne propozycje: Zarys planu pracy KOWEZiU na rok 2013 Utworzenie sieci wsparcia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej KOWEZiU Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie tworzenia sieci wsparcia wśród szkół zawodowych Współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w realizacji projektu systemowego pn. Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach Współpraca z PDN w zakresie wsparcia szkół w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno zawodowego

11 .edu.pl Dziękuję za uwagę