1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU. logika działania w programie, zastosowanie programu, omówienie możliwości programu, sprzęt wymagany do uruchomienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU. logika działania w programie, zastosowanie programu, omówienie możliwości programu, sprzęt wymagany do uruchomienia."

Transkrypt

1 1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU logika działania w programie, zastosowanie programu, omówienie możliwości programu, sprzęt wymagany do uruchomienia.

2 2. INSTALACJA POS-A ETAPY INSTALACJI: instalacja środowiska.net Framework ver. 1.1, które jest niezbędne do prawidłowego działania aplikacji), biblioteki Foxa wybór elementów, które mają być zainstalowane (różnica w instalacji POSa z bazą testową jak i bez niej).

3 2. INSTALACJA POS-A WYBÓR SKŁADNIKÓW DO INSTALACJI: charakterystyka poszczególnych składników możliwych do instalacji wraz z Gastro POS-em, instalacja przykładowych baz danych.

4 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA POS-A. Do pierwszego uruchomienia programu i poprawnej pracy niezbędne jest ustawienie następujących opcji: zakładka Ustawienia ogólne: Należy zwrócić uwagę na: wpisanie prawidłowego numeru kasy, Uwaga: numer kasy musi być niepowtarzalny.

5 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA POS-A zakładka Drukarki: Należy zwrócić uwagę na: dodanie w miejsce Drukarka zwykła dowolnej drukarki, Uwaga: chociaż jedna drukarka musi być zainstalowana w systemie).

6 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA POS-A zakładka Firma: Należy zwrócić uwagę na: dodanie w miejsce NIP prawidłowego NIP-u firmy, wpisanie pozostałych danych firmy, dane te będą się drukować na dokumentach np. na fakturach. Uwaga: wpisany w pole NIP musi być zgodny z NIP-em, który jest umieszczony w dostarczonej licencji na program.

7 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA POS-A Zakładka Magazyn oraz Katalogi pozwalają określić rodzaj interfejsu wymiany pomiędzy programem Gastro POS i Gastro SZEF. zakładka Magazyn: Należy zwrócić uwagę na: pole ścieżka do magazynu, typ interfejsu, oznaczenie - Czy bezpośrednie połączenie SQL, oznaczenie - Czy automatycznie programować kasy?

8 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA POS-A Zakładka Magazyn oraz Katalogi pozwalają określić rodzaj interfejsu wymiany pomiędzy programem Gastro POS i Gastro SZEF. zakładka Katalogi: Należy zwrócić uwagę na: pole ścieżka do magazynu, typ interfejsu, w przypadku interfejsu SQL: o oznaczenie ODBC Nazwa SQL, o ODBC SQL User & Password.

9 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA POS-A W przypadku interfejsu SQL wymagane jest skonfigurowanie połączenia ODBC: Panel Sterownia \ Narzędzia Administracyjne \ Źródła danych ODBC Etapy konfiguracji połączenia ODBC: Należy zwrócić uwagę na: nazwę połączenia ODBC, wybranie właściwego serwera SQL, wybranie właściwej bazy danych SQL (instalacja baz omówiona zostanie przy instalacji SQL Serwera).

10 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA POS-A Etapy konfiguracji połączenia ODBC: Należy zwrócić uwagę na: ustawienie języka komunikatów na ENGLISH, pomyślne zakończenie testu komunikacji. Uwaga: wpisana nazwa i hasło użytkownika muszą być takie same jak w konfiguracji POS-a.

11 3. PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU Instalacja pliku licencji oraz pierwsze logowanie do POS-a: Należy zwrócić uwagę na: NIP wpisany w konfiguracji musi się zgadzać z NIP-em, który jest w licencji, plik licencji (xxxxxxxx.lic) musi być umieszczony w katalogu głównym POS-a (domyślnie G_POS) Uwaga: hasło do pierwszego zalogowania to: - w przypadku instalacji bez przykładowych baz: 9999, - w przypadku instalacji z przykładowymi bazami: 123, 321

12 3. PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU Definiowanie operatorów: Należy zwrócić uwagę na: po pierwszym logowaniu należy dodać operatora (pełne prawa SZEF-a), brak operatora uniemożliwi ponowne zalogowanie do POS-a, omówienie uprawnień przyznawanych operatorom (szczegóły - instrukcja str. 27).

13 4. DEFINIOWANIE SŁOWNIKÓW POS-A Dostępne słowniki: SŁOWNIK TOWARÓW SŁOWNIK GRUP SŁOWNIK OPERATORÓW SŁOWNIK FORM PŁATNOŚCI SŁOWNIK KLIENTÓW SŁOWNIK RABATÓW, NARZUTÓW NADGRUPY TABELE KURSOWE Lista szybkobonowanych Należy zwrócić uwagę na: charakterystyka poszczególnych słowników, o hierarchia: nadgrupy, grupy, towary,, lista szybkobonowanych.

14 4. DEFINIOWANIE SŁOWNIKÓW POS-A Słownik nadgrup towarowych: w słowniku nadgrup konfiguruje się nadgrupy towarowe, do których następnie przyporządkowuje się grupy i dalej każdej grupie przyporządkowuje się towary. definiowanie nadgrup ma sens tylko w przypadku gdy chcemy wykonywać raporty oparte o te nadgrupy

15 4. DEFINIOWANIE SŁOWNIKÓW POS-A Słownik grup towarowych: słownik określa dostępne grupy towarowe na kasie, zakres PLU definiuje ilość towarów jaką można będzie przypisać do danej grupy towarowej, Uwaga: w trakcie określania zakresu PLU dla grup należy przydzielić znaczny zapas numerów PLU do wykorzystania w danej grupie.

16 4. DEFINIOWANIE SŁOWNIKÓW POS-A Słownik towarów: omówienie poszczególnych pół słownika, określanie drukarki fiskalnej oraz drukarki zamówień. przypisanie towaru do danej grupy towarowej, typy artykułów do zdefiniowania: o standardowy, modyfikator, zestaw, pizza, pizza/zestaw, ceny - rodzaje (normalna, otwarta, bowling).

17 4. DEFINIOWANIE SŁOWNIKÓW POS-A Słownik form płatności: rozróżnienie formy płatności lokalna / nielokalna, określanie rodzaju płatności.

18 4. DEFINIOWANIE SŁOWNIKÓW POS-A Słownik rabatów i narzutów: sposoby definiowania rabatów, omówienie rozszerzonych możliwości definiowania rabatów z wykorzystaniem Gastro SZEF-a, uzależnienie rabatu od kierunku zamówienia.

19 4. DEFINIOWANIE SŁOWNIKÓW POS-A Słownik artykułów szybkobonowanych: omówienie działania artykułów szybkobonowanych, oznaczanie artykułów jako szybkobonowane. Uwaga: W przypadku połączenia POS-a z GASTRO SZEF-em, artykuły szybkobonowane należy definiować w słowniku kas rejestrujących. Jeżeli nie będą one tam zdefiniowane lista ta przy każdej wysyłce z SZEF-a do POS-a będzie czyszczona.

20 5. PROWADZENIE SPRZEDAŻY Ekran sprzedaży: omówienie opcji zawartych na ekranie sprzedaży, tworzenie nowego rachunku (rodzaje rachunków), dzielenie rachunku, łączenie rachunków, zmiana formy płatności, menu faktur VAT (faktury archiwalne, faktura do paragonu).

21 5. PROWADZENIE SPRZEDAŻY Bonowanie artykułów: omówienie ekranu bonowania artykułów, zwrócenie uwagi na grupy z towarami oraz artykuły szybkobonowane, bonowanie artykułów, różnice w zależności od typu artykułu, opcje związane z pojedynczą pozycją na rachunku (rabat do pozycji, storno), zamknięcie rachunku, guzik TOTAL.

22 5. PROWADZENIE SPRZEDAŻY Zamknięcie rachunku: omówienie wyboru formy płatności oraz dokumentu kończącego rachunek, działanie programu w przypadku zamknięcia rachunku fakturą VAT lub rachunkiem niefiskalnym - słownik kontrahentów.

23 5. PROWADZENIE SPRZEDAŻY Zamknięcie zmiany: raport zamknięcia zmiany (raport finansowy zmiany), zamykanie zmiany z otwartymi rachunkami, dodatkowe uwagi dotyczące sprzedaży. raporty towarzyszące zamykaniu zmiany

24 6. RAPORTY Raporty bieżące: korzystanie z raportów bieżących, przedstawienie ważniejszych raportów dotyczących sprzedaży bieżącej.

25 6. RAPORTY Raporty archiwalne: korzystanie z raportów bieżących, przedstawienie ważniejszych raportów archiwalnych

26 7. DODATKOWE OPCJE PROWADZENIA SPRZEDAŻY. Wykorzystanie kart rabatowych: możliwe zastosowania kart rabatowych, przykład konfiguracji karty rabatowej, otwarcie rachunku i prowadzenie sprzedaży na kartę, wpłata na kartę, opcja KASA, raport powiązany ze sprzedażą na kartę.

27 7. DODATKOWE OPCJE PROWADZENIA SPRZEDAŻY Wykorzystanie kart bezgotówkowych: możliwe zastosowania kart bezgotówkowych, otwarcie rachunku i prowadzenie sprzedaży na kartę bezgotówkową,

28 7. DODATKOWE OPCJE PROWADZENIA SPRZEDAŻY Sprzedaż na wynos (deliverka): otwieranie rachunku na wynos (uprawnienia dostawcy pizzy) ekran danych klienta zamawiającego

29 7. DODATKOWE OPCJE PROWADZENIA SPRZEDAŻY. Realizacja zamówień: realizacja zamówienia rozliczenie zamówienia (opcje konfiguracji)

30 7. DODATKOWE OPCJE PROWADZENIA SPRZEDAŻY. Grafik: rodzaje otwarcia rachunku wizualizacja rezerwacji edytor grafika

31 8. KONFIGURACJA PROGRAMU Zakładki w konfiguracji POS-a. numer kasy jak w słowniku SZEF-a wybór interfejsu wymiany POS < - > SZEF lokalizacja katalogów DANE i TRANS (wspólna baza transakcyjna) współpraca z drukarką fiskalną (DFSERWIS) integracja z programem recepcyjnym CHART współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: o drukarki, wagi, dozowniki, kamery, czytniki kart, szuflady kasjerskie, wyświetlacz, centrala tel., terminale lojalnościowe.

32 9. DODATKI Parametry startowe programu: import konfig numer grafik log napisy export bufet audio audiov usun start napraw testbazy bazy

33 9. DODATKI Czytniki zbliżeniowe, program bbb.exe : omówienie poszczególnych opcji, przykład prawidłowej konfiguracji programu do obsługi czytników zbliżeniowych,

34 9. DODATKI Obsługa bonowników: zmiany w konfiguracji na zakładce Katalogi, ustawienie haseł do bojowników w słowniku operatorów, wymagane ustawienia systemu (biblioteki): o Windows XP Professional (IIS), o Windows 98: mdac vfp odbc.msi o Windows XP Pro, Windows 2003: vfpodbc.msi Uwaga: System Windows XP w wersji Home nie posiada serwera IIS.

35 Najczęstszą przyczyną pojawienia się błędów po instalacji mogą być: 1. Jedna ze ścieżek w konfiguracji POS-a (do katalogu Trans, Dane lub programu zewnętrznego) nie jest ścieżką bezwzględną. 2. POS jest w wersji niższej niż , lub do nowego POS-a podpięta jest stara wersja skryptów. 3. Brak jest niezbędnych rozszerzeń systemu, które zostały opisane powyżej. 4. Brak pliku licencji - program w wersji 30-dniowej nie obsługuje bonowników - w razie potrzeby przetestowania programu należy zgłosić się do firmy Softech z prośbą o wystawienie licencji czasowej.

36 9. Dodatki Podłączenie drukarki poprzez program DFSerwis: omówienie programu DFSerwis, zmiany w konfiguracji POS-a na zakładce Drukarki, instalacja oraz konfiguracja samego programu DFSerwis - instrukcja str. 206

37 9. Dodatki Aktualizacja programu: pobranie nowej wersji z ftp.gastro.pl/pub/pos/upgrade stworzenie kopii bezpieczeństwa katalogu z POS-em, rozpakowanie plików libs.zip oraz pos.zip do katalogu głównego POS-a i zastąpienie znajdujących się tam plików, uruchomienie programu oraz wyrażenie zgody na konwersje baz programu.

38 10. Najczęściej występujące problemy Awaria zasilania: należy zamknąć zmianę na POS-ie, a następnie uruchomić program z parametrem IMPORT, np. C:\G_POS\pos.exe import - co spowoduje przeindeksowanie baz, Uszkodzenie baz: należy zamknąć zmianę na POS-ie, a następnie uruchomić program z parametrem IMPORT, np. C:\G_POS\pos.exe import - co spowoduje przeindeksowanie baz, jeżeli problem nie zostanie rozwiązany można użyć programu FIXFOX. Awaria sieci LAN: jeżeli POS wykryje uszkodzenie sieci, automatycznie przełączy się w tryb pracy lokalnej i utworzy folder GASTRO_S w głównym katalogu programu, po przywróceniu prawidłowego działania sieci należy ustawić w konfiguracji zarówno POS-a jak i SZEF-a interfejs DBF określając katalog wymiany i pobrać sprzedaż do SZEF-a.

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

2014.3.1 SZEF POS CHART

2014.3.1 SZEF POS CHART 2014.3.1 SZEF Dodano konfigurację dodatkowego wydruku zamówienia: W konfiguracji szefa na zakładce opcje 3 dodano nowy parametr : Parametr dla POS-a Maksymalny numer jaki będzie drukowany na drukarce bonowej

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.gastro.pl Wydanie drugie Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 1.1. Co otrzymujemy?... 4 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

System GaH Program GH-POS

System GaH Program GH-POS System GaH Program GH-POS Instrukcja użytkownika Warszawa, 999-2008 Program kasowy GH-POS Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GH-POS jest elementem systemu GaH. Może być uruchamiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Small Business. Szybki start *

Small Business. Szybki start * Small Business Szybki start * * Broszura zawiera skrócony opis podstawowych elementów programu (stan na dzień 26.04.2010). Szczegółowa Instrukcja Obsługi dostępna jest w wersji elektronicznej na płycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo