SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, Warszawa Infolinia handlowa: Wydanie drugie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie"

Transkrypt

1 SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, Warszawa Wydanie drugie

2 Spis treści 1. Wymagania systemowe Co otrzymujemy? Konfiguracja oprogramowania Gastro Punktowane towarów Uruchomienie LMS Towary gratisowe Karty rabatowe Gastro Konfiguracja panelu LMS Logowanie do systemu Start Użytkownicy Rodzaje kart Karty Edycja karty Punkty Klienci Kod klienta Określenie preferencji klienta Promocje Listy Raporty Raport miejscowości Raport wieku Raport zapisanych klientów Raport preferencji klientów Raport aktywności Raport sprzedaży Raport kart Dodatek 1: Integracja z własną stroną 18 Dodatek 2: System RCC Zmiany w konfiguracji POS... 19

3 1.1. Karty magnetyczne LMS Dodatek 3: Obsługa Panelu LMS w systemie RCC Użytkownicy Listy Dodawanie nowej listy Dodawanie sposobu rabatowania produktów Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

4 1. Wymagania systemowe System LMS wymaga do działania serwera aplikacji Internetowych obsługujących skrypty aspx (na przykład IIS firmy Microsoft),.NET w wersji 4.0 oraz Microsoft SQL Server 2008 lub wyższej. Serwer ten musi być dostępny z zewnętrznej sieci Internet. W tym celu zaleca się skorzystanie z usług hostingowych firm trzecich lub serwerów internetowych firmy Softech Sp. z o. o. (usługi objęte odrębną umową). Dodatkowym wymogiem jest, aby wszystkie stanowiska podłączone do systemu miały stały dostęp do sieci Internet. System LMS współpracuje z oprogramowaniem Gastro POS w wersji lub wyższej. Ze względu na dynamikę rozwoju oprogramowania Gastro oraz systemu LMS zaleca się korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania. 1.1.Co otrzymujemy? Po zakupie modułu aplikacji LMS otrzymujemy dostęp do WebService u służącego do obsługi systemu wraz ze wstępną konfiguracją systemu. Poniższa instrukcja zawiera szczegółowe sposoby konfiguracji kart rabatowych oraz kart punktowych. Dodatkowo możliwa jest integracja systemu LMS z własną stroną internetową (np. w celu rejestracji użytkowników bądź umożliwienia im podglądu zawartości swojej karty). W poniższej instrukcji znajdą Państwo informacje wymagane do poprawnej integracji systemu ze stroną WWW (patrz.: Dodatek 1). 4

5 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro 2.1.Punktowane towarów Przy standardowym systemie lojalnościowym zaimplementowanym w oprogramowaniu Gastro użytkownik definiował punkty za produkt korzystając z karty produktu. System LMS posiada niezależny system punktowania zarządzany z poziomu aplikacji WWW. W momencie uruchomienia połączenia z systemem LMS Gastro POS automatycznie będzie zaczytywał punkty z głównego serwera. Punkty zdefiniowane w karcie produktu zostaną pominięte. Sposób definicji produktów oraz punktów na produktach zostanie opisany w późniejszym rozdziale niniejszej instrukcji. 2.2.Uruchomienie LMS Aby uruchomić system LMS na Państwa stanowiskach sprzedaży należy skonfigurować połączenie do głównego serwera. Po opłaceniu licencji otrzymują Państwo kod autoryzacji wymagany do wprowadzenia w karcie konfiguracji LMS dla Gastro POS. 5 W celu uruchomienia systemu należy w konfiguracji Gastro POSa przejść do zakładki Inne dokumenty oraz wybrać opcję Czy system lojalnościowy LMS? Uruchomi to kolejną zakładkę LMS Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

6 W dodatkowo uruchomionej zakładce definiujemy zmienne potrzebne do połączenia z serwerem naszym serwerem LMS. Kod autoryzacyjny kod podany przez Softech po zakupie licencji na system LMS. Użytkownik użytkownik zdefiniowany w systemie LMS o uprawnieniach Operator wykorzystywany do połączenia Gastro POS z serwerem LMS. Hasło hasło powyższego użytkownika URL adres UR L WebService u LMS Nazwa listy towarów Nazwa listy towarów zdefiniowana w systemie LMS Nazwa listy gratisów Nazwa listy towarów gratisowych zdefiniowanych w systemie LMS Czy kody kreskowe na kartach LMS? Możliwość odczytywania kodów kreskowych z kart LMS Towary gratisowe Podobnie jak w przypadku standardowo wydawanych produktów GRATISowych tak i w tym wypadku należy zdefiniować grupę towarową dla gratisów (Karty magnetyczne>grupa towarowa dla gratisów). Towary gratisowe muszą być zdefiniowane w Gastro, być sprzedawane oraz posiadać cenę sprzedaży 0. Po wybraniu gratisu podczas zamykania rachunku zostanie on dodany do rachunku a jego sprzedaż (zmiana stanu magazynowego) odnotowana. Takie rozwiązanie pozwala na proste i przejrzyste raportowanie ilości wydanych produktów. 2.4.Karty rabatowe Gastro System LMS nie ma wpływu na działanie zdefiniowanych w programie Gastro POS kart punktowych / rabatowych. Wymogiem jest jedynie zapewnienie, aby numeracja tych kart nie powtarzała się. System z uruchomionym modułem LMS podczas otwarcia rachunku na kartę odczytuje informacje z serwera LMS, jeżeli karta nie zostanie znaleziona system przeszukuje bazę danych programu POS.

7 Jedynym wymaganiem przy konfiguracji oprogramowania POS jest ustawienie zakładki Karty magnetyczne wg poniższej grafiki. 7 Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

8 3. Konfiguracja panelu LMS 3.1.Logowanie do systemu Konfiguracja systemu rozpoczyna się od zalogowania się do Panelu Administracyjnego LMS. Podczas pierwszego uruchomienia systemu należy skonfigurować użytkownika z uprawnieniami Administratora. Po wykonaniu tego naciskamy przycisk Utwórz. 8 Po zalogowaniu się mamy możliwość sterowania systemem LMS. Z dowolnego ekranu Panelu mamy możliwość zmiany hasła oraz wylogowania się. Aby zmienić hasło obecnie zalogowanego użytkownika należy nacisnąć odnośnik ukryty pod napisem Witaj [użytkownik]!. Aby wylogować się z systemu należy kliknąć odnośnik Wyloguj na górze ekranu. Panel został podzielony na 9 podstawowych sekcji. 3.2.Start W sekcji tej istnieje możliwość wyszukiwania Karty bądź Klienta. Służy do tego jeden z dwóch formularzy. Jeżeli znany jest numer karty klienta, należy za pomocą formularza Szukaj karty wprowadzić ten numer (np. odczytując go

9 za pomocą czytnika kart magnetycznych). Jeżeli karta zostanie znaleziona system automatycznie przejdzie do sekcji edycji karty (funkcjonalność opisana zostanie w dalszej części niniejszej instrukcji). W przypadku wyszukania klienta po nazwie (Nickname) lub adresie system przejdzie do karty edycji danych klienta. 3.3.Użytkownicy W sekcji Użytkownicy znajdziemy informacje na temat użytkowników Panelu Administracyjnego (zarówno fizycznych jak i POSowych). Po pierwszym zalogowaniu się do systemu należy stworzyć nowych użytkowników z odpowiednimi dla nich uprawnieniami. Do tego celu zostało utworzonych 7 poziomów uprawnień: Administrator użytkowników, Operator, Administrator kart, Administrator klientów, Administrator list, Administrator parametrów oraz Administrator promocji. Uprawnienia poszczególnych użytkowników można odczytać z ich nazw natomiast użytkownik związany z przesyłaniem danych z systemu GastroPOS powinien mieć uprawienia Operator. 9 System LMS pozwala na usunięcie wszystkich użytkowników poza użytkownikiem założonym podczas instalacji systemu. Po wejściu do edycji użytkownika, poza jego uprawnieniami, możliwością zmiany adresu mamy dwa dodatkowe pola Zatwierdzony oraz Zablokowany. Parametr Zatwierdzony odpowiada za możliwość, bądź brak możliwości, zalogowania użytkownika w systemie. Parametru tego możemy użyć, gdy np. chcemy odebrać użytkownikowi prawo korzystania z Panelu LMS. Parametr Zablokowany ustawiany jest przez system automatycznie na określony czas przez system, jeżeli użytkownik kilkukrotnie wprowadzi źle hasło logowania do systemu. Korzystając z powyższego panelu mamy również możliwość zmiany hasła danego użytkownika. Po zapisaniu jego danych widoczny staje się przycisk Zmień hasło. 3.4.Rodzaje kart System LMS ma możliwość dodania kilku rodzajów kart. Rozumieć je należy jako grupy kart, które pamiętamy z systemu GASTRO. Dodanie nowego rodzaju kart wymaga wypełnienia formularza. Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

10 Należy podać nazwę rodzaju karty, przypisać jej funkcje (czy uprawnia do transakcji pieniężnych, punktowych czy jedno i drugie), domyślną minimalną ilość punktów (czyli jaką wartość punktową minimalnie może posiadać klient na karcie). Można to wykorzystać do promocji polegającej na Punktach na Start. Wpisując w powyższe pole np przyjmujemy, że klient na start dostaje od nas w prezencie 1000 pkt w systemie lojalnościowym. 10 W systemie LMS zaimplementowana została obsługa tzw. Gift cards. Aby to uruchomić należy zaznaczyć parametr Płatności. Pole Domyślny minimalny stan konta karty płatniczej daje nam możliwość wprowadzenia kwoty Giftu dla klienta (czyli wartości, z jakiej klient może korzystać na podstawie kredytu). Usuwanie Rodzaju karty możliwe jest tylko w wypadku nieprzypisania do niego żadnej karty 3.5.Karty Wygląd sekcji Karty przedstawiony został na zdjęciu poniżej.

11 Mamy tutaj dwie możliwości ręczne dodanie karty za pomocą formularza opisanego poniżej; bądź za pomocą funkcji importu kart. Procedura importu kart wymaga określenia rodzaju importowanych kart, statusu, jaki mają posiadać zaimportowane karty po utworzeniu. Plik importu to plik zapisany w formacie CSV (tekstowym), gdzie jedna linia pliku odpowiada jednej karcie. Plik ten zawiera 3 kolumny: Numer karty;kod karty;pin karty (czyli np.: ; ;fk7k34). Poszczególne pola zostaną opisane poniżej. Numer Pole unikatowe zawierające numer danej karty (np. numer nadrukowany na karcie) Kod Unikatowy kod karty (odczytany przez czytnik z paska magnetycznego bądź z kodu paskowego) PIN Pole obowiązkowe używane w celu aktywacji karty przez użytkownika. Rodzaj karty rodzaj karty. Lista rozwijana zdefiniowana w poprzednim rozdziale. Status: Zablokowana: nie można dodawać ani odejmować punktów; Nieaktywna: nie można odejmować punktów; Aktywna: można dodawać i odejmować punkty. Karta musi mieć status Aktywna, aby klient mógł się zalogować Edycja karty Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

12 Po wejściu do okna Edycji karty mamy możliwość Utworzenia klienta do karty, zmiany PINu karty oraz Edycji parametrów karty. Po wybraniu opcji Edytuj oprócz zmiany parametrów dostępny jest przycisk Domyślnie, który przywraca parametry karty do domyślnych wartości zdefiniowanych w rodzaju karty. Z poziomu okna Szczegółów karty mamy możliwość nie tylko edycji parametrów karty (limitów bądź zmiany typu karty), ale także mamy możliwość podglądu operacji wykonanych na karcie (zarówno administracyjnych jak i punktowych) Punkty 12 W zakładce punkty znajdziemy informacje o punktach zebranych na danej karcie rabatowej oraz o historii operacji wykonanych za pomocą tej karty. Korzystając z połączenia z oprogramowaniem GastroPOS w historii operacji pojawią się takie dane jak data dodania/odjęcia punktów, ilość dodanych/odjętych punktów, użytkownika dokonującego wpisu (użytkownik z uprawnieniami Operator), status operacji oraz w polu Powód 1 znajdziemy informację na podstawie jakiej operacji zostało to dokonane. Przykładowy wygląd okna informacji o punktach na karcie

13 Po kliknięciu przycisku Utwórz klienta na górze okna pojawi się zakładka Klient, która pozwoli nam na dopisanie do bazy nowego klienta. Wymaganymi danymi klienta są Imię i Nazwisko. Jeżeli ą wypełnione pola nickname oraz muszą być one unikalne, aby jednoznacznie wskazywać na danego klienta. Jeżeli wprowadzony klient ma być widoczny na liście klientów konieczne jest zaznaczenie pola Zgoda na przetwarzanie 3.6.Klienci 13 Sekcja klienci zawiera opcje związane z edycją i utrzymaniem danych klienta. Listę tą możemy eksportować do pliku *.csv. Po wybraniu klienta użytkownik otrzymuje możliwość edycji jego danych szczegółowych bądź adresowych, podgląd kart Kod klienta W momencie utworzenia klienta, przypisywany jest do niego ukryty kod. Kod ten może zostać wykorzystany do dodatkowej weryfikacji klient, np. w momencie, gdy klient zgubił swoją kartę i chce otrzymać jej duplikat Określenie preferencji klienta Do każdego klienta można przypisać dodatkowe definiowalne cechy, np. zainteresowania, preferowaną kuchnię itp. Aby włączyć tę funkcjonalność konieczne jest zdefiniowanie na stronie Parametry parametru o nazwie CLIENT_PREFERENCES_GROUP_NAME. Wartość tego parametru jest dowolna (np. Preferencje). Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

14 Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie cech, które mogą być przypisane do klienta. Odbywa się to na stronie listy. Należy dodać listę o nazwie oznaczającej daną cechę (np. Zainteresowania) i w grupie zgodnej z wartością wprowadzonego wcześniej parametru (Preferencje). Następnie do tej listy należy dodać elementy, które będą oznaczały wartość cechy (np. Sport, Muzyka ) Gdy w systemie zdefiniowany jest parametr CLIENT_PREFERENCES_GROUP_NAME wówczas w szczegółach karty, do której jest przypisany klient oraz w szczegółach klienta pojawia się zakładka Preferencje. Można w niej edytować i dodawać cechy skojarzone z klientem. Dodanie nowej cechy polega na wybraniu z rozwijalnego pole jednej ze zdefiniowanych w systemie list (grup), a następnie wybraniu pola wartości (czyli elementu listy). W trybie edycji można zmienić jedynie wybrany element, ale nie listę. Wybranie innej listy wymaga skasowania błędnie zdefiniowanej preferencji i dodania nowej. System pozwala na przypisanie wielu wartości z tej samej listy Promocje Dodanie promocji wymaga podania unikalnej nazwy i czasu obowiązywania. Jeśli parametr do godziny jest mniejszy niż od godziny wówczas należy traktować to jako godzinę dnia następnego. W ten sposób można zdefiniować promocje, która będzie obowiązywać np. od godziny 23ciej w poniedziałek do 1 w nocy we wtorek (jeśli dodatkowo będzie wybrany dzień poniedziałek z listy dni tygodnia. W warunkach promocji można dodać warunek na rodzaj kart, dla której promocja obowiązuje. W zakładce korzyści należy zdefiniować korzyści wynikające z promocji. Można wybrać typ rabat procentowy, wówczas wpisana wartość będzie wartością procentową tego rabatu. Kod korzyści określa algorytm (obecnie GPOS1), wg. którego rabat zostanie naliczony w GastroPOS. Dodatkowo pod korzyść można podpiąć listę, której znaczenie będzie zależne od użytego algorytmu (może to być np. lista towarów objętych promocją). Aby zdefiniować listę należy w Parametrach dodać parametr o nazwie PROFIT_LIST_GROUP_NAME. Wartość tego parametru podobnie jak w przypadku preferencji klienta określa nazwę grupy list, które w tym przypadku można będzie łączyć z promocją. Następnie należy dodać listę o dowolnej nazwie należącą do grupy PROFIT_LIST_GROUP_NAME. Jeżeli lista zawiera towary, to jej indeksy powinny być zgodne z numerami PLU towarów zdefiniowanych w systemie GastroPOS

15 3.8.Listy Poza opisanymi powyżej parametrami w systemie LMS wymagane jest istnienie dodatkowych dwóch list określających towary, za które punkty zostaną przyznane bądź odebrane. W celu utworzenia listy towarów punktowanych należy dodać nową listę np. TOWARY z grupy TOWARY oraz listę towarów promocyjnych, np. GRATISY. Do danej listy należy dodać towary, które będą odpowiednio punktowane bądź wydawane gratisowo. Aby to zrobić w sekcji Element listy dodawanie należy wpisać Indeks towaru (PLU z Gastro) oraz wartość punktową danego towaru. Pole Indeks powinno być polem unikatowym w ramach danej listy. Listę taką można zaimportować z pliku *.csv o budowie: PLU;nazwa elementu;wartość punktowa;typ 15 np.: 20601;Coca Cola;1600;0 W przypadku listy GRATISY wszystkie produkty muszą posiadać wartość dodatnią. Za odejmowanie punktów z karty odpowiedzialny jest system GastroPOS. 4. Raporty 4.1.Raport miejscowości Prosty raport pokazujący ilość klientów w zależności od danej miejscowości. Miejscowość Utworzył Ilość klientów Opole Restauracja Opole Raport wieku Raport pokazujący przedziały wiekowe klientów (raport tworzony dla osób powyżej 16tego roku życia) Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

16 4.3.Raport zapisanych klientów 4.4.Raport preferencji klientów Raport korzystający z zapisanych preferencji klienckich tworzony na podstawie definicji karty klienta. 4.5.Raport aktywności Raport pokazujący ilość wykonanych operacji w danym przedziale czasowym. 4.6.Raport sprzedaży Raport sprzedaży poszczególnych użytkowników (uprawnienie Operator) tworzony w 3godzinnych okresach czasowych w zadanym przedziale dat. Raport pokazuje sprzedaż POSów zarówno z użyciem jak i bez użycia karty rabatowej. Wykonał Godziny Z kartą Bez karty Suma POS 9-12 Ilość: 0 Ilość: 16 Ilość: 16 Wartość (bez rabatu): 0,00 Wartość (bez rabatu): 362,46 Wartość (bez rabatu): 362,46 Rabat: 0,00 Rabat: 4,15 Rabat: 4,15 16 POS Ilość: 2 Wartość (bez rabatu): 0,00 Rabat: 0,00 Ilość: 57 Wartość (bez rabatu): 1045,77 Rabat: 27,30 Ilość: 59 Wartość (bez rabatu): 1045,77 Rabat: 27,30 POS Ilość: 4 Ilość: 90 Ilość: 94 Wartość (bez rabatu): 30,73 Wartość (bez rabatu): 1972,31 Wartość (bez rabatu): 2003,04 Rabat: 0,00 Rabat: 50,70 Rabat: 50,70

17 4.7.Raport kart Raport podsumowujący ilość kart zapisaną w systemie LMS. Sumowanie Wszystkie 6312 Przypisane 1488 Używane w ciągu 30 dni 314 Nieużywane w ciągu 30 dni 1174 Używane w poniedziałki 78 Używane w wtorki 81 Używane w środy 98 Używane w czwartki 112 Używane w piątki 78 Używane w soboty 81 Używane w niedziele 67 Ilość kart 17 Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

18 Dodatek 1: Integracja z własną stroną WWW Poza możliwością pełnej integracji systemu LMS z Państwa stroną firmową (autoryzacja kart przez klientów, podgląd statusu karty przez klienta ) istnieje możliwość pełnej modyfikacji wyglądu samego panelu LMS oraz dopasowanie go do naszych wymagań. W razie dodatkowych pytań dotyczących współpracy systemu LMS z Państwa witryną WWW prosimy o kontakt z Działem Serwisu firmy Softech Sp. z o. o. od poniedziałku do piątku w godzinach 8 16 pod numerem telefonu bądź pod numerem infolinii firmy Softech Sp. z o. o. 18

19 Dodatek 2: System RCC 1. Zmiany w konfiguracji POS W związku z wprowadzeniem systemu RCC, dla użytkowników systemu wprowadzono zmiany w konfiguracji oprogramowania Gastro POS Karty magnetyczne System RCC nie wymaga zmiany ustawień w zakładce Karty magnetyczne opisanej w punkcie 2.4 niniejszej instrukcji LMS W zakładce LMS należy ustawić kod lokalu (pole Nazwa listy rabatów). Kod lokalu uzyskają Państwo, od Państwa dostawcy usług RCC. 19 Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

20 Dodatek 3: Obsługa Panelu LMS w systemie RCC System RCC nie przewiduje zbierania punktów. Opisany poniżej sposób obsługi systemu dla RCC opisuje tylko i wyłącznie różnice pomiędzy standardową obsługą systemu a obsługą managerską RCC 1. Użytkownicy Każdy z lokali powinien posiadać możliwość dostępu do systemu za pomocą loginu i hasła. Sekcję Użytkownicy ustawiamy wg opisu w rozdziale 3.3 niniejszej instrukcji. 2. Listy Podstawową zmianą dla systemu jest moduł Listy systemu LMS. Wymogiem działania systemu LMS jest obecność dwóch list: TOWARY oraz GRATISY. Listy te, mimo że nie używane, ustawiane są w konfiguracji oprogramowania Gastro POS. Obsługa managerska systemu polega na tworzeniu nowych list dla każdego nowego lokalu przystępującego do współpracy w ramach RCC. Każda nowa lista do swoisty kod lokalu, który konfigurując oprogramowanie POS podajemy jako Nazwę listy rabatów. To tutaj wpisane będą wszystkie rabaty ogólne i szczególne dla danego lokalu. Dla przykładu w poniższym opisie posługiwać się będziemy restauracją u Jacka, której nadamy kod jack Dodawanie nowej listy Aby zdefiniować nową listę (nowy lokal) należy w panelu systemu LMS przejść do sekcji Listy, a następnie wybrać Dodaj. Pole Nazwa zawierać powinno kod lokalu przekazywany do konfiguracji systemu POS (jack). Pole Grupa pozostaje do dowolnego wykorzystania (np. w celu wpisania prawidłowej nazwy lokalu (u Jacka)). Pola Wartość oraz Typ pozostawiamy z domyślnymi wartościami. Prawidłowo założona lista: 2.2. Dodawanie sposobu rabatowania produktów Po dodaniu nowej Listy, aby przejść do konfiguracji rabatowania produktów należy przejść do tej listy (kliknąć na liście list wybierając ją), oraz w otwartym formularzu wybrać jeden z przycisków (Dodaj bądź Importuj 1 ). Po wybraniu przycisku dodaj uzupełniamy otwarty formularz: Indeks Pole przyjmuje jedną z 3 wartości: 1 Import listy opisany został szerzej w rozdziale 3.8

21 * jako domyślną wartość rabatu PLU numer PLU towaru w POS, jeżeli towar ma być rabatowany wg innego rabatu niż domyślny GRUPA numer GRUPY towarowej w POS, jeżeli produkty z danej grupy mają być rabatowane wg innego rabatu niż domyślny Nazwa Pole przyjmuje dowolną wartość (liczbową bądź cyfrową) Opis Pole przyjmuje dowolną wartość (liczbową bądź cyfrową) Wartość Pole, określające procent rabatu, jaki zostanie nadany dla danej pozycji Typ Pole przyjmuje jedną z 3 wartości: 0 jeżeli pole Indeks przyjęło wartość * 1 jeżeli rabat dotyczy wpisanego w polu Indeks towaru 2 jeżeli rabat dotyczy wpisanej w polu Indeks grupy towarowej Prawidłowo ustawiona lista (dla lokalu u Jacka ) powinna wyglądać wg przykładu poniżej. 21 Tel.: Infolinia handlowa: 0800 GASTRO (427876)

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

System rezerwacji online

System rezerwacji online Spis treści 1. Część widoczna dla klientów dokonujących rezerwacji...1 1.a. Ogólne informacje...1 1.b. Etapy w rezerwacji...3 I. Etap 1 wybór dat początku i końca pobytu oraz wybór pokoi...3 II. Etap 2

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello, stworzonego

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Sky-Shop.pl. Poradnik. Pierwsze kroki: Importowanie własnego pliku XML Integracje z hurtowniami

Sky-Shop.pl. Poradnik. Pierwsze kroki: Importowanie własnego pliku XML Integracje z hurtowniami Sky-Shop.pl Poradnik Pierwsze kroki: Importowanie własnego pliku XML Integracje z hurtowniami Wstęp Sky-Shop.pl jest w pełni autorskim, opracowanym od podstaw programem do prowadzenia nowoczesnych sklepów

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

5.1. POSMOBILE POSMOBILE. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI

5.1. POSMOBILE POSMOBILE. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI 5.1. POSMOBILE POSMobile to wersja zdalnego bonownika przeznaczona do prowadzenia sprzedaży na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim INSTRUKCJA Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim Każdy użytkownik, w momencie zakładania swojego konta epuap, otrzyma domyślnie skonfigurowaną

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

5.1. MINIPOS MINIPOS. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI

5.1. MINIPOS MINIPOS. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI 5.1. MINIPOS POSMobile to wersja zdalnego bonownika przeznaczona do prowadzenia sprzedaży na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Instrukcja Spis treści 1. O programie... 4 2. Konfiguracja programu... 5 3. Logowanie... 6 3.1. Logowanie do programu... 6 3.2. Wylogowanie z programu...

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA etpp 1 WPROWADZENIE Elektroniczny formularz etpp utworzony został w ramach projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) i stanowić będzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie zdeinstalować usługę należy wykonać kroki przedstawione na powyższym ekranie w takiej kolejności jak zostały zaznaczone.

Aby poprawnie zdeinstalować usługę należy wykonać kroki przedstawione na powyższym ekranie w takiej kolejności jak zostały zaznaczone. WAŻNE! Minimalne wymagania wersji oprogramowania: CHART: 2014.3.1, baza SQL 2008R2 Gastro: 2014.2.1.5, baza SQL 2008R2 WS (Configurator.exe): 2.4.10.0 KONFIGURACJA WEBSERVICE Jeśli wcześniejsza instalacja

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo