Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.29 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.29 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.29 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.29, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.29 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.29 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano nowy moduł Windykacja. 2. Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". 3. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 4. Dodano słownik PKWiU. 5. Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej.

2 6. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. 7. Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz. 8. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT. 9. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. 10. W szablonie naklejki do dokumentu dodano możliwość drukowania opisu pozycji z dokumentu. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano nowy moduł Windykacja. 2. Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". 3. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 4. Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe. 5. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. 6. Dodano możliwość importu oraz tworzenia schematów importu dokumentów typu "Nota odsetkowa". 7. Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz. 8. Dodano możliwość tworzenia filtrowanych kartotek powiązanych pracowników na podstawie cech. 9. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Umożliwiono prawidłowe rozliczanie należnego i wykorzystanego urlopu dla osób, których dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu jest inny niż 8 godzin. 2. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne uzupełnienie wyzerowanych przez absencje składników wynagrodzenia w przypadku przepracowania jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 30 dni choroby i jednego dnia pracy. 3. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne zerowanie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 28 dni choroby w lutym. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 2. Dodano słownik PKWiU. 3. Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej. 4. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. 5. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT. Zmiany w wersji 1.29 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Dodano nowy moduł Windykacja. Opis zmiany Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". Wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny w walucie, w jakiej była dostawa. W związku z tym dodano następujące ceny: "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta [PLN]", "Cena z ostatniej dostawy w walucie obcej", "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu kontrahenta w walucie obcej".

3 Rozwiązano problem, który uniemożliwiał odrzucenie alarmu uczestnikowi działania, który nie ma uprawnień do edycji tego działania. Umożliwiono prawidłowe rozliczanie należnego i wykorzystanego urlopu dla osób, których dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu jest inny niż 8 godzin. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne uzupełnienie wyzerowanych przez absencje składników wynagrodzenia w przypadku przepracowania jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 30 dni choroby i jednego dnia pracy. Poprawiono działanie zestawienia podliczenie rachunków w zakresie uwzględniania zasiłków. Rozwiązano problem z generowaniem deklaracji ZUS RSA w wypadku wystąpienia w jednym miesiącu naliczeń wynagrodzeń i zasiłków chorobowych o różnych procentach naliczania. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. Rozwiązano problem nieuwzględniania w druku ZUS Z-3 wynagrodzenia urlopowego wynikającego ze składników zmiennych z poprzednich miesięcy. Wprowadzono możliwość przeszukiwania zawartości kontrolek typu combo-box zawierających kategorię dokumentu. Przeszukiwanie odbywa się poprzez wpisywanie znaków z klawiatury, gdy kontrolka jest aktywna. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal HS EJ. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal FV. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Alfa Max E 8191/16383 PLU. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Alfa Max E KP 8191 PLU. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G E z interfejsem LAN. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max E 20 tys. PLU Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta MA E (20/40 tys. PLU) z interfejsem LAN. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G 60 tys. PLU. W programie serwisowym oraz archiwizatorze naprawiono wywołanie "operacji na liście". Wywołanie którejkolwiek z opcji tej grupy mogło powodować występowanie błędu systemowego. Rozwiązano problem w zestawieniu o stanie urlopów polegający na nieuwzględnianiu nadwykorzystania urlopu z poprzedniego roku. Wyeliminowano problem powodujący błąd krytyczny systemu w sytuacji, gdy na gridzie pozycji dokumentu handlowego wywoływano kombinację CTRL+V. Błąd krytyczny występował tylko wtedy, gdy schowek systemu operacyjnego był pusty. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta MA z interfejsem LAN. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G z interfejsem LAN. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G E. Rozwiązano problem uzupełnienia do pensji minimalnej przy wielu wypłatach w miesiącu przy obliczeniach ze składników miesięcznych. Rozwiązano problem niegenerowania się wypłaty w przypadku wystąpienia w jednym miesiącu zasiłków chorobowych z poprzedniego i bieżącego roku jednocześnie. Dodano słownik PKWiU. Rozbudowano strukturę tabeli pd_sesja o kolumny zawierające identyfikatory okresu obrachunkowego (ss_rok_obr_id) oraz magazynu (ss_mag_id). Dzięki temu będzie możliwe odczytanie kontekstu magazynu oraz roku obrachunkowego w sytuacjach, gdy użytkownik ma uruchomione wiele instancji aplikacji na jednym stanowisku. Do tej pory w takim wypadku pokazywana była informacja tylko z ostatnio uruchomionej instancji (tabela pd_uzytkmagazyn). Jednocześnie pozostawiono bez zmian działanie tabeli pd_uzytkmagazyn. W module Kontrahenci dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości. Rozwiązano problem z niepoprawnym pokazywaniem rodzaju abonamentu dla przypadku, w którym np. od do obowiązuje abonament, a od do e-abonament. Zmiany objęły wszystkie miejsca, gdzie sprawdzany jest stan abonamentu (pasek programu, okno Zarządzanie licencjami, informacja przy starcie programu, itd.). Wprowadzono możliwość korygowania wszystkich wystawionych faktur zaliczkowych (a nie tylko ostatniej). Rozwiązano problem polegający na tym, że w interfejsie programistycznym Sfera nie działa zmiana terminu płatności dla kredytu kupieckiego na FS, jeśli kontrahent z dokumentu miał ustawiony domyślny termin płatności w parametrach. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Mobile HS EJ. Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet Thermal FV EJ LCD/LED. Wykonano zmiany w mechanizmie odłączania użytkowników w Programie serwisowym.

4 Wprowadzono pomijanie pytania o aktualizację programu przy jego zamknięciu sferyczną metodą Zamknij dla aktywnej usługi e-abonament. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Mini E. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Elzab Mera TFT. W definicji podpisu wiadomości dodano parametr, który decyduje o położeniu podpisu - na początku lub na końcu wiadomości. Rozwiązano problemy z instalacją systemu w wersji jednostanowiskowej na systemie SBS Problem dotyczył instalacji SQL Servera 2008 R2. Poprawiono mechanizm filtrowania listy dokumentów kasowych z uwzględnieniem filtru "w walucie". Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe. Poprawiono mechanizm wyświetlania dostępnych opcji, w oknie 'Dodaj na podstawie" dla dokumentów kasowych i operacji bankowych. Poprawiono mechanizm rozliczania rozrachunków z poziomu dekretów księgowych, przy zmianie typu rozrachunku powiązanego, w oknie "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach". Dodano uprawnienie: System - Instalacja nowej wersji oprogramowania. Zablokowano błędnie działające sortowanie po kolumnach związanych z akcyzą na dokumentach korekt. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Jota E. Uszczegółowiono komunikat "Wersja bazy danych jest nowsza niż wersja programu. Dalsza praca nie jest możliwa". W zależności od sytuacji pojawi się komunikat o braku aktywnego e-abonamentu lub o tym, że nie znaleziono aktualizacji wymaganej do zainstalowania wersji. Poprawiono pobieranie kursu waluty przy wystawianiu faktur wewnętrznych. Błąd mógł pojawiać się, gdy do dokumentu źródłowego była wystawiana korekta z inną datą niż data wystawienia dokumentu źródłowego. Zwiększono timeout przy fiskalizacji dokumentów na drukarce Elemis Giga. Problem pojawiał się w sytuacji, gdy w urządzeniu znajdowało się dużo zapisanych danych w bazie towarowej i/lub gdy wykonano już odpowiednio dużo raportów dobowych. Zwiększono maksymalną długość numeru konta księgowego do 50 znaków. Dodano w module "Rozrachunki wg kontrahentów" kolumny "Persaldo należności", "Persaldo zobowiązań" oraz "Persaldo rozrachunków". Dodano parametr wyłączający możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach księgowych. W interfejsie programistycznym Sfera dodano typy wyliczeniowe gtasudokumenttypenum i gtasudokumentpodtypenum zawierające odpowiednio typ i podtyp dokumentu. Dodano parametr wyłączający w dekretacji seryjnej możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach księgowych. W edycji faktury zakupu poprawiono automatyczną zmianę daty terminu kredytu kupieckiego na datę otrzymania dokumentu. Błąd występował po wejściu w edycję już zapisanej faktury i zmianie daty otrzymania dokumentu. Poprawiono wyliczanie ceny z ostatniej dostawy. W sytuacji, gdy dostawa została zrealizowana za pomocą rachunku zakupu, do wyliczenia jako cena netto była brana cena brutto. Poprawiono mechanizm wystawiania zbiorczych faktur sprzedaży, tak aby komunikował niemożność wystawienia faktury w przypadku, gdy do dokumentów źródłowych były wpłacone zaliczki od różnych płatników. Poprawiono mechanizm działania znacznika "Dopisz dokument jako wolną spłatę pracownika" dla dokumentów finansowych dostępnych w programie Gratyfikant GT. Poprawiono brak możliwości wysłania drogą mailową wydruku noty korygującej. W parametrach wydań magazynowych z VAT oraz przyjęć magazynowych z VAT umożliwiono ustawienie domyślnej transakcji VAT. Poprawiono wyliczanie nowo dodanych cen w sytuacji, gdy usunięto ostatnią cenę, a nowo dodana cena jest wyrażona w walucie innej niż wcześniej usunięta. Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej. W funkcji "Kontrola danych" dostępnej w programie serwisowym dodano sprawdzanie i usuwanie błędnych dyspozycji pozycji towarowych. Operacja ta wymaga wyłącznego dostępu do bazy danych. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. W czasie importu dokumentu za pomocą mechanizmów komunikacji poprawiono przypisywanie stawki VAT towarom. Błąd występował w sytuacji, gdy w słowniku stawek VAT znajdowały się stawki o identycznej wartości procentowej, a jedna z nich (pierwsza w tabeli) była nieaktywna. Stawka ta była

5 przydzielana towarom. Poprawiono komunikację z kasą fiskalną Sharp ER-A277PS. W przypadku transmisji dużej ilości danych mógł się pojawiać komunikat: "Przekroczony czas oczekiwania przy odczycie portu szeregowego COM". Poprawiono brak reakcji programu na wywołanie opcji przetwarzania zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy. Błąd występował, jeśli na liście w module zamówień od klienta została ukryta kolumna "czy przetwarzano w ZD". W zestawieniu "Akcyza wg asortymentu" poprawiono prezentowanie kwot akcyzy pochodzących z faktur zaliczkowych wyrażonych w walutach obcych. Dodano zabezpieczenie przed zawieszaniem się sterowników kas fiskalnych Elzab, w sytuacji gdy w fazie wysyłania dodatkowych kodów kreskowych nastąpiło zerwanie połączenia z urządzeniem. W zestawieniu "Akcyza wg dokumentów" poprawiono działanie filtra dokumentów tak, aby wybranie wartości "zamówienia od klienta" obejmowało także zamówienia zaliczkowe. Poprawiono opcję "Rozlicz przez skojarzenie" dla rozrachunku walutowego oraz spłaty w złotówkach, dla walut obcych z zastosowanych przelicznikiem kursu waluty. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne zerowanie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 28 dni choroby w lutym. Dla faktur zaliczkowych poprawiono nieuwzględnianie korekt faktur zaliczkowych cząstkowych. Błędne naliczenie było widoczne w polu "Pozostałe zaliczki". Poprawiono zerowanie wprowadzonej zaliczki, które następowało podczas zmiany kontrahenta w czasie poprawy dokumentu wydania zewnętrznego lub wydania zewnętrznego z VAT. Dla drukarek Posnet Thermal HS oraz Posnet Combo FV poprawiono drukowanie reszty. Błędne kwoty były drukowane, jeśli w dokumencie ustawiono płatności kredytowe. Poprawiono mechanizm sortowania pozycji specyfikacji towarowej na graficznych wydrukach faktur i rachunków sprzedaży. Problem występował w sytuacji, gdy w dokumencie ustawione było sortowanie specyfikacji np. po nazwie, a przy poprawie dokumentu był dodawany kolejny towar. Wówczas na graficznych wydrukach ów dodany towar był dodawany na końcu specyfikacji, a nie zgodnie z ustawieniem sortowania dokumentu. Na zestawieniu dokumentów dostawy poprawiono zaokrąglanie ilości sprzedanych wyrobów do 3 miejsc po przecinku. W tekstowych wzorcach wydruku wydania zewnętrznego (WZ) przywrócono widoczność wszystkich dostępnych zakładek. We wzorcu wydruku dokumentu dostawy udostępniono zakładkę "Papier". Rozwiązano problem prawidłowego uwzględniania składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym w przypadku wypłat wypłacanych za dany miesiąc w następnym miesiącu. Poprawiono mechanizm nadawania kodów PLU dla urządzeń zewnętrznych. Operacja mogła się nie powodzić w sytuacji, gdy do nadania było ponad kodów oraz wybrano specyficzne metody nadawania kodów. Dodano możliwość importu oraz tworzenia schematów importu dokumentów typu "Nota odsetkowa". W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu SuDokument dodano atrybuty InnaDataPlatnosciBank oraz InnaDataPlanosciKasa. Pozwalają one ustawić inną datę dla powiązanych dokumentów kasowych/bankowych. Wyeliminowano problem nieprawidłowo działających rozwijanych list nieedycyjnych. Problem polegał na tym, że gdy na liście występowało kilka wartości rozpoczynających się tą samą literą, nie działało wyszukiwanie poprzez kolejne naciśnięcie tej litery. Przy konwersji i zakładaniu nowego podmiotu wyeliminowano konieczność przydzielenia loginowi SQL Servera roli SYSADMIN. Wymóg ten został zdjęty tylko w wersji SQL Server 2005 i wyższych. Konieczne jest nadanie uprawnienia do ALTER TRACE za pomocą polecenia: "GRANT ALTER TRACE TO [sql_login_name]" albo z poziomu aplikacji SQL Server Management Studio: Server-Properties- Permisssions-Alter trace - zaznaczyć Grant. Dodatkowo konieczne jest przydzielenie uprawnień właścicielskich do bazy MASTER. W mechanizmie wydruku list wprowadzono zmianę polegającą na tym, że przy wykonaniu polecenia DRUKUJ następuje sprawdzenie, czy nie ma dla listy zdefiniowanych wzorców własnych CR. Jeśli są, to drukowanie odbywa się z użyciem takiego wzorca, jeśli nie - standardowym mechanizmem wydruku listy. Dla kasy Sharp ER-A285P wprowadzono obsługę dodatkowych kodów kreskowych oraz zoptymalizowano proces przesyłania danych o towarach. Poprawiono mechanizm generowania elektronicznej wersji deklaracji PIT-11, w przypadku uzupełnienia spacją pola numeru lokalu pracownika. Dla kasy Sharp ER-285P wprowadzono obsługę kodów kreskowych w formacie UPC-E (7 cyfr) oraz UPC-A (12 cyfr). W zestawieniach SQL dodano obsługę klawisza skrótu Ctrl+P dla polecenia DRUKUJ. Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz.

6 W oknie przyjęcia zewnętrznego, na zakładce "Zaliczka" poprawiono nazwę pola z "wpłacił" na "przyjął". W oknie obiektu Towar dodano kontrolkę ze wsparciem wyszukiwania pozycji ze słownika PKWiU. W interfejsie programistycznym Sfera dodano metody SuDokument.DrukujDoPlikuWgWzorca oraz SuDokument.DrukujDoPlikuZPodpisemWgWzorca. Drukują one do pliku dokument z wygenerowanym podpisem elektronicznym, gdy jest on ustawiony w parametrach. Jako argument pobierają numer PIN, jeśli argument jest pusty to następuje pytanie o PIN. Jako argument mogą też przyjmować id wzorca wydruku. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT. W mechanizmie podglądu dokumentów (F9) naprawiono niepoprawnie pokazywane wartości na fakturach zbiorczych. Błąd występował, jeśli na fakturze zbiorczej następowała zmiana ceny w stosunku do pierwotnych dokumentów magazynowych. Poprawiono niedziałające w niektórych scenariuszach usuwanie opakowań z kasy Sharp ER-285. W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem z ustawianiem termin płatności na dokumentach handlowych. Problem objawiał się nieprawidłowym napisem na wydruku dokumentu i występował wtedy, gdy np. kontrahent posiadał domyślny termin płatności 7dni, a Sferą dokonywano zmiany np. na 4 dni. Wówczas na wydruku pojawiał się napis "4 dni = (Odroczony 7 dni) ". Wprowadzono zmiany optymalizujące czas uruchamiania programu "Archiwizator". Poprawiono działanie InsTYNKTU kontrahentów przy przeszukiwaniu po adresie . W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano możliwość wystąpienia nieokreślonego błędu w sytuacji, gdy dodawana była usługa jednorazowa Sferą. Problem występował przy braku uprawnienia Towary i usługi - Dodaj usługę jednorazową. Obecnie zwracany jest wyjątek: 0x Brak wymaganego uprawnienia do dodania usługi jednorazowej. W mechanizmie przekształcania zamówienia od klienta (ZK) w fakturę sprzedaży poprawiono ustawianie terminu płatności. Do tej pory błędnie był ustawiany termin płatności odbiorcy zamiast płatnika. Rozwiązano problem oczekiwania na odłączenie użytkowników przy konwersji bazy danych. Oczekiwanie na automatyczne odłączenie użytkowników będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy konwersja została uruchomiona z programu serwisowego (gdy istnieje aktywny wpis w pd_konwersjaodlaczanie). W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie pracownik dodano atrybut IdentyfikacjaPodatkowaMal. Umożliwiono korzystanie z podsumowań kolumn związanych z polami własnymi rozszerzonymi typu liczba lub kwota. Podsumowanie włącza się automatycznie na gridach, które mają kolumny pól własnych typu liczba lub kwota. W "Zestawieniu dokumentów dostawy" poprawiono sortowanie w kolumnach numeru dokumentu oraz dokumentu powiązanego. Dotychczas numery sortowane były "tekstowo" zamiast "numerycznie". Poprawiono mechanizm zapamiętywania rozmiaru i położenia okna "Dane rachunku bankowego podmiotu". Poprawiono wyświetlanie danych o magazynie na zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów". Błąd występował przy wyłączeniu kolumny z transakcją VAT - wówczas w kolumnie "Magazyn" był wyświetlany rok z daty wystawienia dokumentu. Wprowadzono skrót CTRL+D dla wywołania okna dyspozycji. Dotychczasowy skrót ("D" na ilości) pozostał także w użyciu. Poprawiono działanie instalatora tak, aby po deinstalacji programu nie zostawały pliki startowe *.xml. Poprawiono mechanizm zapamiętywania rozmiaru i położenia okna "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach". Zoptymalizowano wyliczanie danych na zakładce "Ruch towaru" w informatorze o towarze. W dokumentach handlowych, na zakładce "Magazyn" wprowadzono pokazywanie nazwy pełnej odbiorcy, a nie jak do tej pory nazwy skróconej. Dodano możliwość wyświetlania flag własnych kontrahenta na gridzie kontrahentów w komponencie Rozrachunki wg kontrahentów. W polu treści wiadomości udostępniono standardowe menu edycji dokumentów tekstowych wraz ze skrótami klawiszowymi. Dodano możliwość tworzenia filtrowanych kartotek powiązanych pracowników na podstawie cech. Wprowadzono możliwość zmiany rozmiaru okna wysyłania sugestii dotyczących funkcjonalności programu. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. Przywrócono możliwość odinstalowywania poprawek HF i SP w formie msp. Dla opcji "Zmień nazwę" w programie serwisowym poprawiono możliwość uszkodzenia bazy danych, jeśli nowa nazwa podmiotu zawierała apostrof. Poprawiono brak możliwości zapisania korekty do faktury zakupu RR, jeśli ustawiono płatność przelewem i nie ustawiono pola "Odebrał".

7 Wyeliminowano problem polegający na tym, że za pomocą Sfery można nadać dokument z tym samym numerem pełnym. W zestawieniu "Akcyza wg asortymentu" poprawiono prezentowanie danych na temat wyliczonej akcyzy, które pochodziły z korekty wartościowej. Poprawiono mechanizm wyświetlania listy modułu "Dokumenty do dekretacji". Dotychczas w module tym wyświetlane były również niezatwierdzone rachunki do umów cywilnoprawnych, dostępnych w programach kadrowo - płacowych. Poprawiono mechanizm montażu i demontażu kompletu - zlikwidowano mylne informacje, gdy jeden ze składników był nieaktywny. Poprawiono brak możliwości przeprowadzenia dearchiwizacji podmiotu w sytuacji, gdy w podanej przez użytkownika podczas archiwizacji nazwie archiwum wpisano apostrof. Rozwiązano problem nieuwzględniania składek społecznych wynikających z urlopu macierzyńskiego oraz z danych wdrożeniowych przy ustalaniu przekroczenia rocznego limitu składek społecznych ZUS. W fakturach zaliczkowych cząstkowych poprawiono przyjmowanie jako daty sprzedaży daty wystawienia dokumentu. Teraz przyjmowana jest data otrzymania zaliczki. Poprawiono błąd systemowy pojawiający się w czasie ustawiania sortowania listy przypisanych cech w definicji towaru. W deklaracjach intrastat poprawiono stałe przypisywanie miejscowości "Wrocław" w pole nr 21. W szablonie naklejki do dokumentu dodano możliwość drukowania opisu pozycji z dokumentu. Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie zmian w zawartości kompletu bezpośrednio po jego powieleniu (CTRL+D). Umożliwiono wystawianie dokumentów zakupu w cenach sprzedaży. W programie "Archiwizator" poprawiono działanie kontrolki zwiększającej/zmniejszającej rozmiar archiwum. Dotychczas zwiększanie następowało co dwa zamiast co jeden megabajt. W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz dodano możliwość drukowania numeru PESEL. W przypadku braku kursu waluty w bieżącym dniu w kalkulacji cen w walucie obcej dodano informowanie o niemożności wyliczenia nowych cen z powodu braku kursu waluty na dany dzień. Dla kas Elzab umożliwiono przesyłanie towarów, które nie maja nadanego kodu kreskowego, a mają poprawnie nadany kod PLU. W parametrach przychodów i rozchodów wewnętrznych wprowadzono możliwość przypisania tym dokumentom domyślnych cen sprzedaży. Na zamówieniach oraz zamówieniach zaliczkowych wprowadzono mechanizm dyspozycji pozycji dokumentu. W danych o urlopach dodano nową kolumnę "Pozostało" wyrażoną w godzinach. Przy naliczaniu wypłaty w miesiącu następującym po miesiącu zwolnienia pracownika zaprzestano uwzględniania ulgi podatkowej. Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2). Rozwiązano problem zapisywania załączników wiadomości w wypadku występowania w nazwie załącznika polskich znaków diakrytycznych. Poprawiono działanie ponownego uruchomienia programu po instalacji nowej wersji. W takiej sytuacji program respektuje ustawienia zdefiniowane w pliku startowym ML. Gdy hasła (do serwera lub podmiotu) nie są zapisane w pliku startowym, program wyświetli odpowiedni ekran logowania.

deklaracji. 1. Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny

deklaracji. 1. Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny Uwagi do wersji 1.42 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.12.2015 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.01.2016 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 oraz HF1/HF2/HF3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 oraz HF1/HF2/HF3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 oraz HF1/HF2/HF3 systemu InsERT GT UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 18.12.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 12.1.2015 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 24 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 7.10.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT 1 z 8 2017-02-15 15:49 Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.2.2017 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu.

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.16 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.16 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 16 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT.

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program Rozliczenie Handlowców SE to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli Państwo w łatwy sposób naliczyć prowizje handlowcom

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.47 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.47 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.47 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.3.2017 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo