Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.29 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.29 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.29 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.29, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.29 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.29 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano nowy moduł Windykacja. 2. Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". 3. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 4. Dodano słownik PKWiU. 5. Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej.

2 6. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. 7. Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz. 8. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT. 9. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. 10. W szablonie naklejki do dokumentu dodano możliwość drukowania opisu pozycji z dokumentu. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano nowy moduł Windykacja. 2. Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". 3. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 4. Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe. 5. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. 6. Dodano możliwość importu oraz tworzenia schematów importu dokumentów typu "Nota odsetkowa". 7. Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz. 8. Dodano możliwość tworzenia filtrowanych kartotek powiązanych pracowników na podstawie cech. 9. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Umożliwiono prawidłowe rozliczanie należnego i wykorzystanego urlopu dla osób, których dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu jest inny niż 8 godzin. 2. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne uzupełnienie wyzerowanych przez absencje składników wynagrodzenia w przypadku przepracowania jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 30 dni choroby i jednego dnia pracy. 3. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne zerowanie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 28 dni choroby w lutym. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 2. Dodano słownik PKWiU. 3. Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej. 4. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. 5. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT. Zmiany w wersji 1.29 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Dodano nowy moduł Windykacja. Opis zmiany Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". Wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny w walucie, w jakiej była dostawa. W związku z tym dodano następujące ceny: "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta [PLN]", "Cena z ostatniej dostawy w walucie obcej", "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu kontrahenta w walucie obcej".

3 Rozwiązano problem, który uniemożliwiał odrzucenie alarmu uczestnikowi działania, który nie ma uprawnień do edycji tego działania. Umożliwiono prawidłowe rozliczanie należnego i wykorzystanego urlopu dla osób, których dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu jest inny niż 8 godzin. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne uzupełnienie wyzerowanych przez absencje składników wynagrodzenia w przypadku przepracowania jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 30 dni choroby i jednego dnia pracy. Poprawiono działanie zestawienia podliczenie rachunków w zakresie uwzględniania zasiłków. Rozwiązano problem z generowaniem deklaracji ZUS RSA w wypadku wystąpienia w jednym miesiącu naliczeń wynagrodzeń i zasiłków chorobowych o różnych procentach naliczania. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. Rozwiązano problem nieuwzględniania w druku ZUS Z-3 wynagrodzenia urlopowego wynikającego ze składników zmiennych z poprzednich miesięcy. Wprowadzono możliwość przeszukiwania zawartości kontrolek typu combo-box zawierających kategorię dokumentu. Przeszukiwanie odbywa się poprzez wpisywanie znaków z klawiatury, gdy kontrolka jest aktywna. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal HS EJ. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal FV. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Alfa Max E 8191/16383 PLU. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Alfa Max E KP 8191 PLU. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G E z interfejsem LAN. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max E 20 tys. PLU Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta MA E (20/40 tys. PLU) z interfejsem LAN. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G 60 tys. PLU. W programie serwisowym oraz archiwizatorze naprawiono wywołanie "operacji na liście". Wywołanie którejkolwiek z opcji tej grupy mogło powodować występowanie błędu systemowego. Rozwiązano problem w zestawieniu o stanie urlopów polegający na nieuwzględnianiu nadwykorzystania urlopu z poprzedniego roku. Wyeliminowano problem powodujący błąd krytyczny systemu w sytuacji, gdy na gridzie pozycji dokumentu handlowego wywoływano kombinację CTRL+V. Błąd krytyczny występował tylko wtedy, gdy schowek systemu operacyjnego był pusty. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta MA z interfejsem LAN. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G z interfejsem LAN. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G E. Rozwiązano problem uzupełnienia do pensji minimalnej przy wielu wypłatach w miesiącu przy obliczeniach ze składników miesięcznych. Rozwiązano problem niegenerowania się wypłaty w przypadku wystąpienia w jednym miesiącu zasiłków chorobowych z poprzedniego i bieżącego roku jednocześnie. Dodano słownik PKWiU. Rozbudowano strukturę tabeli pd_sesja o kolumny zawierające identyfikatory okresu obrachunkowego (ss_rok_obr_id) oraz magazynu (ss_mag_id). Dzięki temu będzie możliwe odczytanie kontekstu magazynu oraz roku obrachunkowego w sytuacjach, gdy użytkownik ma uruchomione wiele instancji aplikacji na jednym stanowisku. Do tej pory w takim wypadku pokazywana była informacja tylko z ostatnio uruchomionej instancji (tabela pd_uzytkmagazyn). Jednocześnie pozostawiono bez zmian działanie tabeli pd_uzytkmagazyn. W module Kontrahenci dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości. Rozwiązano problem z niepoprawnym pokazywaniem rodzaju abonamentu dla przypadku, w którym np. od do obowiązuje abonament, a od do e-abonament. Zmiany objęły wszystkie miejsca, gdzie sprawdzany jest stan abonamentu (pasek programu, okno Zarządzanie licencjami, informacja przy starcie programu, itd.). Wprowadzono możliwość korygowania wszystkich wystawionych faktur zaliczkowych (a nie tylko ostatniej). Rozwiązano problem polegający na tym, że w interfejsie programistycznym Sfera nie działa zmiana terminu płatności dla kredytu kupieckiego na FS, jeśli kontrahent z dokumentu miał ustawiony domyślny termin płatności w parametrach. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Mobile HS EJ. Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet Thermal FV EJ LCD/LED. Wykonano zmiany w mechanizmie odłączania użytkowników w Programie serwisowym.

4 Wprowadzono pomijanie pytania o aktualizację programu przy jego zamknięciu sferyczną metodą Zamknij dla aktywnej usługi e-abonament. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Mini E. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Elzab Mera TFT. W definicji podpisu wiadomości dodano parametr, który decyduje o położeniu podpisu - na początku lub na końcu wiadomości. Rozwiązano problemy z instalacją systemu w wersji jednostanowiskowej na systemie SBS Problem dotyczył instalacji SQL Servera 2008 R2. Poprawiono mechanizm filtrowania listy dokumentów kasowych z uwzględnieniem filtru "w walucie". Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe. Poprawiono mechanizm wyświetlania dostępnych opcji, w oknie 'Dodaj na podstawie" dla dokumentów kasowych i operacji bankowych. Poprawiono mechanizm rozliczania rozrachunków z poziomu dekretów księgowych, przy zmianie typu rozrachunku powiązanego, w oknie "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach". Dodano uprawnienie: System - Instalacja nowej wersji oprogramowania. Zablokowano błędnie działające sortowanie po kolumnach związanych z akcyzą na dokumentach korekt. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Jota E. Uszczegółowiono komunikat "Wersja bazy danych jest nowsza niż wersja programu. Dalsza praca nie jest możliwa". W zależności od sytuacji pojawi się komunikat o braku aktywnego e-abonamentu lub o tym, że nie znaleziono aktualizacji wymaganej do zainstalowania wersji. Poprawiono pobieranie kursu waluty przy wystawianiu faktur wewnętrznych. Błąd mógł pojawiać się, gdy do dokumentu źródłowego była wystawiana korekta z inną datą niż data wystawienia dokumentu źródłowego. Zwiększono timeout przy fiskalizacji dokumentów na drukarce Elemis Giga. Problem pojawiał się w sytuacji, gdy w urządzeniu znajdowało się dużo zapisanych danych w bazie towarowej i/lub gdy wykonano już odpowiednio dużo raportów dobowych. Zwiększono maksymalną długość numeru konta księgowego do 50 znaków. Dodano w module "Rozrachunki wg kontrahentów" kolumny "Persaldo należności", "Persaldo zobowiązań" oraz "Persaldo rozrachunków". Dodano parametr wyłączający możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach księgowych. W interfejsie programistycznym Sfera dodano typy wyliczeniowe gtasudokumenttypenum i gtasudokumentpodtypenum zawierające odpowiednio typ i podtyp dokumentu. Dodano parametr wyłączający w dekretacji seryjnej możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach księgowych. W edycji faktury zakupu poprawiono automatyczną zmianę daty terminu kredytu kupieckiego na datę otrzymania dokumentu. Błąd występował po wejściu w edycję już zapisanej faktury i zmianie daty otrzymania dokumentu. Poprawiono wyliczanie ceny z ostatniej dostawy. W sytuacji, gdy dostawa została zrealizowana za pomocą rachunku zakupu, do wyliczenia jako cena netto była brana cena brutto. Poprawiono mechanizm wystawiania zbiorczych faktur sprzedaży, tak aby komunikował niemożność wystawienia faktury w przypadku, gdy do dokumentów źródłowych były wpłacone zaliczki od różnych płatników. Poprawiono mechanizm działania znacznika "Dopisz dokument jako wolną spłatę pracownika" dla dokumentów finansowych dostępnych w programie Gratyfikant GT. Poprawiono brak możliwości wysłania drogą mailową wydruku noty korygującej. W parametrach wydań magazynowych z VAT oraz przyjęć magazynowych z VAT umożliwiono ustawienie domyślnej transakcji VAT. Poprawiono wyliczanie nowo dodanych cen w sytuacji, gdy usunięto ostatnią cenę, a nowo dodana cena jest wyrażona w walucie innej niż wcześniej usunięta. Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej. W funkcji "Kontrola danych" dostępnej w programie serwisowym dodano sprawdzanie i usuwanie błędnych dyspozycji pozycji towarowych. Operacja ta wymaga wyłącznego dostępu do bazy danych. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. W czasie importu dokumentu za pomocą mechanizmów komunikacji poprawiono przypisywanie stawki VAT towarom. Błąd występował w sytuacji, gdy w słowniku stawek VAT znajdowały się stawki o identycznej wartości procentowej, a jedna z nich (pierwsza w tabeli) była nieaktywna. Stawka ta była

5 przydzielana towarom. Poprawiono komunikację z kasą fiskalną Sharp ER-A277PS. W przypadku transmisji dużej ilości danych mógł się pojawiać komunikat: "Przekroczony czas oczekiwania przy odczycie portu szeregowego COM". Poprawiono brak reakcji programu na wywołanie opcji przetwarzania zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy. Błąd występował, jeśli na liście w module zamówień od klienta została ukryta kolumna "czy przetwarzano w ZD". W zestawieniu "Akcyza wg asortymentu" poprawiono prezentowanie kwot akcyzy pochodzących z faktur zaliczkowych wyrażonych w walutach obcych. Dodano zabezpieczenie przed zawieszaniem się sterowników kas fiskalnych Elzab, w sytuacji gdy w fazie wysyłania dodatkowych kodów kreskowych nastąpiło zerwanie połączenia z urządzeniem. W zestawieniu "Akcyza wg dokumentów" poprawiono działanie filtra dokumentów tak, aby wybranie wartości "zamówienia od klienta" obejmowało także zamówienia zaliczkowe. Poprawiono opcję "Rozlicz przez skojarzenie" dla rozrachunku walutowego oraz spłaty w złotówkach, dla walut obcych z zastosowanych przelicznikiem kursu waluty. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne zerowanie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 28 dni choroby w lutym. Dla faktur zaliczkowych poprawiono nieuwzględnianie korekt faktur zaliczkowych cząstkowych. Błędne naliczenie było widoczne w polu "Pozostałe zaliczki". Poprawiono zerowanie wprowadzonej zaliczki, które następowało podczas zmiany kontrahenta w czasie poprawy dokumentu wydania zewnętrznego lub wydania zewnętrznego z VAT. Dla drukarek Posnet Thermal HS oraz Posnet Combo FV poprawiono drukowanie reszty. Błędne kwoty były drukowane, jeśli w dokumencie ustawiono płatności kredytowe. Poprawiono mechanizm sortowania pozycji specyfikacji towarowej na graficznych wydrukach faktur i rachunków sprzedaży. Problem występował w sytuacji, gdy w dokumencie ustawione było sortowanie specyfikacji np. po nazwie, a przy poprawie dokumentu był dodawany kolejny towar. Wówczas na graficznych wydrukach ów dodany towar był dodawany na końcu specyfikacji, a nie zgodnie z ustawieniem sortowania dokumentu. Na zestawieniu dokumentów dostawy poprawiono zaokrąglanie ilości sprzedanych wyrobów do 3 miejsc po przecinku. W tekstowych wzorcach wydruku wydania zewnętrznego (WZ) przywrócono widoczność wszystkich dostępnych zakładek. We wzorcu wydruku dokumentu dostawy udostępniono zakładkę "Papier". Rozwiązano problem prawidłowego uwzględniania składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym w przypadku wypłat wypłacanych za dany miesiąc w następnym miesiącu. Poprawiono mechanizm nadawania kodów PLU dla urządzeń zewnętrznych. Operacja mogła się nie powodzić w sytuacji, gdy do nadania było ponad kodów oraz wybrano specyficzne metody nadawania kodów. Dodano możliwość importu oraz tworzenia schematów importu dokumentów typu "Nota odsetkowa". W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu SuDokument dodano atrybuty InnaDataPlatnosciBank oraz InnaDataPlanosciKasa. Pozwalają one ustawić inną datę dla powiązanych dokumentów kasowych/bankowych. Wyeliminowano problem nieprawidłowo działających rozwijanych list nieedycyjnych. Problem polegał na tym, że gdy na liście występowało kilka wartości rozpoczynających się tą samą literą, nie działało wyszukiwanie poprzez kolejne naciśnięcie tej litery. Przy konwersji i zakładaniu nowego podmiotu wyeliminowano konieczność przydzielenia loginowi SQL Servera roli SYSADMIN. Wymóg ten został zdjęty tylko w wersji SQL Server 2005 i wyższych. Konieczne jest nadanie uprawnienia do ALTER TRACE za pomocą polecenia: "GRANT ALTER TRACE TO [sql_login_name]" albo z poziomu aplikacji SQL Server Management Studio: Server-Properties- Permisssions-Alter trace - zaznaczyć Grant. Dodatkowo konieczne jest przydzielenie uprawnień właścicielskich do bazy MASTER. W mechanizmie wydruku list wprowadzono zmianę polegającą na tym, że przy wykonaniu polecenia DRUKUJ następuje sprawdzenie, czy nie ma dla listy zdefiniowanych wzorców własnych CR. Jeśli są, to drukowanie odbywa się z użyciem takiego wzorca, jeśli nie - standardowym mechanizmem wydruku listy. Dla kasy Sharp ER-A285P wprowadzono obsługę dodatkowych kodów kreskowych oraz zoptymalizowano proces przesyłania danych o towarach. Poprawiono mechanizm generowania elektronicznej wersji deklaracji PIT-11, w przypadku uzupełnienia spacją pola numeru lokalu pracownika. Dla kasy Sharp ER-285P wprowadzono obsługę kodów kreskowych w formacie UPC-E (7 cyfr) oraz UPC-A (12 cyfr). W zestawieniach SQL dodano obsługę klawisza skrótu Ctrl+P dla polecenia DRUKUJ. Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz.

6 W oknie przyjęcia zewnętrznego, na zakładce "Zaliczka" poprawiono nazwę pola z "wpłacił" na "przyjął". W oknie obiektu Towar dodano kontrolkę ze wsparciem wyszukiwania pozycji ze słownika PKWiU. W interfejsie programistycznym Sfera dodano metody SuDokument.DrukujDoPlikuWgWzorca oraz SuDokument.DrukujDoPlikuZPodpisemWgWzorca. Drukują one do pliku dokument z wygenerowanym podpisem elektronicznym, gdy jest on ustawiony w parametrach. Jako argument pobierają numer PIN, jeśli argument jest pusty to następuje pytanie o PIN. Jako argument mogą też przyjmować id wzorca wydruku. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT. W mechanizmie podglądu dokumentów (F9) naprawiono niepoprawnie pokazywane wartości na fakturach zbiorczych. Błąd występował, jeśli na fakturze zbiorczej następowała zmiana ceny w stosunku do pierwotnych dokumentów magazynowych. Poprawiono niedziałające w niektórych scenariuszach usuwanie opakowań z kasy Sharp ER-285. W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem z ustawianiem termin płatności na dokumentach handlowych. Problem objawiał się nieprawidłowym napisem na wydruku dokumentu i występował wtedy, gdy np. kontrahent posiadał domyślny termin płatności 7dni, a Sferą dokonywano zmiany np. na 4 dni. Wówczas na wydruku pojawiał się napis "4 dni = (Odroczony 7 dni) ". Wprowadzono zmiany optymalizujące czas uruchamiania programu "Archiwizator". Poprawiono działanie InsTYNKTU kontrahentów przy przeszukiwaniu po adresie . W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano możliwość wystąpienia nieokreślonego błędu w sytuacji, gdy dodawana była usługa jednorazowa Sferą. Problem występował przy braku uprawnienia Towary i usługi - Dodaj usługę jednorazową. Obecnie zwracany jest wyjątek: 0x Brak wymaganego uprawnienia do dodania usługi jednorazowej. W mechanizmie przekształcania zamówienia od klienta (ZK) w fakturę sprzedaży poprawiono ustawianie terminu płatności. Do tej pory błędnie był ustawiany termin płatności odbiorcy zamiast płatnika. Rozwiązano problem oczekiwania na odłączenie użytkowników przy konwersji bazy danych. Oczekiwanie na automatyczne odłączenie użytkowników będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy konwersja została uruchomiona z programu serwisowego (gdy istnieje aktywny wpis w pd_konwersjaodlaczanie). W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie pracownik dodano atrybut IdentyfikacjaPodatkowaMal. Umożliwiono korzystanie z podsumowań kolumn związanych z polami własnymi rozszerzonymi typu liczba lub kwota. Podsumowanie włącza się automatycznie na gridach, które mają kolumny pól własnych typu liczba lub kwota. W "Zestawieniu dokumentów dostawy" poprawiono sortowanie w kolumnach numeru dokumentu oraz dokumentu powiązanego. Dotychczas numery sortowane były "tekstowo" zamiast "numerycznie". Poprawiono mechanizm zapamiętywania rozmiaru i położenia okna "Dane rachunku bankowego podmiotu". Poprawiono wyświetlanie danych o magazynie na zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów". Błąd występował przy wyłączeniu kolumny z transakcją VAT - wówczas w kolumnie "Magazyn" był wyświetlany rok z daty wystawienia dokumentu. Wprowadzono skrót CTRL+D dla wywołania okna dyspozycji. Dotychczasowy skrót ("D" na ilości) pozostał także w użyciu. Poprawiono działanie instalatora tak, aby po deinstalacji programu nie zostawały pliki startowe *.xml. Poprawiono mechanizm zapamiętywania rozmiaru i położenia okna "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach". Zoptymalizowano wyliczanie danych na zakładce "Ruch towaru" w informatorze o towarze. W dokumentach handlowych, na zakładce "Magazyn" wprowadzono pokazywanie nazwy pełnej odbiorcy, a nie jak do tej pory nazwy skróconej. Dodano możliwość wyświetlania flag własnych kontrahenta na gridzie kontrahentów w komponencie Rozrachunki wg kontrahentów. W polu treści wiadomości udostępniono standardowe menu edycji dokumentów tekstowych wraz ze skrótami klawiszowymi. Dodano możliwość tworzenia filtrowanych kartotek powiązanych pracowników na podstawie cech. Wprowadzono możliwość zmiany rozmiaru okna wysyłania sugestii dotyczących funkcjonalności programu. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. Przywrócono możliwość odinstalowywania poprawek HF i SP w formie msp. Dla opcji "Zmień nazwę" w programie serwisowym poprawiono możliwość uszkodzenia bazy danych, jeśli nowa nazwa podmiotu zawierała apostrof. Poprawiono brak możliwości zapisania korekty do faktury zakupu RR, jeśli ustawiono płatność przelewem i nie ustawiono pola "Odebrał".

7 Wyeliminowano problem polegający na tym, że za pomocą Sfery można nadać dokument z tym samym numerem pełnym. W zestawieniu "Akcyza wg asortymentu" poprawiono prezentowanie danych na temat wyliczonej akcyzy, które pochodziły z korekty wartościowej. Poprawiono mechanizm wyświetlania listy modułu "Dokumenty do dekretacji". Dotychczas w module tym wyświetlane były również niezatwierdzone rachunki do umów cywilnoprawnych, dostępnych w programach kadrowo - płacowych. Poprawiono mechanizm montażu i demontażu kompletu - zlikwidowano mylne informacje, gdy jeden ze składników był nieaktywny. Poprawiono brak możliwości przeprowadzenia dearchiwizacji podmiotu w sytuacji, gdy w podanej przez użytkownika podczas archiwizacji nazwie archiwum wpisano apostrof. Rozwiązano problem nieuwzględniania składek społecznych wynikających z urlopu macierzyńskiego oraz z danych wdrożeniowych przy ustalaniu przekroczenia rocznego limitu składek społecznych ZUS. W fakturach zaliczkowych cząstkowych poprawiono przyjmowanie jako daty sprzedaży daty wystawienia dokumentu. Teraz przyjmowana jest data otrzymania zaliczki. Poprawiono błąd systemowy pojawiający się w czasie ustawiania sortowania listy przypisanych cech w definicji towaru. W deklaracjach intrastat poprawiono stałe przypisywanie miejscowości "Wrocław" w pole nr 21. W szablonie naklejki do dokumentu dodano możliwość drukowania opisu pozycji z dokumentu. Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie zmian w zawartości kompletu bezpośrednio po jego powieleniu (CTRL+D). Umożliwiono wystawianie dokumentów zakupu w cenach sprzedaży. W programie "Archiwizator" poprawiono działanie kontrolki zwiększającej/zmniejszającej rozmiar archiwum. Dotychczas zwiększanie następowało co dwa zamiast co jeden megabajt. W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz dodano możliwość drukowania numeru PESEL. W przypadku braku kursu waluty w bieżącym dniu w kalkulacji cen w walucie obcej dodano informowanie o niemożności wyliczenia nowych cen z powodu braku kursu waluty na dany dzień. Dla kas Elzab umożliwiono przesyłanie towarów, które nie maja nadanego kodu kreskowego, a mają poprawnie nadany kod PLU. W parametrach przychodów i rozchodów wewnętrznych wprowadzono możliwość przypisania tym dokumentom domyślnych cen sprzedaży. Na zamówieniach oraz zamówieniach zaliczkowych wprowadzono mechanizm dyspozycji pozycji dokumentu. W danych o urlopach dodano nową kolumnę "Pozostało" wyrażoną w godzinach. Przy naliczaniu wypłaty w miesiącu następującym po miesiącu zwolnienia pracownika zaprzestano uwzględniania ulgi podatkowej. Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2). Rozwiązano problem zapisywania załączników wiadomości w wypadku występowania w nazwie załącznika polskich znaków diakrytycznych. Poprawiono działanie ponownego uruchomienia programu po instalacji nowej wersji. W takiej sytuacji program respektuje ustawienia zdefiniowane w pliku startowym ML. Gdy hasła (do serwera lub podmiotu) nie są zapisane w pliku startowym, program wyświetli odpowiedni ekran logowania.

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

2014.3.1 SZEF POS CHART

2014.3.1 SZEF POS CHART 2014.3.1 SZEF Dodano konfigurację dodatkowego wydruku zamówienia: W konfiguracji szefa na zakładce opcje 3 dodano nowy parametr : Parametr dla POS-a Maksymalny numer jaki będzie drukowany na drukarce bonowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo