OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC.

2 Metryka dokumentu Zamówienie: Beneficjent: Zamawiający: Produkt Autorzy Izba Celna w Rzepinie Ministerstwo Finansów Oprogramowanie do prezentacji przestrzennej GIS dla potrzeb analizy kryminalnej. Plik Gis.doc Liczba stron 26 Zatwierdził Dnia: Historia dokumentu: Edycja Data Opis Akcja (*) Rozdziały(**) Autorzy (***) i Rewizja wydania Utworzenie dokumentu N W (*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We = Weryfikuj, N = Nowy (**) Rozdziały: W = Wszystkie (***) Autorzy: patrz metryka dokumentu. Strona 2

3 I.SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI SŁOWNIK WPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE ZASADY WSPÓŁPRACY STRON PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZASADY ODBIORU PRODUKTÓW I USŁUG WARUNKI PŁATNOŚCI I.SŁOWNIK Skrót/Termin MF resort GIS IBM i2 API Licencja Licencja serwerowa Licencja sieciowa Menadżer licencji Wyjaśnienie Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów wraz z jednostkami organizacyjnymi ang. Geographic Information System System Informacji Geograficznej Środowisko analizy kryminalnej ang. Application Programming Interface Interfejs Programowania Aplikacji Prawo do korzystania z oprogramowania lub jego komponentów określonych w licencji lub pliku autoryzacyjnym Licencja na oprogramowanie serwerowe zainstalowane na serwerze i udostępniające usługi wielu użytkownikom bądź komputerom z aplikacji klienckich. Pozwalająca użytkownikom na dostęp do oprogramowania z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej, na którym jest zainstalowane dane oprogramowanie. Liczba licencji sieciowych określa liczbę użytkowników, którzy mogą uruchomić aplikację jednocześnie. Jeśli wszystkie dostępne licencje są zajęte kolejny użytkownik nie będzie mógł uruchomić aplikacji dopóki jeden z użytkowników nie zwolni licencji. Oznacza to, że licencja sieciowa nie jest przywiązana do jednego komputera. Narzędzie pozwalające zarządzać licencjami oprogramowania oraz kontrolujące ich dystrybucję wśród użytkowników końcowych licencjobiorcy. Geo RSS Wsparcie techniczne W dokumencie zastosowano również terminologię powszechnie stosowaną w rozwiązaniach modelowania w technologii GIS Strona 3

4 I.I. WPROWADZENIE Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie narzędzi informatycznych umożliwiających przeprowadzenie analizy zasobów danych z przypisaniem prezentacji jej wyników w przestrzennej formie. Zakup oprogramowania do prezentacji przestrzennej, powszechnie określanej jako GIS, ma umożliwić realizację zadań związanych z przedmiotem analizy kryminalnej wdrażanej w SC i stanowić uzupełnienie oprogramowania dostępnego, przeznaczonego dla realizacji zadań zwianych z analizą kryminalną w oparciu o standard komunikacji z IBM i2. Celem niniejszego zamówienia jest więc dostawa, instalacja i wdrożenie (konfiguracja, integracja, szkolenia i wsparcie) pakietu oprogramowania umożliwiającego prezentację przestrzenną informacji związanych z przebiegiem analizy kryminalnej oraz zarządzanie tej natury publikacjami w ramach ich parametryzacji czy upowszechnienia poprzez serwis internetowy. Koncepcja wdrożenia zakłada umożliwienie współdzielenia zasobów przez osoby zajmujące się analiza kryminalną, w trybie określonej liczby licencji dostarczonej w ramach realizacji niniejszego zamówienia. GIS to odpowiednio zorganizowana baza danych o obiektach i zjawiskach, które znajdują się pod Ziemią, na jej powierzchni i nad nią, oraz oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie wszelkich złożonych analiz informacji charakteryzujących te obiekty i zjawiska. GIS nie ogranicza ani liczby analizowanych obiektów, ani ilości wykorzystywanych informacji, a otwartość i skalowalność architektury systemów pozwala na tworzenie analiz odpowiadających potrzebom poszczególnych użytkowników. Oprogramowanie GIS ma umożliwić dostęp do narzędzi umożliwiających pracę z mapami cyfrowymi oraz wykonywanie analiz geostatystycznych. Za ich pomocą można będzie tworzyć mapy wektorowe, zaczytywać i przetwarzać dane tabelaryczne, oraz wykonywać szereg analiz pozwalających na tworzenie zdarzenia oraz szacowanie i tworzenie map błędu standardowego prognoz i prawdopodobieństwa. Zakłada się, że oprogramowanie GIS umożliwi integrację danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, które po połączenie ich z innymi zestawami danych pozwala na tworzenie ich geoprzestrzennej reprezentacji. Dzięki temu powstaje bogate źródło kompleksowych informacji, które zwiekszą możliwości analizy kryminalnej. Strona 4

5 II.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą oprogramowania z licencjami oraz wsparciem technicznym na okres co najmniej jednego roku od dnia dostarczenia oprogramowania według następującej specyfikacji: Nazwa komponentu liczba licencji Oprogramowania wraz z licencją komercyjną Aplikacja serwerowa 1 1. Pojedyncza licencja oprogramowania musi obejmować minimum 4 rdzenie procesora i mieć możliwość rozszerzenia licencji na kolejne rdzenie (możliwość dodawania po jednym rdzeniu). 2. Opłata licencyjna musi zawierać wsparcie pomocy technicznej oraz bezpłatną aktualizację produktów w zaoferowanym okresie gwarancji. 3. Producent oprogramowania musi bezpłatnie udostępniać polską nakładkę na interfejs użytkownika. 4. Pojedyncza licencja oprogramowania musi umożliwiać rozproszoną architekturę instalacji poszczególnych komponentów (różne komponenty systemu mogą być zainstalowane na osobnych maszynach). 5. Oprogramowanie musi umożliwiać publikację map i udostępnianie funkcjonalności GIS w sieci komputerowej z poziomu przeglądarki. 6. Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do usług danych przestrzennych, opisowych i multimedialnych umożliwiających w bazie danych: a. ładowanie danych, b. ekstrakcję danych (przeglądanie, zapytania, wyszukiwanie, eksport do różnych formatów), c. replikację danych (jednokierunkową, dwukierunkową i check-in, check-out) i synchronizację danych. 7. Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do środowiska i narzędzi do zarządzania dużymi zasobami danych przestrzennych w relacyjnych bazach danych (RDBMS) takich jak: IBM DB2, Informix Dynamic Server, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL. 8. Oprogramowanie musi zapewniać nieograniczony dostęp do wielodostępnej bazy danych przestrzennych (nieograniczona liczba użytkowników oraz możliwość jednoczesnej edycji danych przez wielu użytkowników). 9. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie nieograniczonej pojemności bazy danych przestrzennych i obsługi minimum 4 rdzeni procesora serwera Oprogramowanie musi umożliwiać publikację serwisów internetowych (Web Services) z obsługą standardów OGC:KML 2.1, KML 2.2, WMS 1.1.1, WMS 1.3, SLD 1.0, WMTS 1.0.0, WPS 1.0.0, WCS 1.0, WCS 1.1, WCS 1.1.1, WFS 1.0, WFS 1.1 i WFS-T 1.1, Filter Encoding Implementation Specification 1.1, Catalog Services 1.0-Z39.50, CSW 2.0.1, CSW 2.0.2, Simple Features GML, GML 3.1.x. 11. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość konfiguracji usługi WFS w zakresie obsługi schematu aplikacyjnego GML właściwego dla modelu danych źródłowych. 12. Oprogramowanie musi umożliwiać dostęp do usług mapowych za pomocą protokołu/interfejsu REST i SOAP. 13. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie aplikacji mapowych dostępnych przez przeglądarkę internetową za pomocą prostych narzędzi niewymagających umiejętności programistycznych w środowiskach Flex i SilverLight. 14. Oprogramowanie musi umożliwiać łączenie wielu serwisów mapowych w jednej aplikacji internetowej. 15. Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie po stronie serwera zaawansowanych analiz przestrzennych. 16. Oprogramowanie musi umożliwiać udostępnianie serwisów mapowych dla różnych typów aplikacji klienckich: aplikacje klasy desktop, aplikacje pracujące w środowisku przeglądarek internetowych, aplikacje na urządzenia mobilne. 17. Oprogramowanie musi zapewniać narzędzia do obsługi mapy poprzez interfejs graficzny w zakresie: a. zdefiniowanie startowego okna powitalnego umożliwiającego zamieszczenie informacji np. o właścicielu portalu i prawach autorskich, Strona 5

6 b. możliwość umieszczenia dowolnego logo w interfejsie graficznym portalu mapowego, c. przesuwanie mapy, centrowanie mapy, poprzedni widok, następny widok, d. powiększanie i pomniejszanie mapy (suwak skali, okienko skali, narzędzia lupy, pełny zasięg), e. zakładki przestrzenne, f. szybkie przełączanie pomiędzy mapami, g. identyfikacja obiektów wyświetlanie informacji opisowych, graficznych, stron internetowych i innych informacji multimedialnych dla wskazanych w obszarze mapy obiektów przestrzennych, h. pomiar odległości i powierzchni na mapie, i. odczyt współrzędnych punktu na mapie, j. wyszukiwanie obiektów według atrybutów i według położenia, k. formułowanie zapytań SQL do danych przestrzennych, l. możliwość projekcji w locie publikowanych danych przestrzennych zapisanych w różnych kartograficznych układach odniesienia (obsługa minimum układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM), m. mapa przeglądowa, n. eksport danych, o. edycja danych, p. narzędzie subskrypcji Geo RSS, q. okno z listą warstw mapy, r. okno z legendą mapy, s. narzędzia geokodowania wyszukiwanie lokalizacji miejsc prz0ez podanie adresu lub współrzędnych przestrzennych, t. narzędzia do generowania wydruku mapy, u. suwak czasu umożliwiający animację danych przedstawiających zmiany w czasie. 18. Oprogramowanie musi zapewniać narzędzia programistyczne API i Application Development Framework dla JavaScript, Flex, SilverLight umożliwiające tworzenie zaawansowanych internetowych aplikacji mapowych. API musi posiadać ogólnodostępną dokumentację programistyczną publikowaną w Internecie przez producenta oprogramowania. 19. Oprogramowanie musi zapewniać narzędzia programistyczne API dla systemów ios, Android, Windows Phone umożliwiające tworzenie zaawansowanych mobilnych aplikacji mapowych. API musi posiadać ogólnodostępną dokumentację programistyczną publikowaną w Internecie przez producenta oprogramowania. 20. Oprogramowanie musi zapewniać narzędzia programistyczne API dla systemu Windows Mobile umożliwiające tworzenie zaawansowanych mobilnych aplikacji mapowych. API musi posiadać ogólnodostępną dokumentację programistyczną publikowaną w Internecie przez producenta oprogramowania. 21. Oprogramowanie musi umożliwiać edycję wektorowych danych przestrzennych z poziomu przeglądarki internetowej: dodawanie, modyfikacja, usuwanie z mapy takich elementów jak punkty, linie i poligony oraz dociąganie ich do innych obiektów. 22. Oprogramowanie musi umożliwiać edycję wektorowych danych przestrzennych (wersjonowanych i niewersjonowanych) z poziomu przeglądarki internetowej oraz ich synchronizację z serwerem bazy danych. 23. Oprogramowanie musi umożliwiać publikowanie usług do przeglądania bądź edycji bez dostępu do Internetu. 24. Oprogramowanie musi zapewniać następującą funkcjonalność edycyjną aplikacji internetowych: a. równoczesna edycja danej warstwy obiektów przestrzennych przez kilku użytkowników, b. pojedyncza edycja oddzielnych wersji danej warstwy obiektów przestrzennych, c. opcje cofnij/ponów, d. dociąganie szkicu edycji do obiektów (wierzchołka, krawędzi, końca linii), e. ustawianie tolerancji dociągania, f. dodawanie, przesuwanie, usuwanie obiektów, g. dodawanie, przesuwanie, usuwanie lokalizacji wierzchołka obiektu, h. łączenie i podział obiektów, i. określanie dokładnej pozycji X,Y kursora w obszarze mapy, j. dodawanie i modyfikacja wartości atrybutów, k. zarządzanie wartościami atrybutów poprzez definiowanie słowników, l. ograniczanie możliwości edycyjnych przez administratora. Strona 6

7 25. Oprogramowanie musi zapewniać pełną obsługę danych rastrowych, ich udostępnianie w dużej ilości celem wykorzystywania w aplikacjach stacjonarnych, mobilnych i sieciowych. 26. Oprogramowanie musi zapewniać natywne wsparcie dla środowiska 64-bitowego. 27. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie usług mapowych z mechanizmem cache obrazy cache(kafelki) muszą być zapisywane w plikach w formacie graficznym JPG i PNG. 28. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie cache dla dowolnych skal i układów odniesienia, w tym dla nowego poziomu skalowego dodanego do istniejących poziomów oraz zapewniać możliwość aktualizacji całości lub części cache dla zdefiniowanego obszaru (w tym nieregularnego poligonu), dla wybranych poziomów skalowych. 29. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeglądania i edycji danych wektorowych, zapisanych w bazie danych w formacie Oracle (Spatial), SQL Server (Geometry i Geography), IBM Informix (Informix Spatial DataBlade Module), PostgreSQL (PostGIS 1.5.1x, PostGIS 2.0), DB2 (IBM Spatial Extender Version 9.7x Fix Pack 4) bezpośrednio w przeglądarce internetowej. 30. Oprogramowanie musi posiadać bezpłatną aplikację do zarządzania load-balancing. 31. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania zaawansowanych analiz danych rastrowych po stronie serwera : a. algebra rastrów, b. obliczanie odległości, kierunków, lokalizacji, trendów, spływów, koncentracji zjawisk, spadków, ekspozycji, cieniowania rzeźby terenu itp. 32. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania zaawansowanych analiz geostatystycznych po stronie serwera: a. zaawansowane analizy trendów, b. losowe testy i testy próbek danych do identyfikacji anomalii, c. precyzyjne modele prognozowania zjawisk przestrzennych. 33. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania analiz sieciowych (w zestawie danych sieciowych) po stronie serwera : a. wyznaczanie i optymalizacja tras pomiędzy wieloma punktami docelowymi, b. generowanie wskazówek dojazdu dla tras z uwzględnieniem czasów przejazdu na poszczególnych odcinkach, c. wyznaczanie stref obsługi dostępnych w określonym czasie z określonego miejsca uwzględniające ograniczenia prędkości, porę dnia, typ nawierzchni, typ drogi, rodzaj pojazdu, dopuszczalnej masy pojazdu i itp., d. wyznaczanie najszybszej drogi do najbliższego obiektu określonego typu, e. wyznaczanie najbliższego obiektu w określonej odległości lub w określonym czasie dojazdu Nazwa komponentu liczba licencji Oprogramowanie wraz z licencją komercyjną Zaawansowana aplikacja desktopowa 2 1. Opłata licencyjna musi zawierać dostęp do pomocy technicznej oraz bezpłatną aktualizację produktów w okresie wsparcia technicznego. 2. Producent oprogramowania musi bezpłatnie udostępniać polską nakładkę na interfejs użytkownika. 3. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość korzystania z licencji sieciowej. 4. Sieciowa licencja oprogramowania musi umożliwiać rozproszoną architekturę instalacji - menedżer licencji może być zainstalowany oddzielnie od aplikacji GIS na osobnej maszynie. 5. Możliwość instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w następujące systemy operacyjne: a. Windows Server 2003 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit)z SP2 b. Windows Server 2003 Terminal Services z SP2 c. Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit) z SP2 d. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter (64-bit) bez SP lub z SP1 e. Windows Server 2008 R2 SP1 z Citrix XenApp 6 lub XenApp 6.5 f. Windows Server 2012 Standard i Datacenter (64-bit) g. Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32-bit i 64-bit) bez SP lub z SP1 Strona 7

8 h. Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit i 64-bit) z SP2 i. Windows 8 Basic, Professional i Enterprise (32-bit i 64-bit) 6. W przypadku korzystania z licencji sieciowej, menedżer licencji może być zainstalowany na komputerze wyposażonym w następujące systemy operacyjne: a. Windows Server 2003 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit and 64-bit) (włącznie z R2) z SP2 b. Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit) z SP2 c. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter (64-bit) bez SP lub z SP1 d. Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32-bit i 64-bit) bez SP lub z SP1 e. Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit i 64-bit) z SP2 f. Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32-bit i 64-bit) Update 7 lub wyższa z libx patch g. Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit i 64-bit) Update 1 h. SUSE Linux Enterprise Server 11 (32-bit i 64-bit) z SP1 7. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę polskich układów współrzędnych - minimum układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM. 8. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość nawigacji na mapie przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie widoku mapy, obracanie mapy, powiększenie widoku do wybranych obiektów, określanie skali wyświetlania, zarządzanie warstwami, zmianę symbolizacji i tworzenie kompozycji mapy, wyszukiwanie i identyfikację obiektów na mapie, pomiary odległości i powierzchni na mapie. 9. Oprogramowanie musi pozwalać na utworzenie dynamicznej legendy, w której uwzględnione są tylko warstwy występujące w danym zasięgu mapy. Gdy zasięg mapy się zmieni, legenda zostanie automatycznie zaktualizowana. 10. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia legendy uwzględniającej zmianę przezroczystości wyświetlania warstwy oraz zapewniać możliwość wyświetlenia w legendzie liczby obiektów w danej warstwie. 11. Oprogramowanie musi pozwalać na zaawansowane automatyczne etykietowanie, w tym: kontrolę wyświetlania, możliwość przypisania wag, wykrywanie konfliktów, zarządzanie położeniem wyświetlania etykiet, automatyczną redukcję wielkości czcionki, zaawansowane rozmieszczanie etykiet na krzywych, rozciąganie wyrazów dla etykiet linii i poligonów. 12. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość automatycznego utworzenia osobnej listy etykiet wraz z odnośnikami, gdy nie ma możliwości umieszczenia etykiet na mapie (np. obiekty są za małe w danym widoku mapy). 13. Oprogramowanie musi posiadać możliwość tworzenia opisów na podstawie etykiet i przechowywania ich w dokumencie mapy lub bazie danych. Każdy opis musi być edytowalny osobno. 14. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia własnego zbioru symboli oraz edycję tego zbioru. 15. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość stosowania reprezentacji kartograficznych, tj. zmiany kształtu lub symbolizacji obiektu na mapie bez zmiany jego danych GIS. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i usuwanie reprezentacji, tworzenie reguł zarządzających reprezentacjami oraz zapis reprezentacji w bazie danych wraz z możliwością stosowania ich na wielu mapach. 16. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zaawansowanych symboli dla przecinających się warstw liniowych (np. dróg), gdzie zasymbolizowane będzie, który obiekt biegnie dołem, a który górą (np. oznaczenie wiaduktu na mapie). 17. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość selekcji danych przestrzennych na podstawie atrybutów, położenia oraz interaktywnie na mapie. 18. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość sortowania danych na podstawie jednego lub wielu atrybutów. 19. Oprogramowanie musi umożliwiać dodawanie informacji o geometrii do atrybutów w tym: współrzędne x, y, z, długość i powierzchnię obiektu, kierunku linii, liczbę obiektów w obiektach złożonych 20. Oprogramowanie musi umożliwiać określenie stopnia podobieństwa obiektów na podstawie wartości atrybutów. 21. Oprogramowanie musi posiadać możliwość tworzenia i edycji relacji pomiędzy obiektami z różnych warstw: relacji jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu. 22. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i edycji wykresów dla danych przestrzennych. Strona 8

9 23. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia kartogramów i kartodiagramów prezentację unikalnych wartości danych, prezentację danych podzielonych na przedziały (gradacja kolorem, sygnatury stopniowane, sygnatury proporcjonalne), możliwość stworzenia mapy kropkowej, wykresów kołowych i słupkowych. 24. Oprogramowanie musi umożliwiać klasyfikację ilościową danych wektorowych metodami: własne przedziały, równe przedziały, definiowane przedziały, kwantylowe przedziały, naturalne przerwy w ciągłości danych, geometryczne przedziały, odchylenie standardowe. 25. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeglądania załączników (plików w dowolnym formacie) dodanych do warstw. 26. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisania w bazie danych załączników w dowolnym formacie. 27. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość symulacji zmian danych tabelarycznych zawierających odniesienie do czasu jak również możliwość tworzenia i przeglądania serii danych z odniesieniem do czasu. 28. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do edycji umożliwiające tworzenie i modyfikację geometrii obiektów z uwzględnieniem dociągania do już istniejących obiektów jak również edycję atrybutów. Musi być możliwa edycja plików w formacie.shp. 29. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia nowych obiektów na podstawie geometrii istniejących obiektów (bez konieczności ponownego digitalizowania granic już istniejących obiektów). 30. Oprogramowanie musi zapewnić narzędzia do automatycznego poprawiania i uzgadniania geometrii. 31. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość automatycznego transferu atrybutów na podstawie podobieństwa geometrii obiektów. 32. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość automatycznego wyszukiwania różnic atrybutowych i geometrycznych pomiędzy warstwami. 33. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość utworzenia nowej warstwy za pomocą sumy obiektów z innych warstw. 34. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość edycji wielu warstw jednocześnie. 35. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość powiększenia poszczególnych obszarów podczas edycji do 1000% (okno lupy). 36. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie, zarządzanie i edycję topologii danych przestrzennych jako narzędzia kontroli poprawności danych, w tym dodawanie i usuwanie reguł topologicznych i ocenę topologii. 37. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie w bazie danych mozaiki rastrów wraz z odniesieniem przestrzennym, dodawanie i usuwanie rastrów z mozaiki oraz prowadzenie analiz na takim zbiorze danych. 38. Oprogramowanie musi posiadać możliwość mozaikowania danych w locie z za pomocą metod: najbliżej środka, najbliżej do Nadiru, najbliżej obserwatora (punktu wybranego przez użytkownika), na podstawie atrybutu, na podstawie kolejności w bazie danych, z wyłączeniem wybranych przez użytkownika rastrów. 39. Oprogramowanie musi posiadać możliwość zarządzania wyświetlaniem komórek rastrowych w mozaice rastrów, gdy fragmenty rastrów na siebie nachodzą. Dla nachodzących na siebie komórek musi posiadać funkcje automatycznego wyświetlania wartości maksymalnej, minimalnej, średniej lub wartości z pierwszego lub ostatniego rastra w mozaice. 40. Oprogramowanie musi być wyposażone w narzędzia do kontroli integralności danych atrybutowych tworzenie i obsługa słowników wartości i zakresowych. 41. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych GPS i GPX oraz możliwość konwersji danych GPX do obiektów. 42. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych CAD, możliwość dociągania do danych CAD podczas edycji oraz kopiowania danych CAD do warstw GIS. 43. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wczytania danych serwowanych za pomocą usług OGC. 44. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę GML. 45. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość zamiany serwisu WFS na edytowalną warstwę GIS. 46. Oprogramowanie musi posiadać możliwość konwersji pliku KML do warstwy GIS z zachowaniem symbolizacji, etykiet i wyskakujących okienek HTML oraz możliwość konwersji warstwy GIS do pliku KML. 47. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość konwersji obiektów o geometrii 3D (multipatch) do powierzchni rastrowej. 48. Oprogramowanie musi umożliwiać bezpośrednią konwersję obiektów z oraz do formatu JSON. Strona 9

10 49. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość odczytu plików.xls oraz eksportu bezpośrednio do plików.xls. 50. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość opublikowania danych w chmurze bezpośrednio z interfejsu aplikacji. 51. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość eksportu mapy do plików.pdf z obsługą zarządzania warstwami oraz do plików.bmp,.tiff,.png,.gif,.jpeg,.ai,.svg,.emf. 52. Oprogramowanie musi posiadać możliwość zarządzania wielodostępną bazą danych, tj. do tworzenia i ładowania do bazy wielodostępnej danych wektorowych i rastrowych, definiowania użytkowników i ról przy połączeniach z bazą danych oraz nadawania im uprawnień, jak również tworzenia widoków bazodanowych. 53. Oprogramowanie musi posiadać możliwość prowadzenia wielodostępnej edycji, tj. edycji tych samych klas obiektów jednocześnie przez różnych użytkowników bez zakładania blokad na obiekty. 54. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie replik danych wektorowych i rastrowych, synchronizacji replik, porównanie schematów replik oraz wymianę danych pomiędzy rozłączonymi replikami za pomocą plików XML lub ZIP. 55. Oprogramowanie musi umożliwiać identyfikację użytkowników edytujących poszczególne obiekty w bazie danych za pomocą zapisu informacji w tabeli atrybutów warstwy. Informacja musi zawierać nazwę użytkownika, który stworzył lub wyedytował dany obiekt oraz czas, w którym dokonano edycji. 56. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość korzystania z map podkładowych udostępnianych przez producenta, np. mapy topograficznej, mapy ulic. 57. Oprogramowanie musi zapewniać odczyt następujących formatów danych rastrowych:.dat,.img,.bil,.bip,.bsq,.bag,.bmp,.bpw,.raw,.dt0,.dt1,.dt2,.ecw,.fst,.ers,.gis,.raw,.flt,.grd,.gif,.gfw,.grb,.hdf,.hgt,.rst,.cit,.cot,.jpg,.blx,.sid,.sdw,.ntf,.png,.gff,.ddf,.tiff,.tfw. 58. Oprogramowanie musi pozwalać na przyspieszenie wyświetlania warstw rastrowych poprzez akcelerację sprzętową. 59. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zmiany kontrastu, jasności, przezroczystości, gamma oraz DRA dla wybranej warstwy rastrowej. 60. Oprogramowanie musi zapewnić odczyt i zapis danych rastrowych z pamięci podręcznej aplikacji. 61. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania obrazów wielospektralnych jako kompozycji barwnych. 62. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość wyboru rozmiaru komórki rastra powstałego w wyniku analizy rastrowej. 63. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie rastrów wielokanałowych na podstawie rastrów jednokanałowych. 64. Oprogramowanie musi pozwalać na konwersję mapy kolorów do warstwy RGB. 65. Oprogramowanie musi zapewniać mozaikowanie wielu rastrów w jeden plik rastrowy. 66. Oprogramowanie musi zapewnić filtrowanie danych rastrowych na podstawie następujących metod: Sobel, wykrywanie linii horyzontalne i wertykalne, laplacian 3x3 oraz 5x Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analizy czasowej polegającej na detekcji zmian poprzez porównania wartości komórek dwóch rastrów. 68. Oprogramowanie musi pozwalać na obliczanie wskaźnika NDVI. 69. Oprogramowanie musi zapewnić wykonywanie ortorektyfikacji zdjęć satelitarnych na podstawie współczynników RCP, numerycznego modelu terenu oraz z uwzględnieniem odstępu geoidy. 70. Oprogramowanie musi obsługiwać wyostrzenie panchromatyczne (pansharpening). 71. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie piramid rastrów i obsługiwać następujące metody ich przepróbkowania: najbliższe sąsiedztwo, interpolacja bilinearna, splot sześcienny, większości. 72. Oprogramowanie musi pozwalać definiować typ kompresji rastra w zakresie: LZ77, jpeg, jpeg 2000, LZW, RLE, PackBits. 73. Oprogramowanie musi obsługiwać tworzenie zasięgu przestrzennego ograniczającego analizę (maska). 74. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość obliczenia statystyk wyświetlania danych rastrowych. 75. Oprogramowanie musi obsługiwać następujące metody rozciągania wartości danych ciągłych (rastrów): odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum, własne. 76. Oprogramowanie musi zapewniać środowisko edycji i dociągania do rastrów binarnych oraz automatycznej wektoryzacji rastrów z jednoczesnym pozyskiwaniem linii i obiektów powierzchniowych. 77. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę danych zapisanych w formacie LAS tworzenie zestawu danych LAS, dodawanie i usuwanie plików z zestawu danych LAS, obliczanie statystyk i wyświetlanie zestawu danych LAS. Strona 10

11 78. Oprogramowanie musi posiadać podstawowe narzędzia geoprzetwarzania bufor, wycinanie, przecinanie, złączenie przestrzenne, upraszczanie linii, wygładzanie obiektów liniowych i powierzchniowych. 79. Oprogramowanie musi posiadać dodatkowe narzędzie geoprzetwarzania takie jak wycinanie obiektów, przecinanie warstw, narzędzia do przeprowadzania analiz bliskości buforowanie, bliskość, odległość między punktami, rozdzielanie, poligony Thiessena. 80. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia pozwalające automatycznie tworzyć obiekty liniowe z obrysów obiektów powierzchniowych, obiekty powierzchniowe z obiektów liniowych, obiekty punktowe z obiektów powierzchniowych lub linii, obiekty punktowe z wierzchołków wprowadzanych w czasie digitalizacji innych obiektów. 81. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do automatycznego podziału obiektu liniowego w miejscu wierzchołków wprowadzanych podczas digitalizacji i w punkcie wskazanym na linii. Musi również posiadać narzędzia do łączenia linii mających wspólny punkt końcowy. 82. Oprogramowanie musi podsiadać narzędzie, które na podstawie tabeli atrybutów znajdzie ile różnych wartości atrybutów znajduje się w danej kolumnie i ile obiektów w warstwie posiada takie atrybuty. 83. Oprogramowanie musi podsiadać funkcjonalność dopracowania symbolizacji - maskowania współbieżnych obiektów linowych oraz maskowania zakończeń symboli liniowych. 84. Oprogramowanie musi pozwalać na zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania dla wielu warstw jednocześnie. 85. Oprogramowanie musi pozwalać na łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg operacji z wykorzystaniem wizualnego środowiska modelowania, które nie wymaga umiejętności programowania. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis takiego ciągu operacji. 86. Oprogramowanie musi posiadać środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację prac i tworzenie nowych narzędzi za pomocą skryptów w języku Python. 87. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie sieci o ustalonym kierunku przepływu w tym na konwersję istniejących obiektów do sieci, ustalanie lub zmianę kierunku przepływu, łączenie i rozłączanie obiektów w sieci, ustalanie reguł łączenia segmentów i węzłów sieci. 88. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analiz sieci o ustalonym kierunku przepływu wyświetlenie kierunku przepływu, wyszukiwanie ścieżki pod prąd, wyznaczanie wspólnych źródeł, wyznaczanie najkrótszej ścieżki z uwzględnieniem wagowania. 89. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie i obsługę serii map i atlasów z wykorzystaniem narzędzi do automatycznego generowania podziałów arkuszowych. Oprogramowanie musi mieć możliwość dołączenia do każdego arkusza numeru, nazwy i wartości z tabeli atrybutów, które będą się automatycznie zmieniać wraz ze zmianą arkusza. 90. Oprogramowanie musi pozwalać na automatyczne generowanie informacji o arkuszach sąsiadujących na poszczególnych arkuszach z serii map. 91. Oprogramowanie musi pozwalać na eksport serii map do pliku w formacie.pdf. Nazwa komponentu liczba licencji Oprogramowanie wraz z licencją komercyjna Standardowa aplikacja desktopowa 2 1. Opłata licencyjna musi zawierać dostęp do pomocy technicznej oraz bezpłatną aktualizację produktów w okresie wsparcia technicznego. 2. Producent oprogramowania musi bezpłatnie udostępniać polską nakładkę na interfejs użytkownika. 3. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość korzystania z licencji sieciowej. 4. Sieciowa licencja oprogramowania musi umożliwiać rozproszoną architekturę instalacji - menedżer licencji może być zainstalowany oddzielnie od aplikacji GIS na osobnej maszynie. 5. Możliwość instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w następujące systemy operacyjne: a. Windows Server 2003 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit)z SP2 b. Windows Server 2003 Terminal Services z SP2 c. Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit) z SP2 d. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter (64-bit) bez SP lub z SP1 e. Windows Server 2008 R2 SP1 z Citrix XenApp 6 lub XenApp 6.5 Strona 11

12 f. Windows Server 2012 Standard i Datacenter (64-bit) g. Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32-bit i 64-bit) bez SP lub z SP1 h. Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit i 64-bit) z SP2 i. Windows 8 Basic, Professional i Enterprise (32-bit i 64-bit) 6. W przypadku korzystania z licencji sieciowej, menedżer licencji może być zainstalowany na komputerze wyposażonym w następujące systemy operacyjne: a. Windows Server 2003 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit and 64-bit) (włącznie z R2) z SP2 b. Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit) z SP2 c. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter (64-bit) bez SP lub z SP1 d. Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32-bit i 64-bit) bez SP lub z SP1 e. Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit i 64-bit) z SP2 f. Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32-bit i 64-bit) Update 7 lub wyższa z libx patch g. Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit i 64-bit) Update 1 h. SUSE Linux Enterprise Server 11 (32-bit i 64-bit) z SP1 7. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę polskich układów współrzędnych - minimum układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM. 8. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość nawigacji na mapie przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie widoku mapy, obracanie mapy, powiększenie widoku do wybranych obiektów, określanie skali wyświetlania, zarządzanie warstwami, zmianę symbolizacji i tworzenie kompozycji mapy, wyszukiwanie i identyfikację obiektów na mapie, pomiary odległości i powierzchni na mapie. 9. Oprogramowanie musi pozwalać na utworzenie dynamicznej legendy, w której uwzględnione są tylko warstwy występujące w danym zasięgu mapy. Gdy zasięg mapy się zmieni, legenda zostanie automatycznie zaktualizowana. 10. Oprogramowanie musi zapewniać generowanie legendy uwzględniającej zmianę przezroczystości wyświetlania warstwy oraz zapewniać możliwość wyświetlenia w legendzie liczby obiektów w danej warstwie. 11. Oprogramowanie musi pozwalać na zaawansowane automatyczne etykietowanie, w tym: kontrolę wyświetlania, wykrywanie konfliktów, możliwość przypisania wag, zarządzanie położeniem wyświetlania etykiet, automatyczną redukcję wielkości czcionki, rozciąganie wyrazów dla etykiet linii i poligonów, zaawansowane rozmieszczanie etykiet na krzywych. 12. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość automatycznego utworzenia osobnej listy etykiet wraz z odnośnikami, gdy nie ma możliwości umieszczenia etykiet na mapie (np. obiekty są za małe w danym widoku mapy). 13. Oprogramowanie musi posiadać możliwość tworzenia opisów na podstawie dynamicznych etykiet i przechowywania ich w dokumencie mapy lub bazie danych. Każdy opis musi być edytowalny osobno. 14. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia własnej biblioteki symboli oraz edycję tej biblioteki. 15. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość stosowania kartograficznego modelu danych, tj. możliwości zmiany kształtu lub symbolizacji obiektu na mapie bez zmiany jego danych GIS (położenia i własności). W kartograficznym modelu danych oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i usuwanie obiektów, tworzenie reguł nimi zarządzających oraz ich zapis w bazie danych, możliwość zastosowania tego samego obiektu na wielu mapach. 16. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość selekcji danych przestrzennych według atrybutów, według położenia oraz interaktywnie na mapie. 17. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość sortowania danych na podstawie jednego lub wielu atrybutów. 18. Oprogramowanie musi umożliwiać dodawanie informacji o geometrii do atrybutów w tym: współrzędne x, y, z, długość i powierzchnię obiektu, kierunku linii, liczbę obiektów w obiektach złożonych. 19. Oprogramowanie musi umożliwiać określenie stopnia podobieństwa obiektów na podstawie wartości atrybutów. 20. Oprogramowanie musi posiadać możliwość tworzenia i edycji relacji pomiędzy obiektami z różnych warstw: relacji jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, wiele-do-wielu. 21. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i edycji wykresów dla danych przestrzennych. Strona 12

13 22. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia kartogramów i kartodiagramów prezentację unikalnych wartości danych, prezentację danych podzielonych na przedziały (gradacja kolorem, sygnatury stopniowane, sygnatury proporcjonalne), możliwość stworzenia mapy kropkowej, wykresów kołowych i słupkowych. 23. Oprogramowanie musi umożliwiać klasyfikację ilościową danych wektorowych metodami: własne przedziały, równe przedziały, definiowane przedziały, kwantylowe przedziały, naturalne przerwy w ciągłości danych, geometryczne przedziały, odchylenie standardowe. 24. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeglądania załączników (plików w dowolnym formacie) dodanych do warstw. 25. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość ładowania do bazy danych załączników w dowolnym formacie. 26. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość symulacji zmian danych tabelarycznych zawierających odniesienie do czasu jak również możliwość tworzenia i przeglądania serii danych z odniesieniem do czasu. 27. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do edycji umożliwiające tworzenie i modyfikację geometrii obiektów z uwzględnieniem dociągania do już istniejących obiektów oraz edycję atrybutów. Musi być zapewniona możliwość edycji plików w formacie.shp. 28. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia nowych obiektów na podstawie geometrii istniejących obiektów (bez konieczności ponownego digitalizowania granic już istniejących obiektów). 29. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość utworzenia nowej warstwy za pomocą sumy obiektów z innych warstw. 30. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość edycji wielu warstw jednocześnie. 31. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość powiększenia poszczególnych obszarów podczas edycji do 1000% (okno lupy). 32. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie, zarządzanie i edycję topologii danych przestrzennych jako narzędzia kontroli poprawności danych, w tym dodawanie i usuwanie reguł topologicznych i ocenę topologii. 33. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie w bazie danych mozaiki rastrów wraz z odniesieniem przestrzennym, dodawanie i usuwanie rastrów z mozaiki oraz prowadzenie analiz na takim zbiorze danych. 34. Oprogramowanie musi być wyposażone w narzędzia do kontroli integralności danych atrybutowych tworzenie i obsługa słowników wartości i zakresowych. 35. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych GPS i GPX oraz możliwość konwersji danych GPX do obiektów. 36. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych CAD, możliwość dociągania do danych CAD podczas edycji oraz kopiowania danych CAD do warstw GIS. 37. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wczytania danych serwowanych za pomocą usług OGC. 38. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę GML. 39. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość zamiany serwisu WFS na edytowalną warstwę GIS. 40. Oprogramowanie musi posiadać możliwość konwersji pliku KML do warstwy GIS z zachowaniem symbolizacji, etykiet i wyskakujących okienek HTML oraz możliwość konwersji warstwy GIS do pliku KML. 41. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość konwersji obiektów o geometrii 3D (multipatch) do powierzchni rastrowej. 42. Oprogramowanie musi umożliwiać bezpośrednią konwersję obiektów z oraz do formatu JSON. 43. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość odczytu plików.xls oraz eksportu bezpośrednio do plików.xls. 44. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość opublikowania danych w chmurze bezpośrednio z interfejsu aplikacji. 45. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość eksportu mapy do plików.pdf z obsługą zarządzania warstwami oraz do plików.bmp,.tiff,.png,.gif,.jpeg,.ai,.svg,.emf. 46. Oprogramowanie musi posiadać możliwość zarządzania wielodostępną bazą danych, tj. do tworzenia i ładowania do bazy wielodostępnej danych wektorowych i rastrowych, definiowania użytkowników i ról przy połączeniach z bazą danych oraz nadawania im uprawnień, jak również tworzenia widoków bazodanowych. 47. Oprogramowanie musi posiadać możliwość prowadzenia wielodostępnej edycji, tj. edycji tych samych klas obiektów jednocześnie przez różnych użytkowników bez zakładania blokad na obiekty. Strona 13

14 48. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie replik danych wektorowych i rastrowych, synchronizację podłączonych replik, porównanie schematów replik oraz wymianę danych pomiędzy rozłączonymi replikami za pomocą plików XML lub ZIP. 49. Oprogramowanie musi umożliwiać identyfikację użytkowników edytujących poszczególne obiekty w bazie danych za pomocą zapisu informacji w tabeli atrybutów warstwy. Informacja musi zawierać nazwę użytkownika, który stworzył lub wyedytował dany obiekt oraz czas, w którym dokonano edycji. 50. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość korzystania z map podkładowych udostępnianych przez producenta, np. mapy topograficznej, mapy ulic. 51. Oprogramowanie musi zapewniać odczyt następujących formatów danych rastrowych:.dat,.img,.bil,.bip,.bsq,.bag,.bmp,.bpw,.raw,.dt0,.dt1,.dt2,.ecw,.fst,.ers,.gis,.raw,.flt,.grd,.gif,.gfw,.grb,.hdf,.hgt,.rst,.cit,.cot,.jpg,.blx,.sid,.sdw,.ntf,.png,.gff,.ddf,.tiff,.tfw. 52. Oprogramowanie musi pozwalać na przyspieszenie wyświetlania warstw rastrowych poprzez akcelerację sprzętową. 53. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zmiany kontrastu, jasności, przezroczystości, gamm oraz DRA dla wybranej warstwy rastrowej. 54. Oprogramowanie musi zapewnić odczyt i zapis danych rastrowych z pamięci podręcznej aplikacji. 55. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania obrazów wielospektralnych jako kompozycji barwnych. 56. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyboru rozmiaru komórki rastra powstałego w wyniku analizy rastrowej. 57. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie rastrów wielokanałowych na podstawie rastrów jednokanałowych. 58. Oprogramowanie musi pozwalać na konwersję mapy kolorów do warstwy RGB. 59. Oprogramowanie musi zapewniać mozaikowanie wielu rastrów w jeden plik rastrowy. 60. Oprogramowanie musi zapewnić filtrowanie danych rastrowych na podstawie następujących metod: Sobel, wykrywanie linii horyzontalne i wertykalne, laplacian 3x3 oraz 5x Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analizy czasowej polegającej na detekcji zmian poprzez porównania wartości komórek dwóch rastrów. 62. Oprogramowanie musi pozwalać na obliczanie wskaźnika NDVI 63. Oprogramowanie musi zapewnić wykonywanie ortorektyfikacji zdjęć satelitarnych na podstawie współczynników RCP, numerycznego modelu terenu oraz z uwzględnieniem odstępu geoidy. 64. Oprogramowanie musi obsługiwać wyostrzenie panchromatyczne (pansharpening). 65. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie piramid rastrów i obsługiwać następujące metody ich przepróbkowania: najbliższe sąsiedztwo, interpolacja bilinearna, splot sześcienny, większości. 66. Oprogramowanie musi pozwalać definiować typ kompresji rastra w zakresie: LZ77, jpeg, jpeg 2000, LZW, RLE, PackBits 67. Oprogramowanie musi obsługiwać tworzenie zasięgu przestrzennego ograniczającego analizę (maska). 68. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość obliczenia statystyk wyświetlania danych rastrowych. 69. Oprogramowanie musi obsługiwać następujące metody rozciągania wartości danych ciągłych (rastrów): odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum, własne. 70. Oprogramowanie musi zapewniać środowisko edycji i dociągania do rastrów binarnych oraz automatycznej wektoryzacji rastrów z jednoczesnym pozyskiwaniem linii i obiektów powierzchniowych. 71. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę danych zapisanych w formacie LAS tworzenie zestawu danych LAS, dodawanie i usuwanie plików z zestawu danych LAS, obliczanie statystyk i wyświetlanie zestawu danych LAS. 72. Oprogramowanie musi posiadać podstawowe narzędzia geoprzetwarzania bufor, wycinanie, przecinanie, złączenie przestrzenne, upraszczanie linii, wygładzanie obiektów liniowych i powierzchniowych. 73. Oprogramowanie musi pozwalać na zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania dla wielu warstw jednocześnie. 74. Oprogramowanie musi pozwalać na łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg operacji z wykorzystaniem wizualnego środowiska modelowania, które nie wymaga umiejętności programowania. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis takiego ciągu operacji. 75. Oprogramowanie musi posiadać środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację prac i tworzenie nowych narzędzi za pomocą skryptów w języku Python. 76. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie sieci o ustalonym kierunku przepływu w tym na konwersję istniejących obiektów do sieci, ustalanie lub zmianę kierunku przepływu, łączenie i rozłączanie obiektów w sieci, ustalanie reguł łączenia segmentów i węzłów sieci. Strona 14

15 77. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analiz sieci o ustalonym kierunku przepływu wyświetlenie kierunku przepływu, wyszukiwanie ścieżki pod prąd, wyznaczanie wspólnych źródeł, wyznaczanie najkrótszej ścieżki z uwzględnieniem wagowania. 78. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie i obsługę serii map i atlasów z wykorzystaniem narzędzi do automatycznego generowania podziałów arkuszowych. Musi istnieć możliwość dołączenia do każdego arkusza numeru, nazwy i wartości z tabeli atrybutów, które będą się automatycznie zmieniać wraz ze zmianą arkusza. 79. Oprogramowanie musi pozwalać na automatyczne generowanie informacji o arkuszach sąsiadujących na poszczególnych arkuszach z serii map. 80. Oprogramowanie musi pozwalać na eksport serii map do pliku w formacie.pdf. Nazwa komponentu liczba licencji Oprogramowanie wraz z licencją komercyjną Podstawowa aplikacja desktopowa Opłata licencyjna musi zawierać dostęp do pomocy technicznej oraz bezpłatną aktualizację produktów w okresie wsparcia technicznego. 2. Producent oprogramowania musi bezpłatnie udostępniać polską nakładkę na interfejs użytkownika. 3. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość korzystania z licencji sieciowej. 4. Sieciowa licencja oprogramowania musi umożliwiać rozproszoną architekturę instalacji - menedżer licencji może być zainstalowany oddzielnie od aplikacji GIS na osobnej maszynie. 5. Możliwość instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w następujące systemy operacyjne: a. Windows Server 2003 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit)z SP2 b. Windows Server 2003 Terminal Services z SP2 c. Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit) z SP2 d. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter (64-bit) bez SP lub z SP1 e. Windows Server 2008 R2 SP1 z Citrix XenApp 6 lub XenApp 6.5 f. Windows Server 2012 Standard i Datacenter (64-bit) g. Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32-bit i 64-bit) bez SP lub z SP1 h. Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit i 64-bit) z SP2 i. Windows 8 Basic, Professional i Enterprise (32-bit i 64-bit) 6. W przypadku korzystania z licencji sieciowej, menedżer licencji może być zainstalowany na komputerze wyposażonym w następujące systemy operacyjne: a. Windows Server 2003 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit and 64-bit) (włącznie z R2) z SP2 b. Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter (32-bit i 64-bit) z SP2 c. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter (64-bit) bez SP lub z SP1 d. Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32-bit i 64-bit) bez SP lub z SP1 e. Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit i 64-bit) z SP2 f. Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32-bit i 64-bit) Update 7 lub wyższa z libx patch g. Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit i 64-bit) Update 1 h. SUSE Linux Enterprise Server 11 (32-bit i 64-bit) z SP1 7. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę polskich układów współrzędnych - minimum układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM. 8. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość interakcji z mapą powiększanie, pomniejszanie i przesuwanie widoku mapy, obracanie mapy, powiększenie widoku do wybranych obiektów, definiowanie skali wyświetlania, zarządzanie warstwami, zmiana symbolizacji i tworzenie kompozycji mapy, wyszukiwanie i identyfikację obiektów na mapie, pomiar odległości i powierzchni na mapie. Strona 15

16 9. Oprogramowanie musi zapewniać zapamiętywanie zasięgów przestrzennych (zakładki przestrzenne). 10. Oprogramowanie musi zapewniać generowanie dynamicznej legendy, w której uwzględnia warstwy występujące w danym zasięgu mapy. Jeśli zasięg mapy się zmieni, legenda zostanie automatycznie zaktualizowana. 11. Oprogramowanie musi zapewniać generowanie legendy uwzględniającej zmianę przezroczystości wyświetlania warstwy oraz zapewniać możliwość wyświetlenia w legendzie liczby obiektów w danej warstwie. 12. Oprogramowanie musi zapewniać zaawansowane automatyczne etykietowanie, w tym: wykrywanie konfliktów, kontrolę wyświetlania, możliwość przypisania wag, zarządzanie położeniem wyświetlania etykiet, automatyczną redukcję wielkości czcionki, rozciąganie wyrazów dla etykiet linii i poligonów, zaawansowane rozmieszczanie etykiet na krzywych. 13. Oprogramowanie musi zapewniać wyszukiwanie obiektów na mapie na podstawie nazwy atrybutu oraz selekcję danych według atrybutów oraz kryteriów przestrzennych. 14. Oprogramowanie musi zapewniać pokazywanie wartości wybranego atrybutu w dymku dla wskazanego obiektu (tzw. Map Tips). 15. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość generowania osobnej listy etykiet wraz z odnośnikami, gdy etykiety nie mogą być umieszczone na mapie (np. obiekty są za małe w danym widoku mapy). 16. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia opisów na podstawie wygenerowanych etykiet i przechowywania ich w dokumencie mapy lub bazie danych. Musi być możliwa edycja każdego opisu osobno. 17. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia własnej biblioteki symboli oraz jej edycję. 18. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość selekcji danych przestrzennych według atrybutów, według położenia oraz interaktywnie na mapie. 19. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość sortowania danych wg jednego lub wielu atrybutów. 20. Oprogramowanie musi umożliwiać dodawanie informacji o geometrii do atrybutów w tym: współrzędne x, y, z, długość i powierzchnię obiektu, kierunku linii, liczbę obiektów w obiektach złożonych. 21. Oprogramowanie musi zapewniać sortowanie względem wielu atrybutów. 22. Oprogramowanie musi umożliwiać określenie stopnia podobieństwa obiektów na podstawie wartości atrybutów. 23. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i edycji wykresów dla danych przestrzennych. 24. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia kartogramów i kartodiagramów prezentację unikalnych wartości danych, prezentację danych podzielonych na przedziały (gradacja kolorem, sygnatury stopniowane, sygnatury proporcjonalne), możliwość stworzenia mapy kropkowej, wykresów kołowych i słupkowych. 25. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania klasyfikacji ilościowej danych wektorowych metodami: własne przedziały, równe przedziały, definiowane przedziały, kwantylowe przedziały, naturalne przerwy w ciągłości danych, geometryczne przedziały, odchylenie standardowe. 26. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeglądania załączników (plików w dowolnym formacie) dodanych do warstw. 27. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość animacji zmian danych tabelarycznych zawierających odniesienie do czasu jak również możliwość tworzenia i przeglądania serii danych z odniesieniem do czasu. 28. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia edycyjne umożliwiające tworzenie i modyfikację geometrii obiektów z uwzględnieniem dociągania do już istniejących obiektów oraz edycję atrybutów oraz możliwość edycji plików w formacie.shp. 29. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia nowych obiektów na podstawie geometrii istniejących obiektów. 30. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość utworzenia nowej warstwy za pomocą sumy obiektów z innych warstw. 31. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość edycji wielu warstw jednocześnie. 32. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość powiększenia poszczególnych obszarów podczas edycji do 1000% (okno lupy). 33. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do kontroli integralności danych atrybutowych tworzenie i obsługa słowników wartości i zakresowych. 34. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych GPS i GPX. Możliwość konwersji danych GPX do obiektów. 35. Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych CAD, dociąganie do danych CAD podczas edycji, kopiowanie danych CAD do warstw GIS. 36. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wczytania danych serwowanych za pomocą usług OGC. Strona 16

17 37. Oprogramowanie musi zapewniać obsługę GML. 38. Oprogramowanie musi posiadać możliwość konwersji pliku KML do warstwy GIS z zachowaniem symbolizacji, etykiet i wyskakujących okienek HTML oraz możliwość konwersji warstwy GIS do pliku KML. 39. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość konwersji obiektów o geometrii 3D (multipatch) do powierzchni rastrowej. 40. Oprogramowanie musi umożliwiać bezpośrednią konwersję obiektów z oraz do formatu JSON. 41. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość odczytu plików.xls oraz eksportu bezpośrednio do plików.xls 42. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość eksportu mapy do plików.pdf z obsługą zarządzania warstwami oraz możliwość eksportu mapy do plików.bmp,.tiff,.png,.gif,.jpeg,.ai,.svg,.emf. 43. Oprogramowanie musi zapewniać dostęp w trybie tylko do odczytu do danych przestrzennych zapisanych w wielodostępnej bazie danych. 44. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania map podkładowych udostępnianych przez producenta, np. mapy topograficznej, mapy ulic. 45. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość opublikowania danych w chmurze bezpośrednio z interfejsu aplikacji. 46. Oprogramowanie musi zapewniać odczyt następujących formatów danych rastrowych:.dat,.img,.bil,.bip,.bsq,.bag,.bmp,.bpw,.raw,.dt0,.dt1,.dt2,.ecw,.fst,.ers,.gis,.raw,.flt,.grd,.gif,.gfw,.grb,.hdf,.hgt,.rst,.cit,.cot,.jpg,.blx,.sid,.sdw,.ntf,.png,.gff,.ddf,.tiff,.tfw. 47. Oprogramowanie musi pozwalać na przyspieszenie wyświetlania warstw rastrowych poprzez akcelerację sprzętową. 48. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zmiany kontrastu, jasności, przezroczystości, gamma oraz DRA dla wybranej warstwy rastrowej. 49. Oprogramowanie musi zapewnić odczyt i zapis danych rastrowych z pamięci podręcznej aplikacji. 50. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania obrazów wielospektralnych jako kompozycji barwnych. 51. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość obliczenia statystyk wyświetlania danych rastrowych. 52. Oprogramowanie musi obsługiwać następujące metody rozciągania wartości danych ciągłych (rastrów): odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum, interaktywne. 53. Oprogramowanie zapewnia możliwość wyboru rozmiaru komórki rastra powstałego w wyniku analizy rastrowej. 54. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie rastrów wielokanałowych na podstawie rastrów jednokanałowych. 55. Oprogramowanie musi pozwalać na konwersję mapy kolorów do warstwy RGB. 56. Oprogramowanie musi zapewniać mozaikowanie wielu rastrów w jeden plik rastrowy. 57. Oprogramowanie musi zapewnić filtrowanie danych rastrowych na podstawie następujących metod: Sobel, wykrywanie linii horyzontalne i wertykalne, laplacian 3x3 oraz 5x Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analizy czasowej polegającej na detekcji zmian poprzez porównania wartości komórek dwóch rastrów. 59. Oprogramowanie musi pozwalać na obliczanie wskaźnika NDVI. 60. Oprogramowanie musi zapewnić wykonywanie ortorektyfikacji zdjęć satelitarnych na podstawie współczynników RCP, numerycznego modelu terenu oraz z uwzględnieniem odstępu geoidy. 61. Oprogramowanie musi obsługiwać wyostrzenie panchromatyczne (pansharpening) 62. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie piramid rastrów i obsługiwać następujące metody ich przepróbkowania: najbliższe sąsiedztwo, interpolacja bilinearna, splot sześcienny, większości. 63. Oprogramowanie musi pozwalać definiować typ kompresji rastra w zakresie: LZ77, jpeg, jpeg 2000, LZW, RLE, PackBits 64. Oprogramowanie musi obsługiwać tworzenie zasięgu przestrzennego ograniczającego analizę (maska). 65. Oprogramowanie musi zapewniać środowisko edycji i dociągania do rastrów binarnych, automatycznej wektoryzacji rastrów z jednoczesnym pozyskiwaniem linii i obiektów powierzchniowych. 66. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania danych rastrowych ortorektyfikacji, uszczegółowienia panchromatycznego, cieniowania danych wysokościowych w locie. 67. Oprogramowanie musi posiadać podstawowe narzędzia geoprzetwarzania bufor, wycinanie, przecinanie, złączenie przestrzenne. 68. Oprogramowanie musi pozwalać na zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania dla wielu warstw jednocześnie. Strona 17

18 69. Oprogramowanie musi pozwalać na łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg operacji z wykorzystaniem wizualnego środowiska modelowania, nie wymagającego umiejętności programowania jak również możliwość zapisu takiego ciągu operacji. 70. Oprogramowanie musi posiadać środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację prac i tworzenie nowych narzędzi za pomocą skryptów w języku Python. 71. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analiz sieci o ustalonym kierunku przepływu wyświetlenie kierunku przepływu, wyszukiwanie ścieżki pod prąd, wyznaczanie wspólnych źródeł, wyznaczanie najkrótszej ścieżki z uwzględnieniem wagowania. 72. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie i obsługę serii map i atlasów z wykorzystaniem narzędzi do automatycznego generowania podziałów arkuszowych. Musi istnieć możliwość dołączenia do każdego arkusza numeru, nazwy i wartości z tabeli atrybutów, które będą się automatycznie zmieniać wraz ze zmianą arkusza. 73. Oprogramowanie musi pozwalać na automatyczne generowanie informacji o arkuszach sąsiadujących na poszczególnych arkuszach z serii map. 74. Oprogramowanie musi pozwalać na eksport serii map do pliku w formacie.pdf. Nazwa komponentu liczba licencji Oprogramowanie wraz z licencją komercyjną Desktopowy moduł analiz czasowych 4 1. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość korzystania z licencji sieciowej. 2. Oprogramowanie musi pozwalać na dodawanie danych przestrzennych ze znacznikiem czasu (dane czasowe) do mapy oraz ich eksplorację, filtrowanie i wyszukiwanie. 3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie animacji przedstawiających chronologiczną zmienność danych czasowych. 4. Oprogramowanie musi umożliwiać śledzenie obiektów na mapie w czasie rzeczywistym (odświeżanie mapy ze zmianą zasięgu wraz z pojawianiem się nowych danych). Obiekty są wyposażone w odbiorniki GPS, a ich pozycja jest zapisywana w bazie danych. 5. Oprogramowanie musi umożliwiać zmianę symbolizację danych na podstawie atrybutów obiektów oraz ich zmienności w czasie. 6. Oprogramowanie musi posiadać suwak czasu, który umożliwia cofnięcie, zatrzymanie, przyspieszenie, zwolnienie oraz ponowne odtwarzanie animacji. 7. Oprogramowanie musi zapewniać analizę wzorców danych za pomocą wykresów przedstawiających liczbę wystąpień zjawiska w zależności od roku, miesiąca, dnia, godziny. 8. Oprogramowanie musi zapewniać możliwości tworzenia akcji dla danych czasowych. Akcja jest zmianą sposobu wyświetlania obiektów, która następuje w przypadku spełnienia warunku atrybutowego (do atrybutów obiektów) lub przestrzennego. (obiekt znajduje się wewnątrz lub przecina obiekt z innej warstwy). 9. Oprogramowanie musi umożliwiać eksport animacji do plików AVI. 10. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie obiektów liniowych z punktów (na podstawie ich identyfikatorów oraz czasu). Nazwa komponentu liczba licencji Oprogramowanie wraz z licencją komercyjna Desktopowy moduł analityczny do analiz rastrowych 4 Strona 18

19 1. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość korzystania z licencji sieciowej. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać zawansowane analizy na modelu rastrowym zapisu danych. 3. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość powiązania kolejnych procesów analiz przestrzennych w jeden łańcuch, z obsługą iteracji poszczególnych procesów analiz, zmiany danych wejściowych oraz pętli. Powiązanie analiz przestrzennych ma się odbywać za pomocą interfejsu graficznego, który obsługuje przeciąganie/upuszczanie narzędzi do wykonania analiz oraz danych. 4. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość konwersji danych z formatu rastrowego na wektorowy i odwrotnie. 5. Oprogramowanie musi zapewnić zapis danych rastrowych do formatu.img,.tif oraz Esri grid. 6. Oprogramowanie musi pozwalać tworzyć histogramy dla rastrów. 7. Oprogramowanie musi obsługiwać tworzenie wynikowych rastrów, na podstawie ściśle określonych warunków matematycznych dla źródłowych rastrów. 8. Oprogramowanie musi pozwalać na obliczanie gęstości występowania punktów lub linii i przedstawienie wyniku w postaci rastra. 9. Oprogramowanie musi umożliwić tworzenia rastrów przedstawiających odległość każdej komórki do zdefiniowanego miejsca lub miejsc. Oprogramowanie musi mieć możliwość przy obliczaniu odległości, uwzględnienie wag (oporu) dla poszczególnych komórek rastra źródłowego. 10. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość ekstrakcji części źródłowego rastra na podstawie atrybutów lub położenia przestrzennego zdefiniowanego przez wielokąt lub okrąg. 11. Oprogramowanie musi zapewniać generalizację wartości komórek rastra. 12. Oprogramowanie musi umożliwiać symulację przepływu wody na powierzchni terenu. Udostępnia narzędzia do tworzenia sieci rzecznej, dorzecza i zlewni. 13. Oprogramowanie musi zapewniać analizy wody gruntowej z wykorzystaniem metodologii Darcy ego. 14. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie interpolacji punktów i zapis powstałej powierzchni jako raster. Interpolacja musi obsługiwać metodę Kriging, Spline oraz IDW. 15. Oprogramowanie musi posiadać możliwości wykonywania operacji matematycznych na wielu rastrach (algebra mapy). 16. Oprogramowanie musi pozwalać wykonywać klasyfikację nadzorowaną i nienadzorowaną. 17. Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzania analiz rastrowych bazujących na sąsiedztwie komórek ze źródłowego rastra. 18. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie rastrów o stałej wartości lub zmiennej (rozkład losowy lub normalny). 19. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie wynikowego rastra na podstawie zamiany wartości z rastra źródłowego (reklasyfikacja) jak również na podstawie funkcji transformacji z określeniem wartości minimalnej i maksymalnej nowego rastra. 20. Oprogramowanie musi zapewnić przeprowadzanie analiz topografii terenu takich jako spadki, ekspozycja, generowanie warstwic, cieniowanej rzeźby terenu. 21. Oprogramowanie musi zapewniać wyznaczanie stref widoczności z punktów obserwacyjnych. 22. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania analiz przydatności terenu. 23. Oprogramowanie musi obsługiwać analizy wykonywane za pomocą logiki binarnej (zero-jedynkowej) oraz rozmytej (fuzzy). Strona 19

20 Nazwa komponentu liczba licencji Oprogramowanie wraz z licencją komercyjną Desktopowy moduł analityczny do analiz sieciowych 4 1. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość korzystania z licencji sieciowej. 2. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do tworzenia danych o charakterze sieciowym z możliwością zarządzania połączeniami pomiędzy warstwami liniowymi i punktowymi. Musi istnieć możliwość określenia która warstwa przechodzi dołem, a która górą (np. w wypadku występowania wiaduktu). 3. Oprogramowanie musi pozwalać na stworzenie sieci z już istniejących warstw, np. w formacie.shp. 4. Oprogramowanie musi pozwalać na symbolizację i etykietowanie poszczególnych warstw w sieci, jak również złączenia tabel i edycję atrybutów. 5. Oprogramowanie musi pozwalać na przeprowadzanie analiz sieciowych z uwzględnieniem wprowadzonych przez użytkownika barier w formie punktu, odcinka lub strefy, które w zależności od potrzeb całkowicie blokują przejazd lub opóźniają go. Musi być możliwe wprowadzanie barier zapisanych w pliku.shp. Musi również istnieć możliwość ustawienia typu trasy, który jest preferowany lub którego należy unikać. 6. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do wyznaczania trasy na sieci z uwzględnieniem kosztu przejazdu. Koszt może być wyrażony jako czas przejazdu lub pokonywana odległość. 7. Oprogramowanie musi pozwalać na znalezienie najbliższego obiektu lub określonej liczby obiektów od punktu wyznaczonego przez użytkownika. Musi również istnieć możliwość znalezienia punktów w określonej odległości lub o określonym koszcie przejazdu. 8. Oprogramowanie musi pozwalać na wyznaczanie obszaru obsługiwanego przez dany obiekt na sieci z uwzględnieniem kosztu (np. czasu dojazdu lub pokonanej odległości). 9. Oprogramowanie musi pozwalać na wyznaczenie matrycy kosztów przejazdu pomiędzy wieloma punktami początkowymi i wieloma punktami końcowymi jednocześnie. 10. Oprogramowanie musi pozwalać na przeprowadzenie optymalizacji tras dla floty pojazdów obsługujących wyznaczone obiekty na sieci. Analiza musi posiadać możliwość wprowadzenia parametrów takich jak przerwy kierowców, możliwości i koszty użytkowania pojazdów, zasięg pojazdów, czas dostępności obiektów na sieci, czas wykonywania czynności serwisowych. 11. Oprogramowanie musi pozwalać na przeprowadzenie analizy optymalizacji alokacji zasobów. Analiza musi uwzględniać użytkowników zasobów, wybór najlepszych punktów alokacji zasobów z wielu lokalizacji oraz maksymalną ilość zasobów dostępną w danym punkcie. 12. Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzanie funkcjonalności za pomocą skryptów w języku Python. 13. W oprogramowaniu musi istnieć możliwość stworzenia zautomatyzowanego ciągu następujących po sobie procesów analiz z możliwością ustalenia i edycji parametrów wejściowych. Tworzenie ciągu procesów musi się odbywać bez konieczności programowania za pomocą dodawania lub usuwania narzędzi z procesu w interfejsie graficznym. Strona 20

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo