TECHNOLOGIE SIECI WEB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE SIECI WEB"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadzący: dr inż. Jan Prokop, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ĆWICZENIE nr 8 Temat: Podstawy technologii AJAX Specyfikacja obiektu XMLHttpRequest: 1. Dodanie do strony HTML tekstu z pliku *.txt umieszczonego na serwerze Plik SimpleAjax.txt (Plik umieszczony jest na serwerze WWW pod adresem Tekst pobrany przez AJAX z pliku SimpleAjax.txt!!! Plik SimpleAjax.html <head><title>simple Ajax</title> <script type="text/javascript"> function ajaxfunction() { var xmlhttp; var p = document.getelementbyid("id1"); // Firefox, Opera 8.0+, Safari xmlhttp=new XMLHttpRequest(); catch(e) { // Internet Explorer xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); catch(e) { xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); catch(e) { alert("your browser does not support AJAX!"); return false; xmlhttp.onreadystatechange=function() { if(xmlhttp.readystate==4) { p.innerhtml = xmlhttp.responsetext; xmlhttp.open("get", "http://java.prz.rzeszow.pl/ajax/simpleajax.txt", true); xmlhttp.send(null); </script> </head> <div><input type="button" value="zmień tekst" onclick="ajaxfunction()";" /></div> <p id = "id1"> Ten tekst zostanie zmieniony przez AJAX! </p>

2 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 2 2. Aplikacja zwracająca adres IP plik getipajax.html Pliki aplikacji zainstalowane na serwerze pod adresem Plik getipajax.html <head><title>get IP AJAX</title> <script src = "getipajax.js" type = "text/javascript"></script></head> <form name = "formularz"> <table align="center" width="400" bgcolor="#cccc99" cellspacing="10"> <tr><td align="center"><b>host Name</b></td></tr> <tr><td align="center"><input type = "text" name = "host" /></td></tr> <tr><td align="center"> <input type = "button" value = "Send" onclick="myrequestajax(value)"></td> </tr> <tr><td align="center">adress IP:</td></tr> <tr><td align="center"> <span id = "mydiv" style="color:#ff0000; font-weight:bold;"></span></td> </tr></table> </form> Plik getipajax.js var xmlhttp function MyRequestAjax() { xmlhttp = GetXmlHttpObject(); var urll = document.formularz.host.value; var url = "getipajax.php?&host=" + urll; xmlhttp.onreadystatechange = statechanged; xmlhttp.open("get", url, true); xmlhttp.send(null); function statechanged() { if (xmlhttp.readystate == 4 xmlhttp.readystate == "complete") { document.getelementbyid("mydiv").innerhtml=xmlhttp.responsetext; function GetXmlHttpObject() { var request = null; if (window.xmlhttprequest) { request = new XMLHttpRequest(); else if (window.activexobject) { request=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); return request; Plik getipajax.php $ip = ""; $host if ($host!= "") { $ip = gethostbyname($host); echo "$ip"; else { echo "Wpisz adres, np.: 'wp.pl'";

3 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 3 3. Aplikacja kalkulator - plik DivisionAjax.html Pliki aplikacji zainstalowane na serwerze pod adresem Plik DivisionAjax.html <head> <title>ajax Multiply Example</title> <script language="javascript"> function postrequest(strurl){ var request; if(window.xmlhttprequest){ // For Mozilla, Safari,... var request = new XMLHttpRequest(); else if(window.activexobject){ // For Internet Explorer var request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); request.open('post', strurl, true); request.setrequestheader('content-type', 'application/x-www-formurlencoded'); request.onreadystatechange = function(){ if (request.readystate == 4){ updatepage(request.responsetext); request.send(strurl); function updatepage(str){ document.getelementbyid('result').value = str; function calldivision(){ var a = parsefloat(document.form.a.value); var b = parsefloat(document.form.b.value); var url = "DivisionAjax.php?a=" + a + "&b=" + b; postrequest(url); </script> </head> <div style="color:#ff0000; text-align:center; font-weight:bold;"> <h1>ajax Division</h1> <form name="form"> <input type="text" id="a" /> / <input type="text" id="b" /> <input type="button" value=" = " onclick="calldivision()" /> <input type="text" id="result" readonly="readonly" /> </form> </div> Plik DivisionAjax.php $a=$_get["a"]; $b=$_get["b"]; $div=$a/$b; echo $div;

4 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 4 4. Aplikacja wyświetlająca podpowiedzi - plik SuggestAjax.html Pliki aplikacji zainstalowane na serwerze pod adresem Plik SuggestAjax.html <head><script src="suggestajax.js"></script></head> <form>first Name:<input type="text" id="txt1" onkeyup="showhint(this.value)"></form> <p>suggestions: <span id="txthint"></span></p> Plik SuggestAjax.js Plik SuggestAjax.php var xmlhttp function showhint(str) { if (str.length==0) { document.getelementbyid("txthint").innerhtml= ""; return; xmlhttp=getxmlhttpobject() if (xmlhttp==null) { alert ("Your browser does not support AJAX!"); return; var url="suggestajax.php"; url=url+"?q="+str; url=url+"&sid="+math.random(); xmlhttp.onreadystatechange=statechanged; xmlhttp.open("get",url,true); xmlhttp.send(null); function statechanged() { if (xmlhttp.readystate==4) { document.getelementbyid("txthint").innerhtml= xmlhttp.responsetext; function GetXmlHttpObject() { var xmlhttp=null; // Firefox, Opera 8.0+, Safari xmlhttp=new XMLHttpRequest(); catch(e) { // Internet Explorer xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); catch (e) { xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); return xmlhttp; 5. Aplikacja logowania - plik LoginAjax.html header("cache-control: no-cache, mustrevalidate"); header("expires: Mon, 26 Jul :00:00 GMT"); $a[]="anna"; $a[]="andrzej"; $a[]="anatol"; $a[]="bogusław"; $a[]="bożena"; $a[]="diana"; $a[]="dariusz"; $a[]="ewa"; $a[]="feliks"; $a[]="grzegorz"; $a[]="hanna"; $a[]="ilona"; $a[]="maria"; $a[]="natalia"; $a[]="piotr"; $a[]="paweł"; $a[]="ryszard"; $a[]="sławomir"; $a[]="wiktor"; $q=$_get["q"]; if (strlen($q) > 0) { $hint=""; for($i=0; $i<count($a); $i++) { if (strtolower($q)==strtolower(substr($a[ $i],0,strlen($q)))) { if ($hint=="") { $hint=$a[$i]; else { $hint=$hint.", ".$a[$i]; if ($hint == "") { $response="no suggestion"; else {$response=$hint; echo $response; Pliki aplikacji zainstalowane na serwerze pod adresem Plik LoginAjax.php $username=$_get["username"]; $password=$_get["password"]; if($username=="admin" && $password=="admin"){ echo "yes"; else{ echo "No"; 6. Aplikacja GoogleMap uruchomić lokalnie pliki: google_maps_simple.html, google_maps.html, GoogleMapDemo.html (tutorial:

5 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 5 7. Zadanie 7.1. Na serwerze znajduje się skrypt języka PHP: generujący dane w postaci tekstu zawierającego kod tabeli HTML o wyglądzie jak na rysunku: Napisać stronę z przyciskiem JS w technologii AJAX na której po każdorazowym naciśnięciu przycisku odświeżą się dane tabeli Na serwerze znajduje się skrypt języka PHP: generujący plik języka XML o strukturze jak na rysunku: Napisać stronę z przyciskiem JS w technologii AJAX, która wyświetli dane z pliku XML w postaci tabeli HTML: pod którą będzie przycisk, który po każdorazowym kliknięciu będzie odświeżał dane w tabeli.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Plan wykładu. 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Plan wykładu 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Protokół FTP Protokół FTP (File Transfer Protocol) [RFC 959] umożliwia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku JavaScript

Podstawy programowania w języku JavaScript Podstawy programowania w języku JavaScript Część piąta AJAX Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander Consumer Finanse

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander Consumer Finanse Santander Consumer Finanse ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. (081) 469 03 52 eraty@scfinanse.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander

Bardziej szczegółowo

FLEX (16.03.2013) Przygotowanie środowiska developerskiego Hello world w MXML Hello world w ActionScript

FLEX (16.03.2013) Przygotowanie środowiska developerskiego Hello world w MXML Hello world w ActionScript FLEX (16.03.2013) Przygotowanie środowiska developerskiego 1. Uruchomić system operacyjny Linux 2. Pliki z pkt 3 oraz 5 dostępne są pod adresem http://kask.eti.pg.gda.pl/studium/ 3. Pobrać ze strony http://www.adobe.com/devnet/flex/flex-sdk-download-all.html

Bardziej szczegółowo

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014

Sieci Komputerowe. Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014 Sieci Komputerowe Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014 1. SSH SSH (Secure Shell) jest protokołem umożliwiającym zdalną pracę terminalową oraz transfer plików. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku Santander Consumer Bank SA ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 wsparcie@santanderconsumer.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

document.write Skrypt na stronie www

document.write <SCRIPT> <!-- document.write(dzień dobry); //--> </SCRIPT> Skrypt na stronie www document.write Skrypt na stronie www To jest normalny dokument HTML. document.write("to jest JavaScript!")

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

HTML 5. w tworzeniu aplikacji internetowych. czwartek, 5 kwietnia 12

HTML 5. w tworzeniu aplikacji internetowych. czwartek, 5 kwietnia 12 HTML 5 w tworzeniu aplikacji internetowych Agenda HTML 5 w porównaniu do Fleksa HTML 5 w porównaniu do HTML 4 Nowe możliwości HTML 5 jquery Mobile Sencha Touch Komunikacja klient-serwer HTML 5 vs. Flex

Bardziej szczegółowo

5. Przykłady kodu... 13. 5.1 Przycisk Oblicz ratę w opisie produktu... 13 5.1.1 Kod JavaScript...13 5.1.2 Wykorzystanie kodu JavaScript...

5. Przykłady kodu... 13. 5.1 Przycisk Oblicz ratę w opisie produktu... 13 5.1.1 Kod JavaScript...13 5.1.2 Wykorzystanie kodu JavaScript... Żagiel S.A. ul. Zana 39A 20-601 Lublin tel. (081) 469 05 75 ekredyt@zagiel.com.pl ekredyt Żagiel Instrukcja integracji systemów Ecommerce z ekredyt Żagiel Wykonali: Arkadiusz Krakiewicz Dariusz Wójtowicz

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Metody integracji techniki AJAX w aplikacjach Web opartych o platformę Java Enterprise Edition

Metody integracji techniki AJAX w aplikacjach Web opartych o platformę Java Enterprise Edition Jan Mrzygłód 21 października 2006, Kraków Metody integracji techniki AJAX w aplikacjach Web opartych o platformę Java Enterprise Edition Jan Mrzygłód Java Developer Days 2006 www.softwaremind.pl 1 Zobaczmy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe Temat: Język HTML i style CSS Aplikacje internetowe Pracownia specjalistyczna, studia podyplomowe, rok 2011/2012 1. Stwórz formularz HTML pozwalający na rejestrację użytkownika w aplikacji internetowej.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska Delphi i PHP Komunikacja Pomiędzy Delphi i PHP można stworzyć własne aplikacje do komunikacji pomiędzy tymi językami. Służy do tego metoda POST. Dowiesz się... W jaki sposób odebrać dane ze skryptu. W

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo