Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II"

Transkrypt

1 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Projektowanie systemów użytkowych II Zdalny wybór Prac Dyplomowych Diana Kisiała Tomasz Jewiarz Jacek Kucharzewski Informatyka, gr.i rok V Częstochowa 2006/2007

2 Założenia systemu Celem projektu jest zbudowanie aplikacji internetowej pozwalającej na zdalny wybór tematów prac dyplomowych oraz zdalną komunikację Student Promotor. System powinien pozwalać: Studentowi na: o Założenie własnego konta o Przeglądanie listy promotorów wraz z propozycją ich tematów o Rezerwowanie wybranego tematu o Komunikację z promotorem z interfejsu serwisu Promotorowi na : o Dodawanie oraz edycje tematów prac dyplomowych o Edycję swoich danych o Komunikację ze studentem z interfejsu serwisu o Dodawanie i edycję terminów prac dyplomowych Dziekanatowi na : o Dodawanie i edycję kont ze szczególnym uwzględnieniem konta promotora o Aktywacja konta studenta 2

3 Przypadki użycia 3

4 Opis przypadków użycia: 1. Przypadek użycia: Logowanie 1.1. Opis Logowanie umożliwia użytkownikowi wejście do zaawansowanych funkcji systemu w zależności od praw jakie otrzyma może wykonywać różnego rodzaju operacje na swoim koncie. Z logowania korzystają wszyscy aktorzy w systemie : Dziekanat, Student i Promotor Przepływ zdarzeń Przypadek użycia rozpoczyna się w momencie gdy użytkownik otworzy stronę główną serwisu System wyświetla pusty formularz z 2 polami do wypełnienia : login i hasło Użytkownik uzupełnia login i hasło, a następnie wciska przycisk Zaloguj System weryfikuje dane użytkownika i otwiera stronę z opcjami, z których może korzystać Specjalne wymagania Nie ma specjalnych wymagań 1.4. Warunki początkowe: Przed rozpoczęciem tego przypadku użycia użytkownik zarejestrował się w systemie Warunki końcowe Nie ma żadnych warunków końcowych 1.6. Rozszerzenia Nie ma żadnych rozszerzeń 2. Przypadek użycia : Przeglądanie tematów i promotorów 2.1. Opis: Ten przypadek użycia pozwala studentowi przeglądać propozycje tematów prac dyplomowych oferowanych przez promotorów. Z tego przypadku użycia korzysta aktor : Student 2.2. Przepływ zdarzeń Przypadek użycia rozpoczyna się w momencie gdy Student wybierze z menu opcję Promotorzy i Tematy prac dyplomowych Tematy prac dyplomowych Student wybiera opcję Promotorzy i Tematy prac dyplomowych System odczytuje dostępną listę promotorów Student wybiera z listy promotora System odczytuje dostępną listę wolnych tematów dla wybranego promotora wraz z informacją o promotorze System wyświetla informacje o wybranym temacie oraz opcję Zarezerwuj temat Student wybiera Zarezerwuj temat System zmienia status tematu z Wolny na Zajęty oraz wysyła wypełniony formularz do promotora z kopią do studenta Specjalne wymagania Nie ma żadnych wymagań Warunki początkowe: Przed rozpoczęciem tego przypadku użycia użytkownik zalogował się w systemie. 4

5 2.5. Warunki końcowe Nie ma żadnych warunków końcowych 2.6. Rozszerzenia Nie ma żadnych rozszerzeń 3. Przypadek użycia : Dodaj / edytuj temat 3.1. Opis: Ten przypadek użycia pozwala Promotorowi dodać lub edytować istniejący już temat prac dyplomowych. Z tego przypadku użyci korzysta Aktor: Promotor 3.2. Przepływ zdarzeń Przypadek użycia rozpoczyna się w momencie gdy Promotor wybierze z menu opcję Tematy prac dyplomowych Tematy prac dyplomowych Promotor wybiera opcję Tematy prac dyplomowych System odczytuje dostępną listę tematów z możliwością ich edycji oraz opcją Dodaj nowy temat Promotor wybiera opcję Dodaj nowy temat System wyświetla formularz z następującymi polami do wypełniana : temat pracy, opis tematu Promotor wypełnia pola, a następnie wciska przycisk Zapisz 3.3. Przepływy alternatywne Edytuj temat Promotor wybiera opcję Tematy prac dyplomowych System odczytuje dostępną listę tematów z możliwością ich edycji oraz opcją Dodaj nowy temat Promotor wybiera opcję Edytuj temat System wyświetla formularz z następującymi polami do edycji : temat pracy, opis tematu, dla ilu osób temat, specjalne wymagania Promotor edytuje pola, a następnie wciska przycisk Zapisz 3.4. Specjalne wymagania Promotor może edytować tylko temat, który nie ma statusu Zajęty 3.5. Warunki początkowe: Przed rozpoczęciem tego przypadku użycia użytkownik zalogował się w systemie Warunki końcowe Nie ma żadnych warunków końcowych 3.7. Rozszerzenia Nie ma żadnych rozszerzeń 5

6 6 Diagram Encji : STUDENT PK studentid Rok Index FK1 SpecjalnoscId Typ FK3 UzytkownicyId FK4 TematId SPECJALNOSC PK specjalnoscid Nazwa FK1 KierunekId TEMATY_PRAC PK tematid Temat Opis Status FK1 PromotorId Zaproponowany WYDZIAL PK wydzialid Nazwa INSTYTUT PK instytutid Nazwa FK1 WydzialId UZYTKOWNICY PK uzytkownikid FK1 RolaId Status Imie Nazwisko Login HAslo ROLE PK roleid Nazwa Promotor PK promotorid FK1 UzytkownikId FK2 InstytutId Tytul text OBRONA PK obronaid FK1 TematId Data WIADOMOSC PK wiadomosciid FK1 studentid FK2 PromotorId Tytul Tresc Data kierunek KIERUNEK PK kieerunekid Nazwa FK1 WydzialId

7 Opis tabel : ROLE Tabela przechowująca informację o rolach jakie użytkownicy mogą spełniać w systemie, na podstawie, których użytkownik dostaje odpowiednie prawa. Np. Dziekanat, Promotor czy Student Struktura tabeli: CREATE TABLE `role` ( `rolaid` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `nazwa` char(20) default NULL, PRIMARY KEY (`rolaid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; UZYTKOWNICY Tabela zawiera informację o wszystkich użytkownikach systemie. Przechowuje takie dane jak : Imię, Nazwisko, , Login, Hasło, informację o tym czy użytkownik jest aktywny w systemie oraz jaką spełnia w nim rolę. Struktura tabeli: CREATE TABLE `uzytkownicy` ( `uzytkownikid` char(32) NOT NULL default '', `rolaid` int(4) default NULL, `imie` char(100) default NULL, `nazwisko` char(100) default NULL, `mail` char(100) default NULL, `login` char(100) default NULL, `haslo` char(100) default NULL, `status` char(1) default NULL, PRIMARY KEY (`uzytkownikid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; STUDENT Tabel ta przechowuje wszystkie informacje odnośnie studentów: Nr indexu, specjalność, typ studiów ( dzienne, zaoczne itp. ) Struktura tabeli: CREATE TABLE `student` ( `studentid` char(32) NOT NULL default '', `uzytkownikid` char(32) default NULL, `indeks` char(10) default NULL, `rok` int(4) default NULL, `wydzial` int(6) default NULL, `kierunek` int(6) default NULL, 7

8 `specjalnosc` int(6) default NULL, `typ` int(1) default NULL, `promotorid` char(32) default NULL, `tematid` char(32) default NULL, PRIMARY KEY (`studentid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; SPECJALNOSC Tabela przechowująca wszystkie specjalności na uczelni Struktura tabeli: CREATE TABLE `specjalnosc` ( `specjalnoscid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment, `kierunekid` int(6) default NULL, `nazwa` char(150) default NULL, PRIMARY KEY (`specjalnoscid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ; KIERUNEK Tabela przechowująca wszystkie kierunki studiów Struktura tabeli: CREATE TABLE `kierunek` ( `kierunekid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment, `wydzialid` int(6) default NULL, `nazwa` char(150) default NULL, PRIMARY KEY (`kierunekid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; WYDZIAL Tabela przechowująca listę wydziałów na uczelni Struktura tabeli: CREATE TABLE `wydzial` ( `wydzialid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment, `nazwa` char(150) default NULL, PRIMARY KEY (`wydzialid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ; INSTYTUT Tabela przechowująca wszystkie instytuty na uczelni Struktura tabeli: 8

9 CREATE TABLE `instytut` ( `instytutid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment, `wydzialid` int(6) default NULL, `nazwa` char(150) default NULL, PRIMARY KEY (`instytutid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ; PROMOTOR Tabela zawierająca informację o promotorze tytuł naukowy, krótką informację oraz instytut, w którym pracuje Struktura tabeli: CREATE TABLE `promotor` ( `promotorid` varchar(32) NOT NULL default '', `uzytkownikid` varchar(32) default NULL, `wydzial` int(6) default NULL, `instytut` int(6) default NULL, `tytul` varchar(25) default NULL, `info` text, PRIMARY KEY (`promotorid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; WIADOMOSC Tabela przechowująca wszystkie wiadomości jakie zostały przesłane między użytkownikami. Struktura tabeli: CREATE TABLE `wiadomosc` ( `wiadomoscid` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `studentid` varchar(32) default NULL, `promotorid` varchar(32) default NULL, `tytul` varchar(150) default NULL, `tresc` text, `kierunek` tinyint(1) default NULL COMMENT '0 - student 1- promotor', `data` varchar(11) default NULL, PRIMARY KEY (`wiadomoscid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; TEMAT_PRAC Tabela przechowująca informację o tematach prac dyplomowych. Zawiera : temat pracy, krótki opis, promotora tematu oraz czy temat jest jeszcze wolny. 9

10 Struktura tabeli: CREATE TABLE `temat` ( `tematid` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `temat` varchar(255) default NULL, `opis` text, `status` char(1) default NULL, `promotorid` varchar(32) default NULL, `zaproponowany` varchar(32) default NULL, PRIMARY KEY (`tematid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; OBRONA Tabela zawierająca informację o terminach obrony prac dyplomowych. Struktura tabeli: CREATE TABLE `obrona` ( `obronaid` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `tematid` int(11) default NULL, `data` date default NULL, PRIMARY KEY (`obronaid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 10

11 Diagramy czynności: Logowanie: Rys. 1. Diagram czynności - Logowanie 11

12 Rejestracja studenta : Rys. 2. Diagram czynności Rejestracja Studenta 12

13 Aktywacja konta Studenta przez administratora: Rys. 3. Diagram czynności Aktywacja konta Studenta 13

14 Wybór tematu pracy: Rys. 4. Diagram czynności wybór tematu pracy dyplomowej 14

15 Diagramy komunikacji Zarządzanie wiadomościami: Rys. 6. Diagram komunikacji wybór tematu pracy dyplomowej Proponowanie tematu przez Studenta: Rys. 7. Diagram komunikacji propozycja tematu 15

16 Realizacja Serwisu: Strona główna: Po wejściu na stronę główną serwisu pojawia się panel logowania, pozwalający na wejście w zaawansowane funkcje serwisu. Rys.8. Panel główny serwisu Dodatkowo, każdy użytkownik niezarejestrowany może dokonać rejestracji wybierając opcję Rejestracja Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić pola, a następnie wybrać Zarejestruj. Aby można było się zalogować na swoje konto, należy udać się do Dziekanatu w celu weryfikacji danych oraz aktywacji konta. Rejestracja : Rys.9. Formularz rejestracyjny dla Studenta 16

17 Panel dziekanatu: Panel ten pozwala na zarządzanie Studentami oraz Promotorami. Zarządzanie Studentami : Rys.10. Panel główny Dziekanatu Po wybraniu z menu opcji Studenci wyświetla się lista wszystkich zarejestrowanych studentów. Użytkownik Dziekanat może aktywować nowo powstałe konto oraz usunąć konto nieaktywne z różnych przyczyn : np. dane studenta są niezgodne z prawdą, student nie zgłosił się w przeciągu 7 dni z prośbą o aktywację konta itp. Lista Studentów : Rys.11. Lista studentów 17

18 Jedną z głównych funkcji Dziekanatu jest rejestracja nowych Promotorów oraz zarządzanie już istniejącymi. Zarządzanie Promotorami : Rys. 12. Zarządzanie promotorami W celu rejestracji nowego promotora należy wybrać opcję Promotorzy, a następnie Dodaj promotora. Następnie wypełnić formularz i wybrać opcję Zarejestruj Dodawanie nowego Promotora : Rys. 13. Formularz do rejestracji nowego Promotora 18

19 Po rejestracji nowy Promotor pojawi się na Liście Promotorów : Lista Promotorów : Rys. 14. Lista promotorów 19

20 Konto Promotora : Każdy Promotor po zalogowaniu się na swoje konto może : Przejrzeć listę Studentów piszących u niego pracę Zmienić swoje dane Wysłać wiadomość do swoich Studentów Dodać nowy temat Pracy Dyplomowej Przyjąć oraz zatwierdzić temat przysłany przez Studenta Rys.15. Panel główny Promotora Zarządzanie tematami : Każdy Promotor może edytować swoje tematy prac dyplomowych. W tym celu należy wybrać opcję Prace dyplomowe, a następnie pojawi się Panel, w którym można dodać nową propozycję tematu, wyświetlić tematy tuż istniejące oraz zedytować je. Tematy posortowane są według następujących kategorii : Aktualne czyli wszystkie te, które są w trakcie pisania przez Studentów Moje propozycje czyli propozycje tematów Promotora Propozycje studentów czyli wszystkie propozycje tematów przyslane przez Studentów, które może zatwierdzić bądź odrzucić Archiwum czyli wszystkie tematy po obronie. 20

21 Rys.16. dodawanie nowego tematu. Dodawanie daty obrony : W momencie zatwierdzenia daty obrony pracy dyplomowej Promotor może wprowadzić termin w panelu. Rys.17. Dodawanie terminu obrony pracy 21

22 Panel wiadomości : Jedną z ważniejszych opcji panelu jest możliwość komunikacji pomiędzy Studentem a Promotorem. Panel Wiadomości pozwala na wysłanie wiadomości do pojedynczego Studenta z listy Studentów, którzy są zapisani do danego Promotora. Aby przejrzeć listę wiadomości należy wybrać opcję Wiadomości. Następnie z wybieralnych list można wybrać następujące opcje : Wiadomości odebrane Wiadomości wysłane Wiadomości od konkretnego Studenta lub wszystkich Studentów Rys.18. Obsługa wiadomości 22

23 Panel Studenta : Student po rejestracji i aktywacji swojego konta, może się zalogować do swojego panelu, w którym jako pierwszą z opcji, która może wybrać, pojawi się możliwość wybrania promotora oraz tematu pracy. Rys. 19. Panel główny Studenta Wybór tematu: Aby wybrać temat należy wybrać opcję Wybierz promotora oraz temat pracy dyplomowej. Następnie pojawi się panel,w którym można przejrzeć wszystkie wolne tematy wybranych promotorów. Każdy temat zawiera krótki opis czego dotyczy oraz opcję Zarezerwuj. Jeżeli Student posiada swój własny temat, który chce zaproponować wybranemu Promotorowi może wybrać opcję Zaproponuje własny temat, a następnie wprowadzić wszystkie potrzebne informacje: temat, opis oraz wysłać do Promotora. 23

24 Rys. 20. Lista tematów Panel Studenta po wyborze tematu : Po wybraniu tematu w panelu Studenta pojawiają się nowa opcja: możliwość wysyłania i odbierania wiadomości do swojego Promotora. Rys. 21. Wiadomości 24

25 Przykład rozwiązania Klasa do obsługi Tematów: <?PHP /**yo4cms Zdalny system wyboru pracy dyplomowej Tomasz Jewiarz Diana Kisiała Jacek Kucharzewski 1.0 */ /**Temat klasa sluzaca do zarzadzania tematem pracy * */ class Temat { var $DB; var $temat; /**Page(&$DB) * Konstruktor &$DB - wskaznik na obiekt polaczenia z baza danych */ function Temat(&$DB) { $this->db = &$DB; $this->temat=array(); /**listatematow($idpromotor) * Tworzy tablice z informacjami o tematach proponowanych przez promotora $idpromotor */ function listatematow($idpromotor){ $i=0; $sql="select * FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE promotorid like '".$idpromotor."' AND status like 'p' AND zaproponowany is null ORDER BY temat ASC"; $l=0; $wynik = $this->db->query($sql); while($wiersz = $wynik- >fetchrow(db_fetchmode_assoc)){ $this->temat[$l]['tematid']=$wiersz['tematid']; $this->temat[$l]['temat']=$wiersz['temat']; $this->temat[$l]['opis']=$wiersz['opis']; $this->temat[$l]['promotorid']=$idpromotor; $l++; 25

26 /**listatematow2($idpromotor,$status) * Tworzy tablice z informacjami o tematach przypisanych do promotora * z wyroznieniem na status tematu $idpromotor $status 0 - temat realizowany * 1 - temat proponowany przez promotora * 2 - temat proponowany przez studenta * 3 - tamat archiwalny */ function listatematow2($idpromotor,$status){ $i=0; switch($status){ case '0':$status='z';break; case '1':$status='p';break; case '2':$status='s';break; case '3':$status='a';break; if($status=='z' or $status=='s'){ $q=""; else{ $q=" AND zaproponowany is null "; $sql="select * FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE promotorid like '".$idpromotor."' AND status like '".$status."' ".$q." ORDER BY temat ASC"; $l=0; $wynik = $this->db->query($sql); while($wiersz = $wynik- >fetchrow(db_fetchmode_assoc)){ $this->temat[$l]['tematid']=$wiersz['tematid']; $this->temat[$l]['temat']=$wiersz['temat']; $this->temat[$l]['opis']=$wiersz['opis']; $this->temat[$l]['promotorid']=$idpromotor; if($status=='z' or $status=='a' or $status=='s'){ $sql2="select * FROM ".TABDB_STUDENT." a, ".TABDB_UZYTKOWNICY." b WHERE tematid like '".$wiersz['tematid']."' AND a.uzytkownikid like b.uzytkownikid";//echo $sql; $wynik2 = $this->db->query($sql2); $wiersz2 = $wynik2- >fetchrow(db_fetchmode_assoc); 26

27 $this- >temat[$l]['studentid']=$wiersz2['studentid']; $this->temat[$l]['imie']=$wiersz2['imie']; $this- >temat[$l]['nazwisko']=$wiersz2['nazwisko']; $this->temat[$l]['rok']=$wiersz2['rok']; $data=$this->db->getone("select data FROM ".TABDB_OBRONA." WHERE tematid=".$wiersz['tematid'].""); if($data){ $this->temat[$l]['data']=$data; else{ $this->temat[$l]['data']=' '; $l++; /**listamoichpropozycji($idstudent) * Tworzy liste propozycji tematow studenta $idstudent $l - ilosc propozycji studenta */ function listamoichpropozycji($idstudent){ $i=0; $sql="select * FROM ".TABDB_TEMAT." a, ".TABDB_PROMOTOR." b, ".TABDB_UZYTKOWNICY." c WHERE a.promotorid like b.promotorid AND b.uzytkownikid like c.uzytkownikid AND a.status like 'p' AND a.zaproponowany like '".$idstudent."' ORDER BY a.temat ASC"; //echo $sql; $l=0; $wynik = $this->db->query($sql); while($wiersz = $wynik- >fetchrow(db_fetchmode_assoc)){ $this->temat[$l]['tematid']=$wiersz['tematid']; $this->temat[$l]['temat']=$wiersz['temat']; $this->temat[$l]['opis']=$wiersz['opis']; $this- >temat[$l]['promotorid']=$wiersz['promotorid']; $this->temat[$l]['promotor']=$wiersz['tytul'].' '.$wiersz['nazwisko'].' '.$wiersz['imie']; $this->temat[$l]['studentid']=$idstudent; $l++; return $l; 27

28 /**rezerwuj($idtemat,$idstudent,$idpromotor) * Rezerwuje temat pracy $idtemat $idstudent $idpromotor 1 - zarezerwowano 0 - nie zarezerwowano */ function rezerwuj($idtemat,$idstudent,$idpromotor){ $sql="select status FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE tematid=".$idtemat.""; if('p'==$this->db->getone($sql)){ $this->db->query("update ".TABDB_TEMAT." SET status='z' WHERE tematid=".$idtemat.""); $this->db->query("update ".TABDB_STUDENT." SET promotorid =".$idpromotor.", tematid =".$idtemat." WHERE studentid like '".$idstudent."'"); return 1; else{ return 0; /**zglospropozycje($idstudent,$idpromotor,$tytul,$opis) * student zglasza propozycje tematu $idstudent $idpromotor $tytul $opis 1 */ function zglospropozycje($idstudent,$idpromotor,$tytul,$opis){ $fields_values = array( 'temat' => securitytxt($tytul), 'opis' => securitytxt($opis), 'status' => 's', 'promotorid' => $idpromotor, 'zaproponowany' => $idstudent ); $this->db->autoexecute(tabdb_temat, $fields_values, DB_AUTOQUERY_INSERT); $sql="select tematid FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE status like 's' AND zaproponowany like '".$idstudent."'"; $tematid=$this->db->getone($sql); $this->db->query("update ".TABDB_STUDENT." SET tematid =".$tematid." WHERE studentid like '".$idstudent."'"); return 1; 28

29 /**saveedit($idtemat,$tytul,$opis) * zapisuje zmiany tematu po edycji $idtemat $tytul $opis 1 */ function saveedit($idtemat,$tytul,$opis){ $fields_values = array( 'temat' => securitytxt($tytul), 'opis' => securitytxt($opis) ); $this->db->autoexecute(tabdb_temat, $fields_values, DB_AUTOQUERY_UPDATE,"tematId=".$idtemat); return 1; /**savenew($idpromotor,$tytul,$opis) * Dodanie nowego tematu przez promotora $idpromotor $tytul $opis 1 */ function savenew($idpromotor,$tytul,$opis){ $fields_values = array( 'temat' => securitytxt($tytul), 'opis' => securitytxt($opis), 'status' => 'p', 'promotorid' => $idpromotor ); $this->db->autoexecute(tabdb_temat, $fields_values, DB_AUTOQUERY_INSERT); return 1; /**delete($tematid) * Usuwa temat $tematid 1 */ function delete($tematid){ $this->db->query("delete FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE tematid =".$tematid); return 1; /**savedata($tematid,$data) * zapisuje date obrony pracy 29

30 $tematid $data 1 */ function savedata($tematid,$data){ $ile=$this->db->getone("select count(obronaid) FROM ".TABDB_OBRONA." WHERE tematid=".$tematid.""); if($ile==1){ $fields_values = array( 'data' => $data ); $this->db->autoexecute(tabdb_obrona, $fields_values, DB_AUTOQUERY_UPDATE,"tematId=".$tematId); elseif($ile==0){ $fields_values = array( 'tematid' => $tematid, 'data' => $data ); $this->db->autoexecute(tabdb_obrona, $fields_values, DB_AUTOQUERY_INSERT);?> 30

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta.

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. 1. Strona główna. Na stronie głównej znajdują się informacje o stanie systemu. Jeżeli w chwili

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta.

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. http://www.jokasta.we.po.opole.pl:8081/isapd/ 1. Strona główna. Strona główna znajduje się pod

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek!

Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek! Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek! 1. ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE Wejdź na stronę https://dotacje.fundacjabgk.pl Aby rozpocząć pracę z systemem należy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 -

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 - Przedstawiona dokumentacja UML jest ściśle chroniona prawami autorskimi. Jej celem jest jedynie pokazanie w jaki sposób firma KatMPBSoft, takie dokumentacje przygotowuje. Dokumentacja UML nie może być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD): Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 1/15 Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta UASA III. Konto IV. Administratorzy

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Temat : Centrum Raportowania Sprzedaży w sieciach telefonii komórkowej Wykonali: Pasula Marcin

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych

Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik administratora 1 Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w CRPD...3 1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Pojęcia używane w aplikacji Statusy konkursu 1. Organizacja konkurs jest w trakcie organizacji, ustalania parametrów 2. Otwarty do konkursu można składać zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2. Dodawanie nowego projektu... 4. Dodawanie lokalnego pliku do projektu...

SZYBKI START. Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2. Dodawanie nowego projektu... 4. Dodawanie lokalnego pliku do projektu... SZYBKI START Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2 Dodawanie nowego projektu... 4 Dodawanie lokalnego pliku do projektu.... 5 Dodawanie metryczki do pliku.... 8 Zlecanie wysyłki do biura reklamy. 10

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Samouczek. Użytkownik firmowy

Samouczek. Użytkownik firmowy Samouczek Spis treści 2 1. Rejestracja 3. 2. Logowanie 6. 3. Panel firmowy - Testy 7. 4. Panel firmowy Pracownicy 9. 5. Panel firmowy Stanowiska 10. 6. Panel firmowy Dane firmy 11. 7. Zmiana panelu 12.

Bardziej szczegółowo

MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1

MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1 MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1 Tworząc różnego rodzaju aplikacje natrafiamy na poważny problem utrzymania dobrej organizacji kodu przejrzystej oraz łatwej w rozbudowie. Z pomocą przychodzą

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0. Specyfikacja Techniczna

Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0. Specyfikacja Techniczna Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0 Specyfikacja Techniczna 1. Wymagania serwisu: - PHP w wersji 5 lub większej; - MySQL w wersji 5 lub większej; - menedżer zadań CRON; - biblioteka GD; - włączona funkcja 'mod_rewrite';

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie pracy dyplomowej do isod Poradnik. Opracował dr inż. Grzegorz Wróblewski/wersja 13 czerwca 2014r.

Dodawanie pracy dyplomowej do isod Poradnik. Opracował dr inż. Grzegorz Wróblewski/wersja 13 czerwca 2014r. Dodawanie pracy dyplomowej do konta pracownika Pracę dyplomową rozpoczynamy oczywiście od określenia tematyki. Może to być temat zgłoszony przez studenta lub prowadzącego (szczegóły określa uchwała RW

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 1 1 Wstęp... 3 2 Wnioskowanie o certyfikaty... 3 2.1 Wnioskowanie o certyfikat przez partnera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo