Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II"

Transkrypt

1 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Projektowanie systemów użytkowych II Zdalny wybór Prac Dyplomowych Diana Kisiała Tomasz Jewiarz Jacek Kucharzewski Informatyka, gr.i rok V Częstochowa 2006/2007

2 Założenia systemu Celem projektu jest zbudowanie aplikacji internetowej pozwalającej na zdalny wybór tematów prac dyplomowych oraz zdalną komunikację Student Promotor. System powinien pozwalać: Studentowi na: o Założenie własnego konta o Przeglądanie listy promotorów wraz z propozycją ich tematów o Rezerwowanie wybranego tematu o Komunikację z promotorem z interfejsu serwisu Promotorowi na : o Dodawanie oraz edycje tematów prac dyplomowych o Edycję swoich danych o Komunikację ze studentem z interfejsu serwisu o Dodawanie i edycję terminów prac dyplomowych Dziekanatowi na : o Dodawanie i edycję kont ze szczególnym uwzględnieniem konta promotora o Aktywacja konta studenta 2

3 Przypadki użycia 3

4 Opis przypadków użycia: 1. Przypadek użycia: Logowanie 1.1. Opis Logowanie umożliwia użytkownikowi wejście do zaawansowanych funkcji systemu w zależności od praw jakie otrzyma może wykonywać różnego rodzaju operacje na swoim koncie. Z logowania korzystają wszyscy aktorzy w systemie : Dziekanat, Student i Promotor Przepływ zdarzeń Przypadek użycia rozpoczyna się w momencie gdy użytkownik otworzy stronę główną serwisu System wyświetla pusty formularz z 2 polami do wypełnienia : login i hasło Użytkownik uzupełnia login i hasło, a następnie wciska przycisk Zaloguj System weryfikuje dane użytkownika i otwiera stronę z opcjami, z których może korzystać Specjalne wymagania Nie ma specjalnych wymagań 1.4. Warunki początkowe: Przed rozpoczęciem tego przypadku użycia użytkownik zarejestrował się w systemie Warunki końcowe Nie ma żadnych warunków końcowych 1.6. Rozszerzenia Nie ma żadnych rozszerzeń 2. Przypadek użycia : Przeglądanie tematów i promotorów 2.1. Opis: Ten przypadek użycia pozwala studentowi przeglądać propozycje tematów prac dyplomowych oferowanych przez promotorów. Z tego przypadku użycia korzysta aktor : Student 2.2. Przepływ zdarzeń Przypadek użycia rozpoczyna się w momencie gdy Student wybierze z menu opcję Promotorzy i Tematy prac dyplomowych Tematy prac dyplomowych Student wybiera opcję Promotorzy i Tematy prac dyplomowych System odczytuje dostępną listę promotorów Student wybiera z listy promotora System odczytuje dostępną listę wolnych tematów dla wybranego promotora wraz z informacją o promotorze System wyświetla informacje o wybranym temacie oraz opcję Zarezerwuj temat Student wybiera Zarezerwuj temat System zmienia status tematu z Wolny na Zajęty oraz wysyła wypełniony formularz do promotora z kopią do studenta Specjalne wymagania Nie ma żadnych wymagań Warunki początkowe: Przed rozpoczęciem tego przypadku użycia użytkownik zalogował się w systemie. 4

5 2.5. Warunki końcowe Nie ma żadnych warunków końcowych 2.6. Rozszerzenia Nie ma żadnych rozszerzeń 3. Przypadek użycia : Dodaj / edytuj temat 3.1. Opis: Ten przypadek użycia pozwala Promotorowi dodać lub edytować istniejący już temat prac dyplomowych. Z tego przypadku użyci korzysta Aktor: Promotor 3.2. Przepływ zdarzeń Przypadek użycia rozpoczyna się w momencie gdy Promotor wybierze z menu opcję Tematy prac dyplomowych Tematy prac dyplomowych Promotor wybiera opcję Tematy prac dyplomowych System odczytuje dostępną listę tematów z możliwością ich edycji oraz opcją Dodaj nowy temat Promotor wybiera opcję Dodaj nowy temat System wyświetla formularz z następującymi polami do wypełniana : temat pracy, opis tematu Promotor wypełnia pola, a następnie wciska przycisk Zapisz 3.3. Przepływy alternatywne Edytuj temat Promotor wybiera opcję Tematy prac dyplomowych System odczytuje dostępną listę tematów z możliwością ich edycji oraz opcją Dodaj nowy temat Promotor wybiera opcję Edytuj temat System wyświetla formularz z następującymi polami do edycji : temat pracy, opis tematu, dla ilu osób temat, specjalne wymagania Promotor edytuje pola, a następnie wciska przycisk Zapisz 3.4. Specjalne wymagania Promotor może edytować tylko temat, który nie ma statusu Zajęty 3.5. Warunki początkowe: Przed rozpoczęciem tego przypadku użycia użytkownik zalogował się w systemie Warunki końcowe Nie ma żadnych warunków końcowych 3.7. Rozszerzenia Nie ma żadnych rozszerzeń 5

6 6 Diagram Encji : STUDENT PK studentid Rok Index FK1 SpecjalnoscId Typ FK3 UzytkownicyId FK4 TematId SPECJALNOSC PK specjalnoscid Nazwa FK1 KierunekId TEMATY_PRAC PK tematid Temat Opis Status FK1 PromotorId Zaproponowany WYDZIAL PK wydzialid Nazwa INSTYTUT PK instytutid Nazwa FK1 WydzialId UZYTKOWNICY PK uzytkownikid FK1 RolaId Status Imie Nazwisko Login HAslo ROLE PK roleid Nazwa Promotor PK promotorid FK1 UzytkownikId FK2 InstytutId Tytul text OBRONA PK obronaid FK1 TematId Data WIADOMOSC PK wiadomosciid FK1 studentid FK2 PromotorId Tytul Tresc Data kierunek KIERUNEK PK kieerunekid Nazwa FK1 WydzialId

7 Opis tabel : ROLE Tabela przechowująca informację o rolach jakie użytkownicy mogą spełniać w systemie, na podstawie, których użytkownik dostaje odpowiednie prawa. Np. Dziekanat, Promotor czy Student Struktura tabeli: CREATE TABLE `role` ( `rolaid` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `nazwa` char(20) default NULL, PRIMARY KEY (`rolaid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; UZYTKOWNICY Tabela zawiera informację o wszystkich użytkownikach systemie. Przechowuje takie dane jak : Imię, Nazwisko, , Login, Hasło, informację o tym czy użytkownik jest aktywny w systemie oraz jaką spełnia w nim rolę. Struktura tabeli: CREATE TABLE `uzytkownicy` ( `uzytkownikid` char(32) NOT NULL default '', `rolaid` int(4) default NULL, `imie` char(100) default NULL, `nazwisko` char(100) default NULL, `mail` char(100) default NULL, `login` char(100) default NULL, `haslo` char(100) default NULL, `status` char(1) default NULL, PRIMARY KEY (`uzytkownikid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; STUDENT Tabel ta przechowuje wszystkie informacje odnośnie studentów: Nr indexu, specjalność, typ studiów ( dzienne, zaoczne itp. ) Struktura tabeli: CREATE TABLE `student` ( `studentid` char(32) NOT NULL default '', `uzytkownikid` char(32) default NULL, `indeks` char(10) default NULL, `rok` int(4) default NULL, `wydzial` int(6) default NULL, `kierunek` int(6) default NULL, 7

8 `specjalnosc` int(6) default NULL, `typ` int(1) default NULL, `promotorid` char(32) default NULL, `tematid` char(32) default NULL, PRIMARY KEY (`studentid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; SPECJALNOSC Tabela przechowująca wszystkie specjalności na uczelni Struktura tabeli: CREATE TABLE `specjalnosc` ( `specjalnoscid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment, `kierunekid` int(6) default NULL, `nazwa` char(150) default NULL, PRIMARY KEY (`specjalnoscid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ; KIERUNEK Tabela przechowująca wszystkie kierunki studiów Struktura tabeli: CREATE TABLE `kierunek` ( `kierunekid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment, `wydzialid` int(6) default NULL, `nazwa` char(150) default NULL, PRIMARY KEY (`kierunekid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; WYDZIAL Tabela przechowująca listę wydziałów na uczelni Struktura tabeli: CREATE TABLE `wydzial` ( `wydzialid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment, `nazwa` char(150) default NULL, PRIMARY KEY (`wydzialid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ; INSTYTUT Tabela przechowująca wszystkie instytuty na uczelni Struktura tabeli: 8

9 CREATE TABLE `instytut` ( `instytutid` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment, `wydzialid` int(6) default NULL, `nazwa` char(150) default NULL, PRIMARY KEY (`instytutid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ; PROMOTOR Tabela zawierająca informację o promotorze tytuł naukowy, krótką informację oraz instytut, w którym pracuje Struktura tabeli: CREATE TABLE `promotor` ( `promotorid` varchar(32) NOT NULL default '', `uzytkownikid` varchar(32) default NULL, `wydzial` int(6) default NULL, `instytut` int(6) default NULL, `tytul` varchar(25) default NULL, `info` text, PRIMARY KEY (`promotorid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; WIADOMOSC Tabela przechowująca wszystkie wiadomości jakie zostały przesłane między użytkownikami. Struktura tabeli: CREATE TABLE `wiadomosc` ( `wiadomoscid` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `studentid` varchar(32) default NULL, `promotorid` varchar(32) default NULL, `tytul` varchar(150) default NULL, `tresc` text, `kierunek` tinyint(1) default NULL COMMENT '0 - student 1- promotor', `data` varchar(11) default NULL, PRIMARY KEY (`wiadomoscid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; TEMAT_PRAC Tabela przechowująca informację o tematach prac dyplomowych. Zawiera : temat pracy, krótki opis, promotora tematu oraz czy temat jest jeszcze wolny. 9

10 Struktura tabeli: CREATE TABLE `temat` ( `tematid` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `temat` varchar(255) default NULL, `opis` text, `status` char(1) default NULL, `promotorid` varchar(32) default NULL, `zaproponowany` varchar(32) default NULL, PRIMARY KEY (`tematid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8 ; OBRONA Tabela zawierająca informację o terminach obrony prac dyplomowych. Struktura tabeli: CREATE TABLE `obrona` ( `obronaid` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, `tematid` int(11) default NULL, `data` date default NULL, PRIMARY KEY (`obronaid`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 10

11 Diagramy czynności: Logowanie: Rys. 1. Diagram czynności - Logowanie 11

12 Rejestracja studenta : Rys. 2. Diagram czynności Rejestracja Studenta 12

13 Aktywacja konta Studenta przez administratora: Rys. 3. Diagram czynności Aktywacja konta Studenta 13

14 Wybór tematu pracy: Rys. 4. Diagram czynności wybór tematu pracy dyplomowej 14

15 Diagramy komunikacji Zarządzanie wiadomościami: Rys. 6. Diagram komunikacji wybór tematu pracy dyplomowej Proponowanie tematu przez Studenta: Rys. 7. Diagram komunikacji propozycja tematu 15

16 Realizacja Serwisu: Strona główna: Po wejściu na stronę główną serwisu pojawia się panel logowania, pozwalający na wejście w zaawansowane funkcje serwisu. Rys.8. Panel główny serwisu Dodatkowo, każdy użytkownik niezarejestrowany może dokonać rejestracji wybierając opcję Rejestracja Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić pola, a następnie wybrać Zarejestruj. Aby można było się zalogować na swoje konto, należy udać się do Dziekanatu w celu weryfikacji danych oraz aktywacji konta. Rejestracja : Rys.9. Formularz rejestracyjny dla Studenta 16

17 Panel dziekanatu: Panel ten pozwala na zarządzanie Studentami oraz Promotorami. Zarządzanie Studentami : Rys.10. Panel główny Dziekanatu Po wybraniu z menu opcji Studenci wyświetla się lista wszystkich zarejestrowanych studentów. Użytkownik Dziekanat może aktywować nowo powstałe konto oraz usunąć konto nieaktywne z różnych przyczyn : np. dane studenta są niezgodne z prawdą, student nie zgłosił się w przeciągu 7 dni z prośbą o aktywację konta itp. Lista Studentów : Rys.11. Lista studentów 17

18 Jedną z głównych funkcji Dziekanatu jest rejestracja nowych Promotorów oraz zarządzanie już istniejącymi. Zarządzanie Promotorami : Rys. 12. Zarządzanie promotorami W celu rejestracji nowego promotora należy wybrać opcję Promotorzy, a następnie Dodaj promotora. Następnie wypełnić formularz i wybrać opcję Zarejestruj Dodawanie nowego Promotora : Rys. 13. Formularz do rejestracji nowego Promotora 18

19 Po rejestracji nowy Promotor pojawi się na Liście Promotorów : Lista Promotorów : Rys. 14. Lista promotorów 19

20 Konto Promotora : Każdy Promotor po zalogowaniu się na swoje konto może : Przejrzeć listę Studentów piszących u niego pracę Zmienić swoje dane Wysłać wiadomość do swoich Studentów Dodać nowy temat Pracy Dyplomowej Przyjąć oraz zatwierdzić temat przysłany przez Studenta Rys.15. Panel główny Promotora Zarządzanie tematami : Każdy Promotor może edytować swoje tematy prac dyplomowych. W tym celu należy wybrać opcję Prace dyplomowe, a następnie pojawi się Panel, w którym można dodać nową propozycję tematu, wyświetlić tematy tuż istniejące oraz zedytować je. Tematy posortowane są według następujących kategorii : Aktualne czyli wszystkie te, które są w trakcie pisania przez Studentów Moje propozycje czyli propozycje tematów Promotora Propozycje studentów czyli wszystkie propozycje tematów przyslane przez Studentów, które może zatwierdzić bądź odrzucić Archiwum czyli wszystkie tematy po obronie. 20

21 Rys.16. dodawanie nowego tematu. Dodawanie daty obrony : W momencie zatwierdzenia daty obrony pracy dyplomowej Promotor może wprowadzić termin w panelu. Rys.17. Dodawanie terminu obrony pracy 21

22 Panel wiadomości : Jedną z ważniejszych opcji panelu jest możliwość komunikacji pomiędzy Studentem a Promotorem. Panel Wiadomości pozwala na wysłanie wiadomości do pojedynczego Studenta z listy Studentów, którzy są zapisani do danego Promotora. Aby przejrzeć listę wiadomości należy wybrać opcję Wiadomości. Następnie z wybieralnych list można wybrać następujące opcje : Wiadomości odebrane Wiadomości wysłane Wiadomości od konkretnego Studenta lub wszystkich Studentów Rys.18. Obsługa wiadomości 22

23 Panel Studenta : Student po rejestracji i aktywacji swojego konta, może się zalogować do swojego panelu, w którym jako pierwszą z opcji, która może wybrać, pojawi się możliwość wybrania promotora oraz tematu pracy. Rys. 19. Panel główny Studenta Wybór tematu: Aby wybrać temat należy wybrać opcję Wybierz promotora oraz temat pracy dyplomowej. Następnie pojawi się panel,w którym można przejrzeć wszystkie wolne tematy wybranych promotorów. Każdy temat zawiera krótki opis czego dotyczy oraz opcję Zarezerwuj. Jeżeli Student posiada swój własny temat, który chce zaproponować wybranemu Promotorowi może wybrać opcję Zaproponuje własny temat, a następnie wprowadzić wszystkie potrzebne informacje: temat, opis oraz wysłać do Promotora. 23

24 Rys. 20. Lista tematów Panel Studenta po wyborze tematu : Po wybraniu tematu w panelu Studenta pojawiają się nowa opcja: możliwość wysyłania i odbierania wiadomości do swojego Promotora. Rys. 21. Wiadomości 24

25 Przykład rozwiązania Klasa do obsługi Tematów: <?PHP /**yo4cms Zdalny system wyboru pracy dyplomowej Tomasz Jewiarz Diana Kisiała Jacek Kucharzewski 1.0 */ /**Temat klasa sluzaca do zarzadzania tematem pracy * */ class Temat { var $DB; var $temat; /**Page(&$DB) * Konstruktor &$DB - wskaznik na obiekt polaczenia z baza danych */ function Temat(&$DB) { $this->db = &$DB; $this->temat=array(); /**listatematow($idpromotor) * Tworzy tablice z informacjami o tematach proponowanych przez promotora $idpromotor */ function listatematow($idpromotor){ $i=0; $sql="select * FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE promotorid like '".$idpromotor."' AND status like 'p' AND zaproponowany is null ORDER BY temat ASC"; $l=0; $wynik = $this->db->query($sql); while($wiersz = $wynik- >fetchrow(db_fetchmode_assoc)){ $this->temat[$l]['tematid']=$wiersz['tematid']; $this->temat[$l]['temat']=$wiersz['temat']; $this->temat[$l]['opis']=$wiersz['opis']; $this->temat[$l]['promotorid']=$idpromotor; $l++; 25

26 /**listatematow2($idpromotor,$status) * Tworzy tablice z informacjami o tematach przypisanych do promotora * z wyroznieniem na status tematu $idpromotor $status 0 - temat realizowany * 1 - temat proponowany przez promotora * 2 - temat proponowany przez studenta * 3 - tamat archiwalny */ function listatematow2($idpromotor,$status){ $i=0; switch($status){ case '0':$status='z';break; case '1':$status='p';break; case '2':$status='s';break; case '3':$status='a';break; if($status=='z' or $status=='s'){ $q=""; else{ $q=" AND zaproponowany is null "; $sql="select * FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE promotorid like '".$idpromotor."' AND status like '".$status."' ".$q." ORDER BY temat ASC"; $l=0; $wynik = $this->db->query($sql); while($wiersz = $wynik- >fetchrow(db_fetchmode_assoc)){ $this->temat[$l]['tematid']=$wiersz['tematid']; $this->temat[$l]['temat']=$wiersz['temat']; $this->temat[$l]['opis']=$wiersz['opis']; $this->temat[$l]['promotorid']=$idpromotor; if($status=='z' or $status=='a' or $status=='s'){ $sql2="select * FROM ".TABDB_STUDENT." a, ".TABDB_UZYTKOWNICY." b WHERE tematid like '".$wiersz['tematid']."' AND a.uzytkownikid like b.uzytkownikid";//echo $sql; $wynik2 = $this->db->query($sql2); $wiersz2 = $wynik2- >fetchrow(db_fetchmode_assoc); 26

27 $this- >temat[$l]['studentid']=$wiersz2['studentid']; $this->temat[$l]['imie']=$wiersz2['imie']; $this- >temat[$l]['nazwisko']=$wiersz2['nazwisko']; $this->temat[$l]['rok']=$wiersz2['rok']; $data=$this->db->getone("select data FROM ".TABDB_OBRONA." WHERE tematid=".$wiersz['tematid'].""); if($data){ $this->temat[$l]['data']=$data; else{ $this->temat[$l]['data']=' '; $l++; /**listamoichpropozycji($idstudent) * Tworzy liste propozycji tematow studenta $idstudent $l - ilosc propozycji studenta */ function listamoichpropozycji($idstudent){ $i=0; $sql="select * FROM ".TABDB_TEMAT." a, ".TABDB_PROMOTOR." b, ".TABDB_UZYTKOWNICY." c WHERE a.promotorid like b.promotorid AND b.uzytkownikid like c.uzytkownikid AND a.status like 'p' AND a.zaproponowany like '".$idstudent."' ORDER BY a.temat ASC"; //echo $sql; $l=0; $wynik = $this->db->query($sql); while($wiersz = $wynik- >fetchrow(db_fetchmode_assoc)){ $this->temat[$l]['tematid']=$wiersz['tematid']; $this->temat[$l]['temat']=$wiersz['temat']; $this->temat[$l]['opis']=$wiersz['opis']; $this- >temat[$l]['promotorid']=$wiersz['promotorid']; $this->temat[$l]['promotor']=$wiersz['tytul'].' '.$wiersz['nazwisko'].' '.$wiersz['imie']; $this->temat[$l]['studentid']=$idstudent; $l++; return $l; 27

28 /**rezerwuj($idtemat,$idstudent,$idpromotor) * Rezerwuje temat pracy $idtemat $idstudent $idpromotor 1 - zarezerwowano 0 - nie zarezerwowano */ function rezerwuj($idtemat,$idstudent,$idpromotor){ $sql="select status FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE tematid=".$idtemat.""; if('p'==$this->db->getone($sql)){ $this->db->query("update ".TABDB_TEMAT." SET status='z' WHERE tematid=".$idtemat.""); $this->db->query("update ".TABDB_STUDENT." SET promotorid =".$idpromotor.", tematid =".$idtemat." WHERE studentid like '".$idstudent."'"); return 1; else{ return 0; /**zglospropozycje($idstudent,$idpromotor,$tytul,$opis) * student zglasza propozycje tematu $idstudent $idpromotor $tytul $opis 1 */ function zglospropozycje($idstudent,$idpromotor,$tytul,$opis){ $fields_values = array( 'temat' => securitytxt($tytul), 'opis' => securitytxt($opis), 'status' => 's', 'promotorid' => $idpromotor, 'zaproponowany' => $idstudent ); $this->db->autoexecute(tabdb_temat, $fields_values, DB_AUTOQUERY_INSERT); $sql="select tematid FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE status like 's' AND zaproponowany like '".$idstudent."'"; $tematid=$this->db->getone($sql); $this->db->query("update ".TABDB_STUDENT." SET tematid =".$tematid." WHERE studentid like '".$idstudent."'"); return 1; 28

29 /**saveedit($idtemat,$tytul,$opis) * zapisuje zmiany tematu po edycji $idtemat $tytul $opis 1 */ function saveedit($idtemat,$tytul,$opis){ $fields_values = array( 'temat' => securitytxt($tytul), 'opis' => securitytxt($opis) ); $this->db->autoexecute(tabdb_temat, $fields_values, DB_AUTOQUERY_UPDATE,"tematId=".$idtemat); return 1; /**savenew($idpromotor,$tytul,$opis) * Dodanie nowego tematu przez promotora $idpromotor $tytul $opis 1 */ function savenew($idpromotor,$tytul,$opis){ $fields_values = array( 'temat' => securitytxt($tytul), 'opis' => securitytxt($opis), 'status' => 'p', 'promotorid' => $idpromotor ); $this->db->autoexecute(tabdb_temat, $fields_values, DB_AUTOQUERY_INSERT); return 1; /**delete($tematid) * Usuwa temat $tematid 1 */ function delete($tematid){ $this->db->query("delete FROM ".TABDB_TEMAT." WHERE tematid =".$tematid); return 1; /**savedata($tematid,$data) * zapisuje date obrony pracy 29

30 $tematid $data 1 */ function savedata($tematid,$data){ $ile=$this->db->getone("select count(obronaid) FROM ".TABDB_OBRONA." WHERE tematid=".$tematid.""); if($ile==1){ $fields_values = array( 'data' => $data ); $this->db->autoexecute(tabdb_obrona, $fields_values, DB_AUTOQUERY_UPDATE,"tematId=".$tematId); elseif($ile==0){ $fields_values = array( 'tematid' => $tematid, 'data' => $data ); $this->db->autoexecute(tabdb_obrona, $fields_values, DB_AUTOQUERY_INSERT);?> 30

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Pracownia specjalistyczna, studia niestacjonarne, stopień I, rok 2014/2015 Każdy z projektów oceniany będzie również w zakresie wyglądu maksymalna ilość punktów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ Skomur J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek Boya- Żeleńskiego 39 95-100 Zgierz Tel: 42 716-76-60 e-mail: info@skomur.com.pl MENU - Wywołuje główne menu. Strzałka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo