Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach"

Transkrypt

1 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015

2 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 2 1 Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek przedszkola 1.2 Rok budowy 1983 Urząd Gminy Lądek 1.4 Adres budynku Dolany 84A gm. Lądek ul. Rynek Lądek 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: ; Kazimierz Biskupi, REGON Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje: Inż. Kamila Jędrzejak 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac: Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego: 1. mgr inż. Paweł Filaber Obliczenia, opracowanie wyników 5. Miejscowość: Kazimierz Biskupi Data wykonania opracowania: r Spis treści: 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU WYKAZ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH WYBRANYCH DO ANALIZY OPŁACALNOŚCI NA PODSTAWIE WYWIADU ORAZ OCENY STANU TECHNICZNEGO OKREŚLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO 15 8 ANALIZA EKOLOGICZNA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU... 30

3 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 3 2 Karta audytu energetycznego zespołu budynków 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja / technologia budynku Tradycyjna murowana 2. Liczba kondygnacji 2 3. Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 749,30 4. Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 420,88 5. Powierzchnia użytkowa budynku [m 2 ] 277,52 6. Powierzchnia innych pomieszczeń (klatki schodowe, pomieszczenia piwniczne) [m2] 7. Liczba lokali 1 8. Liczba osób użytkujących budynek ,36 9. Sposób przygotowania ciepłej wody Terma elektryczna 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Kocioł węglowy 11. Współczynnik kształtu A/V [m 2 /m 3 ] 1,30 2. Współczynniki przenikania ciepła W/(m 2 K) przed po 1. Dach 33,5 cm 1,336 0, Drzwi zewnętrzne nowe 1,700 1, Drzwi zewnętrzne stare 3,100 1, Okno zewnętrzne nowe 1,300 1, Okna stare 3,600 0, Podłoga w piwnicy 45,5 cm 0,346 0, Strop ciepło do dołu 29,0 cm 0,968 0, Ściana zewnętrzna piwnicy 1,428 0, Ściana zewnętrzna 1,067 0, Ściana zewnętrzna przy gruncie 39,0 cm 0,696 0, Sprawności składowe systemu ogrzewania 1. Sprawność wytwarzania 0,60 0,82 2. Sprawność przesyłania 0,80 0,90 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,77 0,89 4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00 5. Ogólna sprawność systemu dystrybucji ciepła 0,37 0,66 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00 7. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,00 1,00 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna ) naturalna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Okna/ kanały wentylacyjne Okna/ kanały wentylacyjne 3. Strumień powietrza wentylacyjnego * [m 3 /h] Liczba wymian [1/h] 0,43 0,43 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kw] 37,46 19,08 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 4,79 4,79 3. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu[gj/rok] 214,31 59,67

4 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 4 4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 5. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. z uwzględnieniem sprawności systemu [GJ/rok] 6. Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 7. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m 2 rok)] 8. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m 2 rok)] 9. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kwh/(m 3 rok)] 6. Opłaty jednostkowe obowiązujące w dniu sporządzenia audytu Centralne ogrzewanie 579,84 90,85 13,32 13,32 571, Opłata za 1GJ na ogrzewanie [zł] 28,71 28,71 2. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] 0,00 0,00 3. Opłata stała abonamentowa [zł] 0,00 0,00 Ciepła woda użytkowa 4. Opłata za 1GJ na ogrzewanie [zł] 269,90 269,90 5. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] 0,00 0,00 6. Opłata stała abonamentowa [zł] 0,00 0,00 7. Opłata za ogrzanie 1 m 3 wody użytkowej [zł] 44,38 44,38 8. Opłata za ogrzanie 1m 2 pow. użytkowej [zł/m-c] 5,00 0,78 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana suma kredytu [zł] ,85 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 82,4% Planowane koszty całkowite [zł] ,12 Premia termomodernizacyjna [zł] ,53 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,26 *) Strumień powietrza wentylacyjnego policzony w załączniku nr 1. **) Zużycie CWU wyliczono w załączniku nr 2. Wartość zapotrzebowania na ciepło na podgrzanie wody wykorzystano jedynie do obliczenia procentowej oszczędności zużycia ciepła na cele co i cwu w poszczególnych wariantach termomodernizacyjnych.

5 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 5 3 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 3.1 Cel pracy Podstawowym celem jest optymalizacja zakresu inwestycji termomodernizacji budynku przedszkola. Opracowanie swoim zakresem obejmuje: ocenę stanu istniejącego budynku pod kątem izolacyjności cieplnej przegród, ocenę stanu istniejących wewnętrznych instalacji ogrzewczych wraz ze źródłem ciepła, propozycję rozwiązań termomodernizacyjnych pozwalających na zmniejszenie zużycia ciepła w rozpatrywanym budynku, procedurę wyboru optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, Realizacja powyższych przedsięwzięć ma prowadzić do zmniejszenia kosztów ogrzewania i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. 3.2 Dokumentacja projektowa Projekt techniczny budynku. Inwentaryzacja budynku wykonana na potrzeby opracowania. 3.3 Inne dokumenty: Aktualne ceny nośnika energii. Dane dostarczone przez inwestora dotyczące źródła ciepła, instalacji, itp. Wizja lokalna. Obowiązujące normy i rozporządzenia: - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz. U. Nr.223, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

6 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 6 użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. - PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". - PN-EN ISO "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania". - PN-EN ISO "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne". - PN-EN "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego". - PN-EN ISO Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia. 3.4 Wizja lokalna Sierpień 2015 roku. 3.5 Zadeklarowany maksymalny udział własny na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wysokość kredytu możliwego do zaciągnięcia: Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z działania WRPO, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. 3.6 Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy) Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu: Należy zmodernizować instalację centralnego ogrzewania. Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Należy wykonać ocieplenie dachu. Należy wymienić starą stolarkę otworową w budynku. Należy obniżyć koszty ogrzewania budynku. Należy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia produkcji ciepła dla budynku.

7 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 7 Spłata kredytu bankowego powinna być dokonywana głównie z uzyskanych oszczędności kosztów ogrzewania. Wszystkie elementy budynku poddawane termomodernizacji należy dopasować tak aby spełniały warunki techniczne mające zacząć obowiązywać w 2021roku.

8 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 8 4 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku oraz ocena stanu technicznego 4.1 Dane ogólne Adres Dolany 84A Rok budowy 1983 Technologia Tradycyjna Powierzchnia użytkowa budynku m 2 277,52 Kubatura ogrzewana budynku m 3 749,30 Liczba użytkowników os. 25 Współczynnik kształtu A/V [m 2 /m 3 ] 1, Rysunki i zdjęcia budynku załącznik nr Konstrukcja budynku Budynek oddawano do użytkowania w 1983 roku. Został on wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. Współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród można scharakteryzować następująco: Przegroda U, W/m 2 K R, m 2 K/W Istniejące Wymagane* Istniejące Wymagane* Ściana zewnętrzna 1,067 0,20 0,937 5,00 Ściana piwnicy (cokołowa) 1,428 0,20 0,700 5,00 Dach 1,336 0,15 0,749 6,70 Strop ciepło do dołu 29,0 cm 0,968 0,30 1,033 3,33 *)wymagane w rozumieniu WT2021. Wartości współczynnika oporu przejmowania są niższe od obecnie obowiązujących. 4.4 Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa w budynku jest częściowo nowa PCV szczelna o niskim współczynniku przenikania ciepła. Stan techniczny jest dobry i nie wymaga wymiany. Stare okna i drzwi nie spełniają obecnie obowiązujących przepisów stąd w opracowaniu weźmie się pod uwagę ich wymianę. Współczynniki przenikania ciepła okien i drzwi zewnętrznych są następujące:

9 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 9 Przegroda U, W/m 2 K WT2021 Okna stare 3,6 0,9 Okna nowe 1,3 0,9 Drzwi zewnętrzne stare 3,6 1,3 Drzwi zewnętrzne nowe 1,7 1,3 Współczynniki przenika ciepła dla nowej stolarki okiennej i drzwiowej nie odbiegają od obecnie obowiązujących przepisów. W opracowaniu podda się analizie ekonomicznej wymianę drzwi zewnętrznych doprowadzając do spełnienia WT Wentylacja Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje do środka przez rozszczelnienie okien. Wentylacja w budynku działa prawidłowo i jest okresowo sprawdzana przez kominiarzy oraz nadzór techniczny. 4.6 Źródło ciepła Źródłem ciepła budynku jest kocioł węglowy opalany węglem kamiennym. Instalacja nie posiada automatyki oraz regulacji pogodowej. 4.7 Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania tradycyjna, pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym, system zamknięty z regulacją hydrauliczną oraz odpowietrzeniem na końcach pionów. Parametry czynnika grzejnego wynoszą 55/45 0 C. Instalacja nie była modernizowana. W instalacji występują stare grzejniki żeliwne, faviera bez zaworów termostatycznych. Istniejącą instalację (ogółem) można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionymi w tabeli: Lp. Opis Zmiana wartości współczynników sprawności 1 Wytwarzanie ciepła η g 0,60 2 Przesył ciepła η d 0,80 3 Regulacja i wykorzystania η e 0,77 4 Układ akumulacji ciepła η s 1,00 5 Sprawność całkowita systemu η w *η p *η r *η e = η 0,37 6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia w t 1,00 7 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby w d 1, Instalacja ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w termie elektrycznej.

10 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 10 tabeli: Instalację można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionymi w L.p. Opis Zmiana wartości współczynników sprawności 1 Sprawność wytwarzania ciepła η w,g η g 0,96 2 Sprawność przesyłu ciepłej wody η w,p η d 0,60 3 Sprawność akumulacji η w,s η e 0,60 4 Sprawność sezonowa wykorzystania η s 1,00 5 Sprawność całkowita systemu η w* η p* η r* η e = η 0, Zapotrzebowanie na moc i ciepło na potrzeby c.o. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym wykonano na podstawie normy PN-EN ISO Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia i rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 8 listopada 2008r. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.6Pro, przyjmując wieloletnie dane klimatyczne podane na stronie Ministerstwa infrastruktury (załącznik 4). Strumień powietrza wentylacyjnego został określony na podstawie normy PN-83/B-03430/Az3:2000 (załącznik 1). Moc zamówioną obliczono na podstawie normy PN-EN "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Do obliczeń przyjęto strumień powietrza wentylacyjnego proponowany w normie PN-EN Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.6Pro, przyjmując wieloletnie dane klimatyczne dotyczące: średnich miesięcznych wartości zewnętrznych temperatur (załącznik 4). Dodatkowo wykorzystano następujące normy i rozporządzenia: PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu

11 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 11 remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej Obliczenia mocy systemu grzewczego i rocznego zużycia energii na ciepło Tabela przedstawiająca obliczeniową moc systemu grzewczego Obliczeniowa moc systemu grzewczego MW 0,0375 Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby co GJ/rok 214,31 Ogólna sprawność systemu % 36,96 Obniżenie nocne % 100,00 Obniżenie tygodniowe % 100,00 Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu GJ/rok 579, Roczny koszt ogrzewania Ceny ogrzewania budynku wg stawek lokalnego dostawcy ciepła z podatkiem VAT z dnia sporządzania audytu. Oz* zł/gj 28,71 Om** zł/mw/mc 0,00 Ab zł/mc 0,00 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego MW 0,04 Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu GJ/rok 579,84 Roczna opłata zmienna zł/rok ,32 Roczna opłata stała zł/rok 0,00 Roczna opłata abonamentowa zł/rok 0,00 Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zł/rok ,32 * ) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii ** ) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 4.12 Roczny koszt przygotowania ciepłej wody Ceny przygotowania ciepłej wody wg stawki lokalnego dostawcy ciepła z podatkiem VAT z dnia sporządzania audytu. Oz* zł/gj 269,90 Om** zł/mc 0,00

12 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 12 A b0 zł/mc 0,00 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej MW 0,00 Roczne zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej GJ/rok 13,32 Roczna opłata zmienna zł/rok 3 596,06 Roczna opłata stała zł/rok 0,00 Roczna opłata abonamentowa zł/rok 0,00 Roczny koszt przygotowania ciepłej wody zł/rok 3 596,06 *) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii ** ) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 4.13 Roczny koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zł/rok ,32 Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej zł/rok 3 596,06 Roczny koszt sumaryczny zł/rok , Pozostałe instalacje Budynek wyposażony jest ponadto w instalacje zimnej wody i kanalizacji, gazową oraz elektryczną Dane do obliczeń W obliczeniach przyjęto następujące dane: Opis Jednostki Wartości t W0 w pomieszczeniach ogrzewanych 0 C 20 t W0 na klatce schodowej 0 C 8 t Z0 0 C -18 Sd dzień * K/a Sd na klatce schodowej dzień * K/a Centralne ogrzewanie O m0 zł/mw/m-c 0,00 O z0 zł/gj 28,71 Ab 0 zł/m-c 0,00 Ciepła woda użytkowa O m0 zł/mw/m-c 0,00 O z0 zł/gj 269,90 Ab 0 zł/m-c 0,00 Ceny z dnia sporządzania audytu, zawierają VAT.

13 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 13 5 Ocena stanu technicznego budynku Stan techniczny budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych ocenia się jako niedostateczny. Współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, dachu nie spełniają obecnie obowiązujących przepisów. Sprawność instalacji ogrzewania jest niska i wymaga dodatkowych usprawnień. Współczynniki przenikania dla części stolarki okiennej i drzwiowej nie spełniają obowiązujących przepisów powodując nadmierną infiltrację powietrza. W następnym rozdziale zostanie opisany proponowany zakres usprawnień termomodernizacyjnych.

14 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 14 6 Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych do analizy opłacalności na podstawie wywiadu oraz oceny stanu technicznego Lp. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji 1 Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła Ocieplenie dachu warstwą styropianu/ przez dach styropapy 2 Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne 3 Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej pod kątem spełnienia wymagań WT Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metoda lekka mokra Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wymiana kotła węglowego, wymiana instalacji w tym grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych

15 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 15 7 Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1 Wskazanie rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, na pokrycie strat na przenikanie ciepła przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez dach. Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej pod kątem spełnienia wymagań WT2021. Podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania.

16 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Wybór optymalnych ulepszeń i wariantów termomodernizacyjnych spośród rodzajów ulepszeń określonych w punkcie 7.1 Usprawnienie dotyczące dachu Rozpatruje się ocieplenie dachu warstwą styropianu lub styropapy o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038w/mk. Do wyznaczenia optymalnej grubości izolacji przyjęto trzy warianty różniące się grubością. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe sierpień 2015r. λ 0,038 W/mK - współczynnik przewodności cieplnej warstwy izolacji A 179,72 m 2 - powierzchnia przegrody do obliczenia strat A koszt 179,72 m 2 - powierzchnia przegrody do ocieplenia Lp. Omówienie Jednostki Stan istniejący Warianty Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g m 0,22 0,24 0,26 2 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 *K)/W 5,79 6,32 6,84 3 Opór cieplny R (m 2 *K)/W 0,749 6,54 7,06 7,59 4 U 0, U 1 W/m 2 *K 1,336 0,153 0,142 0,132 5 Q 0U, Q 1U GJ/a 81,45 9,32 8,63 8,03 6 q 0U, q 1U MW 0,009 0,001 0,001 0, Roczna oszczędność kosztów Oru Cena jednostkowa usprawnienia Koszt realizacji usprawnienia Nu zł/a 2 070, , ,63 zł/m 2 228,00 240,00 276,00 zł , , ,72 10 SPBT=NU/ Oru lata 19,8 20,6 23,5 Wybrany wariant: 2 Koszt: ,80 zł SPBT= 20,6 lat Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu dachu warstwą styropianu lub styropapy o grubości 24cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038w/mk. Wariant ten spełnia warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (SPBTmin) i warunku na minimalny opór cieplny przegrody Rmin=6,7m 2 K/W oraz minimalną wartość współczynnika przenikania ciepła stawianego w WT2021.

17 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 17 Usprawnienie dotyczące ścian zewnętrznych Rozpatruje się ocieplenie części ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038W/mK o grubościach 14, 16, 18cm. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe sierpień 2015r. λ 0,038 W/mK - współczynnik przewodności cieplnej styropianu A 285,66 m 2 - powierzchnia przegrody do obliczania strat A koszt 342,79 m 2 - powierzchnia przegrody do ocieplenia Lp. Omówienie Jednostki Stan istniejący Warianty Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g m 0,14 0,16 0,18 2 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 *K)/W 3,68 4,21 4,74 3 Opór cieplny R ściany bez war. supremy (m 2 *K)/W 0,902 4,586 5,113 5,639 4 U 0, U 1 W/m 2 *K 1,109 0,218 0,196 0,177 5 Q 0U, Q 1U GJ/a 92,08 18,11 16,25 14,73 6 q 0U, q 1U MW 0,012 0,002 0,002 0,002 7 Roczna oszczędność kosztów Oru zł/a 2 123, , ,69 8 Cena jednostkowa usprawnienia zł/m 2 199,50 210,00 220,50 9 Koszt realizacji usprawnienia Nu zł , , ,64 10 SPBT=NU/ Oru lata 32,2 33,1 34,0 Wybrany wariant: 2 Koszt: ,32 zł SPBT= 33,1 lat Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 16cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038w/mk. Wariant ten spełnia warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (SPBTmin) i warunku na minimalny opór cieplny przegrody R min =5,0m 2 K/W oraz minimalną wartość współczynnika przenikania ciepła stawianego w WT2021.

18 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 18 Usprawnienie dotyczące wymiany starej stolarki okiennej Rozpatruje się wymianę starych okien na nowe o współczynnikach przenikania ciepła U równych 1,3; 1,1; 0,9 W/m 2 K. Cena No zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe sierpień 2015r. Powierzchnia okien do wymiany: P = 12,4m 2 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty usprawnień U W/m 2 *K 3,60 1,20 1,10 0,90 2 Cr - 1,20 1,00 1,00 1,00 3 Cm - 1,00 1,00 1,00 1,00 4 Q0, Q1 GJ/a 16,33 9,66 9,44 9,00 5 q0, q1 MW 0,0032 0,0021 0,0020 0, DOrok+DOrw zł/rok 191,6 197,9 210,5 J, Koszt 7 usprawnienia zł/m 2 816,00 833,00 850,00 N ok zł 10085, , ,00 SPBT lata 52,63 52,02 49,90 Wybrany wariant: 3 Koszt: ,00 zł SPBT= 49,9 lat W dalszej części opracowania bierze się pod uwagę wymianę starej stolarki okiennej na nową o współczynniku przenikania ciepła równym 0,9W/m 2 K. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (SPBTmin).

19 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 19 Usprawnienie dotyczące wymiany nowej stolarki okiennej Rozpatruje się wymianę okien na nowe o współczynnikach przenikania ciepła U równych 1,2; 1,1; 0,9 W/m 2 K. Cena No zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe sierpień 2015r. Powierzchnia okien do wymiany: P = 38,1m 2 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty usprawnień U W/m 2 *K 1,30 1,20 1,10 0,90 2 Cr - 1,20 1,00 1,00 1,00 3 Cm - 1,00 1,00 1,00 1,00 4 Q0, Q1 GJ/a 25,36 22,29 21,30 19,30 5 q0, q1 MW 0,0034 0,0032 0,0031 0, DOrok+DOrw zł/rok 88,0 116,6 173,7 J, Koszt 7 usprawnienia zł/m 2 816,00 833,00 850,00 N ok zł 31056, , ,00 SPBT lata 353,06 272,01 186,20 Wybrany wariant: 3 Koszt: ,00 zł SPBT= 186,2 lat W związku z faktem, iż wymiana istniejącej (nowej) stolarki okiennej jest ekonomicznie nieuzasadniona w dalszej części opracowania nie bierze się pod uwagę wykonania analizowanego usprawnienia.

20 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 20 Usprawnienie dotyczące wymiany starej stolarki drzwiowej Rozpatruje się wymianę starych drzwi zewnętrznych na nowe spełniające wymagania techniczne mające zacząć obowiązywać w 2021roku. Cena No zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe sierpień 2015r. Powierzchnia okien do wymiany: P = 1,8m 2 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Wariant 1 U W/m 2 *K 3,1 1,3 2 Cr - 1,0 1,0 3 Q0, Q1 GJ/a 1,44 0,60 4 q0, q1 MW 0,0002 0, DOrdz+DOrw zł/rok 24 J, Koszt usprawnienia zł/m , N dz zł 1800,00 8 SPBT lata 74,9 Wybrany wariant: Koszt: 1 800,00 zł SPBT= 74,9 lat W dalszej części opracowania bierze się pod uwagę wymianę starej stolarki drzwiowej na nową o współczynniku przenikania ciepła równym 1,3W/m 2 K. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (SPBTmin).

21 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 21 Usprawnienie dotyczące wymiany nowej stolarki drzwiowej Rozpatruje się wymianę nowych drzwi zewnętrznych na nowsze spełniające wymagania techniczne mające zacząć obowiązywać w 2021roku. Cena No zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe sierpień 2015r. Powierzchnia okien do wymiany: P = 2,4m 2 Lp. Omówienie Jedn. Stan istniejący Wariant 1 U W/m 2 *K 1,7 1,3 2 Cr - 1,0 1,0 3 Q0, Q1 GJ/a 1,05 0,81 4 q0, q1 MW 0,0002 0, DOrdz+DOrw zł/rok 7 J, Koszt usprawnienia zł/m , N dz zł 2400,00 8 SPBT lata 336,9 Wybrany wariant: Koszt: 2 400,00 zł SPBT= 336,9 lat W związku z faktem, iż wymiana istniejącej (nowej) stolarki drzwiowej jest ekonomicznie nieuzasadniona w dalszej części opracowania nie bierze się pod uwagę wykonania analizowanego usprawnienia.

22 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 22 Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości prostego czasu nakładów SPBT lp. Zestawienie wariantów termomodernizacji budynku 1 Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez dach 2 Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne 3 Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie i infiltrację powietrza przez starą stolarkę okienną 4 Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie i infiltrację powietrza przez starą stolarkę drzwiową Planowane koszty robót (ceny z VAT, zł) SPBT lata ,80 20, ,32 33, ,00 49, ,00 74,9

23 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Usprawnienia dotyczące systemu centralnego ogrzewania W niniejszym opracowaniu bierze się pod uwagę modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła, wymianę grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych. Rodzaj źródła jedn. przed modern. po modern. Moc zamówiona MW 0,0375 0,0375 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności GJ/rok systemu Ogólna sprawność systemu ogrzewania η % 37% 66% Obniżenie nocne % 100% 100% Obniżenie tygodniowe % 100% 100% Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności GJ/rok systemu i przerwami w ogrzewaniu Oz zł/gj 28,71 28,71 Om zł/mw/m-c 0,00 0,00 A zł 0,00 0,00 Roczna opłata zmienna zł/rok , ,07 Roczna opłata stała zł/rok 0,00 0,00 Roczna opłata abonamentowa zł/rok 0,00 0,00 Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym (Sd 3686) zł/rok , ,07 Różnica 7 279,25 Koszt ,00 SPBT 11,1 W dalszej części opracowania bierze się pod uwagę wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w opisanym zakresie.

24 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Usprawnienie dotyczące możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii Specyfika funkcjonowania przedszkola tj. nierównomiernym rozbiorem ciepłej wody użytkowej oraz niemal całkowitym jego brakiem w okresie letnim pokrywającym się ze szczytem natężenia promieniowania słonecznego nie bierze się pod uwagę zastosowania instalacji kolektorów słonecznych. Na podstawie przekazanych rachunków za energię elektryczną rozważa się zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrywających częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku przedszkola. Zużycie energii elektrycznej w budynku przedszkola [kwh/rok] 7 306,00 Uwzględniając udział procentowy promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach wahający się od 6% w grudniu do 99% w czerwcu i lipcu można wyliczyć opłacalność inwestycji. lp Opis Jednostki Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 1 Zapotrzebowanie na energię elektryczną kwh/rok 7 306, , ,00 2 Roczny koszt zakupu energii elektrycznej zł/kwh/rok 7 098, , ,70 3 Ilość paneli fotowoltaicznych szt. 14,40 16,00 17,60 4 Powierzchnia elektrowni m 2 20,16 22,40 24,64 Realna moc pojedynczego panela 5 fotowoltaicznego W 242,27 242,27 242,27 Średnioroczna ilość wyprodukowanej 6 energii z ogniw fotowoltaicznych kwh/rok 3 259, , ,22 7 Koszt energii elektrycznej u dostawcy zł/kwh 0,97 0,97 0,97 8 Koszt budowy instalacji fotowoltaicznej zł , , ,00 Procentowe pokrycie rocznego 9 zapotrzebowania na energię elektryczną % 45% 50% 55% 10 Oszczędności zł/rok 3 166, , ,20 11 SPBT lata 7,90 7,73 8,08 Na podstawie wykonanej analizy opłacalne jest zbudowanie instalacji fotowoltaicznej składającej się ze 16 paneli o łącznej powierzchni 22,4m 2 wytwarzającej średniorocznie około 3,6 tyś kwh, co będzie stanowiło pokrycie ok. 50% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku przedszkola.

25 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Usprawnienie dotyczące możliwości zastosowania wysokosprawnych źródeł oświetlenia Przyjmując, że około 70% energii elektrycznej zużywanej jest na oświetlenie sal lekcyjnych, została przeprowadzona analiza możliwości zastąpienia obecnego górnego oświetlenia jarzeniowego świetlówkami LED generującymi oszczędności na poziomie 69%. Lp. Opis Jednostki Stan istn. Po modern. Efekt dla energii elektrycznej [%] 1. Zużycie energii finalnej źródeł światła w roku [kwh/rok] 5 114, ,40 69,00 2. Koszt energii finalnej źródeł światła [zł/rok] 4 969, ,42 69,00 3. Oszczędność kosztów dla źródeł światła DOr [zł/rok] 3 428,67-4. Koszt modernizacji N [zł] ,00-5. Okres zwrotu SPBT N/DO r [lata] 17,50 - Z przeprowadzonej analizy wynika że zastąpienie opraw jarzeniowych świetlówkami LED spowoduje obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną na oświetlenie do poziomu 1,5tyś kwh/rok, co pozwoli na obniżenie całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną do poziomu około 3,7tyś kwh/rok. Ma to wpływ na osiągane oszczędności kosztów zakupu energii elektrycznej u dostawcy. W punkcie 7.4 została wskazana możliwość zbudowania instalacji paneli fotowoltaicznych generujących prawie 3,6tyś kwh/rok, co oznacza, że wprowadzenie modernizacji instalacji oświetleniowej w budynku pozwoli na niemal 96% niezależność energetyczną.

26 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Określenie efektów energetycznych oraz ekonomicznych dla analizowanego zakresu prac termomodernizacyjnych Nr waria ntu Prace przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite Roczne oszczędności kosztów energii Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię Optymalna kwota kredytu 20% kredytu Premia termomodernizacyjna 16% całkowitych kosztów 2lata oszczędności Premia dla danego wariantu - zł zł % % zł zł zł zł zł , ,26 82,44% 85% , , , , , , ,30 82,19% 85% , , , , , , ,75 80,26% 85% , , , , , , ,45 61,42% 85% , , , , , , ,25 42,75% 85% , , , , ,00 Gdzie: 1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. 2. Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez dach. 3. Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne. 4. Zmniejszenie strat przez przenikanie i infiltrację starej stolarki okiennej. 5. Zmniejszenie strat przez przenikanie i infiltrację starej stolarki drzwiowej Pole szare oznacza wariant optymalny tj. spełnienie warunku art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

27 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Określenie efektów energetycznych oraz ekonomicznych dla analizowanego zakresu prac zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną Nr Planowane war przedsięwzięcie Planowane koszty iant całkowite u Roczne oszczędności kosztów energii Procento wy wkład wła. Wkład własny Optymalna kwota kredytu - zł zł % zł % zł , ,67 15% ,00 85% , , ,36 15% 4 080,00 85% ,00 Gdzie: 1. Budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych. 2. Modernizacja systemu oświetlenia w budynku

28 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 28 Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego spełniającego wymagania Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów jako optymalne rozwiązanie przyjmuje się wariant 1, obejmujący następujące przedsięwzięcia: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. jednak jako zasadne uznaje się zrealizowanie pozostałych przedsięwzięć termomodernizacyjnych określonych przez inwestora tj. wariant 5 obejmujący dodatkowo: zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez dach, zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne, zmniejszenie strat przez przenikanie i infiltrację starej stolarki okiennej, zmniejszenie strat przez przenikanie i infiltrację starej stolarki drzwiowej. Dodatkowo należy rozważyć budowę instalacji wytwarzającej energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych oraz modernizację instalacji oświetleniowej.

29 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 29 8 Analiza ekologiczna planowanego przedsięwzięcia W analizowanym przypadku nie uwzględnia się możliwości zmiany źródła ciepła w budynku, w związku z tym analiza ekologiczna ograniczona została do oceny wartości emisji CO 2 do atmosfery w ciągu roku porównując stan istniejący z pełnym wariantem termomodernizacyjnym. W związku z faktem, iż w procesie wytwarzania ciepła wykorzystuje się spalanie węgla kamiennego w procesie wytwarzania 1GJ ciepła emituje się do atmosfery od 93 do 112 kg CO 2, co w analizowanym budynku oznacza wytworzenie ok. 60,5 tonco 2 /rok. Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w audycie usprawnień spowoduje zmniejszenie zużycia energii do poziomu 104GJ, co pozwoli na zmniejszenia emisji CO 2 do poziomi 10,6tonco 2 /rok. Wariant usprawnienia Zużycie energii GJ Emisja kgco 2 /rok , , , , ,02 Stan istniejący ,03

30 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 30 9 Załączniki do audytu Załącznik 1 Obliczenie minimalnego strumienia powietrza wentylowanego Zużycie ciepła Strumień przyjęty przy obliczeniach zużycia ciepła zgodnie z normą PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej : Liczba Kubatura Współ Lp. Pomieszczenia Norma użytkowników netto Cr - - szt. m 3 m 3 /h lub wym/h Przed modernizacją 1 Pomieszczenia szkolne pracownicy Razem pomieszczenia ogrzewane Po modernizacji 1 Pomieszczenia szkolne pracownicy Razem pomieszczenia ogrzewane Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 /h 16-1, ,0 320,0 16-1, ,0 320,0

31 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 31 Zapotrzebowanie na moc Strumień przyjęty przy obliczeniach zapotrzebowania na moc cieplną zgodnie z normą PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego : Lp. Pomieszczenia Liczba pomieszczeń Kubatura netto Współ Cr Norma Strumień powietrza wentylacyjnego - - szt. m 3 lub m 3 /h m 3 /h wym/h Przed modernizacją 1 Razem pomieszczenia ogrzewane - 749,30 1, ,6 2 Piwnice 387,10 1,20 0,3 139,4 Po modernizacji 1 Razem pomieszczenia ogrzewane - 749,30 1, ,6 2 Piwnice 387,10 1,20 0,3 139,4

32 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 32 Załącznik 2 Obliczenie mocy obliczeniowej na cele c.w.u. oraz zapotrzebowania na ciepło na c.w.u. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Lp Charakterystyka systemu Jednostka Przed Po 1 jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody V wi dm 3 /(m 2 * dzień) 0,8 0,8 2 powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana) m 2 277,52 277,52 3 ciepło właściwe wody c w kj/kg*k 4,19 4,19 4 gęstość wody ρ w kg/dm temperatura wody ciepłej w podgrzewaczuobliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym θ w obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem θ 0 współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej k R 0 C C ,55 0,55 8 liczba dni w roku t r Doba* roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q w,nd =V wi *A f *c w *ρ w *(θ cw -θ 0 )*k r *t r /(3600) kwh/rok 1 279, ,1 10 sprawność wytwarzania ciepła η w,g - 0,96 0,96 11 sprawność przesyłu ciepłej wody η w,d - 0,60 0,60 12 sprawność akumulacji η w,s - 0,60 0,60 13 sprawność sezonowa wykorzystania η w,e - 1,00 1,00 14 sprawność całkowita η w,tot - 0,35 0,35 15 roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego Q K,W kwh/a 3 701, , Wskaźnik rocznego zapotrzebowanie na energię końcową E kw kwh/(m 2 rok) 13,34 13,34 Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Q PW kwh/rok 11103, ,21 Wskaźnik rocznego zapotrzebowanie na energię pierwotną E PW kwh/(m 2 rok) 40,01 40,01 19 roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego Q K,W GJ/a 13,3 13,3 *-ilość dni pracy placówki z uwzględnieniem nieobecności dzieci w trakcie roku.

33 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 33 Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Wartości dla Jednos budynku - Opis tka stan istniejący Wartości dla budynku - stan po modernizacji lp 1 Ilość użytkowników L osoby Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody V cw l/os 8,0 8,0 Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w 3 budynku m 3 /h 0,027 0,027 V hśr =( L*V cw )/(18*1000) 4 Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u. - 3,43 3,43 N h = 9,32*L-0,244 5 Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m3 wody GJ/m 3 0,55 0,55 Q cwj = c w *ρ*( θcw -θ 0 )*k t /η w,tot / Max. moc c.w.u. kw 4,8 4,8 q cwumax = V hśr* c w *ρ*(θ cw -θ 0 )*N h / Średnia moc c.w.u. kw 1,4 1,4 q cwuśr = q cwumax /N h

34 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 34 Rysunki, elewacje i zdjęcia Załącznik 3

35 Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach 35 Załącznik 4 Obliczenie mocy cieplnej systemu grzewczego oraz zużycia energii na ciepło do ogrzewania z uwzględnieniem wyznaczonego strumienia powietrza wentylacyjnego - wydruki komputerowe z programu Audytor OZC 6.6Pro.

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej w Ratyniu

Szkoły Podstawowej w Ratyniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ratyniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Konstancin Jeziorna, ul. Kopernika 6. Budynek mieszkalny. Audyt energetyczny. Funkcja Imię i nazwisko Podpis Data

AUDYT ENERGETYCZNY. Konstancin Jeziorna, ul. Kopernika 6. Budynek mieszkalny. Audyt energetyczny. Funkcja Imię i nazwisko Podpis Data AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA PROJEKTU KATEGORIA OBIEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM Audyt energetyczny budynku przy ulicy Kopernika 6 w Konstancinie Jeziornie XIII Konstancin Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU 1 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU Budynku Uniwersytetu Przyrodniczego - Pływalnia we Wrocław ul. Chełmońskiego 43A Zamawiający: Wykonawca: Tytuł, imię i nazwisko Adres Tel. Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Audyt Energetyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 Kolektory słoneczne dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja elewacji Inwentaryzacja elewacji budynku - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający: Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Gliwicka 25 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo