PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do dialogu technicznego związanego z planowanym postępowaniem na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w Internecie. I. Zagadnienia ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w Internecie. 2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia, będzie zlecał, w zależności od bieżących potrzeb, przygotowanie strategii działań w Internecie, wykonanie strony internetowej/leanding page, przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie, bądź wykonanie pojedynczych usług reklamowych niezwiązanych z wykonaniem strony internetowej, czy przeprowadzeniem kampanii reklamowej w Internecie. II. Kampanie reklamowe w Internecie (dalej; Kampanie ). 1. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający zleci przeprowadzenie przynajmniej jednej Kampanii promującej markę Zamawiającego i/albo jego produkty. 2. W przypadku zlecenia Kampanii, Zamawiający zlecając jej przeprowadzenie, wskaże tematykę Kampanii, produkt, którego ma dotyczyć, a także przekaże wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do opracowania i przeprowadzenia Kampanii przez Wykonawcę. 3. Opracowanie, przygotowanie i realizacja Kampanii promującej produkty Zamawiającego, a także w razie ich zlecenia kolejnych Kampanii, mogą obejmować wykonanie następujących prac: a) przygotowanie koncepcji kreatywnej Kampanii, tj.: i) opracowanie założeń komunikacji marketingowej Kampanii obejmującej: (1) motyw przewodni Kampanii czyli platformę komunikacyjną, która jest spójnym i wyróżniającym elementem danej Kampanii; (2) propozycję zastosowanych mediów i nośników Kampanii (również niestandardowych) na tym etapie Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego domem mediowym; ii) adaptację motywu przewodniego na uzgodnione, kluczowe dla danej Kampanii formaty reklamowe, które mogą obejmować w szczególności: (1) projekt strony internetowej zapisanej w technologii RWD (strona musi otwierać się na różnych urządzeniach mobilnych i działać na co najmniej 4 przeglądarkach internetowych); (2) opracowanie projektu reklamowego przeznaczonego dla wiodącego w danej Kampanii medium, które może obejmować, m.in.: (a) projekt wzorca reklamy banerowej dla Internetu w formatach tripple bilboard w formie projektu kluczowych odsłon oraz jednego formatu w formacie Flash; powielenie wzorca reklamy banerowej przygotowanie poszczególnych paczek dla poszczególnych wydawców. o pod określeniem paczka Zamawiający rozumie komplet materiałów, który obejmuje od 50 do 70 formatów banerów:

2 iii) o standardowe formy odsłonowe (mix formatów swf oraz statycznych, mailingii landing page co najmniej 3 podstrony projekt z kodowaniem); niestandardowe formy odsłonowe (screening, tapeta animowana na portal, toplayer, videobaner); przygotowanie paczki do 20 form dostosowanych do urządzeń mobilnych (gif ów animowanych i statycznych) landing page, działających na minimum 90 % urządzeń (projekt + kodowanie); koncepcję działań na serwisy społecznościowe wraz ze scenariuszem ich działań, przykładowymi tekstami, czy kreacjami graficznymi oraz ich realizacja zgodnie z zaproponowanym harmonogramem; iv) opracowanie architektury informacji dla serwisu www oraz propozycję strategii tworzenia treści dla tego serwisu (będzie obejmować: makietę klikaną, strukturę strony www, style tiles oraz wytyczne dla tworzenia treści); b) wsparcie Zamawiającego przy realizacji Kampanii poprzez wykonywanie zadań takich jak, m.in.: i) koordynacja strategiczna i realizacyjna wszystkich elementów składających się na Kampanię; ii) tworzenie dokumentacji związanej z realizacją Kampanii, w szczególności opracowanie dokumentu (w formie elektronicznej w formacie PDF lub innym ustalonym z Zamawiającym oraz w formie pisemnej z podpisami Wykonawcy) strategii marketingowej Kampanii obejmującego w szczególności opis koncepcji kreatywnej kampanii; iii) współpracowanie ze wskazanym przez Zamawiającego domem mediowym oraz agencją reklamową full service lub innym wskazanym przez Zamawiającego podmiotami, nadzorowanie wdrażanej strategii mediowej Kampanii; iv) branie udziału w roli eksperta po stronie Zamawiającego, w zadaniach zlecanych podmiotom zewnętrznym przez Zamawiającego związanych z realizacją Kampanii; c) wykonanie, w oparciu o przyjęty key visual i na podstawie przyjętej strategii, projektów wszystkich materiałów spośród wskazanych w rozdziale III. Ust. 3, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, d) wykonanie wszystkich materiałów spośród wskazanych w rozdziale III ust. 3, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii. 4. Kampania będzie realizowana w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego plan działań (harmonogram) oraz wstępny kosztorys. 5. Plan działań (harmonogram) musi zawierać następujące informacje: a) terminy na przekazanie Zadania do odbioru wstępnego, ewentualne terminy pośrednie oraz termin odbioru ostatecznego, b) szczegółowe działania wynikające z przyjętych form komunikacji. 6. Wstępny kosztorys Kampanii musi uwzględniać: a) ceny zawarte w ofercie Wykonawcy, b) podział budżetu na realizację zadania.

3 7. W przypadku, gdy wykonanie danego zadania w ramach Kampanii będzie wymagało zastosowania zdjęcia, grafiki, ilustracji lub muzyki, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym zakup docelowego zdjęcia, grafiki, ilustracji lub muzyki (w tym, jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie sesji fotograficznej), które będzie wykorzystane w projekcie graficznym. Zamawiający pokryje koszt ewentualnego nabycia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego praw do zdjęć zaproponowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji danego zadania, tj. odpowiednio, wynagrodzenia za nabycie autorskich praw majątkowych, praw zależnych lub licencji, w tym sublicencji, do korzystania ze zdjęć, z zastrzeżeniem, iż warunki nabycia będą wcześniej uzgodnione z Zamawiającym, w formie pisemnej. Warunkiem pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu powyższym, jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii faktury VAT (oryginał do wglądu) potwierdzającej fakt poniesienia określonych kosztów. 8. Opracowanie, przygotowanie i realizacja Kampanii zostanie uznana za wykonaną, gdy Wykonawca dostarczy materiały produkcyjne lub emisyjne wszystkim objętym Kampanią mediom i Zamawiający podpisze protokół zdawczo odbiorczy. III. Wykonanie usług reklamowych niezwiązanych z kampaniami reklamowymi ( Wybrane zadania ). 1. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający może, w miarę bieżących potrzeb zlecać Wykonawcy wykonanie usług reklamowych polegających na wykonaniu prac niezwiązanych z Kampaniami (dalej Zadania ). 2. Zamawiający zlecając wykonanie danego Zadania, szczegółowo wskaże jego przedmiot oraz przekaże inne istotne informacje niezbędne do wykonania danego Zadania. 3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie następujących Zadań: a) Przeprowadzenie analizy ruchu na stronie( ach) www oraz przygotowanie i prezentacja raportu (raz na tydzień) polega na przeprowadzeniu analizy na wskazanej lub wskazanych stronach internetowych pod kątem efektywności prowadzonych działań reklamowych, użyteczności podstron na podstawie narzędzia Google Analytics z uwzględnieniem następujących współczynników: Sesje, % nowych Sesji, Nowi użytkownicy, Współczynnik odrzuceń, Strony / Sesja, śr. czas trwania Sesji, Realizacja celu/celów, Współczynnik konwersji celu/celów, Ilość transakcji, Współczynnik konwersji e commerce, średnia wartość zamówienia wraz z podziałem na ruch zewnętrzny oraz wewnętrzny (ruch z komputerów Poczty Polskiej oraz agencji współpracujących). Efektem analizy będzie przygotowanie raportu zawierającego analizę efektywności ruchu za dany okres wraz z rekomendacjami zmian (do 5, od 6 do 15, od16 do 20, od 21 do 25 i od 26 do 30 unikalnych podstron). b) Przeprowadzenie audytu użyteczności i UX strony www oraz przygotowanie i prezentacja raportu (raz na 2 tygodnie) przeprowadzenie eksperckiej analizy wskazanego serwisu www pod kątem jego użyteczności za pomocą narzędzia Google Analytics z uwzględnieniem następujących współczynników Sesje, udział procentowy i ilościowy sesji per źródło oraz segment (Paid Search, Wyniki Organiczne, Display, Afiliacja, Mailing, Inne dodatkowe segmenty możliwe do zdefiniowania), % nowych sesji, Nowi użytkownicy, Współczynnik odrzuceń, Strony / sesja, Śr. czas trwania sesji, Analiza treści, Transakcje (Ilość, Przychody, Współczynnik konwersji e commerce, średnia wartość zamówienia), Cele (Ilość realizacji poszczególnych celów, Współczynnik konwersji celu, Przepływ celu, ), Strony wyjścia, Zaangażowanie (Czas trwania sesji, Głębokość wizyty), częstotliwość wizyt, Przepływ zachowań, ścieżki wielokanałowe, Zdarzenia (Całkowita liczba zdarzeń, Unikalne zdarzenia, Sesje ze zdarzeniem), Wyszukiwanie w witrynie (Sesje połączone z wyszukiwaniem, Łączna liczba unikalnych wyszukiwań, Liczba odsłon stron wyników/wyszukiwanie, % zawężeń wyszukiwania, % wyjść z wyszukiwania, Czas po wyszukiwaniu, Średnia głębokość

4 wyszukiwania, Ranking wyszukiwanych haseł), Dane demograficzne, Zainteresowania, kategoria urządzeń z wykorzystaniem zarówno wymiaru podstawowej jak również dodatkowego. Analiza może zawierać elementy badań jakościowych na użytkownikach. Analiza powinna wskazać mocne i słabe aspekty serwisu wraz z rekomendacją ich optymalizacji zmian (do 5, od 6 do 15, od16 do 20, od 21 do 25 i od 26 do 30 unikalnych podstron). c) Przeprowadzenie audytu optymalizacji SEO strony www oraz przygotowanie i prezentacja raportu przeprowadzenie audytu serwisu pod kątem jego optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych. Analizowana będzie treść (Wykorzystanie słów kluczowych, Tag Title, nagłówki Hx znacznik Meta Description) oraz aspekty techniczne serwisu (Ogólna ocena witryny, Domena (Nazwa, Wiek, Historia zawartości, Domeny lustrzane i przekierowane), Serwer (Typ serwera, Sąsiedztwo serwera, Lokalizacja serwera), Dostępność treści dla użytkownika (Dostępność w przeglądarkach, Obsługa geolokalizacji, Obsługa języka, Łagodna degradacja (weryfikacja wykorzystanych technologii), Obsługa robotów i sitemapy, Mapy witryny, Dostępność dla robotów, Indeksacja w Google, Adresy URL i błędy( Kody odpowiedzi HTTP, Format adresów URL, Eliminacja duplikacji treści, Strona błędu (404)), Tytuł i Meta Tagi, Znaczniki HTML, Zawartość strony, Czas ładowania strony, Zakazane praktyki). Zakładamy że istnieje możliwość pełnej jego edycji. Raport z audytu wskaże elementy do optymalizacji wraz z rekomendacją zmian zmian (do 5, od 6 do 15, od16 do 20, od 21 do 25 i od 26 do 30 unikalnych podstron). d) Opracowanie i wykonanie wzorca kreacji internetowego banera reklamowego (format tripple bilboard oraz halfpage animowany) obejmuje stworzenie projektu graficznego banera składającego się z klatek kluczowych animacji oraz z wykonania animacji banera. W ramach prac przygotowane zostaną także teksty wyświetlające się na banerze. e) Wykonanie pakietu animowanych banerów reklamowych na podstawie wzorca (pakiet 11 może 20 formatów) wraz ze statycznymi zaślepkami polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca banera reklamowego na inne formaty wraz z wykonaniem animacji, przygotowaniem pod publikację na portalach internetowych wskazanych w mediaplanie. f) Wykonanie pakietu animowanych banerów reklamowych na podstawie wzorca (pakiet formatów) wraz ze statycznymi zaślepkami polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca banera reklamowego na inne formaty wraz z wykonaniem animacji, przygotowaniem pod publikację na portalach internetowych wskazanych w mediaplanie. g) Przygotowanie banera reklamowego animowanego 1 dodatkowy format polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca banera reklamowego na jeden dodatkowy formaty wraz z wykonaniem animacji, przygotowaniem pod publikację na portalu internetowym wskazanym w mediaplanie. h) Przygotowanie banera reklamowego statycznego 1 dodatkowy format (zakładana ilość bannerów min 10) polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca banera reklamowego na jeden dodatkowy format wraz, przygotowaniem pod publikację na portalu internetowym wskazanym w mediaplanie, i) Projekt i wykonanie kreacji banerowej typu rich media stworzenie kreacji banerowej typu rich media (o podwyższonej wadze oraz zawierającego dodatkowe elementy takie jak video, zaawansowane animacje i interakcje) oraz animacja i przygotowanie do publikacji. j) Powielenie kreacji banerowej typu rich media na inne nośniki i przygotowanie do emisji (3 8 różnych formatów) polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca kreacji banerowej typu rich media na inne formaty wraz z wykonaniem animacji, przygotowaniem pod publikację na portalach internetowych wskazanych w mediaplanie. k) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie landing page (do 5 podstron).

5 l) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu www (zawierający od 5 do 15 unikalnych wzorów podstron). m) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu www (zawierający od 15 do 20 unikalnych wzorów podstron). n) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu www (zawierający od 25 do 30 unikalnych wzorów podstron). o) Wykonanie kompletu (3 10 sztuk) kreacji na serwisy społecznościowe typu Facebook przygotowanie tekstów i grafik dla wskazanych w mediaplanie kreacji na portale społecznościowe. p) Wykonanie aplikacji mobilnej (ios, Android, Windows Phone, serwis internetowy) projekt graficzny zawierał będzie wszystkie unikalne ekrany aplikacji i będzie dostosowany do urządzeń typu smartfon i tablet (3 4 najpopularniejsze rozdzielczości dla każdej platformy). q) Opracowanie koncepcji konkursu internetowego i mechanizmu jego działania oraz realizacja jego realizacja stworzenie scenariusza konkursu, propozycji nagród i komunikacji oraz projektu regulaminu konkursu. Przygotowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem, przebiegiem i zakończeniem konkursu oraz ogłoszenie konkursu, prowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu, zakup i wręczenie/przesłanie nagród oraz sporządzenie raportu podsumowującego. r) Korekta tekstów dla serwisu www za stronę A4 znormalizowaną 1800 znaków ze spacjami również z tłumaczeniem na jęz. obcy. s) Stworzenie infografiki do publikacji na stronach internetowych (copywriting oraz projekt graficzny) stworzenie koncepcji, tekstów oraz projektu graficznego infografiki na podstawie dostarczonych materiałów merytorycznych. t) Przygotowanie dostarczonych filmów do publikacji w sieci oraz ich zamieszczenie na serwisach video przeformatowanie filmu video na wskazane formaty i typy plików do publikacji w Internecie oraz ich zamieszczenie na wskazanych portalach (np. YouTube, DailyMotion, Vimeo, Facebook). u) Projekt i kodowanie mailingu do wysyłki w systemach typu Freshmail, Sare stworzenie statycznego projektu mailingu wraz z przygotowaniem tekstu oraz jego kodowanie HTML/CSS i przygotowanie do wysyłki w programach do masowej wysyłki mailingu. Prace obejmują także podpięcie dostarczonych przez dom mediowy kodów śledzenia. v) Zaprojektowanie i wykonanie filmu internetowego (animacja) Przygotowanie scenariusza i storyboardu (10 plansz) 60 filmu przeznaczonego do emisji w Internecie z przekazaniem praw autorskim na czas nieokreślony natomiast prawa do wizerunku (jeżeli takie wystąpią) na czas określony. 4. Wybrane zadanie będzie realizowane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego plan działań (harmonogram) oraz wstępny kosztorys. 5. Plan działań (harmonogram) musi zawierać następujące informacje: a) terminy na przekazanie Zadania do odbioru wstępnego, ewentualne terminy pośrednie oraz termin odbioru ostatecznego; b) szczegółowe działania wynikające z przyjętych form komunikacji 6. Wstępny kosztorys Wybranego zadania musi uwzględniać: a) ceny zawarte w ofercie Wykonawcy;

6 b) podział budżetu na realizację Zadania, uwzględniający, jeżeli będzie to wymagane, koszt zakupu zdjęć, ilustracji, grafiki lub organizacji sesji fotograficznej, wraz z wynagrodzeniem za nabycie autorskich praw majątkowych, praw zależnych lub licencji, w tym sublicencji. 7. W przypadku, gdy wykonanie danego Zadania będzie wymagało zastosowania zdjęcia, grafiki lub ilustracji Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym zakup docelowego zdjęcia, grafiki lub ilustracji (w tym jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie sesji fotograficznej), które będzie wykorzystane/użyte w projekcie graficznym. Zamawiający pokryje koszt ewentualnego nabycia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego praw do zdjęć zaproponowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Zadania, tj. odpowiednio, wynagrodzenia za nabycie autorskich praw majątkowych, praw zależnych lub licencji, w tym sublicencji, do korzystania ze zdjęć, z zastrzeżeniem, iż warunki nabycia będą wcześniej uzgodnione z Zamawiającym, w formie pisemnej. Warunkiem pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu powyższym, jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii faktury VAT (oryginał do wglądu) potwierdzającej fakt poniesienia określonych kosztów. 8. Zadanie zostanie uznane za wykonane: a. W przypadku zadań ust. 3 lit a, b, c, w momencie przekazania zaakceptowanych materiałów Zamawiającemu; b. W przypadku zadań ust. 3 lit d, e, f, g, h, i, j, n, o, p, s, t, u, v w momencie przekazania zaakceptowanych materiałów Zamawiającemu lub wyznaczonemu medium; c. W przypadku zadań ust. 3 lit k, l, m, n, o w momencie uruchomienia strony internetowej na domenie Zamawiającego bądź na wskazanej domenie; d. W przypadku zadań ust. 3 lit. q, w momencie przekazania Zamawiającemu koncepcji i mechanizmu wraz z projektem zasad dla regulaminu; e. W przypadku zadań ust. 3 lit r w momencie przekazania Zamawiającemu raportu podsumowującego przeprowadzenie konkursu; f. W przypadku zadań ust 3. lit w (x) w momencie przekazania Zamawiającemu raportu podsumowującego przeprowadzenie konkursu.

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja usług w ramach postępowania przetargowego

Szczegółowa specyfikacja usług w ramach postępowania przetargowego Szczegółowa specyfikacja usług w ramach postępowania przetargowego 1 2 Opracowanie strategii komunikacji w Internecie Wdrażanie strategii komunikacji Przygotowanie długofalowej strategii komunikacji w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS WEB DESIGN PROJEKT STRONY I JEJ ELEMENTÓW GRAFICZNYCH (IKONY, PRZYCISKI) DO AKCEPTACJI, TZW. FLAT DESIGN, STYLISTYKA SKANDYNAWSKA, JASNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PODSTAWOWE SKŁADNIKI STRONY: STRONA GŁÓWNA (PEŁNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji kampanii reklamowych w portalach

Regulamin realizacji kampanii reklamowych w portalach Regulamin realizacji kampanii reklamowych w portalach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady realizacji kampanii reklamowych w portalach internetowych wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH Spis treści I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 3 II. PODSTAWOWE FORMATY REKLAMOWE... 4 III. FORMATY RICH MEDIA... 5 IV. DOBRE PRAKTYKI KREACJE RICH MEDIA... 7 2 I. Założenia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE brand managerom i product managerom dyrektorom marketingu Poznasz trendy marketingu cyfrowego zwiększające efektywność Dowiesz się czym jest efekt ROPO

Bardziej szczegółowo

Białystok oczami. kobiet. SERWIS GRUPY WYDAWNICZEJ egroup - SERWISÓW O TEMATYCE KOBIECEJ. Poznaj naszą ofertę i promuj się z nami!

Białystok oczami. kobiet. SERWIS GRUPY WYDAWNICZEJ egroup - SERWISÓW O TEMATYCE KOBIECEJ. Poznaj naszą ofertę i promuj się z nami! Białystok oczami kobiet SERWIS GRUPY WYDAWNICZEJ egroup - SERWISÓW O TEMATYCE KOBIECEJ Poznaj naszą ofertę i promuj się z nami! 1 Kobiecybialystok.pl TO JEDEN Z SERWISÓW SIECI WYDAWNICZEJ egroup, PROWADZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uwaga:

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uwaga: Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 1/1/2017/LGD/DLF SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uwaga: W celu przedstawienia oferty cenowej, uwzględniającej wszelkie koszty realizacji zlecenia, zgodnej z

Bardziej szczegółowo

Folder reklamowy. Grupa Morizon-Melog

Folder reklamowy. Grupa Morizon-Melog Folder reklamowy Grupa Morizon-Melog Twoja reklama w serwisach Grupy Morizon-Melog 13 mln odsłon 554 deweloperów nieruchomości Źródło informacji o rynku nieruchomości Agencja5000 zaawansowany system dla

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Działania w internecie

Działania w internecie Media Plan Załącznik nr 8 do SIW cz. 2 Działania w internecie nazwa okres / częstotliwość Portale Ogólnotematyczne Portale tematyczne Emisja reklamy banerowej na największych, zasięgowych portalach: wp.pl;

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer O IAB Polska Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: funkcjonuje od 2000 roku zrzesza około 200 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego:

Bardziej szczegółowo

CENNIK AGORA GRAFIKA

CENNIK AGORA GRAFIKA CENNIK AGORA GRAFIKA REKLAMA INTERNETOWA Bannery pakiet formatów AdTaily i Google Do pierwszej akceptacji Klient otrzymuje 3 podstawowe formaty (pion, poziom, prostokąt) i po ich zaakceptowaniu studio

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU UMOWY RAMOWEJ. 1. Wytyczne ogólne

ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU UMOWY RAMOWEJ. 1. Wytyczne ogólne ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU UMOWY RAMOWEJ 1. Wytyczne ogólne Przedmiotem Umowy Ramowej jest świadczenie kompleksowej obsługi ATL i BTL w zakresie planowania i projektowania wszystkich materiałów produktowych,

Bardziej szczegółowo

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne.

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Butik kreatywny projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Oferta NIP: 712-031-15-16 www.graymonkdesign.com + 48

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the-Trainer

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the-Trainer Oferta szkolenia trenerskiego Train-the-Trainer DIMAQ to pierwszy w Polsce program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych. Definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów

Bardziej szczegółowo

O nas Moderatio RisingDot

O nas Moderatio RisingDot O nas Rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku pod nazwą Moderatio jako firma specjalizująca się w moderacji i animacji witryn internetowych, portali oraz serwisów społecznościowych (odpowiednik agencji social

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć niemierzalne CZYLI PRECYZYJNA ANALITYKA JAKOŚCIOWA

Jak mierzyć niemierzalne CZYLI PRECYZYJNA ANALITYKA JAKOŚCIOWA Jak mierzyć niemierzalne CZYLI PRECYZYJNA ANALITYKA JAKOŚCIOWA Marcin Kowol senior web analyst Metryki CO MIERZYMY NA STRONIE Metryki podstawowe odsłony reklamy (impresje) kliknięcia w reklamę współczynnik

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl Oferta reklamowa portalu PCh24.pl 2014 Prawa Strona Internetu Ponad 450 tysięcy odwiedzin oraz prawie milion odsłon miesięcznie portal PCh24.pl to poczytne źródło informacji i opinii dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam. ważny od 1 września 2012

Cennik reklam. ważny od 1 września 2012 Cennik reklam ważny od 1 września 2012 Standardowe formy reklamy Produkt Rozmiar (px) Waga (kb) Format pliku Cena* Billboard 750 x 100 40 jpg / gif / swf 60,00 zł Double Billboard 750 x 200 40 jpg / gif

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 190-335830. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 190-335830. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335830-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 190-335830 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing Netkata Design of digital products AGENDA O firmie Netkata Nasi klienci Wybrane projekty Jak pracujemy Dlaczego Netkata? Porozmawiajmy! Co oferuje Netkata? Projektujemy i realizujemy strony www, aplikacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim?

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim? Jak zachęcić do rezerwacji online w salonie fryzjerskim? Wyzwania: wzrost ruchu niebrandowego z bezpłatnych wyników wyszukiwania oraz zwiększenie odsetku nowych użytkowników odwiedzających serwis; optymalizacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 9 LUTEGO 2015

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 9 LUTEGO 2015 CENNIK OBOWIĄZUJE OD 9 LUTEGO 2015 KONTAKT BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Informacje ogólne Formy reklamy Mailing Kreacje odsłonowe Pozycje stałe Reklamy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/str/2011 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) GB Group Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

MindChili. Tworzone rozwiązania

MindChili. Tworzone rozwiązania Prezentacja Agencji MindChili Prezentacja firmy Nasi klienci Zakres usług Technologia Autorski system CMS Analityka 3 4 5 6 7 8 Doświadczenie Serwisy www Kampanie internetowe Inne 9 16 27 MindChili Agencja

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net Oferta reklamy na portalu Laboratoria.net (2) 364-6-95 m.czerwinski@laboratoria.net 885 222 000 Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GazetaPraca.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GazetaPraca.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GazetaPraca.pl Spis treści Ogólne informacje... 3 Ustalenia dodatkowe... 3 Kreacje HTML5... 4 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie.

konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie. konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie. Skuteczne strategie. 2 Odpowiedni marketing hotelu w tak nasyconym rynku jak dzisiaj jest jednym z filarów gwarantujących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG MARKETINGOWYCH Ł E B S C Y W M A R K E T I N G U Z N O S E M D O B I Z N E S U

KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG MARKETINGOWYCH Ł E B S C Y W M A R K E T I N G U Z N O S E M D O B I Z N E S U KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG MARKETINGOWYCH Ł E B S C Y W M A R K E T I N G U Z N O S E M D O B I Z N E S U 1 BRANDING 1 Marka to emocje Twoich klientów. Odróżniają Twoją firmę od konkurencji i dodają do produktów

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

Medium pierwszego wyboru dla kobiet w ciąży i młodych rodziców!

Medium pierwszego wyboru dla kobiet w ciąży i młodych rodziców! Medium pierwszego wyboru dla kobiet w ciąży i młodych rodziców! Od ponad 9 lat działamy w branży parentingowej Mamy w internecie nie mają przed nami tajemnic Miesięcznie jest z nami ponad 550 000 kobiet

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl Oferta reklamowa portalu PCh24.pl 2016 Prawa Strona Internetu Blisko 1 000 000 odwiedzin oraz 2 000 000 odsłon miesięcznie z każdym rokiem portal PCh24.pl staje się coraz popularniejszym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

WorldBOX. sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick

WorldBOX. sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick O to sklep oferujący unikatowe kolekcje odzieży, akcesoriów i obuwia najlepszych marek, takich jak Adidas czy Nike. Dostępne produkty łączą

Bardziej szczegółowo

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl SEO z pomysłem dla leroymerlin.pl Wyzwania: wzrost przychodu z niebrandowych organicznych wyników wyszukiwania o przynajmniej 7% rok do roku; zwiększenie liczby wizyt w serwisie z poziomu organicznych

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Szanowni Państwo Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu stron internetowych.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl Oferta reklamowa portalu PCh24.pl 2015 Prawa Strona Internetu Ponad 700 tysięcy odwiedzin oraz ponad milion trzysta tysięcy odsłon miesięcznie portal PCh24.pl to poczytne źródło informacji i opinii dla

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o.

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o. Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji Podstawowe formy graficzne 300x38 Navibanner Navibanner: graficzny element reklamowy umieszczany w prawej części strony serwisu Rozmiar: 300 x 38 pikseli

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. Portal drogowy - www.edroga.pl. Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013

Oferta reklamowa. Portal drogowy - www.edroga.pl. Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013 Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6 Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Cena netto TOP BANNER 50 kb 1178 x 120 jpg, gif, swf 300 zł

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: 1.1. Podniesienie efektywności komunikacji PARP w Internecie oraz uspójnienie portali poprzez: 1.1.1. Określenie

Bardziej szczegółowo

usługi marketingowe internet publikacje events inne OFERTA MARCOM 2017

usługi marketingowe internet publikacje events inne OFERTA MARCOM 2017 usługi marketingowe internet Opracowanie online owych materiałów promocyjnych i emisja w serwisie www.techdata.pl oraz przygotowanie i wysyłka e-mailingów Formy reklamowe dostępne przed zalogowaniem...3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 17.07.2017 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Mobilne formy reklamowe... 4 2.1. Mobiboard... 4 2.2. High Mobiboard... 4 2.3.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

Goldbach Multichannel

Goldbach Multichannel Goldbach Multichannel >> Założenia oferty Trendy w konsumpcji mediów Fragmentacja kanałów komunikacji Postępująca digitalizacja punktów styku z grupą docelową w świecie rzeczywistym Zmiana sposobu konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów WARSZTATY Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów Agenda Zmiany w świecie technologii i komunikacji Kanały komunikacji video Kanały komunikacji video i ich walory Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl Oferta reklamowa portalu PCh24.pl 2015 Prawa Strona Internetu Ponad 450 tysięcy odwiedzin oraz prawie milion odsłon miesięcznie portal PCh24.pl to poczytne źródło informacji i opinii dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma Employer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 01.07.2013 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Formy reklamowe w m.interia.pl... 4 2.1. Mobileboard... 4 2.2. High Mobileboard...

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

CLICK TO EDIT TITLE. Logo Twojej Firmy IDENTYFIKACJA WIZUALNA

CLICK TO EDIT TITLE. Logo Twojej Firmy IDENTYFIKACJA WIZUALNA CLICK TO EDIT TITLE Logo Twojej Firmy IDENTYFIKACJA WIZUALNA OLOGOWANIE CLICK TO EDIT ODZIEŻY TITLE NA PROFESJONALNEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ LOGO TWOJEJ FIRMY. RAZEM Z ZAKUPEM ODZIEŻY SNICKERS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Cennik serwisu e-harmonogram

Cennik serwisu e-harmonogram Cennik serwisu e-harmonogram 1. Ścieżka formalno - prawna inwestycji PROMOCJA: 9 / 19 ZŁ brutto Cena ścieżki formalno-prawnej jest uzależniona od poziomu skomplikowania inwestycji oraz ilości uwzględnionych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

GOZ /16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY

GOZ /16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-7/16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Realizację kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymagania ilościowe, jakościowe i techniczne 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie materiałów reklamowych internetowych graficznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Newsletter, newsletter sponsorowany Artykuł sponsorowany Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Bannery w Newsletter jedna emisja w miesiącu Forma reklamowa

Bardziej szczegółowo

Portal pięknych wnętrz

Portal pięknych wnętrz Portal pięknych wnętrz O PORTALU Dobrzemieszkaj.pl to portal poświęcony urządzaniu i wyposażaniu wnętrz. Codziennie aktualizowany i tworzony przy aktywnym udziale ekspertów, inspiruje do zmian we wnętrzach,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podane ceny są cenami netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT. 100 zł 150 zł 180 zł 200 zł

Podane ceny są cenami netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT. 100 zł 150 zł 180 zł 200 zł [mojeauto.pl cennik] Podane ceny są cenami netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT Billboard, Rectangle, Skyscraper Double Billboard, Halfpage Triple Billboard, Wideboard, Banderola* Toplayer,

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb klienta, ustalenie najważniejszych założeń dla profili firmowych, ich administracji oraz kontaktu z klientem.

Analiza potrzeb klienta, ustalenie najważniejszych założeń dla profili firmowych, ich administracji oraz kontaktu z klientem. Specyfikacja ZumiSocial 1. Doradztwo i rekomendacje Analiza potrzeb klienta, ustalenie najważniejszych założeń dla profili firmowych, ich administracji oraz kontaktu z klientem. 2. Zakładanie profili w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5 Spis treści 1.Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych...3 2.Wymagania ogólne dla wszystkich reklam... 3 3.Zasady dotyczące kreacji reklamowych wykonanych w technologii Flash...4 4.Wymagania

Bardziej szczegółowo

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Obowiązuje od: Lipiec 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Specyfikacja techniczna...3 Zasady ogólne...3 1. Billboard...4 2. Double Billboard...4 3. Baner...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Założenia ogólne Hortpress Sp z o.o. (dalej: Wydawca ) wymaga przesłania

Bardziej szczegółowo

Liczba kont w systemie 1 10. Bezpłatna przestrzeń dyskowa 1 GB 1 GB 1 GB

Liczba kont w systemie 1 10. Bezpłatna przestrzeń dyskowa 1 GB 1 GB 1 GB POZIOM P1 POZIOM P2 POZIOM P3 PANEL ADMINISTRACYJNY System logowania Zarządzanie stroną Zarządzanie użytkownikami ZAWARTOŚĆ WITRYNY Dowolna ilość stron i podstron Dowolna ilość artykułów UŻYTKOWNICY Liczba

Bardziej szczegółowo