PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do dialogu technicznego związanego z planowanym postępowaniem na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w Internecie. I. Zagadnienia ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w Internecie. 2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia, będzie zlecał, w zależności od bieżących potrzeb, przygotowanie strategii działań w Internecie, wykonanie strony internetowej/leanding page, przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie, bądź wykonanie pojedynczych usług reklamowych niezwiązanych z wykonaniem strony internetowej, czy przeprowadzeniem kampanii reklamowej w Internecie. II. Kampanie reklamowe w Internecie (dalej; Kampanie ). 1. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający zleci przeprowadzenie przynajmniej jednej Kampanii promującej markę Zamawiającego i/albo jego produkty. 2. W przypadku zlecenia Kampanii, Zamawiający zlecając jej przeprowadzenie, wskaże tematykę Kampanii, produkt, którego ma dotyczyć, a także przekaże wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do opracowania i przeprowadzenia Kampanii przez Wykonawcę. 3. Opracowanie, przygotowanie i realizacja Kampanii promującej produkty Zamawiającego, a także w razie ich zlecenia kolejnych Kampanii, mogą obejmować wykonanie następujących prac: a) przygotowanie koncepcji kreatywnej Kampanii, tj.: i) opracowanie założeń komunikacji marketingowej Kampanii obejmującej: (1) motyw przewodni Kampanii czyli platformę komunikacyjną, która jest spójnym i wyróżniającym elementem danej Kampanii; (2) propozycję zastosowanych mediów i nośników Kampanii (również niestandardowych) na tym etapie Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego domem mediowym; ii) adaptację motywu przewodniego na uzgodnione, kluczowe dla danej Kampanii formaty reklamowe, które mogą obejmować w szczególności: (1) projekt strony internetowej zapisanej w technologii RWD (strona musi otwierać się na różnych urządzeniach mobilnych i działać na co najmniej 4 przeglądarkach internetowych); (2) opracowanie projektu reklamowego przeznaczonego dla wiodącego w danej Kampanii medium, które może obejmować, m.in.: (a) projekt wzorca reklamy banerowej dla Internetu w formatach tripple bilboard w formie projektu kluczowych odsłon oraz jednego formatu w formacie Flash; powielenie wzorca reklamy banerowej przygotowanie poszczególnych paczek dla poszczególnych wydawców. o pod określeniem paczka Zamawiający rozumie komplet materiałów, który obejmuje od 50 do 70 formatów banerów:

2 iii) o standardowe formy odsłonowe (mix formatów swf oraz statycznych, mailingii landing page co najmniej 3 podstrony projekt z kodowaniem); niestandardowe formy odsłonowe (screening, tapeta animowana na portal, toplayer, videobaner); przygotowanie paczki do 20 form dostosowanych do urządzeń mobilnych (gif ów animowanych i statycznych) landing page, działających na minimum 90 % urządzeń (projekt + kodowanie); koncepcję działań na serwisy społecznościowe wraz ze scenariuszem ich działań, przykładowymi tekstami, czy kreacjami graficznymi oraz ich realizacja zgodnie z zaproponowanym harmonogramem; iv) opracowanie architektury informacji dla serwisu www oraz propozycję strategii tworzenia treści dla tego serwisu (będzie obejmować: makietę klikaną, strukturę strony www, style tiles oraz wytyczne dla tworzenia treści); b) wsparcie Zamawiającego przy realizacji Kampanii poprzez wykonywanie zadań takich jak, m.in.: i) koordynacja strategiczna i realizacyjna wszystkich elementów składających się na Kampanię; ii) tworzenie dokumentacji związanej z realizacją Kampanii, w szczególności opracowanie dokumentu (w formie elektronicznej w formacie PDF lub innym ustalonym z Zamawiającym oraz w formie pisemnej z podpisami Wykonawcy) strategii marketingowej Kampanii obejmującego w szczególności opis koncepcji kreatywnej kampanii; iii) współpracowanie ze wskazanym przez Zamawiającego domem mediowym oraz agencją reklamową full service lub innym wskazanym przez Zamawiającego podmiotami, nadzorowanie wdrażanej strategii mediowej Kampanii; iv) branie udziału w roli eksperta po stronie Zamawiającego, w zadaniach zlecanych podmiotom zewnętrznym przez Zamawiającego związanych z realizacją Kampanii; c) wykonanie, w oparciu o przyjęty key visual i na podstawie przyjętej strategii, projektów wszystkich materiałów spośród wskazanych w rozdziale III. Ust. 3, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, d) wykonanie wszystkich materiałów spośród wskazanych w rozdziale III ust. 3, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii. 4. Kampania będzie realizowana w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego plan działań (harmonogram) oraz wstępny kosztorys. 5. Plan działań (harmonogram) musi zawierać następujące informacje: a) terminy na przekazanie Zadania do odbioru wstępnego, ewentualne terminy pośrednie oraz termin odbioru ostatecznego, b) szczegółowe działania wynikające z przyjętych form komunikacji. 6. Wstępny kosztorys Kampanii musi uwzględniać: a) ceny zawarte w ofercie Wykonawcy, b) podział budżetu na realizację zadania.

3 7. W przypadku, gdy wykonanie danego zadania w ramach Kampanii będzie wymagało zastosowania zdjęcia, grafiki, ilustracji lub muzyki, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym zakup docelowego zdjęcia, grafiki, ilustracji lub muzyki (w tym, jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie sesji fotograficznej), które będzie wykorzystane w projekcie graficznym. Zamawiający pokryje koszt ewentualnego nabycia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego praw do zdjęć zaproponowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji danego zadania, tj. odpowiednio, wynagrodzenia za nabycie autorskich praw majątkowych, praw zależnych lub licencji, w tym sublicencji, do korzystania ze zdjęć, z zastrzeżeniem, iż warunki nabycia będą wcześniej uzgodnione z Zamawiającym, w formie pisemnej. Warunkiem pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu powyższym, jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii faktury VAT (oryginał do wglądu) potwierdzającej fakt poniesienia określonych kosztów. 8. Opracowanie, przygotowanie i realizacja Kampanii zostanie uznana za wykonaną, gdy Wykonawca dostarczy materiały produkcyjne lub emisyjne wszystkim objętym Kampanią mediom i Zamawiający podpisze protokół zdawczo odbiorczy. III. Wykonanie usług reklamowych niezwiązanych z kampaniami reklamowymi ( Wybrane zadania ). 1. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający może, w miarę bieżących potrzeb zlecać Wykonawcy wykonanie usług reklamowych polegających na wykonaniu prac niezwiązanych z Kampaniami (dalej Zadania ). 2. Zamawiający zlecając wykonanie danego Zadania, szczegółowo wskaże jego przedmiot oraz przekaże inne istotne informacje niezbędne do wykonania danego Zadania. 3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie następujących Zadań: a) Przeprowadzenie analizy ruchu na stronie( ach) www oraz przygotowanie i prezentacja raportu (raz na tydzień) polega na przeprowadzeniu analizy na wskazanej lub wskazanych stronach internetowych pod kątem efektywności prowadzonych działań reklamowych, użyteczności podstron na podstawie narzędzia Google Analytics z uwzględnieniem następujących współczynników: Sesje, % nowych Sesji, Nowi użytkownicy, Współczynnik odrzuceń, Strony / Sesja, śr. czas trwania Sesji, Realizacja celu/celów, Współczynnik konwersji celu/celów, Ilość transakcji, Współczynnik konwersji e commerce, średnia wartość zamówienia wraz z podziałem na ruch zewnętrzny oraz wewnętrzny (ruch z komputerów Poczty Polskiej oraz agencji współpracujących). Efektem analizy będzie przygotowanie raportu zawierającego analizę efektywności ruchu za dany okres wraz z rekomendacjami zmian (do 5, od 6 do 15, od16 do 20, od 21 do 25 i od 26 do 30 unikalnych podstron). b) Przeprowadzenie audytu użyteczności i UX strony www oraz przygotowanie i prezentacja raportu (raz na 2 tygodnie) przeprowadzenie eksperckiej analizy wskazanego serwisu www pod kątem jego użyteczności za pomocą narzędzia Google Analytics z uwzględnieniem następujących współczynników Sesje, udział procentowy i ilościowy sesji per źródło oraz segment (Paid Search, Wyniki Organiczne, Display, Afiliacja, Mailing, Inne dodatkowe segmenty możliwe do zdefiniowania), % nowych sesji, Nowi użytkownicy, Współczynnik odrzuceń, Strony / sesja, Śr. czas trwania sesji, Analiza treści, Transakcje (Ilość, Przychody, Współczynnik konwersji e commerce, średnia wartość zamówienia), Cele (Ilość realizacji poszczególnych celów, Współczynnik konwersji celu, Przepływ celu, ), Strony wyjścia, Zaangażowanie (Czas trwania sesji, Głębokość wizyty), częstotliwość wizyt, Przepływ zachowań, ścieżki wielokanałowe, Zdarzenia (Całkowita liczba zdarzeń, Unikalne zdarzenia, Sesje ze zdarzeniem), Wyszukiwanie w witrynie (Sesje połączone z wyszukiwaniem, Łączna liczba unikalnych wyszukiwań, Liczba odsłon stron wyników/wyszukiwanie, % zawężeń wyszukiwania, % wyjść z wyszukiwania, Czas po wyszukiwaniu, Średnia głębokość

4 wyszukiwania, Ranking wyszukiwanych haseł), Dane demograficzne, Zainteresowania, kategoria urządzeń z wykorzystaniem zarówno wymiaru podstawowej jak również dodatkowego. Analiza może zawierać elementy badań jakościowych na użytkownikach. Analiza powinna wskazać mocne i słabe aspekty serwisu wraz z rekomendacją ich optymalizacji zmian (do 5, od 6 do 15, od16 do 20, od 21 do 25 i od 26 do 30 unikalnych podstron). c) Przeprowadzenie audytu optymalizacji SEO strony www oraz przygotowanie i prezentacja raportu przeprowadzenie audytu serwisu pod kątem jego optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych. Analizowana będzie treść (Wykorzystanie słów kluczowych, Tag Title, nagłówki Hx znacznik Meta Description) oraz aspekty techniczne serwisu (Ogólna ocena witryny, Domena (Nazwa, Wiek, Historia zawartości, Domeny lustrzane i przekierowane), Serwer (Typ serwera, Sąsiedztwo serwera, Lokalizacja serwera), Dostępność treści dla użytkownika (Dostępność w przeglądarkach, Obsługa geolokalizacji, Obsługa języka, Łagodna degradacja (weryfikacja wykorzystanych technologii), Obsługa robotów i sitemapy, Mapy witryny, Dostępność dla robotów, Indeksacja w Google, Adresy URL i błędy( Kody odpowiedzi HTTP, Format adresów URL, Eliminacja duplikacji treści, Strona błędu (404)), Tytuł i Meta Tagi, Znaczniki HTML, Zawartość strony, Czas ładowania strony, Zakazane praktyki). Zakładamy że istnieje możliwość pełnej jego edycji. Raport z audytu wskaże elementy do optymalizacji wraz z rekomendacją zmian zmian (do 5, od 6 do 15, od16 do 20, od 21 do 25 i od 26 do 30 unikalnych podstron). d) Opracowanie i wykonanie wzorca kreacji internetowego banera reklamowego (format tripple bilboard oraz halfpage animowany) obejmuje stworzenie projektu graficznego banera składającego się z klatek kluczowych animacji oraz z wykonania animacji banera. W ramach prac przygotowane zostaną także teksty wyświetlające się na banerze. e) Wykonanie pakietu animowanych banerów reklamowych na podstawie wzorca (pakiet 11 może 20 formatów) wraz ze statycznymi zaślepkami polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca banera reklamowego na inne formaty wraz z wykonaniem animacji, przygotowaniem pod publikację na portalach internetowych wskazanych w mediaplanie. f) Wykonanie pakietu animowanych banerów reklamowych na podstawie wzorca (pakiet formatów) wraz ze statycznymi zaślepkami polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca banera reklamowego na inne formaty wraz z wykonaniem animacji, przygotowaniem pod publikację na portalach internetowych wskazanych w mediaplanie. g) Przygotowanie banera reklamowego animowanego 1 dodatkowy format polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca banera reklamowego na jeden dodatkowy formaty wraz z wykonaniem animacji, przygotowaniem pod publikację na portalu internetowym wskazanym w mediaplanie. h) Przygotowanie banera reklamowego statycznego 1 dodatkowy format (zakładana ilość bannerów min 10) polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca banera reklamowego na jeden dodatkowy format wraz, przygotowaniem pod publikację na portalu internetowym wskazanym w mediaplanie, i) Projekt i wykonanie kreacji banerowej typu rich media stworzenie kreacji banerowej typu rich media (o podwyższonej wadze oraz zawierającego dodatkowe elementy takie jak video, zaawansowane animacje i interakcje) oraz animacja i przygotowanie do publikacji. j) Powielenie kreacji banerowej typu rich media na inne nośniki i przygotowanie do emisji (3 8 różnych formatów) polega na adaptacji opisanego wyżej wzorca kreacji banerowej typu rich media na inne formaty wraz z wykonaniem animacji, przygotowaniem pod publikację na portalach internetowych wskazanych w mediaplanie. k) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie landing page (do 5 podstron).

5 l) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu www (zawierający od 5 do 15 unikalnych wzorów podstron). m) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu www (zawierający od 15 do 20 unikalnych wzorów podstron). n) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu www (zawierający od 25 do 30 unikalnych wzorów podstron). o) Wykonanie kompletu (3 10 sztuk) kreacji na serwisy społecznościowe typu Facebook przygotowanie tekstów i grafik dla wskazanych w mediaplanie kreacji na portale społecznościowe. p) Wykonanie aplikacji mobilnej (ios, Android, Windows Phone, serwis internetowy) projekt graficzny zawierał będzie wszystkie unikalne ekrany aplikacji i będzie dostosowany do urządzeń typu smartfon i tablet (3 4 najpopularniejsze rozdzielczości dla każdej platformy). q) Opracowanie koncepcji konkursu internetowego i mechanizmu jego działania oraz realizacja jego realizacja stworzenie scenariusza konkursu, propozycji nagród i komunikacji oraz projektu regulaminu konkursu. Przygotowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem, przebiegiem i zakończeniem konkursu oraz ogłoszenie konkursu, prowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu, zakup i wręczenie/przesłanie nagród oraz sporządzenie raportu podsumowującego. r) Korekta tekstów dla serwisu www za stronę A4 znormalizowaną 1800 znaków ze spacjami również z tłumaczeniem na jęz. obcy. s) Stworzenie infografiki do publikacji na stronach internetowych (copywriting oraz projekt graficzny) stworzenie koncepcji, tekstów oraz projektu graficznego infografiki na podstawie dostarczonych materiałów merytorycznych. t) Przygotowanie dostarczonych filmów do publikacji w sieci oraz ich zamieszczenie na serwisach video przeformatowanie filmu video na wskazane formaty i typy plików do publikacji w Internecie oraz ich zamieszczenie na wskazanych portalach (np. YouTube, DailyMotion, Vimeo, Facebook). u) Projekt i kodowanie mailingu do wysyłki w systemach typu Freshmail, Sare stworzenie statycznego projektu mailingu wraz z przygotowaniem tekstu oraz jego kodowanie HTML/CSS i przygotowanie do wysyłki w programach do masowej wysyłki mailingu. Prace obejmują także podpięcie dostarczonych przez dom mediowy kodów śledzenia. v) Zaprojektowanie i wykonanie filmu internetowego (animacja) Przygotowanie scenariusza i storyboardu (10 plansz) 60 filmu przeznaczonego do emisji w Internecie z przekazaniem praw autorskim na czas nieokreślony natomiast prawa do wizerunku (jeżeli takie wystąpią) na czas określony. 4. Wybrane zadanie będzie realizowane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego plan działań (harmonogram) oraz wstępny kosztorys. 5. Plan działań (harmonogram) musi zawierać następujące informacje: a) terminy na przekazanie Zadania do odbioru wstępnego, ewentualne terminy pośrednie oraz termin odbioru ostatecznego; b) szczegółowe działania wynikające z przyjętych form komunikacji 6. Wstępny kosztorys Wybranego zadania musi uwzględniać: a) ceny zawarte w ofercie Wykonawcy;

6 b) podział budżetu na realizację Zadania, uwzględniający, jeżeli będzie to wymagane, koszt zakupu zdjęć, ilustracji, grafiki lub organizacji sesji fotograficznej, wraz z wynagrodzeniem za nabycie autorskich praw majątkowych, praw zależnych lub licencji, w tym sublicencji. 7. W przypadku, gdy wykonanie danego Zadania będzie wymagało zastosowania zdjęcia, grafiki lub ilustracji Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym zakup docelowego zdjęcia, grafiki lub ilustracji (w tym jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie sesji fotograficznej), które będzie wykorzystane/użyte w projekcie graficznym. Zamawiający pokryje koszt ewentualnego nabycia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego praw do zdjęć zaproponowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Zadania, tj. odpowiednio, wynagrodzenia za nabycie autorskich praw majątkowych, praw zależnych lub licencji, w tym sublicencji, do korzystania ze zdjęć, z zastrzeżeniem, iż warunki nabycia będą wcześniej uzgodnione z Zamawiającym, w formie pisemnej. Warunkiem pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu powyższym, jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii faktury VAT (oryginał do wglądu) potwierdzającej fakt poniesienia określonych kosztów. 8. Zadanie zostanie uznane za wykonane: a. W przypadku zadań ust. 3 lit a, b, c, w momencie przekazania zaakceptowanych materiałów Zamawiającemu; b. W przypadku zadań ust. 3 lit d, e, f, g, h, i, j, n, o, p, s, t, u, v w momencie przekazania zaakceptowanych materiałów Zamawiającemu lub wyznaczonemu medium; c. W przypadku zadań ust. 3 lit k, l, m, n, o w momencie uruchomienia strony internetowej na domenie Zamawiającego bądź na wskazanej domenie; d. W przypadku zadań ust. 3 lit. q, w momencie przekazania Zamawiającemu koncepcji i mechanizmu wraz z projektem zasad dla regulaminu; e. W przypadku zadań ust. 3 lit r w momencie przekazania Zamawiającemu raportu podsumowującego przeprowadzenie konkursu; f. W przypadku zadań ust 3. lit w (x) w momencie przekazania Zamawiającemu raportu podsumowującego przeprowadzenie konkursu.

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 2. CEL ZAMÓWIENIA... 4 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 5 4. WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 4.1 ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ANALITYCZNE...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo