Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw"

Transkrypt

1 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN gminny miesięcznik bezp³atny Luty Marzec 2007 Nr 2-3 (119) 13 marca 2007 Pani Zofia Morawska otrzymała Order Kawalera Gwiazdy Solidarności Włoskiej przyznany przez Prezydenta Republiki Włoskiej, Giorgio Napoletano. Odznaczenie ustanowione w 1948 roku przyznawane jest cudzoziemcom przyczyniającym się do budowy pozytywnego wizerunku Włoch po II wojnie światowej. Order ten wręczała Pani Morawskiej Ambasador Republiki Włoch w Polsce Pani Anna Blefari Mellazi. Oto fragmenty z Jej przemówienia: Pani Morawska jest osobą, której nadzzwyczajna i dalekowzroczna działalność jest ogólnie znana w Polsce i zagranicą. Jej niestrudzone zaangażowanie w działalność na rzecz Instytutu dla Niewidomych w Laskach było i w dalszym ciągu jest przedmiotem podziwu i szacunku ze strony władz polskich i rodaków, ze strony władz i obywateli innych państw, a w szczególności Włochów, którzy mieli sposobność bezpośredniego zaznajomienia się z rzeczywistością Lasek. Jest doprawdy trudno ująć w tych kilku słowach wieloletnią i intensywną działalność Pani Zofii Morawskiej w zakresie opieki nad niewidomymi dziećmi i dorosłymi prowadzoną na terenie tutejszego Instytutu, gdzie nie tylko zajmowała ważne i różne stanowiska, ale przede wszystkim była i jest jego motorem. Na zakończenie, pragnę wyrazić nadzieję, że Pani Zofia Morawska będzie przez wiele lat kontynuować swoja pracę w Laskach i że pozostanie dla nas zawsze źródłem inspiracji i przykładem godnym do naśladowania. Do życzeń dołącza się pełna uznania cała nasza gminna społeczność. Gratulujemy, Pani Zofio!

2 WIEŚĆ GMINNA Spotkanie z biznesem i tymi, którzy wiedzą jak się to robi. Nie ma wspólnoty gminnej bez współpracy wybranych władz z wyborcami, mieszkańcami gminy. Izabelińską tradycją gminną stały się doroczne spotkania Wójta z ludźmi biznesu, przedstawicielami świata nauki, z ludźmi aktywnymi na wielu polach działań. W spotkaniach tych uczestniczą także ci, którzy stanowią gminne prawo Radni. Spotkania te mają zapewnić pełny, dwustronny przekaz informacji wykluczający klasyczną sytuację dziada i obrazu uznajemy bowiem, że znacznie lepiej jest gdy obraz krzyknie spieprzaj dziadu niżby nie przemówił ni razu. W tym roku spotkaliśmy się w Gminie w niedzielę 18 lutego. Przybyło ponad sto osób. Wieczór w gminnym salonie rozpoczął się od kameralnego koncertu Magdaleny Idzik - mezzosopran, która z towarzyszeniem Doroty Jasińskiej sopran i Ewy Guz-Seroki - fortepian wykonała kilka arii operowych. Potem długie izabelińczyków rozmowy. Zebrani, jako pierwsi, zwiedzili niektóre, już wykończone pomieszczenia Izabelińskiego Centrum Kultury. Jest taka gmina Gdzieś miesiąc temu do jednej z Gmin ktoś przesłał z pilnymi wiadomościami dla Wójta. Gdy po kilku dniach nie otrzymał oczekiwanej odpowiedzi zadzwonił do Sekretariatu tej Gminy z zapytaniem czy Wójtowi przekazano treść przesłanych elektronicznie wiadomości Sekretarka bardzo uprzejmie poinformowała go, że niestety nie, gdyż informatyk jest na tygodniowym urlopie a tylko on obsługuje pocztę elektroniczną. Teraz pytanie za sto punktów. Gdzie leży Gmina o której mowa? Czy w gdzieś w Polsce B na zapadłej prowincji, czy też w pomorskich lasach?... To zadanie jest chyba za trudne dla normalnego czytelnika. Sto punktów przyznam więc sobie sam i odpowiem: Gmina ta leży o rzut beretem od Warszawy. I nie obrażajmy Polski B tam w każdej zapadłej wiosce, z internetu, bez pomocy informatyka, korzysta każdy sołtys. Sołtys w Laskach na urzędzie Tak wielu mieszkańców Lasek zazwyczaj na zebrania wiejskie dotychczas nie przychodziło. 16 lutego duża sala Domu Kultury pękała w szwach. Wydarzenie niecodzienne w końcu. Wybory Sołtysa. Sołtysa wybieramy wprawdzie co cztery lata, ale i cztery lata temu, i osiem, i dwanaście, i szesnaście - nie było takiego jak obecnie problemu. Kończyła się kadencja Sołtysa Zbigniewa Stycznia, na następną kadencję wybierano Zbigniewa Stycznia. Pan Zbyszek na zawsze odszedł od nas w ubiegłym roku, trzeba było wybrać nowego Sołtysa. Zebrani Zgłosili trzech kandydatów Andrzeja Dziekańskiego, Stanisława Macias i Elżbietę Szałkowską. W głosowaniu wzięło udział nieco ponad 130 osób. W I turze nikt nie uzyskał wymaganej większości (50% plus 1 głos). W II turze głosowania rywalizowali ze sobą Stanisław Macias i Elżbieta Szałkowska, która uzyskała dwukrotnie więcej głosów niż jej kontrkandydat (87 głosów do 44). Elżbieta Szałkowska wybrana została Sołtysem. Tak być powinno. Urząd Sołtysa pojawił się w Polsce, w średniowieczu wraz z osadnictwem na prawie niemieckim. Sołtys organizował wieś, dbał o jej zasiedlenie, reprezentował ją wobec Władcy i jego reprezentantów. Urząd Sołtysa był dziedziczny. Dopiero znacznie później wraz z rozwojem gospodarki folwarcznej wielcy właściciciele ziemscy prowadzili często wykup sołectw. Funkcja Sołtysa zmalała znacznie. Dobrze zatem, że w Laskach wróciliśmy do elekcyjno-dziedzicznego Sołtysa. Pani Ewa Szałkowska jest córką Zbigniewa Stycznia. Oprócz Sołtysa zebrani w Domu Kultury mieszkańcy Lasek wybrali także Radę Sołecką w składzie: Wanda Gołąb, Tadeusz Gryżewski, Paweł Jasiński, Wiesława Malkus, Jolanta Pieniek. Rada Sołecka zgodnie ze statutem sołectwa obraduje pod przewodnictwem Sołtysa. Dobry Sołtys i sprawna Rada Sołecka mogą wiele. Wybory Radnego w Izabelinie Północnym ( C ) W dniu 1 kwietnia odbędą się w Izabelinie C uzupełniające wybory Radnego. Jedna z wybranych uprzednio Radnych, zmuszona osobistymi względami nie objęła swego mandatu. Mieszkańcy wybiorą więc innego Przedstawiciela Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała cztery, jednoosobowe listy kandydatów. O mandat Radnego ubiegają się: Joanna Białas z KWW Joanny Białas Joanna Zaradkiewicz z KWW Joanny Zaradkiewicz Janusz Cyprian Nowak z KWW Janusza Cypriana Nowaka Marek Szkiłładź z KWW Forum Samorządowe Gminy Izabelin Głosujemy w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy. Lokal wyborczy otwarty będzie w godzinach od 6:00 do 20:00 Wiosna, czy tym razem to sprawa pewna? W grudniu i styczniu w moim ogródku kwitnąć zaczynał piękny, niebieski anemon (taki kwiatek, niezbyt duży ale piękny, anemony w wazonie namalował kiedyś Wyczółkowski). Grudniowy rozwinął się nawet, prawie, prawie. Styczniowy wykształcił dość pąk i... padł zwyciężony falą mrozów. Od prawie dwóch tygodni zaczęły się pojawiać krokusy, najpierw nieśmiało a od mniej więcej 5 marca wyskoczyły do góry w pełni ukazując swe barwy. Dwa dni później zakwitły niziutkie, karłowate tulipany. Z głębi zielonych, grubych liści wyłażą kwiatostany niebieskich hiacyntów. Pęcznieją pąki magnolii. Widać, że wiosna tuż, tuż. Jan Sawa Gmina Izabelin Gminą Przyjazną Środ 26 stycznia 2007r. została zakończona VIII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku objętego Patronatem Honorowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku. Laureatem Konkursu została Gmina Izabelin. Podczas uroczystej Gali Laureatów i Wyróżnionych, która odbyła się w hotelu Sofitel Victoria certyfikat oraz statuetkę dla Samorządu Przyjaznego Środowisku otrzymał Wójt Gminy Witold Malarowski. Galę zaszczycili m.in. Minister Środowiska Prof. Jan Szyszko, Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński, były Premier RP i Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek, Wiceminister Środowiska Agnieszka Bolesta, Wiceminister Gospodarki Paweł Poncyliusz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak, Przewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej Stanisław Kostrzewski oraz ok. 30 Parlamentarzystów obu izb polskiego Parlamentu. Narodowy Konkurs Ekologiczny Przyjaźni Środowisku organizowany jest już od ośmiu lat przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Europa Nasz Dom. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i nowatorskich rozwiązań wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego. Nagrody wręczane są w trzech kategoriach: Samorząd Przyjazny Środowisku, Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku oraz Promotor Ekologii. W kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku wyróżnia się i promuje gminy oraz powiaty, które podejmują aktywne, wymierne działania na rzecz ochrony środowiska. Kapituła Konkursu ocenia skalę, nowatorstwo i kompleksowość zgłaszanego przedsięwzięcia. Brana jest pod uwagę także działalność związana z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska, organizacją imprez proekologicznych oraz podnoszeniem poziomu świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności. W VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku zostało uhonorowanych 14 Laureatów, przyznano 5 Wyróżnień oraz 20 podmiotom przedłużono prawo do używania znaku Przyjaźni Środowisku. Przedsięwzięcie zgłoszone do Konkursu przez Gminię Izabelin to działania podjęte na rzecz rozwoju gospodarki wodno ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem budowy oczyszczalni ścieków Mokre Łąki. Poprawa stosunków wodnych jest obecnie priorytetem w dziedzinie ochrony środowiska na terenie gminy Izabelin. Zjawiska takie jak silny rozwój i urbanizacja, masowy pobór wód ze studni prywatnych, brak kanalizacji, odprowadzanie ścieków do szamb przydomowych często nieszczelnych, powodują szereg negatywnych konsekwencji. Analizy wskazują na systematyczne obniżanie się poziomu wód podziemnych i powierzchniowych, pogarszanie się ich jakości, degradację wód gruntowych oraz zmniejszenie się retencji wodnej. Nagrodzone przedsięwzięcie, mające uporządkowaniać gospodarkę wodno ściekową w gminie Izabelin obejmuje następujące działania: budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków Mokre Łąki oraz budowa zbiornika retencyjno infiltrujacego. Inwestycje te zostały już w dużej części zrealizowane, a ich zakończenie planowane jest na rok Obecnie, według danych z grudnia 2006r., sieć wodociągowa obejmuje około 90% mieszkańców gminy. Oznacza to trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2000, kiedy z sieci wodociągowej korzystało zaledwie 30% mieszkańców. W tym samym czasie znacznie wzrosła także długość sieci wodociagowej - z około 18 km w 2000r. do prawie 64 km pod koniec 2006r. Plany inwestycyjne zakładają zakończenie realizacji budowy sieci wodociagowej w gminie Izabelin do końca 2008r., co pozwoli wyeliminować korzystanie przez mieszkańców ze studni prywatnych, w których woda często nie spełnia wymagań sanitarnych. Sieć kanalizacyjna w gminie podzielona jest na dwie zlewnie. Zlewnia wschodnia obejmująca miejscowość Mościska stanowi część systemu kanalizacyjnego Warszawy. Obejmuje ona swym zasięgiem około 600 mieszkańców i w znacznej mierze rozwiązuje problem odprowadzania ścieków z tego terenu. Zlewnia zachodnia 2 Luty Marzec 2007 Listy do Sąsiada

3 Szanowni Państwo! obejmuje miejscowości Truskaw, Hornówek, Izabelin Północny (C), Izabelin Południowy (B) oraz Laski i jest obsługiwana przez oczyszczalnię ścieków Mokre Łąki, która jest przeznaczona do oczyszczania ścieków jedynie z gospodarstw domowych (oddana do użytku w 2005r.). Ogółem pod koniec 2006r. z sieci kanalizacji sanitarnej korzystało około 48% mieszkańców. Do końca roku 2010 planuje się skanalizować gminię w 100%. Oczyszczalnia ścieków wraz z systemem kanalizacji to szansa na zahamowanie degradacji wód gruntowych poprzez likwidację szamb i skierowanie ścieków systemem kanalizacji do oczyszczalni. Niewątpliwie poprawi to jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Ponadto w najbliższym czasie zostanie ukończony zbiornik retencyjno infiltrujący Mokre Łąki, który podczas wysokich stanów wód w Kanale Zaborowskim będzie retencjonował napływające wody powierzchniowe oraz będzie pełnił funkcję odbiornika części oczyszczonych ścieków z pobliskiej oczyszczalni w okresach obniżonego poziomu wód gruntowych. Został on zaprojektowany w miejscu, gdzie w okresie podwyższonego poziomu wód tworzy owisku w 2006 r. się naturalny zbiornik, zanikajacy w okresie suszy. Utworzenie tam dużego zbiornika ze stałym lustrem wody korzystnie wpłynie na lokalną florę i faunę. W najbliższych latach planuje się realizację kolejnych inwestycji, mających poprawić gospodarkę wodno ściekową w gminie, takich jak rozbudowa oczyszczalni ścieków Mokre Łąki oraz budowa nowej studni dla ujęcia wodociągowego Hornówek, która umożliwi zabezpieczenie przed występującymi w okresach letnich niedoborami wody. Wymieniony powyżej szereg inwestycji jest szansą na przywrócenie właściwych stosunków hydrologicznych na terenie gminy Izabelin i ograniczenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko wodno - glebowe. Ekologiczna skuteczność tego przedsięwzięcia została doceniona przez Kapitułę Konkursu Przyjaźni Środowisku poprzez przyznanie Gminie Izabelin tytułu Gminy Przyjaznej Środowisku. Nagroda ta jest niewątpliwym sukcesem dla Gminy Izabelin, która stale pretenduje do miana gminy ekologicznej organizującej życie mieszkańców w zgodzie i harmonii ze środowiskiem oraz motywacją do podejmowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska. Alicja Papierowska Na sesji w dniu 24 stycznia Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na rok Jest to budżet, który różni się znacznie od budżetów ostatnich lat, co wynika z faktu, iż znaleźliśmy się obecnie w momencie przełomu, jeśli chodzi o finansowanie celów rozwojowych ze środków unijnych. Inwestycje z lat , czyli z pierwszego okresu korzystania z tych środków, zostały już praktycznie zakończone i rozliczone, a finansowanie w rozpoczętym okresie wejdzie w fazę realizacji najwcześniej w IV kwartale tego roku. Zatem duże inwestycje, to znaczy dokończenie budowy systemu kanalizacyjnego i budowa nowych dróg rozpoczniemy na większą skalę w 2008 roku. Na rok bieżący planujemy przeznaczyć na inwestycje 23% budżetu, lecz oczekuję, że po podziale nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co nastąpi w kwietniu lub maju, i po pozyskaniu spodziewanych dotacji, wskaźnik wydatków inwestycyjnych podniesie się do około 30%. Dofinansowanie naszych inwestycji przez Unię może wynieść nawet 85% wartości zadania. Obecnie mamy już przygotowane duże projekty do unijnego finansowania i czekamy niecierpliwie na uruchomienie procedur kwalifikacyjnych. Najbardziej pewnie interesuje Państwa jednak, jakie znaczące zadania gmina zamierza zrealizować w tym roku. Otóż jest to rok, w którym zostaną ukończone następujące duże inwestycje: Już w maju nastąpi otwarcie Centrum Kultury obok Urzędu Gminy. To obiekt godny XXI wieku i mam nadzieje, że będą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Od początku nowego roku szkolnego przedszkole w Izabelinie rozpocznie działalność w nowym, pięknym obiekcie przy ulicy Planty. Nowy budynek jest nie tylko ładniejszy i bardziej funkcjonalny niż stary, ale również znacznie od niego większy. Pomieści o dwa oddziały przedszkolne więcej, co pozwoli uporać się wreszcie z dokuczającym nam od paru lat problemem niedoboru miejsc dla naszych maluchów. Lada tydzień sportowcy otrzymają nowe boisko położone na terenach Lasek. Prace wykończeniowe związane z modernizacja boiska weszły już w ostatnią fazę. W kwietniu zakończy się realizacja zbiornika retencyjnego Mokre Łąki. Inwestycję tę realizuje Kampinoski Park Narodowy z pięćdziesięcioprocentowym udziałem pieniędzy z budżetu naszej gminy. Dzięki tej inwestycji powstanie zbiornik wodny ostoja ptaków, a dla nas jeszcze jedna okazja do obcowania z dziką przyrodą. Zmodernizowane zostaną gruntownie kolejne drogi, mianowicie ulica Lipkowska w Truskawiu na odcinku od ul. 3 Maja do oczyszczalni i ulica Podleśna w Laskach. Poprawimy także stan wielu odcinków ulic, utwardzając je destruktem asfaltowym - łącznie około 4 km. W tym roku zakończymy praktycznie budowę wodociągu w gminie. Helenówek i północne obszary Izabelina C zamykają listę ostatnich terenów zamieszkałych, które do tej pory nie miały wody z wodociągu. Gmina wzbogaci się także o nowe ujęcie wody w Truskawiu, co wraz z oddanym niedawno odcinkiem wodociągu łączącym sieć gminną z Warszawą oddali od nas na długo groźbę niedoboru wody w kranach, nawet podczas najgorętszego lata. Przetarg na budowę studni został już rozstrzygnięty, wykonawca przystępuje do pracy. Przygotowujemy wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Starostą system monitoringu wizyjnego miejsc narażonych na wybryki wandali i chuliganów. Poza inwestycjami tegoroczny budżet przewiduje wydanie znaczniejszych środków między innymi na: Wprowadzenie w szkole od nowego roku szkolnego nauki języka angielskiego dla wszystkich dzieci, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zarezerwowane są pieniądze na plany zagospodarowania Sierakowa. Jest to najbardziej palący problem tej wsi, który ma wreszcie szansę zostać rozwiązany. Ruszymy z tą sprawą natychmiast, jak tylko pozwoli nam na to decyzja polityczna Ministra Środowiska. Doposażenie w sprzęt naszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Aby te zamierzenia zrealizować musimy wykonać wielka, niewidoczna, żmudną urzędniczą pracę. Mamy jednak dobre, fachowe kadry, które bardzo dobrze radzą sobie z tą skomplikowaną materią. Sprawny urząd, fachowy urzędnik, to warunek konieczny sprawnego państwa. Z poważaniem Witold Malarowski Listy do Sąsiada Luty Marzec

4 Jedna z naszych mieszkanek próbuje swych sił przy pomocy pióra. Niektórzy twierdzą, że pracując piórem można pokazać swój lwi pazur. Autorka postanowiła nie odkrywać swego imienia swoją twórczość podpisuje jako Rita Vespa. Może nigdy nie dowiemy się, kto pod tym pseudonimem się kryje, może jednak ujawni się w trakcie uroczystości wręczenia nagrody Nobla. Dziś mamy w ręku tekst. Dzieci wołają Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato. Może publikacja tego tekstu przyciągnie do Listów inne pióra. Tworzymy izabeliński kącik literacki w Listach. Spróbuj, może także zasługujesz na Nobla. Swoje teksty podpisane nazwiskiem lub pseudonimem kierujemy na adres:. Teksty rozpoczynamy od hasła izabeliński kącik literacki potem sposób kontaktu z autorem oraz informację czy w Listach tekst opatrujemy nazwiskiem, czy też pseudonimem. Deklarujemy, że nazwiska osób pragnących pozostać anonimowymi nie będziemy ujawniać nikomu. S Z M A T K A Dla Marysi lalka Szmatka była najpiękniejszą i najmilszą istotą na świecie. Uszyła ją sama, a doradzała jej w tym babcia. Babcia nie pożałowała starych koronek i ślicznych korali. Teraz lalka różniła się od zwykłej szmaty tym, że miała wesołe niebieskie oczy. Dziewczynka i jej lalka najczęściej siedziały na ławce przed chałupą i czekały na powrót rodziców z pracy w polu. Pewnego dnia ojciec pojechał do miasta po zakupy i przywiózł Marysi cudne buciki, całe czerwone, z pomarańczowymi sznurowadłami. Posadziła Marysia Szmatkę na ławce i tańczyła. Nogi same podskakiwały wesoło i szybko. Niech świat zobaczy moje piękne butki - zawołała Marysia i pobiegła drogą przez wieś na pola. Kiedy poobcierała pięty w nowych butach, wróciła na swoją ławkę. Och moje biedne stopy - narzekała Marysia - Oj Szmatko jak mnie bolą nogi - sięgnęła po lalkę - a tu ławka cała pusta, zajrzała pod ławkę a tam też pusto - Babciu gdzie jest lalka? - zawołała. Weszła do izby a babcia siedzi smutna. Oj zbóje byli we wsi, co lepsze to złapali i wykradli - lamentowała staruszka - Naszą chałupę minęli. Kto by chciał ukraść biedę. Coraz to słychać było krzyki we wsi - Złodzieje, zbóje!. Nagle najgłośniej zaczęła krzyczeć Marysia - Ukradli mi Szmatkę, ukradli mi laleczkę, mój skarb największy na świecie. Babcia pocieszała wnuczkę - Kto ukradłby taką brudaskę, krzyczysz jakby zbóje okradli najbogatszą wieśniaczkę. Oj, babciu, to był skarb największy na świecie, muszę ją odnaleźć - stanowczo odpowiedziała Marysia. Poczekała, aż nikt na nią nie zwracał uwagi i pobiegła boso w stronę lasu. Wszystkim było wiadomo, że zbóje mieszkają w lesie. A las, okazał się bardziej tajemniczy, niż się Marysi wydawało. Tyle razy tu była i znała każdy krzak, wiedziała gdzie śpią zwierzęta, znała miejsca pełne grzybów i poziomek a zbója nigdy nie widziała. Przeszukała cały las, a obtarte i pokłute nóżki okropnie ją piekły. Straciła nadzieję, że kiedykolwiek znajdzie Szmatkę. Doszła smutna do strumyka i zmęczona usiadła na brzegu. Z ulgą zanurzyła nogi w chłodnej wodzie. Łzy pociekły jej po policzkach. Jestem już za duża, żeby płakać, ale nikt nie widzi, to sobie popłaczę - powiedziała i zaczęła chlipać. Schyliła się żeby zdjąć żółty listek, co zaplątał się między palcami, a tu nagle widzi przez łzy, że to nie listek. To była wstążka z warkoczyków lalki Szmatki! Rozejrzała się dookoła, potem do góry, aż na czubki drzew i nic podejrzanego nie zauważyła. Czary to nie są i Szmatka musiała być nad rzeczką! - pomyślała, schowała kokardę do kieszonki od fartuszka i zaczęła zastanawiać się w którą stronę iść. Pójdę pod źródełko, pewnie z tego kierunku przypłynęła kokarda - postanowiła i uważnie szła środkiem rzeczki, rozglądając się na boki. Doszła pod skaliste wzgórze, skąd wypływał strumyk. Zauważyła, że źródełko musiało być głębiej pod skałą. Zbliżyła się do otworu, a tam powiało, przeszywającym chłodem i usłyszała szum spadającej wody. To niemożliwe, żebym tu znalazła lalkę - pomyślała, lecz ciekawość pchnęła ją dalej. Z trudem prześlizgnęła się pod skałą i wpadła do zimnego jeziorka, stojącego w olbrzymiej grocie. Z jednej strony szumiał spadający strumień z drugiej strony widniał otwór z ciepłym słońcem. Wygramoliła się z wody i ujrzała w jasnym wyjściu groty siedzące dziecko. Podeszła cichutko i zobaczyła, że w objęciach maleńkiej dziewczynki, siedzi Szmatka. Rozpuszczone lniane włosy lalki suszyły się w słońcu. Tego było już za wiele, błyskawicznym ruchem wyrwała swój skarb. Jak mogłaś ją w ogóle dotykać - groźnie zmarszczyła brwi. A mała popatrzała smutno i widać było, że jest słabiuteńka. Ona jest bardzo chora - usłyszała głos nad sobą - Dzisiaj rano ojciec dał jej tę dziwną lalkę. Wzięła ją do ręki i pierwszy raz od wielu dni uśmiechnęła się widać też, że sił córce przybywa z godziny na godzinę. Lalkę uprałyśmy w strumyku i właśnie suszyła się w słońcu - opowiadała zbójecka gruba kobieta. Potem dodała szeptem - Twoja lala ma w sobie czarowną moc. Zbójczyni wzięła Marysię za rękę i zaprowadziła do skalnej komnaty, gdzie na worach pełnych skarbów, siedziały przepiękne, kolorowe pajace o brylantowych oczach. Nie chce moja córka tych zabawek, majątek kosztują, proszę weź je sobie i zostaw tę szmacianą lalkę. Tobie już ta lalka nie jest potrzebna - błagalnym wzrokiem prosiła zbójczyni - Jesteś duża i odważna, nawet mnie się nie boisz, a jestem podobno straszną kobietą. Marysi z żalu serce pękało, ale Szmatki nie puszczała. Od pięknych pajaców dostaje się choroby - pomyślała i ruszyła w stronę wyjścia. Kiedy przechodziła koło chorej dziewczynki nagle... wcisnęła jej lalkę na kolana. Ma na imię Szmatka - wyraźnie wyszeptała i bacznie rozglądając się dookoła, zaczęła szukać ścieżki, aby uciec jak najszybciej. Podeszła do niej zbójecka kobieta, uśmiechnęła się i włożyła Marysi, jedną złotą monetę do kieszonki. Ilekroć zatęsknisz za zabawką, będziesz bogatsza - powiedziała i wskazała jej drogę do domu. Dobiegła Marysia najszybciej, jak mogła do skraju wsi. Tam usiadła w rowie, aby odpocząć na chwilę. Pomyślała o Szmatce i serce jej się ścisnęło. Nagle, przypomniała sobie o kokardzie, co ją z wody wyłowiła. Zajrzała do kieszonki, a tam, obok jednej żółtej wstążki błyszczały wesoło... aż dwie złote monety. Zmarszczyła brwi i powiedziała - Ale zaraz zaraz, co stało się z drugą kokardą, nigdzie jej po drodze nie znalazłam?. Szmatka Rita Vespa 2001, NOWOŚCI Z SĄSIEDZKICH WŁOŚCI Wielu mieszkańców Gminy Izabelin z pewnością pamięta, jak straszną tragedią rozpoczął się Nowy Rok 2007 dla naszych sąsiadów z Izabelina Południowego (Izabelin B) - dla trzech córek rodziny Malinowskich z ulicy Lubomirskiego. Lutowe wydanie tej kolumny, będzie poświęcone tym, którzy przeżyli ten ponury dramat, a zatem trzem wspaniałym siostrom Malinowskim. Kiedy 5 stycznia zginęli tragicznie Anna i Leszek - oboje rodzice Emilki, Anetki i Patrysi, cały świat zawalił się dziewczynom na głowę. Trudno pewnie wyobrazić sobie takie doświadczenie, jeżeli się nic podobnego nigdy nie przeżyło. Ale cóż, trzeba żyć, rozwijać się i zacząć dawać z siebie Tak, dawać z siebie - taka nasza rola. Malinowscy byli biedni, mieszkali w rozwalającej się budzie (bo nie można tego nazwać domem), gdzie o dostatku można było tylko pomarzyć. Mimo tych ogromnych trudności bytowych, dziewczynki zawsze miały i czuły kochające serce matki. Teraz go zabrakło.. Ktoś kiedyś powiedział, że tragedia może okazać się błogosławieństwem, jeśli spojrzymy na nią z punktu widzenia naszego rozwoju. Tak się szczęśliwie złożyło, że najstarsza z sióstr Malinowskich, Emilia Strączek mieszka z mężem Darkiem i dwoma synkami w Hornówku, w połowie bliźniaka. Aby jednak warunki zamieszkiwania małżeństwa z czworgiem obecnie dzieci można było uznać za godne, należy bardzo pilnie wykończyć prace budowlane na górnym poziomie połowy bliźniaczej. Na pogrzebie Malinowskich, w dniu 15 stycznia br., na cmentarzu w Lipkowie, powiedziałem, że pomimo tej wielkiej tragedii, otwiera się szansa dla nas tych, którzy żyją i nie odwracają się od potrzebujących - na okazanie zrozumienia, miłości i wsparcia. Już wtedy, na cmentarzu podeszła do mnie Pani Ewa Borzymowska-Reszka z Izabelina, oferując pomoc. Do chwili obecnej, pomoc w wykończeniu góry domu pp. Strączek, gdzie mieszkają również nasze siostry Malinowskie, zaoferowali m.in. Pani Hanna Borzymowska, Pani Ewa Borzymowska-Reszka, Pan Andrzej Reszka, Pan Edward Kujawski oraz ekipy budowlane Panów Janusza Rusiniaka i Mariusza Ćwiklaka. Z serca Wam wszystkim dziękuję! Zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców gminy Izabelin o wsparcie dla sióstr Malinowskich, naszych sąsiadek z Hornówka. Niech wreszcie dziewczynki wyjadą na normalne kolonie, niech kupią podręczniki szkolne, niech wreszcie wiedzą, ile na świecie dobra. Chciejmy zrozumieć, że nasze tak zwane wyzwania są jedynie daną nam możliwością rozwoju i pozytywnej zmiany. Wszystko, co powinniśmy zrobić, to śpieszyć z pomocą, bo, jak to mawiają w Australii: nigdy nie wiesz, co cię czeka za rogiem. Wszystkich zainteresowanych tą możliwością pomocy drugiemu człowiekowi, proszę o bezpośredni kontakt ze mną, pod numerami telefonów: praca: , dom: lub tel. komórkowy: Dziękuję i pozdrawiam, Marek Stelmaszak Mieszkaniec Izabelina B 4 Luty Marzec 2007 Listy do Sąsiada

5 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, ul. Knyszyńska 1, Warszawa Powinno się być dobrym jak chleb... który dla wszystkich leży na stole św. Brat Albert Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe działa już 10 lat. Od tego roku patronat nad nami objęło Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Do obu naszych placówek w Laskach i w Izabelinie przychodzą dzieci i młodzież, które po zajęciach szkolnych, z różnych powodów nie mają zapewnionej opieki w domu rodzinnym. W ognisku odrabiają zadane lekcje, rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach plastycznych, przyrodniczych, informatycznych, teatralnych, jak również spożywają posiłki. Świetlice są otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach od do i cieszą się dużą frekwencją. Utrzymujemy się głównie z dotacji gminnej i powiatowej, jak również z darowizn i wpłat osób prywatnych. Nie zawsze wystarcza nam na nasze skromne potrzeby, dlatego prosimy o pomoc. Będziemy wdzięczni za darowizny pieniężne, zabawki, pomoce szkolne, artykuły plastyczne, żywność, a także pomoc finansową w kształceniu wybranego dziecka. Wśród mieszkańców naszej Gminy mamy wielu życzliwych i sprawdzonych przyjaciół, którzy stale nas wspierają. Dziękujemy i liczymy na dalszą pomoc, bez której nie moglibyśmy funkcjonować.»... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało....«św. Brat Albert Dom Samotnej Matki w Laskach przy ul. Brzozowej 37 działa od 1984r. Przeznaczony jest dla samotnych, bezdomnych kobiet z małymi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Znajdują u nas mieszkanie, wyżywienie, pomoc socjalną i psychologiczną. Staramy się przygotować nasze podopieczne do samodzielnego życia i odpowiedzialnego macierzyństwa. Podczas pobytu w Domu Samotnej Matki istnieje możliwość kontynuowania nauki, podjęcia kursów zawodowych i pracy. W 2006 roku pomogliśmy 42 kobietom i 44 dzieciom. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Warszawie przy ul. Knyszyńskiej 1, to najstarsze schronisko dla bezdomnych na terenie Warszawy. Działa od 1978 r. Schronisko zapewnia całodobowe schronienie, wyżywienie, pomoc socjalną i psychologiczną bezdomnym mężczyznom. Wszyscy podopieczni są objęci programem wychodzenia z bezdomności, w miarę potrzeb i możliwości prowadzona jest terapia antyalkoholowa, terapie zajęciowe oraz organizowana sezonowa praca. Aktualnie najpilniejsze potrzeby schroniska to remont dachu i wymiana okien. Przekazując 1% swojego podatku na nasze Towarzystwo pomagasz naszym podopiecznym. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, ul. Knyszyńska 1, Warszawa PKO BP VIII O/ Warszawa jest Organizacją Pożytku Publicznego KRS Biuro Koła: Laski ul. Brzozowa 37, Izabelin tel/fax: (22) Listy do Sąsiada Luty Marzec

6 FUNDUSZE INWESTYCYJNE dla początkujących część 1 Od pewnego czasu w polskiej telewizji pojawiło się dużo reklam mówiących o niebotycznych wręcz zyskach jakie można uzyskać inwestując swoje pieniądze w (tu padają nazwy różnych funduszy, które z oczywistych względów pominę). 173% zysku w ciągu 4 lat!!! to chyba najpopularniejsze hasło reklamowe ostatnich miesięcy. Pierwsza myśl jaka się pojawia w głowie każdego człowieka brzmi to niemożliwe, to na pewno jakieś oszustwo, ale z drugiej strony pojawia się pokusa może jednak spróbować, tylko co to jest ten FUNDUSZ INWESTYCYJNY. Pomysł na zarabianie pieniędzy w taki sposób, zrodził się w krajach anglosaskich w 1860 roku przy czym największy rozwój tego rynku nastąpił w latach 50. XX wieku gdy fundusze inwestycyjne stały się najpopularniejszym na świecie sposobem lokowania pieniędzy. W tej chwili przeciętna rodzina amerykańska ma kilka programów regularnego oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, których celem jest odkładanie pieniędzy na nowy dom, zebranie środków potrzebnych na edukację dziecka czy zapewnienie sobie godziwej emerytury na starość. W Polsce, Fundusze Inwestycyjne działają od 1992 roku jednak dopiero od niedawna zyskały tak dużą popularność. Inwestują one pieniądze głównie w bony skarbowe, obligacje i akcje polskich przedsiębiorstw. To powoduje, że te najbardziej agresywne (fundusze akcji) osiągają zysk nawet 60% rocznie. Główną przyczyną takich wyników jest wysoki wzrost cen akcji na warszawskiej giełdzie, któremu nie przeszkadzają nawet głębokie korekty jak ta z końca lutego Taka sytuacja będzie miała najprawdopodobniej miejsce jeszcze przez kilka lat więc warto ją wykorzystać jak najlepiej dla siebie. Należy pamiętać, że jest to w pełni bezpieczny sposób inwestowania pieniędzy, a działalność funduszy inwestycyjnych jest ściśle określona prawem i nadzorowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Zastanawiając się nad powierzeniem swoich pieniędzy specjalistom z funduszu inwestycyjnego należy jednak brać pod uwagę jedną zasadniczą rzecz, która zwykle w reklamach jest ukryta pod postacią gwiazdki. Chodzi o to, że Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. To znaczy, że fundusz, który w ciągu ostatniego roku wygenerował zysk w wysokości 60% rocznie nie musi (a według niektórych teorii nawet nie powinien) uzyskać podobnego wyniku w przyszłym roku. Bierze się to stąd, że wyniki funduszu akcyjnego są uzależnione od sytuacji na polskiej giełdzie czyli fundusz prawdopodobnie straci na wartości w przypadku spadku cen akcji. Czy można w związku z tym tak ulokować swoje pieniądze aby z jednej strony uzyskać bardzo duży zysk i jednocześnie nie stracić w momencie spadku cen na giełdzie papierów wartościowych? Oczywiście, że można. O tym jak to zrobić jak również wiele innych ciekawych informacji o funduszach inwestycyjnych dowiedzą się Państwo z kolejnego artykułu z cyklu Fundusze Inwestycyjne dla początkujących. Artur Jóźwiak Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie ogłasza konkurs plastyczny pt.»biblioteka moich marzeń«regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: Komisariat Policji w Izabelinie informuje, iż znaleziono popiersie z metalu koloru ciemnego wysokości 80 cm. Na lewym boku podstawy znajduje się napis»guss C. Turbain Wien«, a na prawym»modelował: Alfred Daun w Krakowie 1884 rok«. Osoby, które rozpoznają swą własność lub mogą wskazać źródło pochodzenia w/w przedmiotu proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Izabelinie. tel Prace prosimy składać w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42a. Drodzy Sąsiedzi, nazywam się Magdalena Chudzicka, jestem grafikiem. Od niedawna mieszkam w Izabelinie, pracuję na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Propozycję wspólnej pracy kieruję do młodzieży, szczególnie zaś tych młodych ludzi, którzy przygotowują się do egzaminów na uczelnie artystyczne. Zapraszam również tych, nieco starszych, którzy rysowania nie chcą traktować profesjonalnie, lecz widzą w nim szanse plastycznej ekspresji a w zajęciach ze mną szansę rozwinięcia umiejętności. Już niedługo będziemy mieli gdzie rysować - z początkiem 2 dekady maja Izabelińskie Centrum Kultury otwiera swoje podwoje. 13 maja, w niedzielę, będzie dzień otwarty w Centrum. Proponuję, aby tego dnia zainteresowani zajęciami spotkali się ze mną, ustalimy wówczas najlepszy czas (dzień i godzinę naszych spotkań). Zapraszam szczególnie tych, dla których rysowanie jest ważne. Grupa nasza nie może być duża. Zainteresowanych proszę o wcześniejsze przesłanie em na adres: lub też przyniesienie do sekretariatu Wójta w Urzędzie Gminy zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, adres lub telefon kontaktowy, ewentualnie adres poczty elektronicznej oraz jedno lub dwa zdania odpowiedzi na pytanie: Dlaczego pragnę rysować? Zgłoszenie proszę zaadresować Szkice ołówkiem i węglem Magdalena Chudzicka. Zapraszam. Pielęgnacja i ścinanie drzew metodą alpinistyczną tel ; Zatrudnię doświadczoną kosmetyczkę tel MARGO Małgorzata Wócik USŁUGI RACHUNKOWO - KSIĘGOWE fax NAPRAWA TELEWIZORÓW, VIDEO Profesjonalnie z gwarancją! Izabelin, ul. Sienkiewicza 54 tel , Luty Marzec 2007 Listy do Sąsiada

7 szukaj nas w internecie: W dniu 31 marca 2007 r. (sobota) w godz w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Izabelin pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą służyć pomocą w wypełnianiu PIT-ów wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy. Zapraszamy! Listy do Sąsiada gazeta Gminy Izabelin, wydawana przez Dom Kultury w Laskach, Maryla Łukasińska, Redaguje kolegium. Kontakt z redakcją: Dom Kultury w Laskach, ul. Południowa 23, Izabelin, tel Zdjęcia: archiwum. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. DRUK: DRUKOBA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 76, Izabelin-Mościska Skład: ZOOM, ul. Gdańska 2, Warszawa, Ogłoszenia przyjmuje: Biuro ogłoszeń w Izabelinie, ul. Sienkiewicza 70 (róg ul. 3 Maja), tel Cennik ogłoszeń: 1 cm ,50 zł + VAT, cała strona zł + VAT, strona ostatnia zł + VAT; powtórzenia z 10% rabatem. Minimalny format ogłoszenia: 10 cm 2. Ogłoszenia drobne o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów - bezpłatnie; zgłoszenia bezpośrednio do redakcji. Termin składania zamówień do 10 każdego miesiąca. Prosimy o nadsyłanie listów. Listy do Sąsiada Luty Marzec

8 Ks. Jerzy Wolff. Artysta malarz, teoretyk sztuki. Laski Najwspanialszą tajemnicą sztuki jest to, że tworzy życie. Gdzie nie ma życia, tam nie ma piękna. Śladami Jerzego Wolffa To jedna z wielu pięknych i trafnych myśli o sztuce ks. Jerzego Wolffa. To już 22 lata upłynęło od daty, kiedy przestało bić schorowane serce ks. Jerzego Wolffa. Serce wspaniałego artysty, wnikliwego i jakże sprawiedliwego krytyka sztuki. Człowieka prawdziwie głębokiej wiary. Kochał dziecięcą wrażliwością Boga, ludzi i naturę, którą tak pięknie przekół w prawdziwie wielkie malarstwo XX w. To, co mówił o sztuce było zawsze spójne z jego malarstwem, rysunkiem i grafiką. Często mówił: Dla wszelkiej pracy artysty punktem wyjścia jest nieodmiennie widzenie, zjawisko jak najbardziej wewnętrzne. Musi on rzecz daną zobaczyć w sobie, aby móc następnie realizować ją w kształcie całkowicie zewnętrznym. Lecz widzenie to, jeżeli ma dla niego być podstawą tworzenia, musi nieodzownie być produktem pewnej specyficznej abstrakcji...nie ma więc procesu tworzenia bez procesu abstrakcji. Sztuka pochodzi z zachwytu bardziej nad tym, co wewnątrz. Ta głęboka myśl o procesie tworzenia jest piękną lekcją dla artystów, którzy usiłują tworzyć dobre malarstwo, w odróżnieniu od artystów bezmyślnie naśladujących zewnętrznie naturę, lub tworzących tzw. abstrakcję. Ks. Jerzy Wolff mieszkał w maleńkim pokoiku w Zakładzie dla Niewidomych, w którym pisał wiele o Bogu i sztuce. Malować przychodził punktualnie o godz. 9 rano do pracowni, którą udostępniałem Mu w moim domu w Laskach. Chodził zawsze raźno. Charakterystyczna, lekko pochylona wysoka postać z pędzelkami w ręku regularnie zmierzała do pracowni. Po pracy szedł na intensywny spacer, potem na obiad, później czytał lektury dzieciom niewidomym. Tak żył i tworzył aż do końca. Pochowany jest na miejscowym cmentarzu. Kilka lat temu w Izabelińskich Spotkaniach z Ksiażką uczestniczył gość specjalny - Ryszard Kapuściński. Opowiadając o swoich związkach z Izabelinem wytknął nam delikatnie grzech zaniedbania propagowania twórczości Jerzego Wolffa, największego artysty mieszkającego na naszym terenie. Wtedy, z braku warunków, ekspozycja prac Jerzego Wolffa nie była możliwa. W maju otwiera swoje podwoje nowa siedziba Centrum Kultury w Izabelinie. Realizując nakaz moralny działalność wystawienniczą nowego Centrum rozpoczniemy wystawą prac Jerzego Wolffa pozyskaną ze zbiorów Muzeum Narodowego. Wystawa dostępna będzie od 13 maja do końca czerwca. Już dziś zapraszam serdecznie do jej obejrzenia. Mam nadzieję, po tej wystawie postać i twórczość Jerzego Wolffa stanie się bliższa wszystkim naszym mieszkańcom. Komisarz wystawy, przyjaciel i uczeń Jerzego Wolffa, artysta malarz Bolesław Gasiński fot. Marta Merchel

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Za rok minus tydzień

Za rok minus tydzień Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN 1427-3365 gminny miesięcznik bezp³atny Listopad 2004 Nr 14 (98) Za rok minus tydzień spotkamy się na otwarciu oczyszczalni fot. Maryla Łukasińska

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Wiosenna promocja! Więcej na www.sasiadka-czytaj.pl www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Wiosenna promocja! Więcej na www.sasiadka-czytaj.pl www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ luty 2015 ~ nr 2 (287) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Nowe ceny reklam! Wiosenna promocja! Więcej

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY kwiecień/maj nr 4/5 (162-163)/12 ISSN 1506-395X Celestynów Dąbrówka Dyzin Jatne Glina Lasek Ostrowik Ostrów Podbiel Pogorzel Ponurzyca Regut Stara Wieś Tabor

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli?

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli? Budowa kopalni coraz bardziej realna? KROBIA Minister zatwierdził wniosek PAK Górnictwo o poszerzenie złoża Oczkowice o zasoby węgla brunatnego, oznaczone do tej pory jako złoże Poniec - Krobia. Co to

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: nr 50. SULEJ nr 50, marzec`2012. marzec' 2 01 2

W numerze m.in.: nr 50. SULEJ nr 50, marzec`2012. marzec' 2 01 2 ISSN 1509-5665 Egzemplarz bezpłatny marzec' 2 01 2 Kwartalnik Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego Mili Moi, Zapraszamy dziś czytelników do podróży

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł!

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 15 STYCZNIA (CZWARTEK) 8 stycznia 2015 rok 7 nr 291. Nakład: 6800 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 REKLAMA AUTORYZOWANY DEALER MARKI ŚRUBA ARTYKUŁY METALOWE SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo