Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw"

Transkrypt

1 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN gminny miesięcznik bezp³atny Luty Marzec 2007 Nr 2-3 (119) 13 marca 2007 Pani Zofia Morawska otrzymała Order Kawalera Gwiazdy Solidarności Włoskiej przyznany przez Prezydenta Republiki Włoskiej, Giorgio Napoletano. Odznaczenie ustanowione w 1948 roku przyznawane jest cudzoziemcom przyczyniającym się do budowy pozytywnego wizerunku Włoch po II wojnie światowej. Order ten wręczała Pani Morawskiej Ambasador Republiki Włoch w Polsce Pani Anna Blefari Mellazi. Oto fragmenty z Jej przemówienia: Pani Morawska jest osobą, której nadzzwyczajna i dalekowzroczna działalność jest ogólnie znana w Polsce i zagranicą. Jej niestrudzone zaangażowanie w działalność na rzecz Instytutu dla Niewidomych w Laskach było i w dalszym ciągu jest przedmiotem podziwu i szacunku ze strony władz polskich i rodaków, ze strony władz i obywateli innych państw, a w szczególności Włochów, którzy mieli sposobność bezpośredniego zaznajomienia się z rzeczywistością Lasek. Jest doprawdy trudno ująć w tych kilku słowach wieloletnią i intensywną działalność Pani Zofii Morawskiej w zakresie opieki nad niewidomymi dziećmi i dorosłymi prowadzoną na terenie tutejszego Instytutu, gdzie nie tylko zajmowała ważne i różne stanowiska, ale przede wszystkim była i jest jego motorem. Na zakończenie, pragnę wyrazić nadzieję, że Pani Zofia Morawska będzie przez wiele lat kontynuować swoja pracę w Laskach i że pozostanie dla nas zawsze źródłem inspiracji i przykładem godnym do naśladowania. Do życzeń dołącza się pełna uznania cała nasza gminna społeczność. Gratulujemy, Pani Zofio!

2 WIEŚĆ GMINNA Spotkanie z biznesem i tymi, którzy wiedzą jak się to robi. Nie ma wspólnoty gminnej bez współpracy wybranych władz z wyborcami, mieszkańcami gminy. Izabelińską tradycją gminną stały się doroczne spotkania Wójta z ludźmi biznesu, przedstawicielami świata nauki, z ludźmi aktywnymi na wielu polach działań. W spotkaniach tych uczestniczą także ci, którzy stanowią gminne prawo Radni. Spotkania te mają zapewnić pełny, dwustronny przekaz informacji wykluczający klasyczną sytuację dziada i obrazu uznajemy bowiem, że znacznie lepiej jest gdy obraz krzyknie spieprzaj dziadu niżby nie przemówił ni razu. W tym roku spotkaliśmy się w Gminie w niedzielę 18 lutego. Przybyło ponad sto osób. Wieczór w gminnym salonie rozpoczął się od kameralnego koncertu Magdaleny Idzik - mezzosopran, która z towarzyszeniem Doroty Jasińskiej sopran i Ewy Guz-Seroki - fortepian wykonała kilka arii operowych. Potem długie izabelińczyków rozmowy. Zebrani, jako pierwsi, zwiedzili niektóre, już wykończone pomieszczenia Izabelińskiego Centrum Kultury. Jest taka gmina Gdzieś miesiąc temu do jednej z Gmin ktoś przesłał z pilnymi wiadomościami dla Wójta. Gdy po kilku dniach nie otrzymał oczekiwanej odpowiedzi zadzwonił do Sekretariatu tej Gminy z zapytaniem czy Wójtowi przekazano treść przesłanych elektronicznie wiadomości Sekretarka bardzo uprzejmie poinformowała go, że niestety nie, gdyż informatyk jest na tygodniowym urlopie a tylko on obsługuje pocztę elektroniczną. Teraz pytanie za sto punktów. Gdzie leży Gmina o której mowa? Czy w gdzieś w Polsce B na zapadłej prowincji, czy też w pomorskich lasach?... To zadanie jest chyba za trudne dla normalnego czytelnika. Sto punktów przyznam więc sobie sam i odpowiem: Gmina ta leży o rzut beretem od Warszawy. I nie obrażajmy Polski B tam w każdej zapadłej wiosce, z internetu, bez pomocy informatyka, korzysta każdy sołtys. Sołtys w Laskach na urzędzie Tak wielu mieszkańców Lasek zazwyczaj na zebrania wiejskie dotychczas nie przychodziło. 16 lutego duża sala Domu Kultury pękała w szwach. Wydarzenie niecodzienne w końcu. Wybory Sołtysa. Sołtysa wybieramy wprawdzie co cztery lata, ale i cztery lata temu, i osiem, i dwanaście, i szesnaście - nie było takiego jak obecnie problemu. Kończyła się kadencja Sołtysa Zbigniewa Stycznia, na następną kadencję wybierano Zbigniewa Stycznia. Pan Zbyszek na zawsze odszedł od nas w ubiegłym roku, trzeba było wybrać nowego Sołtysa. Zebrani Zgłosili trzech kandydatów Andrzeja Dziekańskiego, Stanisława Macias i Elżbietę Szałkowską. W głosowaniu wzięło udział nieco ponad 130 osób. W I turze nikt nie uzyskał wymaganej większości (50% plus 1 głos). W II turze głosowania rywalizowali ze sobą Stanisław Macias i Elżbieta Szałkowska, która uzyskała dwukrotnie więcej głosów niż jej kontrkandydat (87 głosów do 44). Elżbieta Szałkowska wybrana została Sołtysem. Tak być powinno. Urząd Sołtysa pojawił się w Polsce, w średniowieczu wraz z osadnictwem na prawie niemieckim. Sołtys organizował wieś, dbał o jej zasiedlenie, reprezentował ją wobec Władcy i jego reprezentantów. Urząd Sołtysa był dziedziczny. Dopiero znacznie później wraz z rozwojem gospodarki folwarcznej wielcy właściciciele ziemscy prowadzili często wykup sołectw. Funkcja Sołtysa zmalała znacznie. Dobrze zatem, że w Laskach wróciliśmy do elekcyjno-dziedzicznego Sołtysa. Pani Ewa Szałkowska jest córką Zbigniewa Stycznia. Oprócz Sołtysa zebrani w Domu Kultury mieszkańcy Lasek wybrali także Radę Sołecką w składzie: Wanda Gołąb, Tadeusz Gryżewski, Paweł Jasiński, Wiesława Malkus, Jolanta Pieniek. Rada Sołecka zgodnie ze statutem sołectwa obraduje pod przewodnictwem Sołtysa. Dobry Sołtys i sprawna Rada Sołecka mogą wiele. Wybory Radnego w Izabelinie Północnym ( C ) W dniu 1 kwietnia odbędą się w Izabelinie C uzupełniające wybory Radnego. Jedna z wybranych uprzednio Radnych, zmuszona osobistymi względami nie objęła swego mandatu. Mieszkańcy wybiorą więc innego Przedstawiciela Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała cztery, jednoosobowe listy kandydatów. O mandat Radnego ubiegają się: Joanna Białas z KWW Joanny Białas Joanna Zaradkiewicz z KWW Joanny Zaradkiewicz Janusz Cyprian Nowak z KWW Janusza Cypriana Nowaka Marek Szkiłładź z KWW Forum Samorządowe Gminy Izabelin Głosujemy w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy. Lokal wyborczy otwarty będzie w godzinach od 6:00 do 20:00 Wiosna, czy tym razem to sprawa pewna? W grudniu i styczniu w moim ogródku kwitnąć zaczynał piękny, niebieski anemon (taki kwiatek, niezbyt duży ale piękny, anemony w wazonie namalował kiedyś Wyczółkowski). Grudniowy rozwinął się nawet, prawie, prawie. Styczniowy wykształcił dość pąk i... padł zwyciężony falą mrozów. Od prawie dwóch tygodni zaczęły się pojawiać krokusy, najpierw nieśmiało a od mniej więcej 5 marca wyskoczyły do góry w pełni ukazując swe barwy. Dwa dni później zakwitły niziutkie, karłowate tulipany. Z głębi zielonych, grubych liści wyłażą kwiatostany niebieskich hiacyntów. Pęcznieją pąki magnolii. Widać, że wiosna tuż, tuż. Jan Sawa Gmina Izabelin Gminą Przyjazną Środ 26 stycznia 2007r. została zakończona VIII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku objętego Patronatem Honorowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku. Laureatem Konkursu została Gmina Izabelin. Podczas uroczystej Gali Laureatów i Wyróżnionych, która odbyła się w hotelu Sofitel Victoria certyfikat oraz statuetkę dla Samorządu Przyjaznego Środowisku otrzymał Wójt Gminy Witold Malarowski. Galę zaszczycili m.in. Minister Środowiska Prof. Jan Szyszko, Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński, były Premier RP i Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek, Wiceminister Środowiska Agnieszka Bolesta, Wiceminister Gospodarki Paweł Poncyliusz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak, Przewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej Stanisław Kostrzewski oraz ok. 30 Parlamentarzystów obu izb polskiego Parlamentu. Narodowy Konkurs Ekologiczny Przyjaźni Środowisku organizowany jest już od ośmiu lat przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Europa Nasz Dom. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i nowatorskich rozwiązań wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego. Nagrody wręczane są w trzech kategoriach: Samorząd Przyjazny Środowisku, Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku oraz Promotor Ekologii. W kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku wyróżnia się i promuje gminy oraz powiaty, które podejmują aktywne, wymierne działania na rzecz ochrony środowiska. Kapituła Konkursu ocenia skalę, nowatorstwo i kompleksowość zgłaszanego przedsięwzięcia. Brana jest pod uwagę także działalność związana z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska, organizacją imprez proekologicznych oraz podnoszeniem poziomu świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności. W VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku zostało uhonorowanych 14 Laureatów, przyznano 5 Wyróżnień oraz 20 podmiotom przedłużono prawo do używania znaku Przyjaźni Środowisku. Przedsięwzięcie zgłoszone do Konkursu przez Gminię Izabelin to działania podjęte na rzecz rozwoju gospodarki wodno ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem budowy oczyszczalni ścieków Mokre Łąki. Poprawa stosunków wodnych jest obecnie priorytetem w dziedzinie ochrony środowiska na terenie gminy Izabelin. Zjawiska takie jak silny rozwój i urbanizacja, masowy pobór wód ze studni prywatnych, brak kanalizacji, odprowadzanie ścieków do szamb przydomowych często nieszczelnych, powodują szereg negatywnych konsekwencji. Analizy wskazują na systematyczne obniżanie się poziomu wód podziemnych i powierzchniowych, pogarszanie się ich jakości, degradację wód gruntowych oraz zmniejszenie się retencji wodnej. Nagrodzone przedsięwzięcie, mające uporządkowaniać gospodarkę wodno ściekową w gminie Izabelin obejmuje następujące działania: budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków Mokre Łąki oraz budowa zbiornika retencyjno infiltrujacego. Inwestycje te zostały już w dużej części zrealizowane, a ich zakończenie planowane jest na rok Obecnie, według danych z grudnia 2006r., sieć wodociągowa obejmuje około 90% mieszkańców gminy. Oznacza to trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2000, kiedy z sieci wodociągowej korzystało zaledwie 30% mieszkańców. W tym samym czasie znacznie wzrosła także długość sieci wodociagowej - z około 18 km w 2000r. do prawie 64 km pod koniec 2006r. Plany inwestycyjne zakładają zakończenie realizacji budowy sieci wodociagowej w gminie Izabelin do końca 2008r., co pozwoli wyeliminować korzystanie przez mieszkańców ze studni prywatnych, w których woda często nie spełnia wymagań sanitarnych. Sieć kanalizacyjna w gminie podzielona jest na dwie zlewnie. Zlewnia wschodnia obejmująca miejscowość Mościska stanowi część systemu kanalizacyjnego Warszawy. Obejmuje ona swym zasięgiem około 600 mieszkańców i w znacznej mierze rozwiązuje problem odprowadzania ścieków z tego terenu. Zlewnia zachodnia 2 Luty Marzec 2007 Listy do Sąsiada

3 Szanowni Państwo! obejmuje miejscowości Truskaw, Hornówek, Izabelin Północny (C), Izabelin Południowy (B) oraz Laski i jest obsługiwana przez oczyszczalnię ścieków Mokre Łąki, która jest przeznaczona do oczyszczania ścieków jedynie z gospodarstw domowych (oddana do użytku w 2005r.). Ogółem pod koniec 2006r. z sieci kanalizacji sanitarnej korzystało około 48% mieszkańców. Do końca roku 2010 planuje się skanalizować gminię w 100%. Oczyszczalnia ścieków wraz z systemem kanalizacji to szansa na zahamowanie degradacji wód gruntowych poprzez likwidację szamb i skierowanie ścieków systemem kanalizacji do oczyszczalni. Niewątpliwie poprawi to jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Ponadto w najbliższym czasie zostanie ukończony zbiornik retencyjno infiltrujący Mokre Łąki, który podczas wysokich stanów wód w Kanale Zaborowskim będzie retencjonował napływające wody powierzchniowe oraz będzie pełnił funkcję odbiornika części oczyszczonych ścieków z pobliskiej oczyszczalni w okresach obniżonego poziomu wód gruntowych. Został on zaprojektowany w miejscu, gdzie w okresie podwyższonego poziomu wód tworzy owisku w 2006 r. się naturalny zbiornik, zanikajacy w okresie suszy. Utworzenie tam dużego zbiornika ze stałym lustrem wody korzystnie wpłynie na lokalną florę i faunę. W najbliższych latach planuje się realizację kolejnych inwestycji, mających poprawić gospodarkę wodno ściekową w gminie, takich jak rozbudowa oczyszczalni ścieków Mokre Łąki oraz budowa nowej studni dla ujęcia wodociągowego Hornówek, która umożliwi zabezpieczenie przed występującymi w okresach letnich niedoborami wody. Wymieniony powyżej szereg inwestycji jest szansą na przywrócenie właściwych stosunków hydrologicznych na terenie gminy Izabelin i ograniczenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko wodno - glebowe. Ekologiczna skuteczność tego przedsięwzięcia została doceniona przez Kapitułę Konkursu Przyjaźni Środowisku poprzez przyznanie Gminie Izabelin tytułu Gminy Przyjaznej Środowisku. Nagroda ta jest niewątpliwym sukcesem dla Gminy Izabelin, która stale pretenduje do miana gminy ekologicznej organizującej życie mieszkańców w zgodzie i harmonii ze środowiskiem oraz motywacją do podejmowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska. Alicja Papierowska Na sesji w dniu 24 stycznia Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na rok Jest to budżet, który różni się znacznie od budżetów ostatnich lat, co wynika z faktu, iż znaleźliśmy się obecnie w momencie przełomu, jeśli chodzi o finansowanie celów rozwojowych ze środków unijnych. Inwestycje z lat , czyli z pierwszego okresu korzystania z tych środków, zostały już praktycznie zakończone i rozliczone, a finansowanie w rozpoczętym okresie wejdzie w fazę realizacji najwcześniej w IV kwartale tego roku. Zatem duże inwestycje, to znaczy dokończenie budowy systemu kanalizacyjnego i budowa nowych dróg rozpoczniemy na większą skalę w 2008 roku. Na rok bieżący planujemy przeznaczyć na inwestycje 23% budżetu, lecz oczekuję, że po podziale nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co nastąpi w kwietniu lub maju, i po pozyskaniu spodziewanych dotacji, wskaźnik wydatków inwestycyjnych podniesie się do około 30%. Dofinansowanie naszych inwestycji przez Unię może wynieść nawet 85% wartości zadania. Obecnie mamy już przygotowane duże projekty do unijnego finansowania i czekamy niecierpliwie na uruchomienie procedur kwalifikacyjnych. Najbardziej pewnie interesuje Państwa jednak, jakie znaczące zadania gmina zamierza zrealizować w tym roku. Otóż jest to rok, w którym zostaną ukończone następujące duże inwestycje: Już w maju nastąpi otwarcie Centrum Kultury obok Urzędu Gminy. To obiekt godny XXI wieku i mam nadzieje, że będą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Od początku nowego roku szkolnego przedszkole w Izabelinie rozpocznie działalność w nowym, pięknym obiekcie przy ulicy Planty. Nowy budynek jest nie tylko ładniejszy i bardziej funkcjonalny niż stary, ale również znacznie od niego większy. Pomieści o dwa oddziały przedszkolne więcej, co pozwoli uporać się wreszcie z dokuczającym nam od paru lat problemem niedoboru miejsc dla naszych maluchów. Lada tydzień sportowcy otrzymają nowe boisko położone na terenach Lasek. Prace wykończeniowe związane z modernizacja boiska weszły już w ostatnią fazę. W kwietniu zakończy się realizacja zbiornika retencyjnego Mokre Łąki. Inwestycję tę realizuje Kampinoski Park Narodowy z pięćdziesięcioprocentowym udziałem pieniędzy z budżetu naszej gminy. Dzięki tej inwestycji powstanie zbiornik wodny ostoja ptaków, a dla nas jeszcze jedna okazja do obcowania z dziką przyrodą. Zmodernizowane zostaną gruntownie kolejne drogi, mianowicie ulica Lipkowska w Truskawiu na odcinku od ul. 3 Maja do oczyszczalni i ulica Podleśna w Laskach. Poprawimy także stan wielu odcinków ulic, utwardzając je destruktem asfaltowym - łącznie około 4 km. W tym roku zakończymy praktycznie budowę wodociągu w gminie. Helenówek i północne obszary Izabelina C zamykają listę ostatnich terenów zamieszkałych, które do tej pory nie miały wody z wodociągu. Gmina wzbogaci się także o nowe ujęcie wody w Truskawiu, co wraz z oddanym niedawno odcinkiem wodociągu łączącym sieć gminną z Warszawą oddali od nas na długo groźbę niedoboru wody w kranach, nawet podczas najgorętszego lata. Przetarg na budowę studni został już rozstrzygnięty, wykonawca przystępuje do pracy. Przygotowujemy wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Starostą system monitoringu wizyjnego miejsc narażonych na wybryki wandali i chuliganów. Poza inwestycjami tegoroczny budżet przewiduje wydanie znaczniejszych środków między innymi na: Wprowadzenie w szkole od nowego roku szkolnego nauki języka angielskiego dla wszystkich dzieci, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zarezerwowane są pieniądze na plany zagospodarowania Sierakowa. Jest to najbardziej palący problem tej wsi, który ma wreszcie szansę zostać rozwiązany. Ruszymy z tą sprawą natychmiast, jak tylko pozwoli nam na to decyzja polityczna Ministra Środowiska. Doposażenie w sprzęt naszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Aby te zamierzenia zrealizować musimy wykonać wielka, niewidoczna, żmudną urzędniczą pracę. Mamy jednak dobre, fachowe kadry, które bardzo dobrze radzą sobie z tą skomplikowaną materią. Sprawny urząd, fachowy urzędnik, to warunek konieczny sprawnego państwa. Z poważaniem Witold Malarowski Listy do Sąsiada Luty Marzec

4 Jedna z naszych mieszkanek próbuje swych sił przy pomocy pióra. Niektórzy twierdzą, że pracując piórem można pokazać swój lwi pazur. Autorka postanowiła nie odkrywać swego imienia swoją twórczość podpisuje jako Rita Vespa. Może nigdy nie dowiemy się, kto pod tym pseudonimem się kryje, może jednak ujawni się w trakcie uroczystości wręczenia nagrody Nobla. Dziś mamy w ręku tekst. Dzieci wołają Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato. Może publikacja tego tekstu przyciągnie do Listów inne pióra. Tworzymy izabeliński kącik literacki w Listach. Spróbuj, może także zasługujesz na Nobla. Swoje teksty podpisane nazwiskiem lub pseudonimem kierujemy na adres:. Teksty rozpoczynamy od hasła izabeliński kącik literacki potem sposób kontaktu z autorem oraz informację czy w Listach tekst opatrujemy nazwiskiem, czy też pseudonimem. Deklarujemy, że nazwiska osób pragnących pozostać anonimowymi nie będziemy ujawniać nikomu. S Z M A T K A Dla Marysi lalka Szmatka była najpiękniejszą i najmilszą istotą na świecie. Uszyła ją sama, a doradzała jej w tym babcia. Babcia nie pożałowała starych koronek i ślicznych korali. Teraz lalka różniła się od zwykłej szmaty tym, że miała wesołe niebieskie oczy. Dziewczynka i jej lalka najczęściej siedziały na ławce przed chałupą i czekały na powrót rodziców z pracy w polu. Pewnego dnia ojciec pojechał do miasta po zakupy i przywiózł Marysi cudne buciki, całe czerwone, z pomarańczowymi sznurowadłami. Posadziła Marysia Szmatkę na ławce i tańczyła. Nogi same podskakiwały wesoło i szybko. Niech świat zobaczy moje piękne butki - zawołała Marysia i pobiegła drogą przez wieś na pola. Kiedy poobcierała pięty w nowych butach, wróciła na swoją ławkę. Och moje biedne stopy - narzekała Marysia - Oj Szmatko jak mnie bolą nogi - sięgnęła po lalkę - a tu ławka cała pusta, zajrzała pod ławkę a tam też pusto - Babciu gdzie jest lalka? - zawołała. Weszła do izby a babcia siedzi smutna. Oj zbóje byli we wsi, co lepsze to złapali i wykradli - lamentowała staruszka - Naszą chałupę minęli. Kto by chciał ukraść biedę. Coraz to słychać było krzyki we wsi - Złodzieje, zbóje!. Nagle najgłośniej zaczęła krzyczeć Marysia - Ukradli mi Szmatkę, ukradli mi laleczkę, mój skarb największy na świecie. Babcia pocieszała wnuczkę - Kto ukradłby taką brudaskę, krzyczysz jakby zbóje okradli najbogatszą wieśniaczkę. Oj, babciu, to był skarb największy na świecie, muszę ją odnaleźć - stanowczo odpowiedziała Marysia. Poczekała, aż nikt na nią nie zwracał uwagi i pobiegła boso w stronę lasu. Wszystkim było wiadomo, że zbóje mieszkają w lesie. A las, okazał się bardziej tajemniczy, niż się Marysi wydawało. Tyle razy tu była i znała każdy krzak, wiedziała gdzie śpią zwierzęta, znała miejsca pełne grzybów i poziomek a zbója nigdy nie widziała. Przeszukała cały las, a obtarte i pokłute nóżki okropnie ją piekły. Straciła nadzieję, że kiedykolwiek znajdzie Szmatkę. Doszła smutna do strumyka i zmęczona usiadła na brzegu. Z ulgą zanurzyła nogi w chłodnej wodzie. Łzy pociekły jej po policzkach. Jestem już za duża, żeby płakać, ale nikt nie widzi, to sobie popłaczę - powiedziała i zaczęła chlipać. Schyliła się żeby zdjąć żółty listek, co zaplątał się między palcami, a tu nagle widzi przez łzy, że to nie listek. To była wstążka z warkoczyków lalki Szmatki! Rozejrzała się dookoła, potem do góry, aż na czubki drzew i nic podejrzanego nie zauważyła. Czary to nie są i Szmatka musiała być nad rzeczką! - pomyślała, schowała kokardę do kieszonki od fartuszka i zaczęła zastanawiać się w którą stronę iść. Pójdę pod źródełko, pewnie z tego kierunku przypłynęła kokarda - postanowiła i uważnie szła środkiem rzeczki, rozglądając się na boki. Doszła pod skaliste wzgórze, skąd wypływał strumyk. Zauważyła, że źródełko musiało być głębiej pod skałą. Zbliżyła się do otworu, a tam powiało, przeszywającym chłodem i usłyszała szum spadającej wody. To niemożliwe, żebym tu znalazła lalkę - pomyślała, lecz ciekawość pchnęła ją dalej. Z trudem prześlizgnęła się pod skałą i wpadła do zimnego jeziorka, stojącego w olbrzymiej grocie. Z jednej strony szumiał spadający strumień z drugiej strony widniał otwór z ciepłym słońcem. Wygramoliła się z wody i ujrzała w jasnym wyjściu groty siedzące dziecko. Podeszła cichutko i zobaczyła, że w objęciach maleńkiej dziewczynki, siedzi Szmatka. Rozpuszczone lniane włosy lalki suszyły się w słońcu. Tego było już za wiele, błyskawicznym ruchem wyrwała swój skarb. Jak mogłaś ją w ogóle dotykać - groźnie zmarszczyła brwi. A mała popatrzała smutno i widać było, że jest słabiuteńka. Ona jest bardzo chora - usłyszała głos nad sobą - Dzisiaj rano ojciec dał jej tę dziwną lalkę. Wzięła ją do ręki i pierwszy raz od wielu dni uśmiechnęła się widać też, że sił córce przybywa z godziny na godzinę. Lalkę uprałyśmy w strumyku i właśnie suszyła się w słońcu - opowiadała zbójecka gruba kobieta. Potem dodała szeptem - Twoja lala ma w sobie czarowną moc. Zbójczyni wzięła Marysię za rękę i zaprowadziła do skalnej komnaty, gdzie na worach pełnych skarbów, siedziały przepiękne, kolorowe pajace o brylantowych oczach. Nie chce moja córka tych zabawek, majątek kosztują, proszę weź je sobie i zostaw tę szmacianą lalkę. Tobie już ta lalka nie jest potrzebna - błagalnym wzrokiem prosiła zbójczyni - Jesteś duża i odważna, nawet mnie się nie boisz, a jestem podobno straszną kobietą. Marysi z żalu serce pękało, ale Szmatki nie puszczała. Od pięknych pajaców dostaje się choroby - pomyślała i ruszyła w stronę wyjścia. Kiedy przechodziła koło chorej dziewczynki nagle... wcisnęła jej lalkę na kolana. Ma na imię Szmatka - wyraźnie wyszeptała i bacznie rozglądając się dookoła, zaczęła szukać ścieżki, aby uciec jak najszybciej. Podeszła do niej zbójecka kobieta, uśmiechnęła się i włożyła Marysi, jedną złotą monetę do kieszonki. Ilekroć zatęsknisz za zabawką, będziesz bogatsza - powiedziała i wskazała jej drogę do domu. Dobiegła Marysia najszybciej, jak mogła do skraju wsi. Tam usiadła w rowie, aby odpocząć na chwilę. Pomyślała o Szmatce i serce jej się ścisnęło. Nagle, przypomniała sobie o kokardzie, co ją z wody wyłowiła. Zajrzała do kieszonki, a tam, obok jednej żółtej wstążki błyszczały wesoło... aż dwie złote monety. Zmarszczyła brwi i powiedziała - Ale zaraz zaraz, co stało się z drugą kokardą, nigdzie jej po drodze nie znalazłam?. Szmatka Rita Vespa 2001, NOWOŚCI Z SĄSIEDZKICH WŁOŚCI Wielu mieszkańców Gminy Izabelin z pewnością pamięta, jak straszną tragedią rozpoczął się Nowy Rok 2007 dla naszych sąsiadów z Izabelina Południowego (Izabelin B) - dla trzech córek rodziny Malinowskich z ulicy Lubomirskiego. Lutowe wydanie tej kolumny, będzie poświęcone tym, którzy przeżyli ten ponury dramat, a zatem trzem wspaniałym siostrom Malinowskim. Kiedy 5 stycznia zginęli tragicznie Anna i Leszek - oboje rodzice Emilki, Anetki i Patrysi, cały świat zawalił się dziewczynom na głowę. Trudno pewnie wyobrazić sobie takie doświadczenie, jeżeli się nic podobnego nigdy nie przeżyło. Ale cóż, trzeba żyć, rozwijać się i zacząć dawać z siebie Tak, dawać z siebie - taka nasza rola. Malinowscy byli biedni, mieszkali w rozwalającej się budzie (bo nie można tego nazwać domem), gdzie o dostatku można było tylko pomarzyć. Mimo tych ogromnych trudności bytowych, dziewczynki zawsze miały i czuły kochające serce matki. Teraz go zabrakło.. Ktoś kiedyś powiedział, że tragedia może okazać się błogosławieństwem, jeśli spojrzymy na nią z punktu widzenia naszego rozwoju. Tak się szczęśliwie złożyło, że najstarsza z sióstr Malinowskich, Emilia Strączek mieszka z mężem Darkiem i dwoma synkami w Hornówku, w połowie bliźniaka. Aby jednak warunki zamieszkiwania małżeństwa z czworgiem obecnie dzieci można było uznać za godne, należy bardzo pilnie wykończyć prace budowlane na górnym poziomie połowy bliźniaczej. Na pogrzebie Malinowskich, w dniu 15 stycznia br., na cmentarzu w Lipkowie, powiedziałem, że pomimo tej wielkiej tragedii, otwiera się szansa dla nas tych, którzy żyją i nie odwracają się od potrzebujących - na okazanie zrozumienia, miłości i wsparcia. Już wtedy, na cmentarzu podeszła do mnie Pani Ewa Borzymowska-Reszka z Izabelina, oferując pomoc. Do chwili obecnej, pomoc w wykończeniu góry domu pp. Strączek, gdzie mieszkają również nasze siostry Malinowskie, zaoferowali m.in. Pani Hanna Borzymowska, Pani Ewa Borzymowska-Reszka, Pan Andrzej Reszka, Pan Edward Kujawski oraz ekipy budowlane Panów Janusza Rusiniaka i Mariusza Ćwiklaka. Z serca Wam wszystkim dziękuję! Zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców gminy Izabelin o wsparcie dla sióstr Malinowskich, naszych sąsiadek z Hornówka. Niech wreszcie dziewczynki wyjadą na normalne kolonie, niech kupią podręczniki szkolne, niech wreszcie wiedzą, ile na świecie dobra. Chciejmy zrozumieć, że nasze tak zwane wyzwania są jedynie daną nam możliwością rozwoju i pozytywnej zmiany. Wszystko, co powinniśmy zrobić, to śpieszyć z pomocą, bo, jak to mawiają w Australii: nigdy nie wiesz, co cię czeka za rogiem. Wszystkich zainteresowanych tą możliwością pomocy drugiemu człowiekowi, proszę o bezpośredni kontakt ze mną, pod numerami telefonów: praca: , dom: lub tel. komórkowy: Dziękuję i pozdrawiam, Marek Stelmaszak Mieszkaniec Izabelina B 4 Luty Marzec 2007 Listy do Sąsiada

5 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, ul. Knyszyńska 1, Warszawa Powinno się być dobrym jak chleb... który dla wszystkich leży na stole św. Brat Albert Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe działa już 10 lat. Od tego roku patronat nad nami objęło Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Do obu naszych placówek w Laskach i w Izabelinie przychodzą dzieci i młodzież, które po zajęciach szkolnych, z różnych powodów nie mają zapewnionej opieki w domu rodzinnym. W ognisku odrabiają zadane lekcje, rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach plastycznych, przyrodniczych, informatycznych, teatralnych, jak również spożywają posiłki. Świetlice są otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach od do i cieszą się dużą frekwencją. Utrzymujemy się głównie z dotacji gminnej i powiatowej, jak również z darowizn i wpłat osób prywatnych. Nie zawsze wystarcza nam na nasze skromne potrzeby, dlatego prosimy o pomoc. Będziemy wdzięczni za darowizny pieniężne, zabawki, pomoce szkolne, artykuły plastyczne, żywność, a także pomoc finansową w kształceniu wybranego dziecka. Wśród mieszkańców naszej Gminy mamy wielu życzliwych i sprawdzonych przyjaciół, którzy stale nas wspierają. Dziękujemy i liczymy na dalszą pomoc, bez której nie moglibyśmy funkcjonować.»... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało....«św. Brat Albert Dom Samotnej Matki w Laskach przy ul. Brzozowej 37 działa od 1984r. Przeznaczony jest dla samotnych, bezdomnych kobiet z małymi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Znajdują u nas mieszkanie, wyżywienie, pomoc socjalną i psychologiczną. Staramy się przygotować nasze podopieczne do samodzielnego życia i odpowiedzialnego macierzyństwa. Podczas pobytu w Domu Samotnej Matki istnieje możliwość kontynuowania nauki, podjęcia kursów zawodowych i pracy. W 2006 roku pomogliśmy 42 kobietom i 44 dzieciom. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Warszawie przy ul. Knyszyńskiej 1, to najstarsze schronisko dla bezdomnych na terenie Warszawy. Działa od 1978 r. Schronisko zapewnia całodobowe schronienie, wyżywienie, pomoc socjalną i psychologiczną bezdomnym mężczyznom. Wszyscy podopieczni są objęci programem wychodzenia z bezdomności, w miarę potrzeb i możliwości prowadzona jest terapia antyalkoholowa, terapie zajęciowe oraz organizowana sezonowa praca. Aktualnie najpilniejsze potrzeby schroniska to remont dachu i wymiana okien. Przekazując 1% swojego podatku na nasze Towarzystwo pomagasz naszym podopiecznym. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, ul. Knyszyńska 1, Warszawa PKO BP VIII O/ Warszawa jest Organizacją Pożytku Publicznego KRS Biuro Koła: Laski ul. Brzozowa 37, Izabelin tel/fax: (22) Listy do Sąsiada Luty Marzec

6 FUNDUSZE INWESTYCYJNE dla początkujących część 1 Od pewnego czasu w polskiej telewizji pojawiło się dużo reklam mówiących o niebotycznych wręcz zyskach jakie można uzyskać inwestując swoje pieniądze w (tu padają nazwy różnych funduszy, które z oczywistych względów pominę). 173% zysku w ciągu 4 lat!!! to chyba najpopularniejsze hasło reklamowe ostatnich miesięcy. Pierwsza myśl jaka się pojawia w głowie każdego człowieka brzmi to niemożliwe, to na pewno jakieś oszustwo, ale z drugiej strony pojawia się pokusa może jednak spróbować, tylko co to jest ten FUNDUSZ INWESTYCYJNY. Pomysł na zarabianie pieniędzy w taki sposób, zrodził się w krajach anglosaskich w 1860 roku przy czym największy rozwój tego rynku nastąpił w latach 50. XX wieku gdy fundusze inwestycyjne stały się najpopularniejszym na świecie sposobem lokowania pieniędzy. W tej chwili przeciętna rodzina amerykańska ma kilka programów regularnego oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, których celem jest odkładanie pieniędzy na nowy dom, zebranie środków potrzebnych na edukację dziecka czy zapewnienie sobie godziwej emerytury na starość. W Polsce, Fundusze Inwestycyjne działają od 1992 roku jednak dopiero od niedawna zyskały tak dużą popularność. Inwestują one pieniądze głównie w bony skarbowe, obligacje i akcje polskich przedsiębiorstw. To powoduje, że te najbardziej agresywne (fundusze akcji) osiągają zysk nawet 60% rocznie. Główną przyczyną takich wyników jest wysoki wzrost cen akcji na warszawskiej giełdzie, któremu nie przeszkadzają nawet głębokie korekty jak ta z końca lutego Taka sytuacja będzie miała najprawdopodobniej miejsce jeszcze przez kilka lat więc warto ją wykorzystać jak najlepiej dla siebie. Należy pamiętać, że jest to w pełni bezpieczny sposób inwestowania pieniędzy, a działalność funduszy inwestycyjnych jest ściśle określona prawem i nadzorowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Zastanawiając się nad powierzeniem swoich pieniędzy specjalistom z funduszu inwestycyjnego należy jednak brać pod uwagę jedną zasadniczą rzecz, która zwykle w reklamach jest ukryta pod postacią gwiazdki. Chodzi o to, że Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. To znaczy, że fundusz, który w ciągu ostatniego roku wygenerował zysk w wysokości 60% rocznie nie musi (a według niektórych teorii nawet nie powinien) uzyskać podobnego wyniku w przyszłym roku. Bierze się to stąd, że wyniki funduszu akcyjnego są uzależnione od sytuacji na polskiej giełdzie czyli fundusz prawdopodobnie straci na wartości w przypadku spadku cen akcji. Czy można w związku z tym tak ulokować swoje pieniądze aby z jednej strony uzyskać bardzo duży zysk i jednocześnie nie stracić w momencie spadku cen na giełdzie papierów wartościowych? Oczywiście, że można. O tym jak to zrobić jak również wiele innych ciekawych informacji o funduszach inwestycyjnych dowiedzą się Państwo z kolejnego artykułu z cyklu Fundusze Inwestycyjne dla początkujących. Artur Jóźwiak Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie ogłasza konkurs plastyczny pt.»biblioteka moich marzeń«regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: Komisariat Policji w Izabelinie informuje, iż znaleziono popiersie z metalu koloru ciemnego wysokości 80 cm. Na lewym boku podstawy znajduje się napis»guss C. Turbain Wien«, a na prawym»modelował: Alfred Daun w Krakowie 1884 rok«. Osoby, które rozpoznają swą własność lub mogą wskazać źródło pochodzenia w/w przedmiotu proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Izabelinie. tel Prace prosimy składać w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42a. Drodzy Sąsiedzi, nazywam się Magdalena Chudzicka, jestem grafikiem. Od niedawna mieszkam w Izabelinie, pracuję na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Propozycję wspólnej pracy kieruję do młodzieży, szczególnie zaś tych młodych ludzi, którzy przygotowują się do egzaminów na uczelnie artystyczne. Zapraszam również tych, nieco starszych, którzy rysowania nie chcą traktować profesjonalnie, lecz widzą w nim szanse plastycznej ekspresji a w zajęciach ze mną szansę rozwinięcia umiejętności. Już niedługo będziemy mieli gdzie rysować - z początkiem 2 dekady maja Izabelińskie Centrum Kultury otwiera swoje podwoje. 13 maja, w niedzielę, będzie dzień otwarty w Centrum. Proponuję, aby tego dnia zainteresowani zajęciami spotkali się ze mną, ustalimy wówczas najlepszy czas (dzień i godzinę naszych spotkań). Zapraszam szczególnie tych, dla których rysowanie jest ważne. Grupa nasza nie może być duża. Zainteresowanych proszę o wcześniejsze przesłanie em na adres: lub też przyniesienie do sekretariatu Wójta w Urzędzie Gminy zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, adres lub telefon kontaktowy, ewentualnie adres poczty elektronicznej oraz jedno lub dwa zdania odpowiedzi na pytanie: Dlaczego pragnę rysować? Zgłoszenie proszę zaadresować Szkice ołówkiem i węglem Magdalena Chudzicka. Zapraszam. Pielęgnacja i ścinanie drzew metodą alpinistyczną tel ; Zatrudnię doświadczoną kosmetyczkę tel MARGO Małgorzata Wócik USŁUGI RACHUNKOWO - KSIĘGOWE fax NAPRAWA TELEWIZORÓW, VIDEO Profesjonalnie z gwarancją! Izabelin, ul. Sienkiewicza 54 tel , Luty Marzec 2007 Listy do Sąsiada

7 szukaj nas w internecie: W dniu 31 marca 2007 r. (sobota) w godz w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Izabelin pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą służyć pomocą w wypełnianiu PIT-ów wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy. Zapraszamy! Listy do Sąsiada gazeta Gminy Izabelin, wydawana przez Dom Kultury w Laskach, Maryla Łukasińska, Redaguje kolegium. Kontakt z redakcją: Dom Kultury w Laskach, ul. Południowa 23, Izabelin, tel Zdjęcia: archiwum. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. DRUK: DRUKOBA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 76, Izabelin-Mościska Skład: ZOOM, ul. Gdańska 2, Warszawa, Ogłoszenia przyjmuje: Biuro ogłoszeń w Izabelinie, ul. Sienkiewicza 70 (róg ul. 3 Maja), tel Cennik ogłoszeń: 1 cm ,50 zł + VAT, cała strona zł + VAT, strona ostatnia zł + VAT; powtórzenia z 10% rabatem. Minimalny format ogłoszenia: 10 cm 2. Ogłoszenia drobne o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów - bezpłatnie; zgłoszenia bezpośrednio do redakcji. Termin składania zamówień do 10 każdego miesiąca. Prosimy o nadsyłanie listów. Listy do Sąsiada Luty Marzec

8 Ks. Jerzy Wolff. Artysta malarz, teoretyk sztuki. Laski Najwspanialszą tajemnicą sztuki jest to, że tworzy życie. Gdzie nie ma życia, tam nie ma piękna. Śladami Jerzego Wolffa To jedna z wielu pięknych i trafnych myśli o sztuce ks. Jerzego Wolffa. To już 22 lata upłynęło od daty, kiedy przestało bić schorowane serce ks. Jerzego Wolffa. Serce wspaniałego artysty, wnikliwego i jakże sprawiedliwego krytyka sztuki. Człowieka prawdziwie głębokiej wiary. Kochał dziecięcą wrażliwością Boga, ludzi i naturę, którą tak pięknie przekół w prawdziwie wielkie malarstwo XX w. To, co mówił o sztuce było zawsze spójne z jego malarstwem, rysunkiem i grafiką. Często mówił: Dla wszelkiej pracy artysty punktem wyjścia jest nieodmiennie widzenie, zjawisko jak najbardziej wewnętrzne. Musi on rzecz daną zobaczyć w sobie, aby móc następnie realizować ją w kształcie całkowicie zewnętrznym. Lecz widzenie to, jeżeli ma dla niego być podstawą tworzenia, musi nieodzownie być produktem pewnej specyficznej abstrakcji...nie ma więc procesu tworzenia bez procesu abstrakcji. Sztuka pochodzi z zachwytu bardziej nad tym, co wewnątrz. Ta głęboka myśl o procesie tworzenia jest piękną lekcją dla artystów, którzy usiłują tworzyć dobre malarstwo, w odróżnieniu od artystów bezmyślnie naśladujących zewnętrznie naturę, lub tworzących tzw. abstrakcję. Ks. Jerzy Wolff mieszkał w maleńkim pokoiku w Zakładzie dla Niewidomych, w którym pisał wiele o Bogu i sztuce. Malować przychodził punktualnie o godz. 9 rano do pracowni, którą udostępniałem Mu w moim domu w Laskach. Chodził zawsze raźno. Charakterystyczna, lekko pochylona wysoka postać z pędzelkami w ręku regularnie zmierzała do pracowni. Po pracy szedł na intensywny spacer, potem na obiad, później czytał lektury dzieciom niewidomym. Tak żył i tworzył aż do końca. Pochowany jest na miejscowym cmentarzu. Kilka lat temu w Izabelińskich Spotkaniach z Ksiażką uczestniczył gość specjalny - Ryszard Kapuściński. Opowiadając o swoich związkach z Izabelinem wytknął nam delikatnie grzech zaniedbania propagowania twórczości Jerzego Wolffa, największego artysty mieszkającego na naszym terenie. Wtedy, z braku warunków, ekspozycja prac Jerzego Wolffa nie była możliwa. W maju otwiera swoje podwoje nowa siedziba Centrum Kultury w Izabelinie. Realizując nakaz moralny działalność wystawienniczą nowego Centrum rozpoczniemy wystawą prac Jerzego Wolffa pozyskaną ze zbiorów Muzeum Narodowego. Wystawa dostępna będzie od 13 maja do końca czerwca. Już dziś zapraszam serdecznie do jej obejrzenia. Mam nadzieję, po tej wystawie postać i twórczość Jerzego Wolffa stanie się bliższa wszystkim naszym mieszkańcom. Komisarz wystawy, przyjaciel i uczeń Jerzego Wolffa, artysta malarz Bolesław Gasiński fot. Marta Merchel

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ogłasza konkurs plastyczny na plakat. Tytuł konkursu:

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ogłasza konkurs plastyczny na plakat. Tytuł konkursu: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ogłasza konkurs plastyczny na plakat. Tytuł konkursu: Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu! Wprowadzenie: Według badań przeprowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim

Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim Piotr Elsner, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej, zajął trzecie miejsce w konkursie Mój Szkolny Kolega z Misji. Wczoraj, wspólnie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Zajmuje powierzchnię około 112 km 2, co stanowi 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku

Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku przy ulicy Korycińskiego. Była tutejszym nauczycielem,

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego na murale

Regulamin konkursu plastycznego na murale Regulamin konkursu plastycznego na murale Organizator: Wójt Gminy Bodzanów, Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej, Koło Plastyczne przy Publicznym Gimnazjum im.polskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Starosta Pszczyński REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

Spersonalizowany Plan Biznesowy

Spersonalizowany Plan Biznesowy Spersonalizowany Plan Biznesowy Zarabiaj pieniądze poprzez proste dzielenie się tym unikalnym pomysłem. DUPLIKOWANIE TWOJEGO BIZNESU EN101 W En101, usiłowaliśmy wyjąć zgadywanie z marketingu. Poniżej,

Bardziej szczegółowo

GMINA DOBRA str. 10 KADENCJA WYKORZYSTANYCH SZANS Inwestujemy w ludzi Fundusze unijne w połączeniu z pomysłowością i aktywnością mieszkańców Gminy Dobra dały w ostatnich latach wspaniałe efekty. Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem 19 maja br. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Władze Samorządowe Powiatu Sierpeckiego oraz sołtysi z terenu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Ankieta Gimnazjaliści

Ankieta Gimnazjaliści Ankieta przygotowana w ramach projektu Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl PROMOTOR EKOLOGII Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIII Edycji Narodowego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 56/234/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 56/234/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 56/234/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia, przyznawania oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego

Bardziej szczegółowo

Debata obywatelska Wiem jak jest

Debata obywatelska Wiem jak jest Debata obywatelska Wiem jak jest Zespół Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Anna Kordasiewicz, Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik Analizy wykonali:

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie jakiej umowy opiera się system emerytalny w Polsce? A. emerytalnej B. rentowej C. pokoleniowej D. pracowniczej

1. Na podstawie jakiej umowy opiera się system emerytalny w Polsce? A. emerytalnej B. rentowej C. pokoleniowej D. pracowniczej KONKURS P.T. ZADBAJ O SWOJĄ FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ SPONSOREM KONKURSU JEST AVIVA PRZEDSTAWICIELSTWO W BIELSKU BIAŁEJ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE Z AVIVA DORADCY FINANSOWI MAGDALENA MIROSŁAWSKA I MAREK WIELGUS)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

załączeniu), opracowali wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno, stanowiący załącznik do protokołu.

załączeniu), opracowali wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno, stanowiący załącznik do protokołu. Protokół Nr 18/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 03. czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz.13.30. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Ankieta Stan sanitarny powietrza

Ankieta Stan sanitarny powietrza Ankieta Stan sanitarny powietrza PŁEĆ LICZBA ANKIETOWANYCH LICZBA OSÓB PROCENTOWO kobieta 65 67,70% mężczyzna 31 32,30% WIEK do 25lat 5 5,20 % 25-45lat 59 61,45% 45-60lat 26 27,10% pow.60 6 6,25% WYKSZTAŁCENIE

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PISANIA TEKSTY UŻYTKOWE

SZKOŁA PISANIA TEKSTY UŻYTKOWE SZKOŁA PISANIA TEKSTY UŻYTKOWE 1. Przyporządkuj nazwę odpowiedniego tekstu użytkowego podanym informacjom. 1. Tekst użytkowy wysyłany z różnych okazji, zarówno oficjalnych, jak i prywatnych, charakteryzujący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ Przy okazji rysunku pacjenta Piotra z oddz. X, Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. życzy. Andrzej Obuchowicz

GRUDZIEŃ Przy okazji rysunku pacjenta Piotra z oddz. X, Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. życzy. Andrzej Obuchowicz PAŹDZIERNIK 2006 Jeżeli wyraz twarzy z ludzkim spojrzeniem przechodzi metamorfozy, dla których warunkiem niezbędnym jest kontekst drugiej twarzy (tej naprzeciwko, obok albo z tyłu), to autorowi udało się

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 11 gmin które ze sobą współpracują! Związek Międzygminny ds. Ekologii w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

razem z nami! Aż 50% zysków z akcji Wielcy z wyboru zostanie przekazane strona 2 - Dla lidera strona 3 - Dla firmy strona 4 - Dla trenera/coacha

razem z nami! Aż 50% zysków z akcji Wielcy z wyboru zostanie przekazane strona 2 - Dla lidera strona 3 - Dla firmy strona 4 - Dla trenera/coacha Aż 50% zysków z akcji Wielcy z wyboru zostanie przekazane na rzecz jednej z trzech Fundacji, które wspiera Grupa Medialna 8&8 ZOBACZ FUNDACJE My przekazujemy - Ty wybierasz Przyłącz się i pomagaj razem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

marek porąbka mój adriatyk Patronat honorowy nad projektem: Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk

marek porąbka mój adriatyk Patronat honorowy nad projektem: Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk marek porąbka mój adriatyk Patronat honorowy nad projektem: Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk Agnieszka Kamińska Zarząd Krajowy Towarzystwo Polsko-Chorwackie z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

w sprawie: regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Udanin.

w sprawie: regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Udanin. UCHWAŁA NR XXXV/110/2009 Rady Gminy Udanin z dnia 04.02.2009 r. w sprawie: regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Udanin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

V Konkurs ekologiczny pt. Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody. Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze Piła, 18 maja 2013 na Wyspie

V Konkurs ekologiczny pt. Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody. Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze Piła, 18 maja 2013 na Wyspie V Konkurs ekologiczny pt. Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody. Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze Piła, 18 maja 2013 na Wyspie "Znaczenia wody nie można przecenić. Stanowi ona wspólny mianownik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) 1 1. Honorowy patronat nad Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek na etapie wojewódzkim w województwie łódzkim,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Starosta Pszczyński REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ I. Cele ustanowienia Odznaczenia II. Kategorie

Bardziej szczegółowo

M A S T E R P L A N GMINA ŚWIĘTAJNO

M A S T E R P L A N GMINA ŚWIĘTAJNO M A S T E R P L A N GMINA ŚWIĘTAJNO Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich --- Gmina Świętajno --- Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r.

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Czysta woda dla Krakowa

Czysta woda dla Krakowa Czysta woda dla Krakowa Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice Maciej Ostrowski Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Myślenice, 9 kwietnia 2010 r Co? Gdzie? Kiedy? Czyli krótka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

APEL. Do wszystkich ludzi dobrej woli, Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r.

APEL. Do wszystkich ludzi dobrej woli, Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r. Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r. APEL Do wszystkich ludzi dobrej woli, Mając na uwadze poprawę warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo, w trosce o ich życie i zdrowie,

Bardziej szczegółowo