Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza"

Transkrypt

1 Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza Justyna Rembak-Szynkiewicz Zakład Radiodiagnostyki

2 Kiedy badania obrazowe po radykalnym leczeniu? wznowa biochemiczna Czego poszukujemy??? Wznowy miejscowej po radykalnej radioterapii i prostatektomii Przerzutów do węzłów chłonnych Przerzutów odległych :kości wątroba, płuca Bardzo rzadkie: przerzuty wewnątrzczaszkowe, oczodoły, podstawa czaszki, nadnercza TK MR PET/CT SCYNTYGRAFIA TK MR PET/CT TRUS TK MR PET/CT TK MR PET/CT

3 TRUS wznowa po radykalnej prostatektomii hypo/izoechogenna masa w loŝy najczęściej na poziomie zespolenia cewki i pęcherza moczowego ocena w badaniu dopplerowskim biopsja WADY: ddx ddx zmiany bliznowate vs naciek, trudności interpretacyjne w ocenie ewentualnie pozostawionej tkanki gruczołu prostaty i pęcherzyków nasiennych

4 TRUS wznowa po radykalnej radioterapii Prostata mała, niejednorodna, zatarcie budowy strefowej, zwłóknienia, zwapnienia - prawidłowa prostata po RT Uwidocznienie nacieku nieco trudniejsze niŝ w badaniu przed leczeniem czułość ok 50% ( Imaging in oncology Husband J., Reznek R.) Samo badanie jest trudniejsze z powodu zmian popromiennych Color i Power Doppler poprawiają czułość i specyficzność obszar patologicznego unaczynienia Biopsja

5 Gruczoł krokowy po radykalnej radioterapii

6 Tomografia komputerowa * wartość TK w rozpoznaniu wznowy miejscowej po prostatektomii >>> po RT (po RT nie ma sensu) Warto robić perfuzję TK po prostatektomii * węzły chłonne CT= klasyczne MR (wielkość, kształt, naciekanie otoczenia, pakiety, niejednorodne wzmocnienie kontrastowe) * przerzuty odległe do kości whole body CT * planowanie radioterapii

7 Obrazy TK po prostatektomii loża bez wznowy miejscowej loża Węzeł ch Obrazy TK po radioterapii Prostata

8 Rezonans magnetyczny Obrazy podstawowe morfologia T2 w 3 płaszczyznach, T2 FATSAT, T1 Badanie dynamiczne po podaniu kontrastu z oceną krzywych wzmocnienia Obrazy dyfuzyjne Spektroskopia MR

9 RAK PROSTATY przed leczeniem- MRI PZ rak to obszar o niskiej intensywności sygnału w obrazach T2 SC Wyniki FN (obszar ciemny w T2) prostatitis, guzkowa dysplazja, łagodny przerost, krew, zmiany po leczeniu radio- i hormonoterapii ale MR ma moŝliwości dalszej charakterystyki tkankowej SC Dokładność EC+SC MRI w rozpoznawaniu naciekania pęcherzyków nasiennych wynosi 96%, a przerastania torebki prostaty 81% Kurhanewicz 2000 EC EC rak w strefie centralnej i przejściowej jest bardzo trudny do zobaczenia w klasycznym MRI

10 Stan po radykalnej prostatektomii problemy radiologa Chory lat 59, RP sierpień 2006 Aca Gleason 2+3 oba płaty, wahania poziomu PSA,bez wznowy biochemicznej Klasyczne MR

11 Stan po radykalnej prostatektomii problemy radiologa Bez wznowy Badanie dynamiczne z kontrastem pomaga w ddx

12 Chory lat 72, prostatektomia 2000, radioterapia 2000r, hormonoterapia, PSA ,003ng/ml ; ,04 ng/ml; przed MR 1,5 ng/ml, hist-pat po MR wznowa Adenoca Gleason 3+4 Obrazy klasyczne Obrazy dyfuzyjne

13 Ten sam chory wznowa miejscowa po prostatektomii badanie dynamiczne po kontraście

14 Obrazy po radykalnej radioterapii Obrazy klasyczne Prostata mała, niejednorodnie niska SI w obrazach T2, torebka pogrubiała nierówna, zdeformowana, w tkance tłuszczowej okołosterczowej zmiany włókniste i popromienne

15 Chory lat 73, stan po radioterapii 2006 r wyjściowo Adenoca Gleason 3+3 wznowa 2008 : biopsja po badaniu MR Adenoca wg.gleasona 4+4 PSA 6,16 ng/ml ;FPSA 2,19ng/ml F/TPSA 36% Obrazy T2 zaleŝne Obrazy dyfuzyjne Obrazy T1 FS badanie dynamiczne po kontraście Odpowiedź w badaniach czynnościowych badania dynamiczne, dyfuzja

16 badanie dynamiczne Obrazy klasyczne Chory lat 70 stan po radioterapii 2006 r wyjściowo Adenoca Gleason 2+4 -oba płaty, PSA 18,6 ng/ml wznowa biopsja po badaniu MR Adenoca wg.gleasona 4+4 PSA 2,052 ng/ml

17 Chory lat 63, PSA 8,84ng/ml, Adenoca Gleason 3+4,Zoladex,ApoFlutam, potem radioterapia badanie przed leczeniem i biopsją badanie 9 miesięcy po RTG terapii Zmiana łagodna po RT w badaniu klasycznym nie do odróŝnienia od nacieku

18 Chory lat 63, PSA 8,84ng/ml, Adenoca Gleason 3+4, ten sam chory 1 badanie MR 2 badanie MR badanie dynamiczne DWI Badanie czynnościowe (dynamiczne, dyfuzja) daje odpowiedź

19 Spektroskopia 1H-MRS uzyskana w czasie TE=140ms uwidacznia metabolity obecne w gruczole krokowym: Cit (cytryniany ok.2.6ppm), Cr (kreatyna 3.02ppm), Cho (cholina) 3.20ppm. Cytryniany-obecne w prawidłowej tkance gruczołu krokowego; Cholina-wska wskaźnik wzmożonego onego rozpadu błon komórkowych rkowych- wzrost w procesach rozrostowych; Kreatyna-marker przemian metabolicznych. Wielkie nadzieje na biopsję bez biopsji czy spełnione? Widmo nieprawidłowe z obszaru nacieku npl (Cho+Cr)/Cit>0.5 Widmo prawidłowe (Cho+Cr)/Cit<0.5

20 Kurhanewicz RSNA 2002 Atrofia gdy SNR pikow choliny,cytrynianów,kreatyny/szumu <5 Wznowa atrofia zaleŝna od przeprowadzonego leczenia i czasu od zakończenia leczenia śr,.czas do>95%atrofii ok. 25 miesięcy po brachy i teleterapii Pickett Int.J.Radiation Onkology 3 lata po radioterapii, chol/cr > 1,5 Coakley F.V, Radiology 2004

21 Obraz spektroskopii po przebytej radioterapii Najczęstszy obraz ATROFIA SNR<5 Dowód na skutecznośc RT Co oznacza pik choliny? Czy na pewno npl? Poziom choliny rośnie pod wpływem RT i HT

22 W 2007 roku i w 2008 roku wykonaliśmy aparatem 3 T 104 badania z MRS u 91 chorych po radykalnej RT z powodu raka prostaty Przeanalizowano obraz spektroskopii u chorych w zaleŝności czasu od zakończonej radioterapii, w grupach pacjentów bez oraz ze wznową biochemiczną.

23 3-12 miesięcy od zakończenia RT- 37 chorych 33 bez wznowy biochemicznej 28 chorych z wysokim poziomem choliny 3 chorych z atrofią 2 chorych ze spektrum prawidłowej prostaty 4 ze wznową biochemiczną / brak odpowiedzi na leczenie (wysoki poziom PSA) -U wszystkich wysoki poziom choliny

24 13-24 miesiące od zakończenia RT-18 chorych 12 bez wznowy biochemicznej 10 chorych z wysokim poziomem choliny 2 chorych z atrofią 6 ze wznową biochemiczną U wszystkich wysoki poziom choliny

25 25-36 miesięcy od zakończenia RT-10 chorych 5 bez wznowy biochemicznej 5 ze wznową biochemiczną 3 chorych z wysokim poziomem choliny 2 chorych atrofią metaboliczną U wszystkich wysoki poziom choliny

26 PowyŜej 36 miesięcy od zakończenia RT-13 chorych 4 bez wznowy biochemicznej 9 ze wznową biochemiczną 3 chorych z wysokim poziomem choliny 1 chory z atrofią metaboliczną U wszystkich wysoki poziom choliny najdłuŝsza obserwacja u pacjenta 7 lat i 10 miesięcy po zakończeniu leczenia bez wznowy biochemicznej z wysokim poziomem choliny w kilku wokselach,w pozostałej prostacie atrofia

27 U jakich chorych po RT i kiedy w takim razie wykonywać MRS? Brak jednoznacznej moŝliwości wykluczenia lub potwierdzenia nacieku w prostacie po RT tylko na podstawie badania 1HMRS1 Poziom choliny po RT wysoki zarówno u chorych bez wznowy biochemicznej jak i ze wznową Procent chorych z wysokim poziomem choliny w grupie bez wznowy wy biochemicznej zmniejsza się z czasem od zakończenia RT U chorych bez wznowy biochemicznej w follow up rośnie liczba voxeli bez wysokiego poziomu choliny Atrofia u chorych z bardzo niskim PSA < 0,008 ng/ml BADANIE MR < 2 lat po RT klasyczne, dynamiczne/perfuzja, dyfuzja MRS 2 2 lata po RT Wznowa biochemiczna Po wykluczeniu przerzutów do kości oraz do węzłów chłonnych ZAWSZE KORELACJA MRS Z INNYMI OBRAZAMI MR!!!!

28 Przerzuty do węzłów chłonnych USG, CT, klasyczne MR wielkość, kształt, jednorodność wzmocnienia kontrastowego, naciekanie otoczenia, pakiety Węzły chłonne miednicy norma oś krótka do 8mm Ograniczenie dyfuzji w badaniu MR Badanie MR z kontrastem USPIO niedostępne

29 Przerzuty do kości Scyntygrafia 99-Te RTG TK MR 18-F F PET/CT 18F-fluoride PET/CT -wzrost wychwytu wzrost regionalnego przepływu i osteoblastyczej przemiany Bardziej czuły niŝ scyntygrafia dla przerzutów do kości

30 18 FDG PET/CT - W nowotworach złośliwych zwiększony metabolizm glukozy ale nie we w wszystkich!! - Rak prostaty = niski metabolizm glukozy -FDG PET mało przydatny w rozpoznawaniu raka prostaty, przerzutów i wznowy raka prostaty - FDG jest wydalane z moczem gromadzenie FGD w pęcherzu utrudnia ocenę narządów miednicy w tym takŝe prostaty przerzuty do kości < scyntygrafia 99-Tc - Nie moŝna zróŝnicować blizny pooperacyjnej, łagodnej hyperplazji i nawrotu raka prostaty UWAGA! Wysoki wychwyt FDG pomyśl czy to na pewno rak prostaty

31 11C cholina, 18F fluorocholina PET /CT do rozpoznania pierwotnego raka prostaty, wznowy i przerzutów - cholina marker przemian komórkowych( oparty na wzroście syntezy fosfolipidów ) tak jak w MRS - większa czułość( 60-80%) >> TK, MR - wolno wydzielana do moczu późne gromadzenie w pęcherzu ułatwia ocenę miednicy Główne ograniczenie rozdzielczość przestrzenna i to jest głównym powodem FN wyników (w przypadku wznowy biochemicznej gdy PSA <4ng/ml niska czułość wykrywania meta ) - nie wykazano Ŝeby wykrywał wznowę miejscową gdy PSA < 1ng niska rozdzielczość przestrzenna 0,5-0,8 0,8 cm -u u pacjentów leczonych antyandrogenami spada wychwyt -wysoka cena, -11C PET/CT -mało osiągalny( krótki czas połowiczego rozpadu węgla 20minut -cyklotron) 11C-Choline Choline PET for the evaluation after treatment of localized prostate cancer European Urology 44( 2003) po prostatektomii gdy PSA < 5 ng /ml fałszywie negatywne

32

33 Badanie PET-TK TK z 18F- fluorocholiną: : pierwsze doświadczenia polskie A. d Amico, K. Gorczewski, M. Kalemba, J. Szczasny, B. Jarząb Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

34 Materiały i metody W pracy przedstawiano przypadek Pana KH, w wieku 57 lat, który w roku 2003 został poddany prostatektomii z powodu raka prostaty (Gleason 4+3). Od lipca 2007 roku stężenie PSA w surowicy krwi rosło stopniowo, aż do wartości 5,26 ng/ml w marcu Wszystkie przeprowadzone badanie diagnostyczne (badanie fizykalne, USG, MRI) były ujemne. W dnia 26 marca 2008 chory został poddany badaniu PET z 18F-fluorocholiną. Po dożylnym podaniu 370 MBq 18F-FCH rozpoczęto akwizycję dynamiczną framemode miednicy małej przez 3 minut. Poza tym, przeprowadzono akwizycję całego ciała metodą TK, a następnie PET od podstawy czaszki do ud z czasem 3 min/projekcję.

35 Wyniki Akwizycja dynamika A: 1 min B: 2 min C: 3 min Akwizycja całego ciała Pojedynczy ognisko patologicznego wychwytu 18F-FCH w rzucie węzła chłonnego biodrowego zewnętrznego prawego, wykazujące wartość SUV 4,1. Pacjent poddał się usunięciu chirurgicznemu węzła w dniu 16 kwietnia; przerzut został udowodniony histopatologicznie. Poziom PSA do dzisiaj utrzymuje się w normie.

36 Dyskusja Gromadzenie 18F-FCH w tkankach nowotworowych stwierdza się natychmiast po dożylnym podaniu, natomiast wydalanie radioaktywnego moczu normalnie obserwuje się dopiero po kilku minutach. Fizjologiczny wychwyt w nerkach, wątrobie i śledzionie nie pozwala na ocenę tych narządów pod kątem obecności ewentualnych przerzutów. Wniosek PET-TK z 18-F fluorocholiną winno być stosowane u tych chorych na raka prostaty, u których podejrzenie rozsiewu, wynikający ze wzrostu PSA powyżej 4 ng/ml, nie może być zlokalizowane innymi metodami.

37 Przerzuty -Scyntygrafia -TK -MR Wznowa biochemiczna - obrazowanie -PET/CT (1F PET, 18fluorocholina ) Wnioski: Wznowa miejscowa po prostatektomii TRUS, TK, MR z obrazowaniem dynamicznym, dyfuzja po RT : MR z badaniem dynamicznym po podaniu środka kontrastującego i dyfuzja > 2 lata po radioterapii, moŝna dołączyć 1HMRS

38 Dziękuj kuję za uwagę

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi Otorynolaryngologia Pujanek Z i wsp. Trudności 2012, diagnostyczne 11(4): 179-184 w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego... 179 Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY CASE REPORT / CASE REPORT Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 1/2004 ISSN 0423-104X Przypadek pierwotnej

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE Konkretne przypadki kliniczne Przykłady kliniczne zastosowania BioBranu, jako środka wspomagającego w leczeniu niektórych chorób onkologicznych: 1. Rak żołądka Nazwisko: R.S.

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA

Bardziej szczegółowo

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2006; 60: 731 740 Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 Rak wątrobowokomórkowy

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW

POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW ARTYkUł SPONSOROWANY POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW 34 PRAkTYcZNA fizjoterapia i REhABiliTAcjA ARTYkUł SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

RAZEM ZADBAJMY O ZDROWIE

RAZEM ZADBAJMY O ZDROWIE RAZEM ZADBAJMY O ZDROWIE Barbara Dziuk Prezes Fundacji na Rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów v-ce Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka Oddz. Śląski w Gliwicach. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej MATERIAŁY KONFERENCYJNE ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań 1 PROGRAM XIV spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO Nienaruszony preparat operacyjny winien zostać przekazany patologowi bez pierwotnego rozcinania materiału przez chirurga. Opis operacji z odpowiednimi informacjami jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3 IMiD, Wydawnictwo Aluna Tomasz Tomasik 1, Barbara Zawilińska 2, Dorota Pawlik 3, Justyna Ferek 3, Anna Wójtowicz 4, Magda Rybak-Krzyszkowska 4, Ryszard Lauterbach

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Raport przygotowany na zlecenie Alivii Fundacji Onkologicznej Osób Młodych przez firmę EY

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZPITAL DAMIANA SZPITAL DAMIANA PRZEWODNIK DLA PACJENTA Z Damianem przez całe życie O SZPITALU DAMIANA Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie. Szpital składa

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego RAPORT PRZYGOTOWANY NA ZLECENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OPRACOWAŁ: WITOLD PONIKŁO ŁÓDŹ WRZESIEŃ 2005 LUTY 2006 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE ROZDZIAŁ 11 Ocena stanu pacjenta ZARYS Ocena stanu pacjenta jako podstawowa umiejętność Przeprowadzanie wywiadu Techniki przeprowadzania wywiadu Elementy wywiadu Ocena aktualnego stanu fizycznego pacjenta

Bardziej szczegółowo