Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać."

Transkrypt

1 W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. Program realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego

2 Broszura opracowana przez Komitet Naukowy programu przy Polskim Towarzystwie Urologicznym

3 W czasie ostatniej wizyty u urologa dowiedziałem się, że wykryto u mnie raka gruczołu krokowego. Co mam robić dalej? Masz prawo się bać, jednak nie ma powodów do paniki. Zapoznaj się uważnie z dalszymi informacjami. Raka gruczołu krokowego można leczyć i wyleczyć! Z poniższych materiałów dowiesz się czym charakteryzuje się wykryty u Ciebie nowotwór i jakie masz możliwości leczenia. Co to jest gruczoł krokowy? Gruczoł krokowy (prostata) jest częścią męskich narządów moczowo-płciowych. Znajduje się on pod pęcherzem moczowym i otacza cewkę moczową. Zadaniem gruczołu krokowego jest produkcja płynu nasiennego (spermy). Gruczoł krokowy jest więc niezbędny w procesie rozrodczym. Co to jest rak gruczołu krokowego? Rak gruczołu krokowego zajmuje obecnie trzecie miejsce (po raku płuc i jelita grubego) pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn. Rocznie rozpoznaje się około 7 tys. nowych zachorowań. 3

4 Raka gruczołu krokowego rozpoznaje się w badaniu histopatologicznym materiału pobranego w czasie biopsji prostaty, wykonanej z powodu podwyższonego (nieprawidłowego) stężenia PSA, z powodu zmian stwierdzanych w badaniu przez odbytnicę (per rectum) lub rodzinnego występowania raka gruczołu krokowego. Schemat położenia prawidłowego gruczołu krokowego pęcherz moczowy cewka sterczowa zwieracz zewnętrzny cewki moczowej gruczoł krokowy (prostata) wzgórek nasienny przewody wytryskowe strefa obwodowa gruczołu krokowego w niej najczęściej dochodzi do rozwoju raka Widok czołowy Widok strzałkowy

5 Co oznaczają parametry opisane w badaniu histopatologicznym po biopsji gruczołu krokowego? W czasie biopsji stercza pobranych zostało kilka lub kilkanaście wycinków z gruczołu krokowego. Każdy z wycinków został przebadany i opisany przez histopatologa, który stwierdził, w ilu wycinkach i w jakim procencie występuje utkanie nowotworowe. Histopatologicznie najczęściej występującym typem nowotworu gruczołu krokowego jest gruczolakorak (adenocarcinoma prostatae), choć zdarzają się też inne np. rak przejściowokomórkowy, rak drobnokomórkowy czy anaplastyczny. Jednym z najważniejszych parametrów podanych w badaniu materiału biopsyjnego jest skala (suma) Gleasona, która określa stopień zróżnicowania komórek nowotworowych wyrażony w skali od 1 do 5. Jedynka oznacza nowotwór dobrze zróżnicowany, o niskiej złośliwości, naśladujący budową prawidłową tkankę gruczołu krokowego natomiast piątka oznacza nowotwór o niskim stopniu zróżnicowania, wysokiej złośliwości, o potencjalnie agresywnym zachowaniu i dużej zdolności do szerzenia się miejscowego i dawania przerzutów. 5

6 W badaniu histopatologicznym określa się dwa najczęściej występujące zróżnicowania histopatologiczne raka, a wynik podaje się jako sumę. Minimalny teoretyczny wynik możliwy do uzyskania to 2 (1+1) a maksymalny 10 (5+5), choć w biopsji stercza na ogół nie rozpoznaje się nowotworów o zróżnicowaniu niższym niż 6 (3+3). Skala Gleasona jest bardzo ważnym parametrem prognostycznym i rokowniczym. Ogólnie mówiąc nowotwory o wyższym stopniu złośliwości (8-9-10) charakteryzują się szybszym postępem choroby. Jak rozumieć wynik badania TRUS (ultrasonografii przezodbytniczej)? Biopsja gruczołu krokowego została wykonana pod nadzorem badania USG, którego wynik również dostarcza dodatkowych informacji charakteryzujących prostatę i nowotwór. Po pierwsze oceniona została objętość gruczołu krokowego oraz jego wymiary, co może mieć znaczenie przy późniejszej kwalifikacji do różnych form leczenia.

7 Lekarz wykonujący badanie USG stwierdził: czy w obrębie gruczołu krokowego, a szczególnie w obrębie strefy obwodowej, występują podejrzane obszary, które mogą odpowiadać ogniskom raka czy te zmiany nie unoszą lub nie naciekają torebki gruczołu krokowego, co z kolei może świadczyć o lokalnym zaawansowaniu nowotworu. Inne zmiany, takie jak torbiele czy zwapnienia, nie mają na ogół charakteru złośliwego i nie wpływają na rokowanie. Jakie inne badania są pomocne w celu ustalenia stopnia zaawansowania guza (nowotworu)? Stadium zaawansowania raka gruczołu krokowego określa się na podstawie badania fizykalnego (per rectum przez odbytnicę), wyniku biopsji i TRUS, USG jamy brzusznej oraz badań dodatkowych, takich jak tomografia komputerowa miednicy i jamy brzusznej, tomografia rezonansu magnetycznego, scyntygrafia kości lub pozytonowa tomografia emisyjna (PET), których wykonanie uzasadnione jest jedynie w niektórych przypadkach. 7

8 Nowotwór Co to jest TNM? TNM to międzynarodowy system określania stadium zaawansowania klinicznego nowotworów, powszechnie używany w onkologii i innych dziedzinach medycyny. Kolejne litery oznaczają: T1 T2 T Tumor (Guz) określa zaawansowanie miejscowe raka stercza N Node (Węzły chłonne) określa czy występują przerzuty do węzłów chłonnych (N+) M Metastases (Przerzuty odległe) określa czy występują przerzuty odległe (M+) T3 Nowotwór T4 Schematyczny rysunek obrazujący stopień zaawansowania raka gruczołu krokowego

9 Jak stadium zaawansowania wpływa na możliwości leczenia? W zależności od wyniku badania histopatologicznego (stopień zróżnicowania nowotworu wg skali Gleasona) oraz wyniku badań ultrasonograficznych i radiologicznych ustala się stopień zaawansowania klinicznego TNM i możliwości leczenia (opcje terapeutyczne). Dla uproszczenia można podzielić pacjentów na 3 grupy: z rakiem gruczołu krokowego ograniczonym do narządu (T1- T2 w klasyfikacji TNM) z rakiem miejscowo zaawansowanym (T3) 9 z rakiem zaawansowanym lub przerzutowym T4 (naciek na narządy sąsiednie pęcherz, odbytnica, kości spojenia łonowego) lub N+ (przerzuty do węzłów chłonnych) lub M+ (przerzuty do innych narządów np. kości kręgosłupa, płuc, wątroby).

10 Nowotwory miejscowo zaawansowane też można leczyć radykalnie, ale w większości przypadków wymagają zastosowania leczenia skojarzonego, np. radioterapii połączonej z hormonoterapią czy leczenia operacyjnego uzupełnionego naświetlaniami. Schemat możliwych rodzajów terapii w zależności od stadium zaawansowania klinicznego przedstawiono.

11 Jakie leczenie jest dla mnie najlepsze? Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, które leczenie jest z pewnością najlepsze. Zależy to od stadium zaawansowania nowotworu, wieku pacjenta, współwystępowania innych schorzeń, takich jak choroby serca, cukrzyca, otyłość oraz chęci pacjenta do poddania się leczeniu operacyjnemu. O możliwościach leczenia, szansie wyleczenia oraz możliwych powikłaniach najlepiej porozmawiać ze swoim urologiem lub innym lekarzem prowadzącym. Czy zawsze powinienem się operować? Operacja jest jedną z opcji terapeutycznych w guzach ograniczonych do narządu lub miejscowo zaawansowanych. Daje ona duże szanse na wyleczenie, lecz nie jest wolna od powikłań, do których zaliczamy: niedoszczętność zabiegu, nietrzymanie moczu, zaburzenia potencji i inne powikłania związane z samym zabiegiem operacyjnym, takie jak zatorowość płucna, zakażenie rany czy zakażenie układu moczowego. Czy radioterapia jest lepsza? Radioterapia stanowi alternatywną do chirurgii metodę leczenia radykalnego. Umożliwia całkowite wyleczenie. Zwykle 11

12 jest stosowana w połączeniu z hormonoterapią (w guzach zaawansowanych miejscowo lub z istotnymi czynnikami ryzyka wznowy wysoki stopień Gleasona, wysokie PSA, duża liczba dodatnich (czyli zajętych przez nowotwór) wycinków w badaniu histopatologicznym. Po radioterapii również mogą wystąpić wspomniane powikłania: nietrzymanie moczu, zaburzenia potencji lub inne powikłania związane z samymi naświetlaniami, do których zaliczamy nasilone objawy podrażnieniowe ze strony dolnych dróg moczowych (częstomocz, parcie na mocz, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu) i popromienne zapalenie odbytnicy. Jakie są rodzaje radioterapii? Radioterapia może być prowadzona z pól zewnętrznych (teleradioterapia) lub przez wprowadzenie igieł lub nasion z środkiem promieniotwórczym bezpośrednio do gruczołu krokowego (brachyterapia). W tym drugim przypadku leczenie odbywa się w znieczuleniu, podobnie jak leczenie chirurgiczne.

13 Rysunek schematycznie przedstawia zabieg brachyterapii 13 Ziarna promieniotwórcze

14 Jakie są możliwości leczenia operacyjnego? Prostatektomia radykalna jest operacją przeprowadzaną w celu doszczętnego usunięcia nowotworu gruczołu krokowego. W trakcie zabiegu usuwa się całą prostatę wraz z pęcherzykami nasiennymi i końcowymi fragmentami nasieniowodów. W trakcie zabiegu prostatektomii radykalnej może być konieczne usunięcie lokalnych (miedniczych) węzłów chłonnych czyli limfadenektomia. O tym czy taki zabieg jest wskazany decyduje urolog na podstawie czynników ryzyka. W większości przypadków wycięcie węzłów chłonnych wykonuje się, gdy wynik PSA przekracza 10 ng/ml, co najmniej jeden z wyników w badaniu histopatologicznym w skali Gleasona jest większy lub równy 7. Z czym wiąże się leczenie operacyjne? Radykalne wycięcie gruczołu krokowego można wykonać na drodze operacji otwartej, laparoskopowej, kroczowej. Techniki minimalnie inwazyjne (laparoskopia) wiążą się z mniejszym urazem tkanek jamy brzusznej, szybszym gojeniem rany, ale nie mają przewagi nad operacją otwartą pod względem doszczętności onkologicznej, ograniczenia pooperacyjnego nietrzymania moczu czy zachowania potencji. W sytuacji

15 nowotworu miejscowo zaawansowanego techniki otwarte pozwalają na dokładniejsze pobranie węzłów chłonnych. Jakie leczenie jest dla mnie najlepsze, jeżeli nowotwór jest zaawansowany lub wystąpiły przerzuty? Rak gruczołu krokowego jest nowotworem, do którego rozwoju i progresji konieczna jest obecność testosteronu, produkowanego głównie przez jądra. W zaawansowanych stadiach nowotworu wskazane jest leczenie hormonalne, które opóźnia progresję choroby, zmniejsza częstość występowania objawów klinicznych a w niektórych sytuacjach prowadzi do wydłużenia życia. Tradycyjną formą leczenia hormonalnego jest obustronne usunięcie jąder (orchidektomia). 15 Obecnie coraz częściej leczenie hormonalne polega na przyjmowaniu tabletek lub zastrzyków z substancjami blokującymi wpływ hormonów androgenowych. Należy pamiętać, że długotrwałe leczenie hormonalne niesie ze sobą możliwość wystąpienia różnych powikłań, takich jak osteoporoza i zwiększone ryzyko złamań kości, zaburzenia przemiany metabolicznej i możliwość rozwoju

16 cukrzycy, nieznaczny negatywny wpływ na układ krążenia, zaburzenia poznawcze, uderzenia gorąca i inne. Wystąpieniu wielu z tych powikłań można czynnie zapobiegać przez modyfikację stylu życia, wykonywanie ćwiczeń fizycznych, suplementację witaminy D i wapnia czy zastosowanie odpowiednich leków. O tym, jakie leczenie hormonalne jest dla Ciebie najlepsze warto porozmawiać z lekarzem prowadzącym urologiem, radioterapeutą czy onkologiem. Jak monitorować przebieg leczenia i jakie badania wykonywać? W większości przypadków w trakcie kontroli pacjentów poddanych leczeniu raka gruczołu krokowego konieczne jest monitorowanie stężenia PSA, które powinno spaść do jak najniższych wartości. Jeżeli w kolejnych badaniach obserwuje się wzrost wartości PSA, może to świadczyć o wznowie procesu nowotworowego i może wymagać zmiany lub uzupełnienia terapii. Wznowa biochemiczna (wzrost PSA) wyprzedza na wiele miesięcy wznowę kliniczną i wystąpienie objawów. W przypadku wystąpienia wznowy biochemicznej po leczeniu operacyjnym, można zastosować radioterapię lub leczenie hormonalne. Po radioterapii leczenie operacyjne jest rów-

17 nież czasami możliwe, ale obarczone zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań. W trakcie leczenia hormonalnego można w przypadku wznowy zastosować jego modyfikację, np. dołączyć do leczenia antyandrogen (lek blokujący receptory swoiste dla hormonów androgennych w komórkach prostaty) lub rozpocząć chemioterapię. Bez względu na stadium zaawansowania raka prostaty pamiętaj, że z chorobą można i należy walczyć. Chorobę można wyleczyć lub zahamować jej rozwój i poprawić jakość życia.

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza

Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza Diagnostyka obrazowa w przypadku wznowy biochemicznej raka stercza Justyna Rembak-Szynkiewicz Zakład Radiodiagnostyki Kiedy badania obrazowe po radykalnym leczeniu? wznowa biochemiczna Czego poszukujemy???

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 225/2014 z dnia 22 września 2014 r. o projekcie programu Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Gazeta Lekarzy. Nietypowe umiejętności. dl@ ozszyfruj. RReceptę. Nowości. Honoraria. Artykuł poglądowy. Emigracja. Dylematy. Podróże ISSN 2084-5685

Gazeta Lekarzy. Nietypowe umiejętności. dl@ ozszyfruj. RReceptę. Nowości. Honoraria. Artykuł poglądowy. Emigracja. Dylematy. Podróże ISSN 2084-5685 Gazeta Lekarzy dl@ miesięcznik 9_2012_listopad ozszyfruj RReceptę Nowości Honoraria ISSN 2084-5685 Artykuł poglądowy Emigracja ISSN 2084-5685 Dylematy Podróże Nietypowe umiejętności Koleżanki i Koledzy,

Bardziej szczegółowo

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2006; 60: 731 740 Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 Rak wątrobowokomórkowy

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo Radioterapia protonowa jest nowoczesną metodą leczenia wewnątrzgałkowych nowotworów oka. Do napromieniania guzów używana jest odpowiednio uformowana

Bardziej szczegółowo

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem [169]. Prof. Kamiński przeprowadził interesujące badania doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestimat (NGS) i dezogestrel (DSG). 57 zdrowych kobiet stosowało przez 36 tygodni Cilest, Marvelon

Bardziej szczegółowo

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE

BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE BIOBRAN - PRZYPADKI KLINICZNE Konkretne przypadki kliniczne Przykłady kliniczne zastosowania BioBranu, jako środka wspomagającego w leczeniu niektórych chorób onkologicznych: 1. Rak żołądka Nazwisko: R.S.

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Santa Maria della Misericordia Hospital, Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, Włochy.

Santa Maria della Misericordia Hospital, Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, Włochy. JOURNAL OF ENDOUROLOGY listopad 2011 r. Powtarzana przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego przeprowadzana w świetle białym u pacjentów z nienaciekającym błony mięśniowej rakiem urotelialnym pęcherza

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Informator dla Pacjentów dializowanych. Jesteś. dializowany? Ten informator jest dla Ciebie

Informator dla Pacjentów dializowanych. Jesteś. dializowany? Ten informator jest dla Ciebie Informator dla Pacjentów dializowanych Jesteś dializowany? Ten informator jest dla Ciebie 1 2 Informator dla Pacjentów został przygotowany we współpracy z: Dr. hab. n. med. Jerzym Przedlackim i Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie amigdaliny w metabolicznym leczeniu raka. dr med. Francisco Contreras Oasis of Hope Hospital

Zastosowanie amigdaliny w metabolicznym leczeniu raka. dr med. Francisco Contreras Oasis of Hope Hospital Zastosowanie amigdaliny w metabolicznym leczeniu raka dr med. Francisco Contreras Oasis of Hope Hospital Żródło: Terapia metaboliczna witaminą B17 Stosowana w prewencji i chorobach nowotworowych. Materiał

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby zakaźne Wprowadzenie Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Zapalenie wątroby (Hepatitis) Choroby przenoszone drogą płciową HIV/AIDS Gruźlica Zakażenia i zatrucia pokarmowe 1 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo