Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/ / PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL"

Transkrypt

1 Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/ / PL Podręcznik

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Wskazówki ogólne Struktura wskazówek bezpieczeństwa Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Wykluczenie odpowiedzialności Wskazówki bezpieczeństwa Dokumentacja uzupełniająca Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Funkcje bezpieczeństwa Zastosowania do dźwignic Nazwy produktu i znak towarowy Złomowanie Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika Dokumentacja uzupełniająca Właściwości MOVIDRIVE B, MOVITRAC B i EtherNet/IP Dostęp do wszystkich informacji Funkcje nadzoru Diagnoza Monitor fieldbus Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFE33B w MOVIDRIVE MDX61B Przed rozpoczęciem Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji (MDX61B, wielkość 1-6) Instalacja karty opcji DFE33B w MOVITRAC B Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy MOVITRAC B a opcją DFE33B Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy wieloma urządzeniami MOVITRAC B Instalacja bramki DFE33B / UOH11B Podłączenie i opis zacisków opcji DFE33B Dioda statusowa LED dla opcji DFE33B Diody EtherNet/IP Gateway-LED Obsadzenie wtyków Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Ustawienie przełączników DIP Adresowanie TCP / IP oraz podsieci Ustawianie parametrów adresu IP Sposób postępowania przy wymianie urządzeń Wymiana urządzenia MOVIDRIVE B Wymiana urządzenia MOVITRAC B / Bramka Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 3

4 5 Projektowanie i uruchamianie Ważność pliku ESD dla DFE33B Projektowanie Mastera (EtherNet/IP-Scanner) Konfigurowanie DFE33B jako opcji w MOVIDRIVE MDX61B Konfigurowanie DFE33B jako opcji w MOVITRAC B lub w obudowie bramki UOH11B Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki Ustawienie falownika MOVIDRIVE MDX61B Ustawienie przetwornicy częstotliwości MOVITRAC B Przykłady projektowania w RSLogix MOVIDRIVE B z 10 PD dla wymiany danych MOVITRAC B poprzez bramkę DFE33B / UOH11B Dostęp do parametrów urządzenia MOVIDRIVE B Dostęp do parametrów urządzenia MOVITRAC B za pośrednictwem DFE33B / UOH11B Protokół Ethernet Industrial (EtherNet/IP) Wprowadzenie Wykaz obiektów CIP Kody prowrotne dla parametryzacji za pośrednictwem Explicit Messages Zintegrowany przełącznik Ethernet-Switch Zintegrowany serwer Web Założenia programowe Ustawienia zabezpieczeń (security) Struktura strony startowej zintegrowanego serwera Web Struktura apletu diagnozy Ochrona dostępu MOVITOOLS MotionStudio poprzez Ethernet Przegląd Konfigurowanie urządzenia Komunikacja z urządzeniami poza lokalną podsiecią Parametry konfiguracyjne Ethernet Opis parametrów Diagnoza błędów Wprowadzenie Przebieg diagnozy MDX61B z opcją DFE33B Prace wstępne Włączyć MOVIDRIVE B z DC 24 V lub AC 400 V (Konfigurowanie MOVIDRIVE B) Skonfiguruj EtherNet/IP i odblokować MOVIDRIVE B Przebieg diagnozy MOVITRAC B z DFE33B jako bramka Prace wstępne Włącz urządzenia z DC 24 V lub AC 400 V (skonfigurować MOVITRAC B) Skonfigurować EtherNet/IP i odblokować MOVITRAC B Lista błędów w trybie pracy z bramką Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

5 11 Dane techniczne Opcja DFE33B dla MOVIDRIVE B Rysunek wymiarowy dla opcji DFE33B dla MOVITRAC B i w obudowie bramki Glosariusz Pojęcia Skorowidz Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 5

6 1 Wskazówki ogólne Struktura wskazówek bezpieczeństwa Podręcznik 1 Wskazówki ogólne 1.1 Struktura wskazówek bezpieczeństwa Piktogram Wskazówki bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku posiadają następującą strukturę: SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki zlekceważenia. Czynności zapobiegające zagrożeniu. Piktogram Przykład: Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania ZAGROŻENIE! Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała Ogólne zagrożenie OSTRZEŻENIE! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała UWAGA! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Lekkie uszkodzenia ciała Specyficzne zagrożenie, np.porażenie prądem STOP! Możliwe straty rzeczowe Uszkodzenie systemu napędowego lub jego otoczenia WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada. Ułatwia obsługę systemu napędowego. 1.2 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Przestrzeganie niniejszej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przeczytaj więc najpierw podręcznik, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie! Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji dla osób odpowiedzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność pracują przy urządzeniu. 1.3 Wykluczenie odpowiedzialności Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVIDRIVE B- / MOVITRAC B jest podstawowym warunkiem dla bezpiecznej eksploatacji i uzyskania podanych właściwości produktu oraz cech wydajności. Za osoby, straty rzeczowe lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za defekty ujawnione. 6 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

7 Wskazówki bezpieczeństwa Dokumentacja uzupełniająca 2 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Dokumentacja uzupełniająca Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do informacji zawartych w poniższych dokumentacjach: Instrukcja obsługi "MOVIDRIVE MDX60B/61B" Instrukcja obsługi "MOVITRAC B" Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie karty opcji DFE33B, zapoznaj się dokładnie z niniejszą dokumentacją. Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus 2.3 Funkcje bezpieczeństwa 2.4 Zastosowania do dźwignic Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką skalę falownika napędowego MOVIDRIVE do specyficznych instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do urządzenia) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie zachowania urządzenia. Może to spowodować nieoczekiwane (lecz kontrolowane) zachowanie systemu. Falowniki MOVIDRIVE MDX60B/61B oraz MOVITRAC B nie realizują żadnych funkcji bezpieczeństwa bez stosowania nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, należy stosować nadrzędne systemy zabezpieczające. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w dokumentacjach "Bezpieczne odłączanie dla MOVIDRIVE B/ MOVITRAC B". MOVIDRIVE MDX60B/61B oraz MOVITRAC B nie mogą być wykorzystywane do funkcji dźwignicowych jako urządzenia bezpieczeństwa. Jako urządzenia zabezpieczające stosuj systemy nadzorujące lub mechaniczne urządzenia ochronne, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i szkód materialnych. 2.5 Nazwy produktu i znak towarowy Wymienione w niniejszym podręczniku marki i nazwy produktu są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza. 2.6 Złomowanie Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych! Poszczególne elementy utylizować należy oddzielnie, w zależności od ich właściwości i przepisów obowiązujących w danym kraju np. jako: złom elektroniczny tworzywo sztuczne blacha miedź Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 7

8 3 Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika 3 Wprowadzenie 3.1 Zawartość niniejszego podręcznika W niniejszym podręczniku użytkownika opisano: Montaż karty opcji DFE33B EtherNet/IP w falowniku MOVIDRIVE MDX61B. Wykorzystanie karty opcji DFE33B EtherNet/IP w przetwornicy częstotliwości MOVITRAC B i w obudowie bramki UOH11B. Uruchomienie MOVIDRIVE B w systemie fieldbus EtherNet/IP. Uruchomienie MOVITRAC B na bramce EtherNet/IP. Eksploatacja MOVITOOLS -MotionStudio przez Ethernet. Diagnoza za pomocą zintegrowanego serwera sieciowego. 3.2 Dokumentacja uzupełniająca W celu zapewnienia prostego i efektywnego połączenia MOVIDRIVE / MOVITRAC B z systemem fieldbus EtherNet/IP, należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla opcji DFE11B zamówić dokumentację uzupełniającą na temat fieldbus: Podręcznik dla profilu urządzenia fieldbus MOVIDRIVE Podręcznik systemowy MOVITRAC B / MOVIDRIVE MDX60B/61B W podręczniku dla "Profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE " i w podręczniku systemowym MOVITRAC B oprócz opisu parametrów fieldbus i ich kodowania, wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości aplikacyjne na podstawie krótkich przykładów. Podręcznik "Profil urządzenia fieldbus" MOVIDRIVE zawiera zestawienie wszystkich parametrów falownika, które mogą być odczytywane i zapisywane poprzez różnorodne złącza komunikacyjne, jak np. magistrale systemowe Bus, RS485 jak również poprzez złącza fieldbus. 3.3 Właściwości Falownik MOVIDRIVE MDX61B i przetwornica częstotliwości MOVITRAC B umożliwiają dzięki zastosowaniu wydajnego i uniwersalnego złącza fieldbus połączenie opcji DFE33B EtherNet/IP z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez EtherNet/IP MOVIDRIVE B, MOVITRAC B i EtherNet/IP Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie EtherNet/IP, tzw. profil urządzenia jest niezależny od fieldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od fieldbus. Zmiana na inne systemy Bus jak np. DeviceNet (opcja DFD) jest tym samym ułatwiona. 8 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

9 Wprowadzenie Właściwości Dostęp do wszystkich informacji Dzięki złączu EtherNet/IP, napędy SEW dają możliwość cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych takich jak np. zadana prędkość obrotowa, rampy, wyzwalania różnych funkcji napędu jak np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego kanału można jednocześnie odczytywać wstecznie wartości rzeczywiste z falownika napędowego, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd, stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty o referencji Funkcje nadzoru Zastosowanie systemu fieldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali fieldbus (fieldbus Timeout) lub koncepcji szybkiego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVIDRIVE / MOVITRAC mogą zostać przykładowo dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania. Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest uzasadnione, jednakże można zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej się poruszał z ostatnią ważna wartością zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona również w trybie pracy z fieldbus, można poprzez zaciski falownika realizować niezależne od fieldbus koncepcje szybkiego zatrzymania Diagnoza Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVIDRIVE i przetwornica częstotliwości MOVITRAC B oferują liczne możliwości diagnozowania. Za pomocą monitora fieldbus zintegrowanego w MOVITOOLS MotionStudio, można przykładowo kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master. Zintegrowany serwer sieciowy umożliwia dostęp do wartości diagnostycznych za pomocą standardowej przeglądarki (np. Internet Explorer) Monitor fieldbus Ponadto otrzymasz liczne informacje dodatkowe na temat stanu złącza fieldbus. Funkcja monitora fieldbus oferuje wraz z oprogramowaniem PC MOVITOOLS - MotionStudio komfortowe możliwości diagnozowania, które obok ustawiania wszystkich parametrów napędu (włącznie z parametrami fieldbus) umożliwia również szczegółowe wyświetlanie informacji o stanie fieldbus i urządzenia. Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 9

10 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFE33B w MOVIDRIVE MDX61B 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne W niniejszym rozdziale uzyskasz wskazówki dot. instalacji karty opcji DFE33B EtherNet/IP w MOVIDRIVE MDX61B, MOVITRAC B i obudowie bramki UOH11B. 4.1 Montaż karty opcji DFE33B w MOVIDRIVE MDX61B WSKAZÓWKI Tylko personel firmy SEW-EURODRIVE jest upoważniony do montowania i wymontowywania opcji dla MOVIDRIVE MDX61B, wielkość 0. Montaż lub demontaż kart opcji przez użytkownika możliwy jest tylko w przypadku falowników MOVIDRIVE MDX61B wielkości od 1 do 6. Kartę opcji DFE33B EtherNet/IP należy podłączyć do gniazda fieldbus [1]. Do okablowania zastosuj tylko dopuszczone dla EtherNet/IP wtyczki i przewody. Opcja DFE33B zasilana jest za pośrednictwem MOVIDRIVE B. Stosowanie odrębnego zasilania nie jest konieczne. [1] 62180AXX 10 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

11 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFE33B w MOVIDRIVE MDX61B Przed rozpoczęciem Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować karty opcji, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami: Odłącz napięcie od falownika. Odłącz zasilanie DC 24 V i napięcie sieciowe. Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.). Przed montażem karty opcji należy zdjąć klawiaturę i osłonę przednią (patrz instrukcja obsługi MOVIDRIVE MDX60B/61B, rozdz. "Instalacja"). Po zamontowaniu karty opcji należy ponownie założyć klawiaturę oraz osłonę przednią (patrz instrukcja obsługi MOVIDRIVE MDX60B/61B, rozdz. "Instalacja"). Kartę opcji należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i wyjmować dopiero bezpośrednio przed montażem. Kartę opcji należy trzymać za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych elementów obwodu. Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 11

12 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFE33B w MOVIDRIVE MDX61B Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji (MDX61B, wielkość 1-6) AXX 1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego. 2. Odkręć na uchwycie obie śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej i zdejmij ją. 3. Zamontuj kartę opcji za pomocą 3 śrub mocujących pasujących w odpowiednie otwory na uchwycie karty opcji. 4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za pomocą obydwu śrub mocujących. 5. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności. 12 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

13 Wskazówki montażowe i instalacyjne Instalacja karty opcji DFE33B w MOVITRAC B Instalacja karty opcji DFE33B w MOVITRAC B WSKAZÓWKA Tylko SEW-EURODRIVE może montować i demontować karty opcji dla MOVITRAC B Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy MOVITRAC B a opcją DFE33B [1] [2] S1 S2 ON OFF X44 FSC11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS MAC ID: 00-0F B IP: [1] Opornik obciążeniowy uaktywniony, S1 = ON [2] Przełącznik DIP S2 (zarezerwowany), S2 = OFF X45 X46 HL X32 X30 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 + DC 24 V = 24V IO GND X X AXX X46 X26 Funkcje zacisków X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 zarezerwowany X26:5 zarezerwowany X46:6 X26:6 GND, CAN GND X46:7 X26:7 DC 24 V X12 Funkcje zacisków X12:8 Wejście DC+24-V X12:9 Potencjał odniesienia wejść binarnych GND W celu prostego okablowania, opcja DFE33B może być zasilana napięciem stałym 24 V z zacisku X46.7 przetwornicy częstotliwości MOVITRAC B do zacisku X26.7. Przy zasilaniu opcji DFE33B przez MOVITRAC B, przetwornica częstotliwości MOVITRAC B musi być sama zasilana napięciem stałym 24 V na zacisku X12.8 i X12.9. Przy opcji FSC11B należy aktywować opornik obciążeniowy magistrali systemowej (S1 = ON). Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 13

14 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Instalacja karty opcji DFE33B w MOVITRAC B Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy wieloma urządzeniami MOVITRAC B [1] [2] MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X30 MAC ID: 00-0F B IP: X32 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] HL ^ HL ^ [1] Opornik obciążeniowy aktywowany tylko przy ostatnim urządzeniu, S1 = ON [2] Przełącznik DIP S2 (zarezerwowany), S2 = OFF 62136AXX MOVITRAC B DFE33B w obudowie bramki UOH11B X46 Funkcje zacisków X26 Funkcje zacisków X46:1 SC11 (dane przychodzące magistrali X26:1 SC11 SBus +, CAN high systemowej, High) X46:2 SC12 (dane przychodzące magistrali X26:2 SC12 SBus, CAN low systemowej, Low) X46:3 GND (odniesienie magistrali X26:3 GND, CAN GND systemowej) X46:4 SC21 (dane wychodzące magistrali X26:4 zarezerwowany systemowej, High) X46:5 SC22 (dane wychodzące magistrali X26:5 zarezerwowany systemowej Low) X46:6 GND (odniesienie magistrali X26:6 GND, CAN GND systemowej) X46:7 DC 24 V X26:7 DC 24 V X12 Funkcje zacisków X12:8 Wejście DC+24 V X12:9 Potencjał odniesienia wejść binarnych GND 14 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

15 Wskazówki montażowe i instalacyjne Instalacja karty opcji DFE33B w MOVITRAC B 4 Uwaga: Stosuj 2xdwużyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran przyłóż płaskim stykiem z obu stron do zacisku ekranowania elektroniki przetwornicy MOVITRAC a końce ekranu dodatkowo do GND. Kabel ten musi spełniać następujące warunki: Przekrój żyły 0,25 mm 2 (AWG18)... 0,75 mm 2 (AWG23) Oporność przewodu 120 Ω przy 1 MHz Obciążenie pojemnościowe 40 pf/m przy 1 khz Odpowiednie będą kable CAN lub DeviceNet Dopuszczalna całkowita długość przewodów wynosi 80 m (260 ft). Szybkość transmisji SBus ustawiona jest na stałą wartość rzędu 500 kbodów. Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym (S1 = ON). W przypadku pozostałych urządzeń wyłączyć opornik obciążeniowy (S1 = OFF). Bramka DFE33B musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu połączenia magistrali systemowej. Posiada ona wbudowany na stałe opornik obciążeniowy. WSKAZÓWKI Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą występować różnice potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Okablowanie SBus w układzie "gwiazda" jest niedopuszczalne. Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 15

16 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Instalacja bramki DFE33B / UOH11B 4.3 Instalacja bramki DFE33B / UOH11B Poniższy rysunek przedstawia podłączenie opcji DFE33B za pośrednictwem obudowy bramki UOH11B:X26. WSKAZÓWKA Tylko SEW-EURODRIVE może montować i demontować karty opcji w obudowie bramki UOH11B. UOH11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X32 X30 MAC ID: 00-0F B IP: Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 Systembus +, CAN high SC12 Systembus -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 62137AXX Obudowa bramki UOH11B X26 Funkcje zacisków X26:1 SC11 Systembus +, CAN high X26:2 SC12 Systembus -, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:4 zarezerwowany X26:5 zarezerwowany X26:6 GND, CAN GND X26:7 DC 24 V Do zasilania obudowy bramki potrzebne jest napięcie DC 24 V, które połączone jest z X26. Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym. 16 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

17 Wskazówki montażowe i instalacyjne Podłączenie i opis zacisków opcji DFE33B Podłączenie i opis zacisków opcji DFE33B Numer katalogowy Opcja złącza fieldbus EtherNet/IP typ DFE33B: Widok z przodu DFE33B Opis Przełączniki DIP Funkcja DFE 33B MODULE STATUS LED MODULE STATUS (czerwona/zielona) Wskazuje aktualny status opcji DFE33B. NETWORK STATUS LED NETWORK STATUS (czerwona/zielona) Wskazuje stan połączenia EthernetNet/IP. MAC ID: 00-0F-69-xx-xx-xx IP: Adres MAC Pole wprowadzania IP Adres MAC np. dla konfiguracji serwera DHCP. W tym polu możesz wprowadzić zadany adres IP. X30 X30: Przyłącze Ethernet LED Link (zielona) LED Activity (żółta) X32 X32: Przyłącze Ethernet LED Link (zielona) LED Activity (żółta) Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP Przełączniki DIP DEF IP Przywrócenie parametrowi adresu IP wartości domyślnej i deaktywowanie DHCP Adres IP: Maska podsieci: Bramka: AS Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki 62138AXX Widok z przodu MOVITRAC B i UOH11B Opis Funkcja H1 H2 Dioda LED H1 (czerw.) Dioda LED H2 (ziel.) Błąd magistrali systemowej (tylko dla funkcji bramki) Zarezerwowany X24 Terminal X24 X Złącze RS485 dla diagnozy za pomocą PC i MOVITOOLS - MotionStudio (dotyczy tylko MOVITRAC B) 58129AXX Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 17

18 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Dioda statusowa LED dla opcji DFE33B 4.5 Dioda statusowa LED dla opcji DFE33B Diody EtherNet/IP Dioda LED karty opcji DFE33B sygnalizuje aktualny stan opcji DFE33B oraz systemu EtherNet/IP. DFE33B MODULE STATUS NETWORK STATUS 62139AXX LED MODULE STATUS Dioda LED MODULE STATUS sygnalizuje prawidłową pracę elektroniki Bus. Stan diody LED MODULE STATUS Wył. Pulsująca na zielono Pulsuje zielona/ czerwona Zielony Czerwony Pulsuje na czerwono Znaczenie Brak zasilania karty opcji DFE33B lub awaria opcji. Jeśli dioda LED NETWORK STATUS jest jednocześnie wyłączona, wówczas uruchomiony zostanie TCP/IP-Stack karty opcji DFE33B. Jeśli stan ten będzie się utrzymywał i DHCP jest aktywowany, wówczas opcja DFE33B będzie oczekiwać na dane z serwera DHCP. Jeśli jednocześnie dioda LED NETWORK STATUS pulsuje na zielono, wówczas uruchomiona zostanie aplikacja karty opcji DFE33B. Karta opcji DFE33B wykonuje test diody LED. Karta opcji DFE33B działa prawidłowo. Błąd karty opcji DFE33B. Rozpoznano niezgodność przy przydzielaniu adresu IP. Inne urządzenie abonenckie w sieci korzysta z tego samego adresu IP. LED NETWORK STATUS Dioda LED NETWORK STATUS sygnalizuje stan systemu EtherNet/IP. Stan diody LED NETWORK STATUS Wył. Pulsuje zielona/ czerwona Pulsujący na zielono Zielony Czerwony Pulsuje na czerwono Znaczenie Karta opcji DFE33B nie posiada żadnych parametrów IP. Karta opcji DFE33B wykonuje test diody LED. Brak połączenia IO. Istnieje jedno sterujące połączenie EtherNet/IP IO. Rozpoznano niezgodność przy przydzielaniu adresu IP. Inne urządzenie abonenckie w sieci korzysta z tego samego adresu IP. Utworzone wcześniej sterujące połączenie IO przejdzie w stan timeout. Stan ten jest kasowany po ponownym uruchomieniu komunikacji. 18 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

19 Wskazówki montażowe i instalacyjne Dioda statusowa LED dla opcji DFE33B 4 Dioda LED Link/Activity Zintegrowane w złączach wtykowych RJ45 (X30, X32) diody LED Link (zielona) i Activity (żółta) sygnalizują aktualny stan połączenia Ethernet. LED "Link" X30 LED "Activity" X AXX LED / stan Link / zielona Activity / żółta Link / wył. Znaczenie Obecne połączenie Ethernet. Odbywa się przesył danych poprzez Ethernet. Brak połączenia Ethernet. WSKAZÓWKA Ponieważ oprogramowanie karty opcji DFE33B potrzebuje ok. 15 sekund na inicjalizację, to w tym czasie na wyświetlaczu 7-segmentowym urządzenia MOVIDRIVE pokazywany będzie stan "0" (falownik nie gotowy do pracy) Gateway-LED Diody LED H1 i H2 sygnalizują stan komunikacji dla pracy z bramką. H1 H2 X24 Dioda LED H1 Sys-Fault Tylko dla trybu z bramką (czerwona) Status Stan Opis czerwony Błąd magistrali systemowej Bramka nie skonfigurowana lub jeden z napędów jest nieaktywny Wył. SBus ok Bramka właściwie skonfigurowana miga Bus scan Trwa sprawdzanie Bus przez bramkę 58129AXX Dioda LED H2 (zielona) jest obecnie zarezerwowana. Terminal X24 jest złączem RS485 do diagnozy przez PC i MOVITOOLS MotionStudio. Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 19

20 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Obsadzenie wtyków 4.6 Obsadzenie wtyków Stosuj prefabrykowane, ekranowane złącza wtykowe RJ45 zgodnie z IEC 11801, wydanie 2.0, kategoria 5. [6] [3] [2] [1] A B Rys. 1: Okablowanie złącza wtykowego RJ AXX A = Widok z przodu B = Widok z tyłu [1] Pin 1 TX+ Transmit Plus [2] Pin 2 TX Transmit Minus [3] Pin 3 RX+ Receive Plus [6] Pin 6 RX Receive Minus Połączenie MOVIDRIVE / MOVITRAC B / Ethernet Aby podłączyć opcję DFE33B do sieci Ethernet, złącze X30 lub X32 (wtyk RJ45) należy połączyć ekranowanym przewodem skręconym parami (Twisted-Pair) według kategorii 5, klasy D, zgodnie z IEC Wydanie 2.0 z innymi abonentami sieci. Wbudowany przełącznik obsługuje topologię liniową i umożliwia stosowanie funkcji Auto-Crossing. WSKAZÓWKI Zgodnie z IEC 802.3, maksymalna długość przewodu dla 10/100 MBaud Ethernet (10BaseT / 100BaseT) np. pomiędzy dwoma urządzeniami abonenckimi w sieci wynosi 100 m. Aby zminimalizować obciążenie urządzeń końcowych wskutek niepożądanego przesyłu danych Multicast, nie należy podłączać urządzeń innych producentów bezpośrednio do opcji DFE33B. Urządzenia końcowe innych producentów należy podłączać poprzez komponenty sieciowe, które obsługują funkcję IGMP-Snooping (np. Managed Switch). 20 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

21 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Stosuj wyłącznie ekranowane kable i elementy przyłączeniowe, które spełniają wymogi dla kategorii 5, klasy D zgodnie z IEC 11801, wydanie 2.0. Właściwe ekranowanie kabla Bus tłumi elektryczne zakłócenia, które mogą występować w warunkach otoczenia przemysłowego. Poprzez następujące środki uzyskuje się najlepsze właściwości ekranujące: Należy mocno dociągnąć śruby mocujące wtyków, modułów i potencjałowych przewodów kompensacyjnych. Stosuj wyłącznie wtyki w metalowej lub metalizowanej obudowie. Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni. Ekranowanie przewodu Bus przyłączać na obu końcach. Nie układać przewodów sygnałowych i przewodów Bus równolegle do przewodów silnoprądowych (przewody silnikowe), lecz w miarę możliwości w oddzielnych kanałach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione półki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie, jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów Bus za pomocą złączek wtykowych. Przewody Bus prowadzić ściśle wzdłuż istniejących powierzchni masy. STOP! W przypadku odchyleń potencjału ziemi przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE. 4.8 Ustawienie przełączników DIP WSKAZÓWKA Ustawienie przełącznika DIP "Def IP" zastosowane będzie tylko po Power-On-Reset (wyłączenie i ponowne włączenie napięcia sieciowego oraz napięcia podtrzymującego DC 24 V). Def IP Przy ustawieniu przełącznika "Def IP" = "1" (= ON), podczas włączenie napięcia podtrzymującego DC 24 V spowoduje ustawienie następujących domyślnych parametrów adresów IP: Adres IP: Maska podsieci: Domyślna bramka: P785 DHCP / Startup Configuration: Zapisane parametry IP (DHCP jest deaktywowany) AS Za pomocą przełącznika DIP "AS" konfigurowana jest komunikacja dla bramki (patrz rozdział "Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki"). Konfiguracja zostanie zatwierdzona, jeśli przełączniki DIP "AS" ustawione zostana z "0" na "1". Dla dalszej pracy, przełącznik DIP "AS" musi pozostać w położeniu "1" (= ON). Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP 21

22 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Adresowanie TCP / IP oraz podsieci 4.9 Adresowanie TCP / IP oraz podsieci Wprowadzenie Ustawienia adresu dla protokołu IP realizowane są za pomocą następujących parametrów: Adres MAC Adres IP Maska podsieci Bramka standardowa Aby prawidłowo ustawić podane parametry, w niniejszym rozdziale przedstawiono zasady adresowania oraz podziału sieci IP na podsieci. Adres MAC Podstawą dla wszystkich ustawień adresu jest adres MAC (Media Access Controller). Adres MAC urządzenia Ethernet jest unikalną i jednorazowo przypisywaną 6-bajtową wartością (48 Bit). Urządzenia SEW-Ethernet posiadają adres MAC 00-0F-69-xx-xx-xx. Adres MAC nie jest odpowiedni do pracy w większych sieciach. Dlatego wykorzystywane są dwa dowolnie przydzielane adresy IP. Adres IP Adres IP jest wartością 32-bitową, która pozwala na jednoznaczną identyfikację urządzenia abonenckiego w sieci. Adres IP przedstawiany jest w postaci ciągu liczb dziesiętnych, oddzielonych od siebie kropkami. Przykład: Każda liczba dziesiętna odpowiada jednemu bajtowi adresu (= 8 bitów) i może być przedstawiana w postaci binarnej ( poniższa tabela). Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt Adres IP składa się z adresu sieciowego i adresu urządzenia abonenckiego ( poniższa tabela). Adres sieciowy Adres urządzenia abonenckiego Klasa sieci oraz maska podsieci ustala, która część adresu IP określa sieć i która część identyfikuje urządzenie abonenckie. Adresy urządzeń abonenckich, które składają się wyłącznie z zer i jedynek (binarne) nie są dopuszczalne, ponieważ odnoszą się one do sieci lokalnej lub do adresu transmisji. Klasy sieci Pierwszy bajt adresu IP określa klasę sieci i tym samym podział na adresy sieciowe oraz adresy urządzeń abonenckich. Zakres wartości Bajt 1 Klasa sieci Pełny adres sieciowy (przykład) Znaczenie A = adres sieciowy = adres urządzenia abonenckiego B = adres sieciowy 52.4 = adres urządzenia abonenckiego C = adres sieciowy 4 = adres urządzenia abonenckiego Dla wielu sieci taki podział jest jednak niewystarczający. Dlatego stosuje się jawnie ustawiane maski podsieci. 22 Podręcznik Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP FA361755 Wydanie 06/2006 11373547 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi TRACK-Guide III Stan: V3.20140812 31302713-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo