Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/ / PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL"

Transkrypt

1 Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/ / PL Podręcznik

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 1 Wskazówki ogólne Struktura wskazówek bezpieczeństwa Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Wykluczenie odpowiedzialności Wskazówki bezpieczeństwa Dokumentacja uzupełniająca Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Funkcje bezpieczeństwa Zastosowania dźwignicowe Nazwa produktu i znak towarowy Złomowanie Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika Literatura dodatkowa Właściwości MOVDRVE, MOVTRAC B i DeviceNet Wymiana danych za pomocą Polled /O i Bit-Strobe /O Dostęp do parametru za pomocą Explicite Messages Funkcje nadzoru Diagnoza Monitor fieldbus Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B Przed rozpoczęciem Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji (MDX61B, wielkość 1-6) nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B Podłączenie magistrali systemowej (SBus 1) pomiędzy MOVTRAC B a opcją DFD11B Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy wieloma urządzeniami MOVTRAC B nstalacja bramki DFD11B / UOH11B Podłączenie i opis zacisków opcji DFD11B Obsadzenie zacisków Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Terminacja magistrali Ustawianie przełączników DP Dioda statusowa LED dla opcji DFD11B... 2 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 3

4 5 Projektowanie i uruchamianie Ważność plików EDS dla opcji DFD11B Projektowanie PLC i mastera (DeviceNet-Scanner) DFD11B jako opcja fieldbus w MOVDRVE B DFD11B jako bramka fieldbus w MOVTRAC B lub obudowa bramki UOH11B Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki Ustawienie falownika MOVDRVE MDX61B Ustawienie przetwornicy częstotliwości MOVTRAC B Przykłady projektowania w RSLogix MOVDRVE B z 3 PD dla wymiany danych Dwa urządzenia MOVTRAC B poprzez bramkę DFD11B / UOH11B Dostęp do parametrów urządzenia MOVDRVE B Dostęp do parametrów urządzenia MOVTRAC B za pośrednictwem DFD11B / UOH11B Przykłady projektowania w RSLogix 5 dla SLC Wymiana Polled /O (danych procesowych) z MOVDRVE B Wymiana komunikatów Explicite-Message (dane parametrów) z MOVDRVE B Charakterystyka pracy DeviceNet Wymiana danych procesowych Protokół Common ndustrial Protokoll (CP) Wykaz obiektów CP Kody prowrotne dla parametryzacji za pośrednictwem Explicite Messages Definicje pojęć Użytkowanie MOVTOOLS -MotionStudio przez DeviceNet Diagnoza błędów Przebiegi diagnostyczne Dane techniczne Opcja DFD11B dla MOVDRVE B Opcja DFD11B dla MOVTRAC B i obudowy bramki UOH11B Skorowidz Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

5 Wskazówki ogólne Struktura wskazówek bezpieczeństwa 1 Podręcznik 1 Wskazówki ogólne 1.1 Struktura wskazówek bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku posiadają następującą strukturę: Piktogram SŁOWO SYGNALZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki zlekceważenia. Czynności zapobiegające zagrożeniu. Piktogram Przykład: Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania ZAGROŻENE! Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała Ogólne zagrożenie OSTRZEŻENE! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała UWAGA! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Lekkie uszkodzenia ciała Specyficzne zagrożenie, np. porażenie prądem STOP! Możliwe straty rzeczowe Uszkodzenie systemu napędowego lub jego otoczenia. WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada. Ułatwia obsługę systemu napędowego. 1.2 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Przestrzeganie niniejszej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przeczytaj więc najpierw podręcznik, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie! Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji dla osób odpowiedzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność pracują przy urządzeniu. 1.3 Wykluczenie odpowiedzialności Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVDRVE / MOVTRAC jest podstawowym warunkiem dla bezpiecznej eksploatacji i uzyskania podanych właściwości produktu oraz cech wydajności. Za osoby, straty rzeczowe lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za defekty ujawnione. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 5

6 2 Wskazówki bezpieczeństwa Dokumentacja uzupełniająca 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Dokumentacja uzupełniająca Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do informacji zawartych w poniższych dokumentacjach: nstrukcja obsługi "MOVDRVE MDX6B/61B" nstrukcja obsługi "MOVTRAC B" Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie karty opcji DFD11B, zapoznaj się dokładnie z niniejszą dokumentacją. Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką skalę falownika napędowego MOVDRVE do specyficznych instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do urządzenia) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie zachowania urządzenia. Może to spowodować nieoczekiwane (lecz kontrolowane) zachowanie systemu. 2.3 Funkcje bezpieczeństwa Falowniki MOVDRVE MDX6B/61B oraz MOVTRAC B nie realizują żadnych funkcji bezpieczeństwa bez stosowania nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, należy stosować nadrzędne systemy zabezpieczające. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w dokumentacjach "Bezpieczne odłączanie dla MOVDRVE MDX6B/61B / MOVTRAC B". 2.4 Zastosowania dźwignicowe MOVDRVE MDX6B/61B oraz MOVTRAC B nie mogą być wykorzystywane do funkcji dźwignicowych jako urządzenia bezpieczeństwa. Jako urządzenia zabezpieczające stosuj systemy nadzorujące lub mechaniczne urządzenia ochronne, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i szkód materialnych. 2.5 Nazwa produktu i znak towarowy Wymienione w niniejszym podręczniku marki i nazwy produktu są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza. 2.6 Złomowanie Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych! Poszczególne elementy należy złomować oddzielnie, w zależności od ich właściwości i przepisów obowiązujących w danym kraju np. jako: złom elektroniczny tworzywa sztucznego blacha miedź 6 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

7 Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika 3 3 Wprowadzenie 3.1 Zawartość niniejszego podręcznika W niniejszym podręczniku użytkownika opisano: Montaż karty opcji DFD11B w falowniku MOVDRVE MDX61B. Wykorzystanie karty opcji DFD11B w przetwornicy częstotliwości MOVTRAC B i w obudowie bramki UOH11B. Uruchomienie MOVDRVE w MDX61 systemie fieldbus PROFBUS. Uruchomienie MOVTRAC B na bramce DeviceNet. Konfiguracja DeviceNet-Master za pomocą plików EDS. 3.2 Literatura dodatkowa W celu zapewnienia prostego i efektywnego połączenia MOVDRVE z systemem fieldbus DeviceNet należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla opcji DFE11B zamówić dokumentację uzupełniającą na temat fieldbus: Podręcznik - Profil urządzenia fieldbus MOVDRVE Podręcznik systemowy MOVTRAC B i MOVDRVE MDX6B/61B W podręczniku "Profil urządzenia fieldbus MOVDRVE " i w podręczniku systemowym MOVTRAC B / MOVDRVE MDX6B/61B oprócz opisu parametrów fieldbus i ich kodowania, wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości aplikacyjne na podstawie krótkich przykładów. Podręcznik "Profil urządzenia fieldbus MOVDRVE " zawiera zestawienie wszystkich parametrów falownika, które mogą być odczytywane lub zapisywane poprzez różnorodne złącza komunikacyjne, jak np. magistrale systemowe Bus, RS485, jak również poprzez złącza fieldbus. 3.3 Właściwości Falownik MOVDRVE MDX61B oraz przetwornica częstotliwości MOVTRAC B umożliwiają przy zastosowaniu wydajnego i uniwersalnego złącza fieldbus, połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi za pośrednictwem DeviceNet MOVDRVE, MOVTRAC B i DeviceNet Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie DeviceNet, tzw. profil urządzenia jest niezależny od fieldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od fieldbus. Zmiana na inne systemy Bus jak np. EtherNet/P (opcja DF33B) jest tym samym ułatwiona. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 7

8 3 Wprowadzenie Właściwości Wymiana danych za pomocą Polled /O i Bit-Strobe /O Dzięki złączu DeviceNet, napędy SEW dają możliwość cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych (np. zadana prędkość obrotowa, rampy itd.), także wyzwalania różnych funkcji napędu jak np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego kanału można jednocześnie odczytywać aktualne wartości rzeczywiste z falownika, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd, stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty o referencji Dostęp do parametru za pomocą Explicite Messages Parametryzacja falownika odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Explicite Messages. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna parametryzacja nie musiała odbywać się w samym falowniku Funkcje nadzoru Zastosowanie systemu fieldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali fieldbus (fieldbus Timeout) lub koncepcji szybkiego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVDRVE B/MOVTRAC B mogą zostać przykładowo dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania. Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest uzasadnione, jednakże można zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej się poruszał z ostatnią ważna wartością zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona również w trybie pracy z fieldbus, można poprzez zaciski falownika realizować niezależne od fieldbus koncepcje szybkiego zatrzymania Diagnoza Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVDRVE B i przetwornica częstotliwości MOVTRAC B oferują liczne możliwości diagnozowania. Za pomocą monitora fieldbus zintegrowanego w MOVTOOLS MotionStudio, można przykładowo kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master Monitor fieldbus Ponadto otrzymasz liczne informacje dodatkowe na temat stanu złącza fieldbus. Funkcja monitora fieldbus oferuje wraz z oprogramowaniem PC MOVTOOLS MotionStudio komfortowe możliwości diagnozowania, które obok ustawiania wszystkich parametrów napędu (włącznie z parametrami fieldbus) umożliwia również szczegółowe wyświetlanie informacji o stanie fieldbus i urządzenia. 8 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

9 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B 4 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne W niniejszym rozdziale uzyskasz wskazówki dot. instalacji karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B i obudowie bramki UOH11B. 4.1 Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B WSKAZÓWK Tylko personel firmy SEW-EURODRVE jest upoważniony do montowania i wymontowywania opcji dla MOVDRVE MDX61B, wielkość. Montaż lub demontaż kart opcji przez użytkownika możliwy jest tylko w przypadku falowników MOVDRVE MDX61B od wielkości 1 do 6. Karta opcji DFD11B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali polowej [1]. Opcja DFD11B zasilana jest za pośrednictwem MOVDRVE B. Stosowanie odrębnego zasilania nie jest konieczne. [1] 62594AXX Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 9

10 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B Przed rozpoczęciem Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować kartę opcji, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami: Odłącz napięcie od falownika. Odłącz zasilanie 24 V DC i napięcie sieciowe. Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.). Przed montażem karty opcji należy zdjąć klawiaturę i osłonę przednią ( instrukcja obsługi MOVDRVE MDX6B/61B, rozdz. "nstalacja"). Po zamontowaniu karty opcji należy ponownie założyć klawiaturę oraz osłonę przednią ( instrukcja obsługi MOVDRVE MDX6B/61B, rozdz. "nstalacja"). Kartę opcji przechowuj w oryginalnym opakowaniu i wyjmuj dopiero bezpośrednio przed montażem. Kartę opcji trzymaj za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych elementów obwodu. 1 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

11 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji (MDX61B, wielkość 1-6) AXX 1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego. 2. Odkręć na uchwycie 2 śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej. Zdejmij czarną pokrywę blaszaną. 3. Zamontuj kartę opcji za pomocą 3 śrub mocujących pasujących w odpowiednie otwory na uchwycie karty opcji. 4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za pomocą obydwu śrub mocujących. 5. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 11

12 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B 4.2 nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B WSKAZÓWKA Tylko SEW-EURODRVE może montować i demontować karty opcji dla MOVTRAC B Podłączenie magistrali systemowej (SBus 1) pomiędzy MOVTRAC B a opcją DFD11B [1] [2] X44 S1 FSC11B X45 X46 HL MOVTRAC B ON OFF S2 DFD 11B NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() AS F2 F1 MOD/ NET PO BO BUS- FAULT 1 S1 S2 [1] Opornik obciążeniowy uaktywniony, S1 = ON [2] Przełącznik DP S2 (zarezerwowany), S2 = OFF X3 H1 H2 X V = 24V O GND X X AXX X46 X26 Funkcje zacisków X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 zarezerwowany X26:5 zarezerwowany X46:6 X26:6 GND, CAN GND X46:7 X26:7 DC 24 V X12 Funkcje zacisków X12:8 Wejście DC24-V X12:9 Potencjał odniesienia wejść binarnych GND W celu prostego okablowania, opcja DFD11B może być zasilana napięciem stałym 24 V z zacisku X46.7 przetwornicy częstotliwości MOVTRAC B do zacisku X26.7. Przy zasilaniu opcji DFD11B przez MOVTRAC B, przetwornica częstotliwości MOVTRAC B musi być sama zasilana napięciem stałym 24 V na zacisku X12.8 i X12.9. Przy opcji FSC11B należy aktywować opornik obciążeniowy magistrali systemowej (S1 = ON). 12 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

13 Wskazówki montażowe i instalacyjne nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy wieloma urządzeniami MOVTRAC B [1] [2] X44 X45 S1 FSC11B X46 H L ^ MOVTRAC B ON OFF S2 7 DFD 11B NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() AS F2 F1 MOD/ NET PO BO BUS- FAULT 1 S1 S X3 H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V O GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] HL ^ HL ^ [1] Opornik obciążeniowy aktywowany tylko przy ostatnim urządzeniu, S1 = ON [2] Przełącznik DP S2 (zarezerwowany), S2 = OFF 6262AXX MOVTRAC B DFD11B poprzez obudowę bramki UOH11B X46 Funkcje zacisków X26 Funkcje zacisków X46:1 SC11 (dane przychodzące magistrali systemowej, High) X26:1 SC11 SBus +, CAN High X46:2 SC12 (dane przychodzące magistrali systemowej, Low) X26:2 SC12 SBus, CAN Low X46:3 GND (odniesienie magistrali systemowej) X26:3 GND, CAN GND X46:4 SC21 (dane wychodzące magistrali systemowej, High) X26:4 zarezerwowany X46:5 SC22 (dane wychodzące magistrali systemowej, Low) X26:5 zarezerwowany X46:6 GND (odniesienie magistrali systemowej) X26:6 GND, CAN GND X46:7 DC 24 V X26:7 DC 24 V X12 Funkcje zacisków X12:8 DC 24 V X12:9 GND (potencjał odniesienia wejść binarnych) Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 13

14 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B Uwaga: W miarę możliwości należy stosować 2x2-żyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran należy przyłożyć płaskim stykiem z obu stron zacisku ekranowania elektroniki do urządzenia MOVTRAC B. W przypadku dwużyłowego kabla, końce ekranu należy dodatkowo połączyć z GND. Kabel ten musi spełniać następujące warunki: przekrój żyły,25 mm 2 (AWG23)...,75 mm 2 (AWG18) oporność przewodu 12 Ω przy 1 MHz powłoka pojemnościowa 4 pf/m przy 1 khz Odpowiednie będą np. kable CAN-Bus lub DeviceNet. Dopuszczalna długość całkowita przewodu jest uzależniona od ustawionej szybkości transmisji magistrali SBus: 25 kbodów: 16 m 5 kbodów: 8 m 1 kbodów: 4 m Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym (S1 = ON). W przypadku pozostałych urządzeń wyłączyć opornik obciążeniowy (S1 = OFF). Bramka DFD11B musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu połączenia magistrali systemowej i posiada na stałe wbudowany opornik obciążeniowy. Okablowanie w układzie "gwiazda" jest niedopuszczalne. WSKAZÓWKA Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą występować różnice potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. 14 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

15 Wskazówki montażowe i instalacyjne nstalacja bramki DFD11B / UOH11B nstalacja bramki DFD11B / UOH11B Poniższy rysunek przedstawia podłączenie opcji DFD11B za pośrednictwem obudowy bramki UOH11B:X26. WSKAZÓWKA Tylko SEW-EURODRVE może montować i demontować karty opcji w obudowie bramki UOH11B. UOH11B DFD 11B MOD/ NET PO BO BUS- FAULT NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() 1 S1 DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() AS F2 F1 S X3 H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 Systembus +, CAN high SC12 Systembus -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 62197AXX Obudowa bramki UOH11B X26 Funkcje zacisków X26:1 SC11 Systembus +, CAN high X26:2 SC12 Systembus -, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:4 Zarezerwowany X26:5 Zarezerwowany X26:6 GND, CAN GND X26:7 DC 24 V Obudowa bramki ma zasilanie 24 V DC, które jest połączone z X26. Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 15

16 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Podłączenie i opis zacisków opcji DFD11B 4.4 Podłączenie i opis zacisków opcji DFD11B Numer katalogowy Opcja złącza DeviceNet typ DFD11B: WSKAZÓWK Opcja złącza fieldbus DFD11B DeviceNet możliwa jest tylko w połączeniu z MOVDRVE MDX61B, ale nie z MDX6B. Opcję DFD11B należy podłączyć do gniazda przyłączeniowego fieldbus. Widok frontalny DFD11B Opis Przełączniki DP Zacisk Funkcja DFD 11B MOD/ NET PO BO BUS- FAULT MOD/NET = status Modul/Network PO = Polled /O BO = Bit-Strobe /O BUS FAULT Dwukolorowe diody LED wskazują aktualny stan złącza fieldbus oraz systemu DeviceNet. 1 NA(5) NA(4) NA(3) S1 NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() AS F2 F X3 S2 628AXX Sześć przełączników DP dla ustawiania MAC-D Dwa przełączniki DP dla ustawiania szybkości przesyłu Pięć przełączników DP dla ustawiania długości danych procesowych NA()... NA(5) DR()... DR(1) PD()... PD(4) AS F1, F2 X3: Przyłącze DeviceNet X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 Ustawianie MAC-D (Media Access Control dentifier) Ustawianie szybkości przesyłu DeviceNet: DR = ""/ DR1 = "" 125 kbodów DR = "1"/ DR1 = "" 25 kbodów DR = ""/ DR1 = "1" 5 kbodów DR = "1"/ DR1 = "1" nieprawidłowy Ustawianie długości danych procesowych ( słów) w MOVTRAC B Ustawianie długości danych procesowych ( słów) wmovdrve B Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki BRAK FUNKCJ V CAN_L DRAN CAN_H V+ Widok z przodu MOVTRAC B i UOH11B Opis Funkcja H1 H2 Dioda LED H1 (czerw.) Dioda LED H2 (ziel.) Błąd magistrali systemowej (tylko dla funkcji bramki) Zarezerwowany X24 Terminal X24 X Złącze RS485 do diagnozy przez komputer i MOVTOOLS -MotionStudio 58129AXX 16 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

17 Wskazówki montażowe i instalacyjne Obsadzenie zacisków Obsadzenie zacisków Obsadzenie zacisków przyłączeniowych opisano w Specyfikacji DeviceNet (Volume, Appendix A). DFD11B X3 5475AXX Karta opcji DFD11B zgodnie ze specyfikacją DeviceNet (Volume, Chapter 9) została odizolowana galwanicznie po stronie sterownika przez transoptor. Oznacza to, że sterownik CAN-Bus musi być zasilany napięciem 24 V poprzez kabel Bus. Stosowany kabel również został opisany w specyfikacji DeviceNet (Volume, Appendix B). Podłączenie musi być zgodne z podanym w poniższej tabeli kodem koloru. Nr Pin Sygnał Znaczenie Kolor żyły 1 V V24 BK 2 CAN_L CAN_L BU 3 DRAN DRAN blank 4 CAN_H CAN_H WH 5 V+ 24 V RD Połączenie DFD11B - DeviceNet Zgodnie ze specyfikacją DeviceNet, magistrala powinna posiadać strukturę liniową bez lub z bardzo krótkimi przewodami. Maksymalna długość kabla zależy od ustawionej szybkości transmisji. Szybkość transmisji Maksymalna długość kabla 5 kbodów 1 m 25 kbodów 25 m 125 kbodów 5 m Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 17

18 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus 4.6 Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Złącze DeviceNet realizuje technikę przesyłu RS485 i jako medium fizyczne zakłada wyspecyfikowany dla DeviceNet typ przewodów A zgodny z EN 517 w formie ekranowanego przewodu dwużyłowego, skręcanego parami. Właściwe ekranowanie kabla Bus tłumi elektryczne zakłócenia, które mogą występować w warunkach otoczenia przemysłowego. Najlepsze właściwości ekranujące można osiągnąć w następujący sposób: Należy mocno dociągnąć śruby mocujące wtyków, modułów i potencjałowych przewodów kompensacyjnych. Ekranowanie przewodu Bus przyłączać na obu końcach. Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być prowadzone równolegle z kablami mocy (kable zasilające silnik), lecz w miarę możliwości w oddzielnych tunelach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione wieszaki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych. Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających. STOP! W przypadku różnic potencjałów na urządzeniach, przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE), może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE. 4.7 Terminacja magistrali Aby uniknąć zakłóceń w systemie Bus spowodowanych odbiciami, segment DeviceNet musi być zakończony na fizycznie pierwszym i ostatnim urządzeniu abonenckim za pomocą opornika obciążenia 12 Ω. Podłącz terminację magistrali między przyłączami 2 i 4 wtyczki Bus. 18 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

19 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ustawianie przełączników DP Ustawianie przełączników DP WSKAZÓWKA Przed każdą zmianą ustawienia przełączników DP należy odłączyć napięcie od falownika (sieć i podtrzymywanie 24 V). Ustawienia przełączników DP przejęte zostaną tylko przy uruchomieniu falownika. Ustawianie MAC-D MAC-D (Media Access Control dentifier) ustawiany jest dla opcji DFD11B z kodowaniem binarnym za pomocą przełączników DP S1-NA... S1-NA5. MAC-D przedstawia adres węzła opcji DFD11B. DFD11B obsługuje zakres adresu od Ustawianie szybkości przesyłu Ustawianie szybkości transmisji odbywa się przy użyciu przełączników DP S2-DR i S2-DR1. Przełącznik DP S2 Szybkość transmisji DR1 DR 125 kbodów 1 25 kbodów 1 5 kbodów 1 1 nieprawidłowy Ustawianie długości danych procesowych Pomiędzy podzespołem przyłączeniowym DeviceNet a opcją DFD11B istnieje możliwość wymiany maksymalnie do dziesięciu (DFD11B w MOVDRVE B) lub maksymalnie do 24 (DFD11B w MOVTRAC B lub bramce UOH11B) słów danych DeviceNet. lość ustawiana jest z kodowaniem binarnym za pomocą przełączników DP S2-PD do S2-PD4. [1] NA5 NA4 NA3 NA2 NA1 NA 1 S1 [1] Ustawianie MAC-D [2] Ustawianie szybkości przesyłu [3] Ustawianie długości danych procesowych [2] [3] [4] [5] DR1 DR PD4 PD3 PD2 PD1 PD AS F2 F1 S2 [4] Auto-Setup dla funkcjonalności bramki [5] Brak funkcji Na tym przykładzie ustawione zostały: MAC-D: 4 Szybkość transmisji: 125 kbodów Długość danych procesowych: 8 PD 62196AXX Konfiguracja komunikacji SBus dla bramki Za pomocą przełącznika DP "AS" konfigurowana jest komunikacja dla bramki ( rozdział "Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki"). Konfiguracja zostanie zatwierdzona, jeśli przełączniki DP "AS" ustawione zostana z "" na "1". Dla dalszej pracy, przełącznik DP "AS" musi pozostać w położeniu "1" (= ON). Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 19

20 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Dioda statusowa LED dla opcji DFD11B 4.9 Dioda statusowa LED dla opcji DFD11B Na karcie opcji DFD11B znajdują się cztery dwukolorowe diody świetlne służące do diagnozy, które wskazują aktualny stan DFD11B oraz systemu DeviceNet. Stan urządzenia odpowiadający wskazaniu diody opisany został w rozdziale "Diagnoza błędów". Skrót LED MOD/NET PO BO BUS-FAULT Pełne oznaczenie diody LED Module/Network Status Polled O Bit-Strobe O BUS-FAULT LED MOD/NET Opisane w poniższej tabeli funkcje działania diody LED MOD/NET zawarte są w specyfikacji DeviceNet. Stan diody MOD/NET Stan Znaczenie Wył. Nie włączone / OffLine Urządzenie jest w trybie OffLine Urządzenie przeprowadza kontrolę DUP-MAC Urządzenie jest wyłączone Pulsuje na zielono (1 s-takt) Pali się na zielono Pulsuje na czerwono (1 s-takt) Pali się na czerwono W trybie OnLine i w Operational Mode OnLine, Operational Mode i Connected Minor Fault lub Connection Timeout Critical Fault lub Critical Link Failure Urządzenie jest w trybie OnLine i nie zostało utworzone żadne połączenie DUP-MAC-Check został pomyślnie przeprowadzony Nie zostało jeszcze utworzone połączenie do Mastera Brakująca, błędna lub niekompletna konfiguracja OnLine Utworzone zostało połączenie do Mastera Połączenie jest aktywne (Established State) Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Błąd urządzenia jest aktywny (MOVDRVE B/bramka) Polled /O lub/i Bit-Strobe /O-Connection są w trybie Timeoutstate DUP-MAC-Check stwierdził wystąpienie błędu Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Stan BusOff DUP-MAC-Check stwierdził wystąpienie błędu LED PO Dioda LED PO nadzoruje połączenie Polled /O. Stan diody PO Stan Znaczenie Pulsuje na zielono (5 ms-takt) DUP-MAC-Check Urządzenie przeprowadza kontrolę DUP-MAC Wył. Pulsuje na zielono (1 s-takt) Pali się na zielono Pulsuje na czerwono (1 s-takt) Pali się na czerwono Nie włączona / OffLine lecz bez kontroli DUP-MAC-Check W trybie OnLine i w Operational Mode OnLine, Operational Mode i Connected Minor Fault lub Connection Timeout Critical Fault lub Critical Link Failure Urządzenie jest w trybie OffLine Urządzenie jest wyłączone Urządzenie jest OnLine DUP-MAC-Check został pomyślnie przeprowadzony Utworzone zostanie połączenie PO z Masterem (Configuring State) Brakująca, błędna lub niekompletna konfiguracja OnLine Utworzone zostało połączenie PO (Established State) Za pośrednictwem przełączników DP ustawiono nieprawidłową szybkość transmisji Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Polled /O-Connection jest w trybie Timeoutstate Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Stan BusOff DUP-MAC-Check stwierdził wystąpienie błędu 2 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

21 Wskazówki montażowe i instalacyjne Dioda statusowa LED dla opcji DFD11B 4 LED BO Dioda LED BO nadzoruje połączenie Bit-Strobe /O. Stan diody BO Stan Pulsuje DUP-MAC-Check na zielono (5 ms-takt) Wył. Pulsuje na zielono (1 s-takt) Pali się na zielono Pulsuje na czerwono (1 s-takt) Pali się na czerwono Nie włączona / OffLine lecz bez kontroli DUP-MAC-Check W trybie OnLine i w Operational Mode OnLine, Operational Mode i Connected Minor Fault lub Connection Timeout Critical Fault lub Critical Link Failure Znaczenie Urządzenie przeprowadza kontrolę DUP-MAC Urządzenie jest w trybie OffLine Urządzenie jest wyłączone Urządzenie jest OnLine DUP-MAC-Check został pomyślnie przeprowadzony Utworzone zostanie połączenie BO z Masterem (Configuring State) Brakująca, błędna lub niekompletna konfiguracja OnLine Utworzone zostało połączenie BO (Established State) Za pomocą przełączników DP ustawiono nieprawidłową ilość danych procesowych Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Bit-Strobe /O-Connection jest w trybie Timeout Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Stan BusOff DUP-MAC-Check stwierdził wystąpienie błędu LED BUS-FAULT Dioda LED BUS-FAULT sygnalizuje fizyczny stan węzła magistrali. Stan diody BUS-FAULT Stan Znaczenie Wył. NO ERROR lość błędów Bus mieści się w normalnym zakresie (Error-Aktive-State). Pulsuje na czerwono (1 s-takt) Pali się na czerwono BUS WARNNG BUS ERROR Urządzenie przeprowadza kontrolę DUP-MAC i nie może przesyłać żadnych komunikatów, ponieważ do Bus nie zostały podłączone dalsze urządzenia abonenckie (Error-Passiv-State) lość fizycznych błędów magistrali jest za duża. Nie będzie więcej aktywnych telegramów Error i nie będą one zapisywane na Bus (Error-Passiv-State). Stan BusOff: lość fizycznych błędów magistrali wzrosła mimo przełączenia w stan "Error-Passiv-State". Dostęp do magistrali zostaje wyłączony. Pali się na żółto POWER OFF Zewnętrzne zasilanie poprzez X3 jest wyłączone lub nie zostało podłączone. Test Power-UP Po włączeniu falownika przeprowadzony zostanie test Power-Up wszystkich diod LED. Diody LED włączane są przy tym w następującej kolejności: Czas [ms] LED MOD/NET LED PO LED BO LED BUS-FAULT zielony wył. wył. wył. 25 czerwona wył. wył. wył. 5 wył. zielony wył. wył. 75 wył. czerwona wył. wył. 1 wył. wył. zielony wył. 125 wył. wył. czerwona wył. 15 wył. wył. wył. zielony 175 wył. wył. wył. czerwona 2 wył. wył. wył. wył. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 21

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP FA361755 Wydanie 06/2006 11373547 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10

Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 Radeon X1900 Series Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10 ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są znakami

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo