Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/ / PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL"

Transkrypt

1 Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/ / PL Podręcznik

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 1 Wskazówki ogólne Struktura wskazówek bezpieczeństwa Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Wykluczenie odpowiedzialności Wskazówki bezpieczeństwa Dokumentacja uzupełniająca Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Funkcje bezpieczeństwa Zastosowania dźwignicowe Nazwa produktu i znak towarowy Złomowanie Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika Literatura dodatkowa Właściwości MOVDRVE, MOVTRAC B i DeviceNet Wymiana danych za pomocą Polled /O i Bit-Strobe /O Dostęp do parametru za pomocą Explicite Messages Funkcje nadzoru Diagnoza Monitor fieldbus Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B Przed rozpoczęciem Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji (MDX61B, wielkość 1-6) nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B Podłączenie magistrali systemowej (SBus 1) pomiędzy MOVTRAC B a opcją DFD11B Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy wieloma urządzeniami MOVTRAC B nstalacja bramki DFD11B / UOH11B Podłączenie i opis zacisków opcji DFD11B Obsadzenie zacisków Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Terminacja magistrali Ustawianie przełączników DP Dioda statusowa LED dla opcji DFD11B... 2 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 3

4 5 Projektowanie i uruchamianie Ważność plików EDS dla opcji DFD11B Projektowanie PLC i mastera (DeviceNet-Scanner) DFD11B jako opcja fieldbus w MOVDRVE B DFD11B jako bramka fieldbus w MOVTRAC B lub obudowa bramki UOH11B Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki Ustawienie falownika MOVDRVE MDX61B Ustawienie przetwornicy częstotliwości MOVTRAC B Przykłady projektowania w RSLogix MOVDRVE B z 3 PD dla wymiany danych Dwa urządzenia MOVTRAC B poprzez bramkę DFD11B / UOH11B Dostęp do parametrów urządzenia MOVDRVE B Dostęp do parametrów urządzenia MOVTRAC B za pośrednictwem DFD11B / UOH11B Przykłady projektowania w RSLogix 5 dla SLC Wymiana Polled /O (danych procesowych) z MOVDRVE B Wymiana komunikatów Explicite-Message (dane parametrów) z MOVDRVE B Charakterystyka pracy DeviceNet Wymiana danych procesowych Protokół Common ndustrial Protokoll (CP) Wykaz obiektów CP Kody prowrotne dla parametryzacji za pośrednictwem Explicite Messages Definicje pojęć Użytkowanie MOVTOOLS -MotionStudio przez DeviceNet Diagnoza błędów Przebiegi diagnostyczne Dane techniczne Opcja DFD11B dla MOVDRVE B Opcja DFD11B dla MOVTRAC B i obudowy bramki UOH11B Skorowidz Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

5 Wskazówki ogólne Struktura wskazówek bezpieczeństwa 1 Podręcznik 1 Wskazówki ogólne 1.1 Struktura wskazówek bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku posiadają następującą strukturę: Piktogram SŁOWO SYGNALZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki zlekceważenia. Czynności zapobiegające zagrożeniu. Piktogram Przykład: Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania ZAGROŻENE! Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała Ogólne zagrożenie OSTRZEŻENE! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała UWAGA! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Lekkie uszkodzenia ciała Specyficzne zagrożenie, np. porażenie prądem STOP! Możliwe straty rzeczowe Uszkodzenie systemu napędowego lub jego otoczenia. WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada. Ułatwia obsługę systemu napędowego. 1.2 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Przestrzeganie niniejszej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przeczytaj więc najpierw podręcznik, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie! Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji dla osób odpowiedzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność pracują przy urządzeniu. 1.3 Wykluczenie odpowiedzialności Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVDRVE / MOVTRAC jest podstawowym warunkiem dla bezpiecznej eksploatacji i uzyskania podanych właściwości produktu oraz cech wydajności. Za osoby, straty rzeczowe lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za defekty ujawnione. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 5

6 2 Wskazówki bezpieczeństwa Dokumentacja uzupełniająca 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Dokumentacja uzupełniająca Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do informacji zawartych w poniższych dokumentacjach: nstrukcja obsługi "MOVDRVE MDX6B/61B" nstrukcja obsługi "MOVTRAC B" Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie karty opcji DFD11B, zapoznaj się dokładnie z niniejszą dokumentacją. Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką skalę falownika napędowego MOVDRVE do specyficznych instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do urządzenia) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie zachowania urządzenia. Może to spowodować nieoczekiwane (lecz kontrolowane) zachowanie systemu. 2.3 Funkcje bezpieczeństwa Falowniki MOVDRVE MDX6B/61B oraz MOVTRAC B nie realizują żadnych funkcji bezpieczeństwa bez stosowania nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, należy stosować nadrzędne systemy zabezpieczające. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w dokumentacjach "Bezpieczne odłączanie dla MOVDRVE MDX6B/61B / MOVTRAC B". 2.4 Zastosowania dźwignicowe MOVDRVE MDX6B/61B oraz MOVTRAC B nie mogą być wykorzystywane do funkcji dźwignicowych jako urządzenia bezpieczeństwa. Jako urządzenia zabezpieczające stosuj systemy nadzorujące lub mechaniczne urządzenia ochronne, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i szkód materialnych. 2.5 Nazwa produktu i znak towarowy Wymienione w niniejszym podręczniku marki i nazwy produktu są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza. 2.6 Złomowanie Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych! Poszczególne elementy należy złomować oddzielnie, w zależności od ich właściwości i przepisów obowiązujących w danym kraju np. jako: złom elektroniczny tworzywa sztucznego blacha miedź 6 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

7 Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika 3 3 Wprowadzenie 3.1 Zawartość niniejszego podręcznika W niniejszym podręczniku użytkownika opisano: Montaż karty opcji DFD11B w falowniku MOVDRVE MDX61B. Wykorzystanie karty opcji DFD11B w przetwornicy częstotliwości MOVTRAC B i w obudowie bramki UOH11B. Uruchomienie MOVDRVE w MDX61 systemie fieldbus PROFBUS. Uruchomienie MOVTRAC B na bramce DeviceNet. Konfiguracja DeviceNet-Master za pomocą plików EDS. 3.2 Literatura dodatkowa W celu zapewnienia prostego i efektywnego połączenia MOVDRVE z systemem fieldbus DeviceNet należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla opcji DFE11B zamówić dokumentację uzupełniającą na temat fieldbus: Podręcznik - Profil urządzenia fieldbus MOVDRVE Podręcznik systemowy MOVTRAC B i MOVDRVE MDX6B/61B W podręczniku "Profil urządzenia fieldbus MOVDRVE " i w podręczniku systemowym MOVTRAC B / MOVDRVE MDX6B/61B oprócz opisu parametrów fieldbus i ich kodowania, wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości aplikacyjne na podstawie krótkich przykładów. Podręcznik "Profil urządzenia fieldbus MOVDRVE " zawiera zestawienie wszystkich parametrów falownika, które mogą być odczytywane lub zapisywane poprzez różnorodne złącza komunikacyjne, jak np. magistrale systemowe Bus, RS485, jak również poprzez złącza fieldbus. 3.3 Właściwości Falownik MOVDRVE MDX61B oraz przetwornica częstotliwości MOVTRAC B umożliwiają przy zastosowaniu wydajnego i uniwersalnego złącza fieldbus, połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi za pośrednictwem DeviceNet MOVDRVE, MOVTRAC B i DeviceNet Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie DeviceNet, tzw. profil urządzenia jest niezależny od fieldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od fieldbus. Zmiana na inne systemy Bus jak np. EtherNet/P (opcja DF33B) jest tym samym ułatwiona. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 7

8 3 Wprowadzenie Właściwości Wymiana danych za pomocą Polled /O i Bit-Strobe /O Dzięki złączu DeviceNet, napędy SEW dają możliwość cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych (np. zadana prędkość obrotowa, rampy itd.), także wyzwalania różnych funkcji napędu jak np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego kanału można jednocześnie odczytywać aktualne wartości rzeczywiste z falownika, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd, stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty o referencji Dostęp do parametru za pomocą Explicite Messages Parametryzacja falownika odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Explicite Messages. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna parametryzacja nie musiała odbywać się w samym falowniku Funkcje nadzoru Zastosowanie systemu fieldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali fieldbus (fieldbus Timeout) lub koncepcji szybkiego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVDRVE B/MOVTRAC B mogą zostać przykładowo dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania. Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest uzasadnione, jednakże można zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej się poruszał z ostatnią ważna wartością zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona również w trybie pracy z fieldbus, można poprzez zaciski falownika realizować niezależne od fieldbus koncepcje szybkiego zatrzymania Diagnoza Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVDRVE B i przetwornica częstotliwości MOVTRAC B oferują liczne możliwości diagnozowania. Za pomocą monitora fieldbus zintegrowanego w MOVTOOLS MotionStudio, można przykładowo kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master Monitor fieldbus Ponadto otrzymasz liczne informacje dodatkowe na temat stanu złącza fieldbus. Funkcja monitora fieldbus oferuje wraz z oprogramowaniem PC MOVTOOLS MotionStudio komfortowe możliwości diagnozowania, które obok ustawiania wszystkich parametrów napędu (włącznie z parametrami fieldbus) umożliwia również szczegółowe wyświetlanie informacji o stanie fieldbus i urządzenia. 8 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

9 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B 4 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne W niniejszym rozdziale uzyskasz wskazówki dot. instalacji karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B i obudowie bramki UOH11B. 4.1 Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B WSKAZÓWK Tylko personel firmy SEW-EURODRVE jest upoważniony do montowania i wymontowywania opcji dla MOVDRVE MDX61B, wielkość. Montaż lub demontaż kart opcji przez użytkownika możliwy jest tylko w przypadku falowników MOVDRVE MDX61B od wielkości 1 do 6. Karta opcji DFD11B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali polowej [1]. Opcja DFD11B zasilana jest za pośrednictwem MOVDRVE B. Stosowanie odrębnego zasilania nie jest konieczne. [1] 62594AXX Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 9

10 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B Przed rozpoczęciem Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować kartę opcji, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami: Odłącz napięcie od falownika. Odłącz zasilanie 24 V DC i napięcie sieciowe. Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.). Przed montażem karty opcji należy zdjąć klawiaturę i osłonę przednią ( instrukcja obsługi MOVDRVE MDX6B/61B, rozdz. "nstalacja"). Po zamontowaniu karty opcji należy ponownie założyć klawiaturę oraz osłonę przednią ( instrukcja obsługi MOVDRVE MDX6B/61B, rozdz. "nstalacja"). Kartę opcji przechowuj w oryginalnym opakowaniu i wyjmuj dopiero bezpośrednio przed montażem. Kartę opcji trzymaj za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych elementów obwodu. 1 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

11 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFD11B w MOVDRVE MDX61B Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji (MDX61B, wielkość 1-6) AXX 1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego. 2. Odkręć na uchwycie 2 śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej. Zdejmij czarną pokrywę blaszaną. 3. Zamontuj kartę opcji za pomocą 3 śrub mocujących pasujących w odpowiednie otwory na uchwycie karty opcji. 4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za pomocą obydwu śrub mocujących. 5. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 11

12 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B 4.2 nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B WSKAZÓWKA Tylko SEW-EURODRVE może montować i demontować karty opcji dla MOVTRAC B Podłączenie magistrali systemowej (SBus 1) pomiędzy MOVTRAC B a opcją DFD11B [1] [2] X44 S1 FSC11B X45 X46 HL MOVTRAC B ON OFF S2 DFD 11B NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() AS F2 F1 MOD/ NET PO BO BUS- FAULT 1 S1 S2 [1] Opornik obciążeniowy uaktywniony, S1 = ON [2] Przełącznik DP S2 (zarezerwowany), S2 = OFF X3 H1 H2 X V = 24V O GND X X AXX X46 X26 Funkcje zacisków X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 zarezerwowany X26:5 zarezerwowany X46:6 X26:6 GND, CAN GND X46:7 X26:7 DC 24 V X12 Funkcje zacisków X12:8 Wejście DC24-V X12:9 Potencjał odniesienia wejść binarnych GND W celu prostego okablowania, opcja DFD11B może być zasilana napięciem stałym 24 V z zacisku X46.7 przetwornicy częstotliwości MOVTRAC B do zacisku X26.7. Przy zasilaniu opcji DFD11B przez MOVTRAC B, przetwornica częstotliwości MOVTRAC B musi być sama zasilana napięciem stałym 24 V na zacisku X12.8 i X12.9. Przy opcji FSC11B należy aktywować opornik obciążeniowy magistrali systemowej (S1 = ON). 12 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

13 Wskazówki montażowe i instalacyjne nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B Podłączenie magistrali systemowej pomiędzy wieloma urządzeniami MOVTRAC B [1] [2] X44 X45 S1 FSC11B X46 H L ^ MOVTRAC B ON OFF S2 7 DFD 11B NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() AS F2 F1 MOD/ NET PO BO BUS- FAULT 1 S1 S X3 H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V O GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] HL ^ HL ^ [1] Opornik obciążeniowy aktywowany tylko przy ostatnim urządzeniu, S1 = ON [2] Przełącznik DP S2 (zarezerwowany), S2 = OFF 6262AXX MOVTRAC B DFD11B poprzez obudowę bramki UOH11B X46 Funkcje zacisków X26 Funkcje zacisków X46:1 SC11 (dane przychodzące magistrali systemowej, High) X26:1 SC11 SBus +, CAN High X46:2 SC12 (dane przychodzące magistrali systemowej, Low) X26:2 SC12 SBus, CAN Low X46:3 GND (odniesienie magistrali systemowej) X26:3 GND, CAN GND X46:4 SC21 (dane wychodzące magistrali systemowej, High) X26:4 zarezerwowany X46:5 SC22 (dane wychodzące magistrali systemowej, Low) X26:5 zarezerwowany X46:6 GND (odniesienie magistrali systemowej) X26:6 GND, CAN GND X46:7 DC 24 V X26:7 DC 24 V X12 Funkcje zacisków X12:8 DC 24 V X12:9 GND (potencjał odniesienia wejść binarnych) Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 13

14 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne nstalacja karty opcji DFD11B w MOVTRAC B Uwaga: W miarę możliwości należy stosować 2x2-żyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran należy przyłożyć płaskim stykiem z obu stron zacisku ekranowania elektroniki do urządzenia MOVTRAC B. W przypadku dwużyłowego kabla, końce ekranu należy dodatkowo połączyć z GND. Kabel ten musi spełniać następujące warunki: przekrój żyły,25 mm 2 (AWG23)...,75 mm 2 (AWG18) oporność przewodu 12 Ω przy 1 MHz powłoka pojemnościowa 4 pf/m przy 1 khz Odpowiednie będą np. kable CAN-Bus lub DeviceNet. Dopuszczalna długość całkowita przewodu jest uzależniona od ustawionej szybkości transmisji magistrali SBus: 25 kbodów: 16 m 5 kbodów: 8 m 1 kbodów: 4 m Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym (S1 = ON). W przypadku pozostałych urządzeń wyłączyć opornik obciążeniowy (S1 = OFF). Bramka DFD11B musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu połączenia magistrali systemowej i posiada na stałe wbudowany opornik obciążeniowy. Okablowanie w układzie "gwiazda" jest niedopuszczalne. WSKAZÓWKA Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą występować różnice potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. 14 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

15 Wskazówki montażowe i instalacyjne nstalacja bramki DFD11B / UOH11B nstalacja bramki DFD11B / UOH11B Poniższy rysunek przedstawia podłączenie opcji DFD11B za pośrednictwem obudowy bramki UOH11B:X26. WSKAZÓWKA Tylko SEW-EURODRVE może montować i demontować karty opcji w obudowie bramki UOH11B. UOH11B DFD 11B MOD/ NET PO BO BUS- FAULT NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() 1 S1 DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() AS F2 F1 S X3 H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 Systembus +, CAN high SC12 Systembus -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 62197AXX Obudowa bramki UOH11B X26 Funkcje zacisków X26:1 SC11 Systembus +, CAN high X26:2 SC12 Systembus -, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:4 Zarezerwowany X26:5 Zarezerwowany X26:6 GND, CAN GND X26:7 DC 24 V Obudowa bramki ma zasilanie 24 V DC, które jest połączone z X26. Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem obciążeniowym. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 15

16 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Podłączenie i opis zacisków opcji DFD11B 4.4 Podłączenie i opis zacisków opcji DFD11B Numer katalogowy Opcja złącza DeviceNet typ DFD11B: WSKAZÓWK Opcja złącza fieldbus DFD11B DeviceNet możliwa jest tylko w połączeniu z MOVDRVE MDX61B, ale nie z MDX6B. Opcję DFD11B należy podłączyć do gniazda przyłączeniowego fieldbus. Widok frontalny DFD11B Opis Przełączniki DP Zacisk Funkcja DFD 11B MOD/ NET PO BO BUS- FAULT MOD/NET = status Modul/Network PO = Polled /O BO = Bit-Strobe /O BUS FAULT Dwukolorowe diody LED wskazują aktualny stan złącza fieldbus oraz systemu DeviceNet. 1 NA(5) NA(4) NA(3) S1 NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD() AS F2 F X3 S2 628AXX Sześć przełączników DP dla ustawiania MAC-D Dwa przełączniki DP dla ustawiania szybkości przesyłu Pięć przełączników DP dla ustawiania długości danych procesowych NA()... NA(5) DR()... DR(1) PD()... PD(4) AS F1, F2 X3: Przyłącze DeviceNet X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 Ustawianie MAC-D (Media Access Control dentifier) Ustawianie szybkości przesyłu DeviceNet: DR = ""/ DR1 = "" 125 kbodów DR = "1"/ DR1 = "" 25 kbodów DR = ""/ DR1 = "1" 5 kbodów DR = "1"/ DR1 = "1" nieprawidłowy Ustawianie długości danych procesowych ( słów) w MOVTRAC B Ustawianie długości danych procesowych ( słów) wmovdrve B Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki BRAK FUNKCJ V CAN_L DRAN CAN_H V+ Widok z przodu MOVTRAC B i UOH11B Opis Funkcja H1 H2 Dioda LED H1 (czerw.) Dioda LED H2 (ziel.) Błąd magistrali systemowej (tylko dla funkcji bramki) Zarezerwowany X24 Terminal X24 X Złącze RS485 do diagnozy przez komputer i MOVTOOLS -MotionStudio 58129AXX 16 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

17 Wskazówki montażowe i instalacyjne Obsadzenie zacisków Obsadzenie zacisków Obsadzenie zacisków przyłączeniowych opisano w Specyfikacji DeviceNet (Volume, Appendix A). DFD11B X3 5475AXX Karta opcji DFD11B zgodnie ze specyfikacją DeviceNet (Volume, Chapter 9) została odizolowana galwanicznie po stronie sterownika przez transoptor. Oznacza to, że sterownik CAN-Bus musi być zasilany napięciem 24 V poprzez kabel Bus. Stosowany kabel również został opisany w specyfikacji DeviceNet (Volume, Appendix B). Podłączenie musi być zgodne z podanym w poniższej tabeli kodem koloru. Nr Pin Sygnał Znaczenie Kolor żyły 1 V V24 BK 2 CAN_L CAN_L BU 3 DRAN DRAN blank 4 CAN_H CAN_H WH 5 V+ 24 V RD Połączenie DFD11B - DeviceNet Zgodnie ze specyfikacją DeviceNet, magistrala powinna posiadać strukturę liniową bez lub z bardzo krótkimi przewodami. Maksymalna długość kabla zależy od ustawionej szybkości transmisji. Szybkość transmisji Maksymalna długość kabla 5 kbodów 1 m 25 kbodów 25 m 125 kbodów 5 m Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 17

18 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus 4.6 Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Złącze DeviceNet realizuje technikę przesyłu RS485 i jako medium fizyczne zakłada wyspecyfikowany dla DeviceNet typ przewodów A zgodny z EN 517 w formie ekranowanego przewodu dwużyłowego, skręcanego parami. Właściwe ekranowanie kabla Bus tłumi elektryczne zakłócenia, które mogą występować w warunkach otoczenia przemysłowego. Najlepsze właściwości ekranujące można osiągnąć w następujący sposób: Należy mocno dociągnąć śruby mocujące wtyków, modułów i potencjałowych przewodów kompensacyjnych. Ekranowanie przewodu Bus przyłączać na obu końcach. Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być prowadzone równolegle z kablami mocy (kable zasilające silnik), lecz w miarę możliwości w oddzielnych tunelach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione wieszaki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych. Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających. STOP! W przypadku różnic potencjałów na urządzeniach, przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE), może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE. 4.7 Terminacja magistrali Aby uniknąć zakłóceń w systemie Bus spowodowanych odbiciami, segment DeviceNet musi być zakończony na fizycznie pierwszym i ostatnim urządzeniu abonenckim za pomocą opornika obciążenia 12 Ω. Podłącz terminację magistrali między przyłączami 2 i 4 wtyczki Bus. 18 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

19 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ustawianie przełączników DP Ustawianie przełączników DP WSKAZÓWKA Przed każdą zmianą ustawienia przełączników DP należy odłączyć napięcie od falownika (sieć i podtrzymywanie 24 V). Ustawienia przełączników DP przejęte zostaną tylko przy uruchomieniu falownika. Ustawianie MAC-D MAC-D (Media Access Control dentifier) ustawiany jest dla opcji DFD11B z kodowaniem binarnym za pomocą przełączników DP S1-NA... S1-NA5. MAC-D przedstawia adres węzła opcji DFD11B. DFD11B obsługuje zakres adresu od Ustawianie szybkości przesyłu Ustawianie szybkości transmisji odbywa się przy użyciu przełączników DP S2-DR i S2-DR1. Przełącznik DP S2 Szybkość transmisji DR1 DR 125 kbodów 1 25 kbodów 1 5 kbodów 1 1 nieprawidłowy Ustawianie długości danych procesowych Pomiędzy podzespołem przyłączeniowym DeviceNet a opcją DFD11B istnieje możliwość wymiany maksymalnie do dziesięciu (DFD11B w MOVDRVE B) lub maksymalnie do 24 (DFD11B w MOVTRAC B lub bramce UOH11B) słów danych DeviceNet. lość ustawiana jest z kodowaniem binarnym za pomocą przełączników DP S2-PD do S2-PD4. [1] NA5 NA4 NA3 NA2 NA1 NA 1 S1 [1] Ustawianie MAC-D [2] Ustawianie szybkości przesyłu [3] Ustawianie długości danych procesowych [2] [3] [4] [5] DR1 DR PD4 PD3 PD2 PD1 PD AS F2 F1 S2 [4] Auto-Setup dla funkcjonalności bramki [5] Brak funkcji Na tym przykładzie ustawione zostały: MAC-D: 4 Szybkość transmisji: 125 kbodów Długość danych procesowych: 8 PD 62196AXX Konfiguracja komunikacji SBus dla bramki Za pomocą przełącznika DP "AS" konfigurowana jest komunikacja dla bramki ( rozdział "Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki"). Konfiguracja zostanie zatwierdzona, jeśli przełączniki DP "AS" ustawione zostana z "" na "1". Dla dalszej pracy, przełącznik DP "AS" musi pozostać w położeniu "1" (= ON). Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 19

20 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Dioda statusowa LED dla opcji DFD11B 4.9 Dioda statusowa LED dla opcji DFD11B Na karcie opcji DFD11B znajdują się cztery dwukolorowe diody świetlne służące do diagnozy, które wskazują aktualny stan DFD11B oraz systemu DeviceNet. Stan urządzenia odpowiadający wskazaniu diody opisany został w rozdziale "Diagnoza błędów". Skrót LED MOD/NET PO BO BUS-FAULT Pełne oznaczenie diody LED Module/Network Status Polled O Bit-Strobe O BUS-FAULT LED MOD/NET Opisane w poniższej tabeli funkcje działania diody LED MOD/NET zawarte są w specyfikacji DeviceNet. Stan diody MOD/NET Stan Znaczenie Wył. Nie włączone / OffLine Urządzenie jest w trybie OffLine Urządzenie przeprowadza kontrolę DUP-MAC Urządzenie jest wyłączone Pulsuje na zielono (1 s-takt) Pali się na zielono Pulsuje na czerwono (1 s-takt) Pali się na czerwono W trybie OnLine i w Operational Mode OnLine, Operational Mode i Connected Minor Fault lub Connection Timeout Critical Fault lub Critical Link Failure Urządzenie jest w trybie OnLine i nie zostało utworzone żadne połączenie DUP-MAC-Check został pomyślnie przeprowadzony Nie zostało jeszcze utworzone połączenie do Mastera Brakująca, błędna lub niekompletna konfiguracja OnLine Utworzone zostało połączenie do Mastera Połączenie jest aktywne (Established State) Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Błąd urządzenia jest aktywny (MOVDRVE B/bramka) Polled /O lub/i Bit-Strobe /O-Connection są w trybie Timeoutstate DUP-MAC-Check stwierdził wystąpienie błędu Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Stan BusOff DUP-MAC-Check stwierdził wystąpienie błędu LED PO Dioda LED PO nadzoruje połączenie Polled /O. Stan diody PO Stan Znaczenie Pulsuje na zielono (5 ms-takt) DUP-MAC-Check Urządzenie przeprowadza kontrolę DUP-MAC Wył. Pulsuje na zielono (1 s-takt) Pali się na zielono Pulsuje na czerwono (1 s-takt) Pali się na czerwono Nie włączona / OffLine lecz bez kontroli DUP-MAC-Check W trybie OnLine i w Operational Mode OnLine, Operational Mode i Connected Minor Fault lub Connection Timeout Critical Fault lub Critical Link Failure Urządzenie jest w trybie OffLine Urządzenie jest wyłączone Urządzenie jest OnLine DUP-MAC-Check został pomyślnie przeprowadzony Utworzone zostanie połączenie PO z Masterem (Configuring State) Brakująca, błędna lub niekompletna konfiguracja OnLine Utworzone zostało połączenie PO (Established State) Za pośrednictwem przełączników DP ustawiono nieprawidłową szybkość transmisji Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Polled /O-Connection jest w trybie Timeoutstate Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Stan BusOff DUP-MAC-Check stwierdził wystąpienie błędu 2 Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet

21 Wskazówki montażowe i instalacyjne Dioda statusowa LED dla opcji DFD11B 4 LED BO Dioda LED BO nadzoruje połączenie Bit-Strobe /O. Stan diody BO Stan Pulsuje DUP-MAC-Check na zielono (5 ms-takt) Wył. Pulsuje na zielono (1 s-takt) Pali się na zielono Pulsuje na czerwono (1 s-takt) Pali się na czerwono Nie włączona / OffLine lecz bez kontroli DUP-MAC-Check W trybie OnLine i w Operational Mode OnLine, Operational Mode i Connected Minor Fault lub Connection Timeout Critical Fault lub Critical Link Failure Znaczenie Urządzenie przeprowadza kontrolę DUP-MAC Urządzenie jest w trybie OffLine Urządzenie jest wyłączone Urządzenie jest OnLine DUP-MAC-Check został pomyślnie przeprowadzony Utworzone zostanie połączenie BO z Masterem (Configuring State) Brakująca, błędna lub niekompletna konfiguracja OnLine Utworzone zostało połączenie BO (Established State) Za pomocą przełączników DP ustawiono nieprawidłową ilość danych procesowych Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Bit-Strobe /O-Connection jest w trybie Timeout Wystąpił błąd krytyczny, niemożliwy do usunięcia Stan BusOff DUP-MAC-Check stwierdził wystąpienie błędu LED BUS-FAULT Dioda LED BUS-FAULT sygnalizuje fizyczny stan węzła magistrali. Stan diody BUS-FAULT Stan Znaczenie Wył. NO ERROR lość błędów Bus mieści się w normalnym zakresie (Error-Aktive-State). Pulsuje na czerwono (1 s-takt) Pali się na czerwono BUS WARNNG BUS ERROR Urządzenie przeprowadza kontrolę DUP-MAC i nie może przesyłać żadnych komunikatów, ponieważ do Bus nie zostały podłączone dalsze urządzenia abonenckie (Error-Passiv-State) lość fizycznych błędów magistrali jest za duża. Nie będzie więcej aktywnych telegramów Error i nie będą one zapisywane na Bus (Error-Passiv-State). Stan BusOff: lość fizycznych błędów magistrali wzrosła mimo przełączenia w stan "Error-Passiv-State". Dostęp do magistrali zostaje wyłączony. Pali się na żółto POWER OFF Zewnętrzne zasilanie poprzez X3 jest wyłączone lub nie zostało podłączone. Test Power-UP Po włączeniu falownika przeprowadzony zostanie test Power-Up wszystkich diod LED. Diody LED włączane są przy tym w następującej kolejności: Czas [ms] LED MOD/NET LED PO LED BO LED BUS-FAULT zielony wył. wył. wył. 25 czerwona wył. wył. wył. 5 wył. zielony wył. wył. 75 wył. czerwona wył. wył. 1 wył. wył. zielony wył. 125 wył. wył. czerwona wył. 15 wył. wył. wył. zielony 175 wył. wył. wył. czerwona 2 wył. wył. wył. wył. Podręcznik Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet 21

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFS11B PROFBUS DP-V1 z PROFsafe Wydanie 9/27 11478349 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVDRVE MDX61B Karta sterująca DHP11B FA36151 Wydanie 4/25 1135849 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B/6B Bezpieczne odłączanie Aplikacje FA6000 Wydanie 0/005 60 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO. Wydanie 09/2007 11614358 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO. Wydanie 09/2007 11614358 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO Wydanie 09/2007 11614358 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Wydanie 04/2008 16623347 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Wydanie 04/2008 16623347 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Wydanie 0/008 667 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL MOVDRVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP (12 Mbodów) Wydanie 3/24 Podręcznik 11256958 / PL SEW-EURODRVE 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wprowadzenie... 5 3 Wskazówki montażowe/instalacyjne... 7 3.1 Montaż

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana pojedyncza 1 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0180 00 podwójna 2 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0178 00 pojedyncza (specjalnie do zabudowy w kanałach)

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-232/UK

Modem Bluetooth MBL-232/UK Modem Bluetooth MBL-232/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Wydanie 6/6 47558 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Odbiornik pilotów RC-5. z interfejsem RS-485 / MODBUS

Odbiornik pilotów RC-5. z interfejsem RS-485 / MODBUS Odbiornik pilotów RC-5 z interfejsem RS-485 / MODBUS Wersja urządzenia: 1.0 Wersja dokumentacji: 1.1 http://plc-home.pl 1. Projekt, prawa i użytkowanie Poniżej opisane urządzenie jest projektem hobbystycznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 do prostej komunikacji I/O przez Ethernet Modbus/TCP/ Ethernet/IP/PROFINET TI-BL20-E-EN-S-2

Zestaw w IP20 do prostej komunikacji I/O przez Ethernet Modbus/TCP/ Ethernet/IP/PROFINET TI-BL20-E-EN-S-2 Brak konieczności stosowania specjalnego oprogramowania (modułu funkcyjnego) w celu integracji z systemami PLC. Długość przewodu pomiędzy interfejsem i głowicą czytająco-zapisującą: do 50 m Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik prędkości

Ogranicznik prędkości Informacje ogólne Informacje ogólne Za sterowanie funkcją ogranicznika prędkości odpowiada jednostka sterująca BCI (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcję tę można włączyć za pośrednictwem sygnałów

Bardziej szczegółowo