Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/ / PL FA375100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/ / PL Podręcznik

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 1 Ważne wskazówki Objaśnienie symboli Część składowa produktu Odsyłacz do dokumentacji Odpowiedzialność za wady Nazwy produktu i znak towarowy Złomowanie Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Transport / magazynowanie Ustawienie / Montaż Uruchomienie / Eksploatacja Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika Literatura uzupełniająca Właściwości MOVDRVE, MOVTRAC B i PROFBUS Dostęp do wszystkich informacji Cykliczna i acykliczna wymiana danych poprzez PROFBUS DP Acykliczna wymiana danych przez PROFBUS DP-V Konfiguracja karty opcji PROFBUS Funkcje nadzoru Diagnoza Monitor Feldbus Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B Przed rozpoczęciem Montaż / demontaż karty opcji Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B Podłączenie SBus Podłączenie magistrali systemowej Montaż i instalacja obudowy bramki UOH11B Połączenie i opis zacisków opcji DFP21B Okablowanie złączy Połączenie MOVDRVE / MOVTRAC B / PROFBUS Szybkość transmisji większa jak 1,5 Mboda Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Terminacja magistrali Ustawianie adresu stacji Wskazania robocze opcji DFP21B Diody LED PROFBUS Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 3

4 5 Projektowanie i uruchomienie Ważność pliku GSD dla DFP21B Projektowanie DP-Master za pomocą pliku MOVDRVE Plik GSD dla PROFBUS DP Plik GSD dla PROFBUS DP-V Sposób postępowania przy projektowaniu Konfiguracje DP dla MOVDRVE MDX61B (SEWA63.GSD) Zewnętrzna diagnoza MOVDRVE MDX61B Projektowanie DP-Master za pomocą pliku GSD MOVTRAC lub bramki GSD Pliki GSD do użytkowania z MOVTRAC B i obudową bramki UOH11B Uruchomienie Master'a PROFBUS DP Konfiguracja złącza PROFBUS DP Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki Ustawienie falownika MOVDRVE MDX61B Ustawienie przetwornicy częstotliwości MOVTRAC Charakterystyka pracy PROFBUS DP Sterowanie falownikiem MOVDRVE MDX61B Przykład sterowania SMATC S7 z MOVDRVE MDX61B PROFBUS DP Timeout (MOVDRVE MDX61B) Reakcja Feldbus Timeout (MOVDRVE MDX61B) Sterowanie falownikiem MOVTRAC B (bramka) Przykład sterowania SMATC S7 z MOVTRAC B (bramka) Timeout magistrali SBus Błąd urządzenia Feldbus Timeout DFP21B w trybie bramki Parametryzacja poprzez PROFBUS DP Struktura 8 bajtowego kanału parametrów MOVLNK Odczytywanie parametru poprzez PROFBUS DP (READ) Zapisywanie parametru poprzez PROFBUS DP (WRTE) Przebieg parametryzacji w PROFBUS DP Format parametrów danych SMATC STEP 7 Przykład programowania Kody powrotne ustawienia parametrów Elementy Error-Class Error-Code Additional-Code Szczególne przypadki Szczególne kody powrotne Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

5 7 Funkcje PROFBUS DP-V Wprowadzenie PROFBUS-DP-V Klasa Master 1 (C1-Master) Klasa Master 2 (C2-Master) Rejestry danych (DS) Operacje DP-V Opracowywanie alarmu DP-V Właściwości falowników SEW Struktura kanału parametrów DP-V Przebieg parametryzacji poprzez rejestr danych Przebieg sekwencji dla DP-V1-Master Adresowanie połączonych falowników Zlecenia parametryzacji MOVLNK Zlecenia parametryzacji PROFdrive Projektowanie C1-Master Rodzaj pracy (tryb DP-V1) Przykład programu dla SMATC S Dane techniczne DP-V1 dla MOVDRVE DFP Dane techniczne DP-V1 dla pracy w funkcji bramki i MOVTRAC Kody błędów operacji DP-V Użytkowanie MOVTOOLS -MotionStudio przez PROFBUS Wprowadzenie Wymagany sprzęt Wymagane oprogramowanie nstalacja Konfiguracja SMATC NET Konfiguracja serwera komunikacyjnego SEW Nawiązywanie komunikacji Sposób postępowania Automatyczne wyszukiwanie podłączonych urządzeń Uaktywnianie trybu online Typowe problemy przy użytkowaniu MOVTOOLS -MotionStudio Diagnoza błędów Przebiegi diagnostyczne Lista błędów Dane techniczne Opcja DFP21B dla MOVDRVE MDX61B Opcja DFP21B dla MOVTRAC B i obudowy bramki UOH11B Skorowidz Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 5

6 1 Ważne wskazówki Objaśnienie symboli Podręcznik 1 Ważne wskazówki 1.1 Objaśnienie symboli Koniecznie przestrzegaj zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczeństwo. Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczna sytuacja. Możliwe skutki: Lekkie i niegroźne obrażenia ciała. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego otoczeniu. Porady i informacje przydatne dla użytkownika. 1.2 Część składowa produktu Ten podręcznik stanowi część składową złącza Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 i zawiera ważne wskazówki dotyczące użytkowania i obsługi technicznej tego urządzenia. 1.3 Odsyłacz do dokumentacji Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem: bezawaryjnej eksploatacji realizacji roszczeń z tytułu wad Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie przetwornicy częstotliwości z kartą opcji DFP21B PROFBUS, zapoznaj się dokładnie z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy podręcznik zakłada posiadanie i znajomość dokumentacji MOVDRVE i MOVTRAC, w szczególności podręczników systemowych MOVDRVE MDX6B/61B i MOVTRAC B. 6 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

7 Ważne wskazówki Odpowiedzialność za wady Odpowiedzialność za wady Niewłaściwa obsługa oraz inne czynności, niezgodne z niniejszym podręcznikiem, mogą spowodować uszkodzenie produktu. Powoduje to utratę wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady w stosunku do firmy SEW-EURODRVE GmbH & Co KG. 1.5 Nazwy produktu i znak towarowy Wymienione w niniejszym podręczniku marki i nazwy produktu są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza. 1.6 Złomowanie Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych! Poszczególne elementy należy złomować oddzielnie, w zależności od ich właściwości i przepisów obowiązujących w danym kraju np. jako: złom elektroniczny tworzywo sztuczne blachę miedź itd. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 7

8 2 Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne 2 Wskazówki bezpieczeństwa Złącze Feldbus DFP21B może być instalowane i uruchamiane wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o zapobieganiu wypadkom i instrukcji obsługi MOVDRVE MDX6B/61B i MOVTRAC B! 2.1 Uwagi wstępne Poniższe wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się do użytkowania złącza Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1. Przestrzegaj również uzupełniających wskazówek bezpieczeństwa w poszczególnych rozdziałach tego podręcznika. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Nie wolno nigdy instalować lub uruchamiać produktów uszkodzonych. Natychmiast zareklamuj uszkodzenia w przedsiębiorstwie transportowym Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką skalę falownika napędowego MOVDRVE do specyficznych instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do falownika) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie, zmiany w zachowaniu falownika. Może to prowadzić do nieoczekiwanego (nie niekontrolowanego) zachowania systemu. 2.3 Transport / magazynowanie Zbadaj dostawę natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. nformacje o uszkodzeniach natychmiast przekaż przedsiębiorstwu transportowemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno uruchamiać tego urządzenia. Jeśli to konieczne, zastosować odpowiednie środki transportowe o odpowiednim udźwigu. Możliwe uszkodzenia na skutek nieprawidłowego magazynowania! Jeśli nie zamontujesz urządzenia od razu, przechowuj je w suchym pomieszczeniu wolnym od pyłów. 8 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

9 Wskazówki bezpieczeństwa Ustawienie / Montaż Ustawienie / Montaż Przestrzegaj wskazówek z rozdziału 4, "Wskazówki montażowe i instalacyjne". 2.5 Uruchomienie / Eksploatacja Przestrzegaj wskazówek z rozdziału 5, "Parametryzacja i uruchomienie". Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 9

10 3 Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika 3 Wprowadzenie 3.1 Zawartość niniejszego podręcznika W niniejszym podręczniku użytkownika opisano: Montaż karty opcji PROFBUS DFP21B w falowniku MOVDRVE MDX61B. Wykorzystanie karty opcji PROFBUS DFP21B w przetwornicy częstotliwości MOVTRAC B i w obudowie bramki UOH11B. Uruchomienie MOVDRVE w systemie Feldbus PROFBUS. Uruchomienie MOVTRAC B na bramce PROFBUS. Konfiguracja PROFBUS za pomocą plików GSD. Eksploatacja MOVTOOLS -MotionStudio przez PROFBUS. 3.2 Literatura uzupełniająca W celu zapewnienia prostego i efektywnego połączenia MOVDRVE z systemem Feldbus PROFBUS należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla opcji PROFBUS zamówić dokumentację uzupełniającą na temat Feldbus. Podręcznik dla profilu urządzenia Feldbus MOVDRVE Podręcznik systemowy MOVTRAC B W podręczniku dla profilu urządzenia Feldbus MOVDRVE i w podręczniku systemowym MOVTRAC B oprócz opisu parametrów Feldbus i ich kodowania, wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości aplikacyjne na podstawie krótkich przykładów. Podręcznik "Profil urządzenia Feldbus MOVDRVE " zawiera zestawienie wszystkich parametrów falownika, które mogą być odczytywane i zapisywane poprzez różnorodne złącza komunikacyjne, jak np. magistrale systemowe Bus, RS-485 jak również poprzez złącza Feldbus. 3.3 Właściwości Falownik MOVDRVE MDX61B i przetwornica częstotliwości MOVTRAC B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego i uniwersalnego złącza Feldbus połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez PROFBUS MOVDRVE, MOVTRAC B i PROFBUS Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie PROFBUS, tzw. profil urządzenia jest niezależny od Feldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od Feldbus. Zmiana na inne systemy Bus jak np. DeviceNet (opcja DFD) jest tym samym ułatwiona. 1 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

11 Wprowadzenie Właściwości Dostęp do wszystkich informacji Dzięki złączu PROFBUS urządzenie MOVDRVE MDX61B oferuje możliwość cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych takich jak np. zadana prędkość obrotowa, rampy, wyzwalania różnych funkcji napędu jak np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego kanału można jednocześnie odczytywać wstecznie wartości rzeczywiste z falownika napędowego, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd, stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty o referencji Cykliczna i acykliczna wymiana danych poprzez PROFBUS DP Podczas gdy wymiana danych procesowych przebiega z reguły cyklicznie, parametry napędu mogą być zapisywane i odczytywane acyklicznie za pomocą funkcji READ oraz WRTE wzgl. poprzez kanał parametrów MOVLNK. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna parametryzacja nie musiała odbywać się w samym falowniku Acykliczna wymiana danych przez PROFBUS DP-V1 Wraz ze specyfikacją PROFBUS DP-V1 wprowadzono w ramach rozszerzenia PROFBUS DP nowe acykliczne operacje READ / WRTE. Powyższe operacje acykliczne zostaną dołączone do specjalnych telegramów w trakcie cyklicznego trybu roboczego z magistralą, tak aby zapewniona była kompatybilność pomiędzy PROFBUS-DP i PROFBUS DPV1. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 11

12 EURODRVE 3 Wprowadzenie Właściwości Konfiguracja karty opcji PROFBUS Zasadniczo karta opcji PROFBUS została tak dostosowana, aby wszystkie ustawienia charakterystyczne dla Feldbus jak np. adres stacji i domyślne parametry bus mogły być realizowane poprzez włączniki znajdujące się na karcie opcji. Dzięki takiemu ręcznemu ustawieniu falownik napędowy może zostać w krótkim czasie dołączony do otoczenia PROFBUS i włączony. [1] PROFBUS Master MOVTRAC B Digital /O Analog /O MOVDRVE B MOVDRVE B PROFBUS Rys. 1: PROFBUS z MOVDRVE 58687AXX [1] Wizualizacja Funkcje nadzoru Zastosowanie systemu Feldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali Feldbus (Feldbus Time Out) lub koncepcji szybkiego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVDRVE / MOVTRAC mogą zostać przykładowo dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania. Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest uzasadnione, jednakże można zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej się poruszał z ostatnią ważna wartością zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona również w trybie pracy z Feldbus, można poprzez zaciski falownika realizować niezależne od Feldbus koncepcje szybkiego zatrzymania. 12 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

13 Wprowadzenie Właściwości Diagnoza Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVDRVE i przetwornica częstotliwości MOVTRAC B oferują liczne możliwości diagnozowania. Za pomocą zintegrowanego monitora Feldbus można przykładowo kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master Monitor Feldbus Ponadto otrzymasz liczne informacje dodatkowe na temat stanu karty opcji Feldbus. Funkcja monitora Feldbus oferuje wraz z oprogramowaniem PC MOVTOOLS - MotionStudio komfortowe możliwości diagnozowania, które obok ustawiania wszystkich parametrów napędu (włącznie z parametrami Feldbus) umożliwia również szczegółowe wyświetlanie informacji o stanie Feldbus i urządzenia. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 13

14 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne W niniejszym rozdziale uzyskasz wskazówki dot. instalacji karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B i obudowie bramki UOH11B. 4.1 Montaż karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B Samodzielny montaż lub demontaż kart opcji w MOVDRVE MDX61B wielkości może być przeprowadzany wyłącznie przez firmę SEW-EURODRVE. Montaż lub demontaż kart opcji przez użytkownika możliwy jest tylko w przypadku falowników MOVDRVE MDX61B wielkości od 1 do Przed rozpoczęciem Karta opcji DFP21B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali polowej. Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować karty opcji, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami: Odłącz napięcie od przetwornicy. Odłącz zasilanie 24 V DC i napięcie sieciowe. Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.). Przed montażem karty opcji zdejmij klawiaturę oraz osłonę przednią. Po zamontowaniu karty opcji załóż ponownie klawiaturę i osłonę przednią. Kartę opcji przechowuj w oryginalnym opakowaniu i wyjmuj dopiero bezpośrednio przed montażem. Kartę opcji trzymaj za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych elementów. 14 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

15 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B Montaż / demontaż karty opcji Rys. 2: Montaż karty opcji w MOVDRVE MDX61B wielkość AXX 1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego. 2. Odkręć na uchwycie 2 śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej. Zdejmij czarną pokrywę blaszaną. 3. Zamontuj kartę opcji za pomocą 3 śrub mocujących pasujących w odpowiednie otwory na uchwycie karty opcji. 4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za pomocą obydwu śrub mocujących. 5. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 15

16 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B 4.2 Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B MOVTRAC B nie potrzebuje żadnego szczególnego statusu oprogramowania sprzętowego. Tylko SEW-EURODRVE może montować i demontować karty opcji dla MOVTRAC B Podłączenie SBus MOVTRAC B [1] S1 S2 ON OFF X44 DFP21B RUN BUS FAULT 9 5 FSC11B 6 1 X45 X46 HL X AS ADDRESS H1 H2 X V = 24V O GND X X AXX [1] opornik obciążeniowy uaktywniony, S1 = ON DFP21B posiada wbudowany opornik obciążeniowy SBus i dlatego musi być montowany zawsze na początku połączenia SBus. DFP21B ma zawsze adres. X46 X26 X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 X12:8 Wejście +24 V X12:9 Potencjał odniesienia wejść binarnych GND 16 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

17 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B 4 W celu prostego okablowania złącze DFP21B może być zasilane napięciem stałym 24 V z zacisku X46.7 przetwornicy częstotliwości MOVTRAC do zacisku X26.7. Przy zasilaniu złącza DFP21B przez MOVTRAC przetwornica częstotliwości MOVTRAC musi być sama zasilana napięciem stałym 24 V na zacisku X12.8 i X Podłączenie magistrali systemowej MOVTRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFP21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V O GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Rys. 3: Połączenie z magistralą systemową 59186AXX DFP GND SC11 SC12 = Odniesienie magistrali systemowej = Magistrala systemowa High = Magistrala systemowa Low MOVTRAC B GND = Odniesienie magistrali systemowej SC22 = Dane wychodzące magistrali systemowej Low SC21 = Dane wychodzące magistrali systemowej High SC12 = Dane przychodzące magistrali systemowej Low SC11 = Dane przychodzące magistrali systemowej High S12 = Opornik falowy magistrali systemowej Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 17

18 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B Uwaga: Stosować dwużyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran przyłóż płaskim stykiem z obu stron do zacisku ekranowania elektroniki przetwornicy MOVTRAC a końce ekranu dodatkowo do GND. Kabel ten musi spełniać następujące warunki: przekrój żyły,75 mm 2 (AWG18) oporność przewodu 12 Ω przy 1 MHz pojemność 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Dopuszczalna długość całkowita przewodu jest uzależniona od ustawionej szybkości transmisji magistrali SBus: 25 kbodów: 16 m (528 ft) 5 kbodów: 8 m (264 ft) 1 kbodów: 4 m (132 ft) Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem falowym (S1 = ON). W przypadku pozostałych urządzeń wyłączyć opornik obciążeniowy (S1 = OFF). Bramka DFP21B musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu połączenia magistrali systemowej i posiada na stałe wbudowany opornik falowy. Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą występować różnice potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Okablowanie w układzie gwiazdy jest niedopuszczalne. 18 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

19 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż i instalacja obudowy bramki UOH11B Montaż i instalacja obudowy bramki UOH11B UOH11B DFP21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 Systembus +, CAN high SC12 Systembus -, CAN low GND, CAN GND + 24 V GND 58121BXX X26 X26:1 SC11 Systembus +, CAN high X26:2 SC12 Systembus -, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Obudowa bramki ma zasilanie 24 V DC, które jest połączone z X26. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 19

20 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Połączenie i opis zacisków opcji DFP21B 4.4 Połączenie i opis zacisków opcji DFP21B Numer katalogowy Opcja złącze PROFBUS typ DFP21B: Opcja "Złącze PROFBUS typ DFP21B" możliwa jest tylko w połączeniu z MOVDRVE MDX61B, ale nie z MDX6B. Opcja DFP21B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali polowej. Widok frontalny DFP21B DFP21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS Opis RUN: Dioda pracy PROFBUS (zielona) BUS FAULT: Dioda błędu PROFBUS (czerwona) ADDRESS: Przełączniki DP do ustawienia adresu stacji PROFBUS. Przełączniki DP Zacisk AS X3: Przyłącze PROFBUS X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 X3:6 X3:7 X3:8 X3:9 Funkcja Wyświetla prawidłową pracę elektroniki Bus. Wyświetla błąd PROFBUS-DP. Wartość: 1 Wartość: 2 Wartość: 4 Wartość: 8 Wartość: 16 Wartość: 32 Wartość: 64 Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki N.C. N.C. RxD/TxD-P CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1 ma) N.C. RxD/TxD-N DGND (M5V) 5911AXX Widok z przodu MOVTRAC B, DFP21B i UOH11B Opis Funkcja H1 H2 Dioda LED H1 (czerw.) Dioda LED H2 (ziel.) Błąd systemowy (tylko dla funkcji bramki) zarezerwowane X axx Terminal X24 X Złącze RS-485 do diagnozy przez komputer imovtools -MotionStudio (Dotyczy tylko MOVTRAC B) 2 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

21 Wskazówki montażowe i instalacyjne Okablowanie złączy Okablowanie złączy Podłączenie do sieci PROFBUS odbywa się za pomocą 9-stykowego wtyku Sub-D zgodnie z EC Rozgałęzienie Bus musi zostać zrealizowane za pomocą odpowiednio wykonanego wtyku. [2] R xd/txd-p R xd/txd-n CNTR -P DGND (M5V) VP (P5V/1mA) DGND (M5V) [3] [1] Rys. 4: Obsadzenie 9-stykowego wtyku Sub-D zgodnie z EC AXX [1] 9-pinowy wtyk Sub-D [2] Kabel sygnałowy, skręcony [3] Przewodzące, płaskie połączenie pomiędzy obudową złącza a ekranem Połączenie MOVDRVE / MOVTRAC B / PROFBUS Połączenie opcji DFP21B z systemem PROFBUS odbywa się z reguły poprzez skręcony, ekranowany przewód dwużyłowy. Przy wyborze wtyku Bus należy zwrócić uwagę na maksymalną możliwą prędkość przesyłu danych. Podłączenie przewodu dwużyłowego do wtyku PROFBUS odbywa się na stykach 3 (RxD/TxD-P) i 8 (RxD/TxD-N). Przez te dwa styki odbywa się komunikacja. Sygnały RS-485 RxD/TxD-P i RxD/TxD-N muszą być podłączone do tych samych pinów dla wszystkich urządzeń abonenckich PROFBUS. W przeciwnym wypadku komunikacja poprzez Bus nie będzie możliwa. Poprzez pin 4 (CNTR-P) złącze szeregowe PROFBUS przesyła sygnał sterowania TTL dla wzmacniacza lub optycznego adaptera LWL (odniesienie = pin 9) Szybkość transmisji większa jak 1,5 Mboda Eksploatacja DFP21B z szybkościami transmisji > 1,5 Mboda może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem specjalnych wtyków PROFBUS 12-Mbodów. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 21

22 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus 4.6 Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Złącze PROFBUS opiera się na technice przekazu RS-485 i wymaga jako fizycznego medium wyspecyfikowanego dla PROFBUS typu przewodu A zgodnego z EC ekranowanego, skręcanego parami. Odpowiednio wykonany kabel magistrali tłumi zakłócenia elektryczne, które mogą występować w zakładach przemysłowych. Najlepsze właściwości ekranujące można osiągnąć w następujący sposób: Śruby mocujące wtyczek, modułów i przewodów wyrównania potencjałów należy dokręcić mocno, unikając jednak stosowania przesadnej siły. Należy używać wyłącznie wtyczek z obudową metalową lub metalizowaną. Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni. Ekran przewodu magistrali należy podłączyć po obydwu stronach. Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być prowadzone równolegle do kabli mocy (kabli zasilających silnika), lecz w miarę możliwości w oddzielnych tunelach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione wieszaki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych. Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających. W przypadku odchyleń potencjału ziemi przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE. 4.7 Terminacja magistrali Aby uprościć proces uruchamiania systemu Bus i zmniejszyć ilość występowania źródeł błędów, opcja DFP21B nie została wyposażona w oporniki końca linii. Jeśli opcja DFP21B znajduje się na początku lub na końcu segmentu PROFBUS i tylko jeden kabel PROFBUS prowadzi do DFP21B, wówczas należy zastosować wtyk ze zintegrowanym opornikiem magistrali. Dla danego wtyku PROFBUS podłącz oporniki magistrali. 22 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

23 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ustawianie adresu stacji Ustawianie adresu stacji Adres stacji PROFBUS ustawiany jest za pomocą przełączników DP na karcie opcji. MOVDRVE obsługuje zakres adresu DFP21B RUN BUS FAULT 9 5 Fabrycznie adres stacji PROFBUS ustawiony jest na 4: 2 wartość: 1 = 2 1 wartość: 2 = 2 2 wartość: 4 1 = wartość: 8 = 2 4 wartość: 16 = 2 5 wartość: 32 = 2 6 wartość: 64 = X AS ADDRESS 5911AXX Zmiana adresu stacji PROFBUS podczas trwającej pracy nie jest natychmiast wprowadzona. Zmiana stanie się aktywna dopiero po ponownym włączeniu falownika (sieć + 24 V WYŁ./WŁ.). Falownik wskazuje aktualny adres stacji w parametrze monitorowania Feldbus P92 "Adress fieldbus" (wskazanie za pomocą DBG6B lub MOVTOOLS /SHELL). DFP21B RUN BUS FAULT 9 5 Przykład: Ustawianie adresu stacji PROFBUS 17 2 wartość: 1 1 = wartość: 2 = 2 2 wartość: 4 = 2 3 wartość: 8 = 2 4 wartość: 16 1 = wartość: 32 = 2 6 wartość: 64 = X AS ADDRESS 59111AXX Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 23

24 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Wskazania robocze opcji DFP21B 4.9 Wskazania robocze opcji DFP21B Diody LED PROFBUS Na karcie opcji złącza PROFBUS DFP21B znajdują się 2 diody LED, które wskazują aktualny stan dla DFP21B oraz systemu PROFBUS. DFP21B RUN BUS FAULT 58361AXX Dioda LED RUN (zielona) Dioda LED RUN (zielona) sygnalizuje prawidłową pracę elektroniki Bus. RUN Przyczyna błędu Usuwanie błędu zielony Osprzęt PROFBUS - OK. pomarańczowy Karta przeprowadza bootowanie wył. Obecna jest usterka osprzętu wewnątrz elektroniki Bus. miga z częstotliwością 2Hz miga z częstotliwością 1Hz Ustawiono większy adres PROFBUS niż 125 lub ustawiono. Ponownie włączyć urządzenie. Jeśli błąd się powtarza, proszę skontaktować się z serwisem SEW. Korzystając z adresu Feldbus P93 sprawdź adres ustawiony za pomocą przełączników DP. Przeprowadź reset falownika. Brak błędu, tylko wskazanie Po stronie falownika wykonany zostanie reset. LED BUS-FAULT (czerwona) Dioda LED BUS-FAULT (czerwona) sygnalizuje błąd na PROFBUS DP. BUS FAULT Przyczyna błędu Usuwanie błędu czerwone Nastąpiła awaria połączenia z DP-Master. Urządzenie nie rozpoznaje szybkości transmisji PROFBUS. Ewent. przerwanie Bus. DP-Master nie działa wył. Urządzenie znajduje się w stanie przesyłu danych z DP-Master (stan Data-Exchange). miga Urządzenie rozpoznaje szybkość transmisji, nie otrzymuje jednak sygnału z DP-Master. Urządzenie nie zostało zaprojektowane w DP-Master lub zostało zaprojektowane błędnie. Sprawdź podłączenie PROFBUS DP w urządzeniu. Sprawdź projektowanie dla DP-Master. Sprawdź wszystkie przewody w swojej sieci PROFBUS DP. Sprawdź ustawiony adres PROFBUS na DFP21B i w oprogramowaniu do projektowania dla DP-Master. Skontroluj projektowanie DP-Master. Do projektowania wykorzystaj plik GSD SEWA63.GSD z oznaczeniem MOVDRVE-DFP21B lub SEW_69.GSD dla pracy w funkcji bramki z MOVTRAC B. 24 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

25 Wskazówki montażowe i instalacyjne Wskazania robocze opcji DFP21B 4 Diody LED statusu komunikacyjnego bramki H1 H2 X24 Dioda LED H1 Sys-Fault tylko dla funkcji bramki (czerwona) Status Diody LED Opis czerwone Błąd systemowy Bramka nie skonfigurowana lub jeden z napędów jest nieaktywny wył. SBus ok Bramka właściwie skonfigurowana miga Bus scan Trwa sprawdzanie Bus przez bramkę 58129axx Dioda LED H2 (zielona) jest obecnie zarezerwowana. Terminal X24 jest złączem RS-485 do diagnozy przez PC i MOVTOOLS - MotionStudio. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 25

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP FA361755 Wydanie 06/2006 11373547 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi TRACK-Guide III Stan: V3.20140812 31302713-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo