Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/ / PL FA375100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/ / PL Podręcznik

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 1 Ważne wskazówki Objaśnienie symboli Część składowa produktu Odsyłacz do dokumentacji Odpowiedzialność za wady Nazwy produktu i znak towarowy Złomowanie Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Transport / magazynowanie Ustawienie / Montaż Uruchomienie / Eksploatacja Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika Literatura uzupełniająca Właściwości MOVDRVE, MOVTRAC B i PROFBUS Dostęp do wszystkich informacji Cykliczna i acykliczna wymiana danych poprzez PROFBUS DP Acykliczna wymiana danych przez PROFBUS DP-V Konfiguracja karty opcji PROFBUS Funkcje nadzoru Diagnoza Monitor Feldbus Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B Przed rozpoczęciem Montaż / demontaż karty opcji Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B Podłączenie SBus Podłączenie magistrali systemowej Montaż i instalacja obudowy bramki UOH11B Połączenie i opis zacisków opcji DFP21B Okablowanie złączy Połączenie MOVDRVE / MOVTRAC B / PROFBUS Szybkość transmisji większa jak 1,5 Mboda Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Terminacja magistrali Ustawianie adresu stacji Wskazania robocze opcji DFP21B Diody LED PROFBUS Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 3

4 5 Projektowanie i uruchomienie Ważność pliku GSD dla DFP21B Projektowanie DP-Master za pomocą pliku MOVDRVE Plik GSD dla PROFBUS DP Plik GSD dla PROFBUS DP-V Sposób postępowania przy projektowaniu Konfiguracje DP dla MOVDRVE MDX61B (SEWA63.GSD) Zewnętrzna diagnoza MOVDRVE MDX61B Projektowanie DP-Master za pomocą pliku GSD MOVTRAC lub bramki GSD Pliki GSD do użytkowania z MOVTRAC B i obudową bramki UOH11B Uruchomienie Master'a PROFBUS DP Konfiguracja złącza PROFBUS DP Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki Ustawienie falownika MOVDRVE MDX61B Ustawienie przetwornicy częstotliwości MOVTRAC Charakterystyka pracy PROFBUS DP Sterowanie falownikiem MOVDRVE MDX61B Przykład sterowania SMATC S7 z MOVDRVE MDX61B PROFBUS DP Timeout (MOVDRVE MDX61B) Reakcja Feldbus Timeout (MOVDRVE MDX61B) Sterowanie falownikiem MOVTRAC B (bramka) Przykład sterowania SMATC S7 z MOVTRAC B (bramka) Timeout magistrali SBus Błąd urządzenia Feldbus Timeout DFP21B w trybie bramki Parametryzacja poprzez PROFBUS DP Struktura 8 bajtowego kanału parametrów MOVLNK Odczytywanie parametru poprzez PROFBUS DP (READ) Zapisywanie parametru poprzez PROFBUS DP (WRTE) Przebieg parametryzacji w PROFBUS DP Format parametrów danych SMATC STEP 7 Przykład programowania Kody powrotne ustawienia parametrów Elementy Error-Class Error-Code Additional-Code Szczególne przypadki Szczególne kody powrotne Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

5 7 Funkcje PROFBUS DP-V Wprowadzenie PROFBUS-DP-V Klasa Master 1 (C1-Master) Klasa Master 2 (C2-Master) Rejestry danych (DS) Operacje DP-V Opracowywanie alarmu DP-V Właściwości falowników SEW Struktura kanału parametrów DP-V Przebieg parametryzacji poprzez rejestr danych Przebieg sekwencji dla DP-V1-Master Adresowanie połączonych falowników Zlecenia parametryzacji MOVLNK Zlecenia parametryzacji PROFdrive Projektowanie C1-Master Rodzaj pracy (tryb DP-V1) Przykład programu dla SMATC S Dane techniczne DP-V1 dla MOVDRVE DFP Dane techniczne DP-V1 dla pracy w funkcji bramki i MOVTRAC Kody błędów operacji DP-V Użytkowanie MOVTOOLS -MotionStudio przez PROFBUS Wprowadzenie Wymagany sprzęt Wymagane oprogramowanie nstalacja Konfiguracja SMATC NET Konfiguracja serwera komunikacyjnego SEW Nawiązywanie komunikacji Sposób postępowania Automatyczne wyszukiwanie podłączonych urządzeń Uaktywnianie trybu online Typowe problemy przy użytkowaniu MOVTOOLS -MotionStudio Diagnoza błędów Przebiegi diagnostyczne Lista błędów Dane techniczne Opcja DFP21B dla MOVDRVE MDX61B Opcja DFP21B dla MOVTRAC B i obudowy bramki UOH11B Skorowidz Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 5

6 1 Ważne wskazówki Objaśnienie symboli Podręcznik 1 Ważne wskazówki 1.1 Objaśnienie symboli Koniecznie przestrzegaj zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczeństwo. Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczna sytuacja. Możliwe skutki: Lekkie i niegroźne obrażenia ciała. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego otoczeniu. Porady i informacje przydatne dla użytkownika. 1.2 Część składowa produktu Ten podręcznik stanowi część składową złącza Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 i zawiera ważne wskazówki dotyczące użytkowania i obsługi technicznej tego urządzenia. 1.3 Odsyłacz do dokumentacji Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem: bezawaryjnej eksploatacji realizacji roszczeń z tytułu wad Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie przetwornicy częstotliwości z kartą opcji DFP21B PROFBUS, zapoznaj się dokładnie z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy podręcznik zakłada posiadanie i znajomość dokumentacji MOVDRVE i MOVTRAC, w szczególności podręczników systemowych MOVDRVE MDX6B/61B i MOVTRAC B. 6 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

7 Ważne wskazówki Odpowiedzialność za wady Odpowiedzialność za wady Niewłaściwa obsługa oraz inne czynności, niezgodne z niniejszym podręcznikiem, mogą spowodować uszkodzenie produktu. Powoduje to utratę wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady w stosunku do firmy SEW-EURODRVE GmbH & Co KG. 1.5 Nazwy produktu i znak towarowy Wymienione w niniejszym podręczniku marki i nazwy produktu są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza. 1.6 Złomowanie Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych! Poszczególne elementy należy złomować oddzielnie, w zależności od ich właściwości i przepisów obowiązujących w danym kraju np. jako: złom elektroniczny tworzywo sztuczne blachę miedź itd. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 7

8 2 Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne 2 Wskazówki bezpieczeństwa Złącze Feldbus DFP21B może być instalowane i uruchamiane wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o zapobieganiu wypadkom i instrukcji obsługi MOVDRVE MDX6B/61B i MOVTRAC B! 2.1 Uwagi wstępne Poniższe wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się do użytkowania złącza Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1. Przestrzegaj również uzupełniających wskazówek bezpieczeństwa w poszczególnych rozdziałach tego podręcznika. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Nie wolno nigdy instalować lub uruchamiać produktów uszkodzonych. Natychmiast zareklamuj uszkodzenia w przedsiębiorstwie transportowym Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką skalę falownika napędowego MOVDRVE do specyficznych instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do falownika) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie, zmiany w zachowaniu falownika. Może to prowadzić do nieoczekiwanego (nie niekontrolowanego) zachowania systemu. 2.3 Transport / magazynowanie Zbadaj dostawę natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. nformacje o uszkodzeniach natychmiast przekaż przedsiębiorstwu transportowemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno uruchamiać tego urządzenia. Jeśli to konieczne, zastosować odpowiednie środki transportowe o odpowiednim udźwigu. Możliwe uszkodzenia na skutek nieprawidłowego magazynowania! Jeśli nie zamontujesz urządzenia od razu, przechowuj je w suchym pomieszczeniu wolnym od pyłów. 8 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

9 Wskazówki bezpieczeństwa Ustawienie / Montaż Ustawienie / Montaż Przestrzegaj wskazówek z rozdziału 4, "Wskazówki montażowe i instalacyjne". 2.5 Uruchomienie / Eksploatacja Przestrzegaj wskazówek z rozdziału 5, "Parametryzacja i uruchomienie". Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 9

10 3 Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika 3 Wprowadzenie 3.1 Zawartość niniejszego podręcznika W niniejszym podręczniku użytkownika opisano: Montaż karty opcji PROFBUS DFP21B w falowniku MOVDRVE MDX61B. Wykorzystanie karty opcji PROFBUS DFP21B w przetwornicy częstotliwości MOVTRAC B i w obudowie bramki UOH11B. Uruchomienie MOVDRVE w systemie Feldbus PROFBUS. Uruchomienie MOVTRAC B na bramce PROFBUS. Konfiguracja PROFBUS za pomocą plików GSD. Eksploatacja MOVTOOLS -MotionStudio przez PROFBUS. 3.2 Literatura uzupełniająca W celu zapewnienia prostego i efektywnego połączenia MOVDRVE z systemem Feldbus PROFBUS należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla opcji PROFBUS zamówić dokumentację uzupełniającą na temat Feldbus. Podręcznik dla profilu urządzenia Feldbus MOVDRVE Podręcznik systemowy MOVTRAC B W podręczniku dla profilu urządzenia Feldbus MOVDRVE i w podręczniku systemowym MOVTRAC B oprócz opisu parametrów Feldbus i ich kodowania, wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości aplikacyjne na podstawie krótkich przykładów. Podręcznik "Profil urządzenia Feldbus MOVDRVE " zawiera zestawienie wszystkich parametrów falownika, które mogą być odczytywane i zapisywane poprzez różnorodne złącza komunikacyjne, jak np. magistrale systemowe Bus, RS-485 jak również poprzez złącza Feldbus. 3.3 Właściwości Falownik MOVDRVE MDX61B i przetwornica częstotliwości MOVTRAC B umożliwia dzięki zastosowaniu wydajnego i uniwersalnego złącza Feldbus połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez PROFBUS MOVDRVE, MOVTRAC B i PROFBUS Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie PROFBUS, tzw. profil urządzenia jest niezależny od Feldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od Feldbus. Zmiana na inne systemy Bus jak np. DeviceNet (opcja DFD) jest tym samym ułatwiona. 1 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

11 Wprowadzenie Właściwości Dostęp do wszystkich informacji Dzięki złączu PROFBUS urządzenie MOVDRVE MDX61B oferuje możliwość cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten kanał danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych takich jak np. zadana prędkość obrotowa, rampy, wyzwalania różnych funkcji napędu jak np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego kanału można jednocześnie odczytywać wstecznie wartości rzeczywiste z falownika napędowego, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd, stan urządzenia, numer błędu oraz komunikaty o referencji Cykliczna i acykliczna wymiana danych poprzez PROFBUS DP Podczas gdy wymiana danych procesowych przebiega z reguły cyklicznie, parametry napędu mogą być zapisywane i odczytywane acyklicznie za pomocą funkcji READ oraz WRTE wzgl. poprzez kanał parametrów MOVLNK. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna parametryzacja nie musiała odbywać się w samym falowniku Acykliczna wymiana danych przez PROFBUS DP-V1 Wraz ze specyfikacją PROFBUS DP-V1 wprowadzono w ramach rozszerzenia PROFBUS DP nowe acykliczne operacje READ / WRTE. Powyższe operacje acykliczne zostaną dołączone do specjalnych telegramów w trakcie cyklicznego trybu roboczego z magistralą, tak aby zapewniona była kompatybilność pomiędzy PROFBUS-DP i PROFBUS DPV1. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 11

12 EURODRVE 3 Wprowadzenie Właściwości Konfiguracja karty opcji PROFBUS Zasadniczo karta opcji PROFBUS została tak dostosowana, aby wszystkie ustawienia charakterystyczne dla Feldbus jak np. adres stacji i domyślne parametry bus mogły być realizowane poprzez włączniki znajdujące się na karcie opcji. Dzięki takiemu ręcznemu ustawieniu falownik napędowy może zostać w krótkim czasie dołączony do otoczenia PROFBUS i włączony. [1] PROFBUS Master MOVTRAC B Digital /O Analog /O MOVDRVE B MOVDRVE B PROFBUS Rys. 1: PROFBUS z MOVDRVE 58687AXX [1] Wizualizacja Funkcje nadzoru Zastosowanie systemu Feldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali Feldbus (Feldbus Time Out) lub koncepcji szybkiego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVDRVE / MOVTRAC mogą zostać przykładowo dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania. Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest uzasadnione, jednakże można zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej się poruszał z ostatnią ważna wartością zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona również w trybie pracy z Feldbus, można poprzez zaciski falownika realizować niezależne od Feldbus koncepcje szybkiego zatrzymania. 12 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

13 Wprowadzenie Właściwości Diagnoza Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVDRVE i przetwornica częstotliwości MOVTRAC B oferują liczne możliwości diagnozowania. Za pomocą zintegrowanego monitora Feldbus można przykładowo kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master Monitor Feldbus Ponadto otrzymasz liczne informacje dodatkowe na temat stanu karty opcji Feldbus. Funkcja monitora Feldbus oferuje wraz z oprogramowaniem PC MOVTOOLS - MotionStudio komfortowe możliwości diagnozowania, które obok ustawiania wszystkich parametrów napędu (włącznie z parametrami Feldbus) umożliwia również szczegółowe wyświetlanie informacji o stanie Feldbus i urządzenia. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 13

14 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne W niniejszym rozdziale uzyskasz wskazówki dot. instalacji karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B i obudowie bramki UOH11B. 4.1 Montaż karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B Samodzielny montaż lub demontaż kart opcji w MOVDRVE MDX61B wielkości może być przeprowadzany wyłącznie przez firmę SEW-EURODRVE. Montaż lub demontaż kart opcji przez użytkownika możliwy jest tylko w przypadku falowników MOVDRVE MDX61B wielkości od 1 do Przed rozpoczęciem Karta opcji DFP21B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali polowej. Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować karty opcji, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami: Odłącz napięcie od przetwornicy. Odłącz zasilanie 24 V DC i napięcie sieciowe. Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.). Przed montażem karty opcji zdejmij klawiaturę oraz osłonę przednią. Po zamontowaniu karty opcji załóż ponownie klawiaturę i osłonę przednią. Kartę opcji przechowuj w oryginalnym opakowaniu i wyjmuj dopiero bezpośrednio przed montażem. Kartę opcji trzymaj za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych elementów. 14 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

15 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVDRVE MDX61B Montaż / demontaż karty opcji Rys. 2: Montaż karty opcji w MOVDRVE MDX61B wielkość AXX 1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego. 2. Odkręć na uchwycie 2 śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej. Zdejmij czarną pokrywę blaszaną. 3. Zamontuj kartę opcji za pomocą 3 śrub mocujących pasujących w odpowiednie otwory na uchwycie karty opcji. 4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za pomocą obydwu śrub mocujących. 5. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 15

16 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B 4.2 Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B MOVTRAC B nie potrzebuje żadnego szczególnego statusu oprogramowania sprzętowego. Tylko SEW-EURODRVE może montować i demontować karty opcji dla MOVTRAC B Podłączenie SBus MOVTRAC B [1] S1 S2 ON OFF X44 DFP21B RUN BUS FAULT 9 5 FSC11B 6 1 X45 X46 HL X AS ADDRESS H1 H2 X V = 24V O GND X X AXX [1] opornik obciążeniowy uaktywniony, S1 = ON DFP21B posiada wbudowany opornik obciążeniowy SBus i dlatego musi być montowany zawsze na początku połączenia SBus. DFP21B ma zawsze adres. X46 X26 X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 X12:8 Wejście +24 V X12:9 Potencjał odniesienia wejść binarnych GND 16 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

17 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B 4 W celu prostego okablowania złącze DFP21B może być zasilane napięciem stałym 24 V z zacisku X46.7 przetwornicy częstotliwości MOVTRAC do zacisku X26.7. Przy zasilaniu złącza DFP21B przez MOVTRAC przetwornica częstotliwości MOVTRAC musi być sama zasilana napięciem stałym 24 V na zacisku X12.8 i X Podłączenie magistrali systemowej MOVTRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFP21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V O GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Rys. 3: Połączenie z magistralą systemową 59186AXX DFP GND SC11 SC12 = Odniesienie magistrali systemowej = Magistrala systemowa High = Magistrala systemowa Low MOVTRAC B GND = Odniesienie magistrali systemowej SC22 = Dane wychodzące magistrali systemowej Low SC21 = Dane wychodzące magistrali systemowej High SC12 = Dane przychodzące magistrali systemowej Low SC11 = Dane przychodzące magistrali systemowej High S12 = Opornik falowy magistrali systemowej Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 17

18 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż karty opcji DFP21B w MOVTRAC B Uwaga: Stosować dwużyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran przyłóż płaskim stykiem z obu stron do zacisku ekranowania elektroniki przetwornicy MOVTRAC a końce ekranu dodatkowo do GND. Kabel ten musi spełniać następujące warunki: przekrój żyły,75 mm 2 (AWG18) oporność przewodu 12 Ω przy 1 MHz pojemność 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Dopuszczalna długość całkowita przewodu jest uzależniona od ustawionej szybkości transmisji magistrali SBus: 25 kbodów: 16 m (528 ft) 5 kbodów: 8 m (264 ft) 1 kbodów: 4 m (132 ft) Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem falowym (S1 = ON). W przypadku pozostałych urządzeń wyłączyć opornik obciążeniowy (S1 = OFF). Bramka DFP21B musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu połączenia magistrali systemowej i posiada na stałe wbudowany opornik falowy. Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą występować różnice potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Okablowanie w układzie gwiazdy jest niedopuszczalne. 18 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

19 Wskazówki montażowe i instalacyjne Montaż i instalacja obudowy bramki UOH11B Montaż i instalacja obudowy bramki UOH11B UOH11B DFP21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 Systembus +, CAN high SC12 Systembus -, CAN low GND, CAN GND + 24 V GND 58121BXX X26 X26:1 SC11 Systembus +, CAN high X26:2 SC12 Systembus -, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Obudowa bramki ma zasilanie 24 V DC, które jest połączone z X26. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 19

20 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Połączenie i opis zacisków opcji DFP21B 4.4 Połączenie i opis zacisków opcji DFP21B Numer katalogowy Opcja złącze PROFBUS typ DFP21B: Opcja "Złącze PROFBUS typ DFP21B" możliwa jest tylko w połączeniu z MOVDRVE MDX61B, ale nie z MDX6B. Opcja DFP21B musi być podłączona do gniazda przyłączeniowego magistrali polowej. Widok frontalny DFP21B DFP21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS Opis RUN: Dioda pracy PROFBUS (zielona) BUS FAULT: Dioda błędu PROFBUS (czerwona) ADDRESS: Przełączniki DP do ustawienia adresu stacji PROFBUS. Przełączniki DP Zacisk AS X3: Przyłącze PROFBUS X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 X3:6 X3:7 X3:8 X3:9 Funkcja Wyświetla prawidłową pracę elektroniki Bus. Wyświetla błąd PROFBUS-DP. Wartość: 1 Wartość: 2 Wartość: 4 Wartość: 8 Wartość: 16 Wartość: 32 Wartość: 64 Auto-Setup dla pracy w funkcji bramki N.C. N.C. RxD/TxD-P CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1 ma) N.C. RxD/TxD-N DGND (M5V) 5911AXX Widok z przodu MOVTRAC B, DFP21B i UOH11B Opis Funkcja H1 H2 Dioda LED H1 (czerw.) Dioda LED H2 (ziel.) Błąd systemowy (tylko dla funkcji bramki) zarezerwowane X axx Terminal X24 X Złącze RS-485 do diagnozy przez komputer imovtools -MotionStudio (Dotyczy tylko MOVTRAC B) 2 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

21 Wskazówki montażowe i instalacyjne Okablowanie złączy Okablowanie złączy Podłączenie do sieci PROFBUS odbywa się za pomocą 9-stykowego wtyku Sub-D zgodnie z EC Rozgałęzienie Bus musi zostać zrealizowane za pomocą odpowiednio wykonanego wtyku. [2] R xd/txd-p R xd/txd-n CNTR -P DGND (M5V) VP (P5V/1mA) DGND (M5V) [3] [1] Rys. 4: Obsadzenie 9-stykowego wtyku Sub-D zgodnie z EC AXX [1] 9-pinowy wtyk Sub-D [2] Kabel sygnałowy, skręcony [3] Przewodzące, płaskie połączenie pomiędzy obudową złącza a ekranem Połączenie MOVDRVE / MOVTRAC B / PROFBUS Połączenie opcji DFP21B z systemem PROFBUS odbywa się z reguły poprzez skręcony, ekranowany przewód dwużyłowy. Przy wyborze wtyku Bus należy zwrócić uwagę na maksymalną możliwą prędkość przesyłu danych. Podłączenie przewodu dwużyłowego do wtyku PROFBUS odbywa się na stykach 3 (RxD/TxD-P) i 8 (RxD/TxD-N). Przez te dwa styki odbywa się komunikacja. Sygnały RS-485 RxD/TxD-P i RxD/TxD-N muszą być podłączone do tych samych pinów dla wszystkich urządzeń abonenckich PROFBUS. W przeciwnym wypadku komunikacja poprzez Bus nie będzie możliwa. Poprzez pin 4 (CNTR-P) złącze szeregowe PROFBUS przesyła sygnał sterowania TTL dla wzmacniacza lub optycznego adaptera LWL (odniesienie = pin 9) Szybkość transmisji większa jak 1,5 Mboda Eksploatacja DFP21B z szybkościami transmisji > 1,5 Mboda może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem specjalnych wtyków PROFBUS 12-Mbodów. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 21

22 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus 4.6 Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Złącze PROFBUS opiera się na technice przekazu RS-485 i wymaga jako fizycznego medium wyspecyfikowanego dla PROFBUS typu przewodu A zgodnego z EC ekranowanego, skręcanego parami. Odpowiednio wykonany kabel magistrali tłumi zakłócenia elektryczne, które mogą występować w zakładach przemysłowych. Najlepsze właściwości ekranujące można osiągnąć w następujący sposób: Śruby mocujące wtyczek, modułów i przewodów wyrównania potencjałów należy dokręcić mocno, unikając jednak stosowania przesadnej siły. Należy używać wyłącznie wtyczek z obudową metalową lub metalizowaną. Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni. Ekran przewodu magistrali należy podłączyć po obydwu stronach. Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być prowadzone równolegle do kabli mocy (kabli zasilających silnika), lecz w miarę możliwości w oddzielnych tunelach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione wieszaki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych. Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających. W przypadku odchyleń potencjału ziemi przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE. 4.7 Terminacja magistrali Aby uprościć proces uruchamiania systemu Bus i zmniejszyć ilość występowania źródeł błędów, opcja DFP21B nie została wyposażona w oporniki końca linii. Jeśli opcja DFP21B znajduje się na początku lub na końcu segmentu PROFBUS i tylko jeden kabel PROFBUS prowadzi do DFP21B, wówczas należy zastosować wtyk ze zintegrowanym opornikiem magistrali. Dla danego wtyku PROFBUS podłącz oporniki magistrali. 22 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

23 Wskazówki montażowe i instalacyjne Ustawianie adresu stacji Ustawianie adresu stacji Adres stacji PROFBUS ustawiany jest za pomocą przełączników DP na karcie opcji. MOVDRVE obsługuje zakres adresu DFP21B RUN BUS FAULT 9 5 Fabrycznie adres stacji PROFBUS ustawiony jest na 4: 2 wartość: 1 = 2 1 wartość: 2 = 2 2 wartość: 4 1 = wartość: 8 = 2 4 wartość: 16 = 2 5 wartość: 32 = 2 6 wartość: 64 = X AS ADDRESS 5911AXX Zmiana adresu stacji PROFBUS podczas trwającej pracy nie jest natychmiast wprowadzona. Zmiana stanie się aktywna dopiero po ponownym włączeniu falownika (sieć + 24 V WYŁ./WŁ.). Falownik wskazuje aktualny adres stacji w parametrze monitorowania Feldbus P92 "Adress fieldbus" (wskazanie za pomocą DBG6B lub MOVTOOLS /SHELL). DFP21B RUN BUS FAULT 9 5 Przykład: Ustawianie adresu stacji PROFBUS 17 2 wartość: 1 1 = wartość: 2 = 2 2 wartość: 4 = 2 3 wartość: 8 = 2 4 wartość: 16 1 = wartość: 32 = 2 6 wartość: 64 = X AS ADDRESS 59111AXX Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 23

24 4 Wskazówki montażowe i instalacyjne Wskazania robocze opcji DFP21B 4.9 Wskazania robocze opcji DFP21B Diody LED PROFBUS Na karcie opcji złącza PROFBUS DFP21B znajdują się 2 diody LED, które wskazują aktualny stan dla DFP21B oraz systemu PROFBUS. DFP21B RUN BUS FAULT 58361AXX Dioda LED RUN (zielona) Dioda LED RUN (zielona) sygnalizuje prawidłową pracę elektroniki Bus. RUN Przyczyna błędu Usuwanie błędu zielony Osprzęt PROFBUS - OK. pomarańczowy Karta przeprowadza bootowanie wył. Obecna jest usterka osprzętu wewnątrz elektroniki Bus. miga z częstotliwością 2Hz miga z częstotliwością 1Hz Ustawiono większy adres PROFBUS niż 125 lub ustawiono. Ponownie włączyć urządzenie. Jeśli błąd się powtarza, proszę skontaktować się z serwisem SEW. Korzystając z adresu Feldbus P93 sprawdź adres ustawiony za pomocą przełączników DP. Przeprowadź reset falownika. Brak błędu, tylko wskazanie Po stronie falownika wykonany zostanie reset. LED BUS-FAULT (czerwona) Dioda LED BUS-FAULT (czerwona) sygnalizuje błąd na PROFBUS DP. BUS FAULT Przyczyna błędu Usuwanie błędu czerwone Nastąpiła awaria połączenia z DP-Master. Urządzenie nie rozpoznaje szybkości transmisji PROFBUS. Ewent. przerwanie Bus. DP-Master nie działa wył. Urządzenie znajduje się w stanie przesyłu danych z DP-Master (stan Data-Exchange). miga Urządzenie rozpoznaje szybkość transmisji, nie otrzymuje jednak sygnału z DP-Master. Urządzenie nie zostało zaprojektowane w DP-Master lub zostało zaprojektowane błędnie. Sprawdź podłączenie PROFBUS DP w urządzeniu. Sprawdź projektowanie dla DP-Master. Sprawdź wszystkie przewody w swojej sieci PROFBUS DP. Sprawdź ustawiony adres PROFBUS na DFP21B i w oprogramowaniu do projektowania dla DP-Master. Skontroluj projektowanie DP-Master. Do projektowania wykorzystaj plik GSD SEWA63.GSD z oznaczeniem MOVDRVE-DFP21B lub SEW_69.GSD dla pracy w funkcji bramki z MOVTRAC B. 24 Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

25 Wskazówki montażowe i instalacyjne Wskazania robocze opcji DFP21B 4 Diody LED statusu komunikacyjnego bramki H1 H2 X24 Dioda LED H1 Sys-Fault tylko dla funkcji bramki (czerwona) Status Diody LED Opis czerwone Błąd systemowy Bramka nie skonfigurowana lub jeden z napędów jest nieaktywny wył. SBus ok Bramka właściwie skonfigurowana miga Bus scan Trwa sprawdzanie Bus przez bramkę 58129axx Dioda LED H2 (zielona) jest obecnie zarezerwowana. Terminal X24 jest złączem RS-485 do diagnozy przez PC i MOVTOOLS - MotionStudio. Podręcznik Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 25

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL MOVDRVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP (12 Mbodów) Wydanie 3/24 Podręcznik 11256958 / PL SEW-EURODRVE 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wprowadzenie... 5 3 Wskazówki montażowe/instalacyjne... 7 3.1 Montaż

Bardziej szczegółowo

Korekta. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B. Wydanie 09/ / PL FA361510

Korekta. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B. Wydanie 09/ / PL FA361510 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B FA361510 Wydanie 09/2005 11456752 / PL Korekta SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFS11B PROFBUS DP-V1 z PROFsafe Wydanie 9/27 11478349 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVDRVE MDX61B Karta sterująca DHP11B FA36151 Wydanie 4/25 1135849 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A

Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A Wydanie 02/2004 Podręcznik 11254548 / PL SEW-EURODRIVE Spis tresci Spis tresci 1 Przegląd systemu...4 2 Konstrukcja urządzenia...5 2.1 Widok z przodu...5 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO. Wydanie 09/2007 11614358 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO. Wydanie 09/2007 11614358 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO Wydanie 09/2007 11614358 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

BMA4024 analogowy moduł wejść/wyjść

BMA4024 analogowy moduł wejść/wyjść analogowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 24 analogowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie analogowych sygnałów i aktywowanie analogowych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVAXS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFBUS-DP Wydanie 4/26 11355654 / PL FB41111 Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/27 11637145 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

* _1115* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC

* _1115* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *9798_5* Arkusz zmian Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC Wydanie /05 9798/PL Arkusze zmian MOVIFIT -MC Ważne wskazówki, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B/6B Bezpieczne odłączanie Aplikacje FA6000 Wydanie 0/005 60 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

z podłączeniem do magistrali P-bus

z podłączeniem do magistrali P-bus 8 917 UNIGYR Wskaźnik stanów z podłączeniem do magistrali P-bus PHM1.36TL Funkcje wskaźnika stanów: możliwość dołączenia do magistrali P-bus wskazania maksymalnie 24 stanów zdalne sterowanie maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

- INSTRUKCJA OBSŁUGI

- INSTRUKCJA OBSŁUGI - INSTRUKCJA OBSŁUGI Heavy Duty Multimach CANopen zapewnia łączność wyspy HDM z siecią CANopen. Moduły są zgodne z CiA DS 40, zapewniają funkcje diagnostyczne, a konfiguracji podlega 6 wyjść lub 6 wyjść+8

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść FBU410

Moduł wejść/wyjść FBU410 Moduł wejść/wyjść Moduł wejść/wyjść z 4 wyjściami przekaźnikowymi oraz z 6 uniwersalnymi wejściami/ wyjściami służy do sterowania i odbierania sygnałów zdalnych urządzeń systemu DDC4000 i BMR. Dane między

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy. Korekta MOVIFIT -SC

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy. Korekta MOVIFIT -SC Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Korekta MOVIFIT -SC Wydanie 01/2011 17069750 / PL 1 Zupełnienie / korekta Zestawienie 1 Zupełnienie / korekta WSKAZÓWKA Dla instrukcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Wydanie 6/6 47558 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ASCOM COLT-2

Laboratorium ASCOM COLT-2 Laboratorium ASCOM COLT-2 Celem laboratorium jest poznanie w praktyce jak wygląda konfiguracja i administracji półką ASCOM COLT-2. Podczas realizacji tego laboratorium student zapozna się z: Wstępną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 MM-R32 Copyright 2011 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax: (67) 213.24.14

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

MOD-I-XP. Widok z przodu. Cechy. MOD-I-XP_ _PL Zmiany techniczne zastrzeżone Strona 1 z 8. Modem do teletransmisji danych

MOD-I-XP. Widok z przodu. Cechy. MOD-I-XP_ _PL Zmiany techniczne zastrzeżone Strona 1 z 8. Modem do teletransmisji danych Widok z przodu Cechy Modem przemysłowy ISDN (praca cyfrowa) do teletransmisji danych w rozwiązaniach systemowych z oprogramowaniem Frigodata XP Podłączenie do bramki GTW-XP za pośrednictwem kabla płaskiego

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 01/13 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS

Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU POMIAROWEGO WG09X4. ( Dokumentacja Techniczno-Ruchowa )

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU POMIAROWEGO WG09X4. ( Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ) INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU POMIAROWEGO WG09X4 ( Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ) Wiązowna 2015 SPIS TREŚCI 1 Przeznaczenie.. 2 2 Budowa 2 3 Dane techniczne... 2 4 Obsługa... 3 5 Opis połączeń gniazd......

Bardziej szczegółowo

TomTom ecoplus Reference Guide

TomTom ecoplus Reference Guide TomTom ecoplus Reference Guide Contents Przed instalacją 3 Witamy... 3 Elementy... 3 Wymagania... 3 Instalacja ecoplus 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth w WEBFLEET... 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia.

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia. Stacja dokująca Nr zamówieniowy 2883.. Instrukcja obsługi i montażu 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wbudowanie i montaż urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS21B PROFINET IO z PROFIsafe (Bezpieczne zatrzymanie) Wydanie 10/ / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS21B PROFINET IO z PROFIsafe (Bezpieczne zatrzymanie) Wydanie 10/ / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFS21B PROFINET IO z PROFIsafe (Bezpieczne zatrzymanie) Wydanie 10/2007 11648341 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo