Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012"

Transkrypt

1 Ârodki smarne dla rolnictwa

2 Oleje i smary dla rolnictwa Od wielu lat firma Fuchs dostarcza Êrodki smarne producentom silników, przek adni i hydrauliki - jako doêwiadczony, niezale ny producent Êrodków smarnych koncentrujemy si wy àcznie na produktach najwy szej jakoêci. Dzi ki znajomoêci wymagaƒ technicznych zawsze oferujemy najbardziej wydajne produkty, dopasowane do ka dej maszyny, mogàce pracowaç o ka dej porze roku. W naszej ofercie znajdujà si smary do o ysk pojazdów i maszyn, oleje hydrauliczne do najró niejszych zastosowaƒ, oleje silnikowe i przek adniowe do wszystkich pojazdów w gospodarstwie pracujàcych w ci kich warunkach polowych. Oleje i smary >> 2

3 Spis treêci OLEJE I SMARY DLA ROLNICTWA 4 OLEJE I SMARY DLA ROLNICTWA TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH 8 JOHN DEERE 9 NEW HOL L AND 10 CAS E 11 CL AAS 12 DEUTZ F AHR 14 FENDT 15 JCB 16 KLEINE 16 MANITOU 16 MASSEY FERGUSON 16 ZETOR 18 FARMER 18 HOL MER 18 ROPA 18 SAME 19 L AMBORGHINI 19 McCORMICK 19 PRONAR NAREW 19 URS US 20 BOBCAT 20 VALTRA 20 KUBOTA 21 TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH WYKAZ ZAMIENNIKÓW 22 WYKAZ ZAMIENNIKÓW 3

4 Oleje i smary dla rolnictwa specyfikacje dopuszczenia rekomendacje AGRIFARM MOT Ca oroczny olej silnikowy kategorii SHPD ACEA E7 VOLVO VDS-3 15W-40 z wyd u onymi okresami pomi dzy wymianami API CI-4 CUMMINS CES / do silników Diesla z i bez turbodo adowania GLOBAL DHD-1 /2/6/7/8, ALLISON C-4 w ciàgnikach i maszynach rolniczych, które CAT ECF-1a/ECF-2 RENAULT RLD/RLD-2 stawiajà wysokie wymagania ze wzgl du DEUTZ DQC III MAN M 3275, CAT TO-2 na czystoêç silnika i okresy obs ugi. MACK EO-M PLUS MTU DDC Typ-2 DAF, IVECO CLASSE T2 E7 NH 330 H CASE MS 1121 STEYR A-201 AGRIFARM MOT Najwy szej jakoêci olej silnikowy typu SHPD JASO DH-1 ALLISON C-4, CAT ECF-2 10W-40 (Super High Performance Diesel) ograniczajàcy ACEA E7 CUMMINS CES / zu ycie paliwa przeznaczony do silników Diesla API CI-4 /2/6/7/8, MAN M w maszynach rolniczych. GLOBAL DHD-1 MTU DDC Typ-2 DEUTZ DQC III MACK EO-M Plus DAF, RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3 AGRIFARM STOU MC Wielofunkcyjny olej lekkiego biegu MC SAE J300: SAE 10W-30 AFNOR NFE HV 10W-30 (STOU / MFO) do zastosowania w silnikach, SAE J306: SAE 75W-80 DIN : HVLP (-D) skrzynkach biegów, hamulcach i sprz g ach API CG-4 ACEA E3, ALLISON C-4 mokrych, uk adach hydraulicznych i sprz g ach API GL-4 CNH MAT 3505/ hydraulicznych ciàgników i pozosta ych maszyn DEUTZ DQC I 3509/3525/3526 rolniczych. ZF TE-ML 06B, 06F, 07B CASE MS 1207/1209/ 1210/1230 FORD M2C 48-C3, M2C 86-B, M2C 134-D M2C 159-B/C JOHN DEERE JDM J20 C NH /2/3 NH 410 B, NH 420 A Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1139/ 1143/1144) ZF TE-ML 06A, 06C AGRIFARM STOU Wielofunkcyjny olej lekkiego biegu (STOU/MFO) SAE 10W-30, SAE J W-30 do zastosowania w silnikach, skrzynkach biegów, API CD/CE/SF/SG hamulcach i sprz g ach mokrych w uk adach API GL-4, STOU/MFO, hydraulicznych ciàgników i maszyn rolniczych. UTTO, TOU, DIN HVPL(D) AGRIFARM STOU MC Wielofunkcyjny olej typu SHPD (STOU/MFO) SAE J300: SAE 10W-40 API GL-5 w ciàgnikach* 10W-40 najnowszej generacji na bazie najnowoczeêniejszej SAE J306: SAE 75W-90 ACEA E3, MAN 271 technologii MC i specjalnych dodatków. API CG-4 AFNOR NFE HV, Do stosowania w silnikach, skrzynkach biegów, API GL-4 ALLISON C-4, CASE hamulcach mokrych, uk adach hydraulicznych DEUTZ DQC I MS 1207, 1209, 1210, w ciàgnikach, kombajnach zbo owych, FENDT KDM , CNH MAT 3505, jak równie w mechanizmach ró nicowych ZF TE-ML 06B, 06F, 07B 3509, 3525, 3526 z blokadà przek adni w maszynach rolniczych. DIN : HVLP (-D) FNHA 2C , FORD M2C48-C3, M2C-86 B, M2C134-D, M2C159 B/C, John Deere JDM J 20 C, New Holland /2/3, NH030C, NH330G, HN330H, NH410B, NH420A, NH 526C, Massey Ferguson CMS M 1145 (1135 / 1139 / 1143 / 1144) ZF TE-ML 06A, 06C, 06L * z wyjàtkiem HOLMER 4

5 Oleje i smary dla rolnictwa specyfikacje dopuszczenia rekomendacje AGRIFARM STOU MC PRO Wielofunkcyjny olej typu SHPD (STOU/MFO) SAE J300, SAE 10W-40 ACEA E7 (E5/E3), E4 10W-40 najnowszej generacji na bazie najnowoczeêniejszej SAE J306, SAE 75W-90 API CI-4, API GL-3/GL-4/ technologii MC i specjalnych dodatków. Do sto- DEUTZ DQC III API GL5 w ciàgnikach* sowania w silnikach, skrzynkach biegów, MAN 3275, ALLISON C-4 hamulcach mokrych, uk adach hydraulicznych AFNOR NFE HV w ciàgnikach, kombajnach zbo owych, jak równie CASE MS 1207, 1209, w mechanizmach ró nicowych z blokadà 1210, 1230, CNH MAT przek adni w maszynach rolniczych. 3505, 3509, 3525, 3526 DIN : HVLP (-D) FNHA 2C , FORD M2C48-C3, M2C-86 B, M2C134-D, M2C 159 B/C John Deere JDM J 20 C New Holland /2/3 NH030C, NH330G, HN330H, NH410B, NH420A, NH 526C Massey Ferguson CMS 1145 (M 1135 / 1139 / 1143 / 1144) ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B * za wyjàtkiem HOLMER OLEJE I SMARY DLA ROLNICTWA TITAN CARGO MAXX Najwy szej jakoêci olej silnikowy na bazie ACEA E9/E7/E6 CUMMINS CES W-40 technologii syntetycznej, przeznaczony API CI-4, MAN DAF do wysokoobcià onych silników Diesla M 3477/M MAN M 3277 CRT z systemami oczyszczania spalin. Opracowany MB APPROVAL specjalnie dla nowoczesnych, turbodo adowa / nych silników z filtrami czàstek sta ych. CATERPILLAR ECF-1-a DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-M PLUS MTU DDC Type 3/3.1 RENAULT RXD /RGD VOITH - RETARDER VOLVO VDS -3/CNG AGRIFARM MOT Wielosezonowy olej do silników z zap onem API CF-4/SG SAE 15W-50 samoczynnym i iskrowym. Zalecany do smarowania silników ciàgników rolniczych, samochodów ci arowych, osobowych, maszyn drogowych i budowlanych. AGRIFARM GEAR LS Specjalny olej przek adniowy EP do przek adni API GL-5 NH 520B SAE 90 osiowych z blokadà mechanizmu ró nicowego SDFG OP 1705 LS w maszynach rolniczych. ZF TE-ML 05C/12C/16E AGRIFARM GEAR Wielosezonowy olej przek adniowy do zsynchro- API GL-4/ GL-5 MIL-L-2105 D 80W-90 nizowanych i niezsynchronizowanych skrzynek ZF TE-ML 05A, 21A STEYR B-101 biegów, jak równie przek adni g ównych, NH 520A skrzynek rozdzielczych i przystawek odbioru mocy w maszynach rolniczych. AGRIFARM GEAR Wielosezonowy olej przek adniowy do zsynchro- API GL-4/ GL-5 MIL-L-2105 D 85W-140 nizowanych i niezsynchronizowanych skrzynek ZF TE-ML 05A, 21A biegów, jak równie przek adni g ównych, skrzynek rozdzielczych i przystawek odbioru mocy w maszynach rolniczych. Olej przek adniowo-hydrauliczny do uk adów API GL-4 AGCO Powerfluid 821 XL ze zintegrowanymi hamulcami i sprz g ami SAE J300: 15W-30 AGCO Q-186 (Whitefarm) mokrymi w maszynach rolniczych. SAE J306: 75W-80 ALLISON C-4, CASE MS ZF TE-ML 03E, 05F, 1230, 1210, 1209, 1207, 17E, 21F 1206, CLAAS/LANDINI/ SAME-Transmission CNH MAT 3525, 3526, 3510, 3509, 3506, 3505 FNHA-2-C / FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1141/1143) NH 410 B, SDFG OT 1891 A ZF TE-ML 06K 5

6 Oleje i smary dla rolnictwa specyfikacje dopuszczenia rekomendacje AGRIFARM UTTO LN Olej przek adniowo-hydrauliczny do bardzo API GL-4 AGCO Powerfluid 821 XL obcià onych hamulców mokrych oraz uk adów SAE J300: SAE 20W-30 AGCO Q-186 (Whitefarm) hydraulicznych w ciàgnikach rolniczych. SAE J306: SAE 80W-85 ALLISON C-4, CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT3505, 3506, 3509, 3510, 3525, 3526 FNHA-2-C / FORD M2C48C3, ESN M2C86-B/C FORD M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, Massey Ferguson CMS, M 1141/ 1135, CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission / DEUTZ-FAHR, FENDT (nie Vario) TITAN UTTO PLUS Najwy szej jakoêci olej do osi, przek adni SAE J300: 5W-30 CASE MS 1207/1209/1210 5W-30 i uk adów hydraulicznych w maszynach SAE J306: 80 FORD M2C86-C rolniczych i budowlanych wyposa onych FORD M2C134-D w uk ady mokrych hamulców i blokad JDM J 20 C/D; JDM J 14 mechanizmu ró nicowego KOMATSU KES KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS 1135 / 1143 STEYR VOLVO WB 101 AGRIFARM HYDRATEC Hydrauliczny olej smarujàcy EP z wysokim HVLP ISO : HV CASE MS 1230, NH 646 H HVI 46 wskaênikiem lepkoêci. DIN HVLP SDFG HV Cincinnati Milacron DENISON HF0 Vickers US Steel Bosch Rexroth AGRIFARM HYDRO VG WysokojakoÊciowe oleje hydrauliczne klasy HLP DIN , 46, 68,100 i smarnej CLP. Zastosowanie: uk ady hydrauliczne DIN , pracujàce przy wysokich ciênieniach, mechanizmy FZG A/8, 3/90 i o yska, gdzie wyst pujà du e naciski wyma- wg. DIN gajàce olejów o w aêciwoêciach EP. AGRIFARM HITEC 2 Uniwersalny smar na bazie myd a litowego KP2P-20 przeznaczony do trwa ego smarowania. Bardzo ISO L-X-BEEB 2 odporny na starzenie zarówno termiczne, jak i mechaniczne, wysokoodporny na obcià enia, atwy w przet aczaniu, wodoodporny. Zapewnia doskona à ochron przed korozjà. TITAN ATF 3000 Olej typu ATF klasy DEXRON II-D do wszystkich MAN 339 TYP V1 DEXRON II (D) automatycznych przek adni w pojazdach MAN 339 TYP Z1 ALLISON C-4 u ytkowych i maszynach rolniczych. MB-APPROVAL BMW VOITH X BMW (G 607) BMW ZF TE-ML 02F, 03D, CAT TO-2 04D, 14A, 17C FORD MERCON, M2C185-A, M2C138-CJ, M2C166-H, M2C9010-A OPEL OPEL RENK-DOROMAT VOLVO, VW ZF TE-ML 09, 11A 6

7 Oleje i smary dla rolnictwa specyfikacje dopuszczenia rekomendacje TITAN UTTO TO - 4 Specjalny olej przek adniowy do przek adni API GL-4 ALLISON C-4 SAE 30 manualnych w maszynach rolniczych CAT TO-4 (SAE 10W oraz 30) i budowlanych. ZF TE-ML 03C, 07F DANA KOMATSU KES EATON RENOLIN MR grupa Oleje RENOLIN MR sà wielofunkcyjnymi olejami smarowymi przeznaczonymi do pracy przy wysokich obcià eniach, produkowanymi na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych. Zawierajà one dodatki uszlachetniajàce poprawiajàce zdolnoêç ochrony przeciwkorozyjnej, odpornoêci na starzenie, zdolnoêç rozpuszczania i wynoszenia szlamów, jak równie poprawiajàce warunki pracy w obszarze tarcia mieszanego, obni ajàce zu ycie Êcierne, zwi kszajàce zdolnoêç przenoszenia wysokich obcià eƒ. OLEJE I SMARY DLA ROLNICTWA TITAN ZH 4300 B W pe ni syntetyczny, wysokiej jakoêci olej MAN M 3289 BMW do centralnych uk adów hydraulicznych. BMW BMW CHRYSLER MS-11655b FORD M2C204-A OPEL OPEL , PSA S , VOLVO VW TL (G /A7/A8/G ) TITAN ZH LHM PLUS Specjalny olej przeznaczony do uk adów ISO 7308, CASE, NH 610 A hydraulicznych i hydraulicznych systemów BMW hamulcowych. MASSEY FERGUSON PSA B FIAT IVECO SDFG OF1611S RENOLIT FLM 2 Uniwersalny, wysokowydajny smar do wysokoobcià onych po àczeƒ oraz piast kó. Szczególnie zalecany do maszyn i pojazdów pracujàcych w bardzo trudnych warunkach, -30 do +140 C. RENOLIT MO2 Wielofunkcyjny smar litowy z dwusiarczkiem molibdenu. Zapewnia bardzo dobrà ochron przed zu yciem Êciernym. Charakteryzuje si d ugà ywotnoêcià i wysokà stabilnoêcià mechanicznà, -25 do +130 C. RENOLIT SO-GFO 35 P ynny smar przek adniowy na bazie myd a sodowego. Opracowany specjalnie dla przek adni zamkni tych, które nie sà olejoszczelne. Zastosowanie: wysokoobcià one przek adnie, motoreduktory, sprz g a z bate, w których wyst pujà wysokie naciski powierzchniowe oraz du y udzia tarcia Êlizgowego, -30 do +80 C. ANTICORIT MR 20 Olej o w asnoêciach antykorozyjnych i konserwujàcych, przeznaczony do docierania i konserwacji silników spalinowych. DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Ârodek o wysokiej przyczepnoêci, który po odparowaniu tworzy suchy film smarny nie wià àcy py u. Do smarowania otwartych przek adni, lin, prowadnic oraz aƒcuchów np. w maszynach rolniczych. MAINTAIN DOT 4 Wysokowydajny p yn hamulcowy. DOT-4 FORD M6C 9103-A, M6C 62-A, NH 800 A OPEL D ugotrwale dzia ajàcy przeciw zamarzaniu, ASTM D /4985 BMW N chroniàcy przed korozjà Êrodek do wszystkich AFNOR NF R BOMAG uk adów ch odzenia silników spalinowych. BS 6580:1982 LIEBHERR TLV 035/ BUNDESWEHR TL TLV A -0038, SAE J1034 OPEL/GM B DEUTZ TR VW TL 774-C (G 11) JENBACHER TA , MAN 324 NF MAN 324 NF PRITARDER MB-APPROVAL MTU MTL 5048, MWM TR , PN-C 40007:2000, VOITH TURBO

8 Tabele doboru Êrodków smarnych dla maszyn rolniczych Ârodki smarne >> 8

9 JOHN DEERE KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 CWS 1450, 1550 Przek adnia AGRIFARM GEAR 85W-140 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W , 1174, 1177, Przek adnia manualna; redukcyjna AGRIFARM GEAR 85W Hydro/4, Uk ad hydrauliczny i kierowniczy AGRIFARM HYDRATEC HVI 46, 1188 Hydro/4 TITAN ATF 3000* Uk ad hydrostatyczny nap du jazdy * modele 1166, 1174, 1177 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40, 2054, 2056, 2058, 2064, AGRIFARM STOU MC 10W , 2256, 2264, 2266 Skrzynia biegów, zwolnice, przek adnie redukcyjne AGRIFARM GEAR 85W-140 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-40 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W , 9540, 9560, Przek adnia poêrednia silnika lub za àczajàca m ockarnie, AGRIFARM STOU MC 10W , 9640, 9660, poêrednia sieczkarni 9680 WTS i CWS Skrzynia biegów AGRIFARM GEAR 80W-90 Zwolnice, nap d zwrotny przenoênika pochylnego, nap d b bna AGRIFARM GEAR LS 90 m ócàcego, g ówny wa poêredni i za adowczy, przenoênik Êlimakowy 6000, 6010, 6110, Uk ad hydrauliczno-przek adniowy 6210, 6310, 6410 Przek adnia przedniej osi Zwolnice AGRIFARM GEAR LS , 6520, 6620, Uk ad hydrauliczno-przek adniowy 6820, 6920, 6920S Zwolnice AGRIFARM GEAR LS 90 Przek adnia przedniej osi TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH CIÑGNIK ROLNICZY Silnik AGRIFARM STOU MC 10W-40, 6530, 6630, 6830, 6930 AGRIFARM MOT 15W-40 Przek adnia AutoCommand CVT AGRIFARM STOU MC 10W-40 OÊ tylna AGRIFARM GEAR 85W-140 OÊ nap du na 4 ko a lub oê nap du na 4 ko a z niezale nym AGRIFARM GEAR 80W-90, zawieszeniem 20, 25, 29, mechanizm ró nicowy, AGRIFARM GEAR 85W-140 piasty kó - przednia oê bez hamulców OÊ nap du na 4 ko a lub oê nap du na 4 ko a z niezale nym AGRIFARM GEAR LS 90 zawieszeniem 20, 25, 29, piasty kó - przednia oê z hamulcami Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-40 Nap d przedniego WOM AGRIFARM STOU 10W-30 MC 9

10 JOHN DEERE CIÑGNIK ROLNICZY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40*, 8020, 8120 do 8520 AGRIFARM MOT 15W-40 Uk ad przek adniowy i hydrauliczny Przek adnia g ówna, przek adnia kó przednich Piasty mechanicznego nap du na 4 ko a *seria 8100 DO , 8200, 8300, 8400 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy Przedni nap d mechaniczny i zwolnice AGRIFARM GEAR LS , 9430, 9530, 9630 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy ADOWACZ Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 TELESKOPOWY Uk ad hydrauliczno-przek adniowy 3200, 3400 SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W , 6710, 6810, 6910 Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Mechaniczna skrzynia biegów, zwolnice, przek adnia boczna AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnia aƒcuchowa RENOLIT SO-GFO 35 SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W , 6750, 6850, 6950 Przek adnia AGRIFARM GEAR 85W-140 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W , 5730, 5820, 5830 Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny TITAN ATF 3000 Mechaniczna skrzynia biegów AGRIFARM GEAR 85W-140, AGRIFARM GEAR 80W-90 Zwolnice, przek adnia boczna AGRIFARM GEAR 85W-140, AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnia aƒcuchowa RENOLIT SO-GFO 35 NEW HOLLAND KOMBAJNY ZBO OWE Silnik AGRIFARM STOU MC 10W-40, SERIA: TX,TC, TC 5000, AGRIFARM MOT 15W-40 CX, CS, CSX, CR LAVERDA Przek adnie AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 aƒcuchy DUOTAC ZAHNRADSPRAY CIÑGNIKI ROLNICZE Silnik AGRIFARM STOU 10W-40 MC PRO, Seria: L, TL, TLA, TDD, AGRIFARM MOT 15W-40 TS, TNN, TND-A, TM, Skrzynia biegów, tylny most, uk ad hydrauliczno-przek adniowy T 6000, T 7000 Przedni most i zwolnice Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS (seria: TND/S, TNF, TK, TM, TVT, TSA, TL-A, TNFA, TS, TL, TDD, T 6000) 10

11 NEW HOLLAND CIÑGNIK ROLNICZY Silnik CR AGRIFARM MOT 15W-40 T 7500, T Przek adnia CVT AutoCommand AGRIFARM STOU 10W-40 MC PRO Mechanizm ró nicowy przód AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnia redukcyjna przednia plus hamulce Przek adnia redukcyjna przednia bez hamulców AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnia redukcyjna tylna AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczny plus uk ad kierowniczy AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS CIÑGNIK ROLNICZY Silnik CR AGRIFARM MOT 10W-40 Seria: TG, TG 210, TG 230, Uk ad hydrauliczno-przek adniowy TG 255, TG 285 Mechanizm ró nicowy, przek adnia redukcyjna - przód, AGRIFARM GEAR LS 90, T 8000, zwolnice - przód AGRIFARM GEAR 85W LS (do ciàgników o mocy pow. 200 KM zaleca si olej SAE 85W-140) Zwolnice ty AGRIFARM GEAR LS 90, ADOWARKA Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 TELESKOPOWA Przednia i tylna oê, zwolnice i przek adnia poêrednia AGRIFARM GEAR LS 90 Seria: LM, LM A, Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 LM 5000 PRASA ZWIJAJÑCA Przek adnia AGRIFARM GEAR 80W /59 30, 644/59 50, Wa ek przegubowy i punkty smarowania AGRIFARM HITEC 2, 648/59 50, 654/59 80, RENOLIT FLM-2 658/59 80, BR 6000 Centralne smarowanie RENOLIN B 15 PRASA KOSTKUJÑCA Przek adnie AGRIFARM GEAR 80W-90 Seria: D, BB, BB-A Wa przegubowy i punkty smarowania AGRIFARM HITEC 2 Smarowanie centralne RENOLIN B 15 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W , 1900, 1905, 2205, Mechaniczna skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM GEAR 80W , FX 28, 38, 48, Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 FR 9000 Przek adnie kàtowe AGRIFARM GEAR 80W-90 CASE KOMBAJN ZBO OWY 1680 Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 Przek adnia g ówna, hydraulika, zwolnice AGRIFARM STOU MC 10W-40 Skrzynia przek adniowa wentylatora i przenoênika pochy ego AGRIFARM GEAR 85W-140 Skrzynia przek adni dolnego urzàdzenia wy adowczego AGRIFARM GEAR 85W-140 Skrzynia przek adni b bna i rozdrabniacza s omy AGRIFARM STOU MC 10W-40 11

12 CASE MAGNUM 180, 200, 220, Uk ad hydrauliczno-przek adniowy 240, 270, 7130, 7140, Przek adnia przedniego mostu, zwolnice AGRIFARM GEAR LS 90, 7240, 7250 AGRIFARM GEAR 85W LS koncentrat CLAAS KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 MEGA 202 I/II, 203 I/II Konserwacja silnika ANTICORIT MR 20 - silnik OM 366A Skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM GEAR 80W-90, MEGA 204 I/II, 208 I/II AGRIFARM GEAR LS 90 - silnik MB OM 336LA Nap dzana oê kierowana Class 4 Track AGRIFARM GEAR 80W-90 MEGA 218 I/II Nap d kosy przyrzàdu niwnego AGRIFARM GEAR 80W-90 - silnik MB OM 441A Uk ad hydrauliczny, hydrostatyczny nap d jezdny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Swobodnie poruszajàce si ko a z bate DUOTAC ZAHNRAD SPRAY B ben m ockarni, dwustopniowa przek adnia regulacyjna RENOLIN CLP 460 Uk ad hydrauliczny sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIN MR 20 KOMBAJN ZBO OWY Silnik TITAN CARGO MAXX 10W-40 MEGA 204 II, 208 II, Konserwacja silnika ANTICORIT MR , (360-MB 228.5) Skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM GEAR 80W-90, - silnik MB OM 906 LA AGRIFARM GEAR LS 90 (MB 228.5) Nap dzana oê kierowana Class 4 Track AGRIFARM GEAR 80W-90 TUCANO Nap d kosy przyrzàdu niwnego AGRIFARM GEAR 80W-90 - silnik MB OM 906 LA, Uk ad hydrauliczny, hydrostatyczny nap d jezdny RENOLIN MR 46 MC 926 LA Swobodnie poruszajàce si ko a z bate DUOTAC ZAHNRAD SPRAY B ben m ockarni, dwustopniowa przek adnia regulacyjna RENOLIN CLP 460 Uk ad hydrauliczny sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIN MR 20 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 DOMINATOR AGRIFARM MOT 10W-40 Skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM GEAR LS 90 Nap d kosy i przyrzàdu niwnego AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczny, hydrostatyczny nap d jezdny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Stalowe aƒcuchy rolkowe, wolnobie ne ko a z bate DUOTAC ZANHRAD SPRAY Wide ki nabierajàce kana u wciàgajàcego RENOLIT FLM-2 Uk ad hydrauliczny sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIT MR 20 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, LEXION , AGRIFARM MOT 15W-40 MEDION Silnik OM 502 LA TITAN CARGO MAXX 10W-40 LEXION 580 (MONTANA) Przek adnie: przek adnia g ówna, przek adnie tylne (2-stopniowe), AGRIFARM GEAR LS 90 planetarne; skrzynia biegów, przek adnia nap du kosy, b ben m ockarni Przek adnia rotacyjna AGRIFARM GEAR 80W-90, AGRIFARM GEAR LS 90 TERRA TRAC: przek adnia, ko o nap dowe przek adni, AGRIFARM GEAR LS 90 piasty kó przednich Ko a z bate, przek adnie aƒcuchowe DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Uk ad hydrauliczny sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIN MR 20 Uk ad hydrauliczny, hydrostatyczny nap d jezdny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 12

13 CLAAS ATLES 926/936 Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, skrzynia wa ka AGRIFARM STOU MC 10W-40, odbioru mocy Zwolnice, oê przednia, przek adnia koƒcowa AGRIFARM GEAR LS 90 ARES 800/600/500 Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, AGRIFARM STOU MC 10W-40, CELTIS 400 (wszystkie) skrzynia wa ka odbioru mocy Zwolnice, oê przednia, przek adnia koƒcowa AGRIFARM GEAR LS 90 PALES Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, zwolnice AGRIFARM STOU MC 10W-40, DIONIS FRUCTUS OÊ przednia, przek adnia g ówna AGRIFARM GEAR LS 90 AXION 820, 840 Uk ad przek adniowo-hydrauliczny, WOM AGRIFARM STOU MC 10W-40 OÊ przednia, przek adnia redukcyjna AGRIFARM GEAR LS 90 Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS CIÑGNIK ROLNICZY Silnik TITAN CARGO MAXX 10W-40, AXION 820, 840 AGRIFARM MOT 15W-40 CMATIC Przek adnia CMATIC AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 Uk ad hydrauliczny, WOM OÊ przednia, przek adnia redukcyjna AGRIFARM GEAR LS 90 Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH GÑSIENICOWY Przek adnia, przek adnie boczne TITAN UTTO TO - 4 SAE 30 CHALLENGER 35-95E Uk ad hydrauliczny TITAN HYD 1030 Uk ad jezdny gàsienicowy ko a prowadzàce, napinajàce, TITAN UTTO TO - 4 SAE 30 nap dzajàce, SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 JAGUAR , Przek adnia rozdzielajàca AGRIFARM GEAR LS Skrzynia biegów, system nap du osi kierujàcej Class 4 track, AGRIFARM GEAR 80W-90 zwolnice, przek adnia wentylatora Nap dzana oê kierowana, przek adnia ró nicowa AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Centralne smarowanie AGRIFARM HITEC 2, RENOLIT LZR 2H 13

14 CLAAS ADOWACZ SAMOBIE NY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 RANGER TARGO Nap d AGRIFARM GEAR LS 90 Osie AGRIFARM GEAR LS 90 Przek adnia g ówna (standard, Powershift) TITAN ATF 3000 Uk ad hydrauliczny RENOLIN MR 68 MC, TITAN HYD MR 530 MC PRASA KOSTKUJÑCA Dolna przek adnia kàtowa RENOLIN CLP 320 QUADRANT 1200 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Przek adnia g ówna RENOLIN PG 460 DEUTZ - FAHR KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40, 4040, 4045, 4065, 4075, TITAN SUPERSYN 5W-50* 4080, 4090, 5530 Skrzynia biegów AGRIFARM GEAR 80W-90, AGRIFARM STOU 10W-40 MC PRO Przek adnie boczne, przek adnia b bna m ockarni AGRIFARM GEAR 80W-90, AGRIFARM GEAR LS 90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-40 aƒcuchy DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 ** *tylko dla serii 4075H/HTS od nr 6936 (powy ej 1996 r.) **tylko dla serii 4075; 240 KM KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, 5670, 5680, 5690 AGRIFARM MOT 15W-40 Skrzynia biegów AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnie boczne, przek adnia b bna m ockarni AGRIFARM GEAR 80W-90, AGRIFARM GEAR LS 90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 aƒcuchy DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 AGROTRON, Skrzynia przek adniowa, hydraulika, uk ad kierowania, AGRIFARM STOU MC 10W-40 AGROCOMPACT, przedni WOM AGROKID, Zwolnice, przek adnie planetarne - boczne, AGRIFARM STOU 10W-30 MC*, AGROPLUS przednia oê nap dowa - mechanizm ró nicowy AGRIFARM GEAR LS 90** Uk ady: hamulcowy i w àczania sprz g a TITAN ATF 3000 / oê CARRARO, TITAN ZH 4300 B / oê ZF, *Agrokid, Agrocompact, Agroplus **Agrotron, Agrostar 14

15 DEUTZ - FAHR CIÑGNIK ROLNICZY Silnik TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 AGROTRON 265 MK 3 Uk ad przek adniowo-hydrauliczny, WOM AGRIFARM STOU MC 10W-40 Mechanizm róênicowy przód, przek adnie redukcyjne: AGRIFARM GEAR LS 90 przód, ty (4x4) Uk ady: hamulcowy i w àczania sprz g a TITAN ZH 4300 B / oê ZF (zamiennik Pentosinu CHF 11 S) AGROSTAR 6.71, 6.81, 8.31 Skrzynia przek adniowa, hydraulika, uk ad kierowania, AGRIFARM STOU MC 10W-30 oê tylna, przedni WOM Zwolnice, przek adnie planetarne - boczne AGRIFARM GEAR 80W-90 Przednia oê nap dowa - mechanizm ró nicowy AGRIFARM GEAR LS 90 FENDT CIÑGNIK ROLNICZY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, FAVORIT 816, 818, AGRIFARM MOT 15W , 824 Przek adnia hydrokinetyczna AGRIFARM STOU MC 10W-40 Skrzynia biegów i mechanizm ró nicowy AGRIFARM STOU MC 10W-40 Nap dy osi, przednia oê, piasta, wa przedni, wa y podnoszenia AGRIFARM GEAR LS 90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-30 Uk ad wspomagania sprz g a i hamulców TITAN ZH 4300 B (Zamiennik Pentosin CHF 11 S) UWAGA: FARMER 200, 300, (500 tylko hamulce) - MAINTAIN DOT 4, 815, 817, 818, 820 AGRIFARM STOU MC 10W-40 VARIO Skrzynia biegów CVT i Vario, WOM AGRIFARM STOU MC 10W-40 Nap dy osi, przednia oê mechanizm ró nicowy, piasta, AGRIFARM GEAR LS 90 wa przedni, wa y podnoszenia, zwolnice: przednia, tylna Zwolnica przek adnia redukcyjna ty / Stummel / AGRIFARM GEAR 85W-140 (818 Vario 729 i 820 Vario 731) Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-30, AGRIFARM STOU MC 10W-40 Uk ad wspomagania sprz g a i hamulców TITAN ZH 4300 B (Zamiennik Pentosin CHF 11 S) TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 FENDT 5180 E Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, TITAN GEAR HYP SAE 90 seria dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu (odpowiednik MF 7240) wy adowczego Zbiornik hydrauliki zewn trznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 hydrostatycznej (uk ad) Przek adnia sto kowa nape niania zbiornika, górna przek adnia AGRIFARM HITEC 2 sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic AGRIFARM MOT 15W-40 Zbiornik obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 15

16 JCB ADOWACZ SAMOBIE NY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 3CX 217 Skrzynia biegów, Powershift, Synchro Shuttle TITAN UTTO TO-4 10W OÊ przednia, obudowa piasty AGRIFARM STOU MC 10W-40 OÊ tylna, obudowa piasty AGRIFARM STOU MC 10W-40 Uk ad hydrauliczny RENOLIN MR 15 KLEINE KOMBAJN Silnik AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 DO ZBIORU BURAKÓW Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Smarowanie wysi gnika teleskopowego RENOLIT MO2 MANITOU ADOWARKA MT 840 CP Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 Skrzynia przek adniowa TITAN UTTO TO-4 30 Mechanizm ró nicowy osi przedniej AGRIFARM UTTO PLUS Zwolnice przednie AGRIFARM GEAR LS 90 Mechanizm ró nicowy osi ty AGRIFARM UTTO PLUS Zwolnice tylne AGRIFARM GEAR LS 90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Smarowanie wysi gnika teleskopowego RENOLIT MO2 Przeguby z pierêcieniami RENOLIT MO2 Uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS MASSEY FERGUSON KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM STOU MC 10W-40, 30/32/34/36/38/40 AGRIFARM MOT 10W-40 RS MF 7200 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Przek adnia AGRIFARM GEAR 80W-90 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 MF 7260 Beta Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, AGRIFARM GEAR 80W-90 seria nr dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu (odpowiednik Fendt 5270C) wy adowczego MF 7260 AL- 4 Beta Zbiornik hydrauliki zewn trznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 seria nr hydrostatycznej (uk ad) (odpowiednik Fendt 5270C AL) Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, AGRIFARM HITEC 2 MF 7270 Beta górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu seria nr wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew (odpowiednik Fendt 6300 C) Wsporniki zewn trzne ram gàsienic* AGRIFARM MOT 10W-40 MF 7270 AL- 4 Beta Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 seria nr (odpowiednik Fendt 6300C AL) *dotyczy MF 7260 Beta - MF 7270 Beta KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, MF 7244 ACTIVA AGRIFARM MOT 15W-40 seria nr Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, AGRIFARM GEAR 80W-90 (odpowiednik Fendt 5220E) dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu MF 7245 ACTIVA wy adowczego seria nr Zbiornik hydrauliki zewn trznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 (odpowiednik Fendt 5250E) hydrostatycznej (uk ad) MF 7246 ACTIVA Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, AGRIFARM HITEC 2 seria nr (odpowiednik Fendt 6250E) górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic AGRIFARM MOT 15W-40 Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 16

17 MASSEY FERGUSON KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 Massey Ferguson Skrzynia biegów, obudowa sprz g a do silnika olejowego, AGRIFARM GEAR 80W-90 CENTORA 7280 zwolnice (odpowiednik Fendt 8370P) Przystawka nap du listwy no a, o ysko zawieszenia wahliwego AGRIFARM HITEC 2 Massey Ferguson ko a nap dowego CENTORA 7282 Zbiornik hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 (odpowiednik Fendt 8400P) Punkty smarowania i powierzchnie Êlizgowe AGRIFARM HITEC 2 aƒcuchy i ci g a AGRIFARM GEAR 80W-90 ZESPÓ NIWNY Przystawka nap du listwy no a AGRIFARM HITEC 2 PowerFlow Punkty smarowania i powierzchnie Êlizgowe AGRIFARM HITEC 2 aƒcuchy i ci g a AGRIFARM GEAR 80W-90 ZESPÓ NIWNY Rama nap du ostrza, skrzynia przek adni bezstopniowej AGRIFARM HITEC , 4.80, 5.40, nagarniacza, przeguby uniwersalne, obudowa nap du no a, 6.00, 6.60, 7.60 rami przek adni bezstopniowej nagarniacza aƒcuchy (olejenie) AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, Massey Ferguson 7245 S AGRIFARM MOT 15W-40 seria nr Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice AGRIFARM GEAR 80W90 (odpowiednik Fendt 5250 L) Dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu AGRIFARM GEAR 80W90 Massey Ferguson 7245 S AL wy adowczego seria nr Zbiornik hydrauliki zewn trznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 (odpowiednik Fendt 5250 AL) hydrostatycznej (uk ad) Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika AGRIFARM HITEC 2 Przek adnia kàtowa rozrzutnika plew AGRIFARM HITEC 2 Wsporniki zewn trzne ram gàsienic AGRIFARM MOT 15W-40 Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 Massey Ferguson 7247 S Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu róênicowego, zwolnice AGRIFARM GEAR 80W-90 seria nr Dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu AGRIFARM GEAR 80W-90 (odpowiednik Fendt 6270 L) wy adowczego Zbiornik hydrauliki zewnt rznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 hydrostatycznej (uk ad) Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, AGRIFARM HITEC 2 górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego Przek adnia kàtowa rozrzutnika plew AGRIFARM HITEC 2 Wsporniki zewn trzne ram gàsienic AGRIFARM MOT 10W-40 Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 Massey Ferguson 9895 Przek adnia, (odpowiednik Fendt 9460 R) AGRIFARM UTTO LN Przek adnia nap du rotora TITAN GEAR HYP SAE 90 PrzenoÊnik pochy y AGRIFARM GEAR 80W-90 Zwolnice AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczny: z klasycznà osià tylnà; z nap dem, na ko a osi tylnej AGRIFARM UTTO LN 17

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM)

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM) KLASA LEPKOŚCI Klasa lepkości będąca miarą zdolności płynięcia oleju jest jednym z najważniejszych czynników podczas dobierania oleju silnikowego. Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (ang. Society of

Bardziej szczegółowo

PRACE ZIEMNE & TRANSPORT 2-3

PRACE ZIEMNE & TRANSPORT 2-3 E X P E R T S I N L U B R I C A N T S PRACE ZIEMNE 2-3 PRACE ZIEMNE Od ponad 40 lat świat kręci się z Ruch jest dla nas wszystkim. Od 1971r. produkujemy i sprzedajemy najwyższej jakości smary i układy

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

4/2014. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze. Przyczepy rolnicze. Opony do maszyn rolniczych. www.agro-expert.

4/2014. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze. Przyczepy rolnicze. Opony do maszyn rolniczych. www.agro-expert. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze Przyczepy rolnicze Opony do maszyn rolniczych Koniec patenciarzy? olak ma na wszystko patent. Wystarczy kupić hektar ziemi, zaorać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Broszura produktów ogólnych

Broszura produktów ogólnych Broszura produktów ogólnych www.renold.com 2 I Ogólne Produkty Renolda Produkty Renold Wyjątkowa jakość i wydajność Wiodąca technologia Renold zapewnia praktyczne i ekonomiczne rozwiązania, łączące w sobie

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo