Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012"

Transkrypt

1 Ârodki smarne dla rolnictwa

2 Oleje i smary dla rolnictwa Od wielu lat firma Fuchs dostarcza Êrodki smarne producentom silników, przek adni i hydrauliki - jako doêwiadczony, niezale ny producent Êrodków smarnych koncentrujemy si wy àcznie na produktach najwy szej jakoêci. Dzi ki znajomoêci wymagaƒ technicznych zawsze oferujemy najbardziej wydajne produkty, dopasowane do ka dej maszyny, mogàce pracowaç o ka dej porze roku. W naszej ofercie znajdujà si smary do o ysk pojazdów i maszyn, oleje hydrauliczne do najró niejszych zastosowaƒ, oleje silnikowe i przek adniowe do wszystkich pojazdów w gospodarstwie pracujàcych w ci kich warunkach polowych. Oleje i smary >> 2

3 Spis treêci OLEJE I SMARY DLA ROLNICTWA 4 OLEJE I SMARY DLA ROLNICTWA TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH 8 JOHN DEERE 9 NEW HOL L AND 10 CAS E 11 CL AAS 12 DEUTZ F AHR 14 FENDT 15 JCB 16 KLEINE 16 MANITOU 16 MASSEY FERGUSON 16 ZETOR 18 FARMER 18 HOL MER 18 ROPA 18 SAME 19 L AMBORGHINI 19 McCORMICK 19 PRONAR NAREW 19 URS US 20 BOBCAT 20 VALTRA 20 KUBOTA 21 TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH WYKAZ ZAMIENNIKÓW 22 WYKAZ ZAMIENNIKÓW 3

4 Oleje i smary dla rolnictwa specyfikacje dopuszczenia rekomendacje AGRIFARM MOT Ca oroczny olej silnikowy kategorii SHPD ACEA E7 VOLVO VDS-3 15W-40 z wyd u onymi okresami pomi dzy wymianami API CI-4 CUMMINS CES / do silników Diesla z i bez turbodo adowania GLOBAL DHD-1 /2/6/7/8, ALLISON C-4 w ciàgnikach i maszynach rolniczych, które CAT ECF-1a/ECF-2 RENAULT RLD/RLD-2 stawiajà wysokie wymagania ze wzgl du DEUTZ DQC III MAN M 3275, CAT TO-2 na czystoêç silnika i okresy obs ugi. MACK EO-M PLUS MTU DDC Typ-2 DAF, IVECO CLASSE T2 E7 NH 330 H CASE MS 1121 STEYR A-201 AGRIFARM MOT Najwy szej jakoêci olej silnikowy typu SHPD JASO DH-1 ALLISON C-4, CAT ECF-2 10W-40 (Super High Performance Diesel) ograniczajàcy ACEA E7 CUMMINS CES / zu ycie paliwa przeznaczony do silników Diesla API CI-4 /2/6/7/8, MAN M w maszynach rolniczych. GLOBAL DHD-1 MTU DDC Typ-2 DEUTZ DQC III MACK EO-M Plus DAF, RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3 AGRIFARM STOU MC Wielofunkcyjny olej lekkiego biegu MC SAE J300: SAE 10W-30 AFNOR NFE HV 10W-30 (STOU / MFO) do zastosowania w silnikach, SAE J306: SAE 75W-80 DIN : HVLP (-D) skrzynkach biegów, hamulcach i sprz g ach API CG-4 ACEA E3, ALLISON C-4 mokrych, uk adach hydraulicznych i sprz g ach API GL-4 CNH MAT 3505/ hydraulicznych ciàgników i pozosta ych maszyn DEUTZ DQC I 3509/3525/3526 rolniczych. ZF TE-ML 06B, 06F, 07B CASE MS 1207/1209/ 1210/1230 FORD M2C 48-C3, M2C 86-B, M2C 134-D M2C 159-B/C JOHN DEERE JDM J20 C NH /2/3 NH 410 B, NH 420 A Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1139/ 1143/1144) ZF TE-ML 06A, 06C AGRIFARM STOU Wielofunkcyjny olej lekkiego biegu (STOU/MFO) SAE 10W-30, SAE J W-30 do zastosowania w silnikach, skrzynkach biegów, API CD/CE/SF/SG hamulcach i sprz g ach mokrych w uk adach API GL-4, STOU/MFO, hydraulicznych ciàgników i maszyn rolniczych. UTTO, TOU, DIN HVPL(D) AGRIFARM STOU MC Wielofunkcyjny olej typu SHPD (STOU/MFO) SAE J300: SAE 10W-40 API GL-5 w ciàgnikach* 10W-40 najnowszej generacji na bazie najnowoczeêniejszej SAE J306: SAE 75W-90 ACEA E3, MAN 271 technologii MC i specjalnych dodatków. API CG-4 AFNOR NFE HV, Do stosowania w silnikach, skrzynkach biegów, API GL-4 ALLISON C-4, CASE hamulcach mokrych, uk adach hydraulicznych DEUTZ DQC I MS 1207, 1209, 1210, w ciàgnikach, kombajnach zbo owych, FENDT KDM , CNH MAT 3505, jak równie w mechanizmach ró nicowych ZF TE-ML 06B, 06F, 07B 3509, 3525, 3526 z blokadà przek adni w maszynach rolniczych. DIN : HVLP (-D) FNHA 2C , FORD M2C48-C3, M2C-86 B, M2C134-D, M2C159 B/C, John Deere JDM J 20 C, New Holland /2/3, NH030C, NH330G, HN330H, NH410B, NH420A, NH 526C, Massey Ferguson CMS M 1145 (1135 / 1139 / 1143 / 1144) ZF TE-ML 06A, 06C, 06L * z wyjàtkiem HOLMER 4

5 Oleje i smary dla rolnictwa specyfikacje dopuszczenia rekomendacje AGRIFARM STOU MC PRO Wielofunkcyjny olej typu SHPD (STOU/MFO) SAE J300, SAE 10W-40 ACEA E7 (E5/E3), E4 10W-40 najnowszej generacji na bazie najnowoczeêniejszej SAE J306, SAE 75W-90 API CI-4, API GL-3/GL-4/ technologii MC i specjalnych dodatków. Do sto- DEUTZ DQC III API GL5 w ciàgnikach* sowania w silnikach, skrzynkach biegów, MAN 3275, ALLISON C-4 hamulcach mokrych, uk adach hydraulicznych AFNOR NFE HV w ciàgnikach, kombajnach zbo owych, jak równie CASE MS 1207, 1209, w mechanizmach ró nicowych z blokadà 1210, 1230, CNH MAT przek adni w maszynach rolniczych. 3505, 3509, 3525, 3526 DIN : HVLP (-D) FNHA 2C , FORD M2C48-C3, M2C-86 B, M2C134-D, M2C 159 B/C John Deere JDM J 20 C New Holland /2/3 NH030C, NH330G, HN330H, NH410B, NH420A, NH 526C Massey Ferguson CMS 1145 (M 1135 / 1139 / 1143 / 1144) ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B * za wyjàtkiem HOLMER OLEJE I SMARY DLA ROLNICTWA TITAN CARGO MAXX Najwy szej jakoêci olej silnikowy na bazie ACEA E9/E7/E6 CUMMINS CES W-40 technologii syntetycznej, przeznaczony API CI-4, MAN DAF do wysokoobcià onych silników Diesla M 3477/M MAN M 3277 CRT z systemami oczyszczania spalin. Opracowany MB APPROVAL specjalnie dla nowoczesnych, turbodo adowa / nych silników z filtrami czàstek sta ych. CATERPILLAR ECF-1-a DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-M PLUS MTU DDC Type 3/3.1 RENAULT RXD /RGD VOITH - RETARDER VOLVO VDS -3/CNG AGRIFARM MOT Wielosezonowy olej do silników z zap onem API CF-4/SG SAE 15W-50 samoczynnym i iskrowym. Zalecany do smarowania silników ciàgników rolniczych, samochodów ci arowych, osobowych, maszyn drogowych i budowlanych. AGRIFARM GEAR LS Specjalny olej przek adniowy EP do przek adni API GL-5 NH 520B SAE 90 osiowych z blokadà mechanizmu ró nicowego SDFG OP 1705 LS w maszynach rolniczych. ZF TE-ML 05C/12C/16E AGRIFARM GEAR Wielosezonowy olej przek adniowy do zsynchro- API GL-4/ GL-5 MIL-L-2105 D 80W-90 nizowanych i niezsynchronizowanych skrzynek ZF TE-ML 05A, 21A STEYR B-101 biegów, jak równie przek adni g ównych, NH 520A skrzynek rozdzielczych i przystawek odbioru mocy w maszynach rolniczych. AGRIFARM GEAR Wielosezonowy olej przek adniowy do zsynchro- API GL-4/ GL-5 MIL-L-2105 D 85W-140 nizowanych i niezsynchronizowanych skrzynek ZF TE-ML 05A, 21A biegów, jak równie przek adni g ównych, skrzynek rozdzielczych i przystawek odbioru mocy w maszynach rolniczych. Olej przek adniowo-hydrauliczny do uk adów API GL-4 AGCO Powerfluid 821 XL ze zintegrowanymi hamulcami i sprz g ami SAE J300: 15W-30 AGCO Q-186 (Whitefarm) mokrymi w maszynach rolniczych. SAE J306: 75W-80 ALLISON C-4, CASE MS ZF TE-ML 03E, 05F, 1230, 1210, 1209, 1207, 17E, 21F 1206, CLAAS/LANDINI/ SAME-Transmission CNH MAT 3525, 3526, 3510, 3509, 3506, 3505 FNHA-2-C / FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1141/1143) NH 410 B, SDFG OT 1891 A ZF TE-ML 06K 5

6 Oleje i smary dla rolnictwa specyfikacje dopuszczenia rekomendacje AGRIFARM UTTO LN Olej przek adniowo-hydrauliczny do bardzo API GL-4 AGCO Powerfluid 821 XL obcià onych hamulców mokrych oraz uk adów SAE J300: SAE 20W-30 AGCO Q-186 (Whitefarm) hydraulicznych w ciàgnikach rolniczych. SAE J306: SAE 80W-85 ALLISON C-4, CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT3505, 3506, 3509, 3510, 3525, 3526 FNHA-2-C / FORD M2C48C3, ESN M2C86-B/C FORD M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, Massey Ferguson CMS, M 1141/ 1135, CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission / DEUTZ-FAHR, FENDT (nie Vario) TITAN UTTO PLUS Najwy szej jakoêci olej do osi, przek adni SAE J300: 5W-30 CASE MS 1207/1209/1210 5W-30 i uk adów hydraulicznych w maszynach SAE J306: 80 FORD M2C86-C rolniczych i budowlanych wyposa onych FORD M2C134-D w uk ady mokrych hamulców i blokad JDM J 20 C/D; JDM J 14 mechanizmu ró nicowego KOMATSU KES KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS 1135 / 1143 STEYR VOLVO WB 101 AGRIFARM HYDRATEC Hydrauliczny olej smarujàcy EP z wysokim HVLP ISO : HV CASE MS 1230, NH 646 H HVI 46 wskaênikiem lepkoêci. DIN HVLP SDFG HV Cincinnati Milacron DENISON HF0 Vickers US Steel Bosch Rexroth AGRIFARM HYDRO VG WysokojakoÊciowe oleje hydrauliczne klasy HLP DIN , 46, 68,100 i smarnej CLP. Zastosowanie: uk ady hydrauliczne DIN , pracujàce przy wysokich ciênieniach, mechanizmy FZG A/8, 3/90 i o yska, gdzie wyst pujà du e naciski wyma- wg. DIN gajàce olejów o w aêciwoêciach EP. AGRIFARM HITEC 2 Uniwersalny smar na bazie myd a litowego KP2P-20 przeznaczony do trwa ego smarowania. Bardzo ISO L-X-BEEB 2 odporny na starzenie zarówno termiczne, jak i mechaniczne, wysokoodporny na obcià enia, atwy w przet aczaniu, wodoodporny. Zapewnia doskona à ochron przed korozjà. TITAN ATF 3000 Olej typu ATF klasy DEXRON II-D do wszystkich MAN 339 TYP V1 DEXRON II (D) automatycznych przek adni w pojazdach MAN 339 TYP Z1 ALLISON C-4 u ytkowych i maszynach rolniczych. MB-APPROVAL BMW VOITH X BMW (G 607) BMW ZF TE-ML 02F, 03D, CAT TO-2 04D, 14A, 17C FORD MERCON, M2C185-A, M2C138-CJ, M2C166-H, M2C9010-A OPEL OPEL RENK-DOROMAT VOLVO, VW ZF TE-ML 09, 11A 6

7 Oleje i smary dla rolnictwa specyfikacje dopuszczenia rekomendacje TITAN UTTO TO - 4 Specjalny olej przek adniowy do przek adni API GL-4 ALLISON C-4 SAE 30 manualnych w maszynach rolniczych CAT TO-4 (SAE 10W oraz 30) i budowlanych. ZF TE-ML 03C, 07F DANA KOMATSU KES EATON RENOLIN MR grupa Oleje RENOLIN MR sà wielofunkcyjnymi olejami smarowymi przeznaczonymi do pracy przy wysokich obcià eniach, produkowanymi na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych. Zawierajà one dodatki uszlachetniajàce poprawiajàce zdolnoêç ochrony przeciwkorozyjnej, odpornoêci na starzenie, zdolnoêç rozpuszczania i wynoszenia szlamów, jak równie poprawiajàce warunki pracy w obszarze tarcia mieszanego, obni ajàce zu ycie Êcierne, zwi kszajàce zdolnoêç przenoszenia wysokich obcià eƒ. OLEJE I SMARY DLA ROLNICTWA TITAN ZH 4300 B W pe ni syntetyczny, wysokiej jakoêci olej MAN M 3289 BMW do centralnych uk adów hydraulicznych. BMW BMW CHRYSLER MS-11655b FORD M2C204-A OPEL OPEL , PSA S , VOLVO VW TL (G /A7/A8/G ) TITAN ZH LHM PLUS Specjalny olej przeznaczony do uk adów ISO 7308, CASE, NH 610 A hydraulicznych i hydraulicznych systemów BMW hamulcowych. MASSEY FERGUSON PSA B FIAT IVECO SDFG OF1611S RENOLIT FLM 2 Uniwersalny, wysokowydajny smar do wysokoobcià onych po àczeƒ oraz piast kó. Szczególnie zalecany do maszyn i pojazdów pracujàcych w bardzo trudnych warunkach, -30 do +140 C. RENOLIT MO2 Wielofunkcyjny smar litowy z dwusiarczkiem molibdenu. Zapewnia bardzo dobrà ochron przed zu yciem Êciernym. Charakteryzuje si d ugà ywotnoêcià i wysokà stabilnoêcià mechanicznà, -25 do +130 C. RENOLIT SO-GFO 35 P ynny smar przek adniowy na bazie myd a sodowego. Opracowany specjalnie dla przek adni zamkni tych, które nie sà olejoszczelne. Zastosowanie: wysokoobcià one przek adnie, motoreduktory, sprz g a z bate, w których wyst pujà wysokie naciski powierzchniowe oraz du y udzia tarcia Êlizgowego, -30 do +80 C. ANTICORIT MR 20 Olej o w asnoêciach antykorozyjnych i konserwujàcych, przeznaczony do docierania i konserwacji silników spalinowych. DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Ârodek o wysokiej przyczepnoêci, który po odparowaniu tworzy suchy film smarny nie wià àcy py u. Do smarowania otwartych przek adni, lin, prowadnic oraz aƒcuchów np. w maszynach rolniczych. MAINTAIN DOT 4 Wysokowydajny p yn hamulcowy. DOT-4 FORD M6C 9103-A, M6C 62-A, NH 800 A OPEL D ugotrwale dzia ajàcy przeciw zamarzaniu, ASTM D /4985 BMW N chroniàcy przed korozjà Êrodek do wszystkich AFNOR NF R BOMAG uk adów ch odzenia silników spalinowych. BS 6580:1982 LIEBHERR TLV 035/ BUNDESWEHR TL TLV A -0038, SAE J1034 OPEL/GM B DEUTZ TR VW TL 774-C (G 11) JENBACHER TA , MAN 324 NF MAN 324 NF PRITARDER MB-APPROVAL MTU MTL 5048, MWM TR , PN-C 40007:2000, VOITH TURBO

8 Tabele doboru Êrodków smarnych dla maszyn rolniczych Ârodki smarne >> 8

9 JOHN DEERE KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 CWS 1450, 1550 Przek adnia AGRIFARM GEAR 85W-140 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W , 1174, 1177, Przek adnia manualna; redukcyjna AGRIFARM GEAR 85W Hydro/4, Uk ad hydrauliczny i kierowniczy AGRIFARM HYDRATEC HVI 46, 1188 Hydro/4 TITAN ATF 3000* Uk ad hydrostatyczny nap du jazdy * modele 1166, 1174, 1177 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40, 2054, 2056, 2058, 2064, AGRIFARM STOU MC 10W , 2256, 2264, 2266 Skrzynia biegów, zwolnice, przek adnie redukcyjne AGRIFARM GEAR 85W-140 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-40 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W , 9540, 9560, Przek adnia poêrednia silnika lub za àczajàca m ockarnie, AGRIFARM STOU MC 10W , 9640, 9660, poêrednia sieczkarni 9680 WTS i CWS Skrzynia biegów AGRIFARM GEAR 80W-90 Zwolnice, nap d zwrotny przenoênika pochylnego, nap d b bna AGRIFARM GEAR LS 90 m ócàcego, g ówny wa poêredni i za adowczy, przenoênik Êlimakowy 6000, 6010, 6110, Uk ad hydrauliczno-przek adniowy 6210, 6310, 6410 Przek adnia przedniej osi Zwolnice AGRIFARM GEAR LS , 6520, 6620, Uk ad hydrauliczno-przek adniowy 6820, 6920, 6920S Zwolnice AGRIFARM GEAR LS 90 Przek adnia przedniej osi TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH CIÑGNIK ROLNICZY Silnik AGRIFARM STOU MC 10W-40, 6530, 6630, 6830, 6930 AGRIFARM MOT 15W-40 Przek adnia AutoCommand CVT AGRIFARM STOU MC 10W-40 OÊ tylna AGRIFARM GEAR 85W-140 OÊ nap du na 4 ko a lub oê nap du na 4 ko a z niezale nym AGRIFARM GEAR 80W-90, zawieszeniem 20, 25, 29, mechanizm ró nicowy, AGRIFARM GEAR 85W-140 piasty kó - przednia oê bez hamulców OÊ nap du na 4 ko a lub oê nap du na 4 ko a z niezale nym AGRIFARM GEAR LS 90 zawieszeniem 20, 25, 29, piasty kó - przednia oê z hamulcami Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-40 Nap d przedniego WOM AGRIFARM STOU 10W-30 MC 9

10 JOHN DEERE CIÑGNIK ROLNICZY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40*, 8020, 8120 do 8520 AGRIFARM MOT 15W-40 Uk ad przek adniowy i hydrauliczny Przek adnia g ówna, przek adnia kó przednich Piasty mechanicznego nap du na 4 ko a *seria 8100 DO , 8200, 8300, 8400 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy Przedni nap d mechaniczny i zwolnice AGRIFARM GEAR LS , 9430, 9530, 9630 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy ADOWACZ Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 TELESKOPOWY Uk ad hydrauliczno-przek adniowy 3200, 3400 SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W , 6710, 6810, 6910 Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Mechaniczna skrzynia biegów, zwolnice, przek adnia boczna AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnia aƒcuchowa RENOLIT SO-GFO 35 SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W , 6750, 6850, 6950 Przek adnia AGRIFARM GEAR 85W-140 Uk ad hydrauliczno-przek adniowy SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W , 5730, 5820, 5830 Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny TITAN ATF 3000 Mechaniczna skrzynia biegów AGRIFARM GEAR 85W-140, AGRIFARM GEAR 80W-90 Zwolnice, przek adnia boczna AGRIFARM GEAR 85W-140, AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnia aƒcuchowa RENOLIT SO-GFO 35 NEW HOLLAND KOMBAJNY ZBO OWE Silnik AGRIFARM STOU MC 10W-40, SERIA: TX,TC, TC 5000, AGRIFARM MOT 15W-40 CX, CS, CSX, CR LAVERDA Przek adnie AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 aƒcuchy DUOTAC ZAHNRADSPRAY CIÑGNIKI ROLNICZE Silnik AGRIFARM STOU 10W-40 MC PRO, Seria: L, TL, TLA, TDD, AGRIFARM MOT 15W-40 TS, TNN, TND-A, TM, Skrzynia biegów, tylny most, uk ad hydrauliczno-przek adniowy T 6000, T 7000 Przedni most i zwolnice Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS (seria: TND/S, TNF, TK, TM, TVT, TSA, TL-A, TNFA, TS, TL, TDD, T 6000) 10

11 NEW HOLLAND CIÑGNIK ROLNICZY Silnik CR AGRIFARM MOT 15W-40 T 7500, T Przek adnia CVT AutoCommand AGRIFARM STOU 10W-40 MC PRO Mechanizm ró nicowy przód AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnia redukcyjna przednia plus hamulce Przek adnia redukcyjna przednia bez hamulców AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnia redukcyjna tylna AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczny plus uk ad kierowniczy AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS CIÑGNIK ROLNICZY Silnik CR AGRIFARM MOT 10W-40 Seria: TG, TG 210, TG 230, Uk ad hydrauliczno-przek adniowy TG 255, TG 285 Mechanizm ró nicowy, przek adnia redukcyjna - przód, AGRIFARM GEAR LS 90, T 8000, zwolnice - przód AGRIFARM GEAR 85W LS (do ciàgników o mocy pow. 200 KM zaleca si olej SAE 85W-140) Zwolnice ty AGRIFARM GEAR LS 90, ADOWARKA Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 TELESKOPOWA Przednia i tylna oê, zwolnice i przek adnia poêrednia AGRIFARM GEAR LS 90 Seria: LM, LM A, Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 LM 5000 PRASA ZWIJAJÑCA Przek adnia AGRIFARM GEAR 80W /59 30, 644/59 50, Wa ek przegubowy i punkty smarowania AGRIFARM HITEC 2, 648/59 50, 654/59 80, RENOLIT FLM-2 658/59 80, BR 6000 Centralne smarowanie RENOLIN B 15 PRASA KOSTKUJÑCA Przek adnie AGRIFARM GEAR 80W-90 Seria: D, BB, BB-A Wa przegubowy i punkty smarowania AGRIFARM HITEC 2 Smarowanie centralne RENOLIN B 15 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W , 1900, 1905, 2205, Mechaniczna skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM GEAR 80W , FX 28, 38, 48, Uk ad hydrauliczno-hydrostatyczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 FR 9000 Przek adnie kàtowe AGRIFARM GEAR 80W-90 CASE KOMBAJN ZBO OWY 1680 Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 Przek adnia g ówna, hydraulika, zwolnice AGRIFARM STOU MC 10W-40 Skrzynia przek adniowa wentylatora i przenoênika pochy ego AGRIFARM GEAR 85W-140 Skrzynia przek adni dolnego urzàdzenia wy adowczego AGRIFARM GEAR 85W-140 Skrzynia przek adni b bna i rozdrabniacza s omy AGRIFARM STOU MC 10W-40 11

12 CASE MAGNUM 180, 200, 220, Uk ad hydrauliczno-przek adniowy 240, 270, 7130, 7140, Przek adnia przedniego mostu, zwolnice AGRIFARM GEAR LS 90, 7240, 7250 AGRIFARM GEAR 85W LS koncentrat CLAAS KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 MEGA 202 I/II, 203 I/II Konserwacja silnika ANTICORIT MR 20 - silnik OM 366A Skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM GEAR 80W-90, MEGA 204 I/II, 208 I/II AGRIFARM GEAR LS 90 - silnik MB OM 336LA Nap dzana oê kierowana Class 4 Track AGRIFARM GEAR 80W-90 MEGA 218 I/II Nap d kosy przyrzàdu niwnego AGRIFARM GEAR 80W-90 - silnik MB OM 441A Uk ad hydrauliczny, hydrostatyczny nap d jezdny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Swobodnie poruszajàce si ko a z bate DUOTAC ZAHNRAD SPRAY B ben m ockarni, dwustopniowa przek adnia regulacyjna RENOLIN CLP 460 Uk ad hydrauliczny sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIN MR 20 KOMBAJN ZBO OWY Silnik TITAN CARGO MAXX 10W-40 MEGA 204 II, 208 II, Konserwacja silnika ANTICORIT MR , (360-MB 228.5) Skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM GEAR 80W-90, - silnik MB OM 906 LA AGRIFARM GEAR LS 90 (MB 228.5) Nap dzana oê kierowana Class 4 Track AGRIFARM GEAR 80W-90 TUCANO Nap d kosy przyrzàdu niwnego AGRIFARM GEAR 80W-90 - silnik MB OM 906 LA, Uk ad hydrauliczny, hydrostatyczny nap d jezdny RENOLIN MR 46 MC 926 LA Swobodnie poruszajàce si ko a z bate DUOTAC ZAHNRAD SPRAY B ben m ockarni, dwustopniowa przek adnia regulacyjna RENOLIN CLP 460 Uk ad hydrauliczny sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIN MR 20 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 DOMINATOR AGRIFARM MOT 10W-40 Skrzynia biegów i zwolnice AGRIFARM GEAR LS 90 Nap d kosy i przyrzàdu niwnego AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczny, hydrostatyczny nap d jezdny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Stalowe aƒcuchy rolkowe, wolnobie ne ko a z bate DUOTAC ZANHRAD SPRAY Wide ki nabierajàce kana u wciàgajàcego RENOLIT FLM-2 Uk ad hydrauliczny sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIT MR 20 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, LEXION , AGRIFARM MOT 15W-40 MEDION Silnik OM 502 LA TITAN CARGO MAXX 10W-40 LEXION 580 (MONTANA) Przek adnie: przek adnia g ówna, przek adnie tylne (2-stopniowe), AGRIFARM GEAR LS 90 planetarne; skrzynia biegów, przek adnia nap du kosy, b ben m ockarni Przek adnia rotacyjna AGRIFARM GEAR 80W-90, AGRIFARM GEAR LS 90 TERRA TRAC: przek adnia, ko o nap dowe przek adni, AGRIFARM GEAR LS 90 piasty kó przednich Ko a z bate, przek adnie aƒcuchowe DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Uk ad hydrauliczny sto u do rzepaku, nap d kos pionowych RENOLIN MR 20 Uk ad hydrauliczny, hydrostatyczny nap d jezdny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 12

13 CLAAS ATLES 926/936 Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, skrzynia wa ka AGRIFARM STOU MC 10W-40, odbioru mocy Zwolnice, oê przednia, przek adnia koƒcowa AGRIFARM GEAR LS 90 ARES 800/600/500 Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, AGRIFARM STOU MC 10W-40, CELTIS 400 (wszystkie) skrzynia wa ka odbioru mocy Zwolnice, oê przednia, przek adnia koƒcowa AGRIFARM GEAR LS 90 PALES Przek adnie: skrzynia biegów, rami podnoênika, zwolnice AGRIFARM STOU MC 10W-40, DIONIS FRUCTUS OÊ przednia, przek adnia g ówna AGRIFARM GEAR LS 90 AXION 820, 840 Uk ad przek adniowo-hydrauliczny, WOM AGRIFARM STOU MC 10W-40 OÊ przednia, przek adnia redukcyjna AGRIFARM GEAR LS 90 Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS CIÑGNIK ROLNICZY Silnik TITAN CARGO MAXX 10W-40, AXION 820, 840 AGRIFARM MOT 15W-40 CMATIC Przek adnia CMATIC AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 Uk ad hydrauliczny, WOM OÊ przednia, przek adnia redukcyjna AGRIFARM GEAR LS 90 Hydrauliczny uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH GÑSIENICOWY Przek adnia, przek adnie boczne TITAN UTTO TO - 4 SAE 30 CHALLENGER 35-95E Uk ad hydrauliczny TITAN HYD 1030 Uk ad jezdny gàsienicowy ko a prowadzàce, napinajàce, TITAN UTTO TO - 4 SAE 30 nap dzajàce, SIECZKARNIA Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 JAGUAR , Przek adnia rozdzielajàca AGRIFARM GEAR LS Skrzynia biegów, system nap du osi kierujàcej Class 4 track, AGRIFARM GEAR 80W-90 zwolnice, przek adnia wentylatora Nap dzana oê kierowana, przek adnia ró nicowa AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Centralne smarowanie AGRIFARM HITEC 2, RENOLIT LZR 2H 13

14 CLAAS ADOWACZ SAMOBIE NY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 RANGER TARGO Nap d AGRIFARM GEAR LS 90 Osie AGRIFARM GEAR LS 90 Przek adnia g ówna (standard, Powershift) TITAN ATF 3000 Uk ad hydrauliczny RENOLIN MR 68 MC, TITAN HYD MR 530 MC PRASA KOSTKUJÑCA Dolna przek adnia kàtowa RENOLIN CLP 320 QUADRANT 1200 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Przek adnia g ówna RENOLIN PG 460 DEUTZ - FAHR KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40, 4040, 4045, 4065, 4075, TITAN SUPERSYN 5W-50* 4080, 4090, 5530 Skrzynia biegów AGRIFARM GEAR 80W-90, AGRIFARM STOU 10W-40 MC PRO Przek adnie boczne, przek adnia b bna m ockarni AGRIFARM GEAR 80W-90, AGRIFARM GEAR LS 90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-40 aƒcuchy DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 ** *tylko dla serii 4075H/HTS od nr 6936 (powy ej 1996 r.) **tylko dla serii 4075; 240 KM KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, 5670, 5680, 5690 AGRIFARM MOT 15W-40 Skrzynia biegów AGRIFARM GEAR 80W-90 Przek adnie boczne, przek adnia b bna m ockarni AGRIFARM GEAR 80W-90, AGRIFARM GEAR LS 90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 aƒcuchy DUOTAC ZAHNRAD SPRAY Uk ad hamulcowy MAINTAIN DOT 4 AGROTRON, Skrzynia przek adniowa, hydraulika, uk ad kierowania, AGRIFARM STOU MC 10W-40 AGROCOMPACT, przedni WOM AGROKID, Zwolnice, przek adnie planetarne - boczne, AGRIFARM STOU 10W-30 MC*, AGROPLUS przednia oê nap dowa - mechanizm ró nicowy AGRIFARM GEAR LS 90** Uk ady: hamulcowy i w àczania sprz g a TITAN ATF 3000 / oê CARRARO, TITAN ZH 4300 B / oê ZF, *Agrokid, Agrocompact, Agroplus **Agrotron, Agrostar 14

15 DEUTZ - FAHR CIÑGNIK ROLNICZY Silnik TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 AGROTRON 265 MK 3 Uk ad przek adniowo-hydrauliczny, WOM AGRIFARM STOU MC 10W-40 Mechanizm róênicowy przód, przek adnie redukcyjne: AGRIFARM GEAR LS 90 przód, ty (4x4) Uk ady: hamulcowy i w àczania sprz g a TITAN ZH 4300 B / oê ZF (zamiennik Pentosinu CHF 11 S) AGROSTAR 6.71, 6.81, 8.31 Skrzynia przek adniowa, hydraulika, uk ad kierowania, AGRIFARM STOU MC 10W-30 oê tylna, przedni WOM Zwolnice, przek adnie planetarne - boczne AGRIFARM GEAR 80W-90 Przednia oê nap dowa - mechanizm ró nicowy AGRIFARM GEAR LS 90 FENDT CIÑGNIK ROLNICZY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, FAVORIT 816, 818, AGRIFARM MOT 15W , 824 Przek adnia hydrokinetyczna AGRIFARM STOU MC 10W-40 Skrzynia biegów i mechanizm ró nicowy AGRIFARM STOU MC 10W-40 Nap dy osi, przednia oê, piasta, wa przedni, wa y podnoszenia AGRIFARM GEAR LS 90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-30 Uk ad wspomagania sprz g a i hamulców TITAN ZH 4300 B (Zamiennik Pentosin CHF 11 S) UWAGA: FARMER 200, 300, (500 tylko hamulce) - MAINTAIN DOT 4, 815, 817, 818, 820 AGRIFARM STOU MC 10W-40 VARIO Skrzynia biegów CVT i Vario, WOM AGRIFARM STOU MC 10W-40 Nap dy osi, przednia oê mechanizm ró nicowy, piasta, AGRIFARM GEAR LS 90 wa przedni, wa y podnoszenia, zwolnice: przednia, tylna Zwolnica przek adnia redukcyjna ty / Stummel / AGRIFARM GEAR 85W-140 (818 Vario 729 i 820 Vario 731) Uk ad hydrauliczny AGRIFARM STOU MC 10W-30, AGRIFARM STOU MC 10W-40 Uk ad wspomagania sprz g a i hamulców TITAN ZH 4300 B (Zamiennik Pentosin CHF 11 S) TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 FENDT 5180 E Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, TITAN GEAR HYP SAE 90 seria dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu (odpowiednik MF 7240) wy adowczego Zbiornik hydrauliki zewn trznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 hydrostatycznej (uk ad) Przek adnia sto kowa nape niania zbiornika, górna przek adnia AGRIFARM HITEC 2 sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic AGRIFARM MOT 15W-40 Zbiornik obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 15

16 JCB ADOWACZ SAMOBIE NY Silnik AGRIFARM MOT 15W-40 3CX 217 Skrzynia biegów, Powershift, Synchro Shuttle TITAN UTTO TO-4 10W OÊ przednia, obudowa piasty AGRIFARM STOU MC 10W-40 OÊ tylna, obudowa piasty AGRIFARM STOU MC 10W-40 Uk ad hydrauliczny RENOLIN MR 15 KLEINE KOMBAJN Silnik AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 DO ZBIORU BURAKÓW Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Smarowanie wysi gnika teleskopowego RENOLIT MO2 MANITOU ADOWARKA MT 840 CP Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 Skrzynia przek adniowa TITAN UTTO TO-4 30 Mechanizm ró nicowy osi przedniej AGRIFARM UTTO PLUS Zwolnice przednie AGRIFARM GEAR LS 90 Mechanizm ró nicowy osi ty AGRIFARM UTTO PLUS Zwolnice tylne AGRIFARM GEAR LS 90 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Smarowanie wysi gnika teleskopowego RENOLIT MO2 Przeguby z pierêcieniami RENOLIT MO2 Uk ad hamulcowy TITAN ZH LHM PLUS MASSEY FERGUSON KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM STOU MC 10W-40, 30/32/34/36/38/40 AGRIFARM MOT 10W-40 RS MF 7200 Uk ad hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 Przek adnia AGRIFARM GEAR 80W-90 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 MF 7260 Beta Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, AGRIFARM GEAR 80W-90 seria nr dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu (odpowiednik Fendt 5270C) wy adowczego MF 7260 AL- 4 Beta Zbiornik hydrauliki zewn trznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 seria nr hydrostatycznej (uk ad) (odpowiednik Fendt 5270C AL) Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, AGRIFARM HITEC 2 MF 7270 Beta górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu seria nr wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew (odpowiednik Fendt 6300 C) Wsporniki zewn trzne ram gàsienic* AGRIFARM MOT 10W-40 MF 7270 AL- 4 Beta Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 seria nr (odpowiednik Fendt 6300C AL) *dotyczy MF 7260 Beta - MF 7270 Beta KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, MF 7244 ACTIVA AGRIFARM MOT 15W-40 seria nr Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice, AGRIFARM GEAR 80W-90 (odpowiednik Fendt 5220E) dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu MF 7245 ACTIVA wy adowczego seria nr Zbiornik hydrauliki zewn trznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 (odpowiednik Fendt 5250E) hydrostatycznej (uk ad) MF 7246 ACTIVA Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, AGRIFARM HITEC 2 seria nr (odpowiednik Fendt 6250E) górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego, przek adnia kàtowa rozrzutnika plew Wsporniki zewn trzne ram gàsienic AGRIFARM MOT 15W-40 Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 16

17 MASSEY FERGUSON KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 Massey Ferguson Skrzynia biegów, obudowa sprz g a do silnika olejowego, AGRIFARM GEAR 80W-90 CENTORA 7280 zwolnice (odpowiednik Fendt 8370P) Przystawka nap du listwy no a, o ysko zawieszenia wahliwego AGRIFARM HITEC 2 Massey Ferguson ko a nap dowego CENTORA 7282 Zbiornik hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 (odpowiednik Fendt 8400P) Punkty smarowania i powierzchnie Êlizgowe AGRIFARM HITEC 2 aƒcuchy i ci g a AGRIFARM GEAR 80W-90 ZESPÓ NIWNY Przystawka nap du listwy no a AGRIFARM HITEC 2 PowerFlow Punkty smarowania i powierzchnie Êlizgowe AGRIFARM HITEC 2 aƒcuchy i ci g a AGRIFARM GEAR 80W-90 ZESPÓ NIWNY Rama nap du ostrza, skrzynia przek adni bezstopniowej AGRIFARM HITEC , 4.80, 5.40, nagarniacza, przeguby uniwersalne, obudowa nap du no a, 6.00, 6.60, 7.60 rami przek adni bezstopniowej nagarniacza aƒcuchy (olejenie) AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40, Massey Ferguson 7245 S AGRIFARM MOT 15W-40 seria nr Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu ró nicowego, zwolnice AGRIFARM GEAR 80W90 (odpowiednik Fendt 5250 L) Dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu AGRIFARM GEAR 80W90 Massey Ferguson 7245 S AL wy adowczego seria nr Zbiornik hydrauliki zewn trznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 (odpowiednik Fendt 5250 AL) hydrostatycznej (uk ad) Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika AGRIFARM HITEC 2 Przek adnia kàtowa rozrzutnika plew AGRIFARM HITEC 2 Wsporniki zewn trzne ram gàsienic AGRIFARM MOT 15W-40 Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 Massey Ferguson 7247 S Skrzynia biegów i obudowa mechanizmu róênicowego, zwolnice AGRIFARM GEAR 80W-90 seria nr Dolna przek adnia kàtowa przenoênika Êlimakowego uk adu AGRIFARM GEAR 80W-90 (odpowiednik Fendt 6270 L) wy adowczego Zbiornik hydrauliki zewnt rznej (uk ad), zbiornik przek adni AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 hydrostatycznej (uk ad) Przek adnia sto kowa podnoênika nape niania zbiornika, AGRIFARM HITEC 2 górna przek adnia sto kowa przenoênika Êlimakowego uk adu wy adowczego Przek adnia kàtowa rozrzutnika plew AGRIFARM HITEC 2 Wsporniki zewn trzne ram gàsienic AGRIFARM MOT 10W-40 Zbiornik i obwód uk adu hamowania MAINTAIN DOT 4 TABELE DOBORU ÂRODKÓW SMARNYCH DLA MASZYN ROLNICZYCH KOMBAJN ZBO OWY Silnik AGRIFARM MOT 10W-40 Massey Ferguson 9895 Przek adnia, (odpowiednik Fendt 9460 R) AGRIFARM UTTO LN Przek adnia nap du rotora TITAN GEAR HYP SAE 90 PrzenoÊnik pochy y AGRIFARM GEAR 80W-90 Zwolnice AGRIFARM GEAR 80W-90 Uk ad hydrauliczny: z klasycznà osià tylnà; z nap dem, na ko a osi tylnej AGRIFARM UTTO LN 17

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla rolnictwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Srodki. smarne. dla rolnictwa

Srodki. smarne. dla rolnictwa Srodki smarne dla rolnictwa ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE

ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy się i koncentrujemy na

Bardziej szczegółowo

STANDARDY: ACEA E4 APROBATY: IVECO SHPDO, DAF LD, MACK EO-L, MERCEDES BENZ page 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RXD, SCANIA LDF

STANDARDY: ACEA E4 APROBATY: IVECO SHPDO, DAF LD, MACK EO-L, MERCEDES BENZ page 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RXD, SCANIA LDF MOTUL TEKMA ULTIMA 10W-40 Syntetyczny olej silnikowy do samochodów ciężarowych "TECHNOSYNTHESE " Z silnikami DIESLA z turbodoładowaniem LONG DRAIN SAE 10W-40 ZASTOSOWANIE Odpowiedni do najnowszych generacji

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala nam

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Proxima POWER Proxima POWER rok produkcji Typ ciągnika Typ silnika od do Proxima Power 85 1205 2009 Proxima Power 95 1005 2009 Proxima Power 105 1305 2009

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Środki smarne do maszyn budowlanych OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2015 LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki,

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016) 745S Z NAPĘDEM PRZEDNIM BEZ NAPĘDU PRZEDNIEGO CS2 745S CS3 833 IT 2600 IT 2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (STYCZEŃ 2017)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (STYCZEŃ 2017) CS1 745S CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6 956 / 1056 XL CS7 554 / 644 INTERNATIONAL CS8 946 / 955 / 1046 INTERNATIONAL CS9 1255

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016) 745S Z NAPĘDEM PRZEDNIM BEZ NAPĘDU PRZEDNIEGO CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2017)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2017) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2017) 745S CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6 956 / 1046 / 1056 XL CS7 554 / 644 INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017) 745S CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6 956 / 1056 XL CS7 554 / 644 INTERNATIONAL CS8

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Forterra HSX

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Forterra HSX Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Forterra HSX Forterra HSX Typ ciągnika Typ silnika Stage 3A Stage 3B od Forterra HSX 100 1005 1006 2012 Forterra HSX 110 1305 1306 2012 Forterra HSX 120

Bardziej szczegółowo

Środki. smarne silniki przekładnie hydraulika

Środki. smarne silniki przekładnie hydraulika Środki smarne silniki przekładnie hydraulika Firma Fuchs powstała w Niemczech w 131 roku. W Polsce istnieje od ponad 20 lat. Posiada oddziały i filie na całym świecie. Jest największym na świecie, niezależnym

Bardziej szczegółowo

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel. Rafineria w Jasle producent olei RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 797 734 446 technologia M-ACTIVE Rafineria w Jaśle jako pierwsza w produktach

Bardziej szczegółowo

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.

Rafineria w Jasle producent olei. RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel. Rafineria w Jasle producent olei RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 797 734 446 technologia M-ACTIVE Rafineria w Jaśle jest liderem w prowadzaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W

A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W A/INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 094-342-78-31, fax 094-342-43-28.

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008

CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008 CENNIK SPRZEDAŻY PR0DUKTÓW SAMOCHODOWYCH BP obowiązuje od 5 marca 2008 Poz. Nazwa produktu Kod Opak. specyfikacja produktu l. 1 2 3 4 OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 1 VISCO 7000 0W-40 VIV7A46

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA W ROLNICTWIE MENU

ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA W ROLNICTWIE MENU ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA W ROLNICTWIE WSTĘP TABELA ZAMIENNIKÓW OLEJE SILNIKOWE I UNIWERSLANE PRODUKTY SPECJALISYCZNE ZESPOŁY PRZEKŁADNIOWO HYDRAULICZNE TABELE OLEJÓW ZALECANYCH MASSEY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Grupa OLEJE SILNIKOWE

Załącznik nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Grupa OLEJE SILNIKOWE Załącznik nr 1 II Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów: hydraulicznego, przekładniowego, silnikowego, sprężarkowego, płynów i smarów do samochodów, maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

- hydrauliczny HVLP46 DIN 51524/2 L hamulcowy DOT 3 L 8 Płyny: - układ chłodzenia silnika Antifrezee lub

- hydrauliczny HVLP46 DIN 51524/2 L hamulcowy DOT 3 L 8 Płyny: - układ chłodzenia silnika Antifrezee lub Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa olei oraz płynów eksploatacyjnych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do maszyn budowlanych

Środki smarne do maszyn budowlanych Środki smarne do maszyn budowlanych ŚRODKI SMARNE. TECHNOLOGIA. LUDZIE. Bliskość - znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Produkty dla rolnictwa

Produkty dla rolnictwa Produkty dla rolnictwa W parku maszynowym polskich gospodarstw można znaleźć zarówno maszyny kilkunastoletnie jak i maszyny nowe działające w oparciu o najnowsze technologie. Jednak niezależnie od wieku,

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do autobusów i cieżarówek

Środki smarne do autobusów i cieżarówek Środki smarne do autobusów i cieżarówek Sztuka wyboru właściwego oleju silnikowego Osoby wybierające środki smarne do swoich pojazdów muszą brać pod uwagę szereg istotnych czynników. Ogólnie obowiązujący

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI OLEJE SILNIKOWE. str. 5 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE. str. 8 OLEJE DO PRZEK ADNI

SPIS TREŒCI OLEJE SILNIKOWE. str. 5 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE. str. 7 OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE. str. 8 OLEJE DO PRZEK ADNI SPIS TREŒCI e OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY OSOBOWE str. OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE OLEJE SILNIKOWE SAMOCHODY CIÊ AROWE, AUTOBUSY CIÊ KIE MASZYNY ROBOCZE MASZYNY ROLNICZE MOTOCYKLE, LEKKIE

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Najwyższa jakość EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ

Oferta specjalna. Najwyższa jakość EUROPART DOBRZE WIEDZIEĆ Oferta obowiązuje od 01.01. 28.02.2017 www.europart.net Oferta specjalna Najwyższa jakość Oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne oraz smary EUROPART. "Jeszcze większe bezpieczeństwo i niezawodność

Bardziej szczegółowo

PEWNY CHWYT. ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104 h= 3,25 [m] Q = 1200 [kg]

PEWNY CHWYT. ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104 h= 3,25 [m] Q = 1200 [kg] ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104 h= 3,25 [m] Q = 1200 [kg] PEWNY CHWYT ŁADOWACZ Ł-104 WSPÓŁPRACUJE Z CIĄGNIKAMI: Case: JX (60, 70), Quantum 85 C Deutz Fahr: Agroplus (67 DT, 80 DT, 310, 315, 320) Agroplus (310,

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do pojazdów

Środki smarne do pojazdów 58 ŚRODKI SMARNE DO POJAZDÓW ŚRODKI SMARNE DO POJAZDÓW 59 Środki smarne do pojazdów Osoby pragnące wybrać oleje do swoich pojazdów wkraczają do złożonego świata, w którym znaczenie ma nawet najdrobniejszy

Bardziej szczegółowo

10W 40 CI - 4 E 4 / E , ,28 220

10W 40 CI - 4 E 4 / E , ,28 220 Załącznik Nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa loco magazyn następujących olejów: Oferowane oleje muszą

Bardziej szczegółowo

GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ

GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ Już rusza GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ FILTR HYDRAULICZNY HP191 do DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR): MASZYNY ROLNICZE: AGROFARM, AGROFARM COM3, AGROFARM COM3 TTV, AGROFARM T-TB COM3, AGROKID, AGROLUX, AGROLUX

Bardziej szczegółowo

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski ul. Północna Ostrów Mazowiecka NIP REGON

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski ul. Północna Ostrów Mazowiecka NIP REGON HYDROMETAL Wykaz ciągników do których HYDROMETAL posiada opracowane konstrukcje wsporcze. Mounting brackets Konsolenliste Marka ciągnika Make of tractor Model ciągnika Zalecany typ ładowacza Agrifarm 550

Bardziej szczegółowo

Produkty koncernu FUCHS Przyporządkowanie zastosowań Aby odszukać żądany produkt użyj polecenia "Wyszukaj" - skrót Ctrl+F.

Produkty koncernu FUCHS Przyporządkowanie zastosowań Aby odszukać żądany produkt użyj polecenia Wyszukaj - skrót Ctrl+F. TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1

Bardziej szczegółowo

CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r. nazwa produktu specyfikacja (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr 1 2 3 4 5 6 7

CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r. nazwa produktu specyfikacja (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr 1 2 3 4 5 6 7 CENNIK HURTOWY obowiązuje od 15.09.2008r zalecana poz. cena sprzedaży cena nazwa produktu kod opakowa netto loco detaliczna specyfikacja produktu nie magazyn Motul brutto (z VAT) zł/ltr zł/opak. zł/opak./ltr

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do autobusów i cieżarówek

Środki smarne do autobusów i cieżarówek Środki smarne do autobusów i cieżarówek Sztuka wyboru właściwego oleju silnikowego Osoby wybierające środki smarne do swoich pojazdów muszą brać pod uwagę szereg istotnych czynników. Ogólnie obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Część IV- FORMULARZ CENOWY

Część IV- FORMULARZ CENOWY Część IV- FORMULARZ CENOWY Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa L.p. 1 2 3 4 5 Dodatek do benzyny czyszczący układ wtryskowy oraz podnoszący

Bardziej szczegółowo

Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki

Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki Statoil Lubricants Autobusy i ciężarówki Statoil na świecie Statoil jest międzynarodową firmą energetyczną działającą w 40 krajach. W oparciu o ponad 35 lat doświadczeń w produkcji ropy i gazu na Norweskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH

RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH NOWOŚCI 07/2016 Czosnów 29.07.2016r. RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA NETTO PA7730 Filtr powietrza TOYOTA SF 49,79 ZŁ SL60103 Filtr powietrza (wózek widłowy)

Bardziej szczegółowo

Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące

Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące KAMOKA rozszerzyła ofertę produktów o nowe linie. Na rynku są już dostępne produkty z grupy olejów silnikowych i przekładniowych oraz

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT. P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł

ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT. P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOGOWA NETTO P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł P763835 Filtr hydrauliczny HEXAGONAL HOUSING DONALDSON OFF 121,35

Bardziej szczegółowo

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis L.p. Nr Indeksu Zdjęcie Opis Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l 1. 25-01-00-0008 - wyprodukowany specjalnie do samochodów FORD - Ford Formula F - NOWA JAKOŚĆ - ulepszona formuła oleju - w pełni syntetyczny

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe Turdus

Oleje silnikowe Turdus Oleje silnikowe Turdus OLEJE Wiemy, że pojazdy o wyjątkowych osiągach wymagają wyjątkowego oleju. Mamy na uwadze obostrzenia związane z ograniczeniem norm emisji szkodliwych substancji, konieczność dalszego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW

OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW Promocja trwa do dnia 31 marca 2011 Lp. Typ Kod Cena Zastosowanie Zamiennik 1 Filtr powietrza AF1657 14,69 zł WISCONSIN, BENFORD 2 Filtr powietrza AF1753 159,90 zł BUCYRUS 3 Filtr

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania IDC4E OFF-HIGHWAY

Aktualizacja oprogramowania IDC4E OFF-HIGHWAY Aktualizacja oprogramowania IDC4E OFF-HIGHWAY 14.0.0 Najnowsza wersja oprogramowania IDC4E OFF-HIGHWAY wersja 14 to wynik intensywnych prac rozwojowych prowadzonych przez techników firmy TEXA, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: TT-61-74/2014 Załącznik nr 4 Arkusz kalkulacyjny formularza oferty. Ilość [litr]

Numer sprawy: TT-61-74/2014 Załącznik nr 4 Arkusz kalkulacyjny formularza oferty. Ilość [litr] Numer sprawy: TT-6-7/0 Załącznik nr Arkusz kalkulacyjny formularza oferty 6 7 GRUPA I. Opis: Olej silnikowy samochodów osobowych wysokiej jakości zalecany do stosowania w silnikach wysokoprężnych. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1 OLEJE SILNIKOWE ENERGY EFFICIENT Millers Oils EE Longlife C3 5w30 205 6412,87 7887,83 31,28 38,48 ACEA C3-10, A3/B4-04, API SN/CF, BMW Longlife 04, Mercedes Benz 229.51 25 823,8 1013,27 32,95 40,53 GM/Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

HURTOWY CENNIK SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CASTROL obowiązuje od 1 kwietnia 2014

HURTOWY CENNIK SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CASTROL obowiązuje od 1 kwietnia 2014 1 BP Europa SE, Oddział w Polsce OLEJE SILNIKOWE - PRODUKTY DETALICZNE - SAMOCHODY OSOBOWE 1 EDGE SAE W-30 10C8E 12 x 1 660 31,89 31,89 81,22 81,22 2 ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.1,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ÂRODKÓW SMARNYCH

OFERTA ÂRODKÓW SMARNYCH Twój Dealer Bli ej Ciebie www.deere.com.pl www.deere.com TECHNOLOGIA, KTÓRA SI OP ACA 05/2005 OFERTA ÂRODKÓW SMARNYCH Doskona a ochrona maszyn rolniczych ROZWI SWOJE MO LIWOÂCI Z SI Ñ JOHN DEERE SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w

oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w Marka oferuje pełen zakres standardowych i specjalistycznych środków smarnych oraz płynów w konkurencyjnych cenach. Oleje i płyny to produkty z doskonałą relacją ceny do jakości. Wyróżniają się nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podziału na zadania. Formularz cenowy. ZADANIE I Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, płynu chłodzącego i hamulcowego do samochodów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające zużycie silnika i paliwa

Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające zużycie silnika i paliwa FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. ul. Kujawska 102, 44-101 Gliwice tel. +48 32 40 12 200, fax: +48 32 230 25 90 www.fuchs-oil.pl; e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl Nowoczesne środki smarne Firmy FUCHS zmniejszające

Bardziej szczegółowo

Środki smarne dla motoryzacji

Środki smarne dla motoryzacji Środki smarne dla motoryzacji ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Szanowny kliencie! PPHM od 1991 roku zajmuje się produkcją filtrów i wkładów filtracyjnych do różnych pojazdów i maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Od etapu projektowania filtra, poprzez dobór materiałów,

Bardziej szczegółowo

Bardzo wysoka moc smarowania zmniejszająca tarcie i zużycie. Zawiera dodatki EP (Extreme Pressure), antykorozyjne, antypienne.

Bardzo wysoka moc smarowania zmniejszająca tarcie i zużycie. Zawiera dodatki EP (Extreme Pressure), antykorozyjne, antypienne. MOTUL 90PA Olej do tylnych mostów z blokadą mechanizmu różnicowego Do samochodów sportowych, osobowych i terenowych SAE 90 Specjalna formuła do tylnych mostów z blokadą mechanizmu różnicowego. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1

CENNIK DETALICZNY MILLERS OILS. Strona 1 OLEJE SILNIKOWE ENERGY EFFICIENT Nazwa produktu op cena netto/op cena brutto/op cena netto/l cena brutto/l Millers Oils EE Longlife C3 5w30 205 6412,87 7887,83 31,28 38,48 ACEA C3-10, A3/B4-04, API SN/CF,

Bardziej szczegółowo

Zabawki rolnicze. Ciągniki Przyczepy Maszyny Kombajny Zestawy Pojazdy specjalne Z napędem na pedały

Zabawki rolnicze. Ciągniki Przyczepy Maszyny Kombajny Zestawy Pojazdy specjalne Z napędem na pedały Zabawki rolnicze Ciągniki Przyczepy Maszyny Kombajny Zestawy Pojazdy specjalne Z napędem na pedały Indeks artykułów Str. 348 Zabawki rolnicze - Ciągniki... 349 John Deere 6920... 349 Massey Ferguson 8240...

Bardziej szczegółowo

Odkryj nowe oleje do zadań specjalnych

Odkryj nowe oleje do zadań specjalnych Odkryj nowe oleje do zadań specjalnych Specjalnością naszej firmy są profesjonalne środki smarne oraz płyny eksploatacyjne najwyższej jakości, stosowane w przemyśle ciężkim, samochodowym oraz w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę oleju oraz smarów.

Specyfikacja warunków zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę oleju oraz smarów. Ostrołęka, dn. 07.11.2012 Specyfikacja warunków zamówienia W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę oleju oraz smarów. Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ul. Kołobrzeska

Bardziej szczegółowo

Oleje silnikowe LOTOS z formułą Thermal Control

Oleje silnikowe LOTOS z formułą Thermal Control Oleje silnikowe z formułą Thermal Control INTELIGENTNA FORMUŁA BEZGRANICZNA OCHRONA W olejach rodziny Thermal Control zostały zastosowane tak dobrane składniki, że zapewniają pełną ochronę silnika już

Bardziej szczegółowo

HURTOWY CENNIK CASTROL LUBRICANTS obowiązuje od 16.02.2009r. str 1 PRODUKTY DETALICZNE- SAMOCHODY OSOBOWE

HURTOWY CENNIK CASTROL LUBRICANTS obowiązuje od 16.02.2009r. str 1 PRODUKTY DETALICZNE- SAMOCHODY OSOBOWE str 1 PRODUKTY DETALICZNE- SAMOCHODY OSOBOWE 1 C8-EDGE530-12x1 EDGE SAE 5W-30 12 x 1 ltr 41,84 41,84 63,80 C8-EDGE530-4x4l ACEA A3/B3/B4 4 x 4 ltr 37,65 150,60 229,68 C8-EDGE530-4x5L 4 x 5 ltr 34,31 171,55

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Catálogo de Productos Katalog Produktów

Catálogo de Productos Katalog Produktów Catálogo de Productos Katalog Produktów En el año 2007, Industrial Química Riojana S.A. crea la marca corporativa de lubricantes MatraX, con el fin de ofrecer un producto de calidad al servicio de la

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI SMARNE KATALOG PRODUKTÓW

ŚRODKI SMARNE KATALOG PRODUKTÓW ŚRODKI SMARNE KATALOG PRODUKTÓW OLEJE INFORMACJE TECHNICZNE 1. Parametry określające oleje smarowe. a) Lepkość oleju jest właściwością płynów i miarą ich tarcia wewnętrznego, która polega na przemieszczaniu

Bardziej szczegółowo

Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa

Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa Środki smarne dla budownictwa i rolnictwa Rozwiązania dla wyzwań na wielką skalę Każdy, kto wybiera środki smarne do swoich maszyn, wkracza do złożonego, pełnego detali świata. Wyzwanie polega tu na znalezieniu

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej OLEJE SILNIKOWE

Formularz kalkulacji cenowej OLEJE SILNIKOWE Formuarz kakuacji cenowej.. pieczęć wykonawcy Arkusz1 Formuarz kakuacji cenowej Załącznik nr 5 do siwz Lp. Produkt Wymagania kasa epkości, kasa jakości, aprobata/norma producentów samochodów/siników Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

MOTOR OIL CHARAKTERYSTYKA. www.innochem.pl

MOTOR OIL CHARAKTERYSTYKA. www.innochem.pl CHARAKTERYSTYKA Royal Purple Motor Oil to syntetyczny olej silnikowy zalecany do stosowania we wszystkich typach 4-suwowych silników benzynowych jak i 2-suwowych oraz 4- suwowych silników Diesla, we flotach

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a...

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... Zadanie A Kategoria CPV 09211100-2 1* Olej przekładniowy wielosezonowy 80W/90 a 20 L litr 8 000 2* Olej przekładniowy wielosezonowy 85W/140 a 208 L litr

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa 2017 r.

Oferta handlowa 2017 r. Oferta handlowa 2017 r. Zakład Produkcyjno-Handlowy EKO Luiza Kwiek-Klepacka Adres: ul. Szklarniowa 38 33-111 Koszyce Wielkie www.ekokwiek.pl Kontakt: tel./faks (14)634-05-54 tel. kom. 602619192 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SHELL RIMULA OLEJE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH SILNIKÓW DIESLA. SHELL RIMULA Aktywna Ochrona

SHELL RIMULA OLEJE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH SILNIKÓW DIESLA. SHELL RIMULA Aktywna Ochrona SHELL RIMULA OLEJE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH SILNIKÓW DIESLA SHELL RIMULA Aktywna Ochrona CZYMKOLWIEK JEŹDZISZ, OLEJE SHELL RIMULA ADAPTUJĄ SIĘ Powinieneś wiedzieć, że olej zabezpieczy silnik w każdych warunkach.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja IDC4 OFF-HIGHWAY 10

Aktualizacja IDC4 OFF-HIGHWAY 10 Aktualizacja IDC4 OFF-HIGHWAY 10 NOWOŚCI WERSJI 10 AKTUALZIACJA OPROGRAMOWANIA IDC4 OFF-HIGHWAY 10 Z aktualizacją IDC4 OFF-HIGHWAY 10.0.0 TEXA zakończyła wartościową pracę nad rozwojem oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

DURON-E Heavy Duty Engine Oils

DURON-E Heavy Duty Engine Oils Heavy Duty Engine Oils Wprowadzenie Najnowszej generacji oleje typu low SAPS powstałe z myślą o nowoczesnych, wysokoprężnych silnikach spełniających rygorystyczne normy emisji spalin Euro4 i Euro 5. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 K.C.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 K.C. FARTUCHY, ODBOJE, GUMY 1 PODKŁADKA GUMOWA POD MAGNES FI 76mm OŚWIETLENIE ROBOCZE, ANTENY KORKI OLEJU, PALIWA, ZAŚLEPIAJĄCE ZABEZP. WLEWU PALIWA FI 80mm, NA KŁÓDKĘ PGPM76 PGPM76 POLSKA PRODUKCJA ZFI80KL

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania IDC5 OHW

Aktualizacja oprogramowania IDC5 OHW Aktualizacja oprogramowania IDC5 OHW 16.0.0 Aktualizacja oprogramowania IDC5 OFF-HIGHWAY 15 Miło nam poinformować o wydaniu aktualizacji IDC5 OFF-HIGHWAY wersji 16. To wydajne i kompletne oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

S&S firma Sakowicz-Service jedyny przedstawiciel handlowy firmy SWD Lubricants GmbH Rheinol Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

S&S firma Sakowicz-Service jedyny przedstawiciel handlowy firmy SWD Lubricants GmbH Rheinol Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Produkty ROZDZIAŁY wedlug katalogu SWD 04 i 05 Wielosezonowe oleje silnikowe dla samochodów osobowych, dostawczych, oraz małych ciężarówek (do 3,5t) jak również jednosezonowe dla tych samych pojazdów Wielosezonowe

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA NR 1 SIWZ. *wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

MODYFIKACJA NR 1 SIWZ. *wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: PGK Komunalnik Sp. z o. o. Kętrzyn,18.05.2016r. 11-400 Kętrzyn Ul. Plac Słowiański 2 Do wszystkich Wykonawców Postępowania Nr ZP/02/16 Znak: ZP/02/16 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Środki smarne dla przemysłu wydobywczego

Środki smarne dla przemysłu wydobywczego Środki smarne dla przemysłu wydobywczego Rozwiązania dla wyzwań na wielką skalę Każdy, kto wybiera środki smarne do swoich maszyn, wkracza do złożonego świata, pełnego detali. Wyzwanie polega na znalezieniu

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych

Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych Środki smarne do samochodów osobowych i dostawczych Odpowiedni olej silnikowy odrębna dziedzina nauki Osoba odpowiedzialna za wybór olejów dla warsztatu samochodowego musi przeanalizować szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Statoil Lubricants Samochody Osobowe

Statoil Lubricants Samochody Osobowe Statoil Lubricants Samochody Osobowe Statoil na świecie Statoil jest międzynarodową firmą energetyczną działającą w 40 krajach. W oparciu o ponad 35 lat doświadczeń w produkcji ropy i gazu na Norweskim

Bardziej szczegółowo

Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r.

Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r. Cennik Produktów Valvoline Cennik nr 14. wersja 4 Ceny obowiązują od 01.01.2011r. Valvoline Polska Ashland Poland Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 75 02-230 Warszawa Tel: (22) 334 40 51/96 Fax: (22) 334 40 60

Bardziej szczegółowo

edycja 2011 Katalog środków smarnych do samochodów ciężarowych

edycja 2011 Katalog środków smarnych do samochodów ciężarowych edycja 2011 Katalog środków smarnych do samochodów ciężarowych Spis treści OLEJE SILNIKOWE RUBIA TIR 9900 FE 5W-30; RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 4 RUBIA TIR 8900 10W-40; RUBIA TIR 8600 10W-40 5 RUBIA POLYTRAFIC

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa 2015 r.

Oferta handlowa 2015 r. Oferta handlowa 2015 r. Zakład Produkcyjno-Handlowy EKO Luiza Kwiek-Klepacka Adres: ul. Szklarniowa 38 33-111 Koszyce Wielkie www.ekokwiek.pl Kontakt: tel./faks (14)634-05-54 tel. kom. 602348588 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Statoil Lubricants Katalog produktów

Statoil Lubricants Katalog produktów Statoil Lubricants Katalog produktów SPIS TREŚCI ŚRODKI SMARNE DLA MOTORYZACJI 6 Olej silnikowy 8 Samochody osobowe i dostawcze 8 Pojazdy ciężkie 9 Silniki gazowe 12 Rajdy 12 Rolnictwo 13 Silniki do lokomotyw

Bardziej szczegółowo

DURON-E Heavy Duty Engine Oils

DURON-E Heavy Duty Engine Oils Heavy Duty Engine Oils Wprowadzenie Wielosezonowe oleje Petro-Canada to najnowocześniejsze oleje silnikowe do samochodów ciężarowych, przewyższające wymagania API CJ-4. Są odpowiednie do zastosowania w

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPTYMALIZACJI SMAROWANIA dla Kopalni, Kamieniołomów i Budownictwa

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPTYMALIZACJI SMAROWANIA dla Kopalni, Kamieniołomów i Budownictwa 9001 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPTYMALIZACJI SMAROWANIA dla Kopalni, Kamieniołomów i Budownictwa Smary Pasty Produktyspecjalnedotwartychprzekładninapędowych SpecjalnyProgramSerwisowy Jakość na pierwszym miejscu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Cenowa

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Cenowa Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Cenowa Zadanie A Kategoria CPV 09211000-1 L.p. Asortyment Kod CN Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK HURTOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW BP. I ważny od Str. 1/5 Cena sprzedaży hurtowej Opakowanie Poz. Produkt Specyfikacje

CENNIK HURTOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW BP. I ważny od Str. 1/5 Cena sprzedaży hurtowej Opakowanie Poz. Produkt Specyfikacje I ważny od 11.05.09 Str. 1/5 OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 1 VISCO 7000 Longlife III ACEA A3/B4, C3 1 dm³ 34,03 34,03 2 5W/30 VW 504 00/507 00 4 dm³ 30,66 122,64 3 60 dm³ 27,29 1 637,40 4 208

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Witamy w najnowszym Katalogu Olejów Repsol przeznaczonych dla motoryzacji.

WPROWADZENIE. Witamy w najnowszym Katalogu Olejów Repsol przeznaczonych dla motoryzacji. WPROWADZENIE Witamy w najnowszym Katalogu Olejów Repsol przeznaczonych dla motoryzacji. W olejach dla motoryzacji ciągłe ulepszanie produktów jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających ich

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowych olejów przekładniowych Kraft

Wykaz nowych olejów przekładniowych Kraft 1. GearSynt 75W-90 GL-4/5 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym przeznaczonym do stosowania w skrzyniach biegów pojazdów samochodowych oraz przekładniach głównych, wszędzie tam gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Tabela Zaleceń Motul 2008 Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Spis treści Samochody osobowe Pojazdy użytkowe Alfa Romeo 6 Maserati 51 Citroen 100 Objaśnienia Aston Martin 8 Audi 8 Mazda 51 Mercedes

Bardziej szczegółowo

1833 A. Euro5. Zetros. Wyposażenie pojazdu

1833 A. Euro5. Zetros. Wyposażenie pojazdu 8576425 833 A Podwozie z napędem na obie osie 833 A 4X4 / 4800 ( 4800 / 0 / 0 ) 949062 Zmiany prawnie zastrzeżone 4.07.2009 MW5 TM0 F05 Strona / 3 Wyposażenie zgodne z opisem seryjnym pojazdu Rysunek z

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo