TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych"

Transkrypt

1 uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca realizację szkoleń w kwestiach organizacyjnych i technicznych. Współpracuje z trenerem w realizacji niektórych form szkoleniowych, działając zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Rozwija kompetencje komunikacyjne i wiedzę o metodach szkoleniowych. (uprawnienia) Asystent trenera (poziom 1): przygotowuje szkolenie pod względem organizacyjnym i technicznym, odpowiednio do oczekiwań trenera w trakcie szkolenia wspiera trenera w realizacji zadań organizacyjnych współpracuje w realizacji wybranych form szkoleniowych, w ramach określonych przez trenera. Źródła dalszych doświadczeń rozwojowych Obserwacja pracy trenera i różnorodnych sytuacji szkoleniowych Udział w realizacji niektórych elementów szkolenia pod kierunkiem trenera Zdobywanie wiedzy o metodologii pracy trenera (literatura) Rozwój kompetencji komunikacyjnych (szkolenia) Strona 2

3 Grupa tematyczna Wiedza Umiejętności Komunikacja nie wymagana u u formułowanie klarownych wypowiedzi autoprezentacja adekwatna do roli i kontekstu szkolenia interpersonalne poznawcze Tworzenie warunków uczenia się innych Projektowanie procesu Prowadzenie szkolenia nie wymagana u adekwatne funkcjonowanie w sytuacjach społecznych nie wymagana u u elastyczność (dostosowanie się do warunków) otwartość na uczenie się w rozumienie sytuacji szkoleniowej nie wymagane w standardy przygotowania materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w szkoleniach u techniczne przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych nie wymagana u obsługa urządzeń wspierających pracę trenera Ewaluacja procesu specjalistyczne nie wymagana nie wymagana nie wymagane nie wymagane Strona 3

4 POZIOM 2 KOTRENER Opis poziomu Osoba o kompetencjach odpowiadających poziomowi 2 jest gotowa do pełnienia roli kotrenera. Współdziała z trenerem prowadzącym szkolenie, realizując pod jego opieką niektóre formy szkoleniowe. Stosuje wybrane metody i techniki szkoleniowe, jest adekwatna komunikacyjnie. (uprawnienia) Kotrener (POZIOM 2): przygotowuje szkolenie pod względem organizacyjnym i technicznym, odpowiednio do oczekiwań trenera realizuje wybrane formy szkoleniowe pod merytoryczną opieką trenera wspiera działania trenera m.in. modelując pożądane zachowania i facylitując pracę mniejszych grup Źródła dalszych doświadczeń rozwojowych Samodzielne prowadzenie wybranych form szkoleniowych Udział w procesie projektowania programu Udział w szkoleniach rozwijających wybrane kompetencje trenerskie. Pogłębianie wiedzy dotyczącej tematyki prowadzonych szkoleń (studia, literatura, szkolenia) Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (szkolenia) Analiza informacji zwrotnej otrzymywanej od uczestników i trenera prowadzącego szkolenie Strona 4

5 Grupa tematyczna Wiedza Umiejętności Komunikacja w podstawowe narzędzia komunikacyjne (aktywne słuchanie, parafrazowanie, formułowanie pytań) interpersonalne poznawcze Tworzenie warunków uczenia się innych Projektowanie procesu u u u klarowne przekazywanie wiedzy (zawiera u1.1.1.) autoprezentacja adekwatna do roli i kontekstu szkolenia stosowanie podstawowych narzędzi komunikacyjnych (aktywne słuchanie, parafrazowanie, formułowanie pytań) nie wymagana u adekwatne funkcjonowanie w sytuacjach społecznych nie wymagana u u u elastyczność (dostosowanie się do warunków) otwartość na uczenie się rozwiązywanie problemów w rozumienie sytuacji szkoleniowej u wspieranie atmosfery sprzyjającej uczeniu się (nieoceniająca postawa, przyzwolenie na błędy, motywowanie do eksperymentowania) w w rola materiałów i pomocy dydaktycznych w procesie szkoleniowym (zawiera w1.5.1) organizacyjne i techniczne aspekty szkolenia u przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych we współpracy z trenerem (zawiera u1.5.1) Strona 5

6 Prowadzenie szkolenia Ewaluacja procesu specjalistyczne w podstawowe metody pracy szkoleniowej (miniwykład, dyskusja, studium przypadku, ćwiczenie laboratoryjne, ćwiczenie wdrożeniowe) u u u obsługa urządzeń wspierających pracę trenera stosowanie wybranych metod i technik szkoleniowych utrzymywanie kontaktu z grupą w rozumienie raportów ewaluacyjnych u analiza informacji zwrotnej w rozumienie treści prezentowanych podczas szkolenia u adekwatne posługiwanie się pojęciami i koncepcjami związanymi z tematyką współprowadzonych szkoleń Strona 6

7 POZIOM 3 MŁODSZY TRENER Opis poziomu Trener o kompetencjach odpowiadających poziomowi 3 prowadzi krótkie etiudy szkoleniowe oraz moduły w ramach dłuższych szkoleń, realizując gotowy program. Adekwatnie korzysta z podstawowych metod i technik szkoleniowych, pracując samodzielnie lub w parze trenerskiej. Potrafi przygotować szkolenie pod względem organizacyjnym i współpracować z osobą odpowiedzialną za jego kształt merytoryczny. (uprawnienia) Trener na poziomie 3: samodzielnie planuje techniczne i organizacyjne aspekty szkolenia korzysta z gotowego programu szkolenia, przekładając go na konkretne działania korzysta z podstawowych metod i technik szkoleniowych w realizacji krótkich szkoleń lub modułów szkoleniowych (do 4 godzin szkoleniowych) potrafi stworzyć bezpieczną dla uczestników sytuację uczenia Źródła dalszych doświadczeń rozwojowych Projektowanie własnych programów szkoleniowych i konsultowanie ich z doświadczonymi trenerami Zdobywanie doświadczeń w różnorodnych sytuacjach szkoleniowych Praca w parze trenerskiej Udział w szkoleniach dla trenerów Pogłębianie wiedzy dotyczącej tematyki prowadzonych szkoleń (studia, literatura, szkolenia) Poznawanie różnorodnych metod i technik szkoleniowych (literatura, szkolenia) Rozwój kompetencji komunikacyjnych (szkolenia) Analiza informacji zwrotnej otrzymywanej od uczestników i trenera prowadzącego szkolenie Strona 7

8 Grupa tematyczna Wiedza Umiejętności Komunikacja w podstawowe narzędzia komunikacyjne (aktywne słuchanie, parafrazowanie, formułowanie pytań) u klarowne przekazywanie wiedzy (zawiera u1.1.1.) w zasady prowadzenia prezentacji (struktura, dynamika, dostosowanie do odbiorcy) u autoprezentacja adekwatna do roli i kontekstu szkolenia w autoprezentacja (cele, narzędzia, pojęcia) u stosowanie podstawowych narzędzi komunikacyjnych u u u spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej udzielanie informacji zwrotnej prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych interpersonalne w elementy psychologii społecznej (role grupowe, warunki efektywności grupy, kształtowanie postaw) u u u asertywność (odmawianie, proszenie, polemika, przyjmowanie krytyki) (zawiera u1.2.1.) respektowanie granic w kontaktach interpersonalnych radzenie sobie ze stresem poznawcze w świadomość różnorodności potrzeb i preferencji w uczeniu się i pracy intelektualnej u u elastyczność (dostosowanie się do warunków) otwartość na uczenie się u rozwiązywanie problemów Tworzenie warunków w rozumienie granic pomiędzy szkoleniem a innymi formami pracy z grupą (zawiera w1.4.1) u wspieranie atmosfery sprzyjającej uczeniu się (nieoceniająca postawa, przyzwolenie na błędy, Strona 8

9 uczenia się innych w rozumienie możliwości i ograniczeń związanych z rolą trenera u motywowanie do eksperymentowania) dzielenie się wiedzą adekwatnie do potrzeb uczestników Projektowanie procesu w w rola materiałów i pomocy dydaktycznych w procesie szkoleniowym (zawiera w1.5.1) organizacyjne i techniczne aspekty szkolenia u przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych we współpracy z trenerem (zawiera u2.5.1) Prowadzenie szkolenia w w podstawowe metody pracy szkoleniowej (miniwykład, dyskusja, studium przypadku, ćwiczenie laboratoryjne, ćwiczenie wdrożeniowe) świadomość własnych możliwości i ograniczeń w stosowaniu metod i technik szkoleniowych u u u obsługa urządzeń wspierających pracę trenera stosowanie podstawowych metod i technik szkoleniowych wprowadzanie i egzekwowanie kontraktu u zarządzanie czasem szkolenia u utrzymywanie kontaktu z grupą Ewaluacja procesu w podstawowe metody ewaluacji szkoleń (zawiera w2.7.1.) u u analiza informacji zwrotnej ewaluacja szkolenia na poziomie satysfakcji uczestników specjalistyczne w ugruntowana teoretycznie wiedza o obszarze, którego dotyczy tematyka prowadzonych szkoleń (zawiera w2.8.1) u spójne i sprawne posługiwanie się koncepcjami i pojęciami z zakresu związanego z tematyką prowadzonych szkoleń (zawiera u2.8.1.) Strona 9

10 POZIOM 4 TRENER Opis poziomu Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za realizację krótkiego szkolenia w określonych obszarach tematycznych. Jest partnerem dla klientów/uczestników; ustala z nimi adekwatne do potrzeb cele i realizuje je korzystając z zestawu standardowych metod i technik szkoleniowych. (uprawnienia) Trener na poziomie 4: świadomie korzysta z analizy potrzeb szkoleniowych samodzielnie projektuje i prowadzi, jednodniowe szkolenia z zakresu, w którym dysponuje odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem uwzględnia proces grupowy w planowaniu i realizacji szkoleń adekwatnie stosuje standardowe techniki i metody szkoleniowe elastycznie reaguje w różnych sytuacjach szkoleniowych stosuje podstawowe metody ewaluacji efektów uczenia Źródła dalszych doświadczeń rozwojowych Poznawanie alternatywnych stylów i metodologii pracy trenerskiej poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach rozwoju i współpracę z innymi trenerami Wzbogacanie warsztatu trenerskiego o nowe, niestandardowe narzędzia (literatura, szkolenia, własne pomysły) Zdobywanie doświadczenia w różnorodnych sytuacjach szkoleniowych Pogłębianie wiedzy o problematyce związanej ze specyfiką prowadzonych szkoleń (np. szkolenia, fachowa literatura) Wzmacnianie kompetencji osobistych i interpersonalnych, (np. poprzez trening interpersonalny, coaching, szkolenia) Aktywne poszukiwanie pogłębionej informacji zwrotnej od innych trenerów i uczestników Strona 10

11 Grupa tematyczna Wiedza Umiejętności Komunikacja w podstawowe narzędzia komunikacyjne (aktywne słuchanie, parafrazowanie, formułowanie pytań) u klarowne przekazywanie wiedzy (zawiera u1.1.1.) w zasady prowadzenia prezentacji (struktura, dynamika, dostosowanie do odbiorcy) u autoprezentacja adekwatna do roli i kontekstu szkolenia w w autoprezentacja (cele, narzędzia, pojęcia) świadomość własnych mocnych i słabych stron w komunikacji u u u u u stosowanie podstawowych narzędzi komunikacyjnych spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej udzielanie informacji zwrotnej prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych dopasowanie stylu komunikacyjnego do potrzeb uczestników u kierowanie przebiegiem dyskusji interpersonalne w w w elementy psychologii społecznej (role grupowe, warunki efektywności grupy, kształtowanie postaw) elementy psychologii motywacji (złożoność potrzeb i motywów, rodzaje motywacji, formy motywowania) świadomość własnych potrzeb i oczekiwań wobec sytuacji szkoleniowej u u u u u asertywność (odmawianie, proszenie, polemika, przyjmowanie krytyki) (zawiera u1.2.1.) respektowanie granic w kontaktach interpersonalnych radzenie sobie ze stresem konstruktywne radzenie sobie w sytuacji konfliktu radzenie sobie w typowych trudnych sytuacjach szkoleniowych poznawcze w świadomość różnorodności potrzeb i preferencji w uczeniu się i pracy intelektualnej u elastyczność (dostosowanie się do warunków) Strona 11

12 u otwartość na uczenie się u rozwiązywanie problemów u myślenie analityczne (monitorowanie zdarzeń, wnioskowanie o przyczynach i konsekwencjach) Tworzenie warunków uczenia się innych w w w w rozumienie granic pomiędzy szkoleniem a innymi formami pracy z grupą (zawiera w1.4.1) rozumienie możliwości i ograniczeń związanych z rolą trenera elementy psychologii pamięci i uczenia specyfika uczenia się dorosłych u u u wspieranie atmosfery sprzyjającej uczeniu się (nieoceniająca postawa, przyzwolenie na błędy, motywowanie do eksperymentowania) dzielenie się wiedzą adekwatnie do potrzeb uczestników tworzenie warunków dla aktywności uczestników i ćwiczenia rozwijanych kompetencji Projektowanie procesu w w w w rola materiałów i pomocy dydaktycznych w procesie szkoleniowym (zawiera w1.5.1) organizacyjne i techniczne aspekty szkolenia zasady definiowania celów szkolenia zastosowania metod i technik szkoleniowych u u u u u przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych (zawiera u3.5.1) wyznaczanie celów uczenia w powiązaniu ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoleniowymi dopasowanie metod i technik uczenia do wyznaczonych celów, możliwości i preferencji uczestników planowanie czasu szkolenia przewidywanie wpływu metod i technik szkoleniowych na przebieg procesu grupowego Prowadzenie szkolenia w w podstawowe metody szkoleniowe (miniwykład, dyskusja, studium przypadku, ćwiczenie laboratoryjne, ćwiczenie wdrożeniowe) świadomość własnych możliwości i ograniczeń w stosowaniu metod i technik szkoleniowych u u obsługa urządzeń wspierających pracę trenera stosowanie podstawowych metod i technik szkoleniowych (miniwykład, dyskusja, studium przypadku, ćwiczenie laboratoryjne, ćwiczenie wdrożeniowe) Strona 12

13 w podstawy teoretyczne innych stosowanych technik szkoleniowych u wprowadzanie i egzekwowanie kontraktu w podstawowe charakterystyki procesu grupowego u zarządzanie czasem szkolenia u utrzymywanie kontaktu z grupą u obserwacja procesu grupowego Ewaluacja procesu w w podstawowe metody ewaluacji szkoleń (zawiera w2.7.1.) podstawy metodologii badań społecznych u u analiza informacji zwrotnej ewaluacja szkolenia na poziomie satysfakcji uczestników i efektów uczenia (zawiera u3.7.2.) specjalistyczne w ugruntowana teoretycznie wiedza o obszarze, którego dotyczy tematyka prowadzonych szkoleń (zawiera w2.8.1) u spójne i sprawne posługiwanie się koncepcjami i pojęciami z zakresu związanego z tematyką prowadzonych szkoleń (zawiera u2.8.1.) Strona 13

14 POZIOM 5 STARSZY TRENER Opis poziomu Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu. Pracuje jako partner dla uczestników i delegujących ich organizacji; potrafi przeprowadzić pełną analizę potrzeb szkoleniowych, a następnie zaplanować i wdrożyć adekwatne do niej działania. (uprawnienia) Trener na poziomie 5: prowadzi analizę potrzeb szkoleniowych projektuje i prowadzi dwudniowe szkolenia i cykle szkoleń z zakresu, w którym dysponuje odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem zarządza procesem grupowym, aktywnie i adekwatnie reaguje na zjawiska procesowe stosuje zaawansowane techniki i metody szkoleniowe elastycznie i konstruktywnie reaguje w trudnych sytuacjach szkoleniowych stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia Źródła dalszych doświadczeń rozwojowych Specjalizacja w wybranej, zaawansowanej problematyce i metodologii pracy szkoleniowej Dalsza, formalna edukacja w wybranej dziedzinie wiedzy (np. studia podyplomowe, studia doktoranckie) Tworzenie własnych narzędzi i metod pracy, publikowanie w obszarze swojej specjalizacji Zdobywanie doświadczenia w realizacji kompleksowych, długofalowych projektów szkoleniowych Praca w zespole trenerskim i zarządzanie zespołem Rozwój kompetencji osobistych Strona 14

15 Grupa tematyczna Wiedza Umiejętności Komunikacja w w w w wybrane zaawansowane narzędzia komunikacyjne (np. pokonywanie obiekcji, przeciwdziałanie manipulacji, zaawansowana praca z pytaniami) (zawiera w2.1.1.) zasady prowadzenia prezentacji (struktura, dynamika, dostosowanie do odbiorcy) autoprezentacja (cele, narzędzia, pojęcia) świadomość własnych mocnych i słabych stron w komunikacji u u u u u efektywna komunikacja (zawiera u2.1.1., u1.1.2.; u2.1.3., u3.1.4., u3.1.5., u4.1.8.) kreowanie własnego wizerunku (zawiera u1.1.2.) zaawansowane umiejętności prowadzenia prezentacji (zawiera u3.1.6.) kształtowanie stylu komunikacji (zawiera u4.1.7.) stosowanie wybranych zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych interpersonalne w w w w elementy psychologii społecznej (role grupowe, warunki efektywności grupy, kształtowanie postaw) elementy psychologii motywacji (złożoność potrzeb i motywów, rodzaje motywacji, formy motywowania) świadomość własnych potrzeb i oczekiwań wobec sytuacji szkoleniowej świadomość własnych postaw i przekonań, wpływających na sposób prowadzenia szkolenia u u u u u asertywność kontaktach z interesariuszami i uczestnikami szkolenia (zawiera u3.2.1.) świadoma regulacja dystansu w kontaktach interpersonalnych (zawiera u3.2.2.) radzenie sobie ze stresem zarządzanie konfliktem (zawiera u4.2.4.) radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach szkoleniowych (zawiera u4.2.5) poznawcze w w świadomość różnorodności potrzeb i preferencji w uczeniu się i pracy intelektualnej metodologia pracy intelektualnej (generowanie pomysłów, planowanie pracy intelektualnej) u u u u elastyczność (dostosowanie się do warunków) otwartość na uczenie się rozwiązywanie problemów myślenie analityczne (monitorowanie zdarzeń, Strona 15

16 wnioskowanie o przyczynach i konsekwencjach) u u kreatywność (generowanie rozwiązań szkoleniowych) myślenie strategiczne i kontekstowe (zintegrowane dostosowanie rozwiązań do kontekstu szkolenia) Tworzenie warunków uczenia się innych w w w w w rozumienie granic pomiędzy szkoleniem a innymi formami pracy z grupą (zawiera w1.4.1) rozumienie możliwości i ograniczeń związanych z rolą trenera elementy psychologii pamięci i uczenia specyfika uczenia się dorosłych psychologiczne aspekty zmiany u u u u u wspieranie atmosfery sprzyjającej uczeniu się (nieoceniająca postawa, przyzwolenie na błędy, motywowanie do eksperymentowania) dzielenie się wiedzą adekwatnie do potrzeb uczestników tworzenie warunków dla aktywności uczestników i ćwiczenia rozwijanych kompetencji wspieranie otwartości na zmianę inspirowanie i motywowanie innych Projektowanie procesu w w w w w w w5.5.7 w rola materiałów i pomocy dydaktycznych w procesie szkoleniowym (zawiera w1.5.1) organizacyjne i techniczne aspekty szkolenia zasady definiowania celów szkolenia zastosowania metod i technik szkoleniowych sytuacyjny i organizacyjny kontekst szkolenia (interesariusze, oczekiwania, uprzednie doświadczenia) metody diagnozy potrzeb szkoleniowych rola szkolenia w organizacji pozaszkoleniowe formy wspierania rozwoju u u u u u u przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych (zawiera 3.5.1) wyznaczanie celów uczenia w powiązaniu z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy (zawiera u4.5.2.) dopasowanie metod i technik uczenia do wyznaczonych celów, możliwości i preferencji uczestników planowanie czasu szkolenia przewidywanie wpływu metod i technik szkoleniowych na przebieg procesu grupowego diagnoza potrzeb szkoleniowych Strona 16

17 Prowadzenie szkolenia w w w zaawansowane metody i techniki szkoleniowe (ćwiczenia typu akwarium, gry szkoleniowe, odgrywanie ról, elementy technik kreatywnych) (zawiera w2.6.1., w4.6.3.) świadomość własnych możliwości i ograniczeń w stosowaniu metod i technik szkoleniowych proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia (zawiera w4.6.4.) u u u u u obsługa urządzeń wspierających pracę trenera stosowanie zaawansowanych metod i technik szkoleniowych (zawiera u2.6.2) wprowadzanie i egzekwowanie kontraktu zarządzanie czasem szkolenia wykorzystywanie procesu grupowego w realizacji celów szkolenia (zawiera u3.6.5., u4.6.6.) u modyfikowanie programu szkolenia w zależności od aktualnych możliwości i potrzeb grupy Ewaluacja procesu w w metody ewaluacji szkoleń (zawiera w3.7.1) podstawy metodologii badań społecznych u u analiza informacji zwrotnej ewaluacja szkolenia do poziomu zmian zachowania (zawiera u4.7.2.) u projektowanie narzędzi ewaluacyjnych specjalistyczne w ugruntowana teoretycznie wiedza o obszarze, którego dotyczy tematyka prowadzonych szkoleń (zawiera w2.8.1) u posługiwanie się koncepcjami i pojęciami związanymi z tematyką prowadzonych szkoleń (zawiera u2.8.1.) u krytyczna ocena i prezentacja wiedzy związanej z tematyką prowadzonych szkoleń Strona 17

18 POZIOM 6 TRENER SPECJALISTA Opis poziomu Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest autorytetem w obszarze swojej specjalizacji. Projektuje i prowadzi rozbudowane, autorskie projekty rozwojowe dla jednostek i organizacji. Superwizuje pracę i stwarza możliwości rozwoju dla innych trenerów, może świadczyć usługi doradcze w obszarze swojej specjalizacji. (uprawnienia) Trener na poziomie 6: osiągnął biegłość we wspieraniu rozwoju osób/organizacji w określonych obszarach projektuje kompleksowe programy rozwojowe i innowacyjne rozwiązania w obszarze swojej specjalizacji stosuje zaawansowane, autorskie metody i techniki szkoleniowe zarządza procesem grupowym, aktywnie i adekwatnie reaguje na zjawiska procesowe elastycznie i konstruktywnie reaguje w trudnych sytuacjach szkoleniowych stosuje szerokie spektrum metod ewaluacji efektów uczenia zarządza zespołem trenerskim pełni rolę eksperta, publikuje w ramach obszaru swojej specjalizacji Źródła dalszych doświadczeń rozwojowych Dalsza edukacja w uzupełniających specjalizację dziedzinach wiedzy dążenie do interdyscyplinarności Zdobywanie doświadczenia w realizacji kompleksowych, długofalowych projektów szkoleniowych Praca w zespołach międzynarodowych Praca w zespole trenerskim i zarządzanie zespołem Tworzenie propozycji rozwojowych dla trenerów w obszarze swojej specjalizacji Strona 18

19 Innowacyjność tworzenie nowych rozwiązań szkoleniowych Grupa tematyczna Wiedza Umiejętności Komunikacja interpersonalne w w w w w w w w w wybrane zaawansowane narzędzia komunikacyjne (np. pokonywanie obiekcji, przeciwdziałanie manipulacji, zaawansowana praca z pytaniami) (zawiera w2.1.1.) zasady prowadzenia prezentacji (struktura, dynamika, dostosowanie do odbiorcy) autoprezentacja (cele, narzędzia, pojęcia) świadomość własnych mocnych i słabych stron w komunikacji wybrane modele/koncepcje komunikacyjne (np. analiza transakcyjna, podejście narracyjne) elementy psychologii społecznej (role grupowe, warunki efektywności grupy, kształtowanie postaw) elementy psychologii motywacji (złożoność potrzeb i motywów, rodzaje motywacji, formy motywowania) świadomość własnych potrzeb i oczekiwań wobec sytuacji szkoleniowej świadomość własnych postaw i przekonań, wpływających na sposób prowadzenia szkolenia u u u u u u u u3.2.3 u u efektywna komunikacja (zawiera u2.1.1., u2.1.2.; u2.1.3., u3.1.4., u3.1.5., u4.1.8.) kreowanie własnego wizerunku (zawiera u1.1.2.) zaawansowane umiejętności prezentacyjne (zawiera u3.1.6.) świadome kształtowanie stylu komunikacji (zawiera u4.1.7.) stosowanie zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych asertywność (odmawianie, proszenie, polemika, przyjmowanie krytyki) (zawiera u1.2.1.) świadoma regulacja dystansu w kontaktach interpersonalnych (zawiera u3.2.2.) radzenie sobie ze stresem zarządzanie konfliktem (zawiera u4.2.4.) radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach szkoleniowych (zawiera u4.2.5) w świadomość różnorodności potrzeb i preferencji w u elastyczność (dostosowanie się do warunków) Strona 19

20 poznawcze w uczeniu się i pracy intelektualnej metodologia pracy intelektualnej (generowanie pomysłów, planowanie pracy intelektualnej) u u u otwartość na uczenie się rozwiązywanie problemów myślenie analityczne (monitorowanie zdarzeń, wnioskowanie o przyczynach i konsekwencjach) u innowacyjność (generowanie autorskich rozwiązań szkoleniowych) u myślenie strategiczne i kontekstowe (zintegrowane dostosowanie rozwiązań do całościowego kontekstu szkolenia) Tworzenie warunków uczenia się innych w w w w w w rozumienie granic pomiędzy szkoleniem a innymi formami pracy z grupą (zawiera w1.4.1) rozumienie możliwości i ograniczeń związanych z rolą trenera elementy psychologii pamięci i uczenia specyfika uczenia się dorosłych psychologiczne aspekty zmiany międzykulturowe aspekty prowadzenia szkoleń u u u u wspieranie atmosfery sprzyjającej uczeniu się (nieoceniająca postawa, przyzwolenie na błędy, motywowanie do eksperymentowania) dzielenie się wiedzą adekwatnie do potrzeb uczestników (pozostawianie przestrzeni dla aktywności uczestników) tworzenie warunków dla aktywności uczestników i ćwiczenia rozwijanych kompetencji wspieranie otwartości na zmianę u inspirowanie i motywowanie innych Projektowanie procesu w w w w w rola materiałów i pomocy dydaktycznych w procesie szkoleniowym (zawiera w1.5.1) organizacyjne i techniczne aspekty szkolenia zasady definiowania celów szkolenia zastosowania metod i technik szkoleniowych sytuacyjny i organizacyjny kontekst szkolenia (interesariusze, oczekiwania, uprzednie u u u przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych (zawiera 3.5.1) wyznaczanie celów uczenia w powiązaniu ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoleniowymi i oczekiwaniami interesariuszy (zawiera u4.5.2.) projektowanie autorskich programów rozwoju w obszarze specjalizacji (zawiera u4.5.3) Strona 20

21 w w5.5.7 w doświadczenia) metody diagnozy potrzeb szkoleniowych rola szkolenia w organizacji pozaszkoleniowe formy wspierania rozwoju u u u planowanie czasu szkolenia przewidywanie wpływu metod i technik szkoleniowych na przebieg procesu grupowego diagnoza potrzeb szkoleniowych Prowadzenie szkolenia w w w w zaawansowane metody i techniki szkoleniowe (ćwiczenia typu akwarium, gry szkoleniowe, odgrywanie ról, elementy technik kreatywnych) świadomość własnych możliwości i ograniczeń w stosowaniu metod i technik szkoleniowych proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia (zawiera w4.6.4.) metodologia szkoleniowa specyficzna dla obszaru specjalizacji trenerskiej u u u u u obsługa urządzeń wspierających pracę trenera stosowanie zaawansowanych metod i technik szkoleniowych (zawiera u2.6.2) wprowadzanie i egzekwowanie kontraktu odpowiednio do obszaru specjalizacji (zawiera u3.6.3) zarządzanie czasem szkolenia wykorzystywanie procesu grupowego w realizacji celów szkolenia (zawiera u3.6.5., u4.6.6.) u elastyczne modyfikowanie programu szkolenia w zależności od aktualnych możliwości i potrzeb grupy (zawiera u4.6.7.) u stosowanie metod i technik szkoleniowych specyficznych dla obszaru specjalizacji trenerskiej Ewaluacja procesu w w metody ewaluacji szkoleń (zawiera w3.7.1) podstawy metodologii badań społecznych u u analiza informacji zwrotnej kompleksowa ewaluacja efektów szkolenia (zawiera u5.7.2.) u projektowanie narzędzi ewaluacyjnych specjalistyczne w głęboka wiedza teoretyczna i praktyczna o obszarze specjalizacji trenerskiej, obejmująca krytyczne rozumienie teorii i koncepcji (zawiera w3.8.1.) u u spójne i sprawne posługiwanie się koncepcjami i pojęciami z zakresu związanego z tematyką prowadzonych szkoleń (zawiera u2.8.1.) krytyczna ocena i prezentacja wiedzy związanej Strona 21

22 w alternatywne wyjaśnienia, modele i koncepcje teoretyczne w obszarze specjalizacji trenerskiej u z tematyką prowadzonych szkoleń projektowanie rozwiązań związanych z obszarem specjalizacji (np. procedura obsługi klienta, schemat zarządzania projektem) Strona 22

23 POZIOM 7 TRENER INTERDYSCYPLINARNY Opis poziomu Trener na poziomie 7 osiągnął najwyższy poziom zaawansowania w tworzeniu i realizacji programów rozwojowych. Dzięki szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy jest w stanie nadzorować pod względem merytorycznym kompleksowe, długofalowe projekty rozwojowe. Superwizuje i szkoli innych trenerów, angażuje się w badania naukowe, rozwój i popularyzację wiedzy o wspieraniu rozwoju. (uprawnienia) Trener na poziomie 7: wspiera rozwój osób i organizacji, projektując i realizując długofalowe, interdyscyplinarne programy rozwojowe tworzy innowacyjne metody i techniki szkoleniowe czerpiąc z różnych dziedzin wiedzy stosuje zaawansowane, autorskie metody i techniki szkoleniowe zarządza procesem grupowym, aktywnie i adekwatnie reaguje na zjawiska procesowe elastycznie i konstruktywnie reaguje w trudnych sytuacjach szkoleniowych stosuje szerokie spektrum metod ewaluacji efektów uczenia, tworzy własne narzędzia ewaluacji szkoli trenerów i superwizuje ich pracę rozwija i upowszechnia wiedzę dotyczącą standardów i metodologii pracy trenera wspiera wybrane podejścia, metody i trendy w nauczaniu, opierając się na ich dogłębnym, krytycznym rozumieniu Źródła dalszych doświadczeń rozwojowych Dalsze zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych, kompleksowych projektów rozwojowych Tworzenie standardów i programów rozwoju dla innych profesjonalistów rynku szkoleniowo-doradczego Działanie na rzecz środowiska trenerskiego propagowanie standardów jakościowych i etycznych pracy trenera Badania naukowe, rozwój i popularyzowanie wiedzy w zakresie obszarów specjalizacji oraz wspierania rozwoju innych Strona 23

24 Grupa tematyczna Wiedza Umiejętności Komunikacja w w w w w wybrane zaawansowane narzędzia komunikacyjne (np. pokonywanie obiekcji, przeciwdziałanie manipulacji, zaawansowana praca z pytaniami) (zawiera w2.1.1.) zasady prowadzenia prezentacji (struktura, dynamika, dostosowanie do odbiorcy) autoprezentacja (cele, narzędzia, pojęcia) świadomość własnych mocnych i słabych stron w komunikacji wybrane modele/koncepcje komunikacyjne (np. analiza transakcyjna, podejście narracyjne) u u u u u efektywna komunikacja (zawiera u2.1.1., u2.1.2.; u2.1.3., u3.1.4., u3.1.5., u4.1.8.) kreowanie własnego wizerunku (zawiera u1.1.2.) zaawansowane umiejętności prezentacyjne (zawiera u3.1.6.) świadome kształtowanie stylu komunikacji (zawiera u4.1.7.) stosowanie zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych interpersonalne w w w w elementy psychologii społecznej (role grupowe, warunki efektywności grupy, kształtowanie postaw) elementy psychologii motywacji (złożoność potrzeb i motywów, rodzaje motywacji, formy motywowania) świadomość własnych potrzeb i oczekiwań wobec sytuacji szkoleniowej świadomość własnych postaw i przekonań, wpływających na sposób prowadzenia szkolenia u u u3.2.3 u u u u asertywność (odmawianie, proszenie, polemika, wyrażanie własnego zdania) (zawiera u1.2.1.) świadoma regulacja dystansu w kontaktach interpersonalnych (zawiera u3.2.2.) radzenie sobie ze stresem zarządzanie konfliktem (zawiera u4.2.4.) radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach szkoleniowych (zawiera u4.2.5) superwizja pracy trenera zarządzanie zespołem trenerskim Strona 24

25 poznawcze w w świadomość różnorodności potrzeb i preferencji w uczeniu się i pracy intelektualnej metodologia pracy intelektualnej (generowanie pomysłów, planowanie pracy intelektualnej) u u u elastyczność (dostosowanie się do warunków) otwartość na uczenie się rozwiązywanie problemów (generowanie i ocena rozwiązań sytuacji problemowej) u myślenie analityczne (monitorowanie zdarzeń, wnioskowanie o przyczynach i konsekwencjach) u innowacyjność (generowanie autorskich rozwiązań szkoleniowych) u myślenie strategiczne i kontekstowe (zintegrowane dostosowanie rozwiązań do całościowego kontekstu szkolenia) Tworzenie warunków uczenia się innych w w rozumienie granic pomiędzy szkoleniem a innymi formami pracy z grupą (zawiera w1.4.1) rozumienie możliwości i ograniczeń związanych z rolą trenera u u tworzenie środowiska wspierającego uczenie (zawiera u2.4.1., u3.4.2.) tworzenie warunków wdrożenia zmian w zachowaniu (zawiera u4.4.3.) w elementy psychologii pamięci i uczenia u wspieranie otwartości na zmianę w specyfika uczenia się dorosłych u inspirowanie i motywowanie innych w psychologiczne aspekty zmiany u coaching i doradztwo rozwojowe w międzykulturowe aspekty prowadzenia szkoleń w elementy metodologii coachingowej Projektowanie procesu w w rola materiałów i pomocy dydaktycznych w procesie szkoleniowym (zawiera w1.5.1) organizacyjne i techniczne aspekty szkolenia u u przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych (zawiera 3.5.1) wyznaczanie celów uczenia w powiązaniu Strona 25

26 Prowadzenie szkolenia w w w w w5.5.7 w w7.5.9 w w w w zasady definiowania celów szkolenia zastosowania metod i technik szkoleniowych sytuacyjny i organizacyjny kontekst szkolenia (interesariusze, oczekiwania, uprzednie doświadczenia) metody diagnozy potrzeb szkoleniowych rola szkolenia w organizacji pozaszkoleniowe formy wspierania rozwoju rozwój i ocena kompetencji trenerskich zaawansowane metody i techniki szkoleniowe (ćwiczenia typu akwarium, gry szkoleniowe, odgrywanie ról, elementy technik kreatywnych) świadomość własnych możliwości i ograniczeń w stosowaniu metod i technik szkoleniowych proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia (zawiera w4.6.4.) autorskie techniki szkoleniowe (zawiera 6.6.4) u u u u u u u u u u u z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy (zawiera u4.5.2.) projektowanie interdyscyplinarnych programów rozwojowych (zawiera u6.5.3) planowanie czasu szkolenia przewidywanie wpływu metod i technik szkoleniowych na przebieg procesu grupowego diagnoza potrzeb szkoleniowych obsługa urządzeń wspierających pracę trenera stosowanie zaawansowanych metod i technik szkoleniowych w obszarze specjalizacji trenerskiej (zawiera u5.6.2) wprowadzanie i egzekwowanie kontraktu odpowiednio do obszaru specjalizacji zarządzanie czasem szkolenia wykorzystywanie procesu grupowego w realizacji celów szkolenia (zawiera u3.6.5., u4.6.6.) elastyczne modyfikowanie programu szkolenia w zależności od aktualnych możliwości i potrzeb grupy stosowanie autorskich technik szkoleniowych (zawiera u6.6.7.) Ewaluacja w metody ewaluacji szkoleń (zawiera w3.7.1) u analiza informacji zwrotnej Strona 26

27 procesu specjalistyczne w podstawy metodologii badań społecznych u w w szeroka, interdyscyplinarna wiedza o obszarach związanych ze specjalizacją trenerską (zawiera w6.8.1.) alternatywne wyjaśnienia, modele i koncepcje teoretyczne w obszarze specjalizacji trenerskiej u u u u kompleksowa ewaluacja efektów szkolenia (zawiera u5.7.2.) projektowanie narzędzi ewaluacyjnych tworzenie wielopłaszczyznowych wyjaśnień zjawisk i mechanizmów związanych z obszarem specjalizacji trenerskiej (zawiera u3.8.1.) krytyczna ocena i prezentacja wiedzy związanej z tematyką prowadzonych szkoleń projektowanie kompleksowych rozwiązań opartych na interdyscyplinarnej wiedzy (np. system zarządzania organizacją, system rekrutacji i rozwoju) (zawiera u6.8.3) Strona 27

28 POZIOM 8 TRENER MENTOR Opis poziomu Osoba, która osiągnęła ten poziom rozwoju kompetencji jest autorytetem w krajowym i międzynarodowym środowisku szkoleniowym. Tworzy najwyższej jakości rozwiązania szkoleniowe i inspiruje do tego innych trenerów, zapewniając im optymalne możliwości rozwoju. Działa w ramach organizacji i środowisk wspierających kształcenie przez całe życie, angażując się w tworzenie rozwiązań prawnych, propagowanie jakościowych i etycznych standardów pracy trenera czy kształtowanie opinii publicznej. (uprawnienia) Trener na poziomie 8: projektuje i realizuje najwyższej jakości, autorskie programy szkoleniowe jest mentorem dla doświadczonych trenerów, wspiera ich rozwój zawodowy szkoli trenerów i superwizuje ich pracę prowadzi prace badawczo-rozwojowe, współtworzy wiedzę o wspieraniu rozwoju innych pełni rolę eksperta w zakresie szkoleń i rozwoju kompetencji, popularyzuje posiadaną wiedzę aktywnie angażuje się w budowanie środowiska trenerskiego, propaguje etyczne i jakościowe standardy pracy trenera Źródła dalszych doświadczeń rozwojowych Dalsze zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych, kompleksowych projektów rozwojowych Tworzenie standardów i programów rozwoju dla innych profesjonalistów rynku szkoleniowo-doradczego Działanie na rzecz środowiska trenerskiego propagowanie standardów jakościowych i etycznych pracy trenera Badania naukowe, rozwój i popularyzowanie wiedzy w zakresie obszarów specjalizacji Strona 28

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny TEMAT MODUŁU Coaching zespołu (część 1 i 2) 2 x 1. Standardy i komptencje roli trenera wymagania kompetencyjne w roli trenera etapy rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Profil kompetencyjny szkolnych organizatorów rozwoju edukacji

Profil kompetencyjny szkolnych organizatorów rozwoju edukacji Profil kompetencyjny szkolnych organizatorów rozwoju edukacji Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba zatrudniona jako pracownik wspomagający szkoły w ramach realizowanego przez powiaty projektu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej przyjęty uchwałą Zarządu nr Z/11/2015 z dn. 28 sierpnia 2015 r. ZAŁOŻENIA 1. Certyfikat jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia 45+ Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM.

Szkolenia 45+ Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM. Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM Hr2power to: poszukiwanie najlepszych zasobów ludzkich diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń Akademii TROP

Kalendarium wydarzeń Akademii TROP Akademii TROP Profesjonalista w zgodzie ze sobą Spotkanie informacyjne Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia 19 edycja Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia 33 edycja U! Lider: Działanie -Relacje - Wiedza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills Profesjonalny trener biznesu Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills 1 Wprowadzenie Wakacje to doskonały moment na rozwój kompetencji zwłaszcza dla tych, którzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA LISTA KOMPETENCJI. Trener/trenerka, członek/członkini STOP jest zaangażowany/a w pracę na rzecz trzeciego sektora.

CERTYFIKACJA LISTA KOMPETENCJI. Trener/trenerka, członek/członkini STOP jest zaangażowany/a w pracę na rzecz trzeciego sektora. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP ul. Smolna 16 lok. 7, 00-375 Warszawa tel./fax 22 468 87 73, tel. 724 737 117 biuro@stowarzyszeniestop.pl www.stowarzyszeniestop.pl CERTYFIKACJA LISTA

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie umiejętności w ciekawy sposób Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zdobyć i zatrzymać

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Program rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu Program Akademii 2 Certyfikat 7 Terminy zjazdów.. 8 Formularz zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi KZ_U01 Obserwacji, KZ_U01 Dokonywania interpretacji i wyjaśniania obserwacji zjawisk i zjawisk społecznych oraz procesów w zakresie wzajemnych relacji między zarządzania personelem zjawiskami społecznymi

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie doświadczeń i umiejętności w ciekawy sposób Jeśli chcesz dowiedzieć się jak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Nasza Szkoła Trenerów to praktyczne kursy podnoszące kompetencje pracy z grupami. Jeśli stoisz przed zadaniem prowadzenia spotkań grupowych, warsztatów, zebrań,

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH i SPOŁECZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia, ul. inż. J. Śmidowicza 69, tel./fax 261 626 25 85 Program kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW

TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW Zapraszamy menedżerów, praktykujących trenerów oraz osoby rozpoczynające pracę w zawodzie trenera na roczny, kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH Różnorodne zespoły podejmują lepsze decyzje, są bardziej twórcze, posiadają unikatowe cechy oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami niż zespoły homogeniczne. Mimo że różnorodność daje ogromne korzyści jest

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018 Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 207/208 Ramy punktacji w skali 4 lat studiów doktoranckich: Liczba punktów Seminaria 4 Zajęcia fakultatywne Zajęcia rozwijające

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU DLA TRENERÓW

SZKOŁA COACHINGU DLA TRENERÓW SZKOŁA COACHINGU DLA TRENERÓW Spis treści Informacje ogólne 3 Dla kogo przeznaczona jest szkoła? 5 Spodziewane efekty 5 Co nas wyróżnia? 6 Program szkoły 7 Organizacja szkoły 9 Koszt szkoły 10 Informacje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Cel zajęć: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu/ project managera

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15. Komunikacja

Załącznik 15. Komunikacja Załącznik 15 Komunikacja Dzień I 9.00-10.45 Powitanie i wzajemne przedstawienie się trenera i uczestników Wstępna integracja grupy Analiza oczekiwań uczestników, prezentacja celów i założeń treningu i

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie,

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie, Pracownia Narzędzi dla Oświaty Agnieszka Grzymkowska & Izabela Kazimierska Tel: 601 273 927 / 793 991 308 Oferta programu warsztatów ADRESAT: GRUPA DOCELOWA: PRZEDMIOT OFERTY: LICZBA GODZIN: TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami.

Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami to CYKL SZKOLEŃ kierowanych do członków organizacji pozarządowych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w obszarze zarządzania i pracy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ Motto: Życie nabiera sensu wtedy, kiedy motywujesz się, wyznaczasz sobie cele oraz nieustannie za nimi gonisz - Les Brown DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Celem programu Kursu Facylitacji jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów do wzmacniania potencjału grup i zespołów. Słowo Facylitator

Bardziej szczegółowo

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu. PROCEDURY I STANDARD WDRAŻANIA PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA (PNZ) I ETAP SZKOLENIE Podstawowe szkolenie prezentacja programu uczestnikom i szkołom (uczestnicy szkolenia mogą zaprezentować po szkoleniu program

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 5-6 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych Siedziba: 02-798 Warszawa; ul. Ekologiczna 20 m 3 Biuro: 00-684 Warszawa; ul. Wspólna 54a lok. 14 Tel. 022/407 07 89 www.stowarzyszeniestop.pl SZKOŁA TRENERSKA

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo