Lloyd s: Krótki Przewodnik 2009 Kim jesteśmy, co robimy, gdzie działamy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lloyd s: Krótki Przewodnik 2009 Kim jesteśmy, co robimy, gdzie działamy"

Transkrypt

1 Lloyd s: Krótki Przewodnik 2009 Kim jesteśmy, co robimy, gdzie działamy

2 Witamy na stronach wydawnictwa Lloyd s: Krótki Przewodnik 2009 Spis treści Lloyd s jest wiodącym specjalistycznym rynkiem ubezpieczeniowym na świecie. Działa w ponad 200 krajach, i często jest pionierem w ubezpieczaniu nietypowych lub złożonych rodzajów ryzyka. Nasz rynek skupia wielu utalentowanych i doświadczonych specjalistów, szczycąc się jednocześnie doskonałymi ocenami ratingowymi. HISTORIA Od ziarna kawowego do złożonych typów ryzyka 02 W AKCJI Jak działa Lloyd s 04 AGENCJE ZARZĄDZAJĄCE Dynamiczny, różnorodny rynek 08 Przegląd wyników finansowych za rok 2008 Nasza siła i bezpieczeństwo 10 ZASIĘG Gdzie na świecie prowadzimy działalność 12 Dziś Nasza bieżąca działalność 14 Jutro Jak przygotowujemy się na przyszłość 18 Kontakt z naszymi przedstawicielstwami 20 Mają Państwo w rękach wydawnictwo: Lloyd s: Krótki Przewodnik 2009 kim jesteśmy, co robimy, gdzie działamy. Dostępne są również następujące wydawnictwa: Lloyd s: Przegląd 2009 nasza działalność, wyniki, strategia i bezpieczeństwo w skrócie.oraz Lloyd s: Panorama 2009 nasza działalność, wyniki, strategia i bezpieczeństwo. Publikacje te, jak również bardziej szczegółowe dane dotyczące naszej działalności, można znaleźć na stronie Dodatkowe egzemplarze tej publikacji mogą Państwo zamówić pod adresem: Wszystkie dane w tej publikacji podajemy wg stanu z 31 grudnia

3 Historia Od ziarna kawowego do złożonych typów ryzyka Wszystko zaczęło się ponad 300 lat temu w kawiarni Edwarda Lloyda. Armatorzy mogli w niej spotkać ludzi dysponujących kapitałem potrzebnym do ubezpieczenia ich statków. Na przestrzeni lat Lloyd s przerodził się z ubezpieczyciela morskiego w wiodący rynek specjalistycznych ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Również dziś Lloyd s jest rynkiem dynamicznym i nowatorskim, który umożliwia swoim uczestnikom bezpośredni kontakt. Jak każdy rynek, jest on miejscem spotkań tych, którzy mają coś do sprzedania czyli underwriterów, oferujących swoją ochronę ubezpieczeniową z tymi, którzy chcą coś kupić czyli brokerami, poszukującymi takiej ochrony w imieniu i na zlecenie swoich klientów. Źródłem naszej siły jest różnorodność agencji zarządzających prowadzących działalność na naszym rynku, wspieranych przez kapitał pochodzący z różnorodnych źródeł na całym świecie. 02 Dzieje Lloyd s można prześledzić na stronie 03

4 W akcji Jak działa Lloyd s W przeciwieństwie do większości marek ubezpieczeniowych, Lloyd s nie posiada statusu spółki; jesteśmy rynkiem, w ramach którego działają nasi członkowie skupieni w syndykatach. Brokerzy Lloyd s zgłaszają na rynku do ubezpieczenia ryzyka w imieniu swoich klientów, innych brokerów i pośredników. Jak na każdym rynku, brokerzy szukają najlepszej oferty i najlepszych warunków dla danego ryzyka u różnych syndykatów. 80 syndykatów 1 działających w ramach Lloyd s stanowi łącznie jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych świata, i piątego co do wielkości reasekuratora 2. Więcej o ubezpieczeniach na stronie

5 W akcji Jak działa Lloyd s ciąg dalszy Rynek Lloyd s to miejsce o niezwykłej koncentracji wysoko wykwalifikowanych specjalistów i elastycznych zasobów kapitałowych. Jest to dynamiczne środowisko, skupiające wielu różnych interesariuszy. Korporacja Lloyd s Klienci Brokerzy Firmy usługowe 80 syndykatów 3 51 agencji zarządzających 4 Członkowie Napływ ofert Kapitał Kto jest kim? Klienci Poszukują ubezpieczeń Firmy, organizacje, inni ubezpieczyciele i osoby fizyczne z całego świata poszukują ochrony ubezpieczeniowej przed różnymi ryzykami, które mogą im zagrażać. Zwracają się do brokera i wyjaśniają mu swoje potrzeby. Brokerzy Plasują ryzyka Większość ubezpieczeń Lloyd s plasowana jest z pomocą brokera Lloyd s. Brokerzy Lloyd s podlegają regulacjom swojego kraju macierzystego, a oprócz tego muszą spełniać nasze własne surowe kryteria. Syndykaty Przyjmują ubezpieczenia Underwriterzy decydują o tym, jakie ryzyka przyjmie syndykat i na jakich warunkach. Znaczna część działalności Lloyd s ma miejsce w sali zwanej Underwriting Room, w której odbywają się bezpośrednie negocjacje z brokerami. Agencje zarządzające Zarządzają syndykatami Są to spółki założone w celu zarządzania jednym lub kilkoma syndykatami. Zatrudniają one underwriterów oraz kierują bieżącą działalnością syndykatów. Członkowie Zapewniają kapitał Członkowie Lloyd s zapewniają kapitał, który jest podstawą działalności syndykatów. Do naszych członków należą największe koncerny ubezpieczeniowe świata, spółki notowane na giełdzie londyńskiej jak również osoby fizyczne i spółki partnerskie. Korporacja Lloyd s Wspiera rynek Korporacja nadzoruje i wspiera rynek Lloyd s oraz jego promocję na całym świecie. Obejmuje to ustalanie minimum kapitału, który członkowie Lloyd s muszą zapewnić na potrzeby proponowanych ubezpieczeń, działania na rzecz poprawy sytuacji w syndykatach osiągających słabsze wyniki, podejmowane we współpracy z ich kierownictwem, prowadzenie sprawozdawczości finansowej i regulacyjnej rynku Lloyd s, jak również zarządzanie i rozwój globalnej sieci licencji oraz marki Lloyd s. Więcej o rynku Lloyd s na stronie

6 Agencje zarządzające Dynamiczny, różnorodny rynek Według stanu z 31 grudnia 2008 r., nasz rynek obejmował 51 agencji zarządzających (patrz ilustracja niżej) i 80 syndykatów. Jednakże ważniejsza niż sama wielkość jest rozległość i głębia wiedzy fachowej i doświadczenia brokerów i underwriterów skupionych w Lloyd s pod jednym dachem. Więcej o naszych agencjach zarządzających na stronie

7 Przegląd wyników finansowych za rok 2008 Nasza siła i bezpieczeństwo Bezpieczeństwo finansowe to sprawa o kluczowym znaczeniu. Budzi ono zaufanie zarówno dostawców kapitału jak i klientów ubezpieczeniowych. Prężność finansowa i solidna kapitalizacja Lloyd s znajduje odzwierciedlenie w naszych ocenach ratingowych. Skąd pochodzi nasz kapitał? 5 47% brytyjskie towarzystwa ubezpieczeniowe i inne przedsiębiorstwa Oceny ratingowe Lloyd s Fitch Ratings A+ (silna) 6 38% zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe Standard & Poor s A+ (silna) 7 A.M. Best A (doskonała) 8 15% członkowie indywidualni W 2008 r. trzy wiodące światowe agencje ratingowe utrzymały nasze dotychczasowe oceny, potwierdzając mocną pozycję finansową naszego rynku. Oceny siły finansowej Lloyd s obejmują wszystkie polisy wystawione przez syndykaty Lloyd s od 1993 r. Lloyd s posiada silną pozycję na światowym rynku ubezpieczeniowym oraz cieszy się doskonałą renomą pod względem nowatorstwa i elastyczności swoich usług. Jego konkurencyjność wynika z rynkowej struktury, sprzyjającej rozwojowi specjalistycznych usług ubezpieczeniowych na najwyższym poziomie. A.M. Best lipiec 2008 Nasze wyniki finansowe znajdą Państwo na stronie

8 Zasięg Gdzie na świecie prowadzimy działalność Oceany ani inne przeszkody naturalne i granice nie stanowią bariery dla ryzyka a co za tym idzie, dla rynku Lloyd s. Z naszym globalnym zasięgiem idzie w parze lokalna wiedza. Ubezpieczenia przekrój regionalny 9 44% USA i Kanada 22% Wielka Brytania Ubezpieczenia w skali światowej wg kategorii 10 35% reasekuracja 22% majątkowe 16% Europa 21% OC i osobowe 8% Azja Środkowa i Azja Pacyfik 6% Ameryka (inne kraje) 4% inne 8% morskie 6% energetyczne 5% komunikacyjne 3% lotnicze Lloyd s prowadzi działalność w ponad 200 krajach. Posiadamy 80 licencji, które wraz z siecią lokalnych przedstawicielstw zapewniają nam dostęp do szerokiej gamy rynków ubezpieczeniowych, od najmniejszych do największych. 12 Więcej o rynku Lloyd s na stronie 13

9 Dziś Nasza bieżąca działalność Rynek Lloyd s ubezpiecza złożone i specjalistyczne ryzyka od platform wiertniczych do części ciała sław. Obecność naszych syndykatów pod jednym dachem ułatwia brokerom znalezienie ubezpieczenia dostosowanego do najbardziej wyszukanych indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenia OC i osobowe Ubezpieczenia OC i osobowe są szczególnie złożone i specjalistyczne; znaczną część tego segmentu stanowi USA. Rynek ten obejmuje ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, błędów lekarskich, wypadków i chorób, odpowiedzialności członków zarządu i urzędników oraz odpowiedzialności pracodawców i OC ogólnej. Ubezpieczenia OC i osobowe stanowią 21% obrotów Lloyd s. Ubezpieczenia majątkowe Sektor ubezpieczeń majątkowych jest niezwykle zróżnicowany: obejmuje zarówno budowę nowego World Trade Center jak i zabezpieczenie ośrodków wczasowych przed skutkami burz i sztormów. Jest on również niezwykle konkurencyjny, a podaż rośnie w miarę dokonywania przez wielu ubezpieczycieli dywersyfikacji od ubezpieczeń katastroficznych. Ubezpieczenia majątkowe stanowią 22% obrotów Lloyd s. Ubezpieczenia morskie To w tym sektorze zrodził się przed ponad 300 laty fenomen Lloyd s. Dziś jest to mniejsza, ale wciąż znacząca część naszej działalności. Większość tego sektora stanowią ubezpieczenia casco statków, cargo, morskie OC (marine liability) oraz tzw. specie (ubezpieczenie kosztownych przedmiotów, np. dzieł sztuki, na czas transportu). Ubezpieczenia morskie stanowią 8% obrotów Lloyd s. Ubezpieczenia energetyczne Rynek ten podlega stałej ewolucji, od ubezpieczeń nieruchomości na lądzie i na morzu, platform wiertniczych i rafinerii do nowych przedsięwzięć w zakresie energii odnawialnej. Ubezpieczenia energetyczne stanowią 6% obrotów Lloyd s. Ubezpieczenia komunikacyjne W tym konkurencyjnym sektorze Lloyd s koncentruje się na ubezpieczeniach flot oraz ryzyk nietypowych, w tym pojazdów o wysokiej wartości, zabytkowych i kolekcjonerskich, kierowców o wysokim współczynniku ryzyka oraz tzw. grup powiązanych (affinity groups). Lloyd s ubezpieczał liczne próby pobicia rekordu szybkości, a Sir Malcolm Campbell, pierwszy człowiek, który przekroczył barierę 300 mil/h na lądzie, był naszym brokerem. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią 5% obrotów Lloyd s. Ubezpieczenia lotnicze Lloyd s jest liderem globalnego rynku ubezpieczeń lotniczych. Rynek ten obejmuje ubezpieczenia linii lotniczych, ogólne ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia towarów, od wojen i ataków terrorystycznych, lotnisk oraz sektora satelitarnego. Po 11 września 2001 r. szkody w sektorze lotniczym są poniżej długofalowej średniej, dzięki wprowadzeniu nowych zabezpieczeń i doskonalszej regulacji. Ubezpieczenia lotnicze stanowią 3% obrotów Lloyd s. Reasekuracja Powody będące podłożem reasekuracji można podzielić na 4 grupy: ochrona ubezpieczyciela przed szczególnie dużymi roszczeniami, zmniejszenie ekspozycji na silne wahania cykliczne, międzynarodowa dywersyfikacja ryzyka oraz zwiększenie zdolności ubezpieczeniowej. Reasekuracja stanowi 35% obrotów Lloyd s. Bieżące wiadomości o działalności Lloyd s na stronie

10 Dziś Nasza bieżąca działalność ciąg dalszy Lloyd s jest pionierem nowych, złożonych i niezwykłych rodzajów ubezpieczeń. Oto wybór kilku spośród licznych przełomowych i intrygujących ryzyk ubezpieczonych na naszym rynku. Rozwijamy skrzydła Wprowadzenie do eksploatacji samolotu Airbus 380 rozpoczyna nową erę lotnictwa pasażerskiego. Swoimi rozmiarami (73 m długości, 24 m wysokości, 79,8 m rozpiętości skrzydeł) góruje on nad większością innych samolotów używanych przez linie lotnicze. Pierwszy lot wykonały linie Singapore Airlines w październiku 2007 r. Underwriterzy Lloyd s, ubezpieczyciela linii Singapore, są świadomi, iż z tą nową klasą superjumbo wiążą się niespotykane dotąd wymogi, a co za tym idzie konieczność odpowiedniego dostosowania polis ubezpieczeniowych. Na pełnym gazie Pierwszy wyścig o Grand Prix Singapuru był niewątpliwie jednym z głównych wydarzeń Formuły 1 w 2008 r. Nie tylko odbył się na nowym torze ulicznym, ale był też pierwszym w historii nocnym wyścigiem F1. Tory uliczne to niezwykle złożone ryzyka ubezpieczeniowe, wymagające specjalistycznej wiedzy. Ubezpieczenie tej imprezy wspólnie przygotowali brokerzy i underwriterzy z Londynu i Singapuru. Drapacze chmur Rozpoczęła się budowa nowego World Trade Center, jedno z najbardziej wyczekiwanych przedsięwzięć budowlanych na świecie. Nowy kompleks będzie obejmował trzy wysokościowce zaprojektowane przez słynnych laureatów nagrody Pritzkera, Normana Fostera, Richarda Rogersa i Fumihiko Maki. Lloyd s wspiera budowę ubezpieczeniami NW pracowników, OC ogólnej, nadwyżki OC (excess liability) oraz innymi specjalistycznymi programami ubezpieczeniowymi. Kwestia smaku W marcu 2009 Lloyd s ubezpieczył język Gennaro Peliccia, włoskiego Mistrza Kawy firmy Costa Coffee. W londyńskiej palarni kawy Pelliccia osobiście sprawdza smak każdej partii surowych ziaren, zanim zostaną one poddane paleniu i dostarczone do firmowych sklepów. Nie po raz pierwszy underwriterzy Lloyd s ubezpieczyli czyjś język. Wcześniej również degustatorzy win wykupywali polisy ubezpieczeniowe, a holenderski wytwórca win Ilja Gort ubezpieczył swój nos. Więcej o ryzykach ubezpieczanych przez Lloyd s na stronie

11 Jutro Jak przygotowujemy się na przyszłość Lloyd s jest wiodącą marką ubezpieczeniową na świecie, która skutecznie ewoluuje dostosowując się do nowych rodzajów ryzyka. Nowe ryzyka i nowe technologie czynią rynek ubezpieczeniowy niezwykle konkurencyjnym. Bezustannie poszukujemy nowych rozwiązań, mających ułatwić korzystanie z rynku Lloyd s poprzez poprawę wydajności i jakości naszych usług. Nasze procedury mogą ulegać zmianom, ale zasada wzajemności kapitału pozostanie dla Lloyd s fundamentalna. Pomaga nam ona zachować konkurencyjność oraz stanowi solidną podbudowę dla naszych licencji i ocen ratingowych. Kontynuujemy nasz rozwój terytorialny na rynkach zagranicznych, budując w ten sposób platformę na przyszłość. Jednym z naszych priorytetowych działań było i jest efektywne zarządzanie w kontekście cyklu ubezpieczeniowego. W spokojnych czasach ilość roszczeń spada, maleją również stawki ubezpieczeniowe. Gdy dochodzi do katastrof, ilość roszczeń wzrasta, a z nimi w górę idą również stawki ubezpieczeniowe. Na tym polega cykl ubezpieczeniowy. Chociaż na przestrzeni ostatniego roku napotykaliśmy na poważne wyzwania, to jednak zdyscyplinowane podejście do ubezpieczeń i ostrożny profil inwestycyjny umożliwiły nam utrzymanie silnej pozycji względem konkurencji. Chcąc zapewnić firmom perspektywy dalszego rozwoju, menedżerowie powinni przewidywać i rozumieć pojawiające się nowe rodzaje ryzyk, takich jak zmiany klimatyczne, terroryzm czy bezpieczeństwo energetyczne. Lloyd s łączy 300 lat doświadczenia z wiedzą fachową w zakresie wszelkiego rodzaju ryzyk ubezpieczeniowych. Za pośrednictwem naszego programu 360 Risk Insight oferujemy dostęp do aktualnych analiz i dogłębnych badań w formie szczegółowych raportów, specjalistycznych opinii, filmów i najświeższych informacji. Poprzez organizowane przez nas debaty chcemy promować wymianę zdań i opinii pomiędzy specjalistami ze środowisk ubezpieczeniowych i biznesu, oraz wskazywać zagrożenia i szanse, aby w ten sposób umożliwić firmom podjęcie odpowiednich decyzji. Zmiana klimatu i bezpieczeństwo zagrożenia i szanse dla firm Ze zmianą klimatu wiążą się zagrożenia dla naszej przyszłości w wielu dziedzinach, od zaopatrzenia w wodę pitną do bezpieczeństwa energetycznego i zmian demograficznych, ale jednocześnie otwiera ona ciekawe możliwości dla wielu firm. Destabilizacja polityczna na świecie i kryzys gospodarczy Czy globalny kryzys gospodarczy uczyni świat bardziej niebezpiecznym dla biznesu? Ryzyko: gotowość i priorytety jak widzą zagrożenia szefowie globalnych koncernów? Najnowsze studia nad percepcją różnych kategorii ryzyka, od ryzyka żywiołów i sił natury do ryzyka regulacyjnego i rynkowego, wśród szefów firm w poszczególnych regionach świata. W drugiej połowie 2009 r. 360 Risk Insight zajmie się analizą zagadnień obejmujących: odpowiedzialność przedsiębiorstw, bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatyczne. Więcej o powyższych zagadnieniach w naszym News Centre, raportach, imprezach i filmach na stronie Oto tematy, które 360 Risk Insight poruszy w 2009 r.: Jeżeli chcą Państwo otrzymywać regularne informacje o naszych najnowszych raportach, filmach i imprezach, prosimy o kontakt na adres Aktualne raporty i analizy dotyczące nowych rodzajów ryzyka

12 Kontakt z naszymi przedstawicielstwami Argentyna John Wilson Australia Keith Stern Austria Dr Harald Svoboda +43 (0) Belgia Alexis Fontein Belize Derek Courtenay Brazylia Marco Castro Chile Emilio Sahurie Chiny LRCC Ltd Eric Gao Dania Jes Anker Mikkelsen +45 (0) Francja (do ogłoszenia wkrótce) Grecja Marianna Papadakis +44 (0) Hiszpania Juan Arsuaga Holandia Alexis D Fontein Hongkong Alex Faris Irlandia Eamonn Egan Izrael Jonathan Gross +972 (0) Japonia Iain Ferguson Kanada Deborah Moor Malta Mark Gollcher Namibia Peter Grüttemeyer Niemcy Burkard von Siegfried +49 (0) Norwegia Espen Komnaes Nowa Zelandia Scott Galloway Polska Witold Janusz RPA Amit Khilosia Singapur Simon Wilson Szwajcaria Graham West Szwecja Eva Lindberg Wielka Brytania Międzynarodowa Infolinia +44 (0) Handlowa Lloyd s Włochy Enrico Bertagna USA Illinois Maryanne Swaim USA Kentucky Pat Talley USA Los Angeles Anthony Joseph USA Nowy Jork Joe Gunset USA Wyspy Dziewicze Henry L Feuerzeig Zimbabwe Emilia Chisango Odkąd przed ponad 300 laty w kawiarni Edwarda Lloyda po raz pierwszy spotkali się kupcy, by ubezpieczyć swoje statki, prawie każdy aspekt naszej działalności uległ zmianie. Nie zmieniło się jedynie motto naszego działania, przejawiające się w unikalnym podejściu do ryzyka oraz w naszej światowej renomie jako wiarygodnego płatnika odszkodowań. 1 Dane wg stanu z 31 grudnia Standard & Poor s Global Reinsurance Highlights Dane wg stanu z 31 grudnia Raport roczny Lloyd s Fitch Ratings potwierdził swoją dotychczasową ocenę Lloyd s, przyznając kategorię Stable Outlook (stabilne perspektywy), sierpień Broszurę wydrukowano na papierze z recyklingu. 7 Standard & Poor s potwierdził swoją dotychczasową ocenę Lloyd s, przyznając kategorię Stable Outlook (stabilne perspektywy), lipiec A.M. Best potwierdził swoją dotychczasową ocenę Lloyd s, przyznając kategorię Stable Outlook (stabilne perspektywy), lipiec Raport roczny Lloyd s Prosimy When you pamiętać have finished o recyklingu with przed this publication wyrzuceniem please tej broszury. recycle it. Po dalsze informacje na tematy poruszone w tej broszurze prosimy odwołać się do Raportu rocznego Lloyd s (Lloyd s Annual Report) 2008 na stronie Lloyd s jest zastrzeżonym znakiem handlowym Towarzystwa Lloyd s. Lloyd s maj 2009.

13 Lloyd s ul. Emilii Plater Warszawa Telefon +48 (0) Fax +48 (0)

lloyd s OD A DO Z DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ LLOYD S OCHRONĘ PRZED RYZYKIEM lloyds.com/history

lloyd s OD A DO Z DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ LLOYD S OCHRONĘ PRZED RYZYKIEM lloyds.com/history lloyd s OD A DO Z DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ LLOYD S OCHRONĘ PRZED RYZYKIEM lloyds.com/history SPIS TREŚCI Kolebka międzynarodowych ubezpieczeń 1 Otwarci na świat 2 Pionierzy postępu 3 Gotowi na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi Razem jesteśmy silniejsi PRzejRzystOŚĆ I WYKORzystanie MOŻLIWOŚCI Clarity and Opportunity Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo