Finansowanie przez NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i oze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie przez NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i oze"

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie przez NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i oze Wojciech Stawiany Ekspert Konferencja Wydawnictwa MJ Media (Fundusze Europejskie) Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska programy, konkursy, zasady finansowania Poznań, 28 października 2015 roku

2 Plan prezentacji Kilka informacji i liczb o NFOŚiGW Priorytety Strategii działania NFOŚiGW na lata (z perspektywą do 2020 r.) Programy priorytetowe zarządzanie finansami publicznymi w NFOŚiGW Programy priorytetowe NFOŚiGW: Prosument, Kawka, Bocian Efektywność energetyczna i oze w działaniach POIiŚ dla których NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą

3 Działania NFOŚiGW w zakresie EE i OZE Projekty NFOŚiGW dla rozwoju i promocji działań w obszarze efektywności energetycznej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii: Koordynacja krajowa Porozumienia Burmistrzów Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz oze Spotkania Forum Energia Efekt - Środowisko Nowe programy priorytetowe NFOŚiGW

4 Nasza wizja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju) F finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej) E elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców) K kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej) T transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty)

5 Priorytet 3 Ochrona atmosfery W obszarze tego priorytetu określono ważne zadania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu w tym ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych; będzie to realizowane m.in. poprzez wspieranie m.in. projektów: likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych poprawy efektywności energetycznej wdrażania odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych oze) i wysokosprawnej kogeneracji efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja) oraz budownictwa energooszczędnego modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych

6 NFOŚiGW rozpoznawalną instytucją finansową o europejskich standardach Wypracowane i doskonalone centra kompetencji Pozyskane środki zagraniczne oraz ich pełna obsługa Rozpoznawalność instytucji w Komisji Europejskiej i wymiana doświadczeń Nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i innowacyjność

7 Efekt dźwigni dzięki pożyczaniu Wartość całkowita dofinansowanych inwestycji 136 mld zł Udzielone dofinansowanie 35,7mld zł Wpływy z opłat i kar 21,5 mld zł

8 NFOŚiGW skala działalności rocznie wypłaca ok. 5,5-6,0 mld zł: w roku 2014 wypłaty wyniosły 5,89 mld zł, ok. 50% ze środków unijnych ok. 50% ze środków krajowych plan na 2015 rok zakłada wypłaty na poziomie ponad 6,3 mld zł Środki unijne Środki krajowe

9 Schemat zarządzania programami priorytetowymi w NFOŚiGW

10 Rezultaty rok 2014 r. Ochrona klimatu i atmosfery: 827 gmin (33% gmin w Polsce) objętych Planami Gospodarki Niskoemisyjnej zakupienie i zamontowanie kolektorów słonecznych o powierzchni 105 tys. m 2 (łącznie w całym programie w latach tys. m 2 ), co stanowi blisko 33% łącznej powierzchni kolektorów słonecznych zainstalowanych w Polsce na koniec 2013 r. zmniejszenie lub uniknięcie emisji CO 2 o ok tys. ton/rok zwiększenie produkcji energii odnawialnej o 1,14 mln MWh/rok, co stanowi 0,13% rocznego zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2013 r. wymiana 19 tys. lokalnych węglowych źródeł ciepła w celu likwidacji niskiej emisji

11 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 2014 Przedsięwzięcia zakończone Przedsięwzięcia rozpoczęte W latach zakończono przedsięwzięcia które ograniczą lub pozwolą uniknąć emisji 3,4 mln Mg/rok (z tego IV oś POIiŚ mln Mg/rok) w tym 658 tys. Mg/rok z tytułu podłączenia elektrowni wiatrowych oraz 697 tys. Mg/rok z tytułu zawarcia umów NMF i MF EOG Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 58 tys. Mg/rok tys. Mg/rok Głównie efekt realizacji przedsięwzięć IV osi POIiŚ (136 MWh/rok) oraz GIS cz. 1 i 5 (124 MWh/rok) Ilość zaoszczędzonej energii 74 tys. MWh/rok 300 tys. MWh/rok Głównie rozliczenie realizacji przedsięwzięcia z zakresu wysokosprawnej kogeneracji w MEGATEM EC Lublin Sp. z o.o (36 MWh/rok) Zakończenie tych umów pozwoli zwiększyć udział energii pozyskiwanej z OZE w ogólnym bilansie Polski o 0,13% Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych 40 tys. MWh/rok tys. MWh/rok Likwidacja niskiej emisji KAWKA - likwidacja 19 tys. lokalnych węglowych źródeł ciepła, Mg/rok PM 2,5-419 Mg/rok PM 10

12 Oferta programowa NFOŚiGW

13 Zaangażowanie finansowe NFOŚiGW w projekty i inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i oze w latach Planowane wypłaty w latach : w tym dotacje: Efektywność energetyczna : w tym dotacje: mln zł mln zł 2 495mln zł 954 mln zł OZE i wysokosprawna kogeneracja: w tym dotacje: 2 559mln zł 931mln zł

14 Zaangażowanie finansowe NFOŚiGW w projekty i inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i oze w latach Wypłaty w latach : w tym dotacje: Efektywność energetyczna: w tym dotacje: mln zł mln zł mln zł 618 mln zł OZE i wysokosprawna kogeneracja: w tym dotacje: 707 mln zł 458 mln zł Pozostałe działania dla ochrony klimatu: 301 mln zł w tym dotacje: 102 mln zł

15 Wybrane elementy oferty programowej NFOŚiGW na lata w zakresie EE i OZE KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach RYŚ termomodernizacja domów jednorodzinnych z ciepłem OZE

16 Wybrane elementy oferty programowej NFOŚiGW na lata w zakresie EE i OZE PROSUMENT Linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji oze (dla samorządów, WFOŚiGW, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz beneficjentów indywidualnych) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu (Celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko. Budżet programu - 1 mld zł nabór ciągły od czerwca 2015 roku) Poprawa efektywności energetycznej: LEMUR Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

17 Osie priorytetowe i działania PO IiŚ w zakresie EE i OZE (dla których NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą) Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Poddziałanie Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (alokacja 150,0 mln ) Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawianych źródeł energii w przedsiębiorstwach (alokacja 150,0 mln ) Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (alokacja 421,2 mln ) Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (alokacja 337,4 mln ) Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (alokacja 276,4 mln )

18 Osie priorytetowe i działania PO IiŚ w zakresie EE i OZE (dla których WFOŚiGW w Katowicach jest instytucją wdrażającą) Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko - dąbrowskiej (alokacja 240,8 mln )

19 Program Priorytetowy Inteligentne Sieci Energetyczne I konkurs zawarte umowy Zawarto 5 umów dotacji na łączną kwotę 50,6 mln; koszt całkowity zadań realizowanych w przestrzeniach pilotażowych 196,3 mln zł; Efekty ekologiczne realizowanych zadań: redukcja CO2 27,3 tys. Mg/ rok; oszczędność energii elektrycznej ok. 10 GWh/rok; oszczędność energii cieplnej 123 tys. GJ/rok; moc zainstalowanych rozproszonych oze ok. 4 MW

20 Program Priorytetowy Inteligentne Sieci Energetyczne I konkurs zawarte umowy Dorobek techniczny i organizacyjny PP Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) w nowym okresie programowania NFOŚiGW przenosi do resortu gospodarki do zaadaptowania w PO IiŚ (poddziałanie )

21 Inicjatywy NFOŚiGW wspierające EE i OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz oze. Celem jest wspieranie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego i wypełniania zobowiązań naszego kraju w tym zakresie. Przewiduje się tu m.in. pomoc w opracowywaniu i sposobów realizacji PGN/SEAP oraz wykształcenie ok. 2 tys. gminnych doradców energetycznych. (Inicjatywa jest realizowana w ramach poddziałania PO IiŚ)

22 Inicjatywy NFOŚiGW wspierające EE i OZE NFOŚiGW jest od 2015 roku Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów Porozumienie Burmistrzów (ang. Covenant of Mayors) jest inicjatywą Komisji Europejskiej wdrożoną w Europie w 2008 r. Sygnatariusze Porozumienia dobrowolnie zobowiązują się do spełnienia i przekroczenia 20% unijnego celu redukcji emisji CO2 poprzez realizację planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Wspólnym celem Porozumienia jest zapewnienie środowiska stabilnego pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym czyli zrównoważonym.

23 Inicjatywy NFOŚiGW wspierające EE i OZE NFOŚiGW jako Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów będzie: o o o o o promował wśród gmin przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów, umożliwiał finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i wdrażaniem SEAP, organizował wy darzenia i konferencje na poziomie krajowym, dla zwiększenia świadomości społecznej na temat Porozumienia Burmistrzów, składał sprawozdania do Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii o osiągniętych w Polsce rezultatach oraz uczestniczenia w dyskusjach na temat strategii wdrażania zaproponowanej przez KE, współpracował z pozostałymi Koordynatorami Porozumienia zaangażowanymi w politykę Porozumienia Burmistrzów na swoich terenach.

24 Inicjatywy NFOŚiGW wspierające EE i OZE Spotkania Forum Energia Efekt Środowisko (EEŚ) współtworzą nowe obszary i kierunki aktywności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Forum EEŚ wpisuje się w Strategię NFOŚiGW w obszarze budowy centrów kompetencji i wiedzy, konsultacji oraz współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowo badawczymi, samorządami, izbami gospodarczymi, agencjami energetycznymi.

25 Inicjatywy NFOŚiGW wspierające EE i OZE Spotkania Forum Energia Efekt Środowisko to: o szerokie konsultacje koncepcji i pomysłów NFOŚiGW (jako projektów programów priorytetowych) w obszarze poprawy efektywności energetycznej i energo-oszczędności, obejmujące m.in.: efektywne wykorzystanie energii i zasobów; inteligentne sieci energetyczne; budownictwo energooszczędne, generator koncepcji ekologicznych (program wspólny z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju), poprawę jakości powietrza, plany gospodarki niskoemisyjnej, rozproszone odnawialne źródła energii o wymiana informacji i pogłębianie wiedzy w zakresie ochrony klimatu, energii i zasobów, a co za tym idzie - zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego korzystania z energii i zasobów: energetyka rozproszona, inteligentne sieci energetyczne, rozproszone źródła energii odnawialnej, sterowanie popytem na energię, wirtualne elektrownie; budynki energooszczędne i pasywne, energooszczędne oświetlenie i jego inteligentne systemy; finansowanie technologii innowacyjnych, w tym projektów efektywnego zarządzania energią (wraz z termomodernizacją).

26 Inicjatywy NFOŚiGW wspierające EE i OZE W ramach inicjatywy Forum Energia Efekt Środowisko odbyliśmy dotychczas 76 spotkań, przy średniej frekwencji uczestników osób. W naszych spotkaniach ponad połowę uczestników stanowią przedstawiciele przedsiębiorców, samorządów i WFOŚiGW. Pełna dokumentacja spotkań znajduje na stronie Forum EEŚ: 4 listopada 2015 roku zapraszamy na 77 spotkanie Forum EEŚ. Będą to wspólne warsztaty z przedstawicielami Europejskiego Aliansu na rzecz Energooszczędnego Budownictwa.

27 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Cel programu ograniczenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej) rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze Wskaźniki realizacji celu: zwiększenie produkcji energii z OZE MWh/rok ograniczenie emisji CO Mg/rok

28 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Okres wdrażania: (wydatki do 2020 r.) Budżet: 800 mln zł (280 mln zł dotacje, 520 mln zł niskooprocentowane pożyczki / kredyty) Program jest realizowany 3 ścieżkami poprzez: jednostki samorządu terytorialnego, WFOŚiGW oraz banki Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich związki lub ich stowarzyszenia lub spółki jst dla budynków należących do mieszkańców, osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

29 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Rodzaje przedsięwzięć: małe instalacje (ciepło) lub mikroinstalacje OZE instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła instalacje na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych (> 50 % na potrzeby mieszkaniowe) źródła ciepła do 300 kw(t) - kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne źródła energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kw(e) - systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja instalacje hybrydowe zawierające więcej niż jedno źródło oze

30 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych DOTACJA 20% kotły na biomasę pompa ciepła kolektory słoneczne 40% fotowoltaika elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja POŻYCZKA/KREDYT Oprocentowanie: 1% Okres: 15lat Karencja 6 miesięcy Realizacja: 18 / 24 miesiące (od 2017 r. odpowiednio 15% i 30%)

31 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany Dla budynku mieszkalnego: jedno źródło OZE 100 tys. zł kilka źródeł OZE 150 tys. zł Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe): jedno źródło OZE 300 tys. zł kilka źródeł OZE 450 tys. zł Dla mikrokogeneracji na biogaz 500 tys. zł

32 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Dotychczasowe efekty ( ) Jednostki samorządu terytorialnego - umowy z 9 gminami na 28,2 mln zł, wnioski z 12 gmin na 37,1 mln zł WFOŚiGW w 2014 roku umowy z 7 WFOŚiGW na 85 mln zł, wnioski złożone w WFOŚiGW na 50 mln zł (1 tysiąc wniosków); w 2015 roku 2 decyzje (Szczecin, Olsztyn) dla WFOŚiGW na 60 mln zł Banki umowa z BOŚ S.A na 95 mln zł, wnioski złożone w banku na 157 mln zł (3,5 tysiąca wniosków)

33 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Ustawa OZE a Prosument - ułatwienia dla prosumentów przyłączenie przedsiębiorcy na zasadzie zgłoszenia podniesienie ceny zakupu z 80% do 100% średniej ceny energii* rozliczenie na zasadzie net-meteringu (energia wytworzona energia zużyta w półroczu)* (*nowe zasady wsparcia będą obowiązywać od )

34 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Pomoc publiczna w Programie Prosument Ponadto należy pamiętać, że w przypadku instalacji o mocy 0-10 kw służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z: dofinansowania z NFOŚiGW oraz cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U poz. 478) może skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, która otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mogła korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. ustawy. Może też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering).

35 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Zmiany w programie od 01/08/2015 Wydłużenie okresu obowiązywania wyższej intensywności dofinansowania w formie dotacji (20%; 40%) na 2016 r. Zniesienie obowiązku łączenia źródeł ciepła ze źródłami energii elektrycznej Wprowadzenie zakazu łączenia dofinansowania inwestycyjnego w ramach programu z taryfami gwarantowanymi (ustawa o OZE) Dla JST rozszerzenie katalogu beneficjentów, obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 200 tys. zł

36 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Zmiany w programie od 01/08/2015 Dla banków - zwiększenie maksymalnej kwoty wniosku do 40 mln zł, zmiana zasad wynagradzania banków Dla WFOŚiGW - rozszerzenie katalogu beneficjentów końcowych o JST, ich związki, stowarzyszenia oraz spółki gminne Korekta maksymalnych kosztów kwalifikowanych Od 2016 r. certyfikat UDT dla wykonawcy instalacji (PV, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne)

37 Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Aktualne nabory: Dla samorządów nabór ciągły od 10 sierpnia 2015 roku, alokacja 50 mln zł; minimalna kwota wniosku (pożyczka + dotacja) to 200 tys. zł Dla WFOŚiGW nabór ciągły od 10 sierpnia 2015 roku do 30 grudnia 2016 roku, alokacja 50 mln zł (zwiększona aktualnie do 60 mln); Zarząd NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków Dla banków nabór trwał od 3 sierpnia 2015 roku do 30 września 2015 roku, alokacja 160 mln zł. Ponownie zgłosił się tylko BOŚ S.A.

38 BOCIAN - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Preferencyjne pożyczki obejmują do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej oraz ograniczeń wynikających z maksymalnego kosztu jednostkowego brutto 1 MW mocy zainstalowanej. Budżet programu to 570 mln zł, które Fundusz planuje wykorzystać do 2023 r Nabór ciągły (dla przedsiębiorców) od 17 kwietnia 2015 do 29 grudnia 2015 r. (lub do wyczerpania alokacji środków); dwuwariantowe wsparcie pożyczkowe dla korzystających i niekorzystających z taryf stałych

39 BOCIAN - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Rodzaje przedsięwzięć (moc minimalna/moc maksymalna) elektrownie wiatrowe (40 kwe/3mwe) systemy fotowoltaiczne (40 kwp/1 MWp) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych (5 MWt/20 MWt) małe elektrownie wodne (300 kwt/5 MW) źródła ciepła opalane biomasą (300 kwt/20 MWt) wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła (300 kwt+3mwt)/ (2 MWt +20 MWt)

40 BOCIAN - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Rodzaje przedsięwzięć (moc minimalna/moc maksymalna) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego (40 kwe/2 MWe) instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej (nie określa się) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę (40 kwe/5 Mwe) w ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone powyżej

41 BOCIAN - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW nie może być wyższy (przykłady): elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 40 kwe do 3 Mwe 6,0 mln zł/mw systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej 40 kwp do 200 kwp 8,0 mln zł /MW ; powyżej 200 kwp do 1 MWp na budynku 8,5 mln zł/mw; powyżej 200 kwp do 1 MWp na gruncie 6,0 mln zł/mw pozyskiwanie energii z wód geotermalnych o zainstalowanej mocy cieplnej od 5 MWt do 20 MWt 3,5 mln zł/mw małe elektrownie wodne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 5 Mwe: do 1 Mwe 12,0 mln zł/mw; 1 5 Mwe 15,0 mln zł /MW

42 KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych oze - założenia do 45% kosztów kwalifikowanych - ze środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW na rzecz beneficjenta końcowego do 45% kosztów kwalifikowanych ze środków WFOŚiGW w formie dotacji lub pożyczki Beneficjentem programu są WFOŚiGW - które wskazują odbiorców końcowych WFOŚiGW ogłaszają konkursy wg własnych kryteriów z zachowaniem warunków programu NFOŚiGW Oferta dotyczy tylko miast powyżej 5 tys. mieszkańców + uzdrowisk

43 KAWKA rodzaje przedsięwzięć ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, m.in.: o likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych o rozbudowa sieci ciepłowniczej; przy weryfikacji programu prowadzono również wymagania dla kotłów opalanych paliwem stałym, gdy przedmiotem zadania będzie wymiana istniejącego węglowego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności o zastosowanie wysokosprawnych kotłów (o sprawności pow. 80%) lub pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych o termomodernizacja budynków wielorodzinnych jako element dodatkowy wymiany źródła zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacji miejskiej, m.in.: o wdrażanie systemów zarządzania ruchem o budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego (z wyłączeniem wymiany taboru)

44 KAWKA rezultaty/nabory Zawarto 22 umowy z WFOŚiGW (po 11 w każdym z dwóch naborów) na ogólną kwotę udostępnianych środków ok. 280 mln zł W ramach zawartych umów są realizowane projekty ograniczające niską emisję w 61 miastach; z czego 25 miast występuje w obu naborach Planowane efekty ekologiczne (zgodnie z zawartymi umowami): redukcja emisji pyłu PM Mg/rok, redukcja/uniknięcie emisji CO2 135 tys. Mg/rok III nabór z budżetem 120 mln zł jest realizowany w okresie od r. do r.

45 RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Ryś Program termomodernizacji polskich domów Narodowy Fundusz przeznacza 400 mln zł na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Właściciele będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji za poprawę efektywności energetycznej. Nowy program Ryś przyczyni się do oszczędności i lepszego użytkowania energii oraz do poprawy jakości powietrza. Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane. Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40 proc. przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji. Budżet Programu wyniesie 400 mln zł, z czego do 120 mln w formie dotacji. Nabór ciągły realizowany przez banki i WFOŚiGW od 2016 roku. W bieżącym roku przewidujemy wybór banków i deklaracje udziału w programie WFOŚiGW

46 Projekt programu priorytetowego NFOŚiGW Niskoemisyjny transport miejski Celem programu jest dofinansowanie działań zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej. Wsparcie będzie udzielane w formie niskooprocentowanej pożyczki, przede wszystkim jako uzupełnienie środków na finansowanie przedsięwzięć, które będą mogły otrzymać wsparcie ze środków UE oraz na dofinansowanie przedsięwzięć, które takiego wsparcia nie będą mogły otrzymać. Planowany efekt ekologiczny: uniknięcie emisji CO Mg/r Przewidujemy, że program (którego planowany budżet wynosi 300 mln zł), będzie uchwalony przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW w październiku br. NFOŚiGW będzie wspierał następujące przedsięwzięcia: autobusy hybrydowe, autobusy gazowe, autobusy elektryczne, trolejbusy; wsparcie do 90% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

47 Projekt programu priorytetowego NFOŚiGW Innowacyjne technologie środowiskowe NFOŚIGW opracowuje program priorytetowy Sokół ukierunkowany na dofinansowanie projektów na wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Planowany budżet programu 1 mld zł. Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorców, których projekty wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje w obszarach VII, XI i XII (zagadnienia związane m.in. ze zrównoważoną energetyką, odpadami oraz ochroną wód). Krajowe inteligentne specjalizacje zostały opracowane w celu koncentracji wsparcia na obszary, których rozwój przyczyni się do wzrostu innowacyjności i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Beneficjentami programu będą Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej Przewiduje się przyjęcie programu priorytetowego przez Radę Nadzorczą w październiku br.

48 Zapraszam do współpracy w myśl naszego tegorocznego motta:

49 PRZEWODNIK PO PROGRAMACH PRIORYTETOWYCH NA LATA (aktualizacja październik 2015 r.) publikacje/dokumenty-programowe/

50 Dziękuję za uwagę Wojciech Stawiany Ekspert NFOŚiGW Departament OchronyKlimatu

51 Załącznik Oferta programowa NFOŚiGW (wybrane programy priorytetowe w prezentacji standardowej)

52 Poprawa jakości powietrza KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Beneficjenci WFOŚiGW podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć z programów ochrony powietrza kategorie beneficjentów wskażą WFOŚiGW Tryb składania wniosków Tryb ciągły

53 Poprawa jakości powietrza KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć 1. likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 2. rozbudowa sieci ciepłowniczej 3. kolektory słoneczne 4. aparatura kontrolna do rodzaju paliw i pomiaru emisji 5. tworzenie baz danych Forma i warunki dofinansowania Udostępnianie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. a) kwota dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym 45% kosztów ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji b) środki WFOŚiGW stanowią uzupełnienie w dowolnej formie

54 Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Beneficjenci podmioty sektora finansów publicznych samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów lub akcji organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe PGL Lasy Państwowe i Parki Narodowe Tryb składania wniosków Tryb ciągły.

55 Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Rodzaje przedsięwzięć 1. Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Forma i warunki dofinansowania Pożyczka na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej min. koszt przedsięwzięcia: zł dla klasy A: do 1200 zł za m 2, dla klasy B i C: do 1000 zł za m 2 oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat, okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy wypłata w formie refundacji Dotacja w zależności od klasy energooszczędności dla klasy A do 60% kk, dla klasy B do 40% kk, dla klasy C do 20% kk Warunki umorzenia po potwierdzeniu uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego

56 Poprawa efektywności energetycznej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Cel programu Ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania oze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO 2. Beneficjenci Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. Tryb składania wniosków Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.

57 Poprawa efektywności energetycznej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Cel programu Ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania oze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO 2. Beneficjenci Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. Tryb składania wniosków Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.

58 Poprawa efektywności energetycznej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Forma i warunki dofinansowania Dotacja na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych 10% na poprawę efektywności energetycznej 10% na termomodernizację budynku/budynków 15% na przedsięwzięcia wymienione powyżej w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dodatkowo do 15% na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej

59 Poprawa efektywności energetycznej RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Cel programu Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Beneficjenci osoby fizyczne jednostki samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne posiadające prawo własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego Tryb składania wniosków Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.

60 Poprawa efektywności energetycznej RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Rodzaje przedsięwzięć 1. Prace termoizolacyjne - ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu/ stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie/ stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. 2. Instalacje wewnętrzne - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, ogrzewanie i ciepła woda użytkowa. 3. Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej - instalacja kotła kondensacyjnego, węzła cieplnego, kotła na biomasę, pompy ciepła typu solanka/woda, woda/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, pompy ciepła typu powietrze/woda, kolektorów słonecznych.

61 Poprawa efektywności energetycznej RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Forma i warunki dofinansowania Udostępnienie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacji. dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe kredytu 1% w skali roku; wynagrodzenie banku z tytułu realizacji umowy kredytu wraz z dotacją pobierane jest od beneficjenta w okresie kredytowania, w wysokości nie przekraczającej 3% kwoty wypłaconego kredytu w pierwszym roku kredytowania i 1,5% rocznie aktualnego stanu zadłużenia w każdym kolejnym rozpoczętym okresie rocznym kredytowania; okres finansowania: maks. 15 lat; okres karencji: maks. 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy; dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o kredyt wraz z dotacją;

62 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie RP. Tryb składania wniosków Tryb ciągły.

63 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Rodzaje przedsięwzięć elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 MWe systemy fotowoltaiczne od 40 kwp do 1 MWp pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 MWt do 20 MWt; małe elektrownie wodne od 300 kwt do 5 MW źródła ciepła opalane biomasą od 300 kwt do 20 MWt wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kwt do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o mocy od 3 MWt do 20 MWt biogazownie jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 40 kwe do 2 MWe instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy od 40kWe do 5 Mwe instalacje hybrydowe systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE

64 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Forma i warunki dofinansowania Pożyczka do zł do 85% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2% okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy Warunki umorzenia Nie podlega umorzeniu.

65 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez bank Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Beneficjenci osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowe spółdzielnie mieszkaniowe Tryb składania wniosków Tryb ciągły prowadzony jest przez bank, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW.

66 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez bank Rodzaje przedsięwzięć 1. Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. 2. Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przeznaczone dla budynków mieszkalnych: źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kwt pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kwt kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kwt systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kwe

67 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez bank Forma i warunki dofinansowania Dofinansowanie udzielane przez banki ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe 1% w skali roku okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy wynagrodzenie banku z tytułu realizacji umowy wraz z dotacją pobierane od beneficjenta w okresie kredytowania, w łącznej wysokości nie przekraczającej rocznie 1% kwoty kredytu pozostałego do spłaty. Dopuszcza się, aby w pierwszym roku kredytowania wysokość wynagrodzenia wynosiła nie więcej niż 3% Dotacja do 20% dla instalacji źródeł do produkcji ciepła, w okresie do 40% do instalacji źródeł do produkcji en. elektrycznej, w okresie w przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, udział procentowy ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej od kwoty dotacji bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji

68 E-kumulator Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu Cel programu Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Tryb składania wniosków Tryb ciągły

69 E-kumulator Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu Rodzaje przedsięwzięć 1. Przedsięwzięcia wykazane w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r. poz.15). Forma i warunki dofinansowania Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych a) kwota pożyczki: 0,5-90 mln zł b) oprocentowanie: - na warunkach rynkowych na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem KE w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych; - na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): WIBOR 3M, nie mniej niż 2% c) okres finansowania nie dłużej niż 15 lat; d) karencja nie dłuższa niż 12 miesięcy Warunki umorzenia Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu.

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Dorota Zawadzka Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Kołobrzeg, 17 września 2015 roku Nasza misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta NFOŚiGW na lata 2015 2020 na wsparcie efektywności energetycznej i rozproszonych odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta NFOŚiGW na lata 2015 2020 dla gmin na wsparcie efektywności energetycznej i rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje.

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu 69 Forum Energia Efekt Środowisko

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y ra z e m w ś ro d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy dofinansowania na budownictwo energooszczędne, zrównoważone i termomodernizację Paweł

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta NFOŚiGW na lata 2015 2020 dla gmin na wsparcie efektywności energetycznej i rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

3. PROGRAMY FINANSOWE

3. PROGRAMY FINANSOWE 3. PROGRAMY FINANSOWE priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca)

Polski Kongres Energii Odnawialnej Energia Jutra (Konferencja podsumowująca) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW wspiera działania na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii 2 5 Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy PROSUMENT

Program priorytetowy PROSUMENT Program priorytetowy PROSUMENT Dorota Zawadzka-Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Olsztyn, 10 grudnia 2014 Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE,

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Słupsk, 26.08.2015 Dopłaty na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020 -środki krajowe

Oferta programowa 2015-2020 -środki krajowe Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 -środki krajowe Mariusz Popiołek Departament ochrony klimatu

Bardziej szczegółowo

Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

energetyki rozproszonej

energetyki rozproszonej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dylematy finansowoorganizacyjne energetyki rozproszonej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Prosument dla Pomorza

Prosument dla Pomorza Prosument dla Pomorza Michał Leszczyński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gdańsk, 03.03.2016 Plan prezentacji 1. Prosument Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. "Niska Emisja 2014", 11-13.09.2014, Poznań

Finansowanie ograniczania niskiej emisji. Niska Emisja 2014, 11-13.09.2014, Poznań Finansowanie ograniczania niskiej emisji LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu: Uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania Programy krajowe 2015-2020 - NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania Lp. Numer i nazwa działania Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1. 1.1. Racjonalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE Warszawa, 26.03.2015 Tematy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW wspiera kompleksową modernizację energetyczną i budownictwo energooszczędne w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza. Szczecin, 15 maj 2015r.

Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza. Szczecin, 15 maj 2015r. Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza Szczecin, 15 maj 2015r. 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice21.06.2016 Źródła dofinansowao

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego

Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Plan prezentacji 1.Cele 2.Założenia 3.Wysokość dofinansowania 4.Warunki kredytu 5.Beneficjenci 6.Rodzaje przedsięwzięć 7.Instalacje OZE 8.Energooszczędne systemy grzewcze 9.Schemat procedury Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy wspierające efektywność energetyczną

Programy wspierające efektywność energetyczną Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy wspierające efektywność energetyczną Jacek Zamielski Wrocław, 21.10.2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Szczecin, 27 marca 2015r.

PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Szczecin, 27 marca 2015r. PROSUMENT -ekologiczna energia dla celów mieszkaniowych gospodarstw domowych 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Dorota Zawadzka Stępniak była Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW (XI.2014 XII.

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Dorota Zawadzka Stępniak była Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW (XI.2014 XII. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Działania NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian: doświadczenia instytucji finansującej projekty aktualna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice Spotkanie z Mieszkańcami 21 kwietnia 2016 r. Gaszowice Programy finansowe dla mieszkańców: NF15 i NF40 EKOkredyt PROSUMENT EKOkredyt PV Ryś termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE środki POIiŚ i NFOŚiGW Piła, 1 lutego 2018 r.

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE środki POIiŚ i NFOŚiGW Piła, 1 lutego 2018 r. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE środki POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prosument - Cel. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Prosument - Cel. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja Dorota Zawadzka-Stępniak Zastępca Prezesa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII mgr inż. Jarosław Bigorajski Jaroslaw.Bigorajski@itc.pw.edu.pl Warszawa, 29 listopada 2016 r. Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz gospodarki niskoemisyjnej Wojciech STAWIANY Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju Samodzielne Stanowisko ds. Analiz i Ekspertyz XX Wiosenne

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Wspieranie rozproszonych, 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŝ mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Program Wspieranie rozproszonych, 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŝ mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŝ mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ul. Św. Roch 5 15-879

Bardziej szczegółowo

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa 14.06.2016 Programy priorytetowe NFOŚiGW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH Przemysław Wojcieszak Główne źródła finansowania Środki prywatne Środki pomocowe dotacje instrumenty finansowe Środki krajowe

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Ryszard Ochwat Dyrektor Biura 7.03.2014 r. 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Prosument

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków

Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków Warszawa, 24 listopada 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Iwetta Markiewicz Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Prosument na Warmii i Mazurach

Prosument na Warmii i Mazurach Prosument na Warmii i Mazurach PROSUMENT = PRODUCENT + KONSUMENT Moc zamówiona Zużycie energii 1. DEKARBONIZACJA 2. NISKA EMISJA Podstawa Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania energetyki obywatelskiej. Fundusze i ustawa o OZE

Źródła finansowania energetyki obywatelskiej. Fundusze i ustawa o OZE Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Fundusze i ustawa o OZE O czym będzie prezentacja? Tematy Fundacja WWF Polska Po co OZE? Środki na niskoemisyjny rozwój Polski NFOŚiGW, WFOŚiGW BGK POIiŚ Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Prosument na Warmii i Mazurach

Prosument na Warmii i Mazurach Prosument na Warmii i Mazurach Podstawa Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Załącznikiem do Regulaminu jest Program NFOŚiGW w Warszawie Wspieranie rozproszonych,

Bardziej szczegółowo

- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Regulamin udzielania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW : Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo