Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Ryszard Ochwat Dyrektor Biura Kielce,

2 O NFOŚiGW

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

4 Misja i cel generalny Misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. Cel generalny Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

5 Wizja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju) F finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej) E elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców) K kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej) T transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty)

6 NFOŚiGW instytucją finansową o europejskich standardach Wypracowane i doskonalone centra kompetencji Pozyskane środki zagraniczne oraz ich pełna obsługa Wyszkolone i doświadczone zespoły kadry zarządzającej, specjalistów i ekspertów Rozpoznawalność instytucji w Komisji Europejskiej i wymiana doświadczeń Doświadczenie w stosowaniu różnorodnych narzędzi finansowych na wielu obszarach Nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i innowacyjność

7 mln zł Finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW w latach Środki krajowe: 33,5 mld zł Środki europejskie: 19,6 mld zł

8 Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wskaźniki realizacji Zwiększenie produkcji energii MWh/rok Ograniczenie emisji CO Mg/rok

9 Parametry programu Okres wdrażania: (umowy do 2018 r.) Budżet : 600 mln zł: 150 mln zł dotacje 450 mln zł niskooprocentowane pożyczki / kredyty Transza pilotażowa: 300 mln zł na lata

10 Formy dofinansowania Część Forma Budżet Minimalna kwota wniosku do NF Informacje o formie dofinansowania 4a) dla samorządów 100 mln zł 1 mln zł Wnioski zbiorcze składane przez JST do NF 4b) poprzez bank 100 mln zł --- Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla banku wybranego zgodnie z PZP 4c) poprzez WFOŚiGW 100 mln zł 1 mln zł Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW

11 Odbiorcy pomocy Część Wniosek składa Wniosek przyjmuje Odbiorca pomocy 4a) JST NFOŚiGW Bank (przetarg) NFOŚiGW 4b) Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa WFOŚiGW Bank NFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa 4c) Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa WFOŚiGW

12 Rodzaje przedsięwzięć mikroinstalacje małe instalacje potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku) budynki istniejące budynki nowe produkcja energii elektrycznej produkcja ciepła i energii elektrycznej

13 Rodzaje przedsięwzięć cd. Źródło energii cieplnej do 300 kwt źródła ciepła opalane biomasą pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kwe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje łączone

14 Struktura dofinansowania Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych Dotacja: 20% biomasa, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja Pożyczka: oprocentowanie: 1% okres: 15 lat karencja: 6 m-cy realizacja: 18 / 24 m-ce (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%)

15 Warunki dofinansowania przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek jedno dofinansowanie instalacje łączone: poziom dotacji - średnia ważona proporcjonalnie do mocy koszt każdego z urządzeń - min. 20% łącznych kosztów pomoc de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym wyłączenie innych środków publicznych

16 Maksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku: dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE 100 tys. zł b) kilka źródeł OZE 150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE 300 tys. zł b) kilka źródeł OZE 450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji zał. 3 do programu, pkt III

17 Warunki techniczne 1. Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta obliczenie uzysku energii 2. Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń 5 lat 3. Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

18 Systemy fotowoltaiczne Znamionowa moc instalacji - do 40 kwp. PN-EN lub PN-EN 61646, certyfikat do 5 lat Zabezpieczenia p-poż, przepięciowe, odgromowe Koszty kwalifikowane m.in..: kompletna instalacja, magazyn energii elektrycznej lub ciepła, liczniki energii elektrycznej (obligatoryjnie), projekt techniczny, dokumentacja, roboty budowlane. Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych: poniżej 10 kw: zł/kwp kw: zł/kwp

19 Akumulatory Pojemność: min. 1 kwh na 1 kw mocy instalacji Łączenie szeregowe lub równoległe w moduły 24V, 48V, 96V Min cykli ładowania i rozładowania do 80% pojemności Deklarowana żywotność 10 lat Klasa szczelności: IP67 System zarządzania energią Interfejs: RS485, CAN Odczyt: stanu naładowania, napięć, statusu ładowania Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych: zł/kw

20 Plan wdrażania Początek naboru wniosków dla JST - Część 4 a) Ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚiGW Część 4c) 05/ Nabór wniosków dla banków - Część 4b) po przyjęciu zmian legislacyjnych

21 Koordynator programu Maria Milewska Paweł Bartoszewski tel tel

22 OZE w ofercie NFOŚiGW

23 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Rodzaje przedsięwzięć: budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii: o elektrownie wiatrowe (do 3 MWe); o systemy fotowoltaiczne (od 200 kwp do 1 MWp); o pozyskiwanie energii z wód geotermalnych (od 5 MWt do 20 MWt); o małe elektrownie wodne (do 5 MW); o źródła ciepła opalane biomasą (do 20 MWt); o biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego (od 300 kwe do 2 MWe); o instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej; o wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę (do 5 MWe);

24 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Budżet programu tys. zł Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Forma dofinansowania: pożyczka - oprocentowanie w skali roku WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%; kwota pożyczki - od 2 do 40 mln zł; pożyczka nie podlega umorzeniu;

25 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Intensywność dofinansowania: elektrownie wiatrowe do 30 % kosztów kwalifikowanych; systemy fotowoltaiczne do 75 % kosztów kwalifikowanych; pozyskiwanie energii z wód geotermalnych do 50 % kosztów; małe elektrownie wodne do 50 % kosztów kwalifikowanych; źródła ciepła opalane biomasą do 30 % kosztów kwalifikowanych; biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej do 75% kosztów kwalifikowanych; wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę do 75 % kosztów kwalifikowanych; Przy określaniu poziomu dofinansowania należy uwzględniać przepisy dotyczące pomocy publicznej.

26 System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Konkurs VI Rodzaje przedsięwzięć: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w zakresie: o ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych; o przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz systemów wentylacji i klimatyzacji; o przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia; o zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach; o wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii; Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów); Budżet konkursu: dotacje - 40 mln zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek.

27 System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Konkurs VI Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jst niebędące przedsiębiorcami; Ochotnicza Straż Pożarna; uczelnie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne; Intensywność dofinansowania: dotacja ze środków innych niż środki GIS - do 30 % kosztów kwalifikowanych; pomoc techniczna GIS - przeznaczona wyłącznie na koszty - do 40 % tych kosztów; pożyczka - do 60 % kosztów kwalifikowanych; łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 95 % kosztów kwalifikowanych;

28 System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Planowana redukcja emisji CO Mg/rok Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania -347,5 mln zł Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania 464,8 mln zł liczba podpisanych umów do dnia r.

29 System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze III konkurs Rodzaje przedsięwzięć: budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego; budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. Budżet konkursu 50 mln zł; Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych powyżej 5 mln zł);

30 System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze III konkurs Beneficjenci: podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej; podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie; Forma dofinansowania: kwota dotacji - do 30 % kosztów kwalifikowanych; kwota pożyczki - do 45 % kosztów kwalifikowanych;

31 System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze III konkurs Nabór do III konkursu zakończony Wpłynęło 55 wniosków na łączny koszt całkowity 980,2 mln zł (dotacja: 257,45 mln zł; pożyczka: 410,47 mln zł) W dniu r. została zatwierdzona lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

32 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Część 3) Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne Rodzaje przedsięwzięć: Zakup i montaż kolektorów słonecznych do: o ogrzewania wody użytkowej; o ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe; Planowane wypłaty w latach tys. zł Beneficjenci: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem; wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych; Forma dofinansowania: dotacja na częściową spłatę kapitału realizowana za pośrednictwem banku;

33 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej gospodarki Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej Rodzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej w tym zmiany technologiczne w obszarze: technologii racjonalizacji zużycia energii elektrycznej (m.in. rozwiązania OZE takie jak turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne); technologii racjonalizacji zużycia energii (m.in. odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła); modernizacji procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej; wdrażania systemów zarządzania energią i jej jakością; Budżet programu 162,2 mln zł Beneficjenci: przedsiębiorcy; Forma dofinansowania: preferencyjna pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych;

34 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej gospodarki Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu Komponent: Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów w tym osadów ściekowych Rodzaje przedsięwzięć: budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji energetycznego wykorzystania przemysłowych odpadów; budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji służących produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych we własnych procesach technologicznych i w spalarniach odpadów; Budżet programu 60 mln zł Beneficjenci: przedsiębiorcy; Forma dofinansowania: preferencyjna pożyczka - do 75% kosztów kwalifikowanych (z możliwością umorzenia do 15%);

35 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej gospodarki Planowane efekty ekologiczne Zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwach o GWh/rok Efektywne wykorzystywanie energii Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych w przedsiębiorstwach o ton/rok - wytworzenie energii z osadów ściekowych (odpadów): MWh/rok - wytworzenie paliwa z osadów ściekowych (odpadów): GJ/rok Energetyczne wykorzystanie odpadów przemysłowych w tym osadów ściekowych Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery Ograniczenie emisji: - CO 2 : 1000 Mg/rok - SO 2 : 900 Mg/rok - No x : 400 Mg/rok - Pyły: 800 Mg/rok

36 Plany gospodarki niskoemisyjnej (PO IiŚ działanie 9.3) Rodzaje przedsięwzięć (obligatoryjnie): opracowanie, bądź aktualizacja planu dla gminy (poprzez zlecenie jego wykonania firmie zewnętrznej bądź wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe); stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście/gminie oraz w jego/jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych i CO2; szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej, planowania energetycznego i zarządzania energią; działania informacyjno promocyjne związane z planami; Budżet programu 10 mln zł Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia); Forma dofinansowania: dotacja - do 85 % kosztów kwalifikowanych;

37 Plany gospodarki niskoemisyjnej (PO IiŚ działanie 9.3) *52% *74% 69 *48% liczba wniosków złożonych (w tym 12 grupowych); liczba gmin biorących udział w konkursie (35 % gmin w Polsce); wnioskowana kwota dofinansowania 48,7 mln zł (kwota całkowita 56,9 mln zł); * aktywność gmin z danego województwa

38 OZE w nowej perspektywie

39 PO IiŚ na lata Oś priorytetowa I: Promocja odnawialnych źródeł energii 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych (zwłaszcza w obszarach miejskich) 4.7 Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną

40 NFOŚiGW na lata Nowe programy priorytetowe Poprawa jakości powietrza Poprawa efektywności energetycznej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

41 Wszystkie programy priorytetowe dostępne są na naszej stronie internetowej Dziękuję za uwagę Ryszard Ochwat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo