Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ TwT WT PW, DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Warszawa 2013

2 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z możliwościami pakietu oprogramowania Emapa Transport+ będącego jednym z najpopularniejszych na rynku programów wykorzystywanych przez firmy transportowe dla potrzeb zarządzania flotą pojazdów i minimalizacji kosztów działalności. 2. Możliwości programu Emapa transport + W Laboratorium wykorzystywane jest oprogramowanie Emapa Transport+ w wersji Oprogramowanie to działa tylko z kluczem sprzętowym opartym na interfejsie USB. Emapa Transport to program umożliwiający przede wszystkim wytyczanie dokładnych tras przejazdu, ale także pozwalający na ewidencjonowanie tras, pojazdów czy kierowców. Dzięki dokładnej mapie cyfrowej, uwzględnianiu dróg jednokierunkowych, modułowi utrudnień oraz różnym metodom liczenia trasy ułatwia on sprawne zarządzanie flotą transportową. Ponadto program umożliwia automatyczne naniesienie własnych obiektów na mapę (np. punktów handlowych czy magazynów) oraz współprace z odbiornikami GPS. W przypadku tej ostatniej możliwości aplikacja pozwala na import przebytej trasy, a po podłączeniu anteny GPS do przenośnego komputera może służyć także jako narzędzie nawigacyjne. Podstawowe funkcje realizowane przez program Emapa Transport+ przedstawiono poniżej. 2.1 Wytyczanie tras przejazdu Program umożliwia wytyczenie trasy przejazdu między określonymi punktami wg. jednego z trzech algorytmów: najszybszy, najtańszy lub najkrótszy. Uwzględniane są przy tym nie tylko koszty pojazdu czy kierowcy, ale także naniesione na mapę utrudnienia (punkty i obszary nieprzejezdne). Przy wytyczaniu tras przejazdu uwzględniana jest także kierunkowość dróg. Wszelkie działania związane z planowaniem tras przejazdu i dostęp do odpowiednich ustawień możliwe są w lewym panelu okna programu. Planowanie trasy wymaga wpisania punktu startu i punktu docelowego. Istnieje też możliwość dodania punktów pośrednich z wbudowanej bazy danych oraz dodawanie różnych obiektów bezpośrednio z dolnego panelu. 2

3 Rys. 2.1 Widok okna programu w trakcie obliczania trasy 2.2 Rozwiązanie problemu komiwojażera Rozwiązanie problemu komiwojażera polega na wyznaczeniu marszruty przez zadane punkty przy zachowaniu określonych warunków brzegowych. Pakiet Emapa Transport+ ma zaimplementowane algorytmy rozwiązywania problemu kolejności odwiedzin określonych punktów trasy zgodnie z zadanymi preferencjami, pozwalając na zaplanowanie trasy przy minimalizacji czasu, drogi lub kosztu i powrót do punktu startu. Optymalizacja trasy dla wielu punktów, realizowana w oparciu o dokładne mapy zawierające szczegółowe plany miast, pozwala na rozwiązanie problemu ustalenia kolejności punktów trasy w taki sposób, aby była ona najkorzystniejsza ze względu na przyjęte kryterium. Dodatkowo optymalizację tras można zawęzić do konkretnego regionu przyporządkowanego danemu pojazdowi czy kierowcy. Ponadto dzięki funkcji kotwiczenia obiektów istnieje możliwość ustalania własnych preferencji kolejności określonych punktów. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia można zredukować wydatki na paliwo i zapewnić wzrost efektywności pracy kierowców, a częstsze i bardziej dopasowane do potrzeb klientów wizyty generują oczywiste zyski. 3

4 Podstawowe funkcje aplikacji: Rys. 2.2 Widok okna programu w trakcie optymalizacji trasy obliczanie trasy między punktami w podanej przez użytkownika kolejności z uwzględnieniem ograniczeń przejazdu oraz parametrów pojazdu; optymalizacja trasy dla wielu punktów z uwzględnieniem algorytmu komiwojażera oraz ograniczeń przejazdu i parametrów pojazdu; planowanie tras wielodniowych; nanoszenie punktów trasy na podstawie miasta i ulicy lub/i kodu pocztowego; pobieranie punktów trasy z firmowej bazy wraz z przypisanymi do nich informacjami; uwzględnianie czasu pracy i przerw kierowcy oraz postoju w punktach trasy; uwzględnienie wielkości/ilości/masy towaru do dostarczenia oraz sygnalizacja niedoładowania/przeładowania wybranego pojazdu; generowanie raportu zawierającego informacje o długości trasy, czasie przejazdu, przewozie ładunku, kosztach; tworzenie własnych kategorii i jednostek pojazdów (z przypisanymi do nich ustawieniami: spalaniem, dopuszczalnymi prędkościami na określonych typach dróg, masa, wysokość, ilość jednostek ładunkowych, masa ładunku, kubatura ładunku); 4

5 tworzenie własnych kategorii kierowców (z przypisanymi: czasem pracy, przerwami, kosztami pracy); dodawanie i zapisywanie na drogach i skrzyżowaniach zestawu ograniczeń (obowiązujących w określonych godzinach) i możliwość powiązania określonego pojazdu i kierowcy z określonymi rodzajami ograniczeń takich jak: o o o o o zakaz wjazdu (działający tylko z jednej strony), punkt unikany, nakaz skrętu, spadki indeksów prędkości na zaznaczonym obszarze, punkt na drodze (most, wiadukt) dopuszczony do ruchu dla pojazdów do określonej masy/wysokości. 2.3 Ewidencja pojazdów i kierowców Dzięki prowadzeniu ewidencji pojazdów i kierowców można planować trasy, uwzględniając tylko niektóre zmieniające się parametry np. koszt eksploatacji danego pojazdu, sposób rozliczania kierowców czy ich czas pracy, dostępność typów dróg dla określonych pojazdów (np. drogi krajowe), ceny i rodzaj używanego paliwa i wiele innych czynników mających wpływ na koszt transportu. Rys. 2.3 Widok okna programu w trakcie ewidencjonowania kierowców 5

6 2.4 Ewidencja tras Dzięki możliwości utworzenia własnego zbioru tras zaplanowanych, zatwierdzonych czy zrealizowanych, właściciel floty pojazdów ma możliwość pełnej kontroli kosztów transportu. Porównanie kosztu dla danego pracownika, pojazdu, kontrahenta, w wybranym okresie daje możliwość szybkiego sprawdzenia, które wyjazdy są najdroższe, które samochody generują największe koszty, a którzy pracownicy największe zyski. W ten sposób można szybko sprawdzić całkowite koszty transportu dla zadanego okresu. Rys. 2.4 Widok okna programu w trakcie ewidencjonowania tras 2.5 Mapa Polski Mapa Polski zawiera kompletną sieć dróg, łącznie z drogami gruntowymi. Dostępna jest też bardzo szczegółowa sieć osadnicza ( miejscowości) oraz szczegółowe plany ponad 700 miast z numeracją budynków. Zbiory te są stale uzupełniane i powiększane. Dodatkowo wyszczególnione są ulice jednokierunkowe oraz zapewniony dostęp do bazy kodów pocztowych. 6

7 Informacje wyświetlane na mapie pogrupowane są w sześć warstw: warstwa administracyjna - zawiera dane o przebiegu granic oraz o położeniu i kształcie województw, warstwa hipsometryczna - przedstawia graficznie informację na temat ukształtowania terenu (widoczna tylko w pierwszych powiększeniach mapy), warstwa topograficzna - warstwa ta odpowiada za wyświetlanie wszelkich obiektów topograficznych, takich jak lasy, jeziora, parki narodowe, warstwa dróg i ulic - tej warstwie przypisane są zarysy dróg i ulic, warstwa miejscowości - włączenie tej warstwy powoduje wyświetlanie nazw i kształtów miejscowości, warstwa nazw na której zebrane są nazwy wszelkich obiektów znajdujących się namapie Widoczność określonej warstwy można włączyć lub wyłączyć poprzez kliknięcie jej ikony na górnym pasku narzędzi lub wybierając jej nazwę z podmenu Warstwy w Menu Mapa. Rys.2.5 Widok mapy Polski w oknie programu 7

8 2.6 Szukanie najbliższych punktów Aplikacja wyszukiwania punktów najbliższych została stworzona z myślą o firmach, w których duże znaczenie ma efektywna obsługa zdalna klientów, agentów czy kontrahentów - przedsiębiorstw prowadzących działania typu Call Center lub korzystających z systemów zarządzania relacjami z klientem (CRM) Możliwe jest naniesienie na mapę firmowej bazy danych oraz wyszukiwanie i modyfikacja obiektów najbliższych zadanemu punktowi lub znajdujących się w określonej odległości. Dzięki aplikacji osoby obsługujące system CRM i pracujące w Call Center mają możliwość szybkiego umiejscowienia obiektu (np. klienta) na mapie i odnalezienia przydatnych informacji takich jak adres najbliższego oddziału czy odległość od najbliższego punktu serwisowego danej firmy. Wydajna i kompleksowa obsługa oznacza oszczędność czasu i kosztów, co przekłada się na zadowolenie klientów. Podstawowe funkcje aplikacji: możliwość swobodnego przeglądania mapy (przesuwanie, płynny zoom); zaawansowane wyszukiwanie: obiektów najbliższych wskazanej lokalizacji, znajdujących się w zadanym promieniu, z możliwością dowolnego filtrowania kategorii; korelacja obiektów naniesionych na mapę z bazą danych (po kliknięciu na obiekcie pojawia się jego szczegółowy opis w okienku); automatyczna lokalizacja obiektów na mapie na podstawie danych adresowych z możliwością ręcznej korekty; import obiektów z bazy i ich aktualizacja na żądanie; możliwość dodawania na pasku zadań przycisku uruchamiającego dowolną interesującą użytkownika akcję; obliczanie odległości po łamanej; przypisywanie parametrów wizualizacji obiektom z bazy, w tym możliwość używania własnych ikon; dodawanie/edycja/usuwanie obiektów w bazie. 8

9 2.7 Obliczanie długości trasy Aplikacja służąca do obliczania długości trasy jest narzędziem przydatnym dla transportu i spedycji, zwłaszcza w przedsiębiorstwach korzystających z dużej liczby pojazdów. Główną funkcją tego rozwiązania jest precyzyjne obliczanie tras na trzy sposoby: trasy najszybszej, najtańszej i najkrótszej. Wprowadzone zostało także funkcjonalne narzędzie do automatycznego nanoszenia obiektów na mapę na podstawie danych adresowych, uwzględniające powszechnie używaną w branży transportowej metodę adresowania na podstawie kodu pocztowego. Aplikacja zawiera narzędzia umożliwiające prowadzenie ewidencji pojazdów i kierowców, w tym np. ładowności, dobowego czasu pracy czy okresów postoju. Wszystkie te funkcje uzupełnia złożony moduł utrudnień komunikacyjnych, dzięki któremu użytkownik w łatwy sposób może uwzględnić informacje na temat nieprzejezdnych dróg, korków czy wiaduktów o zbyt małej nośności. Wdrożenie aplikacji znaczne obniża koszty transportu w firmie, generując oszczędności czasu, paliw i stawek godzinowych. Możliwa jest pełna kontrola podwykonawców i dopasowanie tras do profilu pojazdów. 2.8 Analizy przestrzenne Aplikacja służąca do zaawansowanych analiz przestrzennych stworzona została w celu efektywnego korzystania z informacji gromadzonych i przechowywanych w firmowych bazach danych. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w firmach, które systematycznie rozliczają z wyników swoje oddziały terenowe i monitorują ich rentowność i chcą jednocześnie uwzględniać w procesach decyzyjnych aspekt przestrzenny. Możliwości związane z analizami przestrzennymi są bardzo duże dane z firmowej bazy użytkownika mogą być przedstawiane na mapach w postaci ikon, sygnatur o rozmiarze i/lub nasyceniu koloru uzależnionym od wartości liczbowej z firmowej bazy, a także diagramów kołowych i słupkowych. Możliwe jest także wyznaczanie na mapie regionów działalności, na których wykonywać można szereg operacji analitycznych, m.in. zliczanie wartości z punktów ograniczonych wielokątem (w tym sumowanie, uśrednianie, wyszukiwanie maksymalnej i minimalnej wartości, itp.). Rozwiązanie służące do zaawansowanych analiz przestrzennych pozwala w łatwy sposób uniknąć błędów związanych z tradycyjną, tabelaryczną formą przedstawiania danych. Potrafią one ukazać zupełnie nowy wymiar działalności przedsiębiorstwa, umożliwiając szybkie analizy rozkładu oddziałów, ich rentowności, a także optymalny podział obszaru wpływów na 9

10 regiony i wydajną ich kontrolę. Umiejętnie prowadzone analizy przestrzenne znacznie skracają procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie i pomagają zapobiegać niekorzystnym posunięciom strategicznym (np. takim jak niewłaściwe rozplanowanie ekspansji firmy lub jej sieci dystrybucji). Podstawowe funkcje aplikacji: dynamiczne różnicowanie koloru wypełnienia oraz koloru i grubości obramowania sygnatur i wielokątów z powiązanymi polami liczbowymi z bazy danych; tworzenie wykresów kołowych (udział procentowy) i słupkowych (wykresy ilościowe wyskalowane na wartość największą z zakresu), umożliwiających porównywanie kilku wartości; zaawansowane wyszukiwanie: obiektów najbliższych wskazanej lokalizacji, znajdujących się w zadanym promieniu, z możliwością dowolnego filtrowania kategorii; korelacja obiektów naniesionych na mapę z bazą danych (po kliknięciu na obiekcie pojawia się jego szczegółowy opis w okienku); automatyczna lokalizacja obiektów na mapie na podstawie danych adresowych z możliwością ręcznej korekty; import obiektów z bazy i ich aktualizacja na żądanie; możliwość dodawania na pasku zadań przycisku uruchamiającego dowolną interesującą użytkownika akcję; obliczanie odległości po łamanej; rysowanie obszarów, modyfikacja obszarów już istniejących (przesuwanie, usuwanie węzłów, przesuwanie całego obszaru, łączenie kilku obszarów w jeden); nanoszenie punktów na mapę na podstawie danych adresowych; nanoszenie punktów na mapę ręcznie; tworzenie raportów zbiorczych i krytycznych; import obszarów i łamanych z plików użytkownika np. SHP. 2.9 Monitoring pojazdów Monitoring jest opartym na technologii GPS rozwiązaniem, służącym do pełnej kontroli pojazdów firmowych w czasie rzeczywistym. Przeznaczony jest on dla wszystkich firm, które posiadają rozległą flotę pojazdów i chcą efektywnie nią zarządzać. 10

11 Umieszczony na pojeździe odbiornik sygnału GPS pozwala na określenie współrzędnych geograficznych, które następnie są transmitowane do centrum nadzoru, gdzie następuje ich wizualizacja. Ze względu na największy zasięg, jako medium transmisyjne dla tych danych wykorzystywane są sieci telefonii komórkowej GSM i pakietowa transmisja GPRS. Dzięki temu użytkownik systemu posiada aktualną informację (praktycznie w czasie rzeczywistym) o dokładnej pozycji każdego z pojazdów we flocie, a wraz z nią szeregu innych ważnych informacji o prędkości pojazdu, pozostałym paliwie, temperaturze np. chłodni, itp. Oczywiście te dodatkowe informacje wymagają zamontowania na pojeździe dodatkowych czujników i przekazanie gromadzonych przez nie informacji do modułu nadawczego. Rozwiązanie Monitoring GPS oparte jest na strukturze klient-serwer. Oznacza to, że dane transmitowane z pojazdów przekazywane są do serwera komunikacyjnego, a użytkownik w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca może z nich skorzystać używając dedykowanej aplikacji mapowej. Wdrożenie systemu monitoringu pojazdów opartego na technologii GPS prowadzi do znacznych oszczędności w zarządzaniu flotą, umożliwiając np. kontrolę rzeczywistego zużycia paliwa, stopnia realizacji zadań narzuconych pracownikowi, rzeczywisty podział kosztów użytkowania auta do celów służbowych i prywatnych. Jest także skutecznym narzędziem ochrony pracowników, pojazdów firmowych i ich ładunku. Podstawowe funkcje aplikacji: lokalizowanie i podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich pojazdów firmowych, razem z informacją o prędkości, kierunku jazdy oraz postojach każdego z nich, a także innych ważnych danych, takich jak np. otwarcie ładowni czy wlewu paliwa; kontrola rzeczywistego zużycia paliwa; ochrona pracownika, pojazdu i ładunku; wprowadzenie elektronicznego systemu logistyki: o o o automatycznego systemu raportowania i kontroli, automatycznej identyfikacji użytkownika pojazdu, automatycznej identyfikacji naczep, przyczep oraz urządzeń specjalistycznych współpracujących z pojazdem; kontrola stopnia realizacji narzuconych pracownikom zadań; raportowanie efektywności pracy personelu zdalne uruchamianie dowolnych urządzeń w aucie; 11

12 rzeczywisty podział kosztów użytkowania samochodu do celów służbowych i prywatnych; raportowanie alarmów i innych zdarzeń. Dzięki zaimplementowaniu uniwersalnej technologii COM (Component Object Model), program Emapa Transport+ może być sterowany z zewnętrznej aplikacji. Umożliwia to zdalne wizualizowanie pozycji pojazdów oraz ich stanów. Wybór technologii COM pozwala też na szybką integrację dowolnych systemów śledzenia pojazdów z Emapą Transport+. 3. Obsługa programu Po uruchomieniu programu Emapa Transport+ otwiera się okno robocze, którego widok przedstawiono na rys. 3.1 Rys.3.1 Przykładowy widok okna po otworzeniu programu W oknie programu można wyróżnić 4 obszary: Pasek menu i pasek narzędziowy po najechaniu kursorem na dowolny przycisk na pasku narzędziowym pojawia się jego opis słowny, Panel lewy, pozwalający na wytyczanie tras przejazdu i ich optymalizację, 12

13 Okno widoku mapy (po kliknięciu prawym przyciskiem myszki wyświetla się na nim menu kontekstowe pozwalające m.in. na zmianę wielkości widoku czy wyświetlenie informacji o określonym punkcie) Panel dolny, w którym umieszczona jest lista punktów użyteczności publicznej POI (Points of Interest) takich jak stacje benzynowe określonych dostawców czy fotoradary. W przypadku gdyby panel lewy lub dolny nie były widoczne, można je przywrócić za pomocą przycisków umieszczonych na pasku narzędziowym. 3.1 Pasek menu i pasek narzędzi Pasek narzędziowy zapewnia wygodny dostęp do podstawowych opcji przy pracy z programem. Umieszczono na nim narzędzia do włączania/wyłączania poszczególnych warstw, wyświetlania informacji o wybranych punktach na mapie czy powiększania lub pomniejszania widoku. Jest też grupa przycisków do pracy na widokach mapy, gdzie istnieje możliwość ich zapisywania i otwierania oraz przechodzenia między kolejnymi widokami na jakich użytkownik pracował. Rys.3.2 Widok paska narzędziowego programu Mapa Transport+ 3.2 Lewy panel Lewy panel jest wykorzystywany do planowania tras oraz ich optymalizacji. W panelu tym są dostępne 3 zakładki: Trasy, Bazy i Utrudnienia. Do obliczenia trasy i rozwiązania problemu służą wydzielone przyciski dostępne w zakładce Trasa. Po obliczeniu trasy, w panelu pojawia się czwarta zakładka: Opis trasy. W zakładce tej wyświetlane są wszystkie punkty charakterystyczne na trasie, takie jak zmiana kierunku jazdy czy przejazd przez określone miejscowości. Taki opis można wyeksportować do formatu programu MS Excel. Zakładka Bazy pozwala na zdefiniowanie miejsc postoju pojazdów i uwzględnienie ich w ramach ogólnych kosztów. Istnieje tu możliwość dodawania punktów wg. adresu albo też wskazania ich na mapie. Takie bazy mogą też być importowane i eksportowane. W ramach tej zakładki należy zdefiniować wszystkie punkty charakterystyczne, które w trakcie realizacji ćwiczenia będą wykorzystywane. 13

14 Przyciski w zakładce Utrudnienia pozwalają na określenie punktów lub obszarów, które zostaną pominięte przy planowaniu trasy. Punkty mogą być dodawane na podstawie adresu albo przez wskazanie ich na mapie, natomiast obszary tworzone są poprzez narysowanie na mapie odpowiedniego prostokąta. Rys.3.3 Widok zakładek lewego panelu 3.3 Panel dolny W panelu dolnym występują dwie zakładki: Obiekty i Trasy. W obu zakładkach można wyróżnić pasek narzędziowy z odpowiednimi przyciskami i obszar edycji zbioru, w którym dodawane i edytowane są elementy zbioru. Zbiór obiektów jest stworzonym przez użytkownika zbiorem danych, którego elementy (obiekty) zawierają pola liczbowe lub tekstowe. Użytkownik ma możliwość definiowania pól lub dokonania zmian w istniejącym już zbiorze obiektów. Ponadto może określić typ informacji jaki będzie przechowywany w danym polu (kolumnie). W programie jest dostępny zbiór obiektów takich jak stacje benzynowe, parkingi, miejsca kontroli drogowych i radarowych oraz miejsca niebezpieczne (tzw. czarne punkty). Zbioru tego nie należy usuwać, gdyż uniemożliwi to wykonanie części ćwiczenia!!!. 14

15 Zbiór obiektów może być tworzony ręcznie lub importowany z zewnętrznego formatu bazodanowego. Lista obiektów należąca do zbioru jest widoczna w dolnym panelu w zakładce Obiekty. Jeżeli obiekty są zgeokodowane (mają przypisaną lokalizację na mapie), wówczas widoczne są na mapie pod postacią sygnatur. Dodatkowo obiekty mogą być przedstawiane w postaci ikon pobieranych z plików graficznych. Z obiektów można tworzyć trasy. W tym celu należy je przenieść do lewego panelu programu za pomocą przycisku zielonej strzałki (zob. rys. 3.3). Rys. 3.4 Widok zakładek panelu dolnego W razie potrzeby istnieje możliwość włączenia/wyłączenia panelu dolnego i lewego, za pomocą odpowiedniego przycisku umieszczonego na pasku narzędziowym. 4 Uwagi praktyczne Większość danych uzyskiwanych w trakcie realizacji ćwiczenia stanowią pliki graficzne w formie bitmap, co skutkuje dość dużą objętością zapisywanych danych. Po zakończeniu ćwiczenia należy więc zastosować odpowiedni program do ich kompresji. Na zajęcia należy też przynieść przenośną pamięć, ponieważ stanowisko laboratoryjne nie ma połączenia z siecią Internet i nie ma możliwości przesłania uzyskanych plików za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie pliki uzyskane w trakcie realizacji ćwiczenia należy zapisywać w miejscu wskazanym przez prowadzącego. Pliki wyeksportowane do formatu MS Excel należy obrobić tak, aby na wydruku wszystkie kolumny mieściły się na jednej stronie formatu A4. Należy liczyć się z tym, że opisy poszczególnych tras mogą zająć kilka stron. 15

16 Dla uproszczenia i zwiększenia przejrzystości instrukcji wprowadzono poniższe symbole, które zostały wykorzystane w tekście: zapisz przebieg na dysku, pytanie, na które odpowiedź musi znaleźć się w sprawozdaniu, 5 Wykonanie ćwiczenia 5.1 Uruchom program EMapa Transport+. Za pomocą narzędzia Odległość oblicz odległość budynku Szkoły Biznesu (róg Koszykowej i Krzywickiego) od ulicy Chałubińskiego, a następnie całkowitą odległość do budynku Nowej Kreślarni. Wynik pomiaru zapisz jako zrzut ekranu i dołącz do sprawozdania. UWAGA! Program pozwala na eksportowanie bieżącego widoku do pliku i zapisanie go w formacie bitmapy, ale należy liczyć się z tym, że ruch myszką wpłynie na pomiar odległości. 5.2 Sprawdź co znajduje się w zadanych przez prowadzącego współrzędnych geograficznych i oblicz najmniejszą odległość między nimi. 5.3 Zaplanuj trasę najlepszą, najkrótszą i najtańszą między dwoma punktami wskazanymi przez prowadzącego. Każdą z tras zapisz w formacie graficznym (.bmp) oraz wyeksportuj jej opis do standardu MS Excel. W sprawozdaniu dokonaj analizy różnicy przebiegu poszczególnych tras. 5.4 Oblicz koszt i czas przejazdu między wskazanymi wcześniej punktami (algorytm dla trasy najtańszej) dla czterech pojazdów samochodowych, z uwzględnieniem punktów przelotowych i cen paliwa podanych przez prowadzącego. Wszelkie informacje o punktach przelotowych mają zostać dołączone do sprawozdania pojazd 1 samochód osobowy prowadzony przez kierowcę niezawodowego. Pojemność zbiornika paliwa 50 litrów Rodzaj paliwa olej napędowy Średnie spalanie 6,0 l/100 km Pojazd 2 samochód osobowy szybki prowadzony przez kierowcę zawodowego. Pojemność zbiornika paliwa 60 litrów Rodzaj paliwa benzyna Średnie spalanie 8,5 l/100 km 16

17 5.4.3 pojazd 3 samochód dostawczy prowadzony przez kierowcę niezawodowego Pojemność zbiornika paliwa 80 litrów Rodzaj paliwa olej napędowy Średnie spalanie 10,0 l/100 km pojazd 4 samochód ciężarowy prowadzony przez kierowcę zawodowego Pojemność zbiornika paliwa 350 litrów Rodzaj paliwa olej napędowy Średnie spalanie 15,0 l/100 km Dla wszystkich przypadków należy przyjąć, że czas tankowania wynosi 15 minut. Uzyskane wyniki należy wyeksportować do formatu Microsoft Excel i dołączyć do sprawozdania. UWAGA! W każdym przypadku godziną rozpoczęcia podróży, jest data odbywania zajęć laboratoryjnych przez zespół wykonujący dane ćwiczenie (np. w przypadku odbywania ćwiczenia w dniu 10 października jest to godzina 10:10) 5.5 Zoptymalizuj ze względu na długość trasy przejazd przez Ełk tak, aby po drodze przejechać koło wszystkich fotoradarów umieszczonych w tej miejscowości. Zaplanowaną trasę należy wyeksportować do pliku w formacie.bmp i załączyć do sprawozdania. Do sprawozdania należy dołączyć też informacje o dokładnej lokalizacji poszczególnych punktów kontrolnych. 5.6 Zoptymalizuj trasę przejazdu między budynkami, w których odbywają się zajęcia dla studentów Wydziału Transportu (Nowa Kreślarnia, Szkoła Biznesu, Gmach Główny, Narbutta). Punkt początkowy i końcowy wskazuje prowadzący zajęcia. Do sprawozdania dołączyć plik graficzny z zaznaczoną trasą. 5.7 Zaplanuj trasę z Warszawy (ul. Koszykowa) do Łodzi (al. Politechniki) i wyświetl na niej wszystkie czarne punkty. Ustal przybliżone współrzędne geograficzne poszczególnych punktów oraz nazwy najbliższych im miejscowości dołącz przebieg całej trasy wraz z lokalizacją poszczególnych punktów.. Do sprawozdania 17

18 6 Wykonanie sprawozdania Sprawozdanie musi zawierać wszystkie wyniki pomiarów/obserwacji i wszystkie zarejestrowane przebiegi, prezentowane wg kolejności ich wykonania. Każdy wynik i przebieg musi być opatrzony numerem punktu instrukcji, wg. którego został zarejestrowany. Każdy przebieg musi być opatrzony opisem, wyjaśniającym jego zawartość. W sprawozdaniu muszą się znaleźć odpowiedzi na wszystkie postawione w instrukcji pytania, ponumerowane wg punktów, w których zostały postawione. Zarówno opisy, jak i odpowiedzi, mają być zwięzłe, ale przedstawione pełnymi zdaniami. Wnioski powinny zawierać podsumowanie przeprowadzonych pomiarów. Szczególny nacisk należy położyć na zaprezentowanie różnic i podobieństw pomiędzy wynikami pomiarów i obserwacji w zależności od określonych czynników, parametrów lub wielkości, które ulegały zmianie podczas realizacji ćwiczenia. 18

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY AQUA optima ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY Oprogramowanie Maszyn i Komputerów skype: oprogramowaniekomputerow e-mail: biuro@oprogram.pl http: www.oprogram.pl tel: +48 694 988 607 strona 1 I. WSTĘP.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo