Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ TwT WT PW, DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Warszawa 2013

2 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z możliwościami pakietu oprogramowania Emapa Transport+ będącego jednym z najpopularniejszych na rynku programów wykorzystywanych przez firmy transportowe dla potrzeb zarządzania flotą pojazdów i minimalizacji kosztów działalności. 2. Możliwości programu Emapa transport + W Laboratorium wykorzystywane jest oprogramowanie Emapa Transport+ w wersji Oprogramowanie to działa tylko z kluczem sprzętowym opartym na interfejsie USB. Emapa Transport to program umożliwiający przede wszystkim wytyczanie dokładnych tras przejazdu, ale także pozwalający na ewidencjonowanie tras, pojazdów czy kierowców. Dzięki dokładnej mapie cyfrowej, uwzględnianiu dróg jednokierunkowych, modułowi utrudnień oraz różnym metodom liczenia trasy ułatwia on sprawne zarządzanie flotą transportową. Ponadto program umożliwia automatyczne naniesienie własnych obiektów na mapę (np. punktów handlowych czy magazynów) oraz współprace z odbiornikami GPS. W przypadku tej ostatniej możliwości aplikacja pozwala na import przebytej trasy, a po podłączeniu anteny GPS do przenośnego komputera może służyć także jako narzędzie nawigacyjne. Podstawowe funkcje realizowane przez program Emapa Transport+ przedstawiono poniżej. 2.1 Wytyczanie tras przejazdu Program umożliwia wytyczenie trasy przejazdu między określonymi punktami wg. jednego z trzech algorytmów: najszybszy, najtańszy lub najkrótszy. Uwzględniane są przy tym nie tylko koszty pojazdu czy kierowcy, ale także naniesione na mapę utrudnienia (punkty i obszary nieprzejezdne). Przy wytyczaniu tras przejazdu uwzględniana jest także kierunkowość dróg. Wszelkie działania związane z planowaniem tras przejazdu i dostęp do odpowiednich ustawień możliwe są w lewym panelu okna programu. Planowanie trasy wymaga wpisania punktu startu i punktu docelowego. Istnieje też możliwość dodania punktów pośrednich z wbudowanej bazy danych oraz dodawanie różnych obiektów bezpośrednio z dolnego panelu. 2

3 Rys. 2.1 Widok okna programu w trakcie obliczania trasy 2.2 Rozwiązanie problemu komiwojażera Rozwiązanie problemu komiwojażera polega na wyznaczeniu marszruty przez zadane punkty przy zachowaniu określonych warunków brzegowych. Pakiet Emapa Transport+ ma zaimplementowane algorytmy rozwiązywania problemu kolejności odwiedzin określonych punktów trasy zgodnie z zadanymi preferencjami, pozwalając na zaplanowanie trasy przy minimalizacji czasu, drogi lub kosztu i powrót do punktu startu. Optymalizacja trasy dla wielu punktów, realizowana w oparciu o dokładne mapy zawierające szczegółowe plany miast, pozwala na rozwiązanie problemu ustalenia kolejności punktów trasy w taki sposób, aby była ona najkorzystniejsza ze względu na przyjęte kryterium. Dodatkowo optymalizację tras można zawęzić do konkretnego regionu przyporządkowanego danemu pojazdowi czy kierowcy. Ponadto dzięki funkcji kotwiczenia obiektów istnieje możliwość ustalania własnych preferencji kolejności określonych punktów. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia można zredukować wydatki na paliwo i zapewnić wzrost efektywności pracy kierowców, a częstsze i bardziej dopasowane do potrzeb klientów wizyty generują oczywiste zyski. 3

4 Podstawowe funkcje aplikacji: Rys. 2.2 Widok okna programu w trakcie optymalizacji trasy obliczanie trasy między punktami w podanej przez użytkownika kolejności z uwzględnieniem ograniczeń przejazdu oraz parametrów pojazdu; optymalizacja trasy dla wielu punktów z uwzględnieniem algorytmu komiwojażera oraz ograniczeń przejazdu i parametrów pojazdu; planowanie tras wielodniowych; nanoszenie punktów trasy na podstawie miasta i ulicy lub/i kodu pocztowego; pobieranie punktów trasy z firmowej bazy wraz z przypisanymi do nich informacjami; uwzględnianie czasu pracy i przerw kierowcy oraz postoju w punktach trasy; uwzględnienie wielkości/ilości/masy towaru do dostarczenia oraz sygnalizacja niedoładowania/przeładowania wybranego pojazdu; generowanie raportu zawierającego informacje o długości trasy, czasie przejazdu, przewozie ładunku, kosztach; tworzenie własnych kategorii i jednostek pojazdów (z przypisanymi do nich ustawieniami: spalaniem, dopuszczalnymi prędkościami na określonych typach dróg, masa, wysokość, ilość jednostek ładunkowych, masa ładunku, kubatura ładunku); 4

5 tworzenie własnych kategorii kierowców (z przypisanymi: czasem pracy, przerwami, kosztami pracy); dodawanie i zapisywanie na drogach i skrzyżowaniach zestawu ograniczeń (obowiązujących w określonych godzinach) i możliwość powiązania określonego pojazdu i kierowcy z określonymi rodzajami ograniczeń takich jak: o o o o o zakaz wjazdu (działający tylko z jednej strony), punkt unikany, nakaz skrętu, spadki indeksów prędkości na zaznaczonym obszarze, punkt na drodze (most, wiadukt) dopuszczony do ruchu dla pojazdów do określonej masy/wysokości. 2.3 Ewidencja pojazdów i kierowców Dzięki prowadzeniu ewidencji pojazdów i kierowców można planować trasy, uwzględniając tylko niektóre zmieniające się parametry np. koszt eksploatacji danego pojazdu, sposób rozliczania kierowców czy ich czas pracy, dostępność typów dróg dla określonych pojazdów (np. drogi krajowe), ceny i rodzaj używanego paliwa i wiele innych czynników mających wpływ na koszt transportu. Rys. 2.3 Widok okna programu w trakcie ewidencjonowania kierowców 5

6 2.4 Ewidencja tras Dzięki możliwości utworzenia własnego zbioru tras zaplanowanych, zatwierdzonych czy zrealizowanych, właściciel floty pojazdów ma możliwość pełnej kontroli kosztów transportu. Porównanie kosztu dla danego pracownika, pojazdu, kontrahenta, w wybranym okresie daje możliwość szybkiego sprawdzenia, które wyjazdy są najdroższe, które samochody generują największe koszty, a którzy pracownicy największe zyski. W ten sposób można szybko sprawdzić całkowite koszty transportu dla zadanego okresu. Rys. 2.4 Widok okna programu w trakcie ewidencjonowania tras 2.5 Mapa Polski Mapa Polski zawiera kompletną sieć dróg, łącznie z drogami gruntowymi. Dostępna jest też bardzo szczegółowa sieć osadnicza ( miejscowości) oraz szczegółowe plany ponad 700 miast z numeracją budynków. Zbiory te są stale uzupełniane i powiększane. Dodatkowo wyszczególnione są ulice jednokierunkowe oraz zapewniony dostęp do bazy kodów pocztowych. 6

7 Informacje wyświetlane na mapie pogrupowane są w sześć warstw: warstwa administracyjna - zawiera dane o przebiegu granic oraz o położeniu i kształcie województw, warstwa hipsometryczna - przedstawia graficznie informację na temat ukształtowania terenu (widoczna tylko w pierwszych powiększeniach mapy), warstwa topograficzna - warstwa ta odpowiada za wyświetlanie wszelkich obiektów topograficznych, takich jak lasy, jeziora, parki narodowe, warstwa dróg i ulic - tej warstwie przypisane są zarysy dróg i ulic, warstwa miejscowości - włączenie tej warstwy powoduje wyświetlanie nazw i kształtów miejscowości, warstwa nazw na której zebrane są nazwy wszelkich obiektów znajdujących się namapie Widoczność określonej warstwy można włączyć lub wyłączyć poprzez kliknięcie jej ikony na górnym pasku narzędzi lub wybierając jej nazwę z podmenu Warstwy w Menu Mapa. Rys.2.5 Widok mapy Polski w oknie programu 7

8 2.6 Szukanie najbliższych punktów Aplikacja wyszukiwania punktów najbliższych została stworzona z myślą o firmach, w których duże znaczenie ma efektywna obsługa zdalna klientów, agentów czy kontrahentów - przedsiębiorstw prowadzących działania typu Call Center lub korzystających z systemów zarządzania relacjami z klientem (CRM) Możliwe jest naniesienie na mapę firmowej bazy danych oraz wyszukiwanie i modyfikacja obiektów najbliższych zadanemu punktowi lub znajdujących się w określonej odległości. Dzięki aplikacji osoby obsługujące system CRM i pracujące w Call Center mają możliwość szybkiego umiejscowienia obiektu (np. klienta) na mapie i odnalezienia przydatnych informacji takich jak adres najbliższego oddziału czy odległość od najbliższego punktu serwisowego danej firmy. Wydajna i kompleksowa obsługa oznacza oszczędność czasu i kosztów, co przekłada się na zadowolenie klientów. Podstawowe funkcje aplikacji: możliwość swobodnego przeglądania mapy (przesuwanie, płynny zoom); zaawansowane wyszukiwanie: obiektów najbliższych wskazanej lokalizacji, znajdujących się w zadanym promieniu, z możliwością dowolnego filtrowania kategorii; korelacja obiektów naniesionych na mapę z bazą danych (po kliknięciu na obiekcie pojawia się jego szczegółowy opis w okienku); automatyczna lokalizacja obiektów na mapie na podstawie danych adresowych z możliwością ręcznej korekty; import obiektów z bazy i ich aktualizacja na żądanie; możliwość dodawania na pasku zadań przycisku uruchamiającego dowolną interesującą użytkownika akcję; obliczanie odległości po łamanej; przypisywanie parametrów wizualizacji obiektom z bazy, w tym możliwość używania własnych ikon; dodawanie/edycja/usuwanie obiektów w bazie. 8

9 2.7 Obliczanie długości trasy Aplikacja służąca do obliczania długości trasy jest narzędziem przydatnym dla transportu i spedycji, zwłaszcza w przedsiębiorstwach korzystających z dużej liczby pojazdów. Główną funkcją tego rozwiązania jest precyzyjne obliczanie tras na trzy sposoby: trasy najszybszej, najtańszej i najkrótszej. Wprowadzone zostało także funkcjonalne narzędzie do automatycznego nanoszenia obiektów na mapę na podstawie danych adresowych, uwzględniające powszechnie używaną w branży transportowej metodę adresowania na podstawie kodu pocztowego. Aplikacja zawiera narzędzia umożliwiające prowadzenie ewidencji pojazdów i kierowców, w tym np. ładowności, dobowego czasu pracy czy okresów postoju. Wszystkie te funkcje uzupełnia złożony moduł utrudnień komunikacyjnych, dzięki któremu użytkownik w łatwy sposób może uwzględnić informacje na temat nieprzejezdnych dróg, korków czy wiaduktów o zbyt małej nośności. Wdrożenie aplikacji znaczne obniża koszty transportu w firmie, generując oszczędności czasu, paliw i stawek godzinowych. Możliwa jest pełna kontrola podwykonawców i dopasowanie tras do profilu pojazdów. 2.8 Analizy przestrzenne Aplikacja służąca do zaawansowanych analiz przestrzennych stworzona została w celu efektywnego korzystania z informacji gromadzonych i przechowywanych w firmowych bazach danych. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w firmach, które systematycznie rozliczają z wyników swoje oddziały terenowe i monitorują ich rentowność i chcą jednocześnie uwzględniać w procesach decyzyjnych aspekt przestrzenny. Możliwości związane z analizami przestrzennymi są bardzo duże dane z firmowej bazy użytkownika mogą być przedstawiane na mapach w postaci ikon, sygnatur o rozmiarze i/lub nasyceniu koloru uzależnionym od wartości liczbowej z firmowej bazy, a także diagramów kołowych i słupkowych. Możliwe jest także wyznaczanie na mapie regionów działalności, na których wykonywać można szereg operacji analitycznych, m.in. zliczanie wartości z punktów ograniczonych wielokątem (w tym sumowanie, uśrednianie, wyszukiwanie maksymalnej i minimalnej wartości, itp.). Rozwiązanie służące do zaawansowanych analiz przestrzennych pozwala w łatwy sposób uniknąć błędów związanych z tradycyjną, tabelaryczną formą przedstawiania danych. Potrafią one ukazać zupełnie nowy wymiar działalności przedsiębiorstwa, umożliwiając szybkie analizy rozkładu oddziałów, ich rentowności, a także optymalny podział obszaru wpływów na 9

10 regiony i wydajną ich kontrolę. Umiejętnie prowadzone analizy przestrzenne znacznie skracają procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie i pomagają zapobiegać niekorzystnym posunięciom strategicznym (np. takim jak niewłaściwe rozplanowanie ekspansji firmy lub jej sieci dystrybucji). Podstawowe funkcje aplikacji: dynamiczne różnicowanie koloru wypełnienia oraz koloru i grubości obramowania sygnatur i wielokątów z powiązanymi polami liczbowymi z bazy danych; tworzenie wykresów kołowych (udział procentowy) i słupkowych (wykresy ilościowe wyskalowane na wartość największą z zakresu), umożliwiających porównywanie kilku wartości; zaawansowane wyszukiwanie: obiektów najbliższych wskazanej lokalizacji, znajdujących się w zadanym promieniu, z możliwością dowolnego filtrowania kategorii; korelacja obiektów naniesionych na mapę z bazą danych (po kliknięciu na obiekcie pojawia się jego szczegółowy opis w okienku); automatyczna lokalizacja obiektów na mapie na podstawie danych adresowych z możliwością ręcznej korekty; import obiektów z bazy i ich aktualizacja na żądanie; możliwość dodawania na pasku zadań przycisku uruchamiającego dowolną interesującą użytkownika akcję; obliczanie odległości po łamanej; rysowanie obszarów, modyfikacja obszarów już istniejących (przesuwanie, usuwanie węzłów, przesuwanie całego obszaru, łączenie kilku obszarów w jeden); nanoszenie punktów na mapę na podstawie danych adresowych; nanoszenie punktów na mapę ręcznie; tworzenie raportów zbiorczych i krytycznych; import obszarów i łamanych z plików użytkownika np. SHP. 2.9 Monitoring pojazdów Monitoring jest opartym na technologii GPS rozwiązaniem, służącym do pełnej kontroli pojazdów firmowych w czasie rzeczywistym. Przeznaczony jest on dla wszystkich firm, które posiadają rozległą flotę pojazdów i chcą efektywnie nią zarządzać. 10

11 Umieszczony na pojeździe odbiornik sygnału GPS pozwala na określenie współrzędnych geograficznych, które następnie są transmitowane do centrum nadzoru, gdzie następuje ich wizualizacja. Ze względu na największy zasięg, jako medium transmisyjne dla tych danych wykorzystywane są sieci telefonii komórkowej GSM i pakietowa transmisja GPRS. Dzięki temu użytkownik systemu posiada aktualną informację (praktycznie w czasie rzeczywistym) o dokładnej pozycji każdego z pojazdów we flocie, a wraz z nią szeregu innych ważnych informacji o prędkości pojazdu, pozostałym paliwie, temperaturze np. chłodni, itp. Oczywiście te dodatkowe informacje wymagają zamontowania na pojeździe dodatkowych czujników i przekazanie gromadzonych przez nie informacji do modułu nadawczego. Rozwiązanie Monitoring GPS oparte jest na strukturze klient-serwer. Oznacza to, że dane transmitowane z pojazdów przekazywane są do serwera komunikacyjnego, a użytkownik w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca może z nich skorzystać używając dedykowanej aplikacji mapowej. Wdrożenie systemu monitoringu pojazdów opartego na technologii GPS prowadzi do znacznych oszczędności w zarządzaniu flotą, umożliwiając np. kontrolę rzeczywistego zużycia paliwa, stopnia realizacji zadań narzuconych pracownikowi, rzeczywisty podział kosztów użytkowania auta do celów służbowych i prywatnych. Jest także skutecznym narzędziem ochrony pracowników, pojazdów firmowych i ich ładunku. Podstawowe funkcje aplikacji: lokalizowanie i podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich pojazdów firmowych, razem z informacją o prędkości, kierunku jazdy oraz postojach każdego z nich, a także innych ważnych danych, takich jak np. otwarcie ładowni czy wlewu paliwa; kontrola rzeczywistego zużycia paliwa; ochrona pracownika, pojazdu i ładunku; wprowadzenie elektronicznego systemu logistyki: o o o automatycznego systemu raportowania i kontroli, automatycznej identyfikacji użytkownika pojazdu, automatycznej identyfikacji naczep, przyczep oraz urządzeń specjalistycznych współpracujących z pojazdem; kontrola stopnia realizacji narzuconych pracownikom zadań; raportowanie efektywności pracy personelu zdalne uruchamianie dowolnych urządzeń w aucie; 11

12 rzeczywisty podział kosztów użytkowania samochodu do celów służbowych i prywatnych; raportowanie alarmów i innych zdarzeń. Dzięki zaimplementowaniu uniwersalnej technologii COM (Component Object Model), program Emapa Transport+ może być sterowany z zewnętrznej aplikacji. Umożliwia to zdalne wizualizowanie pozycji pojazdów oraz ich stanów. Wybór technologii COM pozwala też na szybką integrację dowolnych systemów śledzenia pojazdów z Emapą Transport+. 3. Obsługa programu Po uruchomieniu programu Emapa Transport+ otwiera się okno robocze, którego widok przedstawiono na rys. 3.1 Rys.3.1 Przykładowy widok okna po otworzeniu programu W oknie programu można wyróżnić 4 obszary: Pasek menu i pasek narzędziowy po najechaniu kursorem na dowolny przycisk na pasku narzędziowym pojawia się jego opis słowny, Panel lewy, pozwalający na wytyczanie tras przejazdu i ich optymalizację, 12

13 Okno widoku mapy (po kliknięciu prawym przyciskiem myszki wyświetla się na nim menu kontekstowe pozwalające m.in. na zmianę wielkości widoku czy wyświetlenie informacji o określonym punkcie) Panel dolny, w którym umieszczona jest lista punktów użyteczności publicznej POI (Points of Interest) takich jak stacje benzynowe określonych dostawców czy fotoradary. W przypadku gdyby panel lewy lub dolny nie były widoczne, można je przywrócić za pomocą przycisków umieszczonych na pasku narzędziowym. 3.1 Pasek menu i pasek narzędzi Pasek narzędziowy zapewnia wygodny dostęp do podstawowych opcji przy pracy z programem. Umieszczono na nim narzędzia do włączania/wyłączania poszczególnych warstw, wyświetlania informacji o wybranych punktach na mapie czy powiększania lub pomniejszania widoku. Jest też grupa przycisków do pracy na widokach mapy, gdzie istnieje możliwość ich zapisywania i otwierania oraz przechodzenia między kolejnymi widokami na jakich użytkownik pracował. Rys.3.2 Widok paska narzędziowego programu Mapa Transport+ 3.2 Lewy panel Lewy panel jest wykorzystywany do planowania tras oraz ich optymalizacji. W panelu tym są dostępne 3 zakładki: Trasy, Bazy i Utrudnienia. Do obliczenia trasy i rozwiązania problemu służą wydzielone przyciski dostępne w zakładce Trasa. Po obliczeniu trasy, w panelu pojawia się czwarta zakładka: Opis trasy. W zakładce tej wyświetlane są wszystkie punkty charakterystyczne na trasie, takie jak zmiana kierunku jazdy czy przejazd przez określone miejscowości. Taki opis można wyeksportować do formatu programu MS Excel. Zakładka Bazy pozwala na zdefiniowanie miejsc postoju pojazdów i uwzględnienie ich w ramach ogólnych kosztów. Istnieje tu możliwość dodawania punktów wg. adresu albo też wskazania ich na mapie. Takie bazy mogą też być importowane i eksportowane. W ramach tej zakładki należy zdefiniować wszystkie punkty charakterystyczne, które w trakcie realizacji ćwiczenia będą wykorzystywane. 13

14 Przyciski w zakładce Utrudnienia pozwalają na określenie punktów lub obszarów, które zostaną pominięte przy planowaniu trasy. Punkty mogą być dodawane na podstawie adresu albo przez wskazanie ich na mapie, natomiast obszary tworzone są poprzez narysowanie na mapie odpowiedniego prostokąta. Rys.3.3 Widok zakładek lewego panelu 3.3 Panel dolny W panelu dolnym występują dwie zakładki: Obiekty i Trasy. W obu zakładkach można wyróżnić pasek narzędziowy z odpowiednimi przyciskami i obszar edycji zbioru, w którym dodawane i edytowane są elementy zbioru. Zbiór obiektów jest stworzonym przez użytkownika zbiorem danych, którego elementy (obiekty) zawierają pola liczbowe lub tekstowe. Użytkownik ma możliwość definiowania pól lub dokonania zmian w istniejącym już zbiorze obiektów. Ponadto może określić typ informacji jaki będzie przechowywany w danym polu (kolumnie). W programie jest dostępny zbiór obiektów takich jak stacje benzynowe, parkingi, miejsca kontroli drogowych i radarowych oraz miejsca niebezpieczne (tzw. czarne punkty). Zbioru tego nie należy usuwać, gdyż uniemożliwi to wykonanie części ćwiczenia!!!. 14

15 Zbiór obiektów może być tworzony ręcznie lub importowany z zewnętrznego formatu bazodanowego. Lista obiektów należąca do zbioru jest widoczna w dolnym panelu w zakładce Obiekty. Jeżeli obiekty są zgeokodowane (mają przypisaną lokalizację na mapie), wówczas widoczne są na mapie pod postacią sygnatur. Dodatkowo obiekty mogą być przedstawiane w postaci ikon pobieranych z plików graficznych. Z obiektów można tworzyć trasy. W tym celu należy je przenieść do lewego panelu programu za pomocą przycisku zielonej strzałki (zob. rys. 3.3). Rys. 3.4 Widok zakładek panelu dolnego W razie potrzeby istnieje możliwość włączenia/wyłączenia panelu dolnego i lewego, za pomocą odpowiedniego przycisku umieszczonego na pasku narzędziowym. 4 Uwagi praktyczne Większość danych uzyskiwanych w trakcie realizacji ćwiczenia stanowią pliki graficzne w formie bitmap, co skutkuje dość dużą objętością zapisywanych danych. Po zakończeniu ćwiczenia należy więc zastosować odpowiedni program do ich kompresji. Na zajęcia należy też przynieść przenośną pamięć, ponieważ stanowisko laboratoryjne nie ma połączenia z siecią Internet i nie ma możliwości przesłania uzyskanych plików za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie pliki uzyskane w trakcie realizacji ćwiczenia należy zapisywać w miejscu wskazanym przez prowadzącego. Pliki wyeksportowane do formatu MS Excel należy obrobić tak, aby na wydruku wszystkie kolumny mieściły się na jednej stronie formatu A4. Należy liczyć się z tym, że opisy poszczególnych tras mogą zająć kilka stron. 15

16 Dla uproszczenia i zwiększenia przejrzystości instrukcji wprowadzono poniższe symbole, które zostały wykorzystane w tekście: zapisz przebieg na dysku, pytanie, na które odpowiedź musi znaleźć się w sprawozdaniu, 5 Wykonanie ćwiczenia 5.1 Uruchom program EMapa Transport+. Za pomocą narzędzia Odległość oblicz odległość budynku Szkoły Biznesu (róg Koszykowej i Krzywickiego) od ulicy Chałubińskiego, a następnie całkowitą odległość do budynku Nowej Kreślarni. Wynik pomiaru zapisz jako zrzut ekranu i dołącz do sprawozdania. UWAGA! Program pozwala na eksportowanie bieżącego widoku do pliku i zapisanie go w formacie bitmapy, ale należy liczyć się z tym, że ruch myszką wpłynie na pomiar odległości. 5.2 Sprawdź co znajduje się w zadanych przez prowadzącego współrzędnych geograficznych i oblicz najmniejszą odległość między nimi. 5.3 Zaplanuj trasę najlepszą, najkrótszą i najtańszą między dwoma punktami wskazanymi przez prowadzącego. Każdą z tras zapisz w formacie graficznym (.bmp) oraz wyeksportuj jej opis do standardu MS Excel. W sprawozdaniu dokonaj analizy różnicy przebiegu poszczególnych tras. 5.4 Oblicz koszt i czas przejazdu między wskazanymi wcześniej punktami (algorytm dla trasy najtańszej) dla czterech pojazdów samochodowych, z uwzględnieniem punktów przelotowych i cen paliwa podanych przez prowadzącego. Wszelkie informacje o punktach przelotowych mają zostać dołączone do sprawozdania pojazd 1 samochód osobowy prowadzony przez kierowcę niezawodowego. Pojemność zbiornika paliwa 50 litrów Rodzaj paliwa olej napędowy Średnie spalanie 6,0 l/100 km Pojazd 2 samochód osobowy szybki prowadzony przez kierowcę zawodowego. Pojemność zbiornika paliwa 60 litrów Rodzaj paliwa benzyna Średnie spalanie 8,5 l/100 km 16

17 5.4.3 pojazd 3 samochód dostawczy prowadzony przez kierowcę niezawodowego Pojemność zbiornika paliwa 80 litrów Rodzaj paliwa olej napędowy Średnie spalanie 10,0 l/100 km pojazd 4 samochód ciężarowy prowadzony przez kierowcę zawodowego Pojemność zbiornika paliwa 350 litrów Rodzaj paliwa olej napędowy Średnie spalanie 15,0 l/100 km Dla wszystkich przypadków należy przyjąć, że czas tankowania wynosi 15 minut. Uzyskane wyniki należy wyeksportować do formatu Microsoft Excel i dołączyć do sprawozdania. UWAGA! W każdym przypadku godziną rozpoczęcia podróży, jest data odbywania zajęć laboratoryjnych przez zespół wykonujący dane ćwiczenie (np. w przypadku odbywania ćwiczenia w dniu 10 października jest to godzina 10:10) 5.5 Zoptymalizuj ze względu na długość trasy przejazd przez Ełk tak, aby po drodze przejechać koło wszystkich fotoradarów umieszczonych w tej miejscowości. Zaplanowaną trasę należy wyeksportować do pliku w formacie.bmp i załączyć do sprawozdania. Do sprawozdania należy dołączyć też informacje o dokładnej lokalizacji poszczególnych punktów kontrolnych. 5.6 Zoptymalizuj trasę przejazdu między budynkami, w których odbywają się zajęcia dla studentów Wydziału Transportu (Nowa Kreślarnia, Szkoła Biznesu, Gmach Główny, Narbutta). Punkt początkowy i końcowy wskazuje prowadzący zajęcia. Do sprawozdania dołączyć plik graficzny z zaznaczoną trasą. 5.7 Zaplanuj trasę z Warszawy (ul. Koszykowa) do Łodzi (al. Politechniki) i wyświetl na niej wszystkie czarne punkty. Ustal przybliżone współrzędne geograficzne poszczególnych punktów oraz nazwy najbliższych im miejscowości dołącz przebieg całej trasy wraz z lokalizacją poszczególnych punktów.. Do sprawozdania 17

18 6 Wykonanie sprawozdania Sprawozdanie musi zawierać wszystkie wyniki pomiarów/obserwacji i wszystkie zarejestrowane przebiegi, prezentowane wg kolejności ich wykonania. Każdy wynik i przebieg musi być opatrzony numerem punktu instrukcji, wg. którego został zarejestrowany. Każdy przebieg musi być opatrzony opisem, wyjaśniającym jego zawartość. W sprawozdaniu muszą się znaleźć odpowiedzi na wszystkie postawione w instrukcji pytania, ponumerowane wg punktów, w których zostały postawione. Zarówno opisy, jak i odpowiedzi, mają być zwięzłe, ale przedstawione pełnymi zdaniami. Wnioski powinny zawierać podsumowanie przeprowadzonych pomiarów. Szczególny nacisk należy położyć na zaprezentowanie różnic i podobieństw pomiędzy wynikami pomiarów i obserwacji w zależności od określonych czynników, parametrów lub wielkości, które ulegały zmianie podczas realizacji ćwiczenia. 18

LABORATORIUM TELEMATYKI TRANSPORTU

LABORATORIUM TELEMATYKI TRANSPORTU ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM TELEMATYKI TRANSPORTU INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 Emapa Transport

Bardziej szczegółowo

GeoNet Router. Opis produktu

GeoNet Router. Opis produktu GeoNet Router Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Funkcje... 4 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowe zrzuty ekranowe

Bardziej szczegółowo

GeoNet Deliver. Opis produktu

GeoNet Deliver. Opis produktu GeoNet Deliver Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 4 3. Funkcje... 4 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowe zrzuty ekranowe

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport+ Opis produktu

Emapa Transport+ Opis produktu - Emapa Transport+ Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 3 3. Zasoby mapowe... 4 4. Porównaj i wybierz... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

GeoNet Finder. Opis produktu

GeoNet Finder. Opis produktu GeoNet Finder Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 4 3. Funkcje... 4 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowe zrzuty ekranowe

Bardziej szczegółowo

GEONET FINDER. mapy cyfrowe dla biznesu. 1. Opis produktu. 2. Co zyskujesz?

GEONET FINDER. mapy cyfrowe dla biznesu. 1. Opis produktu. 2. Co zyskujesz? GEONET FINDER 1. Opis produktu Aplikacja GeoNet Finder została stworzona z myślą o firmach, w których duże znaczenie ma efektywna, zdalna obsługa klientów czy kontrahentów - przedsiębiorstw prowadzących

Bardziej szczegółowo

O p i s. p r o d u k t u. Emapa Enterprise. Opis produktu

O p i s. p r o d u k t u. Emapa Enterprise. Opis produktu O p i s p r o d u k t u Emapa Enterprise Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 4 3. Moduły funkcjonalne... 4 4. Zasoby mapowe...

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu 1. Opis produktu Emapa Transport+ to unikalny program przeznaczony głównie dla działów transportu, dystrybucji, sprzedaży i kontrolingu. Wytycza trasy, z uwzględnieniem utrudnień (wysokości i nośności

Bardziej szczegółowo

Emapa GeoMarketing. Opis produktu

Emapa GeoMarketing. Opis produktu Emapa GeoMarketing Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Moduły funkcjonalne... 4 4. Zasoby mapowe... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu 1. Opis produktu Emapa GeoMarketing to aplikacja stworzona z myślą o firmach, dla których zarządzanie informacją przestrzenną ma kluczowe znaczenie. Dzięki zaawansowanym funkcjom wizualizacyjnym obiektywnie

Bardziej szczegółowo

Istota systemu. Główne elementy systemu. Mapa cyfrowa

Istota systemu. Główne elementy systemu. Mapa cyfrowa Istota systemu System emapa zawiera w jednej aplikacji mapę cyfrową i narzędzia do: pracy z bazą danych, analizy danych liczbowych na mapie, obliczania optymalnych tras. Czynności dotąd wykonywane przez

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu 1. Opis produktu Emapa Transport+ Europa to unikalny program przeznaczony głównie dla działów transportu, dystrybucji, sprzedaży i kontrolingu. Wytycza trasy, z uwzględnieniem utrudnień (wysokości i nośności

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport+ Europa. Opis produktu

Emapa Transport+ Europa. Opis produktu Emapa Transport+ Europa Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 3 3. Zasoby mapowe... 5 4. Porównaj i wybierz... 6

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport Europa. Opis produktu

Emapa Transport Europa. Opis produktu Emapa Transport Europa Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 4 3. Zasoby mapowe... 4 4. Porównaj i wybierz... 5 5.

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Serwis NaviExpert Biznes. Instrukcja obsługi

Serwis NaviExpert Biznes. Instrukcja obsługi Serwis NaviExpert Biznes Instrukcja obsługi Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Przeglądanie mapy.. 3. Wyszukiwanie punktów 4. Planowanie i optymalizacja trasy.. 5. Edycja planu trasy. 6. Przesyłanie trasy

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu 1. Opis produktu Emapa Enterprise łączy w sobie funkcje i zalety programów z serii Emapa Transport oraz aplikacji Emapa GeoMarketing. Emapa Enterprise to rozwiązanie stworzone z myślą o wszystkich przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku mapy,

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy Emapi.pl Wyznaczanie trasy Pierwsze kroki Emapi.pl wyznaczanie trasy Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wybór sposobu poruszania

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego Każda firma wykorzystująca w swojej działalności środowisko naturalne, czy to poprzez korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku)

Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku) Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku) 1. Wprowadź adres Pierwszym etapem obliczania opłaty elektronicznej jest wprowadzenie adresów będących punktami nawigacyjnymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI GLIWICE 2012 r. Informator Nawigacyjny Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Emapa EkoStrefa. Opis produktu

Emapa EkoStrefa. Opis produktu Emapa EkoStrefa Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Funkcje... 3 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowy zrzut ekranowy

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Budownictwo - Lokalizacja Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-16 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Mapa dla Jednostki Administracyjnej

Mapa dla Jednostki Administracyjnej Mapa dla Jednostki Administracyjnej Spis treści: 1. Opis produktu... 3 2. Funkcje... 4 2.1 Wyświetlanie i przesuwanie mapy... 4 2.2 Wyliczanie odległości... 4 2.3 POI... 4 2.4 Inne funkcje i moŝliwości...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. O programie

Pierwsze kroki. O programie Pierwsze kroki O programie LarkMap to program do nawigacji z mapą Polski, z intuicyjnym menu które ułatwia korzystanie z systemu i nie rozprasza uwagi użytkownika. Obsługa jest wyjątkowo prosta, a wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

System dyspozytorski CABMAN

System dyspozytorski CABMAN System dyspozytorski CABMAN O FIRMIE Działamy w branży telematycznej z powodzeniem od kilku lat. W tym czasie zyskaliśmy doświadczenie oraz zaufanie szerokiego grona klientów. Nieustannie podnosimy swoje

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Numeryczna Mapa Zasadnicza Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2015-06-17 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERNETOWY WYDZIAŁU GEODEZJI MIASTA GDYNIA. pl/geoserwer/e-mapa.htm

SERWIS INTERNETOWY WYDZIAŁU GEODEZJI MIASTA GDYNIA.  pl/geoserwer/e-mapa.htm SERWIS INTERNETOWY WYDZIAŁU GEODEZJI MIASTA GDYNIA http://server.miasto.gdynia. pl/geoserwer/e-mapa.htm Wygląd poglądowy serwisu mapowego Tuż pod nazwą strony znajduje się pasek narzędzi ( zadań) umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/sladami_przeszlosci/ Nawigacja po mapie przy użyciu myszy i klawiatury 1. Przybliżanie umieść kursor

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SuperVisor GPS jest nowoczesnym mikroprocesorowym rejestratorem, który służy do monitorowania tras jazd pojazdów, oraz

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy Instrukcja obsługi mapy 1.1 Mapy umożliwia wizualizację systemu gazociągów przesyłowych (SGP) za pomocą interaktywnych map. Poniżej znajduje się opis narzędzi umożliwiających sprawne poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

IPportal. Podręcznik użytkownika. Wydanie 4/06/2015 INSPE-PROJEKT 2015

IPportal. Podręcznik użytkownika. Wydanie 4/06/2015 INSPE-PROJEKT 2015 IPportal Podręcznik użytkownika Wydanie 4/06/2015 INSPE-PROJEKT 2015 INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Strusińska 8/1 33-100 Tarnów biuro@inspe-projekt.pl www.inspe-projekt.pl Spis treści Spis treści... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Instrukcja obsługi DATA 05.03.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1. Wstęp. Program ten stworzony został z myślą

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo