PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI"

Transkrypt

1 PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU DYDAKTYCZNEGO DO NAUCZANIA ALGORYTMIKI I PROGRAMOWANIA. NUMER 1 Pierwszy numer poradnika dla nauczycieli informatyki poświęcimy prezentacji Pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i programowania oraz poradom związanym z uwarunkowaniami technicznymi związanymi z pracą z VS.Net w pracowni szkolnej. Większość pracowni znajdujących się w szkołach ponadgimnazjalnych obecnie pracuje w sieci zarządzanej przez kontroler domeny Windows 2000 lub Windows Wynikają z tego różne problemy związane z przydziałem uprawnień do zasobów, wymagające przygotowania komputerów i sieci do pracy z VS.Net. Mamy nadzieję, że bieżący numer poradnika pomoże i usprawni zajęcia z programowania z wykorzystaniem VS.Net. 1. Geneza Pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i programowania Główną przesłanką do rozpoczęcia projektu, którego celem było stworzenie Pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i programowania było zapewnienie pomocy nauczycielom informatyki w lepszym przygotowaniu uczniów w zakresie zagadnień związanych z podstawami algorytmiki i programowania w języku wysokiego poziomu. Inspiracją dla całego przedsięwzięcia był cykl ogólnopolskich szkoleń realizowanych z inicjatywy MENiS w roku 2003, przeznaczonych dla nauczycieli informatyki w liceach ogólnokształcących. W prowadzonych kursach były wykorzystywane technologie szkoleń elektronicznych. Dotyczyły one nauki podstaw programowania w języku MS Visual Basic.NET. Przygotowani w ten sposób nauczyciele, z jednej strony wysoko oceniali skuteczność szkoleń wspieranych przez technologie informatyczne, ale z drugiej strony zgłaszali problem braku materiałów i pomocy dydaktycznych, które mogliby wykorzystać na lekcjach w pracy z uczniami. Pakiet dydaktyczny do nauczania algorytmiki i programowania ma właśnie tę lukę zapełnić. Dodatkowo, pomysłodawcy pakietu podjęli się eksperymentu związanego z jego stworzeniem. Pakiet jest dziełem zbiorowym a twórcami najważniejszych części pakietu są nauczyciele, którzy tworzyli go dla siebie oraz innych nauczycieli. 2. Ogólne uwagi do pakietu Pakiet do nauczania VB.NET opracowany w ramach programu Partnerstwo dla Przyszłości został przygotowany z myślą o uczniu zdolnym i myślącym o zdawaniu matury z informatyki. Autorzy pakietu wyszli z założenia, by w ramach czasu, który można przeznaczyć na programowanie w rozszerzonym programie nauczania informatyki (zakładając przydział 2 godzin nauczania tygodniowo w ciągu 3 lat nauki)

2 przekazać maksimum wiedzy i jak najbardziej efektywnie wykorzystać czas zajęć. Stąd też brak w ramowym planie nauczania oraz scenariuszach lekcji czasu na sprawdziany czy inne formy kontroli wiadomości (np. testy przygotowane w ramach pakietu). Oczywiście, te lub inne formy sprawdzenia wiadomości nauczyciel prowadzący zajęcia musi sam uwzględnić w planie pracy. Materiał przeznaczony do realizacji w ramach danego tematu często wymaga maksymalnego wykorzystania czasu lekcji. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji pakietu pokazują, że podczas realizacji niektórych tematów z grupami słabszymi mogą być problemy z realizacją całości zagadnienia w podanym czasie. Twórcy pakietu wyszli jednak z założenia, że lepiej czasem mieć małe opóźnienie w realizacji tematu, niż lekcje, na których uczniowie będą się nudzić lub w ich trakcie zabraknie zadań do wykonania. Do wielu lekcji są dołączone zadania dodatkowe, proponowane jako zadania domowe. W przypadku gdy nauczyciel posiada więcej godzin lub kółko informatyczne, programy te mogą stanowić uzupełnienie zajęć. W ramach pakietu znajdują się następujące elementy: - godzinowy rozkład materiału; - scenariusze lekcji; - scenariusze zadań do wykonania dla uczniów; - prezentacje do lekcji; - programy w pełnej wersji dla nauczyciela; - programy w wersji dla ucznia (jeżeli zadanie wymaga otwarcia gotowego projektu); - metryczki (opisy) wszystkich rozwiązań, które są wykorzystywane w pakiecie; - e-podręcznik; - zestawy testów do każdej lekcji, pozwalające sprawdzić wiedzę uczniów. Uwaga: Podczas otwierania prezentacji za pomocą PowerPoint 2003 czasami występował problem z otwarciem niektórych plików (pojawiał się komunikat, że nie jest to plik programu PowerPoint). Zdarzenie to nie wystąpiło w innych wersjach tej aplikacji (2000, XP). Zainstalowanie dodatku Service Pack1 dla Office 2003 pozwala rozwiązać wspomniany problem. 3. Lokalizacja plików uczniowskich 3.1 Praca w folderze Moje dokumenty Pracownie dostarczane w ramach projektu MEN pracują w sieci z serwerem SBS2000 lub SBS2003. Folder Moje dokumenty każdego ucznia jest przechowywany na dysku sieciowym. Visual Studio.NET, podczas odczytu i zapisu plików z dysków sieciowych wyświetla komunikaty informujące, iż praca z takim zasobem jest utrudniona lub niemożliwa, stąd pliki uczniowskie powinny być przechowywane na dysku lokalnym. Podczas próby zapisu projektu w folderze Moje dokumenty może pojawić się następujący komunikat:

3 Podczas próby otwarcia projektu zapisanego na dysku sieciowym, VS.NET informuje użytkownika o kłopotach z odczytem za pomocą następującego komunikatu. Projekt zostanie otwarty, lecz wystąpią kłopoty z jego kompilacją i zapisem na dysku. Konsekwencją wymienionych wyżej ograniczeń jest konieczność umieszczania plików uczniowskich na dysku C stacji roboczej. 3.2 Udostępnianie dysku C dla uczniów W konfiguracji pracowni MEN dysk C może być ukryty lub niedostępny dla użytkowników danej grupy. Modyfikację tego uprawnienia można przeprowadzić w następujący sposób: a) uruchamiamy Konsolę administratora i wybieramy jednostkę organizacyjną, dla której chcemy zmienić ustawienie;

4 b) z menu kontekstowego wybieramy polecenie Właściwości, w nowym oknie przechodzimy na kartę Zasady grupy; c) wciskamy przycisk Edytuj, w nowo otwartym oknie Zasady grupy przechodzimy do miejsca wskazanego na rysunku poniżej;

5 c) zasady Ukryj określone dyski w oknie Mój komputer oraz Zapobiegaj uzyskiwaniu dostępu do dysków z okna Mój komputer pozwalają udostępnić lub ukryć określone zasoby dyskowe. Należy je ustawić, tak by ten zasób był dostępny dla członków grupy, np. jak na rysunku poniżej. Uwaga W pracowniach wyposażonych w serwer SBS 2003 powyższe zadanie związane z udostępnieniem uczniom dysku lokalnego C można wykonać, wybierając w konsoli Zarządzanie serwerem pozycję Zarządzanie zaawansowane, a następnie narzędzie Zarządzanie zasadami grupy (Group Policy Management). Po wybraniu w domenie sbsmenis.edu.pl odpowiedniej jednostki organizacyjnej (np.: PoziomC), należy przejść do edycji skojarzonego z nią Obiektu zasad grupy (GPO).

6 3.3 Struktura folderów na dysku lokalnym W programie nauczania VB. NET przyjęto następującą strukturę folderów, która domyślnie utworzona jest w katalogu E-podręcznik na uczniowskiej płycie CD: gdzie: - folder VB zawiera komplet materiałów ucznia, - folder Programy zawiera foldery poszczególnych lekcji (np. Lekcja1, Lekcja2 itp.), w których zapisane są poszczególne rozwiązania wykonywane przez uczniów (np. Program1_2, Program3_3 itp.) - folder Zasoby zawiera wszystkie pliki pomocnicze, np. zdjęcia, pliki tekstowe czy ikony potrzebne do realizacji zadań. W materiałach dostarczonych w ramach projektu, odniesienia do folderów zawsze dotyczą folderu VB bez wskazania dysku i katalogu, w którym folder ten się znajduje. Strona Materiały do lekcji kończąca każdą lekcję w podręczniku elektronicznym, zawiera łącza do różnych elementów zawartych w folderze VB na płycie CD. Tak jak przedstawiono to powyżej, ze względów praktycznych zalecane jest skopiowanie folderu VB z płyty CD na dysk lokalny (np.: C) na stacji uczniowskiej. Można przyjąć zasadę, iż każdy użytkownik posiada na dysku lokalnym swój katalog domowy (o nazwie zgodnej, na przykład, z inicjałami użytkownika), w którym umieszczona jest cała struktura folderów wykorzystywanych podczas realizacji projektu (folder VB z całą jego zawartością). Przykładowo:

7 Aby poprawnie korzystać z łączy dostępnych na stronach Materiały do lekcji (w epodręczniku) trzeba, po skopiowaniu folderu VB na dysk lokalny, ustawić katalog roboczy, wskazujący nową lokalizację materiałów dla ucznia, czyli folderu VB. W tym celu należy w e-podręczniku wybrać polecenie Menu, a następnie Katalog roboczy i podać ścieżkę do katalogu zawierającego folder VB. Przykładowo, jeśli folder VB skopiowany został na dysk C do folderu AN, jako katalog roboczy należy określić C:\AN. Od tej pory odwołania do programów czy zasobów dotyczyć będą już zawartości folderu C:\AN\VB. Płyta CD przeznaczona dla nauczyciela zawiera w katalogu E-poradnik oprócz folderu VB (materiały dla ucznia) również folder VB-nauczyciel, w którym zawarte są kompletne i docelowe rozwiązania zadań realizowanych przez uczniów. Aby poprawnie korzystać z elementów folderu VB-nauczyciel, posługując się łączami dostępnymi na pierwszych stronach poszczególnych lekcji (e-poradnik), należy skopiować folder VB-nauczyciel do tego samego miejsca co folder VB. Definiowanie katalogu roboczego realizuje się jednorazowo i jest to ustawienie wspólne dla obydwu folderów: VB i VB-nauczyciel. Uwzględniając powyższy przykład, zarówno folder VB, jak i VB-nauczyciel należy skopiować do katalogu C:\AN. 4. Uruchamianie VS.NET na standardowym koncie użytkownika. VS.NET wymaga, by użytkownik stacji roboczej był w grupie Debugger Users dla danego komputera. Jeżeli nie zostanie do niej przyłączony podczas próby kompilacji, pojawi się następujący komunikat:

8 4.1 Dodawanie wszystkich użytkowników stacji roboczej do grupy Debugger Users Uruchom na serwerze aplikację Zarządzanie komputerem.

9 W oknie aplikacji wybieramy menu Akcja, polecenie Podłącz do innego komputera. Z listy komputerów wybieramy stację roboczą, na której chcemy dodać wszystkich użytkowników do grupy Debugger Users.

10 Zostaliśmy podłączeni do wybranej stacji roboczej, otwieramy gałąź Użytkownicy i grupy lokalne. Wybieramy kontener Grupy.

11 Z listy grup wybieramy Debugger Users. Z menu kontekstowego wybieramy polecenie Dodaj do grupy.

12 W oknie Właściwości: Debugger Users wybieramy przycisk Dodaj. Z listy grup użytkowników stacji roboczej wybieramy grupę Wszyscy.

13 Wynikiem potwierdzenia będzie pojawienie się tej grupy w oknie Właściwości: Debugger Users. Po wybraniu przycisku OK wszyscy użytkownicy stacji roboczej należą do grupy Debugger Users, co pozwala na kompilację i uruchamianie programów w VS.NET. 5. Korzystanie z e-podręcznika 5.1 Brak grafik w e-podręczniku Podczas korzystania z e-podręcznika w pracowni MEN z roku 2002 wystąpił problem z wyświetlaniem grafik wykonanych w programie Flash. By rozwiązać ten problem, wystarczy zalogować się na konto Administratora i uruchomić podręcznik. Internet Explorer wyświetli okno z zapytaniem, czy zawsze ufać zawartości Macromedia Flash. Potwierdzenie tej informacji powala na oglądanie pełnej wersji podręcznika na dowolnym koncie użytkownika. Uwaga: na stacjach roboczych z zainstalowanym Service Pack2 podobne problemy nie występowały.

14 5.2 Usuwanie problemu związanego z niepoprawnym wyświetlaniem elementów w kontrolce Macromedia Flash Player Firma Macromedia w kontrolce Flash Player w wersji 8 wprowadziła mechanizmy ograniczające komunikację elementów flash z przeglądarką. Powoduje to niepoprawne wyświetlanie niektórych elementów e-poradnika. Proponujemy trzy rozwiązania tego problemu. Procedura 1 - Deinstalacja kontrolki Macromedia Flash Player 8 Zainstalowaną w systemie kontrolkę w wersji 8 możemy podmienić na wersję 7. Aby to zrobić, uruchamiamy poniższe polecenia w oknie komend: regsvr32 %windir%\system32\macromed\flash\flash8.ocx /u /s regsvr32 %windir%\system32\macromed\flash\flash.ocx /u /s Po odinstalowaniu kontrolki i uruchomieniu e-poradnika nastąpi automatyczna procedura instalacji kontrolki Macromedia Flash Player w wersji 7. Procedura 2 Zmiana ustawień zabezpieczeń poprzez panel Settings Manager Klikamy poniższe łącze, aby przejść do strony internetowej panelu Settings Manager firmy Macromedia: nager04a.html Na karcie Global Security Settings zaznaczamy opcję Always Allow.

15 Zamykamy przeglądarkę i ponownie uruchamiamy szkolenie. Procedura 3 - Instalacja kontrolki Macromedia Flash Player 7 Należy zainstalować kontrolki Macromedia Flash Player 7, która umożliwi poprawne wyświetlanie elementów typu flash. Wersja instalacyjna kontrolki - Macromedia Flash Player Udostępnianie e-podręcznika na dysku sieciowym E-podręcznik można umieścić na dysku sieciowym. Rozwiązanie to pozwala na łatwy i szybki dostęp do materiałów, i zostało już sprawdzone w praktyce z pozytywnym skutkiem. Dodatkowo można w skrypcie logowania, np. danej grupy umieścić polecenie mapujące folder podręcznika na wskazany dysk logiczny, dzięki czemu jest on bardzo łatwo dostępny. Zadanie to można wykonać w następujący sposób: a) wgrać e-podręcznik do folderu na jednym z dysków serwera, np. na dysku O: do katalogu Podręcznik; b) udostępnić ten folder (z menu kontekstowego wybieramy polecenie Właściwości, a następnie karta Udostępnianie); c) otworzyć okno Zasady grupy dla grupy użytkowników, której chcemy dopisać mapowanie;

16 d) odszukać w gałęzi Konfiguracja użytkownika/ustawienia systemu Windows opcję Skrypty; e) wybrać opcję Logowanie i otworzyć okno Właściwości: Logowanie; f) jeżeli w oknie jest już jakiś skrypt, możemy wybrać przycisk Pokaż pliki, a następnie wybierając opcję Edytuj, otworzyć plik skryptu (otworzy się w programie Notatnik jako zwykły plik tekstowy) w przeciwnym przypadku należy wybrać przycisk Dodaj, g) w skrypcie dopisujemy polecenie przypisujące (mapujące) katalog podręcznika na dysk logiczny o wskazanym oznaczeniu, komenda ta może wyglądać następująco: net use L: \\sbs2k\podrecznik

17 Wynikiem działania tego polecenia będzie przypisanie zawartości folderu Podrecznik do dysku logicznego o oznaczeniu L, zawsze podczas logowania użytkownika okno Mój komputer będzie wyglądało następująco: Rozwiązanie to zostało sprawdzone praktycznie, podręcznik zachowuje się stabilnie podczas pracy w sieci i nie wymaga dodatkowych zmian w konfiguracji stacji roboczej czy serwera (za wyjątkiem problemu opisanego w punkcie 4.1). Uwaga: ze względu na różnorodne działania, jakie uczniowie mogą wykonać na plikach i folderach, wskazane jest ograniczenie praw dostępu do zawartości katalogu Podręcznik, tak by użytkownicy mogli tylko odczytywać i wykonywać pliki.

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo