Metody i narzędzia Lean Manufacturing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody i narzędzia Lean Manufacturing"

Transkrypt

1 Edmund Pawłowski Krystian Pawłowski Stefan Trzcieliński Metody i narzędzia Lean Manufacturing Materiały dydaktyczne Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2010

2 2 Metody i narzędzia Lean Management Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL /09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel. +48 (61) faks +48 (61) ; Redakcja, projekt okładki i skład komputerowy Andrzej Jakubowski Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie ISBN Wydanie I Copyright by Politechnika Poznańska, Poznań 2010 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, Poznań tel. +48 (61) , faks +48 (61) Druk: Perfekt Druk ul. Grodziska 11, Poznań tel. (61)

3 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan 3 Spis treści Str. 1. Geneza i prekursorzy Lean Management Znaczące teoretyczne i praktyczne dokonania na drodze do Lean Management Niektórzy prekursorzy Lean Management 10 Zalecana literatura do rozdziału Istota Lean Management Zasady Lean Management Lean Enterprise 16 Zalecana literatura do rozdziału Koncepcje i metody Lean Enterprise 19 Zalecana literatura do rozdziału Narzędzia Lean Enterprise Przykładowa typologia narzędzi Lean Enterprise Wybrane narzędzia Lean - istota Kaizen S Standaryzacja TPM: Kompleksowe utrzymanie ruchu Takt Wielostrumieniowość Kanban SMED Heijunka Jidoka Pokayoke 42 Zalecana literatura do rozdziału Uwagi końcowe Lean czy TPS 44

4 4 Metody i narzędzia Lean Management

5 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan 5 1. Geneza i prekursorzy Lean Management 1.1. Znaczące teoretyczne i praktyczne dokonania na drodze do Lean Management Rozwój cywilizacyjny dokonuje się w sposób ewolucyjny, chociaż niekiedy ulega istotnemu przyspieszeniu. Takie momenty przyspieszenia, zwłaszcza rozwoju technicznego, powodowane są odkryciami naukowymi i wynalazkami, a nowa jakościowa faza, która po nich następuje nazywana jest zwykle rewolucją. W cywilizacji technicznej takim przełomem było zmodernizowanie w 1773 roku przez Jamesa Watta silnika parowego Thomasa Newcomena z W 1784 w Anglii powstała pierwsza fabryka przędzalnicza, w której użyto silniki parowe Watta. Kolejna rewolucja przemysłowa wystąpiła na przełomie XIX i XX wieku. Związana była z szybką ewolucją nauki i powstaniem szeregu wynalazków technicznych, które między innymi przyczyniły się do rozwoju przemysłu samochodowego. Tak na przykład w 1875 roku Austriak S. Markus wynalazł silnik spalinowy benzynowy. W 1885 roku niemieccy wynalazcy K. Benz i G. Daimler zastosowali wysokoobrotowy silnik benzynowy w samochodzie, w 1895 roku Francuzi E. i A. Michelin zastosowali opony, w 1907 Niemiec H. Ledvinka skonstruował hamulce na 4 koła, a w 1913 roku inżynier i przemysłowiec H. Ford rozpoczął w Stanach Zjednoczonych taśmową produkcję samochodów. Do rewolucyjnych należą również wizjonerskie projekty, które doprowadziły do opracowania i powszechnego użytkowania Internetu. Fakt ten stanowi przełom, który zapoczątkował nową erę, zwaną epoką społeczeństwa informacyjnego, czy okresem gospodarki opartej na wiedzy. Wśród wizjonerów, którzy się do tego przyczynili byli między innymi: J.C.R. Licklider z MIT, który jako pierwszy w 1962 roku zaproponował globalną sieć komputerową, Leonard Kleinrock z MIT, który opracował teorię pakietowania, stwarzając podstawy do połączeń internetowych, czy wreszcie Lawrence Roberts również z MIT, który w 1965 roku połączył za pomocą stacjonarnej telefonii komputer w Massachusetts z komputerem znajdującym się w Kalifornii. Rozwojowi technologicznemu towarzyszył, czasami go wyprzedzając, a częściej następując po nim, rozwój organizacyjny, który od samego początku ery produkcji przemysłowej zauważalny był w dwóch obszarach: organizacji produkcji (organizacji procesów produkcyjnych) i organizacji zarządzania (struktury organizacyjne oraz procesy informacyjno-decyzyjne, w tym koncepcje i metody zarządzania). Chociaż początków zmian technologiczno-organizacyjnych, które doprowadziły do powstania współczesnych systemów produkcyjnych można upatrywać

6 6 Metody i narzędzia Lean Management wcześniej, to jednak za początek naukowego zarządzania uważa się teoretyczne dokonania F. Taylora oraz praktyczne osiągnięcia H. Forda, przypadające na początek XX wieku. Połączenie przez Henry Forda i pomagającego mu Charlsa Sorensena wszystkich elementów systemu wytwórczego, to jest ludzi, maszyn, narzędzi, materiałów i produktu w zautomatyzowaną linie montażu samochodów, uważane jest za prekursorskie stosowanie zasad, które wiele lat później skojarzone zostały z takimi rozwiązaniami systemów wytwórczych jak Toyota Production System (TPS), Just in Time (JiT) czy Lean Manufacturing. Po Drugiej Wojnie Światowej, Stany Zjednoczone stały się potęgą gospodarczą. Złożyło się na to wiele czynników politycznych, społecznych i gospodarczych. Szybko następujący postęp techniczny wywoływał ogromny popyt na rynku wewnętrznym i na rynkach zniszczonej działaniami wojennymi Europy. Dominującym modelem wytwarzania była produkcja masowa, zapewniająca producentom efekt ekonomiki skali, a przez to również przewagę konkurencyjną. Klient otrzymywał jednak wysoce zestandaryzowany produkt. Rozkwit wielu branż przemysłowych prowadził do rozwoju konkurencji, również ze strony firm europejskich, które w sytuacji zmniejszającego się popytu na masowo produkowane wyroby wprowadzały produkty bardziej dostosowane do zindywidualizowanych oczekiwań klientów, zmniejszały koszty, poprawiały jakość wyrobów i rozszerzały zakres usług. Temu zjawisku towarzyszył rozwój form organizacji produkcji, wspierany automatyzacją i robotyzacją oraz ewolucja systemów zarządzania produkcją, w tym metod planowania i sterowania jej przebiegiem. Metody te wspomagane komputerowo, ze względu na kurczące się warunki utrzymywania klasycznej produkcji masowej, z konieczności stawały się coraz bardziej wyrafinowane. W latach osiemdziesiątych XX wieku zarówno w USA jak i w Europie Zachodniej zauważono, że producenci z tych części świata zaczęli tracić własne rynki na rzecz producentów japońskich. Zjawisko to szczególnie ostro wystąpiło w przemyśle samochodowym, zwłaszcza na rynku amerykańskim. Przyczyny tego faktu leżące w sferze zarządzania przedsiębiorstwami były przedmiotem badań naukowców z MIT i przedstawione zostały przez J. P. Womacka, D.T. Jonesa i D. Roosa w 1990 roku w książce The Machine that Changed the World. Tym co zdystansowało amerykański i europejski przemysł samochodowy, były metody zarządzania, które od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku wprowadzali Japończycy, nazywane przez nich Toyota Production System, a Amerykanie nazwali je Lean Manufacturing (często zamiennie używa się określenia Lean Production/Lean Enterprise). Jak już wspomnieliśmy, droga do Lean Manufacturing rozpoczęła się już w XIX wieku i wiodła przez wiele osiągnięć teoretycznych oraz praktycznych, których przykładami są (Bicheno, 2000): 1893: F.W. Taylor rozpoczyna pracę w charakterze inżyniera konsultanta. 1896: V. Pareto publikuje prawo

7 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan : F.W. Taylor rozpoczyna badanie pracy polegającej na nabieraniu rudy żelaza na łopatę. 1904: Cadillac rozpoczyna produkcję samochodów z wykorzystaniem zunifikowanych części. 1908: Opracowanie modelu Forda T. 1909: Frank i Lillian Gilbreth prowadzą badanie ruchów roboczych. 1911: F.W. Taylor publikuje Principles of Scientific Management. 1913: H. Ford rozpoczyna montaż samochodów na linii zautomatyzowanej. 1915: R.H. Wilson rozwija i stosuje model EOQ (Economic Order Quantity). 1922: H.L. Gantt publikuje The Gantt Chart: A Working Tool for Management. 1925: Encyklopedia Brytanika zamieszcza hasło Mass Production 1926: H. Ford publikuje Today and Tomorrow. 1927: Założenie firmy Toyota Motor : E. Mayo i F.J. Roethlisberger prowadzą badania w Hawthorn Plant w Western Electric. 1931: W. Shewhart publikuje Economic Control of Quality of Manufactured Product, Van Nostrand. Pierwsza książka na temat statystycznej kontroli jakości. 1934: H.B. Maynard wprowadza pojecie Method Study. 1936: Inżynier w General Motors wprowadza pojęcie automation. 1942: J. Juran wprowadza reinżynierię zaopatrzenia w Lend Lease (skrócenie cyklu z 90 dni do 53 godzin) : Ciągła produkcja bombowców w Boeing Plant II i w Ford Willow Run. 1945: S. Shingo przedstawia przed JMA (Japan Management Association) produkcję jako sieć procesów i operacji wzajemnie powiązanych. Identyfikuje produkcję seryjną jako główne źródło opóźnień. 1948: W. E. Deming po raz pierwszy wyjeżdża do Japonii. Wygłasza wykład na temat braków pierwszego źródła problemów jakości. 1949: J. Juran po raz pierwszy wyjeżdża do Japonii. 1950: E. Toyoda odwiedza zakłady Ford s River Rouge. 1950: T. Ohno rozpoczyna pracę nad Toyota Production System. 1951: W Japonii zostaje ustanowiona Nagroda Deminga. 1951: J. Juran publikuje Handbook for Qoality Control (I wydanie). Książka zawiera koszt jakości, analizę Pareto, statystyczną kontrolę procesu. (V wydanie ukazało się w 1999 r.).

8 8 Metody i narzędzia Lean Management 1961: J. Forrester publikuje Industrial Dynamics, MIT Press, książkę, opisującą dynamikę systemu łańcucha dostaw i wahania zapotrzebowania. 1961: S. Shingo opracowuje i definiuje pokayoke ; książka została opublikowana w 1985 roku. 1961: K. Ishikawa opracowuje Koła Jakości; pierwsze ich utworzenie ma miejsce w 1962 r. Juran wprowadza tę koncepcję w Europie w 1966 roku. 1961: A. Vallin Feigenbaum publikuje Total Quality Control, McGraw Hill. 1969: T. Hoff projektuje pierwszy microchip w Intel. 1971: Mudge publikuje Value Engineering: A Systematic Approach, McGraw Hill. 1971: Wal-Mart wprowadza Point of Sale (kasy elektroniczne), prekursora EDI (Electronic Data Interchange), Quick Response oraz FMCG (Fast Moving Consumer Goods software). 1974: W. Skinner publikuje The Focused Factory HBR. 1975: S. Shingo wyjaśnia non stock production system system produkcji bez zapasów. 1975: J. Orlicky publikuje Material Requirment Planning, McGraw Hill. 1975: L. Burbidge wydaje The Introduction to Group Technology, Heinemann. 1977: J. M. Apple drukuje Plant Layout nad Materials Handling", McGraw Hill. 1978: APICS podejmuje problematykę MRP. 1979: Pierwsze artykuły na temat Just in Time ukazują się w magazynach w USA. 1980: Telewizja NBC wyświetla If Japan Can, Why Can t We?. 1982: W. E. Deming publikuje Quality, Productivity and Competitive Position, MIT Press. 1982: W.E. Deming wydaje Out of the Crisis, MIT Press. Zawiera jego 14 punktowy plan. 1982: R. Schonberger publikuje Japanese Manufacturing Techniques, Free Press. 1983: R. W. Hall prezentuje Zero Inventories, Dow Jones Irwin APICS. 1983: Y. Monden publikuje Toyota Production System, Ind Eng and Management Press. 1984: E. Goldratt wydaje The Goal. 1984: R. Hayes i S. C. Wheelwright publikują Restoring our Competitive Edge, Free Press.

9 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan : R. S. Kaplan wydaje Yesterday Accounting Undermines Production, HBR oraz w 1987 r. R. S Kaplan i H. T. Johnson Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. 1985: S. Shingo publikuje SMED, Productivity. 1985: Skiner prezentuje Manufacturing: The Formidable Competitive Weapon, Wiley. 1985: NUMMI (GM/Toyota joint venture) wypuszcza pierwszy samochód. Zostaje najwyżej ocenionym pod względem jakości zakładem GM w 1986r. GM zainwestował 60 mld USD w technologie w latach : T. Hill publikuje Manufacturing Strategy, Macmillan. 1985: M. Porter edytuje Competitive Advantage, Free Press; proponuje Łańcuch Wartości. 1986: Nissan uruchomia fabrykę w Sunderland w UK. W 1999 zostaje ona najbardziej produktywną fabryką samochodów w Europie; wydajność wyniosła105 samochodów na jednego zatrudnionego w okresie rocznym. 1986: E. M. Goldratt i R. E. Fox publikują The Race. 1987: Ustanowiona zostaje nagroda Baldridgea. 1987: American Apparel Manufactures wprowadza Getting Started in Quick Response. 1987: G. Boothroyd i P. Dewhurst opracowują Design for Assembly. 1988: S. Nakajima wydaje Introduction to Total Productivity Maintenance. 1988: T. Ohno publikuje The Toyota Production System, Productivity Press. 1988: Y. Akao wprowadza do wytwarzania QFD. 1988: R. Cooper i R.S Kaplan wydają Measure Costs Right: Make the Right Decision, HBR (pierwsza publikacja nt. ABC Activity Based Costing). 1989: R. C. Camp publikuje Benchmarking: The Search for Industry Best Practices, ASQ Quality Press. 1990: G. Stalk i T. M. Hout wydają drukiem Competing against Time, Free Press. 1990: M. Hammer publikuje Reengineering Work: Don t Automate, Obliterate, HBR, a w 1994 r. M. Hammer i J. Champy wydają Reengineering the Corporation. 1990: S. Pugh publikuje Toyota Design a w 1981 r. Concept Selection. 1990: J. P. Womack, D. Jones i D. Roos prezentują The Machine that Changed the World Rawson. 1990: R. Schonberger wydaje Building a Chain of Customers, Free Press.

10 10 Metody i narzędzia Lean Management 1990: Zakład Saturn GM rozpoczyna produkcję. Później przez cztery lata znajduje się w czołówce ratingowej JD Powers (amerykańska organizacja badająca opinię). GM odnosi straty w wysokości 2mld USD. 1990: J. D. Osborn, L. Moran,E. Musselwhite I J.H. Zenger publikują Self Directed Work Teams, Business One. 1992: J. Stack publikuje The Great Game of Business, Currency Doubleday, zbiór Open Book management. 1992: Ustanowione zostaje wyróżnienie EFQM (European Fundation for Quality Management). 1993: Udostępnienie www. Internet wydostaje się z zastosowań militarnych i uniwersyteckich. 1993: J. Pine publikuje Mass Custumization, Harvard. 1993: AME popularyzuje Kaizen Blitz. 1994: Pierwszy angielski przekład książki G. S. Altshullera na temat TRIZ (Теория решения изобретательских задач) (The theory of inventor's problem solving). 1996: J.P. Womack i D. T. Jones publikują Lean Thinking, Simon and Schuster. 1996: W. J. Hoop i M.L. Sperman wydają Factory Physics, Irwin. 1998: R. Suri publikuje Quick Respond Manufacturing, Productivity Press. 1999: B. Gates publikuje Business at the Speed of Thought, proponuje The Digital Nervous System. 2000: Ford rozpoczyna budowę Amazon Plant (Brazylia). Jest to powrót do idei utworzenia Highland Park. Uwaga: HBR Harvard Business Review Niektórzy prekursorzy Lean Management Po II Wojnie Światowej Japonia była krajem zniszczonym i biednym. Wielkość produkcji była wielokrotnie niższa niż w państwach Zachodu. Przy niskim poziomie produkcji zakłady nie mogły pozwolić sobie na zmianę wyposażenia dla każdego nowego modelu samochodu, ani też nie mogły utrzymywać dużych zapasów materiałów. W przypadku przemysłu samochodowego czynniki te wymusiły innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji produkcji i zarządzania. W latach pięćdziesiątych XX wieku Japończycy zaczęli waloryzować dorobek teoretyczny W. E. Deminga i J. M. Jurana w zakresie sterowania jakością produkcji i rozwijali go o własne metody (S. Toyoda, T. Ohno, S. Shingo), redukujące koszty produkcji. Doprowadziło to do ukształtowania Toyota Production System (TPS), który łączył w sobie elementy Just in Time i późniejszego TQM. Pod koniec lat osiemdziesiątych Amerykanie nazwali go systemem Lean Manufacturing.

11 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan 11 Na rysunku 1. przedstawiono niektórych teoretyków i praktyków, którzy na drodze do Lean Manufacturing zaznaczyli swój istotny ślad. Rys. 1. Prekursorzy myślenia w kategoriach Lean Źródło: Luciejewski W. (2008). Narzędzia i techniki Lean. Droga do Lean. Niepublikowane materiały wykorzystane za zgodą autora Eli Whitney jego największe osiągnięcie to zainicjowanie wymienności części. Whitney zastosował wymienność części około 1799 roku, gdy podjął się kontraktu z armią amerykańską na produkcję 10 tysięcy muszkietów za niewiarygodnie niską cenę 13,40 dolara każdy. Frederick W. Taylor - amerykański inżynier, wynalazca stali szybkotnącej i młota parowego, twórca naukowego zarządzania. System Taylora oparty jest na następujących, podstawowych zasadach: badania i precyzyjnego ustalenia sposobu wykonania i czasu trwania każdej operacji produkcyjnej (Time Study) upowszechnienia przez szkolenie wśród wszystkich robotników wzorcowych sposobów wykonania pracy i nagradzania tych, którzy je stosują (standaryzacja). Taylor był osobą kontrowersyjną. Nazwał swoje koncepcje zarządzaniem naukowym. Idea zastosowania metod naukowych do zarządzania i organizacji pracy była oczywiście rozsądna, ale Taylor zignorował wiedzę o człowieku, jego potrzebach i zachowaniach. Dodatkowo miał osobliwy stosunek do robotników fabrycznych. Frank Gilbreth zajmował się Motion Study (określenie najlepszego sposobu wykonywania powtarzalnych zadań) i opracował diagramy procesów. Diagram uj-

12 12 Metody i narzędzia Lean Management mował wszystkie elementy pracy włącznie ze składnikami nie dodającymi wartości, które normalnie występują między tymi, które wartość dodają. Lillian Gilbreth wprowadziła elementy psychologii studiując motywację pracowników i jak nastawienie wpływa na wynik procesu pracy. Eliyahu Moshe Goldratt izraelski fizyk, który stał się guru zarządzania biznesem. Twórca aplikacji informatycznej Optimized Production Technology, metodyki zarządzania Theory of Constraints (TOC) oraz narzędzi wywodzących się z TOC jak Thinking Processes, Drum-Buffer-Rope, Critical Chain Project Management (CCPM), Throughput Accounting i innych. Optimized Production Technology (OPT) było uważane za pierwszą aplikację wspomagającą Finite Capacity Scheduling (dla środowisk produkcyjnych). W próbach wdrażania OPT Goldratt odkrył, że nawyki i paradygmaty pracowników i kierownictwa uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu. Jego odpowiedzią była książka The Goal. Po początkowych problemach z wydaniem tego dzieła (burzyła sposób przedstawiania problemów produkcji), osiągnął w końcu sukces. Jego publikacja stała się bestsellerem i podstawą wdrożeń (a nie OPT). Opublikował następnie The Race i opracował kurs zarządzania produkcją przy pomocy komputerowej gry symulacyjnej. James Womack. W 1990 roku James Womack wraz z Jonesem i Roosem napisali książkę "The Machine That Changed The World". Praca Womacka ukazała historię produkcji w motoryzacji oraz studia japońskich, amerykańskich i europejskich firm. W książce wprowadzili terminy Lean Manufacturing, Lean Production, Lean Organization, Lean Enterprise. Lean Manufacturing pobudziło wyobraźnię ludzi przemysłu w wielu krajach. Wdrożenia Lean są teraz powszechne. Wiedza i baza doświadczenia rozrasta się szybko. Podstawowe elementy Lean Manufacturing są opisane w wielu publikacjach. Nie różnią się one znacznie od technik rozwiniętych przez Ohno i Shingo w Toyocie. Zmienia się tylko ich zastosowanie w poszczególnych przedsiębiorstwach. Tak jak wiele firm skopiowało techniki Forda w niewolniczy i bezmyślny sposób, tak wiele firm kopiuje techniki Toyoty w podobny sposób i z mizernymi skutkami. Zalecana literatura do rozdziału 1 Bichena J. The Lean Toolbox. PICSIE Books: Buckinghem Koch T, Kórnicki L, Sobczyk T, Oleksy S. Wdrażanie szczupłego podejścia w Polsce. III Konferencja Lean Manufacturing. Wrocław Luciejewski W. Primum non Prodigere. Recepta Lean Managment na zdrową organizację. Materiały z wykładów. Osnabruck Toyota Motor Corporation. Toyota Production System. Toyota Motor Corporation, International Public Affairs Division, Operation Management Consulting Division, Toyota Motor Corporation. Japan Smalley A., Brief A. Investigation into the Origins of the Toyota Production System. www. superfactory.com Smalley A. TPS versus Lean: Additional Perspectives

13 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan Istota Lean Management 2.1. Zasady Lean Management Rodowód koncepcji Lean jest starszy niż jej nazwa i sięga lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to Taiichi Ohno zatrudniony przez Eijie Toyoda wprowadzał w przemyśle motoryzacyjnym system znany dzisiaj jako Just in Time. Jednak określeniem Lean production posłużył się jako pierwszy w 1988 roku John Krafcik jeden z badaczy z International Motor Vehickle Program, a spopularyzowane zostało w książce The machine that changed the world. Lean management (zarządzanie wyszczuplające) jest metodyką zarządzania kreującą taką kulturę pracy w organizacji, która sprawia, że wszyscy uczestnicy organizacji są zainteresowani ustawiczną obniżką kosztów, podnoszeniem poziomu jakości i skracaniem cyklu dostawy. Wszystko po to, by maksymalnie spełniać oczekiwania klientów oraz prosperować, dostosowując się płynnie do warunków otoczenia. Koncepcja ta kładzie nacisk na eliminację wszelkiego marnotrawstwa. Lean Production/Manufacturing/Enterprise (szczupła produkcja, szczupłe wytwarzanie, szczupłe przedsiębiorstwo), może być traktowane jako nowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, nowa organizacja przedsiębiorstwa bądź jako system koncepcji i metod zarządzania. Jako filozofia, Lean Production wyznacza następujące zasady: 1. Zasada określenia wartości (Specify the Value). Zdefiniowanie wartości wymaga wspólnej analizy przez producenta i klienta tego, co naprawdę klient potrzebuje. Może to oznaczać radykalną zmianę (japońskie Kaikaku) w stosunku do wartości, którą dotychczas klient kupował a producent oferował. W rezultacie prowadzi to do zdefiniowania produktu. Taka krytyczna postawa w stosunku do określenia wartości jest niezbędna także w procesie dalszego rozwoju produktu. Kolejnym krokiem w definiowaniu wartości jest określenie kosztu produktu. Punktem wyjścia może być koszt produktów oferowanych przez konkurentów, który zostaje obniżony poprzez wyeliminowanie marnotrawstwa (japońskie Muda). W efekcie, przedsiębiorstwo ma możliwość: obniżenia ceny a przez to zwiększenia sprzedaży, wzbogacenia wyposażenia lub możliwości produktu (co również może spowodować wzrost sprzedaży), dodania do fizycznego produktu usług tworzących dodatkową wartość (może to prowadzić do zwiększenie zatrudnienia), rozszerzenia sieci dystrybucji produktów (co może spowodować wzrost sprzedaży z pewnym opóźnieniem) lub inwestowania zysków w rozwój produktów, co zwiększa sprzedaż w przyszłości.

14 14 Metody i narzędzia Lean Management 2. Zasada identyfikacji strumienia wartości (Identify the Value Stream). Strumień wartości obejmuje ogół czynności, poczynając od pozyskania surowca, do uzyskania konkretnego produktu. Czynności te dzielone są na trzy kategorie: takie, które tworzą wartość tak jak ją rozumie klient, czynności nie tworzące wartości, ale chwilowo są one niezbędne (Muda 1), oraz takie, które nie tworzą wartości i mogą być natychmiast wyeliminowane (Muda 2). 3. Zasada przepływu (Flow). Nakazuje ona aby dążyć do uzyskanie przepływu strumienia wartości bez zatrzymania, produktów wadliwych i oczekiwań na kolejne czynności. W związku z tym należy: wyeliminować bariery organizacyjne, które zakłócają przepływ, bądź wręcz zatrzymują go, dostosować plan rozmieszczenia maszyn, adaptować zdolność produkcyjną maszyn oraz zastosować wachlarz różnorodnych metod i technik odchudzania produkcji. Należą do nich: praca zespołowa, QFD (Quality Function Deployment), sterowanie przepływem produkcji według taktu tak, aby zsynchronizować wielkość produkcji z wielkością sprzedaży, wizualizacja umożliwiająca natychmiastową ocenę stanu systemu (Visual Control), normatywy cyklu produkcyjnego (Cycle Time), Just In Time, krótkie czasy przezbrojeń maszyn, a w tym technika SMED (Single Minute Exchange of Dies) prowadząca do skrócenia czasu przezbrojenia poniżej 10 minut oraz przezbrojenie błyskawiczne (one-touch set up) zajmujące mniej niż jedną minutę, zrównoważony plan produkcji, obejmujący sekwencyjnie powtarzające się wielkości zamówień na różne produkty (japońskie Heijunka), gniazda potokowe (Production Ceels), przepływ po jednej sztuce (japońskie Chaku-chaku; Single-piece Flow), TPM kompleksowe utrzymanie ruchu (Total Productive Maintenance), sprawdzanie, czy nie popełniono błędu (japońskie Poka-yoke), 5S (Seiri Sort Selekcja; Seiton Systematize - Systematyka; Seiso Sweep Sprzątanie; Seiketsu Sauitize Schludność; Shitsuke Selfdiscipline - Samodyscyplina). 4. Zasada ssania (Pull). Nakazuje produkcję wyrobów w takiej ilości, jaka jest potrzebna i tylko wtedy, gdy są one niezbędne. Przepływ strumienia wartości uruchomiany jest w związku z tym przez zamówienie złożone na produkt przez zewnętrznego klienta a kierunek przepływu zamówień na produkty z poszczególnych operacji jest przeciwny do przepływu strumienia wartości. Produkcja odbywa się w małych partiach lub po jednej sztuce, zgodnie z metodą Just In Time, a przepływ jest sterowany za pomocą techniki Kanban. Zasada ssania prowadzi do skrócenia cyklu produkcyjnego i zmniejszenia zapasów, w tym zapasu robót w toku. 5. Zasada doskonałości (Perfection). Dążenie do doskonałości może być prowadzone dwoma sposobami, poprzez ciągłe doskonalenie (Kaizen) oraz poprzez wprowadzanie radykalnych zmian (Kaikaku). Pierwszy sposób koncentruje się na poszczególnych czynnościach w łańcuchu wartości, drugi na doskonaleniu całego łańcucha wartości. Wybór któregoś z tych sposobów wymaga określenia dystansu istniejącego pomiędzy stanem obecnym i doskonałością, a następnie

15 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan 15 określenia, które formy marnotrawstwa w strumieniu wartości powinny być usunięte w pierwszej kolejności. Powyższe zasady nie tworzą cyklu czy procedury. Należy je stosować równolegle. Rozwijanie koncepcji Lean doprowadziło do sformułowania jeszcze innych reguł lub do wyartykułowania innego kontekstu tych samych prawideł przedstawionych poniżej: 1. Klient (Customer). Zasada nakazuje traktować klienta jako punkt początkowy i końcowy procesu. Wszystkie działania należy optymalizować pod kątem potrzeb konsumenta, a nie ze względu na wewnętrzne interesy. Należy zrozumieć rzeczywiste oczekiwania odbiorcy i dostarczyć mu to czego chce, a nie to, co firma jest w stanie wykonać. 2. Prostota (Simplicity). Procesy, systemy, technologie, sterowanie powinny być proste. W przypadku produktu przejawia się to mniejszą jego złożonością i stosowaniem części zunifikowanych; w przypadku zaopatrzenia współpracą z kilkoma godnymi zaufania dostawcami. Należy wystrzegać się skomplikowanych systemów komputerowych, nadmiernej automatyzacji, skomplikowanych linii produkcyjnych, zawiłych systemów wynagrodzeń, etc. 3. Wizualizacja (Visibility). Należy dążyć do graficznej prezentacji uzyskiwanych wyników, tak, aby łatwo można było sprawdzić co zostało zrobione i jak to się ma do wyników innych. 4. Regularność (Regularity). Jeżeli wykonuje się produkcję w sposób regularny, powtarzalny, to unika się sytuacji zaskakujących, mogących powodować zakłócenia. Sprzyja to ograniczeniu zapasów, poprawie jakości i zmniejszeniu kontroli. Rytmiczne wprowadzanie produktu na rynek skraca cykl produkcji i powoduje, że innowacje stają się normą. 5. Marnotrawstwo (Waste, Muda). Trzeba rozpoznawać marnotrawstwo i redukować je. Jest to ciągłe zadanie każdego członka organizacji. 6. Proces (Process). Należy orientować się na procesy i widzieć łańcuchy dostawców. Organizacja musi być dostosowana do procesów. Należy skoncentrować się na procesie przepływu wyrobów a nie na rozmieszczeniu maszyn czy przepływie ludzi. Pomocne jest mapowanie procesów. 7. Zapobieganie (Prevention). Należy dążyć do zapobiegania problemom, a nie tylko do kontroli i podejmowania działań regulacyjnych. Kontrolując nie produkt, lecz proces realizuje się działania zapobiegawcze. 8. Czas (Time). Należy dążyć do skracania cyklu wykonania wyrobu, dostawy czy wprowadzenia wyrobu na rynek. Działania należy prowadzić współbieżnie i równolegle, tak w produkcji, projektowaniu, jak i w procesach pomocniczych i obsługi. Unikać opóźniania fazy zwiększającej wartość przez wprowadzanie przed nią fazy, która wartości nie zwiększa. Czas jest najlepszą miarą. 9. Partnerstwo (Partnership). Współpraca musi następować zarówno pomiędzy przedstawicielami różnych funkcji jak i z dostawcami zewnętrznymi. Konkuru-

16 16 Metody i narzędzia Lean Management ją łańcuchy dostawców a nie firmy. Pracownicy są partnerami. Należy budować zaufanie. 10. Kontrola osobista (Gemba). Należy osobiście sprawdzać fakty na warsztacie. Dokonywać obchodu zakładu. Wdraża się na warsztacie a nie w biurze. Upowszechniaj tę zasadę. 11. Odchylenia (Variation). Odchylenia od stanów pożądanych występują w każdym procesie. Należy dążyć do ich zmniejszenia, dokonywać pomiaru procesu, znać tolerancje, i nauczyć się rozróżniać odchylenia naturalne od powodowanych szczególnymi zdarzeniami. Należy budować systemy elastyczne, odporne na zakłócenia. 12. Uczestnictwo (Participation). Pracownicy powinni mieć pierwszeństwo w rozwiązaniu problemu oraz uczestniczyć zarówno w sukcesie jak i współodpowiadać za niepowodzenia Lean Enterprise Określenie Lean Management jest często używane, zwłaszcza w literaturze polskiej. Japończycy, nazywając tę koncepcję Toyota Production System, odnosząc ją jednak do systemu produkcyjnego, a więc tego podsystemu przedsiębiorstwa, w którym przede wszystkim zachodzą przetworzenia energo-materialne, prowadzące do uzyskania wyrobu zaspokajającego oczekiwania nabywcy i użytkownika. Nieco szersze desygnaty ma ono gdy mówimy o Lean Manufacturing, bo wtedy odnosi się także do części procesów informacyjno-decyzyjnych, które związane są z technicznym przygotowaniem produkcji, zaopatrzeniem oraz z pomocniczymi procesami produkcyjnymi i ich systemami informacyjnymi. To odniesienie do sfery procesów produkcyjnych czy wytwórczych sugeruje ograniczenie potencjalnego zastosowania tej koncepcji, ponieważ jej nazwa pozostawia poza swoimi desygnatami całą sferę działalności usługowej, zwłaszcza zaś usługi niematerialne. Pod tym względem określenie Lean Management jest lepsze, ponieważ nie zawęża zakresu jej zastosowania do jakiejkolwiek sfery procesów podstawowych, nadmiernie jednak koncentruje się na procesach informacyjno-decyzyjnych organizacji. Sądzimy, że wady obu tych określeń to jest Lean Production/Lean Manufacturing i Lean Management, co najmniej w znacznym stopniu ogranicza nazwa Lean Enterprise (szczupłe przedsiębiorstwo), eksponująca cały działający podmiot. Z tego względu będzie ona tutaj najczęściej używana, i to w obu wersjach językowych. Powyższe uwagi mają przede wszystkim znaczenie porządkujące, bo trzeba przyznać, że teoretycy, a zwłaszcza praktycy nie wdają się w takie dywagacje i ignorują te różne odcienie znaczeniowe, niekiedy ze szkodą dla precyzji ich przekazu. Koncepcja przedsiębiorstwa szczupłego może być widziana jako jedna z dwóch podstawowych strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa. Wykorzystuje ona bardziej szczegółowe założenia i metody nakierowane na likwidację wszelkich przejawów marnotrawstwa, dzięki czemu poprawia się ekonomiczność działania, gdyż przedsiębiorstwo zużywa mniej zasobów (środków rzeczowych, finanso-

17 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan 17 wych, ludzkich i czasu) dla osiągnięcia tego samego celu. Wydaje się, że jest ona stosowana przede wszystkim w przedsiębiorstwach posiadających duży potencjał wytwórczy, zapewniający im znaczną samodzielność realizacji ich celów. To jednak implikuje, że popyt na produkty, których wytwarzanie ten potencjał umożliwia, musi być względnie długotrwały. Lean Enterprise jest bardziej systemem koncepcji i metod organizacji i zarządzania, a także różnych narzędzi, aniżeli pojedynczą metodą (chociaż w literaturze przedmiotu tak najczęściej jest przedstawiana) i z tego względu traktujemy ją jako meta-koncepcję zarządzania, posługując się zarówno tą nazwą jak i ze względów stylistycznych określeniami koncepcja czy strategia. Zalecana literatura do rozdziału 2 Luciejewski W. Primum non Prodigere. Recepta Lean Managment na zdrową organizację. Materiały z wykładów. Osnabruck: Martyniak Z. Organizacja i Zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki. ANTYKWA Kraków Paez O., Dewees J., Genaidy A., Tuncel S., Karwowski W., Zurada J. The lean manufacturing enterprise: An emerging sociotechnological system integration. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 14(3), s Pawłowski E. Trzcieliński S. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej: Poznań Trzcieliński S. (red.) Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research. IEA Press: Madison Womack J.P., Jones D.T., Roos D. The Machine that Changed the World. Rawson Associates. New York Womack, J.P., Jones D.T. Lean thinking. Simon & Schuster. New York Zimniewicz Z. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE. Warszawa Smalley A. TPS versus Lean: Additional Perspectives

18 18 Metody i narzędzia Lean Management

19 Pawłowski Edmund, Pawłowski Krystian, Trzcieliński Stefan Koncepcje i metody Lean Enterprise Jako meta-koncepcja Lean Enterprise wykorzystuje między innymi koncepcje i metody przedstawione na rysunku 2. Ich zbiór/system ograniczony został celowo do tych, których efektywność była przedmiotem badań porównawczych przeprowadzonych w końcu lat dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku w Wielkiej Brytanii i w Australii. Zbiór ten obejmuje: 1. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM: Total Quality Management). TQM jest filozofią i jednocześnie zespołem środków, mających na celu ekonomiczne wytwarzanie wyrobów i świadczenie usług spełniających oczekiwania klientów. Osiągnięcie tego efektu wymaga współdziałania kierownictwa i pracowników reprezentujących wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa, a w tym w szczególności: marketingu, technicznego przygotowania produkcji, zaopatrzenia materiałowego, produkcji, kontroli jakości i gospodarowania zasobami ludzkimi. U podstaw tej koncepcji leży system wartości, w którym głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest zaspokojenie potrzeb klienta. CI TQM BEN TPM TBW MC OS JIT SCM CE EMP BPR ICT LC TQM Total Quality Management BEN Benchmarking CI Continuous Improvement CE Concurrent Engineering SCP Supply-Chain Partnering OS Outsourcing TBW Team-Based Working MC Manufacturing Cells TPM Total Productive Maintenance JIT Just in Time EMP Empowerment ICT Integrated Computer-Based Technology BPR Business Process Reengineering LC Learning Culture Rys. 2. System koncepcji i metod zarządzania wyszczuplającego Źródło: Trzcieliński, 2001.

20 20 Metody i narzędzia Lean Management TQM jako filozofia jest powiązana z szeregiem różnych koncepcji i metod, ale podstawowe znaczenie ma ciągłe (systematyczne) doskonalenie (CI) oraz benchmarking (BEN). Ciągłe doskonalenie jest w gruncie rzeczy istotą TQM. Odwołuje się ono do zasad, którymi są: koncentracja na kliencie. Konieczna jest znajomość stopnia, w którym produkty zaspakajają potrzeby i oczekiwania klienta zewnętrznego. Zapewnienie niezbędnego poziomu satysfakcji odbiorcy wymaga z kolei należytej obsługi klientów wewnętrznych występujących w całym łańcuchu strumienia wartości zrozumienie procesu powstawania produktu. Jest to niezbędny warunek, aby realizatorzy różnych faz procesu mogli podejmować racjonalne działania usprawniające zaangażowanie wszystkich pracowników w podnoszenie jakości. Szczególna rola w tym zakresie przypada kierownikom różnych szczebli zarządzania. Powinni oni tworzyć klimat sprzyjający angażowaniu się pracowników w podnoszenie jakości. Ponadto niezbędna jest współpraca jednostek organizacyjnych przekraczająca granice specjalizacji tych jednostek. W zależności od szczebla zarządzania, systematyczne doskonalenie dotyczyć może usprawniania systemów, procesów, procedur i produktów. Usprawnienia inspirowane mogą być rozwiązaniami stosowanymi przez inne stanowiska organizacyjne firmy bądź przez jednostki zewnętrzne. Podejście takie nazywa się Benchmarkingiem (BEN). Benchmarking może być zdefiniowany jako metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia. W zależności od układu odniesienia przyjętego do porównań i traktowanego jako wzorzec, rozróżnia się benchmarking: wewnętrzny, gdy wzorcem są wewnętrzne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa zorientowany na konkurencję, gdy porównania następują z rozwiązaniami stosowanymi przez firmy konkurencyjne funkcjonalny, gdy układem odniesienia jest ta sama funkcja, lecz spełniana w firmie należącej do innej branży ogólny, gdy udoskonalenia są inspirowane analogami, które pochodzić mogą zarówno z różnych funkcji jak i branż. 2. Inżynieria współbieżna (CE: Concurrent Engineering). Jest to podejście polegające na zintegrowanym, współbieżnym projektowaniu: wyrobu, procesu wytwarzania oraz procesów pomocniczych. Szeregowo-równoległe i równoległe wykonywanie zadań rozwojowych stanowi o istocie tego podejścia i odróżnia je od tradycyjnego podejścia sekwencyjnego (szeregowego). Dzięki temu już w początkowym okresie projektowania wyrobu rozstrzyga się o jakości, kosztach i zaspokojeniu oczekiwań klienta, we wszystkich fazach cyklu życia

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management

Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management Co to jest Lean? Sposób pracy System zarządzania Eliminacja strat Filozofia System Jakości System produkcyjny Metoda Strategia Zestaw narzędzi Systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka produkcji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-103-IM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria materiałów

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych William Edwards Deming (14 października 1900 20 grudnia 1993) amerykański statystyk. Urodził się w Sioux City w stanie Iowa, w którym to stanie także się wychował. Studiował na uniwersytetach Wyoming,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 Historia... 4 Wartość... 6 Marnotrawstwo... 7 Wymiary Lean IT... 8 Lean Thinking... 10 Dlaczego Lean IT?... 11 Oferta...

Wstęp... 3 Historia... 4 Wartość... 6 Marnotrawstwo... 7 Wymiary Lean IT... 8 Lean Thinking... 10 Dlaczego Lean IT?... 11 Oferta... 1 CTPartners 2013 Dokument stanowi przedmiot prawa autorskiego przysługującego CTPartners S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie publikacji jest dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie.

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie. Zarządzanie - wykład 7 Jakość produktu Pojęcie i zasady zarządzania System zarządzania Planowanie Kontrola Metody i narzędzia proowe Zarządzanie. Wykład 07/07 2 Ciągłe doskonalenie Jesteśmy tym, co w swoim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Stefan Trzcieliński Hanna Włodarkiewicz-Klimek Krystian Pawłowski. Współczesne koncepcje zarządzania

Stefan Trzcieliński Hanna Włodarkiewicz-Klimek Krystian Pawłowski. Współczesne koncepcje zarządzania Stefan Trzcieliński Hanna Włodarkiewicz-Klimek Krystian Pawłowski Współczesne koncepcje zarządzania Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2013 PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Treść Część 1.1 Wprowadzenie 7 Część 1.2 Cel modułu 7 Część 1.3 Struktura modułu 9 Część 1.4 Treść modułu 9 Część 1.5 Procedury oceniające 10 Część 1.6 Wybór tekstów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Rozdział 1... 15 ZARZĄDZANIE I JEGO PARADYGMATY 1.1. Paradygmat w nauce 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Kierowanie a zarządzanie 1.4.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping)

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) 1 Literatura http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowaniestrumienia-wartosci/ Wdrażanie Lean Production. Projektowanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami 2011/ Fazy zarządzania procesami (Źródło:A. Dobrowolska) T2. Ewolucja podejść do zarządzania procesami w nowoczesnej historii zarządzania Faza zarządzania procesami Początek fazy Faza 1. Początek XX Badania

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 12 Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Plan wykładu Przewaga konkurencyjna Łańcuch wartości Wartość organizacji Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Autor: JAN M. MYSZEWSKI

PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Autor: JAN M. MYSZEWSKI PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Autor: JAN M. MYSZEWSKI WSTĘP CZĘŚĆ I FUNDAMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. Istota jakości 1.1. W poszukiwaniu znaczenia pojęcia "jakość" 1.2. Struktura jakości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing. Opis Po zakończeniu szkolenia w drugim dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych

Lean Manufacturing. Opis Po zakończeniu szkolenia w drugim dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych Terminy szkolenia 23-25 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum Lean Manufacturing 10-12 luty 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 marzec 2016r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ Artykuł ukazał się w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, pod red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s.45-51 Rozdział 2.1 Jolanta

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu zarządzania procesowego. BPMN Trends Conference 2015

Kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu zarządzania procesowego. BPMN Trends Conference 2015 Kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu zarządzania procesowego BPMN Trends Conference 2015 Myśl przewodnia Ugruntowane przedsiębiorstwa muszą łamać dotychczasowe sposoby działania, albo same zostaną

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Spis treści Część 1.1 Wprowadzenie do lekcji Część 1.2 Cel modułu Część 1.3 Struktura modułu Część 1.4 Zawartość modułu Część 1.5 Reference Texts Część 1.1 Wprowadzenie do lekcji

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo