CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r. placówka Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Następnie została przekształcona w Oddział Banku, który mieści się w zabytkowej kamienicy, w centrum Łowicza. Zatrudnia 9 osób i posiada Punkt Obsługi Klienta przy Zakładzie Energetycznym w Łowiczu, w którym zatrudnione są 2 osoby. O specyfice działań na terenie starostwa w Łowiczu rozmawiamy z Bożeną Skoneczną, dyrektorem Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach działającym w Łowiczu. Pani dyrektor, jak widzi Pani rolę swojej placówki w obsłudze bankowej mieszkańców Łowicza? Miasto Łowicz liczy ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców, a powiat około 60 tys. Chcemy sprostać oczekiwaniom i zaspakajać zapotrzebowanie na określone usługi banko- dokończenie na str.4 POK w Łowiczu i jego załoga. Od lewej: Monika Kaczmarek i Renata Szufl ińska. Przed Zebraniem Przedstawicieli Przy ocenie banku na jego sytuację trzeba patrzeć z wielu stron. Można ją oceniać pod względem wzrostu sumy bilansowej, można przez pryzmat jego kapitałów, a jeszcze innym sposobem oceny banku będzie obligo kredytowe i depozytowe, atrakcyjność oferty i wiele innych wskaźników, którymi posługują się fi - nansiści. Lada dzień staną się one osnową dyskusji na zebraniach grup członkowskich Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Skróconą informację o wynikach Banku niniejszym pragnę przedstawić wszystkim Członkom naszego Banku. Organizacja i ekonomia Aby poznać sytuację Banku po zakończeniu 2006 roku, musimy ubiegłoroczne wyniki odnieść do wyników z lat poprzednich i do zakładanego planu na ubiegły rok. Planowanie w instytucjach fi nansowych jest bardziej skomplikowane niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Tu bowiem trzeba brać pod uwagę znacznie więcej czynników skutkujących na jego wyniki. Spójrzmy na początku na wysokość sumy bilansowej, która w ubiegłym roku osiągnęła poziom tys. złotych, co oznacza dynamikę wzrostu w stosunku do 2005 roku 134 proc., a do roku 2004 aż 162 proc. Taki wynik lokuje nasz bank pod względem obrotów w pierwszej dwudziestce banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS SA w Warszawie. Fundusze własne rosły w podobnie szybkim tempie. Osiągnięta na koniec ubiegłego roku suma funduszy własnych w wysokości tys. zł sytuuje Bank także na czołowych lokatach w Polsce. Dynamika wzrostu tych funduszy w stosunku do roku 2005 wynosi 125 proc., Taki wynik lokuje nasz bank pod względem obrotów w pierwszej dwudziestce banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS SA w Warszawie. Helena Nitkowska, wiceprazes Zarządu. a w porównaniu z 2004 rokiem ponad 146 proc. Fundusze własne są taką kategorią ekonomiczną, która mówi o zasobności Banku. Dla kierownictwa każdego banku są ogromnie ważne, gdyż zaangażowanie ich w akcję kredytową przynosi Bankowi najbardziej efektywny dochód. Fundusze własne świadczą także o tym, że w poprzednich latach bank nie przejadał zysków, a przeznaczał je na dokapitalizowanie. Niewiele brakuje naszemu Bankowi do osiągnięcia funduszy własnych w wysokości 5 mln euro, a to daje możliwość do działania poza strukturami banku zrzeszającego. Koszty kredytów w naszym Banku są atrakcyjne dla klientów. Natomiast wyraźny wzrost liczby i wartości depozytów jaki Bank odnotował w ubiegłym roku, świadczy o wzroście zaufania klientów do Banku. Dynamika depozytów i kredytów w stosunku do 2005 roku przekroczyła 135 proc. Warte zauważenia są w tym zakresie dwa zjawiska: otóż rolnicy obsługiwani przez nasz bank w 2005 roku zdeponowali tys. zł, a w roku ubiegłym dwukrotnie więcej, dokończenie na str.2

2 dokończenie ze str.2 Przed Zebraniem Przedstawicieli bo tys. Wielkość depozytów założonych w naszym Banku przez samorządy wzrosła w tych latach prawie trzykrotnie. Bank osiągnął planowany poziom zysku. Szczupłość miejsca w gazecie nie pozwala na szersze potraktowanie tematu. Mam jednak nadzieję, że pozwoli Członkom Banku przybliżyć jego sytuację fi nansową. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach Modernizacja, inwestycje konkurencyjność W minionym roku Bankowi przybyły trzy nowe placówki. Częstsze stały się kontakty klientów z Bankiem przy pomocy Internetu. Wiele uwagi przykładamy do wiedzy, jaką winni posiadać nasi pracownicy, stąd nieustannie prowadzimy dla kadry Banku zajęcia doszkalające. Na wyniki Banku niebagatelny wpływ ma jakość usług i oferta, czyli dostępność Banku dla klienta. Nasz Bank od dawna jest bankiem uniwersalnym, mogącym spełnić oczekiwania różnych klientów. Jesteśmy przygotowani do spełniania potrzeb i zleceń klientów indywidualnych, dla których zwłaszcza w małych miejscowościach, jesteśmy jedyną, dostępną instytucją fi nansową. Stale rozszerzamy zakres usług, wzbogacając je o oferty innych instytucji cieszących się zaufaniem społecznym. Od ubiegłego roku pośredniczymy w międzynarodowych przekazach płatniczych Western Union. W naszym Banku można nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także ubezpieczyć najniższe opłaty najwyższe oprocentowanie! się. Mamy wiele propozycji dla drobnej i średniej przedsiębiorczości, której obsługa stanowi znaczący procent ogółu obrotów Banku. Na zbliżających się zebraniach grup członkowskich, udziałowcy naszego Banku otrzymają szerszą informację o działaniach Banku. Mam nadzieję, że dane zawarte w tym materiale przybliżą tematy, z jakimi będą się musieli zmierzyć przed Zebraniem Przedstawicieli. Helena Nitkowska Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Skierniewicach 2

3 Szansą rozwoju wsparcie Banku Mgr inż. Stanisław Linart nie jest anonimową postacią w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. W 1978 roku przejął gospodarstwo po rodzicach i przejął po ojcu także jego udziały w Banku Spółdzielczym w Bolimowie. Wtedy jeszcze bolimowski oddział BS w Skierniewicach był samodzielnym bankiem. W tym też banku dzisiejszy wójt gminy Bolimów działał w Radzie Nadzorczej. Po połączeniu z BS w Skierniewicach kontynuował społeczną działalność w Radzie Nadzorczej będąc dwukrotnie jej wiceprzewodniczącym, zaś z funkcji przewodniczącego Rady zrezygnował z chwilą wygrania wyborów na urząd wójta w Bolimowie. Długoletnia działalność w organach statutowych Banku zaowocowała znakomitą znajomością problematyki bankowej. Tego się nie zapomina mówi Stanisław Linart a doświadczenie tam zdobyte przydaje się na innych polach działalności, także w samorządzie lokalnym. Ekstra Lokata w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 4,20% zysku * czas umowy 18 miesięcy, minimalna kwota zł, możliwość wpłat uzupełniających nie niższych niż zł, oferta ważna od 5 marca do 30 czewca br. * oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym. mgr inż. Stanisław Linart, wójt gminy Bolimów. Tym bardziej, że ten właśnie Bank i jego władze są najlepiej zorientowani w rzeczywistych potrzebach mieszkańców gminy i osób prowadzących tu działalność gospodarczą. Zapraszamy do naszych placówek! Kiedy pytaliśmy Stanisława Linarta o najważniejszą decyzję jaką podjął pełniąc funkcje w radach nadzorczych, bez zastanowienia podaje tę z 1996 roku, kiedy wspólnie z Radą zatwierdzili projekt połączenia się z BS w Skierniewicach. Ta decyzja zaowocowała znacznym zwiększeniem atrakcyjności Banku w Bolimowie pod względem możliwości fi nansono technicznych mówi Stanisław Linart od tego momentu bolimowska placówka mogła proponować klientom i członkom Banku znacznie szerszy pakiet usług i produktów bankowych....szansą dla Gminy jest rozwój turystyki, co finansowo wesprzeć może BS w Skierniewicach. Dobrą też decyzją było przejęcie przez Bank obsługi fi nansowej gminy. To dobrze, gdy lokalny pieniądz służy lokalnym potrzebom. Dlatego też jako gmina kupiliśmy udziały w Banku dodaje Stanisław Linart. Bank w miarę swoich możliwości służy tutejszym rolnikom, wspiera także rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Z pozycji wójta, emocjonalnie związanego z Bankiem, widzę coraz większe zainteresowanie jego usługami także i większych przedsiębiorców działających na terenie gminy. Działalność Banku w naszej gminie jest czymś normalnym, uświęconym wieloletnią tradycją. Funkcjonowanie Urzędu Gminy, prowadzenie gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej bez placówki bankowej w Bolimowie byłoby dziś nie do pomyślenia. Tym bardziej, że ten właśnie Bank i jego władze są najlepiej zorientowani w rzeczywistych potrzebach mieszkańców gminy i osób prowadzących tu działalność gospodarczą. Gmina Bolimów jest gminą typowo rolniczą, znaną jako miejsce, w którym znajduje się część Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, czy też z uroków przepływającej przez gminę rzeki Rawki. Stąd szansą dla Gminy jest rozwój turystyki, co fi nansowo wesprzeć może BS w Skierniewicach. Pragnieniem Stanisława Linarta jest wzrost zaangażowania mieszkańców gminy w sprawy lokalne. To bardzo ważne by mieszkańcy bardziej angażowali się we współpracę z lokalnymi organizacjami i samorządem, bo w ten sposób one umacniają się i mogą lepiej służyć miejscowej społeczności. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 3

4 dokończenie ze str.1 Chcemy sprostać oczekiwaniom Siedziba Oddziału w Łowiczu przy ul. Nowy Rynek 30 we. Naszymi klientami są w głównej mierze okoliczni mieszkańcy, rolnicy, handlowcy, a także drobni przedsiębiorcy i rzemieślnicy. Przeważa więc zapotrzebowanie na kredyty konsumpcyjne, obrotowe na za- Chcemy sprostać oczekiwaniom i zaspakajać zapotrzebowanie na określone usługi bankowe. kup środków do produkcji rolnej, a także kredyty inwestycyjne. Oddział posiada Punkt Obsługi Klienta przy Zakładzie Energetycznym w Łowiczu... Punkt działa od 5 lat, dostosowując godziny pracy do tych, które obowiązują w Zakładzie. Ma taki sam zakres działalności, jak wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Nie prowadzi jedynie kantoru wymiany walut. Obsługuje klientów prowadząc konta, udzielając kredytów, czy też otwierając lokaty. Prowadzi również obsługę samego Zakładu Energetycznego. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się oferta Banku wprowadzająca na rynek nowości technologiczne? Prowadzimy rachunki obsługiwane przez Internet. Liczymy na młodzież, która dorastając, zacznie korzystać z naszych usług i spopularyzuje elektroniczne nawyki. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej (Home Banking) kontaktuje się już Starostwo Powiatowe, gdyż wygraliśmy przetarg na jego obsługę, stając w szranki z bankiem komercyjnym. Nasza oferta była bardziej konkurencyjna. Pracujemy z naszymi klientami na co dzień, więc ich problemy, czy sukcesy są dla Banku niesłychanie ważne. Bank spółdzielczy o korzeniach wywodzących się z początków spółdzielczości w Polsce, zakłada czynny udział w życiu lokalnych społeczności. Współpracujemy z wieloma organizacjami społeczno kulturalnymi działającymi na naszym terenie, ze szkołami, kołami gospodyń wiejskich i zespołami folklorystycznymi. Wspieramy też akcje charytatywne. Pracujemy z naszymi klientami na co dzień, więc ich problemy, czy sukcesy są dla Banku niesłychanie ważne. Dziękuję za rozmowę. Red. Pracownicy Oddziału w Łowiczu, od lewej: Marcin Kaźmierczak, Anna Kaźmierowska, Karolina Kubica, Justyna Klimek, Anna Dałek, dyrektor Bożena Skoneczna, Jolanta Koza, Barbara Limanówka i stażystka Maja Wijatyk. Wspieranie i rzetelność Krzysztof Więcek przedsiębiorca budowlany z Łowicza firmę Rapid założył w 1985 roku. Mimo dużej konkurencji firma zyskała trwałe miejsce na rynku. Krzysztof Więcek, przedsiębiorca budowlany i członek Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Krzysztof Więcek współpracę z bankami spółdzielczymi nawiązał niejako z obowiązku przed dwudziestu dwu laty. Gdy zakładał fi rmę w latach osiemdziesiątych, rzemieślnicy, bo tak wtedy nazywano drobnych przedsiębiorców, musieli z mocy prawa otwierać rachunki w bankach spółdzielczych. Minęły lata, przepis o obligatoryjnym dla rzemieślników obowiązku posiadania konta w bankach spółdzielczych przestał być aktualny, a mimo to Krzysztof Więcek pozostał wierny spółdzielczości bankowej. Jak twierdzi został udziałowcem BS w Skierniewicach i jeżeli już jego pieniądze mają pracować w tym banku, to i w tym banku posiada rachunek, gdyż na tej podstawie kredytuje swoją bieżącą działalność gospodarczą. Konto w Oddziale Banku w Łowiczu jest jedynym jego kontem, a o doświadczeniach w kontaktach z innymi bankami wspominać nie chce. Zatrudniająca dwudziestu pracowników fi rma Rapid nie narzeka na brak zamówień zwłaszcza, że boom w budownictwie osiąga aktualnie szczytowy punkt, a jedyną barierą dla dokończenie na str.5 4

5 dokończenie ze str.4 Wspieranie i rzetelność wykorzystania w pełni dobrej koniunktury zdaniem Krzysztofa Więcka są problemy kadrowe firm budowlanych. Bank partnerem w interesach To co ważne, w spółdzielczości bankowej mówi Krzysztof Więcęk to szczególna więź między klientem, a pracownikiem banku, jego członkami i władzami statutowymi. Człowiek w banku spółdzielczym nie jest anonimowy i czuje się trochę jak u siebie. Cenię sobie szczególnie jeszcze jedną cechę BS w Skierniewicach. dodaje Krzysztof Więcek To wzajemne wspieranie się. Nie ukrywam, że jako wieloletni członek tego Banku wykonywałem dla niego wiele robót w jego obiektach. Bycie udziałowcem nie zwalnia oczywiście takiego wykonawcy z obowiązku rzetelności w wykonywaniu przyjętego zlecenia i umówionej ceny. Takie jednak podejście Zarządu Banku, który daje szansę pierwszeństwa prowadzenia robót swoim członkom i klientom, uważam za szczególny przykład lojalności i wspierania lokalnej przedsięred. biorczości. Jan Wach z córką Agnieszką przed siedzibą firmy. Przedsiębiorstwo EL-IN, znaczący zakład pracy w Skierniewicach, powstał w 1997 roku dla realizacji dużych inwestycji w energetyce. Dzisiaj jest spółką jawną, której właścicielami jest rodzeństwo Dariusz, Tomasz i Agnieszka Wach, zaś role prokurenta przyjął ich ojciec i założyciel firmy, Jan Wach. Lokata Dziecięca przyszłość w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach dla dzieci do 10 lat roczna z możliwością odnawiania minimalna wpłata 50 zł oprocentowanie 4% Zapraszamy do naszych placówek! Protoplastą EL-INu był założony w 1974 r. przez Jana Wacha w Makowie Zakład Elektryczny Elektroinstal, który następnie przekształcił się w El-IN, stając się klasyczną spółką rodzinną. Firma zyskała dobrą renomę, systematycznie zwiększała pola działania. Od 1997 roku funkcjonuje w Skierniewicach na miejscu byłej huty szkła. Mieszkańcom Skierniewic kojarzy się zapewne również z eleganckim biurowcem przy ul Kościuszki. El-IN Przyczyna wierności jest dużą firmą realizu- do BS w Skierniewijącą inwe- cach to nie kwestia stycje w ener- przyzwyczajenia, ale getyce. Zaj- stosunku i podejścia muje się takbanku do Firmy. że budownictwem kubaturowym, świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego i projektowania na obszarze całego kraju. Aktualnie buduje dużą podstację wysokich napięć w Łosiowie, a także linie średniego napięcia na szlaku kolejowym Siedlce Łuków, nie licząc innych zadań jak np. przyłącza dla Zakładu Energetycznego Łódź Teren. Liczba wybudowanych przez El-IN i jej poprzednika obiektów energetycznych, budowlanych, czy inżynieryjnych jest imponująca. Spółka jest także liczącym się pracodawcą, gdyż aktualnie znajduje w niej zatrudnienie 130 osób. dokończenie na str.6 5

6 Okres spłaty: Przykładowa symulacja kredytu 2 000,00 zł 4 000,00 zł 6 000,00 zł 1 miesiąc 226,95 zł 213,92 zł 453,90 zł 463,82 zł 680,95 zł 695,83 zł 2 miesiąc 194,17 zł 198,41 zł 388,35 zł 396,83 zł 582,51 zł 595,23 zł 3 miesiąc 192,58 zł 196,78 zł 385,16 zł 393,57 zł 577,73 zł 590,34 zł 4 miesiąc 191,70 zł 195,89 zł 383,41 zł 391,78 zł 575,10 zł 587,66 zł 5 miesiąc 190,47 zł 194,63 zł 380,94 zł 389,25 zł 571,39 zł 583,87 zł z ubezpieczeniem 6 miesiąc 188,51 zł 192,63 zł 377,03 zł 385,26 zł 565,53 zł 577,88 zł 7 miesiąc 188,00 zł 192,10 zł 375,99 zł 384,20 zł 563,98 zł 576,29 zł 8 miesiąc 186,60 zł 190,68 zł 373,20 zł 381,35 zł 559,80 zł 572,02 zł 9 miesiąc 185,53 zł 189,58 zł 371,05 zł 379,15 zł 556,57 zł 568,72 zł 10 miesiąc 184,21 zł 188,23 zł 368,42 zł 376,47 zł 552,62 zł 564,69 zł 11 miesiąc 183,06 zł 187,05 zł 366,11 zł 374,10 zł 549,16 zł 561,15 zł Łącznie do spłaty: 2 111,78 zł 2 157,90 zł 4 223,66 zł 4 315,78 zł 6 335,34 zł 6 473,68 zł z ubezpieczeniem z ubezpieczeniem Do kosztów kredytu należy doliczyć prowizję za udzielenie kredytu. Rzeczywista stopa procentowa wynosi 11,67% przy założeniu, iż kredyt będzie udzielony w marcu 2007 r. na 11 miesięcy z oprocentowaniem stałym 8,0%. *8,0% w stosunku rocznym dla posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w BS w Skierniewicach. 9,0% dla pozostałych klientów. Bank zapewnia nam także możliwość dokonywania operacji finansowych w każdej chwili i z dowolnego miejsca. dokończenie ze str.5 Bank partnerem Pan Jan Wach nie narzeka na brak zleceń dla fi rmy. Procentuje wyrobiona przez lata dobra opinia o jakości i terminowości wykonywanych obiektów. Zmartwieniem jest na pewno pogarszająca się sytuacja na rynku pracy. Emigracja zarobkowa wysysa z rynku przede wszystkim fachowców, a ci stanowią podstawową część kadry. Właściciele fi rmy pełni są obaw o przyszłość, mając w bliskiej perspektywie rozpoczęcie realizacji kilku poważnych zleceń. Firma gotowa jest przyjąć robotników cudzoziemców, o ile tacy wyrażą chęć pracy w EL-INie. Kontakty z BS w Skierniewicach Jan Wach utrzymuje od 1966 roku i twierdzi, że banku nie zmieni. Nie ukrywa, że w przeszłości kontaktował się z innymi bankami, ale szybko się wycofał. Przyczyna wierności do BS Skierniewicach to nie kwestia przyzwyczajenia, ale stosunku i podejścia Banku do Firmy. Ten Bank pomagał mi rozwiązywać problemy w przeszłości, nigdy nie traktował mnie jak kogoś obcego. Takie podejście do klienta jest bardzo ważne. Zwłaszcza, przy takiego typu działalności jaką prowadzimy. Gdy inwestor opóźnia płatność, gdy trzeba na bieżąco regulować zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników, niezbędne jest wsparcie Banku. BS w Skierniewicach nigdy nas nie zawiódł. Przez lata Bank zapewniał nam płynność fi nansową i pomagał spełniać warunki wymagane przy pracach związanych z zamówieniami publicznymi. Bank zapewnia nam także możliwość dokonywania operacji fi nansowych w każdej chwili i z dowolnego miejsca. Poza tym ludzie w tym banku zawsze mają dla nas czas. Jako prokurent dużej fi rmy otrzymuję często propozycje otwarcia rachunku w innych bankach. W tej sprawie pozostaję jednak stanowczo przy BS w Skierniewicach, który mnie nigdy nie zawiódł z powagą stwierdził Jan Wach. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 6

7 POZIOMO 1A łódź o dwóch kadłubach; 2I do niej idą wyborcy; 3G przedpotopowy słoń; 4A autor Boskiej Komedii ; 4I raj inaczej; 5D pogoda; 5I chodzi wspak; 6C najpopularniejsza niewiadoma; 7D duża drapieżna ryba słodkowodna; 8A siała mak; 9G imię kalifornij skiego gubernatora; 10A kamienie szlifowane przez rzekę; 11J mała Agnieszka; 12A najszybszy bieg konia; 12F w niej wesele z cudem; 13D zaleta, dobra cecha; 13J szachowy remis; 14D w parze z Mazurami; 15A podobno najlepsza forma obrony; 15J idzie z komina; 16C częstokół, ogrodzenie z pali; 18A rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w skrócie; 18I zezwolenie na wjazd; 19E kredytowa lub płatnicza; 20A mały koń; 20F egipski bóg słońca; (C-16, L-16, K-9, A-1, A-7, I-22, H-19, C-10) (H-12, B-8, C-21, E-16, E-4, I-7, D-7, G-7, A-19, I-3) (C-16, I-20, K-10, A-4, J-3, D-15, C-1, K-4, G-14) 21C nie sen; 22F rosyjski naleśnik; PIONOWO A1 przychodzi do banku po kredyt; A15 Północna lub Południowa C1 tłuszcz wieloryba; C8 spulchnia glebę zębami; C15 wygląd; D4 stawka za przejazd; D12 w parku lub w szkole; E1 jeden z Ewangelistów; E9 Cyganka z Chaty za Wsią E13 nie tamta; E16 nie zna się na rzeczy; F12 czerwony to pożar; F19 mieszkaniec Emiratów; G1 w niej zdjęcie; G7 stoi przy drodze; G12 otacza Ziemię; H9 Danuta, polska piosenkarka; I1 na przykład telefonu...; I7 grecki bożek pasterzy; I18 smok z Komodo; J2 minerał z metalami; J15 Salvador, surrealista; K1 znana nowela Prusa; K7 w nich podajemy masę; L15 to, co się obecnie nosi; (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłac na adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice do 20 czerwca br. na załączonych powyżej kuponach. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z Nr 3 nagrody wylosowali: Wioletta Kwestarz z Kalenic, Bożenna Polowczyk z Łowicza, Piotr Sawicki ze Skierniewic. W sprawie odbioru nagród proszę dzwonić pod numer w. 63. Najlepsze życzenia Załoga Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, to grupa 154 ludzi mocno związanych ze swoim miejscem pracy, choć rzeczą naturalną są także i zmiany. Z różnych powodów niektórzy pracownicy zmieniają pracę, ale jest także grupa, która w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach kończy swoją zawodową aktywność. W tym roku dotyczy to dwojga zasłużonych i wieloletnich już pracowników Banku pani Zofii Kowalczyk która ostatnio pracowała na stanowisku inspektora i pana Andrzeja Kołodziejskiego, który zajmował się w banku sprawami osobowymi. Oboje mówią, że pracę w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach traktować będą jako dobrze wykorzystany czas w swoim życiu. Pani Zofi a ceni sobie bardzo stabilizację jaką dawała praca w Banku, kontakt z ludźmi i przyjazną atmosferę, która panowała wśród pracowników. Pan Andrzej docenia fakt, że był świadkiem najbardziej dynamicznych zmian w ponad stuletniej historii Banku. Oboje zapewniają, że nie zerwą kontaktu z Bankiem. Pani Zofi a ma przecież w banku swoje konto i pokaźną grupę znajomych, a pan Andrzej będzie jeszcze pracował w Banku, ale już nie na pełnym etacie. Zarząd BS w Skierniewicach składa pani Zofii i panu Andrzejowi wyrazy wdzięczności za pracę w Banku, a także życzy długich lat życia w zdrowiu oraz wielu radosnych dni. Do życzeń dołączają się koleżanki i koledzy ze wszystkich placówek Banku. 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and), tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Punkt Kasowy Maków, ul. Główna 45; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie dla firm i rolników. Zależy nam na rozwoju lokalnych przedsiębiorców. 7 Z wizytą w najbogatszej gminie w Polsce

Nowości w ofercie dla firm i rolników. Zależy nam na rozwoju lokalnych przedsiębiorców. 7 Z wizytą w najbogatszej gminie w Polsce Kwartalnik ESBANKU Banku Spółdzielczego 7 Z wizytą w najbogatszej gminie w Polsce Odwiedzamy Kleszczów 8 Nowości w ofercie dla firm i rolników Multiregulacje i nowe pakiety rachunków numer czternasty /czerwiec

Bardziej szczegółowo

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Za naszą i gospodarczą wolność 14 44 Marketing 50 Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Głosy w jądrowej sprawie PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ Spis treści 2 Strona dla sztuki 3 Felieton Temat

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19. Magazyn Grupy BPS

Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19. Magazyn Grupy BPS Raz jeszcze o IPS pisze Bartosz Kublik, Prezes BS w Ostrowi Mazowieckiej str. 15 Brak dobrej ustawy sprzyja krytyce. Rozmowa z Eugeniuszem Grzeszczakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP str. 19 Magazyn Grupy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo