CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r. placówka Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Następnie została przekształcona w Oddział Banku, który mieści się w zabytkowej kamienicy, w centrum Łowicza. Zatrudnia 9 osób i posiada Punkt Obsługi Klienta przy Zakładzie Energetycznym w Łowiczu, w którym zatrudnione są 2 osoby. O specyfice działań na terenie starostwa w Łowiczu rozmawiamy z Bożeną Skoneczną, dyrektorem Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach działającym w Łowiczu. Pani dyrektor, jak widzi Pani rolę swojej placówki w obsłudze bankowej mieszkańców Łowicza? Miasto Łowicz liczy ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców, a powiat około 60 tys. Chcemy sprostać oczekiwaniom i zaspakajać zapotrzebowanie na określone usługi banko- dokończenie na str.4 POK w Łowiczu i jego załoga. Od lewej: Monika Kaczmarek i Renata Szufl ińska. Przed Zebraniem Przedstawicieli Przy ocenie banku na jego sytuację trzeba patrzeć z wielu stron. Można ją oceniać pod względem wzrostu sumy bilansowej, można przez pryzmat jego kapitałów, a jeszcze innym sposobem oceny banku będzie obligo kredytowe i depozytowe, atrakcyjność oferty i wiele innych wskaźników, którymi posługują się fi - nansiści. Lada dzień staną się one osnową dyskusji na zebraniach grup członkowskich Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Skróconą informację o wynikach Banku niniejszym pragnę przedstawić wszystkim Członkom naszego Banku. Organizacja i ekonomia Aby poznać sytuację Banku po zakończeniu 2006 roku, musimy ubiegłoroczne wyniki odnieść do wyników z lat poprzednich i do zakładanego planu na ubiegły rok. Planowanie w instytucjach fi nansowych jest bardziej skomplikowane niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Tu bowiem trzeba brać pod uwagę znacznie więcej czynników skutkujących na jego wyniki. Spójrzmy na początku na wysokość sumy bilansowej, która w ubiegłym roku osiągnęła poziom tys. złotych, co oznacza dynamikę wzrostu w stosunku do 2005 roku 134 proc., a do roku 2004 aż 162 proc. Taki wynik lokuje nasz bank pod względem obrotów w pierwszej dwudziestce banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS SA w Warszawie. Fundusze własne rosły w podobnie szybkim tempie. Osiągnięta na koniec ubiegłego roku suma funduszy własnych w wysokości tys. zł sytuuje Bank także na czołowych lokatach w Polsce. Dynamika wzrostu tych funduszy w stosunku do roku 2005 wynosi 125 proc., Taki wynik lokuje nasz bank pod względem obrotów w pierwszej dwudziestce banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS SA w Warszawie. Helena Nitkowska, wiceprazes Zarządu. a w porównaniu z 2004 rokiem ponad 146 proc. Fundusze własne są taką kategorią ekonomiczną, która mówi o zasobności Banku. Dla kierownictwa każdego banku są ogromnie ważne, gdyż zaangażowanie ich w akcję kredytową przynosi Bankowi najbardziej efektywny dochód. Fundusze własne świadczą także o tym, że w poprzednich latach bank nie przejadał zysków, a przeznaczał je na dokapitalizowanie. Niewiele brakuje naszemu Bankowi do osiągnięcia funduszy własnych w wysokości 5 mln euro, a to daje możliwość do działania poza strukturami banku zrzeszającego. Koszty kredytów w naszym Banku są atrakcyjne dla klientów. Natomiast wyraźny wzrost liczby i wartości depozytów jaki Bank odnotował w ubiegłym roku, świadczy o wzroście zaufania klientów do Banku. Dynamika depozytów i kredytów w stosunku do 2005 roku przekroczyła 135 proc. Warte zauważenia są w tym zakresie dwa zjawiska: otóż rolnicy obsługiwani przez nasz bank w 2005 roku zdeponowali tys. zł, a w roku ubiegłym dwukrotnie więcej, dokończenie na str.2

2 dokończenie ze str.2 Przed Zebraniem Przedstawicieli bo tys. Wielkość depozytów założonych w naszym Banku przez samorządy wzrosła w tych latach prawie trzykrotnie. Bank osiągnął planowany poziom zysku. Szczupłość miejsca w gazecie nie pozwala na szersze potraktowanie tematu. Mam jednak nadzieję, że pozwoli Członkom Banku przybliżyć jego sytuację fi nansową. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach Modernizacja, inwestycje konkurencyjność W minionym roku Bankowi przybyły trzy nowe placówki. Częstsze stały się kontakty klientów z Bankiem przy pomocy Internetu. Wiele uwagi przykładamy do wiedzy, jaką winni posiadać nasi pracownicy, stąd nieustannie prowadzimy dla kadry Banku zajęcia doszkalające. Na wyniki Banku niebagatelny wpływ ma jakość usług i oferta, czyli dostępność Banku dla klienta. Nasz Bank od dawna jest bankiem uniwersalnym, mogącym spełnić oczekiwania różnych klientów. Jesteśmy przygotowani do spełniania potrzeb i zleceń klientów indywidualnych, dla których zwłaszcza w małych miejscowościach, jesteśmy jedyną, dostępną instytucją fi nansową. Stale rozszerzamy zakres usług, wzbogacając je o oferty innych instytucji cieszących się zaufaniem społecznym. Od ubiegłego roku pośredniczymy w międzynarodowych przekazach płatniczych Western Union. W naszym Banku można nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także ubezpieczyć najniższe opłaty najwyższe oprocentowanie! się. Mamy wiele propozycji dla drobnej i średniej przedsiębiorczości, której obsługa stanowi znaczący procent ogółu obrotów Banku. Na zbliżających się zebraniach grup członkowskich, udziałowcy naszego Banku otrzymają szerszą informację o działaniach Banku. Mam nadzieję, że dane zawarte w tym materiale przybliżą tematy, z jakimi będą się musieli zmierzyć przed Zebraniem Przedstawicieli. Helena Nitkowska Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Skierniewicach 2

3 Szansą rozwoju wsparcie Banku Mgr inż. Stanisław Linart nie jest anonimową postacią w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. W 1978 roku przejął gospodarstwo po rodzicach i przejął po ojcu także jego udziały w Banku Spółdzielczym w Bolimowie. Wtedy jeszcze bolimowski oddział BS w Skierniewicach był samodzielnym bankiem. W tym też banku dzisiejszy wójt gminy Bolimów działał w Radzie Nadzorczej. Po połączeniu z BS w Skierniewicach kontynuował społeczną działalność w Radzie Nadzorczej będąc dwukrotnie jej wiceprzewodniczącym, zaś z funkcji przewodniczącego Rady zrezygnował z chwilą wygrania wyborów na urząd wójta w Bolimowie. Długoletnia działalność w organach statutowych Banku zaowocowała znakomitą znajomością problematyki bankowej. Tego się nie zapomina mówi Stanisław Linart a doświadczenie tam zdobyte przydaje się na innych polach działalności, także w samorządzie lokalnym. Ekstra Lokata w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 4,20% zysku * czas umowy 18 miesięcy, minimalna kwota zł, możliwość wpłat uzupełniających nie niższych niż zł, oferta ważna od 5 marca do 30 czewca br. * oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym. mgr inż. Stanisław Linart, wójt gminy Bolimów. Tym bardziej, że ten właśnie Bank i jego władze są najlepiej zorientowani w rzeczywistych potrzebach mieszkańców gminy i osób prowadzących tu działalność gospodarczą. Zapraszamy do naszych placówek! Kiedy pytaliśmy Stanisława Linarta o najważniejszą decyzję jaką podjął pełniąc funkcje w radach nadzorczych, bez zastanowienia podaje tę z 1996 roku, kiedy wspólnie z Radą zatwierdzili projekt połączenia się z BS w Skierniewicach. Ta decyzja zaowocowała znacznym zwiększeniem atrakcyjności Banku w Bolimowie pod względem możliwości fi nansono technicznych mówi Stanisław Linart od tego momentu bolimowska placówka mogła proponować klientom i członkom Banku znacznie szerszy pakiet usług i produktów bankowych....szansą dla Gminy jest rozwój turystyki, co finansowo wesprzeć może BS w Skierniewicach. Dobrą też decyzją było przejęcie przez Bank obsługi fi nansowej gminy. To dobrze, gdy lokalny pieniądz służy lokalnym potrzebom. Dlatego też jako gmina kupiliśmy udziały w Banku dodaje Stanisław Linart. Bank w miarę swoich możliwości służy tutejszym rolnikom, wspiera także rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Z pozycji wójta, emocjonalnie związanego z Bankiem, widzę coraz większe zainteresowanie jego usługami także i większych przedsiębiorców działających na terenie gminy. Działalność Banku w naszej gminie jest czymś normalnym, uświęconym wieloletnią tradycją. Funkcjonowanie Urzędu Gminy, prowadzenie gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej bez placówki bankowej w Bolimowie byłoby dziś nie do pomyślenia. Tym bardziej, że ten właśnie Bank i jego władze są najlepiej zorientowani w rzeczywistych potrzebach mieszkańców gminy i osób prowadzących tu działalność gospodarczą. Gmina Bolimów jest gminą typowo rolniczą, znaną jako miejsce, w którym znajduje się część Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, czy też z uroków przepływającej przez gminę rzeki Rawki. Stąd szansą dla Gminy jest rozwój turystyki, co fi nansowo wesprzeć może BS w Skierniewicach. Pragnieniem Stanisława Linarta jest wzrost zaangażowania mieszkańców gminy w sprawy lokalne. To bardzo ważne by mieszkańcy bardziej angażowali się we współpracę z lokalnymi organizacjami i samorządem, bo w ten sposób one umacniają się i mogą lepiej służyć miejscowej społeczności. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 3

4 dokończenie ze str.1 Chcemy sprostać oczekiwaniom Siedziba Oddziału w Łowiczu przy ul. Nowy Rynek 30 we. Naszymi klientami są w głównej mierze okoliczni mieszkańcy, rolnicy, handlowcy, a także drobni przedsiębiorcy i rzemieślnicy. Przeważa więc zapotrzebowanie na kredyty konsumpcyjne, obrotowe na za- Chcemy sprostać oczekiwaniom i zaspakajać zapotrzebowanie na określone usługi bankowe. kup środków do produkcji rolnej, a także kredyty inwestycyjne. Oddział posiada Punkt Obsługi Klienta przy Zakładzie Energetycznym w Łowiczu... Punkt działa od 5 lat, dostosowując godziny pracy do tych, które obowiązują w Zakładzie. Ma taki sam zakres działalności, jak wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Nie prowadzi jedynie kantoru wymiany walut. Obsługuje klientów prowadząc konta, udzielając kredytów, czy też otwierając lokaty. Prowadzi również obsługę samego Zakładu Energetycznego. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się oferta Banku wprowadzająca na rynek nowości technologiczne? Prowadzimy rachunki obsługiwane przez Internet. Liczymy na młodzież, która dorastając, zacznie korzystać z naszych usług i spopularyzuje elektroniczne nawyki. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej (Home Banking) kontaktuje się już Starostwo Powiatowe, gdyż wygraliśmy przetarg na jego obsługę, stając w szranki z bankiem komercyjnym. Nasza oferta była bardziej konkurencyjna. Pracujemy z naszymi klientami na co dzień, więc ich problemy, czy sukcesy są dla Banku niesłychanie ważne. Bank spółdzielczy o korzeniach wywodzących się z początków spółdzielczości w Polsce, zakłada czynny udział w życiu lokalnych społeczności. Współpracujemy z wieloma organizacjami społeczno kulturalnymi działającymi na naszym terenie, ze szkołami, kołami gospodyń wiejskich i zespołami folklorystycznymi. Wspieramy też akcje charytatywne. Pracujemy z naszymi klientami na co dzień, więc ich problemy, czy sukcesy są dla Banku niesłychanie ważne. Dziękuję za rozmowę. Red. Pracownicy Oddziału w Łowiczu, od lewej: Marcin Kaźmierczak, Anna Kaźmierowska, Karolina Kubica, Justyna Klimek, Anna Dałek, dyrektor Bożena Skoneczna, Jolanta Koza, Barbara Limanówka i stażystka Maja Wijatyk. Wspieranie i rzetelność Krzysztof Więcek przedsiębiorca budowlany z Łowicza firmę Rapid założył w 1985 roku. Mimo dużej konkurencji firma zyskała trwałe miejsce na rynku. Krzysztof Więcek, przedsiębiorca budowlany i członek Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Krzysztof Więcek współpracę z bankami spółdzielczymi nawiązał niejako z obowiązku przed dwudziestu dwu laty. Gdy zakładał fi rmę w latach osiemdziesiątych, rzemieślnicy, bo tak wtedy nazywano drobnych przedsiębiorców, musieli z mocy prawa otwierać rachunki w bankach spółdzielczych. Minęły lata, przepis o obligatoryjnym dla rzemieślników obowiązku posiadania konta w bankach spółdzielczych przestał być aktualny, a mimo to Krzysztof Więcek pozostał wierny spółdzielczości bankowej. Jak twierdzi został udziałowcem BS w Skierniewicach i jeżeli już jego pieniądze mają pracować w tym banku, to i w tym banku posiada rachunek, gdyż na tej podstawie kredytuje swoją bieżącą działalność gospodarczą. Konto w Oddziale Banku w Łowiczu jest jedynym jego kontem, a o doświadczeniach w kontaktach z innymi bankami wspominać nie chce. Zatrudniająca dwudziestu pracowników fi rma Rapid nie narzeka na brak zamówień zwłaszcza, że boom w budownictwie osiąga aktualnie szczytowy punkt, a jedyną barierą dla dokończenie na str.5 4

5 dokończenie ze str.4 Wspieranie i rzetelność wykorzystania w pełni dobrej koniunktury zdaniem Krzysztofa Więcka są problemy kadrowe firm budowlanych. Bank partnerem w interesach To co ważne, w spółdzielczości bankowej mówi Krzysztof Więcęk to szczególna więź między klientem, a pracownikiem banku, jego członkami i władzami statutowymi. Człowiek w banku spółdzielczym nie jest anonimowy i czuje się trochę jak u siebie. Cenię sobie szczególnie jeszcze jedną cechę BS w Skierniewicach. dodaje Krzysztof Więcek To wzajemne wspieranie się. Nie ukrywam, że jako wieloletni członek tego Banku wykonywałem dla niego wiele robót w jego obiektach. Bycie udziałowcem nie zwalnia oczywiście takiego wykonawcy z obowiązku rzetelności w wykonywaniu przyjętego zlecenia i umówionej ceny. Takie jednak podejście Zarządu Banku, który daje szansę pierwszeństwa prowadzenia robót swoim członkom i klientom, uważam za szczególny przykład lojalności i wspierania lokalnej przedsięred. biorczości. Jan Wach z córką Agnieszką przed siedzibą firmy. Przedsiębiorstwo EL-IN, znaczący zakład pracy w Skierniewicach, powstał w 1997 roku dla realizacji dużych inwestycji w energetyce. Dzisiaj jest spółką jawną, której właścicielami jest rodzeństwo Dariusz, Tomasz i Agnieszka Wach, zaś role prokurenta przyjął ich ojciec i założyciel firmy, Jan Wach. Lokata Dziecięca przyszłość w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach dla dzieci do 10 lat roczna z możliwością odnawiania minimalna wpłata 50 zł oprocentowanie 4% Zapraszamy do naszych placówek! Protoplastą EL-INu był założony w 1974 r. przez Jana Wacha w Makowie Zakład Elektryczny Elektroinstal, który następnie przekształcił się w El-IN, stając się klasyczną spółką rodzinną. Firma zyskała dobrą renomę, systematycznie zwiększała pola działania. Od 1997 roku funkcjonuje w Skierniewicach na miejscu byłej huty szkła. Mieszkańcom Skierniewic kojarzy się zapewne również z eleganckim biurowcem przy ul Kościuszki. El-IN Przyczyna wierności jest dużą firmą realizu- do BS w Skierniewijącą inwe- cach to nie kwestia stycje w ener- przyzwyczajenia, ale getyce. Zaj- stosunku i podejścia muje się takbanku do Firmy. że budownictwem kubaturowym, świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego i projektowania na obszarze całego kraju. Aktualnie buduje dużą podstację wysokich napięć w Łosiowie, a także linie średniego napięcia na szlaku kolejowym Siedlce Łuków, nie licząc innych zadań jak np. przyłącza dla Zakładu Energetycznego Łódź Teren. Liczba wybudowanych przez El-IN i jej poprzednika obiektów energetycznych, budowlanych, czy inżynieryjnych jest imponująca. Spółka jest także liczącym się pracodawcą, gdyż aktualnie znajduje w niej zatrudnienie 130 osób. dokończenie na str.6 5

6 Okres spłaty: Przykładowa symulacja kredytu 2 000,00 zł 4 000,00 zł 6 000,00 zł 1 miesiąc 226,95 zł 213,92 zł 453,90 zł 463,82 zł 680,95 zł 695,83 zł 2 miesiąc 194,17 zł 198,41 zł 388,35 zł 396,83 zł 582,51 zł 595,23 zł 3 miesiąc 192,58 zł 196,78 zł 385,16 zł 393,57 zł 577,73 zł 590,34 zł 4 miesiąc 191,70 zł 195,89 zł 383,41 zł 391,78 zł 575,10 zł 587,66 zł 5 miesiąc 190,47 zł 194,63 zł 380,94 zł 389,25 zł 571,39 zł 583,87 zł z ubezpieczeniem 6 miesiąc 188,51 zł 192,63 zł 377,03 zł 385,26 zł 565,53 zł 577,88 zł 7 miesiąc 188,00 zł 192,10 zł 375,99 zł 384,20 zł 563,98 zł 576,29 zł 8 miesiąc 186,60 zł 190,68 zł 373,20 zł 381,35 zł 559,80 zł 572,02 zł 9 miesiąc 185,53 zł 189,58 zł 371,05 zł 379,15 zł 556,57 zł 568,72 zł 10 miesiąc 184,21 zł 188,23 zł 368,42 zł 376,47 zł 552,62 zł 564,69 zł 11 miesiąc 183,06 zł 187,05 zł 366,11 zł 374,10 zł 549,16 zł 561,15 zł Łącznie do spłaty: 2 111,78 zł 2 157,90 zł 4 223,66 zł 4 315,78 zł 6 335,34 zł 6 473,68 zł z ubezpieczeniem z ubezpieczeniem Do kosztów kredytu należy doliczyć prowizję za udzielenie kredytu. Rzeczywista stopa procentowa wynosi 11,67% przy założeniu, iż kredyt będzie udzielony w marcu 2007 r. na 11 miesięcy z oprocentowaniem stałym 8,0%. *8,0% w stosunku rocznym dla posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w BS w Skierniewicach. 9,0% dla pozostałych klientów. Bank zapewnia nam także możliwość dokonywania operacji finansowych w każdej chwili i z dowolnego miejsca. dokończenie ze str.5 Bank partnerem Pan Jan Wach nie narzeka na brak zleceń dla fi rmy. Procentuje wyrobiona przez lata dobra opinia o jakości i terminowości wykonywanych obiektów. Zmartwieniem jest na pewno pogarszająca się sytuacja na rynku pracy. Emigracja zarobkowa wysysa z rynku przede wszystkim fachowców, a ci stanowią podstawową część kadry. Właściciele fi rmy pełni są obaw o przyszłość, mając w bliskiej perspektywie rozpoczęcie realizacji kilku poważnych zleceń. Firma gotowa jest przyjąć robotników cudzoziemców, o ile tacy wyrażą chęć pracy w EL-INie. Kontakty z BS w Skierniewicach Jan Wach utrzymuje od 1966 roku i twierdzi, że banku nie zmieni. Nie ukrywa, że w przeszłości kontaktował się z innymi bankami, ale szybko się wycofał. Przyczyna wierności do BS Skierniewicach to nie kwestia przyzwyczajenia, ale stosunku i podejścia Banku do Firmy. Ten Bank pomagał mi rozwiązywać problemy w przeszłości, nigdy nie traktował mnie jak kogoś obcego. Takie podejście do klienta jest bardzo ważne. Zwłaszcza, przy takiego typu działalności jaką prowadzimy. Gdy inwestor opóźnia płatność, gdy trzeba na bieżąco regulować zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników, niezbędne jest wsparcie Banku. BS w Skierniewicach nigdy nas nie zawiódł. Przez lata Bank zapewniał nam płynność fi nansową i pomagał spełniać warunki wymagane przy pracach związanych z zamówieniami publicznymi. Bank zapewnia nam także możliwość dokonywania operacji fi nansowych w każdej chwili i z dowolnego miejsca. Poza tym ludzie w tym banku zawsze mają dla nas czas. Jako prokurent dużej fi rmy otrzymuję często propozycje otwarcia rachunku w innych bankach. W tej sprawie pozostaję jednak stanowczo przy BS w Skierniewicach, który mnie nigdy nie zawiódł z powagą stwierdził Jan Wach. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 6

7 POZIOMO 1A łódź o dwóch kadłubach; 2I do niej idą wyborcy; 3G przedpotopowy słoń; 4A autor Boskiej Komedii ; 4I raj inaczej; 5D pogoda; 5I chodzi wspak; 6C najpopularniejsza niewiadoma; 7D duża drapieżna ryba słodkowodna; 8A siała mak; 9G imię kalifornij skiego gubernatora; 10A kamienie szlifowane przez rzekę; 11J mała Agnieszka; 12A najszybszy bieg konia; 12F w niej wesele z cudem; 13D zaleta, dobra cecha; 13J szachowy remis; 14D w parze z Mazurami; 15A podobno najlepsza forma obrony; 15J idzie z komina; 16C częstokół, ogrodzenie z pali; 18A rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w skrócie; 18I zezwolenie na wjazd; 19E kredytowa lub płatnicza; 20A mały koń; 20F egipski bóg słońca; (C-16, L-16, K-9, A-1, A-7, I-22, H-19, C-10) (H-12, B-8, C-21, E-16, E-4, I-7, D-7, G-7, A-19, I-3) (C-16, I-20, K-10, A-4, J-3, D-15, C-1, K-4, G-14) 21C nie sen; 22F rosyjski naleśnik; PIONOWO A1 przychodzi do banku po kredyt; A15 Północna lub Południowa C1 tłuszcz wieloryba; C8 spulchnia glebę zębami; C15 wygląd; D4 stawka za przejazd; D12 w parku lub w szkole; E1 jeden z Ewangelistów; E9 Cyganka z Chaty za Wsią E13 nie tamta; E16 nie zna się na rzeczy; F12 czerwony to pożar; F19 mieszkaniec Emiratów; G1 w niej zdjęcie; G7 stoi przy drodze; G12 otacza Ziemię; H9 Danuta, polska piosenkarka; I1 na przykład telefonu...; I7 grecki bożek pasterzy; I18 smok z Komodo; J2 minerał z metalami; J15 Salvador, surrealista; K1 znana nowela Prusa; K7 w nich podajemy masę; L15 to, co się obecnie nosi; (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłac na adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice do 20 czerwca br. na załączonych powyżej kuponach. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z Nr 3 nagrody wylosowali: Wioletta Kwestarz z Kalenic, Bożenna Polowczyk z Łowicza, Piotr Sawicki ze Skierniewic. W sprawie odbioru nagród proszę dzwonić pod numer w. 63. Najlepsze życzenia Załoga Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, to grupa 154 ludzi mocno związanych ze swoim miejscem pracy, choć rzeczą naturalną są także i zmiany. Z różnych powodów niektórzy pracownicy zmieniają pracę, ale jest także grupa, która w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach kończy swoją zawodową aktywność. W tym roku dotyczy to dwojga zasłużonych i wieloletnich już pracowników Banku pani Zofii Kowalczyk która ostatnio pracowała na stanowisku inspektora i pana Andrzeja Kołodziejskiego, który zajmował się w banku sprawami osobowymi. Oboje mówią, że pracę w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach traktować będą jako dobrze wykorzystany czas w swoim życiu. Pani Zofi a ceni sobie bardzo stabilizację jaką dawała praca w Banku, kontakt z ludźmi i przyjazną atmosferę, która panowała wśród pracowników. Pan Andrzej docenia fakt, że był świadkiem najbardziej dynamicznych zmian w ponad stuletniej historii Banku. Oboje zapewniają, że nie zerwą kontaktu z Bankiem. Pani Zofi a ma przecież w banku swoje konto i pokaźną grupę znajomych, a pan Andrzej będzie jeszcze pracował w Banku, ale już nie na pełnym etacie. Zarząd BS w Skierniewicach składa pani Zofii i panu Andrzejowi wyrazy wdzięczności za pracę w Banku, a także życzy długich lat życia w zdrowiu oraz wielu radosnych dni. Do życzeń dołączają się koleżanki i koledzy ze wszystkich placówek Banku. 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and), tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Punkt Kasowy Maków, ul. Główna 45; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 01/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, STYCZEŃ 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 01 lipca 2016r. Strzelce Opolskie 2016r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 31/22/2016 Zarządu BS Żmigród z dnia 26 września 2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Spółdzielcza Grupa Bankowa PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE W DNIU 26 MARCA 2015 ROKU 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 10/9/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2013 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Firmy ich oczekiwania wobec banków

Firmy ich oczekiwania wobec banków Firmy ich oczekiwania wobec banków Raport z badań Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Warszawa, 19 maja 2010 Firmy 1.Lojalność 2. Internet 3. Doradca 4. Depozyty 5. Kredyty 6. ING Direct Business

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 9/13/2014 Zarządu Banku z dnia 28 października 2014r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, PAŹDZIERNIK 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XI/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 29.11.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik do Uchwały nr 1/2/2017 Zarządu BS Żmigród z dnia 13 stycznia 2017r BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Krakowski Bank Spółdzielczy to:

Krakowski Bank Spółdzielczy to: Krakowski Bank Spółdzielczy to: Ponad 116 lat istnienia od 1898, naszej daty załoŝenia Nasi Pracownicy doświadczeni i oddani Nowoczesne Technologie nowoczesne karty płatnicze, bankowość internetowa Działalność

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/2016 z dnia 30.06.2016r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/III/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 26.03.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/II/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 102.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Formularz identyfikacyjny osoby fizycznej

Formularz identyfikacyjny osoby fizycznej Proszę o otwarcie rachunku wspólnego DANE OSOBOWE IMIĘ NAZWISKO Załącznik nr 1a do instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zmieniony załącznikiem nr 9 do uchwały nr

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Obowiązuje od 01.07.2015r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego Sucha Beskidzka, kwiecień 2015r. Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 20.12.2016 (obowiązuje od 16.01.2017 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica, 2016 2 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09 Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie Płońska Daria, GC09 Rys historyczny bankowości spółdzielczej XVI wiek banki pobożne niewielkie finansowe pożyczki na zaspokojenie potrzeb życiowych Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w bankowości dla klientów indywidualnych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w bankowości dla klientów indywidualnych Banki obniżają oprocentowanie lokat długoterminowych. Na pocieszenie proponują wyższe odsetki od depozytów na najkrótsze okresy. mbank przeprosił się z frankiem szwajcarskim, a ING BSK utrudnił dostęp

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13./Z/2013 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 11.04.2013 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Nazwa i adres Zamawiającego Józefów nad Wisłą data 2006. 03. 20 Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Józefów ogłasza przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia rachunku bieżącego Gminy Józefów nad Wisłą

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania zabezpieczeń do kredytów i pożyczek przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW w Banku Spółdzielczym w Białymstoku

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW w Banku Spółdzielczym w Białymstoku TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW w Banku Spółdzielczym w Białymstoku obowiązuje od 15.11.2013r CZĘŚĆ D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY I. KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/1/822/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.01.2016 (obowiązuje od 01.01.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/I/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 25.02011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 kwietnia 2015r. Strzelce Opolskie 2015r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2013 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 24.07.2013 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tekst jednolity na dzień 22.10.2014 r. Goleniów, październik 2014 r. Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Bank przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów,

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 87/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Spis treści: I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 3/8/2014 z dnia 09 lipca2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, LIPIEC 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 27/BS/2014 z dnia 14-10-2014 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Dąbrowa Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo