Stan aktualny r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan aktualny 01.06.2015 r."

Transkrypt

1 Stan aktualny r.

2 SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki lokat terminowych w złotych 3 Tab. 4 Karty kredytowe w złotych 4 Tab. 5 Kredyty w złotych 4 Tab. 6 Zadłużenie przeterminowane 5 Tab. 7 Kredyty w administracji udzielone na podstawie wniosków złożonych do r. 5 Tab. 8 Produkty wycofane z oferty (w administracji) 5 KLIENCI INSTYTUCJONALNI Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 7 Tab. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych 7 Tab. 3 Karty kredytowe w złotych 7 Tab. 4 Kredyty w złotych 7 Tab. 5 Zadłużenie przeterminowane 8 Tab. 6 Kredyty w administracji udzielone 8 Uwaga! 1) oprocentowanie w poszczególnych tabelach podawane jest w stosunku rocznym, 2) użyte w Tabeli definicje oznaczają: a) Bank - Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim i jego filie, b) nowe środki środki stanowiące nadwyżkę w stosunku do salda bazowego środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach: oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokat terminowych prowadzonych dla Posiadacza rachunku (w tym jako Współposiadacz, stosownie do posiadanego udziału). Saldo bazowe stanowi stan środków zgromadzonych na rachunkach w dniu ogłaszanym w Komunikacie wywieszanym na tablicy ogłoszeń w placówce Banku, c) ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. 2

3 KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych L.p. Rodzaj rachunku 1. Klasyczny Plus 0,00 % 2. BS Net 0,00 % 3. Junior 0,00 % 4. Student 0,00 % 5. Senior 0,00 % 6. Senior Plus 0,00 % 7. dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 0,00 % Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych L.p. Rodzaj rachunku 1. Efekt Max 1.1 w PLN od 0,01 WIBID 1M - 1,3 p.p w walutach wymienialnych: 1.2 w EUR od 0,01. 0,30 % w USD od 0,01 0,30 % w GBP od 0,01 0,30 % Tab. 3 Rachunki lokat terminowych w złotych L.p. Termin lokaty Typ lokaty OPROCENTOWANIE STAŁE 1. 3 miesięczna 1.1 stare środki 0,50 % odnawialna 1.2 nowe środki 0,70 % 2. 6 miesięczna 2.1 stare środki 0,70 % odnawialna 2.2 nowe środki 0,90 % miesięczna 3.1 dla osób nie posiadających ROR w Banku 0,80 % 3.2 dla w Aleksandrowie Posiadaczy ROR Łódzkim w Banku nieodnawialna 0,90 % 3.3 dla Posiadaczy ROR i karty debetowej w Banku 1,00 % miesięczna 4.1 dla osób nie posiadających ROR w Banku 1,00 % 4.2 dla w Aleksandrowie Posiadaczy ROR Łódzkim w Banku nieodnawialna 1,10 % 4.3 dla Posiadaczy ROR i karty debetowej w Banku 1,20 % miesięczna 5.1 dla osób nie posiadających ROR w Banku 1,10 % 5.2 dla w Aleksandrowie Posiadaczy ROR Łódzkim w Banku nieodnawialna 1,20 % 5.3 dla Posiadaczy ROR i karty debetowej w Banku 1,40 % OPROCENTOWANIE ZMIENNE 1. 6 miesięczna 0,90 % miesięczna odnawialna 1,00 % miesięczna 1,30 5 % 3

4 Tab. 4 Karty kredytowe w złotych Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA CLASSIC transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 10,00 % 1.2 plan ratalny 2 9,50 % 1 obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku 2 kwota objęta planem ratalnym może być rozłożona od 6 do 24 rat i nie może być niższa niż 300 zł Tab. 5 Kredyty w złotych Rodzaj kredytu stałe Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym udzielane od r.: w ROR Klasycznym i Klasycznym Plus - 9,50 %* w ROR BS Net - 9,50 %* 1. w ROR Junior - - w ROR Student - 9,50 %* w ROR Senior - 9,50 %* w ROR Senior Plus - 9,50 %* *oprocentowanie kredytu może zostać obniżone o 0,5 % w przypadku udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 5000 zł i posiadania lub nabycia karty debetowej - z wyjątkiem ROR Senior Plus, BS Net i Klasyczny Plus z kartą (karta w pakiecie) 2. Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) - udzielony od r - 10,00 %* *oprocentowanie kredytu może zostać obniżone o 2 % w przypadku posiadania Aleksandrowskiej Karty Seniora lub Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny 3. Kredyt gotówkowy Kredyt Szok na Rok - 0,00 % 4. Kredyt gotówkowy Kredyt prosty i szybki - 0,00 % 5. Kredyt na zakup pojazdu - udzielony od r do 3 lat - 8,50 % powyżej 3 lat (od 3 do 8 p.p) - 6. Kredyt remontowy - udzielony od r do 3 lat - 8,50 % powyżej 3 lat (od 3 do 8 p.p) - 7. Kredyt konsolidacyjny - udzielony od r do 3 lat - 8,50 % powyżej 3 lat (od 3 do 8 p.p) - 8. Kredyt mieszkaniowy WIBOR 3M + marża od 1,70 p.p. * - 9. Kredyt Mieszkanie dla Młodych WIBOR 3M + marża od 1,90 p.p. * - *dot. Kredytu mieszkaniowego i Mieszkanie dla Młodych 1) wysokość marży ustalana jest dla każdego Klienta w placówce Banku i jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji, w tym min. od wkładu własnego oraz produktów i usług bankowych, które posiada lub z których skorzysta Klient 2) do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku,wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, w innym przypadku marżę podwyższa się o 0,50 p.p 3) do czasu gdy saldo kredytu będzie powyżej 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, w innym przyypadku marżę kredytu podwyższa się o 0,5 p.p. 10. Hipoteczny kredyt na dowolny cel (od 3 do 8 p.p) Hipoteczny kredyt konsolidacyjny (od 3 do 8 p.p) Kredyt termomodernizacyjny do 3 lat 8,00% - powyżej 3 lat (od 3 do 8 p.p) Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na: 1) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych; 2) wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków; 3) realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 4) realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 5) realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych Wibor 3M + 5 p.p Kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych (od 3 do 8 p.p) Kredyt gotówkowy Tani kredyt dla Ciebie (udzielany w okresie od r. do r.) - 4,90 % 4

5 Tab. 6 Zadłużenie przeterminowane Rodzaj zadłużenia 1. Zadłużenie przeterminowane 10,00 % Tab. 7 Kredyty w administracji Rodzaj i nazwa produktu 1. Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) udzielony na podstawie wniosku złożonego do r. 10,00 % 2. Kredyt na zakup pojazdu udzielony na podstawie wniosku złożonego do r. 10,00 % Kredyt remontowy udzielony na podstawie wniosku złożonego do r. od 5.000, 00 zł do 9.999,99 zł 10,00 % 3. od ,00 zł do ,99 zł 9,99 % od ,00 zł 7,99 % Kredyt konsolidacyjny udzielony na podstawie wniosku złożonego do r. 4. od ,00 zł 9,99 % stałe Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowy - udzielony do r. Klasycznym 10,00 %* BS Net 10,00 %* 5. Junior - Student 10,00 %* Senior 10,00 %* Senior Plus 10,00 %* */dotyczy kredytów, których oprocentowanie do dnia r. było wyższe niż 10,00 % 6. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 8,99 % od ,00 zł do ,99 zł 10,00 % od ,00 zł do ,99 zł 10,00 % Tab. 8 Produkty wycofane z oferty (w administracji) Rodzaj i nazwa produktu 1. Książeczka oszczędnościowa a vista w złotych 0,10 % 2. Lokaty terminowe Lokaty terminowe (odnawialne) 1 miesięczna 0,20 % miesięczna 0,20 % 6 miesięczna 0,30 % 12 miesięczna 0,40 % 36 miesięczna 0,40 % Minimalna kwota lokaty wynosi: 100 PLN Grosz do Grosza (odnawialne) miesięczna 0,20 % 12 miesięczna 0,40 % Minimalna kwota lokaty wynosi 100 PLN Lokata promocyjna (odnawialna) miesięczna 0,20 % 11 miesięczna 0,50 % Pewny Zysk (odnawialna) stałe miesięczna 0,20 % 6 miesięczna 0,30 % 12 miesięczna 0,40 % miesięczna (odnawialna) od PLN do ,99 PLN 0,50 % 5

6 od ,00 PLN do ,99 PLN 0,60 % od ,00 PLN 0,70 % 15 miesięczna (odnawialna) 2.6 od PLN do ,99 PLN 0,60 % od ,00 PLN do ,99 PLN 0,70 % od ,00 PLN 0,80 % 2.7 Dynamiczna (odnawialna). Za pełny miesiąc ,20 % 0,20 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,50 % 0,50 % 0,70 % 0,70 % 0,80 % 1,00 % lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Kwota minimalna lokaty wynosi: 1000 PLN. Średnie oprocentowanie za cały okres wynosi 0,50 % Szybki Zysk (odnawialna) lokata 3 miesięczna na nowe środki stałe 2.8 od PLN do ,99 PLN 0,20 % od ,00 PLN do ,99 PLN 0,30 % od ,00 PLN 0,40 % miesięczna (nieodnawialna) stałe dla Posiadaczy ROR w Banku 2,80 % 3. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Klasyczny 0,00 % 4. Kredyty w złotych stałe 4.1 Kredyt gotówkowy Kredyt Świąteczny (udzielany w okresie od r. do r.) - 9,99 % 4.2 Kredyt gotówkowy Kredyt wakacyjny(udzielany w okresie od r. do r.) - 9,99 % 4.3 Kredyt gotówkowy Kredyt Świąteczny (udzielany w okresie od r. do r.) - 9,99 % 4.4 Kredyt preferencyjny w ramach programu Rodzina na swoim (udzielany do r.) (od 1 do 5 p.p) 4.5 Kredyt gotówkowy Promocyjny Kredyt Wiosenny(udzielany w okresie od r. do r.) 1 wariant - 9,99 % 2 wariant - 10,00 % Kredyt gotówkowy Promocyjny Kredyt Letni (udzielany w okresie od r. do r.) dla osób nie posiadających ROR w Banku - 10,00 % 4.6 dla Posiadaczy ROR w Banku - 10,00 % dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD w Banku - 10,00 % dla Posiadaczy ROR, karty płatniczej VCD i bankowości internetowej/ mobilnej w Banku - 9,90 % Kredyt gotówkowy Kredyt Świąteczny (udzielany w okresie od r. do r.) dla osób nie posiadających ROR w Banku - 10,00 % 4.7 dla Posiadaczy ROR w Banku z systematycznymi miesięcznymi wpływami w wysokości min. 500 zł - 10,00 % dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD w Banku z systematycznymi miesięcznymi wpływami w wysokości min. 500 zł - 9,90 % 4.8 Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) z kuponem rabatowym udzielany do roku - 10,00 % udzielany od r. do roku 8,00 % 4.9 Kredyt gotówkowy Kredyt Wiosenny (udzielany w okresie od r. do r.) - 5,00 % 4.10 Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) z Aleksandrowską Kartą Seniora lub Aleksandrowską Kartą Dużej Rodziny udzielany do roku 10,00 % udzielany od r. do roku 7,00 % 4.11 Kredyt gotówkowy Tani kredyt dla każdego (udzielany w okresie od r. do r.) - 5,00 % - 6

7 KLIENCI INSTYTUCJONALNI Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych Rodzaj rachunku 1. Rachunek bieżący/pomocniczy Standard, e-bs, Partner w PLN, EUR, USD, GBP 0,00 % Tab Rachunek bieżący/pomocniczy Partner Plus w PLN, EUR, USD, GBP 0,00 % Rachunki lokat terminowych w złotych 1. Lokaty terminowe (odnawialne), kwota minimalna lokaty wynosi: 1000 PLN Rodzaj lokaty Wyszczególnienie do ,99 zł od ,00 zł 1 miesięczna 0,10 % 0,30 % 3 miesięczna 0,20 % 0,40 % 6 miesięczna 0,30 % 0,50 % 12 miesięczna 0,40 % 0,60 % 2. Lokaty O/N (overnight) wg umowy Tab. 3 Karty kredytowe w złotych Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA BUSSINES 1 10,00 % 1 obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku Tab. 4 Kredyty w złotych Rodzaj kredytu DLA FIRM I INSTYTUCJI Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym - kredyty udzielane od r.: Standard 1. e-bs Partner Partner Plus 2. Kredyt obrotowy - kredyty udzielane od r. 3. Kredyt inwestycyjny 4. Kredytowa linia hipoteczna - kredyty udzielane od r. 5. Szybki limit kredytowy - kredyty udzielane od r. 6. Kredyt termomodernizacyjny do 3 lat 8,00 % powyżej 3 lat (od 3 do 8 p.p) 7. Unia Biznes, Unia Super Biznes i kredyt technologiczny do 12 miesięcy Wibor 1M + marża (od 3 do 8 p.p) powyżej 12 miesięcy (od 3 do 8 p.p) DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 1. Kredyt inwestycyjny - kredyty udzielane od r. 9,00 % 2. Kredyt termomodernizacyjny do 3 lat 8,00 % powyżej 3 lat (od 3 do 8 p.p) 3. Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych Wibor 3M + 7,5 p.p. DLA GOSPODARSTW ROLNYCH 1. Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym - kredyty udzielone od r. 9,00 % 7

8 2. Kredyt obrotowy - kredyty udzielone od r. 8,90 % 3. Kredyt nawozowy Redyskonto weksli + 6 p.p 4. Kredyt inwestycyjny 5. Kredytowa linia hipoteczna - kredyty udzielone od r. 9,00 % 6. Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR oprocentowanie nie wyższe niż 1,6 stopy redyskontowej weksli przyjmowanej od Banków do redyskonta przez NBP Tab. 5 Zadłużenie przeterminowane L. p. Rodzaj zadłużenia 1. Zadłużenie przeterminowane 10,00 % Tab. 6 Kredyty w administracji L. p. Rodzaj i nazwa produktu 1. Kredyty w złotych DLA FIRM I INSTYTUCJI 1.1 Kredytowa linia hipoteczna kredyty udzielone od r. do r. 10,00 % kredyty udzielone od r. do r. 9,00 % 1.2 Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym: Standard 10,00 % Partner 10,00 % 1.3 Kredyt obrotowy 10,00 % 1.4 Szybki limit kredytowy 10,00 % DLA GOSPODARSTW ROLNYCH 1.5 Kredytowa linia hipoteczna - kredyty udzielone do r. 10,00 % 1.6 Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym - kredyty udzielone do r. 10,00 % 1.7 Kredyt obrotowy - kredyty udzielone do r. 10,00 % DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 1.8 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 8,99 % oprocentowanie stałe 1.9 Kredyt inwestycyjny udzielany w okresie od r. do r. 10 % 8

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 01.06.2015 r.

Stan aktualny na 01.06.2015 r. Stan aktualny na 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo