Stan aktualny r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan aktualny 17.03.2014 r."

Transkrypt

1 Stan aktualny r.

2 SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki lokat terminowych w złotych 3 Tab. 4 Karty kredytowe w złotych 4 Tab. 5 Kredyty w złotych 4 Tab. 6 Zadłużenie przeterminowane 5 Tab. 7 Kredyty w administracji udzielone na podstawie wniosków złożonych do r. 5 Tab. 8 Produkty wycofane z oferty (w administracji) 5 KLIENCI INSTYTUCJONALNI Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 7 Tab. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych 7 Tab. 3 Karty kredytowe w złotych 7 Tab. 4 Kredyty w złotych 7 Tab. 5 Zadłużenie przeterminowane 8 Tab. 6 Kredyty w administracji udzielone do r. 8 Uwaga! 1) oprocentowanie w poszczególnych tabelach podawane jest w stosunku rocznym, 2) użyte w Tabeli definicje oznaczają: a) Bank Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim i jego filie, b) ESOK IB Elektroniczny System Obsługi Klienta Internet Bank, c) nowe środki środki stanowiące nadwyżkę w stosunku do salda bazowego środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach: oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokat terminowych prowadzonych dla Posiadacza rachunku (w tym jako Współposiadacz, stosownie do posiadanego udziału). Saldo bazowe stanowi stan środków zgromadzonych na rachunkach w dniu ogłaszanym w Komunikacie wywieszanym na tablicy ogłoszeń w placówce Banku, a) ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. 2

3 KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych L.p. Rodzaj rachunku 1. Klasyczny 0,10 % 2. BS Net 0,00 % 3. Junior 0,00 % 4. Student 0,00 % 5. Senior 0,00 % 6. Senior Plus 0,00 % 7. dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 0,10 % Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych L.p. Rodzaj rachunku 1. Efekt Max 1.1 w PLN od 0,01 WIBID 1M 1 p.p. w walutach wymienialnych: 1.2 w EUR od 0,01. 0,40 % w USD od 0,01 0,40 % w GBP od 0,01 0,70 % Tab. 3 Rachunki lokat terminowych w złotych L.p. Termin lokaty Typ lokaty OPROCENTOWANIE STAŁE 1. 3 miesięczna 1.1 stare środki 1,50 % odnawialna 1.2 nowe środki 1,80 % 2. 6 miesięczna 2.1 stare środki 1,80 % odnawialna 2.2 nowe środki 2,00 % miesięczna 3.1 dla osób nie posiadających ROR w Banku 2,00 % 3.2 dla w Aleksandrowie Posiadaczy ROR Łódzkim w Banku nieodnawialna 2,10 % 3.3 dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD 2,30 % miesięczna 4.1 dla osób nie posiadających ROR w Banku 2,30 % 4.2 dla w Aleksandrowie Posiadaczy ROR Łódzkim w Banku nieodnawialna 2,40 % 4.3 dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD 2,50 % miesięczna 5.1 dla osób nie posiadających ROR w Banku 2,50 % 5.2 dla w Aleksandrowie Posiadaczy ROR Łódzkim w Banku nieodnawialna 2,60 % 5.3 dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD 2,80 % miesięczna 6.1 dla osób nie posiadających ROR w Banku 3,00 % 6.2 dla w Aleksandrowie Posiadaczy ROR Łódzkim w Banku nieodnawialna 3,10 % 6.3 dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD 3,20 % OPROCENTOWANIE ZMIENNE 1. 6 miesięczna 1,90 % miesięczna 2,20 % odnawialna miesięczna 2,60 % miesięczna 2,80 % 3

4 Tab. 4 Karty kredytowe w złotych Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA CLASSIC transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 16 % 1.2 plan ratalny 2 15,90 % 1 obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku 2 kwota objęta planem ratalnym może być rozłożona od 6 do 24 rat i nie może być niższa niż 300 zł Tab. 5 Kredyty w złotych Rodzaj kredytu stałe 1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym: w ROR Klasycznym 13,40 %* w ROR BS Net 15,90 %* w ROR Junior w ROR Student 15,40 %* w ROR Senior 15,40 %* w ROR Senior Plus 15,40 %* * kredytu w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym może zostać obniżone o: 1) 2 % w przypadku udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 5000 zł 2) 0,5 % w przypadku posiadania lub nabycia karty płatniczej VCD z wyjątkiem ROR Senior Plus (karta w pakiecie) 3) 0,3 % w przypadku posiadania lub nabycia ESOK IB z wyjątkiem ROR BS Net (Internet w pakiecie) 4) Poz. 1, 2 i 3 można sumować. 2. Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) 15,90 %* * kredytu może zostać obniżone o 5 % w przypadku posiadania kuponu rabatowego z terminem ważności do roku. 3. Kredyt gotówkowy Kredyt Szok na Rok (udzielany od r.) 0,00 % 4. Kredyt gotówkowy Kredyt prosty i szybki (udzielany od r.) 0,00 % 5. Kredyt na zakup pojazdu do 3 lat 10,90 % powyżej 3 lat (od 2 do 9 p.p) 6. Kredyt remontowy 6.1 do 3 lat od 5.000, 00 zł do 9.999,99 zł 11,99 % od ,00 zł do ,99 zł 9,99 % od ,00 zł 7,99 % 6.2 powyżej 3 lat (od 2 do 9 p.p) 7. Kredyt konsolidacyjny 7.1 do 3 lat od ,00 zł do ,99 zł 15,00 % od ,00 zł do ,99 zł 12,00 % od ,00 zł 9,99 % 7.2 powyżej 3 lat (od 2 do 9 p.p) 8. Kredyt mieszkaniowy 9. Hipoteczny kredyt na dowolny cel 10. Hipoteczny kredyt konsolidacyjny 11. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 8,99 % Kredyt termomodernizacyjny do 3 lat 8,00% powyżej 3 lat Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na: wykonanie przyłączy kanalizacyjnych; wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków; realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych Wibor 3M + 4 p.p. 4

5 14. Kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych 15. Kredyt gotówkowy Kredyt Wiosenny (udzielany w okresie od r. do r.) 5 % Tab. 6 Zadłużenie przeterminowane Rodzaj zadłużenia 1. Zadłużenie przeterminowane 16 % Tab. 7 Kredyty w administracji udzielone na podstawie wniosków złożonych do r. Rodzaj i nazwa produktu Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Klasycznym 13,40 % BS Net 15,90 % 1. Junior Student 15,40 % Senior 15,40 % Senior Plus 15,40 % 2. Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) 15,90 % 3. Kredyt na zakup pojazdu 10,90 % Kredyt remontowy od 5.000, 00 zł do 9.999,99 zł 11,99 % 4. od ,00 zł do ,99 zł 9,99 % od ,00 zł 7,99 % Kredyt konsolidacyjny 5. od ,00 zł 9,99 % od ,00 zł do ,99 zł 15,00 % od ,00 zł do ,99 zł 12,00 % Tab. 8 Produkty wycofane z oferty (w administracji) Rodzaj i nazwa produktu 1. Książeczka oszczędnościowa a vista w złotych 0,10 % 2. Lokaty terminowe 2.1 Lokaty terminowe (odnawialne) Wyszczególnienie kwotowe do 9.999,99 PLN od ,00 PLN do ,99 PLN od ,00 PLN 1 miesięczna 0,40 % 0,50 % 0,85 % 3 miesięczna 0,50 % 0,60 % 0,95 % 6 miesięczna 0,60 % 0,80 % 1,15 % 12 miesięczna 0,70 % 0,95 % 1,55 % 24 miesięczna 0,80 % 1,05 % 1,65 % 36 miesięczna 0,90 % 1,25 % 1,85 % Minimalna kwota lokaty wynosi: 100 PLN Grosz do Grosza (odnawialne) miesięczna 1,05 % 12 miesięczna 1,45 % Minimalna kwota lokaty wynosi 100 PLN Lokata promocyjna (odnawialna) miesięczna 1,30 % 11 miesięczna 1,85 % Pewny Zysk (odnawialna) stałe miesięczna 1,40 % 6 miesięczna 1,50 % 12 miesięczna 1,60 % 12 miesięczna (odnawialna) 2.5 od PLN do ,99 PLN 2,00 % od ,00 PLN do ,99 PLN 2,10 % od ,00 PLN 2,20 % 5

6 15 miesięczna (odnawialna) 2.6 od PLN do ,99 PLN 2,10 % od ,00 PLN do ,99 PLN 2,20 % od ,00 PLN 2,30 % 2.7 Dynamiczna (odnawialna). Za pełny miesiąc ,70 % 0,80 % 0,90 % 1,00 % 1,10 % 1,20 % 1,30 % 1,50 % 1,80 % 2,20 % 2,50 % 3,00 % lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania Szybki lokaty. Zysk Kwota (odnawialna) minimalna lokata lokaty wynosi: 3 miesięczna 1000 PLN. na Średnie nowe środki oprocentowanie za cały okres wynosi 1,50 %. stałe 2.8 od PLN do ,99 PLN 1,40 % od ,00 PLN do ,99 PLN 1,50 % od ,00 PLN 1,60 % 2.9 Gorąca oferta (nieodnawialna) stałe 12 miesięczna 2,50 % 3. Kredyty w złotych stałe 3.1 Kredyt gotówkowy Kredyt Świąteczny (udzielany w okresie od r. do r.) 10,49 % 3.2 Kredyt gotówkowy Kredyt Świąteczny (udzielany w okresie od r. do r.) 9,99 % 3.3 Kredyt gotówkowy Kredyt wakacyjny(udzielany w okresie od r. do r.) 9,99 % 3.4 Kredyt gotówkowy Kredyt szkolna wyprawka (udzielany w okresie od r. do r.) 9,99 % 3.5 Kredyt gotówkowy Kredyt Świąteczny (udzielany w okresie od r. do r.) 9,99 % 3.6 Kredyt preferencyjny w ramach programu Rodzina na swoim (udzielany do r.) Kredyt gotówkowy Promocyjny Kredyt Wiosenny(udzielany w okresie od r. do r.) 1 wariant 9,99 % 2 wariant 12,99 % Kredyt gotówkowy Promocyjny Kredyt Letni (udzielany w okresie od r. do r.) dla osób nie posiadających ROR w Banku 14,90 % dla Posiadaczy ROR w Banku 12,90 % dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD w Banku 10,90 % dla Posiadaczy ROR, karty płatniczej VCD i usługi ESOK IB w Banku 9,90 % Kredyt gotówkowy Kredyt Świąteczny (udzielany w okresie od r. do r.) dla osób nie posiadających ROR w Banku 13,90 % dla Posiadaczy ROR w Banku z systematycznymi miesięcznymi wpływami w wysokości min. 500 zł 11,90 % dla Posiadaczy ROR i karty płatniczej VCD w Banku z systematycznymi miesięcznymi wpływami w wysokości min. 500 zł 9,90 % 6

7 KLIENCI INSTYTUCJONALNI Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych Rodzaj rachunku 1. Rachunek bieżący/pomocniczy Standard, ebs, Partner w PLN, EUR, USD, GBP 0,10 % Tab Rachunek bieżący/pomocniczy Partner Plus w PLN, EUR, USD, GBP 0,00 % Rachunki lokat terminowych w złotych 1. Lokaty terminowe (odnawialne), kwota minimalna lokaty wynosi: 1000 PLN Wyszczególnienie do 9.999,99 zł od ,00 zł do ,99 zł Rodzaj lokaty od ,00 zł do ,99 zł od ,00 zł do ,99 zł od ,00 zł 1 miesięczna 0,15 % 0,35 % 0,55 % 0,75 % 0,95 % 3 miesięczna 0,35 % 0,55 % 0,75 % 0,95 % 1,15 % 6 miesięczna 0,55 % 0,75 % 0,95 % 1,15 % 1,35 % 12 miesięczna 0,75 % 0,95 % 1,15 % 1,35 % 1,55 % 2. Lokaty O/N (overnight) wg umowy Tab. 3 Karty kredytowe w złotych Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA BUSSINES 1 16 % 1 obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku Tab. 4 Kredyty w złotych Rodzaj kredytu DLA FIRM I INSTYTUCJI Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym: Standard 12,40 % 1. ebs 14,40 % Partner 13,40 % Partner Plus 13,80 % 2. Kredyt obrotowy 11,40 % 3. Kredyt inwestycyjny 4. Kredytowa linia hipoteczna 9,00 % 5. Szybki limit kredytowy 15,90 % 6. Kredyt termomodernizacyjny do 3 lat 8,00 % powyżej 3 lat 7. Unia Biznes, Unia Super Biznes i kredyt technologiczny do 12 miesięcy Wibor 1M + marża powyżej 12 miesięcy DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 1. Kredyt inwestycyjny 10,40 % 2. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 8,99 % oprocentowanie stałe 3. Kredyt termomodernizacyjny do 3 lat 8,00 % powyżej 3 lat 7

8 4. Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na: realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych Wibor 3M + 4 p.p. DLA GOSPODARSTW ROLNYCH 1. Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym 12,40 % 2. Kredyt obrotowy 11,40 % 3. Kredyt nawozowy Redyskonto weksli + 4 p.p 4. Kredyt inwestycyjny 5. Kredytowa linia hipoteczna 9,00 % 6. Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR oprocentowanie nie wyższe niż 1,6 stopy redyskontowej weksli przyjmowanej od Banków do redyskonta przez NBP Tab. 5 Zadłużenie przeterminowane L. p. Rodzaj zadłużenia 1. Zadłużenie przeterminowane 16 % Tab. 6 Kredyty w administracji L. p. Rodzaj i nazwa produktu 1. Kredyty w złotych DLA FIRM I INSTYTUCJI 1.1 Kredytowa linia hipoteczna kredyty udzielone przed r. 8,50 % kredyty udzielone od r. do r. 10,40 % DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 1.2 Kredyt inwestycyjny kredyty udzielone przed r. 9,00 % DLA GOSPODARSTW ROLNYCH 1.3 Kredytowa linia hipoteczna kredyty udzielone do r. 10,40 % 8

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Spis Treści Część I Rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata 21 dni w PLN

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo