Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg"

Transkrypt

1 Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną -współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

2 Przedmiot prac Prace eksperckie mające na celu opracowanie zintegrowanego modelu danych katastralnych oraz mapy zasadniczej, zaprojektowanie struktury bazy danych według przyjętego modelu danych, określenie niezbędnych standardów technicznych dla projektu, opracowanie zasad aktualizacji Bazy Danych Topograficznych danymi zawartymi w zintegrowanej bazie danych Przeprowadzenie szkoleń w/w zakresie

3 Analiza przepisów Przeprowadzenie analizy zakresu tematycznego rejestrów i baz danych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, w odniesieniu do kompetencji samorządowej i rządowej administracji publicznej, oraz przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw i Skarbu Państwa

4 Katalog obiektów Zgodność ze standardem ISO 19110:2005 w zakresie typów obiektów, atrybutów typów obiektów, związków pomiędzy typami obiektów, operacji typów obiektów, relacji dziedziczenia pomiędzy typami obiektów.

5 Specyfikacje Ogólny obiekt przestrzenny i geodezyjny Szczegółowe modele georeferencyjne Katalog obiektów danych georeferencyjnych, obejmujący zakres treści baz krajowego systemu informacji o terenie tj. Bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych Bazy danych ewidencji gruntów i budynków Bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej objętych zakresem treści TBD Rejestr cen i wartości nieruchomości Bazy danych tematycznych

6 Schemat aplikacyjny Forma opisu w ISO/TS 19103:2005 Modele pojęciowe z ISO z serii Typy obiektów i reguły z ISO 19109:2005 Geometria i topologia z ISO i ISO Odniesienia czasowe z ISO Jakość danych z ISO Format danych GML z ISO 19136:2007 Metadane z ISO 19115:2003/cor.1:2006 Zasady i reguły zawarte w dyrektywie INSPIRE

7 Jednolity system identyfikatorów Unikalność i jednoznaczność identyfikatorów dla całego kraju Stałość i niezmienność identyfikatora przez cały cykl życia obiektu Jednoznaczne referencje do obiektów Przestrzenie nazw identyfikujące źródło danych Uwzględnienie cyklu życia obiektów i zmian ich stanu w czasie

8 Metadane Identyfikacja zbiorów danych (dataset) i serii zbiorów danych (series), Zgodność specyfikacji z Polskim krajowym profilem metadanych w zakresie geoinformacji ISO 19115:2003/cor.1:2006 ISO/TS 19139:2007.

9 Wytyczne, zalecenia, rekomendacje Opracowanie wytycznych i zaleceń implementacji schematu aplikacyjnego w środowisku relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazy danych oraz wymagań dla systemów zarządzania tymi bazami danych Opracowanie szczegółowych zasad logicznych i procedur organizacyjnych wymiany danych pomiędzy bazami danych Opracowanie w formie rekomendacji projektów aktów prawnych, dotyczących zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego w odniesieniu do wymagań normatywnych ISO serii interoperacyjności i współużytkowania danych i usług uwzględniających Założenia dyrektywy INSPIRE Projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Potrzeby odbiorców i użytkowników danych

10 Szkolenia Szkolenia bezpośrednie Podstawy norm ISO serii i języka UML Model danych Uwarunkowania organizacyjne, prawne i techniczne System zbierania uwag Szkolenia pośrednie Wdrożenie systemu e-learningu i kursów e-lerningowych Grupa szkoleniowa 800 osób Pracownicy Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Miasta Płocka, BGWM w Warszawie Pracownicy GUGIK, CODGIK i WODGIK Geodeci województw, wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Geodeci powiatowi, kierownicy PODGIK, Geodeci gminni woj. mazowieckiego.

11 Stan początkowy Analiza przepisów Różnice pojęciowe Redundancja danych Nieaktualność Ograniczona dostępność Wytyczne implementacyjne INSPIRE Przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie i aktualizowanie danych przestrzennych powinno się odbywać na tym poziomie gdzie będzie to robione najefektywniej; Możliwość łączenia w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji; Możliwość łatwego wyszukiwania danych przestrzennych oraz dokonywania oceny ich przydatności dla określonego celu.

12 Rola Służby Geodezyjnej Rozważana problematyka Nowe role Twórca danych przestrzennych Integrator danych przestrzennych Dystrybutor danych przestrzennych Operator infrastruktury danych przestrzennych Nowe uwarunkowania Sytuacja prawna Sytuacja biznesowa Cele budowy baz danych Możliwości technologiczne Ukierunkowanie na usługi sieciowe

13 Twórca danych przestrzennych Rozważana problematyka Na ile treść objęta urzędową (ustawową) ewidencją ma charakter źródłowy a na ile referencyjny i dla kogo? Np. Ewidencja gruntów, budynków i lokali - a dane NKW Np. Ewidencja GESUT - a systemy branżowe W jaki sposób na podstawie danych z jednej ewidencji tworzyć inne zasoby referencyjne? Np. Ewidencja dróg i mostów a mapa zasadnicza i topograficzna Na ile powinniśmy ograniczać (eliminować) prowadzoną treść ana ile ją powielać (redundancja) i dla jakich celów? Np. Budynek na mapie ewidencyjnej, zasadniczej, topograficznej Na ile dobór treści tworzonych zasobów jest zdeterminowany możliwością ich skutecznej aktualizacji? Np. Mapa ewidencyjna - Użytki W jakim zakresie obsługiwać obcą logikę danych przestrzennych? Np. Uzbrojenie podziemne

14 Integrator danych przestrzennych Rozważana problematyka W jakim stopniu uda się wymusić na podmiotach zewnętrznych (komercyjnych, instytucjach) dostarczanie danych zgodnie z zaproponowanym modelem? Jakość danych W jakim stopniu i czasie uda się dokonać harmonizacji danych pochodzących z różnych źródeł? Stosowanie jednoznacznych pojęć i stałych identyfikatorów Formaty danych, spójność danych W jakim zakresie będzie oceniana wiarygodność, aktualność i kompletność danych pochodzących z różnych źródeł? Metody kontroli i weryfikacji Procesy aktualizacji W jakim zakresie użyteczne będą metadane opisujące zasoby i jaka powinna być ich szczegółowość (warstwy, obiekty)? W jaki sposób budować referencję dla innych ewidencji i systemów?

15 Operator infrastruktury Rozważana problematyka Na jakich poziomach i obszarach realizowane będzie operowanie infrastrukturą? Kraj, Województwo, Powiat Gmina, Rejon energetyczny, Obwód wyborczy, Strefa zabytkowa Kto będzie właścicielem infrastruktury? Rząd, Samorząd, Biznes Kto zapewni autoryzację, bezpieczeństwo i powiązanie z krajowymi profilami obywateli? Rząd, Samorząd, Biznes Jakie usługi i w jaki sposób będą oferowane w takiej sieci? Zbieranie Aktualizacja Harmonizacja Udostępnienie Zabezpieczenie

16 Dystrybutor danych przestrzennych Rozważana problematyka Jakie usługi i w jakim zakresie będą oferowane? Monitoring Kontrola Biling Rozliczenia Sprzedaż

17 Ile i jakie modele? Rozważana problematyka O definiowaniu modeli można mówić po zdefiniowaniu celów i funkcji (1) Źródłowy model zarządzania zasobami Zgodność z krajowymi regulacjami prawnymi? (2) Zharmonizowany model publikowania zasobów Zgodność z europejskim modelem danych? (3) Zestandaryzowany model usług sieciowych Zgodność ze światowymi standardami OGC? (4) Zestandaryzowany model formatu wymiany danych Zgodność z normami ISO? Jednoznaczna i bezstratna konwersja danych pomiędzy modelami Ujednolicenie modeli pojęciowych Określenie zasad dziedziczenia lub transferu Jednorodna (wieloskalowa) baza danych

18 Zmiana ról Rozważana problematyka Na ile zmienią się Rola CODGIK, WODGIK, PODGIK i Wykonawców Rola węzłów KIIP Model finansowania Model aktualizacji Standardy K1, G5, G7, TBD

19 Rola ZUDP (GESUT) Rozważana problematyka Dane projektowe dla wszystkich branż Uzgodnienia projektów dla wszystkich branż Udostępnianie zatwierdzonych projektów wszystkim zainteresowanym Integracja danych wszystkich branż

20 Rozważana problematyka Wpływa na proces modelowania danych Wpływa na określenie wymagań wobec systemów zarządzania bazami danych Wpływa na określenie zasad logicznych i procedur wymiany danych pomiędzy bazami danych Wpływa na określenie procesów aktualizacji Wpływa na określenia zasad organizacyjnych Wpływa na określenie rekomendacji do projektów aktów prawnych Ograniczenia : Projekty ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i rozporządzeń wykonawczych

21 Common Operational Picture Wspólny Obraz Operacyjny Wspólny jeden taki sam dla wszystkich Obraz jednoznacznie przedstawiający rzeczywistość Operacyjny natychmiast gotowy do użycia

22 Dziękuję za uwagę

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Dokument Architektury Systemu Wstęp... 3 Przeznaczenie dokumentu... 3 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo