Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009"

Transkrypt

1 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/ Liczba uczniów i wychowanków w placówkach oświatowych a prognozy demograficzne (stan na r.) Przedszkola i żłobek Planowane jest, że w roku szkolnym 2008/2009 do dzierżoniowskich przedszkoli uczęszczać będzie ogółem 975 dzieci, w tym 13 dzieci niepełnosprawnych (8 dzieci w grupach integracyjnych i 5 w oddziale specjalnym). Liczba ta jest większa o 61 dzieci w porównaniu do roku szkolnego 2007/2008, kiedy do przedszkoli zapisanych było ogółem 914 dzieci. Jednakże liczba dzieci zapisanych do przedszkoli w pierwszych dniach września trochę się zmienia, gdyż część rodziców (zwłaszcza maluchów ) rozmyśla się i nie przyprowadza swoich pociech i wówczas zapisy proponowane są rodzicom dzieci, które zostały umieszczone na tzw. liście rezerwowej. Zapisy w przedszkolach obrazuje tabela nr 1. W bieżącym roku szkolnym 294 dzieci sześcioletnich (w 11 oddziałach) będzie przygotowywać się w obowiązkowych zerówkach do podjęcia nauki w szkole. Od kilku lat liczba dzieci w przedszkolach utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi około , czyli blisko 73% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym realizuje edukację przedszkolną. W bieżącym roku odnotowano większe zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach i zwiększona została liczba miejsc o 61 (z 914 do 975). Tak więc w roku szkolnym 2008/ % dzieci uczęszczać będzie do przedszkoli w stosunku do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Od września 2009 roku MEN planuje wprowadzić obowiązek szkolny dla sześciolatków, co oznacza że stopniowo dzieci sześcioletnie zamiast do przedszkoli przejdą do szkół. Jednakże pozytywnym faktem jest to, że 243 pięciolatków będzie realizowało edukację przedszkolną, co pozwoli przygotować dzieci do podjęcia obowiązku nauki od września 2009r. Natomiast w stosunku do roku ubiegłego większa jest liczba dzieci zapisanych do żłobka. Od ubiegłego roku odnotowano wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj usług i został zwiększony limit miejsc w żłobku o 12 (z 60 do 72). W dalszym ciągu utrzymuje się zjawisko niżu demograficznego i obecnie tj. w latach liczba urodzeń oscyluje w granicach ok. śr. 298 urodzeń rocznie (tabela nr 6), podczas gdy średnia liczba urodzeń na początku lat dziewięćdziesiątych wynosiła 400 urodzeń rocznie. Wprawdzie w 2007 roku urodziło się 318 dzieci (więcej niż w ) ale urodzenia te były na poziomie roku Szkoły 1 września 2008r. naukę w nowym roku szkolnym rozpocznie łącznie uczniów, z tego: uczniów w pięciu szkołach podstawowych (w tym jedna w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) oraz uczniów w trzech gimnazjach (w tym jedno w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek). Liczba uczniów wzrosła o 49 czyli o 1,16 % w stosunku do roku szkolnego 2007/2008, w którym naukę pobierało uczniów. Tabela nr 2 obrazuje liczbę uczniów ogółem w szkołach podstawowych w latach 2006/ /2009, a tabela nr 3 w gimnazjach. Natomiast tabela nr 4 i 5 przedstawia liczbę uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe i gimnazja. Z powyższych zestawień wynika, że liczba uczniów zmalała o 103, co stanowi 3,37% w stosunku do roku szkolnego 2006/2007, zaś wzrosła o 49 uczniów, co stanowi 1,16% w stosunku do ubiegłego roku. Zahamowanie tendencji spadkowej w liczbie uczniów jest już pozytywnym zjawiskiem. Oznacza to, że ostatnie roczniki wyżu demograficznego opuściły już gimnazja a do systemu edukacji wchodzą roczniki mniej liczne (tabela nr 6). Po raz pierwszy progi szkół podstawowych przekroczy 304 pierwszoklasistów i będzie ich więcej o 56 w porównaniu do roku ubiegłego i więcej o 14 niż w roku szkolnym 2006/2007. Widoczny jest niewielki wzrost liczby uczniów w pierwszych klasach szkół podstawowych, gdyż liczba dzieci urodzonych w 2001 roku była wyższa niż w 2000 roku. Ale już w 2002 roku liczba urodzeń jest niższa niż w 2001 roku. Ponadto naukę w gimnazjum rozpocznie 429 uczniów, tj. o 4 uczniów mniej niż w roku poprzednim i o 7 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2006/2007. Tabela nr 6 przedstawia liczbę urodzeń w latach Z zestawienia wynika, że niż demograficzny utrzymuje się i mniej liczne roczniki będą wchodziły do systemu edukacji. Optymistyczny jest rok 2007, który zahamował tendencję spadkową w liczbie urodzeń.

2 2. Stopień wykorzystania miejsc w placówkach oświatowych Sieć przedszkoli publicznych składa się z trzech przedszkoli, w tym jednego z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym. Ponadto w Dzierżoniowie funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych, w tym: jedno prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek i cztery prowadzone przez osoby fizyczne. Do dzierżoniowskich przedszkoli w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczać będzie 975 przedszkolaków, zorganizowanych w 36 oddziałach. Analizując liczbę dzieci w poszczególnych przedszkolach należy stwierdzić, że optymalna liczba miejsc jest w pełni wykorzystana lub nieznacznie przewyższa tę liczbę. Zwiększona została liczba miejsc w Niepublicznym Przedszkolu Promującym Zdrowie Szóstka o 60 i w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek o 5. Sieć szkół podstawowych składa się z czterech szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów i jednej szkoły podstawowej (w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) - prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, do których uczęszczać będzie w roku szkolnym 2008/ uczniów zorganizowanych w 76 oddziałach, przy średniej na oddział wynoszącej 22,63.Analizując stopień wykorzystania miejsc w szkołach podstawowych (tabela nr 7) należy stwierdzić, że nie są one wykorzystane w 100 % przez Szkołę Podstawową nr 3, natomiast w Szkołach Podstawowych nr 5, 6 i 9 w Dzierżoniowie liczba uczniów nieznacznie przewyższa optymalną liczbę miejsc. W tych szkołach podstawowych w kl. I-III występuje zmianowość o wskaźniku 1,3, która wpływa na bardziej racjonalne wykorzystanie obiektów szkolnych. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 liczba miejsc wykorzystana jest w ok. 55%. Podobnie przedstawia się sytuacja w gimnazjach. Sieć gimnazjów składa się z dwóch szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów i jednego gimnazjum (w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) - prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, do których w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczać będzie uczniów zorganizowanych w 45 oddziałach, przy średniej na oddział wynoszącej 27,48. Analizując stopień wykorzystania miejsc w gimnazjach (tabela nr 7) należy stwierdzić, że w Gimnazjum nr 1 i w Zespole Gimnazjów Nr 3 liczba miejsc wykorzystana jest w prawie 100% (Zespół Gimnazjów nr 3 łącznie z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym uczniów i 6 oddziałów w roku szkolnym 2008/2009). W budynku zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2006r. Gimnazjum nr 2 już od 1 września 2005r. zaczęła funkcjonować wchodząca w skład Zespołu Szkół Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Bł. Laury Vicuna i Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek. Obecnie w siedmiu oddziałach szkoły podstawowej uczyć się będzie 140 uczniów, a w pięciu oddziałach gimnazjum uczyć się będzie 100 gimnazjalistów. 3. Kadra pedagogiczna. W placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2008/2009, proces edukacyjno-wychowawczy będzie realizowało 326 nauczycieli (w osobach), z tej liczby: 61 nauczycieli w przedszkolach, 162 w szkołach podstawowych i 103 w gimnazjach (tabela nr 8). Wśród nauczycieli największą grupę stanowią nauczyciele mianowani 56,3% (w przedszkolach 59,01%). Rośnie odsetek nauczycieli dyplomowanych, który aktualnie wynosi 21,17%. Znaczną grupę nauczycieli stanowią również nauczyciele kontraktowi 19,63%, a najmniej liczną grupą są nauczyciele stażyści 3,07%. W sesji letniej kolejne stopnie awansu zawodowego zdobyło 8 nauczycieli, z tego: a) nauczyciela kontraktowego 2 nauczycieli, b) nauczyciela mianowanego nie było, c) nauczyciela dyplomowanego - 6 nauczycieli. 4. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego. System oceniania zewnętrznego, czyli sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny został wprowadzony przez reformę systemu edukacji. Od 1 września 1999r. rozpoczęły działalność sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum, po odbyciu trzyletniego cyklu kształcenia, zostali poddani po raz pierwszy ocenianiu zewnętrznemu w 2002r. Wyniki tegorocznych egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjum wśród dzierżoniowskich uczniów kształtują bardzo korzystny obraz. Zbiorcze zestawienie wyników sprawdzianu 2008 w szkołach podstawowych w Dzierżoniowie przedstawia tabela nr 9. Uczniowie klas VI uzyskali średnią wyników ze sprawdzianu w granicach 27,0 pkt. (na 40 możliwych) i jest ona wyższa od średniej w województwie o 1,6 pkt. (brak danych dla powiatu). Najwyższą średnią liczbę punktów tj. 30,3 uzyskali uczniowie kl. VI ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, natomiast ze szkół publicznych najwyższą średnią w punktacji mieli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5, którzy uzyskali 29,3 pkt. Warto zwrócić uwagę, że w Niepublicznej Szkole Podstawowej sprawdzian pisało tylko 21 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie aż 143 szóstoklasistów.

3 Zbiorcze zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego 2008 przedstawia tabela nr 10. Z zestawienia wynika, że z części matematycznoprzyrodniczej średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas III dzierżoniowskich gimnazjów wyniosła 28,3 (na 50 możliwych) i jest wyższa o 1,9 pkt. od średniej wojewódzkiej (brak danych dla powiatu). Najwyższy średni wynik w pkt. tj. 30,8 uzyskali uczniowie kl. III Zespołu Gimnazjów nr 3 (egzamin zdawało 237 uczniów), a uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek otrzymali 28,4 (12 uczniów). Z części humanistycznej średnia liczba punktów wyniosła 32,4 (na 50 możliwych) i jest wyższa od średniej w województwie o 2,0 pkt. (brak danych dla powiatu). Najwyższy średni wynik w pkt. tj. 34,4 uzyskali uczniowie kl. III Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek (12 uczniów), a najlepszy wynik wśród publicznych gimnazjów uzyskali uczniowie Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie 33,8 pkt. (237 uczniów). Po siedmiu latach funkcjonowania systemu oceniania można dokonać analizy średnich wyników osiąganych przez uczniów dzierżoniowskich szkół podstawowych i gimnazjów w stosunku do średnich wyników osiąganych przez uczniów w powiecie i województwie. Analizując wyniki osiągane przez uczniów naszych szkół podstawowych w latach (tabela nr 11) można stwierdzić, że średnie wyniki uczniów dzierżoniowskich szkół podstawowych są wyższe niż średnie w powiecie i średnie w województwie. W 2002r. w Dzierżoniowie odnotowano taki sam wynik jak w województwie, a od 2003r. wyniki sprawdzianu w Dzierżoniowie są wyższe od wyników w województwie o 0,2 punktu w roku 2003 i 2004, o 1,5 punktu w 2005r. i o 1,2 punktu w 2006r. i 2,0 punktu w 2007r., a o 1,6 punktu w 2008r., Różnice wyników są bardziej widoczne i bardziej korzystne dla nas, gdy porównamy wyniki sprawdzianu w gminie w stosunku do powiatu. Różnica waha się w przedziale od 0,8 do 2,4 punktu więcej w 2007 roku (w 2008 brak danych). Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach (tabela nr 12) można zauważyć, że średnie wyniki osiągane przez uczniów dzierżoniowskich gimnazjów są wyższe od średnich wojewódzkich. Tylko pierwszy rok 2002 był niekorzystny, gdy Dzierżoniów osiągnął taki sam wynik jak w województwie w części humanistycznej a o 0,2 punktu mniej w części matematyczno- przyrodniczej. W latach następnych wyniki dla Dzierżoniowa są korzystniejsze. A w 2006r. były nawet wyższe o 2,1 punktu w części humanistycznej oraz o 1,5 punktu w części matematyczno-przyrodniczej i w 2008r. były wyższe w części humanistycznej o 2 pkt, a w części matematyczno- przyrodniczej wyższe aż o 1,9 pkt. (najwyższy wzrost od 2002 r.). Porównując wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach , Dzierżoniowa z powiatem kształtuje się obraz jeszcze bardziej korzystny niż w przypadku porównań z województwem. Różnice pomiędzy osiąganymi wynikami w Dzierżoniowie a w powiecie są znacznie większe i oscylują w przedziale od 1 do 3,6 punktu więcej dla uczniów naszej gminy. Największe różnice są w 2007 roku, gdyż nasi gimnazjaliści napisali egzamin lepiej o 3,6 pkt. w części matematyczno- przyrodniczej i o 2,5 pkt. w części humanistycznej (brak jeszcze danych powiatu za 2008 rok.). Podsumowując można stwierdzić, że wyniki egzaminów w Dzierżoniowie osiągane od 2003 roku są wyższe od wyników w powiecie i województwie. Dobre wyniki nauczania są potwierdzeniem dobrej pracy naszych placówek oświatowych oraz starań, zarówno organu prowadzącego jak i dyrektorów szkół, o ciągłe podnoszenie poziomu nauczania i warunków nauczania. Inwestycje w człowieka już na tym etapie przynoszą pozytywne efekty. 5. System stypendialny. Ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) został uruchomiony od 1 stycznia 2005r. nowy system pomocy materialnej dla uczniów. Wprowadzono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). a) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe; Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego - 20 czerwca 2008r. zostały wręczone stypendia za wyniki w nauce dla ogółem 299 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę zł., z tego: 208 uczniów otrzymało stypendia po zł. 77 uczniów po zł. oraz 14 uczniów po zł. Natomiast za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymało 22 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę zł. 1) stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Wyszczególnienie Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia po: zł zł zł Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr

4 Gimnazjum nr Zespół Gimnazjów nr Zespół Szkół Sióstr Salezjanek Razem: ) stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali: Wyszczególnienie Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia po: 50.- zł. 100 zł. Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Gimnazjum nr Zespół Gimnazjów nr Razem: 20 2 b) stypendia socjalne: W okresie od września 2007r. do grudnia 2007r. do tut. Urzędu wpłynęły ogółem 324 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2007/2008, dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa. Realizacja zadania: 1) za okres od września do grudnia 2007r. wydano 294 decyzje przyznające stypendia socjalne, a ponadto w w/w okresie w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych zwiększających plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa wydano 236 dodatkowych decyzji przyznających stypendia, 2) za okres od stycznia do czerwca 2008r. wydano 299 decyzji przyznających stypendia socjalne. 3) wydano 4 decyzje przyznające zasiłki szkolne, 4) wydano 14 decyzji odmownych, ze względu na przekroczone w danej rodzinie kryterium dochodowe (351.- zł. na osobę). Ponadto 9 wniosków pozostało bez rozpatrzenia, gdyż wnioskodawcy pomimo wezwań nie uzupełnili wniosków. W okresie od września 2007r. do grudnia 2007r. na stypendia socjalne wydatkowano kwotę ,21 zł., a w okresie od stycznia 2008r. do czerwca 2008r. wydatkowano kwotę ,70 zł. Natomiast w terminie do 15 września 2008r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych dla uczniów na nowy rok szkolny 2008/ Pomoc finansowa dla dzieci i uczniów na zakup podręczników i jednolitego stroju. W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników zostały określone szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom objętym Rządowym Programem pomocy uczniom w 2008r. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozporządzenie, jak co roku, zakłada refundację już poniesionych kosztów zakupu podręczników. Oznacza to, że rodzice najpierw muszą podręczniki zakupić, a potem ubiegać się o zwrot poniesionych już nakładów. W roku szkolnym 2008/2009 program skierowany jest do dzieci z rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza zł. netto (kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami). Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy przedszkolaków realizujących obowiązkową tzw. zerówkę oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Kwota dofinansowania dla ucznia jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach edukacyjnych kształtuje się następująco:

5 - zerówka - do kwoty 70.- zł., - klasa I - do kwoty zł., - klasa II - do kwoty zł., - klasa III - do kwoty zł. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole (przedszkolu), w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2008/2009. Dyrektor szkoły (przedszkola) przekazuje rodzicom dofinansowanie (na podstawie wydanej przez siebie decyzji) ze środków otrzymanych z Gminy. Dotację celową dla Gminy na realizację przedmiotowego programu przyznaje wojewoda ze środków budżetu państwa. Na podstawie złożonych zapotrzebowań przez dyrektorów placówek oświatowych przewiduje się, że w/w programem objętych zostanie: - 55 przedszkolaków rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkole, - 71 pierwszoklasistów, - 61 drugoklasistów, - 60 trzecioklasistów. 7. Remonty w placówkach oświatowych. Okres wakacyjny sprzyja przeprowadzaniu remontów w placówkach oświatowych. W tym roku realizowane przez placówki prace remontowe szacowane są na ogólną kwotę ,26 zł., z tego ze środków budżetu miasta, przeznaczono kwotę ,84 zł. oraz ze środków wygospodarowanych przez dyrektorów placówek na kontach dochodów własnych jednostek budżetowych wydatkowano kwotę ,42 zł. Zakres rzeczowy i finansowy realizowanych remontów obrazują tabele nr 13, 14, 15, z których wynika, że: a) w szkołach podstawowych przeprowadzane remonty opiewają na kwotę ,30 zł., w tym ze środków wygospodarowanych przez szkoły ,42 zł., b) w gimnazjach przeprowadzane remonty opiewają na kwotę ,96 zł., c) w przedszkolach przeprowadzane remonty opiewają na kwotę ,00 zł., w tym ze środków wygospodarowanych przez przedszkola ,00 zł. Wykonywane prace remontowe w sposób znaczący poprawią warunki realizacji procesu dydaktycznego. W placówkach oświatowych przeprowadzane są następujące inwestycje: - w zakresie termomodernizacji - Przedszkole Publiczne nr 1 - na kwotę ,63 zł., - Szkoła Podstawowa nr 3 stołówka ,36 zł., - Szkoła Podstawowa nr 3 remont dachu ,39 zł., -likwidacja barier architektonicznych - Przedszkole Publiczne nr 2 - montaż podnośnika ,02 zł., - Zespół Gimnazjów nr 3 - remont dachu - budynek 6 i 8 ogłoszono przetarg, - Gimnazjum nr 1 boisko w ramach programu ORLIK ,47 zł., - Przedszkole Publiczne nr 7 doposażenie placu zabaw ,00 zł. W czerwcu 2008 roku zostały oddane do użytku ogólnodostępne, wielofunkcyjne boiska sportowe dla dzieci i młodzieży tj. przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie na łączną kwotę zł. 8. Dochody własne szkół W I półroczu 2008r. przychody na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiły kwotę ,03 zł., z tego: w szkołach podstawowych wynosiły ,32 zł., a w gimnazjach ,71 zł. Tabela nr 16 i 17 przedstawia wielkość wypracowanych dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne szkoły. 9. Podsumowanie Z przedstawionych danych statystycznych dot. liczby uczniów i wychowanków w placówkach oświatowych wynika, że zatrzymała się tendencja malejącej liczby uczniów w szkołach. Analizując liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych typów placówek oświatowych w stosunku do liczby miejsc nasuwają się następujące wnioski: 1) w żłobku liczba dzieci zapisanych była znacznie wyższa od liczby miejsc, stąd podjęto działania, aby zwiększyć liczbę miejsc w żłobku z 60 do 72. 2) we wszystkich przedszkolach wykorzystane są miejsca, a w związku z większym zapotrzebowaniem liczba miejsc w dwóch przedszkolach niepublicznych wzrosła łącznie o 65, 3) w szkołach liczba miejsc wykorzystana jest w 100 lub więcej procentach (wyjątek w Szkole Podstawowej nr 3). Pomimo braku wykorzystania w 100% wszystkich miejsc w szkołach należy stwierdzić, że sieć tych placówek jest ustalona na optymalnym poziomie. Wprawdzie w Dzierżoniowie utrzymuje się jeszcze niż demograficzny ale w kraju tendencja ta zaczęła się już zmieniać, a urodzenia w 2007 roku dają nadzieję na zmianę również w Dzierżoniowie.

6 Ponadto planowana reforma dot. obniżenia wieku szkolnego wpłynie na lepsze wykorzystanie miejsc w szkołach podstawowych od września 2009 roku i częściowo udostępni wolne miejsca w przedszkolach dla dzieci młodszych. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zdobywanych przez nauczycieli kolejnych stopniach awansu zawodowego. Dobrze wykształcona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom nauczania, co z kolei przekłada się m.in. na wyniki osiągane przez uczniów z egzaminów zewnętrznych. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego w 2008 roku były korzystne dla dzierżoniowskich szkół. Od 2003 roku utrzymuje się tendencja wzrostu osiąganych średnich wyników w Dzierżoniowie w stosunku do osiąganych średnich wyników w powiecie i w województwie, na co wpływ ma niewątpliwie realizacja Miejskiego Programu pn.: Samorządowa Szkoła Środowiskowa, system pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne) oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie. Ponadto z roku na rok coraz większa liczba uczniów obejmowana jest pomocą tzw. wyprawki szkolnej. Zaplanowane i realizowane podczas wakacji remonty w placówkach oświatowych wpłyną na poprawę stanu technicznego budynków szkolnych, które będą przygotowane do przyjęcia uczniów 1 września 2008r. Natomiast realizowane inwestycje oświatowe wpłyną nie tylko na poprawę estetyki budynków, ale również pozwolą zaoszczędzić środki finansowe w nadchodzącym sezonie grzewczym. Załączniki px_bstabela5.ods Data: :27:43 Rozmiar: 13.38k Format:.ods px_bstabela_6.ods Data: :27:43 Rozmiar: 9.33k Format:.ods px_bstabela4.ods Data: :27:43 Rozmiar: 11.7k Format:.ods px_bstabela3.ods Data: :27:43 Rozmiar: 10.46k Format:.ods px_bstabela1.ods Data: :27:43 Rozmiar: 11.62k Format:.ods px_bstabela_2.ods Data: :27:43 Rozmiar: 10.36k Format:.ods px_bstabela7.ods Data: :27:43 Rozmiar: 12.11k Format:.ods px_bstabela8.ods Data: :27:43 Rozmiar: 10.28k Format:.ods px_bs_remontwgim2008.doc Data: :27:43 Rozmiar: 27.5k Format:.doc px_bs_remontwprzedsz2008.doc Data: :27:43 Rozmiar: 31.5k Format:.doc

7 px_bs_dochodywlasne1pol08.xls Data: :27:43 Rozmiar: 68k Format:.xls px_bstabela10.ods Data: :27:43 Rozmiar: 10.12k Format:.ods px_bstabela_9.ods Data: :27:43 Rozmiar: 11.09k Format:.ods px_bs_remontwsp2008.doc Data: :27:43 Rozmiar: 31.5k Format:.doc METRYKA Liczba odwiedzin : 18 Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Czas wytworzenia: :27:43 Czas publikacji: :27:43 Data przeniesienia do archiwum :

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za wrzesień 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło kwotę 8.478.616

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała.

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała. OSS.0003.1.2013 Turek, dnia 25 lipca 2013 r. Pan Marek Pańczyk Przewodniczący Rady Miejskiej Turku Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na interpelację radnych członków Klubu SLD Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

PREZYDENT MIASTA CHEŁM PREZYDENT MIASTA CHEŁM Informacja dotycząca realizacji zasad przyznawania i udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm. listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne I. WSTĘP Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Miastkowo 2016 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2009 Rady Ministrów z dnia.... 2009 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim 2006-2015 Lublin, sierpień 2015 Pomoc paostwa w realizacji zadao oświatowych Programy rządowe Wyprawka szkolna Program skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji Lublin, 31 sierpień 2012 r. 1 Wynagrodzenia nauczycieli 2 Wynagrodzenia nauczycieli średnie wynagrodzenia od 1 września 2012 będą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009 Wersja archiwalna UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2012r.

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2012r. Załącznik Nr 2 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

e-mail:mdarowska@um.dzierzoniow.pl http://www.um.dzierzoniow.pl e-mail:um@um.dzierzoniow.pl

e-mail:mdarowska@um.dzierzoniow.pl http://www.um.dzierzoniow.pl e-mail:um@um.dzierzoniow.pl RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2014 r. WYPRAWKA SZKOLNA I N F O R M A C J A DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, KTÓRYCH DZIECI REALIZOWAĆ BĘDĄ OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI W

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI doświadczenia MIASTA RACIBÓRZ Warszawa 05.02.2014 Racibórz 52. tys. miasto powiatowe w województwie śląskim Historyczna stolica Górnego Śląska Powódź 1997 budowa zbiornika Racibórz

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie skutków zmian w ustawie o systemie oświaty

Informacja w sprawie skutków zmian w ustawie o systemie oświaty Informacja została przygotowana zgodnie z ramowym planem pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm na rok 2016. Przedstawia ona skutki ilościowe i organizacyjne zmian wprowadzonych ustawą

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych Mariusz Tobor Potencjalni uczniowie ludność w wieku 7-19 lat Ogólnodostępne szkoły dla dzieci

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T D L A R O D Z I C Ó W

K O M U N I K A T D L A R O D Z I C Ó W K O M U N I K A T D L A R O D Z I C Ó W dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Na podstawie art. 5a ust.4 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 ( art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Placówki oświatowe. Dział 801 oświata i wychowanie.

Placówki oświatowe. Dział 801 oświata i wychowanie. Placówki oświatowe Dział 801 oświata i wychowanie. W roku 2007 samorządowe szkoły, przedszkola i placówki oświatowe Miasta Łomży prowadzone były w formie zakładów budżetowych. Na ich działalność bieżącą

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA GMINĘ MIEJSKĄ TUREK DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NA LATA

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA GMINĘ MIEJSKĄ TUREK DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NA LATA PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ TUREK NA LATA 211-214 TUREK, STYCZEŃ 212 SPIS TREŚCI 1. Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 211/212...

Bardziej szczegółowo

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów ->

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> Programy rządowe Programy rządowe Stypendia szkolne Wyprawka szkolna Cyfrowa szkoła Radosna szkoła Kto otrzymuje: uczeń, w którego rodzinie miesięczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ( zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.) I. Stan organizacji Gmina Trzcianka w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015

GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015 Załącznik do protokołu Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych w dniu 20 lutego 2015 r. GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015 BUDŻET Wydatki oświaty w 2014 r. 4991024,27 Dochody oświaty: subwencja

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych.

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Projekt z dnia 30 maja 2017 r. U S T AWA z dnia.... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

BS Dzierżoniów,23 lipca 2013 r. RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2013 R. WYPRAWKA SZKOLNA I N F O R M A C J A

BS Dzierżoniów,23 lipca 2013 r. RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2013 R. WYPRAWKA SZKOLNA I N F O R M A C J A BS.3033.34.2013 Dzierżoniów,23 lipca 2013 r. RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2013 R. WYPRAWKA SZKOLNA I N F O R M A C J A DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, KTÓRYCH DZIECI REALIZOWAĆ

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 W systemie oświaty i wychowania wraz z wprowadzeniem z dniem 1 września 1999 r. reformy szkolnictwa oraz reformy ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%.

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%. Raczki, 2014-10-30 RADA GMINY RACZKI Informacja Wójta Gminy Raczki o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w świetle ustawy przedszkolnej oraz stosownych przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oprac. Iwona Tor Edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: INFORMACJA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. - Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok..

WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok.. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.111.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. (pieczęć) Kotuń, dnia Wójt Gminy Kotuń WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok.. 1. Osoba prowadząca

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. (Dz. U. z r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

WYPRAWKA SZKOLNA informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. (Dz. U. z r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA 2013 informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 17.07.2013 r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2017 r. Poz. 2203 USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 85/2016. Wójta Gminy Łyse. z dnia 27 października 2016r.

Zarządzenie Nr 85/2016. Wójta Gminy Łyse. z dnia 27 października 2016r. Zarządzenie Nr 85/206 Wójta Gminy Łyse z dnia 27 października 206r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łyse za rok szkolny 205/206 Na podstawie art.5a ust.4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3207 UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty,

Zmiany w systemie oświaty, System oświaty Zmiany w systemie oświaty, Warszawa - 5 lutego 2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników z dnia 14 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó...

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó... Strona 1 z 7 Wydruk z 2013.08.01 Dz.U.2013.818 - Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. Wersja 2013.07.18 do... Dz.U.2013.818 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012. I. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania do zakupu podręczników:

WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012. I. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania do zakupu podręczników: WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012 od 1 września do 23 września 2011 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna w szkołach na terenie Gminy Dmosin można składać wnioski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Zgodnie z art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka kaŝde dziecko ma prawo do poziomu

I. WSTĘP. Zgodnie z art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka kaŝde dziecko ma prawo do poziomu Załącznik do uchwały nr./2008 Rady Ministrów z dnia.... 2008 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2008 r. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 Organizacja roku szkolnego 2017/2018 22 sierpnia 2017 r. www.gdansk.pl/edukacja www.facebook.com/zgdanska Nakłady na edukację w Gdańsku w latach 2013-2017 Fakty i liczby 900 000 000 zł 800 000 000 zł 700

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 92/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 S P I S T R E

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 500/LXI/2009 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

UCHWAŁA NR 500/LXI/2009 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY UCHWAŁA NR 500/LXI/2009 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

W Krakowie wnioski składa się w szkole. Szkoła ma obowiązek przekazać listę do MOPS do 6 go września 2012 (czwartek).

W Krakowie wnioski składa się w szkole. Szkoła ma obowiązek przekazać listę do MOPS do 6 go września 2012 (czwartek). Drodzy Rodzice i Sympatycy SPOS, Niewielu Rodziców zdaje sobie sprawę, że rządowy program,,wyprawka szkolna 2012'' uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r. II/14/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa kwota dotacji

4. Podstawowa kwota dotacji ze względu na ich wielkość mierzoną liczbą mieszkańców (do i powyżej 150 tys. mieszkańców), powiaty ze względu na posiadanie statusu miasta na prawach powiatu, a powiaty będące miastami na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 818 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 818 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 818 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Finansowanie zadań oświatowych. Dz.U.2017.2203 z dnia 2017.11.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 listopada 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2018 r., 14 grudnia 2017 r., 1 kwietnia 2018 r., 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Janikowo, 03 września 2015 r. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu

Bardziej szczegółowo

- Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

- Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZACYM JEST MIASTO RACIBÓRZ I SZKÓŁ, KTÓRE MAJĄ SWOJĄ SIEDZIBĘ NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ (SZKOŁY PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY Gmina Koziegłowy jest największągminąpowiatu myszkowskiego. Na 159,16 km 2 powierzchni zlokalizowanych jest aż30 miejscowości. Od lat konsekwentnie realizowana jest strategia rozwoju gminy oparta na priorytetowym

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR.. RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku P r o j e k t w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

:57. MEN: informacja MEN dotycząca stanu wdrażania reformy (komunikat) - MEN informuje:

:57. MEN: informacja MEN dotycząca stanu wdrażania reformy (komunikat) - MEN informuje: 2017-08-25 14:57 MEN: informacja MEN dotycząca stanu wdrażania reformy (komunikat) - MEN informuje: Wdrażana reforma edukacji stała się faktem i przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Samorządy

Bardziej szczegółowo