INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz ze zm.). Zadania oświatowe wynikają w szczególności z postanowień: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.): - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz ze zm.): - zakładanie i prowadzenie przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów; - zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki; - zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; - zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej; - wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.): - stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli; - wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 1

2 Tabela 1. Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów ogółem (publiczne i niepubliczne) Rok szkolny Nazwa placówki Przedszkole Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego Szkoła podstawowa Gimnazjum 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA /2015 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA /2016 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA

3 Tabela 2. Przepływy uczniów między gminami. 1 Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę zamieszkali w innych gminach 2 Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę zamieszkali w innych gminach, jako procent uczniów ogółem 3 Dzieci mieszkające w danej gminie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów w innych gminach 4 Dzieci mieszkające w danej gminie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów w innych gminach jako procent dzieci ogółem Nazwa placówki Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Szkoła Podstawowa w Stawie 12,82% 14,10% 14,10% Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 0,8% 0,77% 0,73% Zespół Szkół w Ściechowie 5,65% 4,81% 5,85% Zespół Szkół w Baczynie 10,78% 13,24% 11,76% Stowarzyszenie PROMYK 9,7% 7,23% 4,05% Stowarzyszenie - WYSOKA 9% 0% 0% Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Szkoła Podstawowa w Stawie 10,26% 8,97% 10,26% Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 4,5% 3,85% 4,38% Zespół Szkół w Ściechowie 11,29% 20,32% 15,42% Zespół Szkół w Baczynie 27,45% 31,86% 35,21%% Stowarzyszenie PROMYK 0% 0% 0% Stowarzyszenie - WYSOKA 0% 0% 0% 3

4 Tabela 3.Liczba uczniów i wychowanków publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół. Nazwa placówki Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Liczba wychowanków przedszkoli, Szkoła Podstawowa w Stawie niezależnie od typu placówki Szkoła Podstawowa w Lubiszynie wychowania przedszkolnego Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Liczba uczniów szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Liczba uczniów gimnazjów Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie

5 Tabela 4. Publiczne szkoły podstawowe i przedszkola rok szkolny 2013/2014. Uczniowie Oddziały Etaty Etaty Etaty obsługi nauczycieli administracji Szkoła Podstawowa ,89 0,5 4,0 w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie , Szkoła Podstawowa w Baczynie ,86 1 4,5 Szkoła Podstawowa ,78 2 4,88 w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie , Gimnazjum w Ściechowie ,0 0 0 Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie ,

6 Tabela 5. Organizacja dowożenia uczniów do szkół rok szkolny 2013/2014. Liczba uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowożenia do szkoły Rodzice ze zwrotem kosztów Nazwa placówki Oddziały przedszkolne Uczniowie w klasach I- VI Uczniowie Gimnazjów Uczniowie niepełnosprawni Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Zespół Szkół w Ściechowie Zespół Szkół w Baczynie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Stowarzyszenie PROMYK Stowarzyszenie - WYSOKA

7 Tabela 6. Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach i szkołach rok szkolny 2013/2014. Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Liczba osób Liczba etatów Liczba osób Liczba etatów Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 11 11,00 1 0,89 Szkoła Podstawowa w Stawie 6 6,7 6 3,78 Szkoła Podstawowa w Baczynie ,86 Szkoła Podstawowa w Ściechowie ,78 Gimnazjum w Baczynie ,67 Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie ,09 7

8 Tabela 7. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego rok szkolny 2013/2014. Liczba nauczycieli Procent Stażyści Kontrakt. Mianow. Dypl. Stażyści Kontrakt. Mianow. Dypl. Szkoła Podstawowa w Lubiszynie % 0% 25% 75% Szkoła Podstawowa w Stawie % 16,67% 50% 33,33% Szkoła Podstawowa w Baczynie ,55% 27,78% 27,78% 38,89% Szkoła Podstawowa w Ściechowie % 0% 20% 70% Gimnazjum w Baczynie % 35,29% 29,42% 35,29% Gimnazjum w Ściechowie ,65% 0% 17,65% 64,70% Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie ,09 18,04% 27,05% 36,07% 18,84% Tabela 8. Liczba godzin ponadwymiarowych rok szkolny 2013/2014. Liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli: Stażystów Kontraktowych Mianowanych Dyplomowanych Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie 0 1 0,5 1 Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie 0 3 6,5 8 Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie

9 Tabela 9. Rozwiązanie stosunku pracy (liczba nauczycieli) rok szkolny 2013/2014. Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy Na wniosek nauczyciela Art. 20 KN Czasowa lub stała niezdolność do pracy Uzyskanie negatywnej oceny pracy Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Art. 26 KN Przejście na emeryturę

10 Tabela 10. Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2013/2014. Nazwa szkoły Opis inwestycji lub remontu Termin oddania Źródła Koszt inwestycji lub remontu inwestycji do użytku finansowania inwestycji lub remontu Szkoła Podstawowa w Lubiszynie - remont łazienek uczniowskich ,37zł. VII 2014 Budżet gminy Szkoła Podstawowa w Stawie - wymiana przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodnej; - wymiana zbiornika ciepłej wody ,21zł ,30zł. II 2014 VI 2014 Budżet gminy Budżet Gminy Zespół Szkół w Baczynie Zespół Szkół w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie i zaworów; - Termomodernizacja budynku; - Remont sali gimnastycznej; - rozdzielenie przyłącza wodociągowego; - Termomodernizacja budynku szkoły, adaptacja klasy i części korytarza na świetlicę, remont 6 klas, korytarza na parterze, nowa nawierzchnia przed głównym wejściem do szkoły ,84zł ,50zł ,00zł. VIII 2013 X2013 Budżet gminy ,82zł. IX 2014Budżet gminy

11 Tabela 11. Wyposażenie szkół w komputery rok szkolny 2013/2014. Uczniowie Liczba komputerów Liczba komputerów z dostępem do Internetu Liczba uczniów na jeden komputer Liczba uczniów na jeden komputer z dostępem do Internetu Szkoła Podstawowa w Lubiszynie ,42 5,42 Szkoła Podstawowa w Stawie ,25 8,25 Zespół Szkół w Baczynie ,38 6,38 Zespół Szkół w Ściechowie ,2 11,2 11

12 Tabela 12. Średnie wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych. Rok szkolny 2013/2014 Średnia okręgu Średnia województwa Średnia kraju Sprawdzian Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 22,86pkt 25,16pkt 25,51pkt 25,82pkt Szkoła Podstawowa w Stawie 21,55pkt 25,16pkt 25,51pkt 25,82pkt Szkoła Podstawowa w Baczynie 26,57pkt 25,16pkt 25,51pkt 25,82pkt Szkoła Podstawowa w Ściechowie Stowarzyszenie PROMYK 24,33pkt 25,16pkt 25,51pkt 25,82pkt Stowarzyszenie - WYSOKA Egzamin gimnazjalny (z podziałem na poszczególne części) Gimnazjum w Baczynie Rok szkolny 2013/2014 Średnia okręgu Średnia województwa Średnia kraju cz. hum. historia, wos 60,35% 57,59% 57,22% 59% cz. hum. j. polski 68,70% 65,25% 65,23% 68% cz. matem. przyr. 53,65% 50,63% 50,32% 52% cz. matematyczna 57,52% 45,86% 45,64% 47% j. angielski - podstawowy 73,44% 65,10% 65,06% 67% j. angielski - rozszerzony 42,69% 45,85% 48,99% 46% j. niemiecki - podstawowy 50,29% 53,05% 53,92% 54% Gimnazjum w Ściechowie cz. hum. historia, wos 60,56% 57,59% 57,22% 59% cz. hum. j. polski 66,12% 65,25% 65,23% 68% cz. matem. przyr. 50,44% 50,63% 50,32% 52% cz. matematyczna 48,22% 45,86% 45,64% 47% j. angielski - podstawowy 54,19% 65,10% 65,06% 67% j. angielski - rozszerzony 27,14% 45,85% 48,99% 46% j. niemiecki - podstawowy 55% 53,05% 53,92% 58% j. niemiecki - rozszerzony

13 Tabela 13. Promocja uczniów rok szkolny 2013/2014. Świadectwo z wyróżnieniem Egzaminy poprawkowe Niepromowani Liczba uczniów Procent uczniów Liczba uczniów Procent uczniów Liczba uczniów Procent uczniów Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 17 13,08% 0 0% 1 0,78% Szkoła Podstawowa w Stawie 9 13,64% 0 0% 3 4,55% Szkoła Podstawowa w Baczynie 15 12% 5 4% 11 8,8 Szkoła Podstawowa w Ściechowie % 0 0 Stowarzyszenie - PROMYK 6 7,23% 3 3,61% 2 2,4% Stowarzyszenie - WYSOKA Gimnazjum w Baczynie 6 7,59% 9 11,39% 18 22,78% Gimnazjum w Ściechowie 7 5,56% 1 0,8% 5 3,97% Tabela 14. Frekwencja w szkołach i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania rok szkolny 2013/2014. Frekwencja (w procentach) Nieodpowiednia lub naganna roczna ocena zachowania Liczba uczniów Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 93,57% 4 3,08% Szkoła Podstawowa w Stawie 92,6 2 3,03% Szkoła Podstawowa w Baczynie 89,67% 13 10,4% Szkoła Podstawowa w Ściechowie 87,84% - - Gimnazjum w Baczynie 87,95% 32 40,5% Gimnazjum w Ściechowie 88,92% 10 7,94% Procent uczniów 13

14 Tabela 15. Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych rok szkolny 2013/2014. Świetlica Koła zainteresowań SKS Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie 13 0,5 0 Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Tabela 16. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych rok szkolny 2013/2014r. zajęcia w świetlicy zajęcia sportowe zajęcia artystyczne koła przedmiotowe Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Ekol Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie

15 Tabela 17. Tygodniowa liczba godzin pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i bibliotekarza rok szkolny 2013/2014. Pedagog Psycholog Doradca Bibliotekarz Razem zawodowy Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 5, ,5 Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Tabela 18. Wykorzystanie godzin z art. 42 Karty Nauczyciela rok szkolny 2013/2014. Zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych Koła zainteresowań i zajęcia sportowe Inne zajęcia Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie

16 Tabela 19. Udział uczniów w konkursach o zasięgu ponadgminnym i olimpiadach przedmiotowych rok szkolny 2013/2014. Muzyczne i taneczne Artystyczne Przedmiotowe Sportowe Liczba uczestników konkursów Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie Tabela 20. Liczba uczniów uczących się języków obcych w szkołach prowadzonych przez gminę rok szkolny 2013/2014. Angielski Niemiecki Szkoła Podstawowa w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Stawie Szkoła Podstawowa w Baczynie S0zkoła Podstawowa w Ściechowie 41 0 Gimnazjum w Baczynie Gimnazjum w Ściechowie Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie 16

17 Tabela 21. Wsparcie materialne dla uczniów (liczba korzystających uczniów) rok szkolny 2013/2014. Dofinansowanie posiłków w szkole Dofinansowanie zakupu podręczników - WYPRAWKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa w Lubiszynie 41 9 Szkoła Podstawowa w Stawie 24 9 Szkoła Podstawowa w Baczynie Szkoła Podstawowa w Ściechowie Gimnazjum w Baczynie 21 0 Gimnazjum w Ściechowie

18 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ Placówka otrzymana subwencja oświatowa wydatki bieżące jednostek publicznych wydatki na inwestycje i remonty dotacje dla stowarzyszeń pozostałe wydatki na oświatę (DOWOZY, STYPENDIA) dochody wygenerowane przez publiczne jednostki razem dofinansowanie do jedn. oświatowych Zespół Szkół w Ściechowie ,97zł ,84zł ,00zł ,58zł ,29zł. Zespół Szkół w Baczynie ,37zł ,39zł ,34zł ,90zł ,46zł. Szkoła Podstawowa w Stawie ,81zł ,15zł ,52zł ,82zł. Szkoła Podstawowa w Lubiszynie ,44zł ,55zł ,70zł ,82zł ,01zł. Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie 4 673,18zł ,63zł ,25zł ,20zł. Stowarzyszenie Wysoka ,32zł ,04zł ,72zł. Stowarzyszenie "Promyk" Lubno ,91zł ,87zł ,96zł. Razem ,00zł ,56zł ,04zł ,91zł ,23zł ,07zł ,67zł. 18

19 WYDATKI GMINY NA DOFINANSOWANIE DO SUBWENCJI OŚWIATOWEJ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOTEK W 2013r. 19

20 WYDATKI BIEŻĄCE NA JEDNEGO UCZNIA W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2013r. Placówka średnia liczba uczniów wydatki bieżące za 2013 r. wydatki na 1 ucznia Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie ,63 zł 8 107,86 zł Szkoła Podstawowa w Stawie ,15 zł ,58 zł Zespół Szkół w Baczynie ,39 zł 8 021,89 zł Szkoła Podstawowa w Lubiszynie ,55 zł 8 044,70 zł Zespół Szkół w Ściechowie ,84 zł 8 967,89 zł podsumowanie ,56 zł 8 544,67 zł 20

21 WYDATKI NA JEDNEGO UCZNIA W 2013r. 21

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2010/2011. Sprawozdanie obejmuje następujące placówki oświatowe:

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2010/2011. Sprawozdanie obejmuje następujące placówki oświatowe: INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2010/2011 obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. , dnia 02.10.2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła:... (pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła:... (pieczęć podłużna szkoły) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. Sprawozdanie z działalności za okres roku szkolnego /.. 1. Informacje ogólne. Szkoła:... (pieczęć podłużna

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim 2006-2015 Lublin, sierpień 2015 Pomoc paostwa w realizacji zadao oświatowych Programy rządowe Wyprawka szkolna Program skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 S P I S T R E

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ( zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.) I. Stan organizacji Gmina Trzcianka w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Jednostki systemu oświaty prowadzone przez Gminę Płośnica.

Jednostki systemu oświaty prowadzone przez Gminę Płośnica. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 GMINA PŁOŚNICA Podstawa prawna. Podstawę prawną opracowania niniejszej informacji stanowi art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 ( art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Stryków, 28 października 2013 roku

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Stryków, 28 października 2013 roku Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Stryków, 28 października 2013 roku PODSTAWA PRAWNA art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK 5258,6754 1,

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK 5258,6754 1, GMINA RYGLICE Tabela nr 1 NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK Finansowy Standard A Wskaźnik Di 5258,6754 1,1103652039 Kategoria uczniów/wychowanków Waga przeliczeniowi (kol. 3xkol.4xDi)

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nakłady na oświatę a jakość edukacji

Wnioski z analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nakłady na oświatę a jakość edukacji Wnioski z analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego Nakłady na oświatę a jakość edukacji Franciszek Potulski Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I. Art. 7.1. Zaspokajanie zbiorowych

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku szkolnym 2014/2015 Zatwierdzam: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku szkolnym 2014/2015 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013.

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013. Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 12 kwietnia 2012 roku. WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Janikowo, 03 września 2015 r. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Jak założyć przedszkole?

Tytuł. Jak założyć przedszkole? Tytuł Ustawa o systemie oświaty: Art. 5. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2011/2012 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2011/2012 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2011/2012 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2012 r. Problemy rozwojowe edukacji na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.367.2014 ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie opracowania materiałów do projekt

Bardziej szczegółowo

GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015

GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015 Załącznik do protokołu Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych w dniu 20 lutego 2015 r. GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015 BUDŻET Wydatki oświaty w 2014 r. 4991024,27 Dochody oświaty: subwencja

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Miastkowo 2016 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 i organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 publiczna 1295 niepubliczna 69 Szkoła Podstawowa jest: samodzielna 803 w zespole szkół 558

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r.

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r. Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy Warszawa 2011 r. Przedszkola niepubliczne. Przedszkola niepubliczne działają zgodnie z art. 82-90 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PUBLICZNE ORAZ NIEPUBLICZNE)

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PUBLICZNE ORAZ NIEPUBLICZNE) Zaktualizowane stawki dotacji obowiązujące od..07 r., ustalone w oparciu o wydatki bieżące szkół i przedszkoli samorządowych, zaplanowane w budżecie na 07 r. Lp. Typ i rodzaj placówki Stawka dotacji na

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

I n fo r m a c j a o p r z y g o to w a n i u placówe k

I n fo r m a c j a o p r z y g o to w a n i u placówe k I n fo r m a c j a o p r z y g o to w a n i u placówe k o ś w i a to w yc h d o r o k u szko l n e g o 2015/2016 Opracowanie: Referent ds. organizacyjnych Biura Placówek Oświatowych - Łukasz Bławat Rok

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009. Październik 2009 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009. Październik 2009 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009 Październik 2009 r. Podstawy prawne gminnych zadań oświatowych Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 7 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: Załącznik do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 kwietnia 2011 roku. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: 1. Do 30 kwietnia 2011r. dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie:

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli

Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli y funkcjonowania szkół i przedszkoli Planowane na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy Wołomin w latach 2010-2011 plan plan 2009 2010 budżet Gminy Wołomin 120 493 224,00 zł 131 250 631,00 zł na oświatę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek na rok 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole.

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole. 8 września 2015 r. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - 9 szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r.

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r. Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 10 marca 2014r. w sprawie: wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli/szkół prowadzonych przez Gminę Lubiszyn na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE POLICE W ROKU SZKOLNYM

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE POLICE W ROKU SZKOLNYM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE POLICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Police, październik 2015 r. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Polic, ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/680/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 13 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/680/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 8139 UCHWAŁA NR XXXIX/680/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawę

Bardziej szczegółowo

Arkusz organizacyjny.. na rok szkolny...

Arkusz organizacyjny.. na rok szkolny... Załącznik nr 4 do zrządzenia Nr OG/38/215 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 14 kwietnia 215 r. (pieczątka szkoły).. (miejscowość i data) Arkusz organizacyjny.. w na rok szkolny... Arkusz organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników Zespołu Szkolno-Gmnazjalnego w Żędowicach za II półrocze 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników Zespołu Szkolno-Gmnazjalnego w Żędowicach za II półrocze 2014 r. Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników Gmnazjalnego w Żędowi za II półrocze 2014 r. Nr Nazwa funkcji głównej Nr Zadanie (opis zadania i opis celu) Nazwa Miernik Wartość na 2014 r. I półrocze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE SŁOPNICE

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE SŁOPNICE REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE SŁOPNICE ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Opracowanie: Maria Nowak, Jan Więcek Strona 1 z 14 Wprowadzenie przepisy prawne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 1. Podstawowe informacje 2. Oddział przedszkolny 3. Zatrudnieni nauczyciele 4. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne 5. Zajęcia wyrównujące szanse 6. Remonty 7.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI doświadczenia MIASTA RACIBÓRZ Warszawa 05.02.2014 Racibórz 52. tys. miasto powiatowe w województwie śląskim Historyczna stolica Górnego Śląska Powódź 1997 budowa zbiornika Racibórz

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH Podstawa prawna: Ustawa zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ O ZMIANI NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Na podstawie art. 5a ust.4 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050 SOKS r. Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050 SOKS r. Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 0050 SOKS. 94. 2016 r. Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 565 UCHWAŁA NR XLII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ WITNICY. z dnia 23 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 565 UCHWAŁA NR XLII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ WITNICY. z dnia 23 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 565 UCHWAŁA NR XLII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ WITNICY w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015 1 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) nakłada na władze wykonawcze

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31 Burmistrza Włodawy z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 31 Burmistrza Włodawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 31 w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z realizacją przez kuratorów oświaty kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z realizacją przez kuratorów oświaty kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. Wstęp Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 w województwie podlaskim w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Na podstawie art. 5a. ust. 4 ustawy w dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Burmistrz Więcborka, w terminie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA (pieczęć oferenta) załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 462/1697/17 z d. 23.06.2017 r. do ogłoszenia otwartego konkursu ofert OFERTA KONKURSOWA Nazwa placówki wpisanego do ewidencji niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy 1 Ramowy plan szkolenia: Dokumentacja pracy szkoły. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej charakterystyka. Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA ŻYRARDOWA ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 PAŹDZIERNIK, 2014r Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Zadania gminy... 5 2. Zadania organu stanowiącego... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 137 UCHWAŁA NR XXIX/171/16 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 137 UCHWAŁA NR XXIX/171/16 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 137 UCHWAŁA NR XXIX/171/16 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/84/15 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 14 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 93/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 14 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 93/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych kwot dotacji na jednego ucznia w publicznych i niepublicznych szkołach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH BUDŻET SZKOŁY Całkowity plan budżetowy na rok 2015 wynosił 1 439 136,70 zł Wydano 1 279 477,71

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1181 UCHWAŁA NR XXXI/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne 1

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do uchwały Nr LVI/334/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2011/2012

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2011/2012 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOIWYCH GMINY KOWIESY W ROKU SZKOLNY 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2017 r. dla jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Łomianki (zgodnie z metryczką

Bardziej szczegółowo

Sieć szkolna Placówki prowadzone przez Gminę Rabka-Zdrój

Sieć szkolna Placówki prowadzone przez Gminę Rabka-Zdrój Podstawa prawna Obowiązek sporządzania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny wynika z art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 85/2016. Wójta Gminy Łyse. z dnia 27 października 2016r.

Zarządzenie Nr 85/2016. Wójta Gminy Łyse. z dnia 27 października 2016r. Zarządzenie Nr 85/206 Wójta Gminy Łyse z dnia 27 października 206r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łyse za rok szkolny 205/206 Na podstawie art.5a ust.4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr z dnia... października 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr z dnia... października 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr...2016 z dnia... października 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brwinów przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 609/14 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 609/14 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 609/14 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Stryków. Stryków, 26 października 2015 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Stryków. Stryków, 26 października 2015 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Stryków Stryków, 26 października 2015 r. PODSTAWA PRAWNA: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 0050.97.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/551/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 12 lipca 2016 r.

Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/551/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 12 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 lipca 2016 r. Poz. 4833 UCHWAŁA NR XXXIII/551/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W GMINIE RABKA-ZDRÓJ

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W GMINIE RABKA-ZDRÓJ INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W GMINIE RABKA-ZDRÓJ Podstawa prawna Obowiązek sporządzania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok

Bardziej szczegółowo