EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE"

Transkrypt

1 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

2 Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy zewnętrzne oraz fakt, że programy nauczania dopuszcza dyrektor szkoły, a nie minister Pierwszy etap modernizacji nadzoru pedagogicznego wypełnianie wymagań stawianych przez państwo jest oceniane w ewaluacji: wewnętrznej (prowadzonej przez dyrektora szkoły lub placówki) zewnętrznej (przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny) Nowa rola edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym obowiązkowa edukacja pięciolatków i sześciolatków Nowe spojrzenie na pracę z uczniem o różnego rodzaju specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także szczególnie uzdolnionym indywidualne podejście do potrzeb ucznia na każdym etapie edukacyjnym

3 Nowe zadania przedszkola i szkoły W przedszkolu powszechna diagnoza przedszkolna informacja dla: nauczyciela przedszkola potrzebna do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka specjalistów udzielających, w zależności od potrzeb, specjalistycznego wsparcia rodziców o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej W szkole podstawowej powszechne rozpoznawanie ryzyka dysleksji oraz predyspozycji i uzdolnień uczniów W gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej planowanie i realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

4 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego Dzięki nowym rozwiązaniom w ciągu 3 lat powstało 790 przedszkoli i 1211 małych form przedszkolnych, głównie na terenach wiejskich, a także 1388 nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach Wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat wzrósł do 64,6% (w tym ponad 49% trzylatków, 64% czterolatków i 81% pięciolatków), o 20% w ciągu trzech lat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % trzylatków objętych wych. przedszkolnym % czterolatków objętych wych. przedszkolnym % pięciolatków objętych wych. przedszkolnym

5 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Wzrost odsetka sześciolatków w szkołach w bieżącym roku szkolnym do szkół uczęszcza 9,4 razy więcej sześciolatków niż w roku szkolnym 2008/2009 w sumie z prawa wcześniejszego rozpoczęcia nauki skorzystało 12,5% uprawnionych 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2004/ / / / / / /2011

6 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Program Radosna Szkoła wyposażenie wszystkich (14 000) szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole Przy każdej szkole do roku 2014 utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw koszt programu mln zł, w tym mln zł z budżetu państwa

7 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego W ramach programu Radosna Szkoła dotychczas: Łącznie około 80% szkół podstawowych stworzyło szkolne miejsca zabaw Wybudowano około 1000 szkolnych placów zabaw Program będzie kontynuowany do 2014 roku

8 Wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela W latach znaczący wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 69% - stażystów o 50% - kontraktowych o 39% - mianowanych o 38% - dyplomowanych Gwarancja wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli przez JST Emerytury pomostowe oraz świadczenia kompensacyjne

9 Wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela Nauczyciel jest odpowiedzialny za to, czego i jak uczy, a w planowaniu procesu kształcenia powinien się kierować przede wszystkim opisem wymagań w podstawie programowej. Programy nauczania oraz pomoce i materiały dydaktyczne mogą być swobodnie dobierane i tworzone przez nauczycieli. Nauczyciele i szkoła mają za zadanie tak organizować pracę, żeby jak najlepiej wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom, trudnościom, zainteresowaniom uczniów.

10 Zmiany demograficzne Wg danych GUS w 2009 r. w Polsce było ok. 1,5 mln młodzieży w wieku lat, czyli o ponad 190 tys. mniej (12%) w porównaniu z rokiem Liczba młodzieży w wieku lat w latach W 2020 r. liczba ta spadnie do poziomu ok. 1 mln osób, czyli będzie mniejsza o 500 tys. (33%) w porównaniu z rokiem Źródło: prognoza GUS

11 Plany MEN na czwarty rok pracy Proponowane zmiany ustawowe w systemie edukacji: 1. Ustawa o systemie informacji oświatowej zmodernizowany System Informacji Oświatowej narzędzie dobrego zarządzania w edukacji

12 Plany MEN na czwarty rok pracy 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty jednolity system jakości edukacji realizacja konstytucyjnego zadania państwa, jakim jest nadzór pedagogiczny, przez inspektorów jakości edukacji wprowadzonych zamiast kuratorów i wizytatorów Regionalne Ośrodki Jakości Edukacji funkcjonujące zamiast kuratoriów i komisji egzaminacyjnych umożliwienie samorządom efektywniejszego zarządzania oświatą poprzez wiązanie w pęczki prowadzonych szkół i placówek (grupy przedszkolno-podstawowe, grupy gimnazjalno-licealne, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, centra rozwoju edukacji) wdrożenie koniecznych zmian unowocześniających kształcenie zawodowe i ustawiczne subwencjonowanie edukacji przedszkolnej i zmiany w finansowaniu edukacji dorosłych wprowadzenie do systemu edukacji niepublicznych polskich szkół uzupełniających uczących dzieci poza granicami naszego kraju

13 Zarządzanie jakością w polskiej edukacji stan docelowy Ministerstwo Edukacji Narodowej Naczelny Inspektor Jakości Edukacji (wiceminister) Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji wymaganie Sieć Regionalnych Ośrodków Jakości Edukacji wspomaganie Sieć lokalnych Centrów Rozwoju Edukacji

14 Centrum Rozwoju Edukacji Placówka doskonalenia nauczycieli Biblioteka pedagogiczna Poradnia psychologiczno -pedagogiczna Poradnia psychologiczno -pedagogiczna SZKOŁA SZKOŁA SZKOŁA SZKOŁA SZKOŁA

15 Edukacja na poziomie podstawowym razem z edukacją przedszkolną Przedszkole Dyrektor zarządzający, koordynator ds. specjalnych potrzeb Przedszkole Przedszkole Szkoła podstawowa Punkt przed. Punkt przed. Punkt przed. Obwód szkoły podstawowej

16 Edukacja licealna razem z edukacją na poziomie gimnazjalnym Gimnazjum Gimnazjum Gmina 1 Dyrektor zarządzający, koordynator ds. doradztwa edukacyjno -zawodowego Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Gmina 3 Gimnazjum Gimnazjum Gmina 2

17 Kształcenie zawodowe razem z edukacją dorosłych Szkoła policealna Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Kurs zawodowy 1 Gimnazjum i liceum dla dorosłych Kurs zawodowy 2 Kurs zawodowy 5 Kurs zawodowy 4 Kurs zawodowy 3 Współpracujący pracodawcy i uczelnie Baza kształcenia praktycznego Specjalistyczna kadra nauczycieli zawodu Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

18 Prace zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli Dotychczasowe prace dotyczące kształtu dokumentu regulującego status zawodowy nauczycieli, obejmowały następujące zagadnienia: 1. Na jakie tematy chcemy dyskutować? 2. Jaki awans zawodowy nauczycieli? 3. Jaki status dyrektora szkoły? 4. Co powinno być uregulowane w Karcie Nauczyciela? 5. Kogo powinna obejmować Karta Nauczyciela? 6. Jaki powinien być czas i warunki pracy szkoły oraz nauczycieli?

19 Materiały ze spotkań zespołu są dostępne na stronie zakładka: Status zawodowy nauczycieli / Prace zespołu