ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA"

Transkrypt

1 KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej

2 OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum Doskonalenia STIMULUS, szkolenie było dobre merytorycznie, dotyczyło spektrum zagadnień najistotniejszych dla zamawiającego, a wśród uczestników wzbudziło uznanie i zadowolenie. Przedszkole 346 Pod Kasztanem w Warszawie Opinia uczestnika: Szkolenie przyniosło mi dużo korzyści, ponieważ jestem początkującym nauczycielem. Dzięki niemu zorientowałam się w przepisach prawnych, a także zdobyłam wiedzę na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Studium przypadków nauczyło mnie reagowania na problemy Anna EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Opinia szkoły: Szkolenie pomogło nam zrozumieć wiele pojęć związanych z EWD. Dzięki niemu będziemy mogli pogłębić analizę wyników sprawdzianu, a także prawidłowo przeanalizujemy umiejętności uczniów i ich niedociągnięcia. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku Opinia uczestnika: Na szkoleniu dowiedziałem się podstawowej wiedzy na temat EWD, a także zapoznałem się z narzędziami. Zrozumiałem znaczenie EWD i jej wpływ na pracę szkoły. Bartosz

3 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Opinia szkoły: Szkolenie zorganizowane przez STIMULUS przyniosło nam wiele nowych możliwości oceniania naszych uczniów. Dało nam też wiele pomysłów do wykorzystania w trakcie zajęć. Przypomnieliśmy sobie i utwierdziliśmy się w słuszności metod stosowanych w pracy z dziećmi. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim Opinia uczestnika: Uczestnictwo w szkoleniu pomogło mi zrozumieć jak formułować cele i NACOBEZU, a także wyjaśniło mi szczegółowo zagadnienia oceniania kształtującego. Dorota KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA Opinia szkoły: Rekomendujemy skorzystanie z usług Centrum Doskonalenia STIMULUS. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Prowadzący podsunął nam wiele pomysłów i rozwiązań dotyczących alternatywnej komunikacji. Całe zajęcia oparte były o praktyczne przykłady z życia. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kielcach Opinia uczestnika: Szkolenie uzupełniło i usystematyzowało moją wiedzę. Myślę, że wiele z zagadnień wprowadzę do pracy z uczniami. Podobało mi się również, że teoria została uzupełniona wieloma przykładami z praktyki, a także filmem edukacyjnym. Barbara

4 O NAS Specjalista ds. sprzedaży i obsługi biura Kontaktuję się z Państwem telefonicznie i odwiedzam Państwa w placówkach, nadzoruję szkolenia od a do z. Zajmuję się fakturowaniem, materiałami na szkolenia, a także raportami po szkoleniach. Specjalista ds. sprzedaży i koordynacji szkoleń Bezpośrednio kontaktuję się z Państwem przedstawiając naszą bieżącą ofertę. Nadzoruję odpowiedni przebieg procesu zamówienia, wystawiam certyfikaty ukończenia szkolenia, przeprowadzam aktualizację strony internetowej i facebooka. Trenerzy Każdy z naszych trenerów jest specjalistą w swoim zakresie. Przygotowują oni szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb. Są do Państwa dyspozycji w trakcie szkolenia, a także do 2 tygodni po przeprowadzeniu szkolenia. Dyrektor Zarządzający Dokładam wszelkich starań, aby nasz zespół pracując kreatywnie i twórczo jak najlepiej zaspokajał potrzeby Klientów oraz dbał o budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Osobiście kontaktuję się z Państwem dobierając odpowiednią formę i trenera prowadzącego szkolenie. Prowadzę systematyczny monitoring jakości

5 POLECANE Budowanie współpracy w zespole Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z efektywnymi metodami planowania pracy zespołowej, wytyczania celów strategicznych i porządkowania ich względem ważności. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie zwiększyć efektywność własnych działań i działań grupy, w której pracują, co przyczyni się do podniesienia efektywności i satysfakcji z pracy. Seksualność dzieci i młodzieży Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym jest ludzka seksualność. Poznają normy i procesy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Poruszone zostaną także zagadnienia z zakresu edukacji seksualnej, szans i zagrożeń okresu dorastania psychoseksualnego. Sześciolatek w szkole Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka sześcioletniego w kontekście wszystkich jego sfer aktywności jako małego ucznia oraz wymagań zawartych w podstawie programowej. Współpraca z mediami Rola rzecznika prasowego szkoły, narzędzia przydatne w komunikacji z mediami, stałe kształtowanie wizerunku w mediach. Działania wspomagające ucznia Program szkolenia uwzględnia w szczególności pracę z uczniem z: ADHD, zespołem Aspergera, Autyzmem, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami odżywiania. Dostosowany jest on do indywidualnych potrzeb placówki

6 Ocenianie kształtujące Uczestnicy poznają elementy oceniania kształtującego, zdecydują czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują dalsze szkolenia w tym kierunku. Neurodydaktyka Uczestnik na szkoleniu dowie się jak dobierać tematy lekcji, aby uaktywnić połączenia mózgowe u uczniów. Nauczy się również, jaki wpływ na motywację uczniów ma informacja zwrotna i jak wykorzystywać zapał twórczy dzieci do efektywnego działania na lekcji. Metody coachingowe w pracy nauczyciela Szkolenie pokazuje, w jaki sposób pytania otwarte rewolucjonizują proces dydaktyczny i zmieniają postawę ucznia, czyniąc go odkrywcą i poszukiwaczem wiedzy. Rodzice pokolenia XYZ Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak współpracować i porozumiewać się ze współczesnym rodzicem: nadopiekuńczym, roszczeniowym i wymagającym. Dopalacze Szkolenie pozwala poszerzyć wiedzę dotyczącą zjawiska dopalaczy. Jak rozpoznać sygnały wskazujące na spożywanie narkotyków i dopalaczy? Jak przeprowadzić interwencję? Rola rodziców w procesie interwencji

7 PERSPEKTYWA FORMALNO-PRAWNA Kontrola Zarządcza Głównym celem szkolenia jest przybliżenie kontroli na etapie wdrożeniowym, przedstawienie rozwiązań optymalnych spełniających jednocześnie wymagania ustawowe. Omówiona zostanie metodyka prowadzenia kontroli zarządczej, jej standardy łącznie z omówieniem projektu oraz wytyczne Ministra Finansów w zakresie samooceny kontroli zarządczej stanowiącej równocześnie metodykę prowadzenia kontroli. Omówiony zostanie na przykładach sposób sporządzania procedur wewnętrznych, jak również zostanie określony katalog procedur niezbędnych do zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego i wymogów kontroli RIO i NIK. Odpowiedzialność prawna nauczyciela w sytuacjach trudnych wychowawczo Celem szkolenia jest omówienie procedury postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka lub w innych trudnych wychowawczo sytuacjach. Omawiane będą przypadki, gdy dziecko/uczeń jest sprawcą. Ochrona danych osobowych Uczestnicy poznają wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w placówce oświatowej, wymienią swoje doświadczenia, a także poznają specyfikę przetwarzania danych i ich ochrony w e-dzienniku. W części warsztatowej przygotują niezbędną dokumentację według wytycznych GIODO

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z rozporządzeniem MEN Celem szkolenia jest przekazanie doświadczeń dotyczących udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą diagnozy oraz terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przekazane informacje ułatwią realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki. Edukacyjna Wartość Dodana Celem szkolenia jest omówienie i zweryfikowanie dotychczasowych metod diagnozowania efektywności pracy szkoły, a także zapoznanie z polską wersją EWD. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania praktycznej strony obsługi kalkulatora EWD. Prawa człowieka w realizacji zadań placówki oświatowej Głównym celem szkolenia jest pogłębienie znajomości praw ucznia, praw nauczyciela i rodzica w szkole, a także uświadomienie konieczności podejmowania przez nauczycieli działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka. Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej Szkolenie dostosowywane jest do różnego poziomu edukacji, także do szkół zawodowych, adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli. Poruszane są kwestie monitoringu ilościowego, jakościowego i organizacyjnego. Uczestnicy pracują na przykładowych narzędziach, dokonują analizy i uczą się wykorzystywania wyników

9 Ewaluacja pracy placówki oświatowej wewnętrzna i zewnętrzna Wypracowany zostanie przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostaną przedstawione etapy i znaczenie procesu ewaluacji dla uzyskania rzetelnych informacji o pracy placówki oświatowej. Zostanie przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału oraz opracowanie raportu i różne sposoby prezentowania wyników. ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA Praca z filmem Propozycje zajęć z wykorzystaniem fragmentów filmów wspierających społeczny, emocjonalny i intelektualny rozwój ucznia. Warsztat dobrych praktyk nauczycielskich. Budowanie autorytetu nauczyciela Głównym celem szkolenia jest kształtowanie u nauczycieli umiejętności umożliwiających budowanie autorytetu w oparciu o własne zasoby osobowościowe i kompetencje interpersonalne. Podczas warsztatów prowadzona jest analiza doświadczeń zawodowych ze wskazaniem na czynniki rozwijające szacunek w relacjach związanych z pracą nauczyciela. Ćwiczenia będą pokazywały jak budować i dbać o wizerunek własny i wizerunek placówki

10 Zarządzanie stresem Zasadniczym celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych metod radzenia sobie ze stresem zawodowym i osobistym. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili identyfikować przyczyny i objawy stresu, oceniać wpływ stresu na ich funkcjonowanie w sferze biologicznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz będą potrafili stosować techniki rozluźniające, relaksacyjne i poznawcze podnoszące odporność na stres. Psychologia koloru Terminologia kolorów, harmonia barw, złudzenia optyczne wywołane kolorem. Rozwijanie osobowości za pomocą koloru. Rozpoznanie własnego koloru. Asocjacje kolorystyczne skojarzenia barwne. Emocje i ich odzwierciedlenie w kolorze. Sposoby określania osobowości, jako energii danego koloru. Predyspozycje zawodowe poszczególnych typów. Funkcja koloru w naszym otoczeniu. Zastosowanie i oddziaływanie kolorów we wnętrzach i w ubiorze. Trening interpersonalny z elementami integracji Głównym celem szkolenia jest głębsze poznawanie samego siebie oraz osób, z którymi się pracuje, zdobywanie świadomości swoich możliwości, silnych i słabych stron. Omówione są także nieodłączne elementy i techniki tworzenia silnej grupy

11 Zarządzanie czasem Uczestnicy przeanalizują, w jaki sposób organizują własny czas, z jakimi problemami spotykają się w codziennej pracy. Stworzą listę najczęściej występujących trudności. Poznają również podstawowe zasady dotyczące planowania i organizacji pracy. Nauczą się stosować narzędzia zarządzania czasem. Każdy z uczestników na bazie wiedzy i nabytych umiejętności stworzy indywidualny plan działania i własnych zobowiązań dotyczących zmiany w swoim życiu zawodowym. Złość, gniew, bezsilność Warsztat skierowany jest do nauczycieli szczególnie narażonych na występowanie złych emocji, a także tych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć i skorygować swoje zachowanie wynikające z doświadczanej złości, gniewu i bezsilności. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat emocji i ich znaczenia, a także będą skutecznie wypracowywać metody przeciwdziałania niepożądanym emocjom i ich efektom. Wypalenie zawodowe. Higiena pracy nauczyciela jak pracować, aby nie zwariować Nauczyciele to najczęściej pasjonaci, którzy bardzo poświęcają się swojej pracy, przez co są narażeni na syndrom wypalenia zawodowego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najprostsze sposoby przeciwdziałania oraz proste sposoby autodiagnozy. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jak skutecznie ograniczyć stres, jak nie popaść w rutynę i co zrobić by wciąż odczuwać satysfakcję z wykonywanego zawodu

12 Emisja głosu Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z fizjologią oddychania, powstawania i higieną głosu. Część praktyczna zajęć będzie zawierała ćwiczenia oddechowe, głosowe i relaksacyjne. Asertywność w zawodzie nauczyciela Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby reagowania wobec zachowań trudnych w sposób, który pozwala wyrazić swoje zdanie nie raniąc innych. Przedstawione zostaną metody obrony przed manipulacją. Pokazany zostanie proces powstawania złych emocji oraz skuteczne metody radzenia sobie z nimi. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Adaptacja w przedszkolu Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych form adaptacji dziecka do przedszkola. Tematyka obejmuje perspektywę nauczyciela, dziecka oraz rodziców. Korektywa twórcze zajęcia ruchowe Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się metod prowadzenia zajęć, a także o ważności korektywy w rozwoju dzieci

13 Trudności edukacyjne i społeczne uczniów w świetle teorii Integracji Sensorycznej Szkolenie wprowadza w diagnozę zaburzeń. Omówione zostanie stosowanie wielozmysłowej stymulacji w celu niwelowania trudność edukacyjnych i społecznych, a także metody konstruowania planu zajęć z uwzględnieniem założeń Integracji Sensorycznej w celu zwiększenia efektywności nauczania. Przedstawiony zostanie sposób, w jaki IS może być elementem Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych oraz innych działań wspierających rozwój dziecka. English is fun nowoczesny warsztat gier i zabaw Umiejętność planowania, przygotowania i prowadzenia lekcji angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poznanie metod prowadzenia zajęć z języka obcego. Integracja polisensoryczna Omówione będą zagadnienia związane ze specyfiką zaspokajania potrzeb psychicznych dzieci upośledzonych umysłowo, przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wybranych metod pracy z dzieckiem Sala Doświadczania Świata. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem słowa snoezelen, ponadto omówione zostaną urządzenia w Sali Doświadczania Świata, ćwiczenia praktyczne i przykładowe zajęcia. Metoda Knill Szkolenie ma na celu zapoznanie się z metodą rozbudzenia aktywności osoby niepełnosprawnej i zachęcenia do działania i przejawiania własnej inicjatywy

14 Pedagogika Montessori Dyscyplina i swoboda dzieci, sposoby uczenia się dzieci, rola nauczyciela Montessori i jego obserwacji. Drama w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej Celem zajęć jest kształtowanie u uczestników praktycznych umiejętności związanych z pracą nowatorskimi metodami, z wykorzystaniem techniki dramy. Zostaną przedstawione sposoby przygotowania, struktura, wybrane techniki, wskazówki dla nauczyciela dramy oraz zostanie przygotowany projekt zajęć dramowych. Ruch, zabawa i piosenka w edukacji warsztat z uwzględnieniem metody dr Paula Dennisona Podczas szkolenia mówimy o przekraczaniu środkowej linii łączącej lewą i prawą stronę ciała i mózgu. Zdolność do przekraczania środkowej linii ciała jest podstawą do binokularnego wzroku, słuchania jednocześnie obydwoma uszami, a także ruchu całego ciała. Każda z tych umiejętności jest niezbędna by odnosić sukcesy w nauce i tworzyć wolną od szkolnych stresów bazę do rozwoju wszystkich działań w życiu. Elementy pedagogiki zabawy i pedagogiki fascynacji (pedagogiki cyrkowej) Podczas warsztatów uczestnicy sprawdzają granice własnych możliwości i poszerzają je, doświadczają swoim ciałem i przez materiał, ćwiczą nowe formy ruchu, uczą się jak przez zabawę wspierać kreatywność i integrować grupę

15 Wykorzystanie inteligencji wielorakiej w zabawach fundamentalnych Przedstawiona zostanie Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera, polisensoryczność oddziaływań we wspomaganiu rozwoju dziecka, neurofizjologiczne uzasadnienie ważności wczesnej edukacji, rola zabawy w rozwoju i uczeniu się dzieci oraz praktyczne zastosowanie programu "Zabawy Fundamentalne" ich zawartość, struktury i materiały. Doświadczenia i eksperymenty w edukacji Podczas zajęć kształtowane są u uczestników praktyczne umiejętności związane z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przedstawiane są sposoby rozwijania predyspozycji twórczych z wykorzystaniem nowatorskich metod doświadczeń i eksperymentów naukowych. Wczesna interwencja Na szkoleniu każdy uczestnik pozna sposoby wielospecjalistycznej diagnozy dziecka, a także możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej. Zostaną omówione procesy rozwoju widzenia, rozwoju sprawności motorycznej i manualnej, a także percepcji słuchowej i mowy. Przedstawione zostaną także najczęściej występujące schorzenia wzroku i schorzenia współwystępujące. Propozycje technik plastycznych Wykorzystanie artykułów spożywczych na różne sposoby, wykorzystanie farby na różne sposoby, wykorzystanie znanej kredy w nowy sposób, jak powstaje coś z niczego? Inne metody w zależności od potrzeb i otwartości na kreatywność

16 WSPOMGANIE UCZNIA Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego Na szkoleniu dowiesz się m.in. czym są zaburzenia przetwarzania bodźców dźwiękowych, a także jakie są rodzaje terapii w zależności od rodzaju problemu dziecka. Przybliżone zostaną również metody pracy w domu, szkole i na terapii. Bilateralna Integracja Celem głównym szkolenia jest odpowiedź na pytanie, czym jest bilateralna integracja, a także zapoznanie się z występującymi symptomami i diagnostyką. Zajęcia obejmują również praktyczne programy ćwiczeń. Gry dydaktyczne Nowoczesny warsztat gier, zasady ich tworzenia. Zostaną przedstawione przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Uczestnicy poznają gry: rozwijające myślenie abstrakcyjno- logiczne, językowe i komunikacyjne, rozwijające wzrok, słuch i koordynację. Nadwrażliwość słuchowa Uczestnik na szkoleniu dowie się czym jest nadwrażliwość słuchowa, jakie są jej objawy i etiologia. Nauczy się również diagnozy i pracy z dzieckiem nadwrażliwym słuchowo. Działania wspierające ucznia zdolnego Podstawa prawna. Kategorie zdolności uczniów w klasie /grupie/. Identyfikacja uczniów zdolnych. Modele kształcenia uczniów zdolnych. Przykładowe zajęcia

17 Zachowania prowokacyjne i agresywne Głównym celem szkolenia jest przeciwdziałanie zachowaniom prowokacyjnym uczniów, w tym też eksperymentowaniu przez nich z używkami, poprzez kształtowanie u nauczycieli umiejętności radzenia sobie w tego rodzaju sytuacjach. Poruszane będą kwestie zachowań, które prowokują oraz sposoby nie ulegania tym prowokacjom. Forma warsztatowa umożliwia analizę własnych doświadczeń zawodowych, z uwzględnieniem takich technik jak studium przypadków. Arteterapia Ćwiczenia i zabawy arteterapeutyczne przydatne w pracy z dziećmi. Diagnoza uzdolnień Rola doradztwa zawodowego w procesie dydaktyczno wychowawczym na różnych etapach kształcenia zyski dla ucznia i szkoły. Program wychowawczy z uwzględnieniem doradztwa zawodowego w obszarach poznawania siebie, poznawania świata zawodów i podejmowania decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia. Program integruje działania doradcy zawodowego, pedagoga, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i inne instytucje współpracujące ze szkołą. Uczestnicy otrzymają scenariusze zajęć realizowanych w ramach godzin wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych

18 Budowanie relacji uczeń nauczyciel Celem szkolenia jest kształtowanie u nauczycieli praktycznych umiejętności umożliwiających radzenie sobie w trudnych sytuacjach związanych z relacjami. Ćwiczenia praktyczne będą doskonaliły umiejętności integracji zespołu klasowego, utrzymania dyscypliny, współpracy z rodzicami, mediacji konfliktów wewnątrzklasowych, interwencji w przypadku przemocy oraz pracy indywidualnej z uczniem w sytuacjach trudnych. Pozyskanie rodziny do współpracy. Skuteczne uczenie się uczniów Czym jest uczenie się i zapamiętywanie? Jak uczyć się efektywnie, jak efektywnie nauczać? Jak wykorzystać dominujący kanał sensoryczny i dobrać techniki uczenia się? Uczenie wielozmysłowe, techniki efektywnego zapamiętywania, notowania oraz czytania. Uczestnicy poznają także skuteczne metody poprawiające koncentrację, selektywność, pojemność oraz przełączania uwagi. Uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania w trakcie zajęć z klasą. Życie największą wartością sygnały myśli samobójczych Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pierwszymi sygnałami myśli samobójczych u młodych ludzi, a także poznają przyczyny i mechanizmy powodujące akt samobójstwa. Uczestnicy poznają także skuteczne metody diagnozy jak i sposoby interwencji w sytuacjach podejrzenia myśli samobójczych u ucznia

19 Dyscyplinowanie uczniów Diagnozowanie przyczyn trudności z dyscypliną w klasie. Techniki pracy z grupą nastawione na kształtowanie dyscypliny na lekcji, rola zasad i konsekwencje ich łamania, planowanie przebiegu lekcji, radzenie sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, śledzenie procesu grupowego techniki socjometryczne. Indywidualna praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. Jak rozumieć treści zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej? Zajęcia nastawione są na analizę treści orzeczeń i opinii poradni psychologiczno pedagogicznych umożliwiającą nauczycielom lepsze rozumienie zawartych w nich diagnoz i zaleceń, a tym samym zapewnienia lepszych warunków kształcenia uczniom posiadającym powyższe dokumenty. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych Omówione zostaną podstawy prawne dotyczące programów IPET, a także proces ich tworzenia i dokonywania trafnego doboru form oraz metod kształcenia i terapii. W części warsztatowej uczestnicy pracować będą na konkretnych przykładach dostarczonych przez placówkę, w oparciu o anonimowe diagnozy wybranych uczniów

20 Alkoholowy Zespół FAS Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje na temat skutków toksycznego działania alkoholu na rozwój dziecka w okresie płodowym. Zapoznają się z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS), poznają kryteria diagnostyki zespołu, a także cechy i problemy dzieci w życiu szkolnym. Omówione zostaną metody wsparcia dziecka oraz jego rozwoju, a także miejsca, gdzie można szukać pomocy i informacji. Depresja u dzieci i młodzieży Prezentacja wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie symptomów depresji u dzieci i młodzieży oraz postępowanie w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń emocjonalnych u uczniów. Zachowania mieszczące się w granicach normy oraz te, które powinny budzić niepokój nauczyciela. Kształtowanie umiejętności związanych z budowaniem kontaktu z uczniami i rodzicami umożliwiających efektywną współpracę w sytuacjach trudnych. Motywowanie uczniów do nauki Specyfika wieku i jej związek z motywacją. Czynniki kształtujące wewnętrzną motywację do nauki, czyli sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej, rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych, informacyjna funkcja oceny, porównywanie i rywalizacja. Szkolenie poruszy również problematykę relacji uczeń nauczyciel i współpracy z rodzicami w zakresie motywowania ucznia. Uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania w trakcie zajęć z klasą

21 Praktyczna wiedza logopedyczna przydatna w pracy nauczyciela Najczęściej spotykane u dzieci rodzaje wad wymowy i problemy logopedyczne oraz ich przyczyny jak je rozpoznać, jak pomagać uczniowi z problemami logopedycznymi oraz jak prowadzić działania profilaktyczne w codziennej pracy nauczyciela. Przykłady zabaw i aktywności podczas pracy z grupą uczniów. Współpraca z trudnym rodzicem Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności odnośnie przełamywania barier w kontaktach z rodzicami. Przekazane będą metody efektywnej współpracy z rodzicami, a także zaproponowane zostaną sposoby zaangażowania rodzica w proces edukacyjny i życie szkoły. Po szkoleniu każdy uczestnik opanuje sposoby pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się Działania szkoły wobec ucznia z trudnościami w uczeniu się, konkretne propozycje z uwzględnieniem etapu edukacyjnego i specyfiki szkoły. Jak diagnozować problem i jak czytać diagnozę, opinię i zalecenia, aby opracować skuteczny indywidualny program edukacyjno terapeutyczny lub program wspierający? Jak w praktyce realizować pomoc dziecku? Treningi twórczości Dzielenie się wiedzą jest naszą pasją. Naszym priorytetem jest profesjonalne podejście do pracy. Na treningach tworzymy klimat sprzyjający twórczości. Przeprowadzamy ćwiczenia: stymulujące myślenie twórcze, energetyzujące, relaksacyjne i utrwalające umiejętności. Dopasowujemy programy treningów do potrzeb konkretnych grup uczestników

22 Poprawna komunikacja w szkole Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz znaczenie asertywności w procesie. Przedstawione będą także skuteczne metody porozumiewania się na poziomie nauczyciel rodzic, nauczyciel uczeń. Dzięki skutecznym metodom uczestnicy szkolenia efektywniej będą wychodzić z sytuacji konfliktowych i trudnych. Pisanie projektów edukacyjnych Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie tworzenia projektów edukacyjnych. Omówione zostaną zasady tworzenia oraz sposoby promocji projektu, a także aspekty organizacyjne jak: planowanie działań, plany roczne i kilkuletnie, zasady tworzenia budżetu zadaniowego. Przedstawione będą także metody ewaluacji i monitoringu postępów w projekcie. FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ Koncepcja pracy szkoły Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesem opracowywania i upowszechniania koncepcji pracy szkoły. Dowiedzą się również, czemu służy tworzenie koncepcji, a także jak koncepcja pracy szkoły zawiera się w przepisach prawa oświatowego. Mobbing Szkolenie ma na celu przybliżenie informacji dotyczącej mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Uczestnik dowie się również o konsekwencjach prawnych i przesłankach dotyczących mobbingu. Zostaną przedstawione metody przeciwdziałania i skutki mobbingu

23 Protokół dyplomatyczny w Placówce Oświatowej Szkolenie pokazuje jak kreować własny wizerunek i jak wizerunek Placówki przekłada się na relacje na zewnątrz. Podczas zajęć zostanie określony szkolny savoir-vivre, zasady relacji dyrektor- nauczyciel, nauczyciel rodzice, nauczyciel- uczeń oraz zasady układów koleżeńskich. Etyka w zawodzie nauczyciela Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z niedoskonałością kodów etycznych, zwyczajów i procedur postępowania. Niezależność nauczyciela i jego odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji pedagogicznych oraz jego autorytet moralny wobec uczniów. Nauczyciel wobec misji szkoły i wobec osobistej filozofii wychowania. Ukazany zostanie także problem naruszania psychologicznych granic, który jest ważnym tematem do podjęcia w gronie nauczycieli i uczniów. Omówione zostaną także niepisane zasady, postawy nauczyciela i troski o dobry klimat, który kształtuje postawy budowania zaufania uczniów. Żywienie, a prawidłowy rozwój dziecka (higiena i bezpieczeństwo zdrowotne żywności) Szkolenie to skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów placówek edukacyjnych. Nauczyciele dowiedzą się, co wpływa na zdrowy styl życia, jak dokonywać najlepszych wyborów, w jaki sposób można propagować zdrowie, w jakich programach brać udział. Zaprezentujemy rozwiązania dla placówek edukacyjnych na przykładach: Otyłość u dzieci, programy krajowe i programy Komisji Europejskiej promujące zdrowie w placówkach edukacyjnych

24 Pozyskiwanie funduszy europejskich dla oświaty Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z funduszami europejskimi przydatnymi dla edukacji. Omówione zostaną zasady tworzenia i funkcjonowania zespołu projektowego, zarządzania jego cyklem, regułami partnerstwa i komunikacji. Uczestnicy poznają działania, oraz system sprawdzania rezultatów i określania grupy docelowej, a także zasady finansowania wydatków, proces wyboru wniosków oraz zapoznanie się z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Promocja placówki oświatowej Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie opracowywania programów promocyjnych. Podczas zajęć uczestnicy określają cele i zadania marketingowe, przeprowadzają diagnozowanie potrzeb oraz możliwości, a także określają czynniki decydujące o funkcjonowaniu szkoły. Innowacje pedagogiczne Uczestnicy poznają podłoże formalno-prawne działań innowacyjnych oraz metody pomagające znaleźć inspirację do wprowadzania zmian w praktyce edukacyjnej. Edukacja ekologiczna Uczestnicy poznają od strony praktycznej, czym jest ekologia, edukacja ekologiczna, rozwój zrównoważony. Szkolenie ma na celu zachęcenie uczestników do stosowania w pracy z dziećmi metod empirycznych, poznania świata oraz poznania możliwości aktywnego działania w środowisku przez prezentację różnorodnych form zajęć

25 Kurs kierowników wycieczek Podczas szkolenia przedstawione będą podstawowe zasady organizowania wycieczek i kolonii, a także zasady tworzenia regulaminów i dokumentacji. Pierwsza pomoc przedmedyczna Warsztat skoncentrowany jest na zdobywaniu umiejętności praktycznych postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapewnienia bezpieczeństwa, wykonania podstawowych czynności ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonemu. KOMPUTER I NOWE TECHNOLOGIE Prezentacje multimedialne w praktyce Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami pracy z oprogramowaniem służącym do kreowania prezentacji multimedialnych. Poznają podstawowe oraz bardziej zaawansowane funkcje programu Power Point. Metodyka pracy na zajęciach informatycznych Zasady bezpiecznego posługiwania się systemem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi. Programy użytkowe: edycja tekstów i grafiki, tworzenie prezentacji multimedialnych, użycie komputera, jako maszyny liczącej. Wyszukiwanie, przetwarzanie i selekcja danych znalezionych w internecie oraz bezpieczeństwo w sieci. Komputer, jako centrum multimedialne i narzędzie edukacyjne. Gry i programy edukacyjne

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych Diagnoza potrzeb szkoleniowych Poniżej znajduje się lista tematów w tabeli, która ułatwi wyznaczenie potrzeb szkoleniowych niezbędnych stworzenia wewnętrznego planu doskonalenia nauczycieli w Państwa placówce.

Bardziej szczegółowo

biuro@stimulus.com.pl 502 378 255

biuro@stimulus.com.pl 502 378 255 KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej inspiracje dla oświaty wytrwałość zasady umiejętności wiedza efektywna komunikacja w oświacie dynamika plany przywództwo

Bardziej szczegółowo

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Lp. 1 2 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY dla ucznia realizującego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych Oferta_2016:Oferta 2016-09-12 06:25 Strona 21 II forma SzkolenIowe rady pedagogiczne z elementami warsztatu I wykładów Interaktywnych moduły 4-8 godz. 1. Metody stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018. L.p Temat szkolenia Adresat Kod formy I. Dydaktyka i metodyka pracy

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018. L.p Temat szkolenia Adresat Kod formy I. Dydaktyka i metodyka pracy I. Dydaktyka i metodyka pracy 1. Trening stosowania metod aktywizujących. RP/WŁ01/17-18 2. Retoryka jako narzędzie kultury i komunikacji.* RP/BS01/17-18 3. Motywacja a osiągnięcia edukacyjne dziecka. RP/IB01/17-18

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Plan opracowano w oparciu o : 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015 Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, 21-22 września 2015 Doskonalenie nauczycieli jako element rozwoju całej szkoły Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Rozwój szkoły może

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018 OFERTA na rok szkolny 2017/2018 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ważne ogłoszenie W roku szkolnym 2017/2018 poradnia rozpoczyna IV edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców. Wszystkie proponowane formy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ i KURSÓW K U R S Y KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU KIEROWNIK WYPOCZYNKU S Z K O L E N

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Temat Osoby prowadzące 1 "Dokąd po " warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018 Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 w Krakowie DLA UCZNIÓW indywidualne formy pomocy na rok szkolny 2017/2018 badania, diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, opieka postdiagnostyczna,*

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA

OFERTA SZKOLEŃ BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA OFERTA SZKOLEŃ BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA 1.TEMAT: Podstawa programowa oraz sposoby jej monitorowania Cele szkolenia : Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu monitorowania podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę tj. w Technikum Nr 6 oraz

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA Uczniowie gimnazjów z trudnościami w czytaniu i pisaniu (diagnoza dysleksja rozwojowa) - usprawnianie funkcji percepcyjnych; - utrwalanie

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI Oddział w Łodzi www.ptd-lodz.com, ptd.lodz@gmail.com OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka Autorstwo i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej KURSY I SZKOLENIA PRZEDMIOTOWE Wychowanie przedszkolne Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w przedszkolu Cel szkolenia Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych organizowane od 2000 roku w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt pn. Wspomaganie na piątkę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.0428.2014 Częstochowa, 2014-12-31 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo