ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA"

Transkrypt

1 KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej

2 OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum Doskonalenia STIMULUS, szkolenie było dobre merytorycznie, dotyczyło spektrum zagadnień najistotniejszych dla zamawiającego, a wśród uczestników wzbudziło uznanie i zadowolenie. Przedszkole 346 Pod Kasztanem w Warszawie Opinia uczestnika: Szkolenie przyniosło mi dużo korzyści, ponieważ jestem początkującym nauczycielem. Dzięki niemu zorientowałam się w przepisach prawnych, a także zdobyłam wiedzę na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Studium przypadków nauczyło mnie reagowania na problemy Anna EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Opinia szkoły: Szkolenie pomogło nam zrozumieć wiele pojęć związanych z EWD. Dzięki niemu będziemy mogli pogłębić analizę wyników sprawdzianu, a także prawidłowo przeanalizujemy umiejętności uczniów i ich niedociągnięcia. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku Opinia uczestnika: Na szkoleniu dowiedziałem się podstawowej wiedzy na temat EWD, a także zapoznałem się z narzędziami. Zrozumiałem znaczenie EWD i jej wpływ na pracę szkoły. Bartosz

3 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Opinia szkoły: Szkolenie zorganizowane przez STIMULUS przyniosło nam wiele nowych możliwości oceniania naszych uczniów. Dało nam też wiele pomysłów do wykorzystania w trakcie zajęć. Przypomnieliśmy sobie i utwierdziliśmy się w słuszności metod stosowanych w pracy z dziećmi. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim Opinia uczestnika: Uczestnictwo w szkoleniu pomogło mi zrozumieć jak formułować cele i NACOBEZU, a także wyjaśniło mi szczegółowo zagadnienia oceniania kształtującego. Dorota KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA Opinia szkoły: Rekomendujemy skorzystanie z usług Centrum Doskonalenia STIMULUS. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Prowadzący podsunął nam wiele pomysłów i rozwiązań dotyczących alternatywnej komunikacji. Całe zajęcia oparte były o praktyczne przykłady z życia. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kielcach Opinia uczestnika: Szkolenie uzupełniło i usystematyzowało moją wiedzę. Myślę, że wiele z zagadnień wprowadzę do pracy z uczniami. Podobało mi się również, że teoria została uzupełniona wieloma przykładami z praktyki, a także filmem edukacyjnym. Barbara

4 O NAS Specjalista ds. sprzedaży i obsługi biura Kontaktuję się z Państwem telefonicznie i odwiedzam Państwa w placówkach, nadzoruję szkolenia od a do z. Zajmuję się fakturowaniem, materiałami na szkolenia, a także raportami po szkoleniach. Specjalista ds. sprzedaży i koordynacji szkoleń Bezpośrednio kontaktuję się z Państwem przedstawiając naszą bieżącą ofertę. Nadzoruję odpowiedni przebieg procesu zamówienia, wystawiam certyfikaty ukończenia szkolenia, przeprowadzam aktualizację strony internetowej i facebooka. Trenerzy Każdy z naszych trenerów jest specjalistą w swoim zakresie. Przygotowują oni szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb. Są do Państwa dyspozycji w trakcie szkolenia, a także do 2 tygodni po przeprowadzeniu szkolenia. Dyrektor Zarządzający Dokładam wszelkich starań, aby nasz zespół pracując kreatywnie i twórczo jak najlepiej zaspokajał potrzeby Klientów oraz dbał o budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Osobiście kontaktuję się z Państwem dobierając odpowiednią formę i trenera prowadzącego szkolenie. Prowadzę systematyczny monitoring jakości

5 POLECANE Budowanie współpracy w zespole Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z efektywnymi metodami planowania pracy zespołowej, wytyczania celów strategicznych i porządkowania ich względem ważności. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie zwiększyć efektywność własnych działań i działań grupy, w której pracują, co przyczyni się do podniesienia efektywności i satysfakcji z pracy. Seksualność dzieci i młodzieży Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym jest ludzka seksualność. Poznają normy i procesy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Poruszone zostaną także zagadnienia z zakresu edukacji seksualnej, szans i zagrożeń okresu dorastania psychoseksualnego. Sześciolatek w szkole Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka sześcioletniego w kontekście wszystkich jego sfer aktywności jako małego ucznia oraz wymagań zawartych w podstawie programowej. Współpraca z mediami Rola rzecznika prasowego szkoły, narzędzia przydatne w komunikacji z mediami, stałe kształtowanie wizerunku w mediach. Działania wspomagające ucznia Program szkolenia uwzględnia w szczególności pracę z uczniem z: ADHD, zespołem Aspergera, Autyzmem, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami odżywiania. Dostosowany jest on do indywidualnych potrzeb placówki

6 Ocenianie kształtujące Uczestnicy poznają elementy oceniania kształtującego, zdecydują czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące do własnej praktyki szkolnej i zaplanują dalsze szkolenia w tym kierunku. Neurodydaktyka Uczestnik na szkoleniu dowie się jak dobierać tematy lekcji, aby uaktywnić połączenia mózgowe u uczniów. Nauczy się również, jaki wpływ na motywację uczniów ma informacja zwrotna i jak wykorzystywać zapał twórczy dzieci do efektywnego działania na lekcji. Metody coachingowe w pracy nauczyciela Szkolenie pokazuje, w jaki sposób pytania otwarte rewolucjonizują proces dydaktyczny i zmieniają postawę ucznia, czyniąc go odkrywcą i poszukiwaczem wiedzy. Rodzice pokolenia XYZ Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak współpracować i porozumiewać się ze współczesnym rodzicem: nadopiekuńczym, roszczeniowym i wymagającym. Dopalacze Szkolenie pozwala poszerzyć wiedzę dotyczącą zjawiska dopalaczy. Jak rozpoznać sygnały wskazujące na spożywanie narkotyków i dopalaczy? Jak przeprowadzić interwencję? Rola rodziców w procesie interwencji

7 PERSPEKTYWA FORMALNO-PRAWNA Kontrola Zarządcza Głównym celem szkolenia jest przybliżenie kontroli na etapie wdrożeniowym, przedstawienie rozwiązań optymalnych spełniających jednocześnie wymagania ustawowe. Omówiona zostanie metodyka prowadzenia kontroli zarządczej, jej standardy łącznie z omówieniem projektu oraz wytyczne Ministra Finansów w zakresie samooceny kontroli zarządczej stanowiącej równocześnie metodykę prowadzenia kontroli. Omówiony zostanie na przykładach sposób sporządzania procedur wewnętrznych, jak również zostanie określony katalog procedur niezbędnych do zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego i wymogów kontroli RIO i NIK. Odpowiedzialność prawna nauczyciela w sytuacjach trudnych wychowawczo Celem szkolenia jest omówienie procedury postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka lub w innych trudnych wychowawczo sytuacjach. Omawiane będą przypadki, gdy dziecko/uczeń jest sprawcą. Ochrona danych osobowych Uczestnicy poznają wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w placówce oświatowej, wymienią swoje doświadczenia, a także poznają specyfikę przetwarzania danych i ich ochrony w e-dzienniku. W części warsztatowej przygotują niezbędną dokumentację według wytycznych GIODO

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z rozporządzeniem MEN Celem szkolenia jest przekazanie doświadczeń dotyczących udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą diagnozy oraz terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przekazane informacje ułatwią realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki. Edukacyjna Wartość Dodana Celem szkolenia jest omówienie i zweryfikowanie dotychczasowych metod diagnozowania efektywności pracy szkoły, a także zapoznanie z polską wersją EWD. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania praktycznej strony obsługi kalkulatora EWD. Prawa człowieka w realizacji zadań placówki oświatowej Głównym celem szkolenia jest pogłębienie znajomości praw ucznia, praw nauczyciela i rodzica w szkole, a także uświadomienie konieczności podejmowania przez nauczycieli działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka. Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej Szkolenie dostosowywane jest do różnego poziomu edukacji, także do szkół zawodowych, adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli. Poruszane są kwestie monitoringu ilościowego, jakościowego i organizacyjnego. Uczestnicy pracują na przykładowych narzędziach, dokonują analizy i uczą się wykorzystywania wyników

9 Ewaluacja pracy placówki oświatowej wewnętrzna i zewnętrzna Wypracowany zostanie przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostaną przedstawione etapy i znaczenie procesu ewaluacji dla uzyskania rzetelnych informacji o pracy placówki oświatowej. Zostanie przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału oraz opracowanie raportu i różne sposoby prezentowania wyników. ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA Praca z filmem Propozycje zajęć z wykorzystaniem fragmentów filmów wspierających społeczny, emocjonalny i intelektualny rozwój ucznia. Warsztat dobrych praktyk nauczycielskich. Budowanie autorytetu nauczyciela Głównym celem szkolenia jest kształtowanie u nauczycieli umiejętności umożliwiających budowanie autorytetu w oparciu o własne zasoby osobowościowe i kompetencje interpersonalne. Podczas warsztatów prowadzona jest analiza doświadczeń zawodowych ze wskazaniem na czynniki rozwijające szacunek w relacjach związanych z pracą nauczyciela. Ćwiczenia będą pokazywały jak budować i dbać o wizerunek własny i wizerunek placówki

10 Zarządzanie stresem Zasadniczym celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych metod radzenia sobie ze stresem zawodowym i osobistym. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili identyfikować przyczyny i objawy stresu, oceniać wpływ stresu na ich funkcjonowanie w sferze biologicznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz będą potrafili stosować techniki rozluźniające, relaksacyjne i poznawcze podnoszące odporność na stres. Psychologia koloru Terminologia kolorów, harmonia barw, złudzenia optyczne wywołane kolorem. Rozwijanie osobowości za pomocą koloru. Rozpoznanie własnego koloru. Asocjacje kolorystyczne skojarzenia barwne. Emocje i ich odzwierciedlenie w kolorze. Sposoby określania osobowości, jako energii danego koloru. Predyspozycje zawodowe poszczególnych typów. Funkcja koloru w naszym otoczeniu. Zastosowanie i oddziaływanie kolorów we wnętrzach i w ubiorze. Trening interpersonalny z elementami integracji Głównym celem szkolenia jest głębsze poznawanie samego siebie oraz osób, z którymi się pracuje, zdobywanie świadomości swoich możliwości, silnych i słabych stron. Omówione są także nieodłączne elementy i techniki tworzenia silnej grupy

11 Zarządzanie czasem Uczestnicy przeanalizują, w jaki sposób organizują własny czas, z jakimi problemami spotykają się w codziennej pracy. Stworzą listę najczęściej występujących trudności. Poznają również podstawowe zasady dotyczące planowania i organizacji pracy. Nauczą się stosować narzędzia zarządzania czasem. Każdy z uczestników na bazie wiedzy i nabytych umiejętności stworzy indywidualny plan działania i własnych zobowiązań dotyczących zmiany w swoim życiu zawodowym. Złość, gniew, bezsilność Warsztat skierowany jest do nauczycieli szczególnie narażonych na występowanie złych emocji, a także tych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć i skorygować swoje zachowanie wynikające z doświadczanej złości, gniewu i bezsilności. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat emocji i ich znaczenia, a także będą skutecznie wypracowywać metody przeciwdziałania niepożądanym emocjom i ich efektom. Wypalenie zawodowe. Higiena pracy nauczyciela jak pracować, aby nie zwariować Nauczyciele to najczęściej pasjonaci, którzy bardzo poświęcają się swojej pracy, przez co są narażeni na syndrom wypalenia zawodowego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najprostsze sposoby przeciwdziałania oraz proste sposoby autodiagnozy. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jak skutecznie ograniczyć stres, jak nie popaść w rutynę i co zrobić by wciąż odczuwać satysfakcję z wykonywanego zawodu

12 Emisja głosu Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z fizjologią oddychania, powstawania i higieną głosu. Część praktyczna zajęć będzie zawierała ćwiczenia oddechowe, głosowe i relaksacyjne. Asertywność w zawodzie nauczyciela Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby reagowania wobec zachowań trudnych w sposób, który pozwala wyrazić swoje zdanie nie raniąc innych. Przedstawione zostaną metody obrony przed manipulacją. Pokazany zostanie proces powstawania złych emocji oraz skuteczne metody radzenia sobie z nimi. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Adaptacja w przedszkolu Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych form adaptacji dziecka do przedszkola. Tematyka obejmuje perspektywę nauczyciela, dziecka oraz rodziców. Korektywa twórcze zajęcia ruchowe Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się metod prowadzenia zajęć, a także o ważności korektywy w rozwoju dzieci

13 Trudności edukacyjne i społeczne uczniów w świetle teorii Integracji Sensorycznej Szkolenie wprowadza w diagnozę zaburzeń. Omówione zostanie stosowanie wielozmysłowej stymulacji w celu niwelowania trudność edukacyjnych i społecznych, a także metody konstruowania planu zajęć z uwzględnieniem założeń Integracji Sensorycznej w celu zwiększenia efektywności nauczania. Przedstawiony zostanie sposób, w jaki IS może być elementem Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych oraz innych działań wspierających rozwój dziecka. English is fun nowoczesny warsztat gier i zabaw Umiejętność planowania, przygotowania i prowadzenia lekcji angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poznanie metod prowadzenia zajęć z języka obcego. Integracja polisensoryczna Omówione będą zagadnienia związane ze specyfiką zaspokajania potrzeb psychicznych dzieci upośledzonych umysłowo, przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wybranych metod pracy z dzieckiem Sala Doświadczania Świata. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem słowa snoezelen, ponadto omówione zostaną urządzenia w Sali Doświadczania Świata, ćwiczenia praktyczne i przykładowe zajęcia. Metoda Knill Szkolenie ma na celu zapoznanie się z metodą rozbudzenia aktywności osoby niepełnosprawnej i zachęcenia do działania i przejawiania własnej inicjatywy

14 Pedagogika Montessori Dyscyplina i swoboda dzieci, sposoby uczenia się dzieci, rola nauczyciela Montessori i jego obserwacji. Drama w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej Celem zajęć jest kształtowanie u uczestników praktycznych umiejętności związanych z pracą nowatorskimi metodami, z wykorzystaniem techniki dramy. Zostaną przedstawione sposoby przygotowania, struktura, wybrane techniki, wskazówki dla nauczyciela dramy oraz zostanie przygotowany projekt zajęć dramowych. Ruch, zabawa i piosenka w edukacji warsztat z uwzględnieniem metody dr Paula Dennisona Podczas szkolenia mówimy o przekraczaniu środkowej linii łączącej lewą i prawą stronę ciała i mózgu. Zdolność do przekraczania środkowej linii ciała jest podstawą do binokularnego wzroku, słuchania jednocześnie obydwoma uszami, a także ruchu całego ciała. Każda z tych umiejętności jest niezbędna by odnosić sukcesy w nauce i tworzyć wolną od szkolnych stresów bazę do rozwoju wszystkich działań w życiu. Elementy pedagogiki zabawy i pedagogiki fascynacji (pedagogiki cyrkowej) Podczas warsztatów uczestnicy sprawdzają granice własnych możliwości i poszerzają je, doświadczają swoim ciałem i przez materiał, ćwiczą nowe formy ruchu, uczą się jak przez zabawę wspierać kreatywność i integrować grupę

15 Wykorzystanie inteligencji wielorakiej w zabawach fundamentalnych Przedstawiona zostanie Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera, polisensoryczność oddziaływań we wspomaganiu rozwoju dziecka, neurofizjologiczne uzasadnienie ważności wczesnej edukacji, rola zabawy w rozwoju i uczeniu się dzieci oraz praktyczne zastosowanie programu "Zabawy Fundamentalne" ich zawartość, struktury i materiały. Doświadczenia i eksperymenty w edukacji Podczas zajęć kształtowane są u uczestników praktyczne umiejętności związane z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przedstawiane są sposoby rozwijania predyspozycji twórczych z wykorzystaniem nowatorskich metod doświadczeń i eksperymentów naukowych. Wczesna interwencja Na szkoleniu każdy uczestnik pozna sposoby wielospecjalistycznej diagnozy dziecka, a także możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej. Zostaną omówione procesy rozwoju widzenia, rozwoju sprawności motorycznej i manualnej, a także percepcji słuchowej i mowy. Przedstawione zostaną także najczęściej występujące schorzenia wzroku i schorzenia współwystępujące. Propozycje technik plastycznych Wykorzystanie artykułów spożywczych na różne sposoby, wykorzystanie farby na różne sposoby, wykorzystanie znanej kredy w nowy sposób, jak powstaje coś z niczego? Inne metody w zależności od potrzeb i otwartości na kreatywność

16 WSPOMGANIE UCZNIA Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego Na szkoleniu dowiesz się m.in. czym są zaburzenia przetwarzania bodźców dźwiękowych, a także jakie są rodzaje terapii w zależności od rodzaju problemu dziecka. Przybliżone zostaną również metody pracy w domu, szkole i na terapii. Bilateralna Integracja Celem głównym szkolenia jest odpowiedź na pytanie, czym jest bilateralna integracja, a także zapoznanie się z występującymi symptomami i diagnostyką. Zajęcia obejmują również praktyczne programy ćwiczeń. Gry dydaktyczne Nowoczesny warsztat gier, zasady ich tworzenia. Zostaną przedstawione przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Uczestnicy poznają gry: rozwijające myślenie abstrakcyjno- logiczne, językowe i komunikacyjne, rozwijające wzrok, słuch i koordynację. Nadwrażliwość słuchowa Uczestnik na szkoleniu dowie się czym jest nadwrażliwość słuchowa, jakie są jej objawy i etiologia. Nauczy się również diagnozy i pracy z dzieckiem nadwrażliwym słuchowo. Działania wspierające ucznia zdolnego Podstawa prawna. Kategorie zdolności uczniów w klasie /grupie/. Identyfikacja uczniów zdolnych. Modele kształcenia uczniów zdolnych. Przykładowe zajęcia

17 Zachowania prowokacyjne i agresywne Głównym celem szkolenia jest przeciwdziałanie zachowaniom prowokacyjnym uczniów, w tym też eksperymentowaniu przez nich z używkami, poprzez kształtowanie u nauczycieli umiejętności radzenia sobie w tego rodzaju sytuacjach. Poruszane będą kwestie zachowań, które prowokują oraz sposoby nie ulegania tym prowokacjom. Forma warsztatowa umożliwia analizę własnych doświadczeń zawodowych, z uwzględnieniem takich technik jak studium przypadków. Arteterapia Ćwiczenia i zabawy arteterapeutyczne przydatne w pracy z dziećmi. Diagnoza uzdolnień Rola doradztwa zawodowego w procesie dydaktyczno wychowawczym na różnych etapach kształcenia zyski dla ucznia i szkoły. Program wychowawczy z uwzględnieniem doradztwa zawodowego w obszarach poznawania siebie, poznawania świata zawodów i podejmowania decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia. Program integruje działania doradcy zawodowego, pedagoga, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i inne instytucje współpracujące ze szkołą. Uczestnicy otrzymają scenariusze zajęć realizowanych w ramach godzin wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych

18 Budowanie relacji uczeń nauczyciel Celem szkolenia jest kształtowanie u nauczycieli praktycznych umiejętności umożliwiających radzenie sobie w trudnych sytuacjach związanych z relacjami. Ćwiczenia praktyczne będą doskonaliły umiejętności integracji zespołu klasowego, utrzymania dyscypliny, współpracy z rodzicami, mediacji konfliktów wewnątrzklasowych, interwencji w przypadku przemocy oraz pracy indywidualnej z uczniem w sytuacjach trudnych. Pozyskanie rodziny do współpracy. Skuteczne uczenie się uczniów Czym jest uczenie się i zapamiętywanie? Jak uczyć się efektywnie, jak efektywnie nauczać? Jak wykorzystać dominujący kanał sensoryczny i dobrać techniki uczenia się? Uczenie wielozmysłowe, techniki efektywnego zapamiętywania, notowania oraz czytania. Uczestnicy poznają także skuteczne metody poprawiające koncentrację, selektywność, pojemność oraz przełączania uwagi. Uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania w trakcie zajęć z klasą. Życie największą wartością sygnały myśli samobójczych Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pierwszymi sygnałami myśli samobójczych u młodych ludzi, a także poznają przyczyny i mechanizmy powodujące akt samobójstwa. Uczestnicy poznają także skuteczne metody diagnozy jak i sposoby interwencji w sytuacjach podejrzenia myśli samobójczych u ucznia

19 Dyscyplinowanie uczniów Diagnozowanie przyczyn trudności z dyscypliną w klasie. Techniki pracy z grupą nastawione na kształtowanie dyscypliny na lekcji, rola zasad i konsekwencje ich łamania, planowanie przebiegu lekcji, radzenie sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, śledzenie procesu grupowego techniki socjometryczne. Indywidualna praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. Jak rozumieć treści zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej? Zajęcia nastawione są na analizę treści orzeczeń i opinii poradni psychologiczno pedagogicznych umożliwiającą nauczycielom lepsze rozumienie zawartych w nich diagnoz i zaleceń, a tym samym zapewnienia lepszych warunków kształcenia uczniom posiadającym powyższe dokumenty. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych Omówione zostaną podstawy prawne dotyczące programów IPET, a także proces ich tworzenia i dokonywania trafnego doboru form oraz metod kształcenia i terapii. W części warsztatowej uczestnicy pracować będą na konkretnych przykładach dostarczonych przez placówkę, w oparciu o anonimowe diagnozy wybranych uczniów

20 Alkoholowy Zespół FAS Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje na temat skutków toksycznego działania alkoholu na rozwój dziecka w okresie płodowym. Zapoznają się z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS), poznają kryteria diagnostyki zespołu, a także cechy i problemy dzieci w życiu szkolnym. Omówione zostaną metody wsparcia dziecka oraz jego rozwoju, a także miejsca, gdzie można szukać pomocy i informacji. Depresja u dzieci i młodzieży Prezentacja wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie symptomów depresji u dzieci i młodzieży oraz postępowanie w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń emocjonalnych u uczniów. Zachowania mieszczące się w granicach normy oraz te, które powinny budzić niepokój nauczyciela. Kształtowanie umiejętności związanych z budowaniem kontaktu z uczniami i rodzicami umożliwiających efektywną współpracę w sytuacjach trudnych. Motywowanie uczniów do nauki Specyfika wieku i jej związek z motywacją. Czynniki kształtujące wewnętrzną motywację do nauki, czyli sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej, rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych, informacyjna funkcja oceny, porównywanie i rywalizacja. Szkolenie poruszy również problematykę relacji uczeń nauczyciel i współpracy z rodzicami w zakresie motywowania ucznia. Uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania w trakcie zajęć z klasą

21 Praktyczna wiedza logopedyczna przydatna w pracy nauczyciela Najczęściej spotykane u dzieci rodzaje wad wymowy i problemy logopedyczne oraz ich przyczyny jak je rozpoznać, jak pomagać uczniowi z problemami logopedycznymi oraz jak prowadzić działania profilaktyczne w codziennej pracy nauczyciela. Przykłady zabaw i aktywności podczas pracy z grupą uczniów. Współpraca z trudnym rodzicem Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności odnośnie przełamywania barier w kontaktach z rodzicami. Przekazane będą metody efektywnej współpracy z rodzicami, a także zaproponowane zostaną sposoby zaangażowania rodzica w proces edukacyjny i życie szkoły. Po szkoleniu każdy uczestnik opanuje sposoby pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się Działania szkoły wobec ucznia z trudnościami w uczeniu się, konkretne propozycje z uwzględnieniem etapu edukacyjnego i specyfiki szkoły. Jak diagnozować problem i jak czytać diagnozę, opinię i zalecenia, aby opracować skuteczny indywidualny program edukacyjno terapeutyczny lub program wspierający? Jak w praktyce realizować pomoc dziecku? Treningi twórczości Dzielenie się wiedzą jest naszą pasją. Naszym priorytetem jest profesjonalne podejście do pracy. Na treningach tworzymy klimat sprzyjający twórczości. Przeprowadzamy ćwiczenia: stymulujące myślenie twórcze, energetyzujące, relaksacyjne i utrwalające umiejętności. Dopasowujemy programy treningów do potrzeb konkretnych grup uczestników

22 Poprawna komunikacja w szkole Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz znaczenie asertywności w procesie. Przedstawione będą także skuteczne metody porozumiewania się na poziomie nauczyciel rodzic, nauczyciel uczeń. Dzięki skutecznym metodom uczestnicy szkolenia efektywniej będą wychodzić z sytuacji konfliktowych i trudnych. Pisanie projektów edukacyjnych Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie tworzenia projektów edukacyjnych. Omówione zostaną zasady tworzenia oraz sposoby promocji projektu, a także aspekty organizacyjne jak: planowanie działań, plany roczne i kilkuletnie, zasady tworzenia budżetu zadaniowego. Przedstawione będą także metody ewaluacji i monitoringu postępów w projekcie. FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ Koncepcja pracy szkoły Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesem opracowywania i upowszechniania koncepcji pracy szkoły. Dowiedzą się również, czemu służy tworzenie koncepcji, a także jak koncepcja pracy szkoły zawiera się w przepisach prawa oświatowego. Mobbing Szkolenie ma na celu przybliżenie informacji dotyczącej mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Uczestnik dowie się również o konsekwencjach prawnych i przesłankach dotyczących mobbingu. Zostaną przedstawione metody przeciwdziałania i skutki mobbingu

23 Protokół dyplomatyczny w Placówce Oświatowej Szkolenie pokazuje jak kreować własny wizerunek i jak wizerunek Placówki przekłada się na relacje na zewnątrz. Podczas zajęć zostanie określony szkolny savoir-vivre, zasady relacji dyrektor- nauczyciel, nauczyciel rodzice, nauczyciel- uczeń oraz zasady układów koleżeńskich. Etyka w zawodzie nauczyciela Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z niedoskonałością kodów etycznych, zwyczajów i procedur postępowania. Niezależność nauczyciela i jego odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji pedagogicznych oraz jego autorytet moralny wobec uczniów. Nauczyciel wobec misji szkoły i wobec osobistej filozofii wychowania. Ukazany zostanie także problem naruszania psychologicznych granic, który jest ważnym tematem do podjęcia w gronie nauczycieli i uczniów. Omówione zostaną także niepisane zasady, postawy nauczyciela i troski o dobry klimat, który kształtuje postawy budowania zaufania uczniów. Żywienie, a prawidłowy rozwój dziecka (higiena i bezpieczeństwo zdrowotne żywności) Szkolenie to skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów placówek edukacyjnych. Nauczyciele dowiedzą się, co wpływa na zdrowy styl życia, jak dokonywać najlepszych wyborów, w jaki sposób można propagować zdrowie, w jakich programach brać udział. Zaprezentujemy rozwiązania dla placówek edukacyjnych na przykładach: Otyłość u dzieci, programy krajowe i programy Komisji Europejskiej promujące zdrowie w placówkach edukacyjnych

24 Pozyskiwanie funduszy europejskich dla oświaty Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z funduszami europejskimi przydatnymi dla edukacji. Omówione zostaną zasady tworzenia i funkcjonowania zespołu projektowego, zarządzania jego cyklem, regułami partnerstwa i komunikacji. Uczestnicy poznają działania, oraz system sprawdzania rezultatów i określania grupy docelowej, a także zasady finansowania wydatków, proces wyboru wniosków oraz zapoznanie się z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Promocja placówki oświatowej Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie opracowywania programów promocyjnych. Podczas zajęć uczestnicy określają cele i zadania marketingowe, przeprowadzają diagnozowanie potrzeb oraz możliwości, a także określają czynniki decydujące o funkcjonowaniu szkoły. Innowacje pedagogiczne Uczestnicy poznają podłoże formalno-prawne działań innowacyjnych oraz metody pomagające znaleźć inspirację do wprowadzania zmian w praktyce edukacyjnej. Edukacja ekologiczna Uczestnicy poznają od strony praktycznej, czym jest ekologia, edukacja ekologiczna, rozwój zrównoważony. Szkolenie ma na celu zachęcenie uczestników do stosowania w pracy z dziećmi metod empirycznych, poznania świata oraz poznania możliwości aktywnego działania w środowisku przez prezentację różnorodnych form zajęć

25 Kurs kierowników wycieczek Podczas szkolenia przedstawione będą podstawowe zasady organizowania wycieczek i kolonii, a także zasady tworzenia regulaminów i dokumentacji. Pierwsza pomoc przedmedyczna Warsztat skoncentrowany jest na zdobywaniu umiejętności praktycznych postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapewnienia bezpieczeństwa, wykonania podstawowych czynności ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonemu. KOMPUTER I NOWE TECHNOLOGIE Prezentacje multimedialne w praktyce Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami pracy z oprogramowaniem służącym do kreowania prezentacji multimedialnych. Poznają podstawowe oraz bardziej zaawansowane funkcje programu Power Point. Metodyka pracy na zajęciach informatycznych Zasady bezpiecznego posługiwania się systemem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi. Programy użytkowe: edycja tekstów i grafiki, tworzenie prezentacji multimedialnych, użycie komputera, jako maszyny liczącej. Wyszukiwanie, przetwarzanie i selekcja danych znalezionych w internecie oraz bezpieczeństwo w sieci. Komputer, jako centrum multimedialne i narzędzie edukacyjne. Gry i programy edukacyjne

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5 Podstawa teoretyczna programu Równaj w górę, czyli jak praktycznie realizować indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkole podstawowej Teresa Janicka-Panek Spis treści 1. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo