Hipertekst w sieci: WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hipertekst w sieci: WWW"

Transkrypt

1 Hipertekst w sieci: WWW World Wide Web (WWW) sieć połączonych ze sobą stron hipertekstowych hipertekst: pierwszy pomysł 1945 tekst zawierający odnośniki do innych tekstów wybranie odnośnika przeniesienie do odpowiedniego tekstu pierwotne wykorzystanie 1989 połączenie dokumentów dotyczących fizyki nuklearnej

2 Hipertekst w sieci: WWW Części składowe WWW: język opisu stron HTML (HyperText Markup Language) protokół komunikacyjny HTTP (HyperText Transfer Protocol) Programy obsługujące WWW: serwery WWW (Apache, Microsoft IIS) na porcie 80 klienci WWW, tzw. przeglądarki (IE, Netscape Communicator, Mozilla, Mozilla Firefox, Opera, lynx, links, )

3 Hipertekst w sieci: WWW Inne rodzaje plików poza stronami WWW: obsługa przez wtyczki (plug-ins) obsługa przez aplikacje wspierające MIME przypisanie typu pliku do wtyczki/aplikacji wspierającej Universal Resource Locator (URL) adres konkretnego zasobu, nie tylko serwera: prot://adres.dns.lub.ip(:port)/katalog/plik prot: http, ftp, mailto, gopher, file

4 WWW: Ciasteczka Problem bezpołączeniowości komunikacji przy użyciu HTTP: brak możliwości przechowywania preferencji użytkownika, danych o stanie zalogowany? Rozwiązanie ciasteczka (cookies) pliki wysyłane przez serwer, przechowywane przez przeglądarkę traktowane jako dane, a nie pliki wykonywalne teoretycznie nie powinny stanowić zagrożenia

5 domain domena serwera, z którego pochodzi ciasteczko path ścieżka do zasobu, którego dotyczy ciasteczko content interesujące serwer dane expires data wygaśnięcia (bez daty wygasa po wyłączeniu przeglądarki) secure nie wysyłaj, jeśli nie zostało nawiązane bezpieczne połączenie (np. transakcje bankowe, ) WWW: Ciasteczka Ciasteczka (cookies) struktura ciasteczka

6 WWW: Ciasteczka Ciasteczka (cookies) przy każdym nowym żądaniu przeglądarka sprawdza, czy nie ma ciasteczek dla danej domeny jeśli ma, wysyła ciasteczko razem z żądaniem serwer odbiera ciasteczko i generuje na jego podstawie odpowiednią witrynę

7 WWW: Ciasteczka Ciasteczka (cookies) problemy: ciasteczka mogą zawierać wirusy potencjalne błędy przeglądarki mogą spowodować uaktywnienie tych wirusów ciasteczka mogą służyć do nielegalnego zbierania informacji o użytkownikach sieci

8 WWW: Ciasteczka Ciasteczka (cookies) problemy: ciasteczka mogą zawierać wirusy potencjalne błędy przeglądarki mogą spowodować uaktywnienie tych wirusów ciasteczka mogą służyć do nielegalnego zbierania informacji o użytkownikach sieci

9 HTML Statyczny Opis Strony Strona HTML znaczniki (tags) mogą być zagnieżdżone tekst specjalne: tabele formularze

10 Dynamiczne Strony WWW Generowanie HTML po stronie serwera: CGI (Common Gateway Interface) PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) ASP (Active Server Pages) JSP (Java Server Pages) Generowanie dynamicznej zawartości po stronie klienta: JavaScript

11 Dynamiczne Strony WWW CGI: użytkownik przesyła dane przy pomocy formularza serwer przekazuje dane do programu CGI program CGI zwraca gotową stronę WWW lub jej część serwer przesyła stronę do użytkownika Program CGI musi być wykonywalny na serwerze programy nie są przenośne UNIX: najczęściej Perl, albo wykonywalne pliki binarne

12 Dynamiczne Strony WWW PHP, JSP, ASP: użytkownik przesyła dane przy pomocy formularza serwer dynamicznie generuje stronę WWW ze statycznej zawartości i z interpretowanych skryptów (wstawek) serwer przesyła stronę do użytkownika Skrypty są przenośne i powinny na każdej platformie generować tę samą stronę

13 Dynamiczne Strony WWW JavaScript: język skryptowy zbliżony w składni do Javy interpretowany i wykonywany w przeglądarce widoczny w źródle strony Zastosowania: proste aplikacje w oparciu o HTML (np. kalkulator adresów IP) efekty specjalne (menu, specjalne kursory, animowany tekst, ) strony interaktywne Aplety Java interpretowane przez JVM (maszynę wirtualną Javy) ustandaryzowane zachowanie (w przeciwieństwie do JS)

14 Dynamiczne Strony WWW Kontrolki ActiveX: kompilowane mini-aplikacje szybki czas wykonania nieprzenośne

15 Dynamiczne Strony WWW CGI PHP/JSP/ ASP JavaScript/ aplety Java Active X Język programowania dowolny określony określony dowolny Program wykonywalny kompilowany interpretowany interpretowany kompilowany Kod wstawiony między statyczny HTML nie tak tak nie Kod przenośny nie tak tak nie Dobry do aplikacji wymagających obliczeń tak nie nie tak Miejsce wykonania serwer serwer przeglądarka przeglądarka Dobra integracja z serwerem WWW nie tak n/d n/d

16 HTTP HyperText Transfer Protocol (protokół transferu hipertekstu) Komendy: GET nazwa_pliku.htm HTTP/1.1 pobierz stronę HEAD pobierz sam nagłówek PUT, POST, DELETE modyfikuj witrynę (rzadko używane) TRACE prześlij żądanie z powrotem (ustalanie źródła błędu) CONNECT nie używane OPTIONS pytanie o parametry serwera i pliku

17 HTTP Odpowiedzi: Linia stanu (status line) kod + komentarz: 1xx informacja (100 przyjmuję żądanie) 2xx operacja zakończona sukcesem (204 brak zawartości) 3xx przekierowanie (301 strona przesunięta, 304 strona w pamięci podręcznej wciąż aktualna) 4xx błąd po stronie klienta 5xx błąd po stronie serwera (500 wewnętrzny błąd serwera, 503 spróbuj później) Nagłówki Treść strony

18 HTTP Odpowiedzi: Linia stanu (status line) kod + komentarz: Nagłówki Treść strony

19 HTTP Odpowiedzi: Linia stanu (status line) kod + komentarz: Nagłówki Treść strony: wydane komendy: telnet 80 GET /rfc.html HTTP/1.1

20 HTTP Proxy Przechowywanie stron w pamięci podręcznej: na komputerze klienta na serwerze proxy klient wysyła żądanie do serwera proxy odpowiedź z pamięci podręcznej lub przekazanie żądania do serwera docelowego Jak długo przechowywać dane w cache? decyzja na podstawie nagłówka Last-Modified decyzja na podstawie komunikacji z serwerem docelowym (nagłówek If-Modified-Since ) połączenie obu metod

21 Bezprzewodowe WWW: WAP Wireless Access Protocol (protokół dostępu bezprzewodowego) używany w telefonach komórkowych, palmtopach (PDA), notebookach WAP 1.0: oparty na WML (modyfikacja XML) własne protokoły WAP 2.0: oparty na XHTML (modyfikacja HTML) używa protokołów Internetu lub protokołów WAP 1.0 dynamiczna zmiana zawartości (np. ceny akcji) integracja z funkcjami telefonu multimedia wtyczki w przeglądarce

22 Bezprzewodowe WWW: WAP Alternatywa: : Zalety: znacznie większa szybkość standardowe strony nie wymagają modyfikacji Wady: nie wszystkie urządzenia wspierają konieczna obecność stacji bazowej

23 Komunikatory Internetowe: GG Liczne dostępne komunikatory: ICQ, GG, AOL Instant Messaging, MS Messenger Gadu-Gadu polski komunikator połączenie HTTP (rejestracja, zmiana hasła, odnajdywanie serwera) i własnego protokołu komunkacyjnego

24 Komunikatory Internetowe: GG Nawiązanie połączenia z serwerem: przez HTTP z serwerem appmsg.gadugadu.pl serwer odpowiada adresem IP właściwego serwera GG nawiązanie komunikacji z właściwym serwerem: serwer przesyła pakiet WELCOME zawierający ziarno do utworzenia zaszyfrowanego hasła użytkownik odsyła serwerowi UIN (numer użytkownika), zaszyfrowane hasło, i podstawowe parametry (wersja, status, opis, )

25 Komunikatory Internetowe: GG Każdy pakiet: typ pakietu długość pakietu treść

26 Komunikatory Internetowe: GG Typy pakietów odpowiedzi serwera: nawiązanie połączenia potwierdzenie połączenia, lub błąd przesłanie swojej listy kontaktów dane kontaktów (status, opis, adres IP, port, ) eksport/import listy kontaktów na/z serwera wysłanie wiadomość potwierdzenie: numer odbiorcy numer sekwencyjny typ wiadomości treść wiadomości odbiór wiadomości: j. w. + czas nadania kontakt z katalogiem publicznym (wyszukiwanie znajomych)

27 Komunikatory Internetowe: MSN/Windows Messenger Trzy typy serwerów: Dispatch Server (odpowiedzialny za odsyłanie do NS) Notification Server (logowanie, nawiązywanie sesji, powiadamianie o stanie, komunikacja z SS) Switchboard Server (przesyłanie konkretnych wiadomości)

28 Komunikatory Internetowe: MSN/Windows Messenger Komunikaty 7bit ASCII ACK Switchboard Client Sends a positive message delivery acknowledgement. ADD Client Notifcation Notification Client Adds to the user's FL, AL, and BL. Notifies the client of asynchronous additions to a user's list. ANS Client Switchboard Accepts a request for a switchboard server session. BLP Client Notifcation Notification Client Changes the user's message privacy setting, which determines how to treat messages from users not already in the BL or AL. BYE Switchboard Client Notifies a client that a user is no longer in the session. CAL Client Switchboard Initiates a switchboard server session. CHG Client Notifcation Notification Client Sends a client state change to the server. Echos the success of the client's state change request. FLN Notification Client Notifies the client when users in the FL go off-line GTC Client Notifcation Notification Client Changes the user's prompt setting, which determines how the client reacts to certain RL changes. INF Client Client Dispatch Dispatch Notification Client Requests set of support authentication protocol from the server. Provides the set of supported authentication protocols to the client. Notification Client ILN Notification Client Notifies the client of a the initial online state of a user in the FL, while either logging on or adding a user to the FL. IRO Switchboard Client Provides the initial roster information for new users joining the session. JOI Switchboard Client Notifies a client that a user is now in the session.

29 Komunikatory Internetowe: MSN/Windows Messenger Komunikaty 7bit ASCII LST Client Notification Retrieves the server's version of the user's FL, RL, AL, or BL. Notifcation Client MSG Client Switchboard Sends a message to the members of the current session. MSG Notification Switchboard Client Client Delivers a message from another client or from a server-side component. NAK Switchboard Client Sends a negative message delivery acknowledgement. NLN Notification Client Notifies the client when users in the FL go on-line or when their on-line state changes. OUT All All Ends a client-server Session. REM Client Notifcation Notification Client Removes from the user's FL, AL, and BL. Notifies the client of asynchronous removals from a user's list. RNG Notification Client Notifies the client of a request by another client to establish a session via a switchboard server. SYN Client Notification Initiates client-server property synchronization. Notifcation Client USR All All Authenticates client with server, possibly in mulitiple passes. VER Client Dispatch Negotiates common protocol dialect between client and Server. Dispatch Client XFR Client Notification Requests a Switchboard server for use in establishing a session. Notifcation Client XFR Dispatch Client Notification Client Notification of login-ns to the client or notification to move to a different NS.

30 Komunikatory Internetowe: IMPP Instant Messaging/Presence Protocol RFC 2779 (IETF) Przyszłość komunikacji wspólny standard

31 Transport plików: FTP File Transfer Protocol (Protokół transferu plików) Serwer TCP/IP Klient Interfejs użytkownika Interpreter poleceń 21 komendy odpowiedzi ASCII xxxx Interpreter poleceń Proces transferu danych zzzz dane ASCII lub binarny yyyy Proces transferu danych System plików System plików

32 Transport plików: FTP Tryb aktywny Tryb pasywny

33 Transport plików: FTP Tryb aktywny (przykład) Tryb pasywny (przykład) testbox1:$ ftp -d testbox2 Connected to testbox2.slacksite.com. 220 testbox2.slacksite.com FTP server ready. Name (testbox2:slacker): slacker ---> USER slacker 331 Password required for slacker. Password: TmpPass ---> PASS XXXX 230 User slacker logged in. ---> SYST 215 UNIX Type: L8 Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> ls ftp: setsockopt (ignored): Permission denied ---> PORT 192,168,150,80,14, PORT command successful. ---> LIST 150 Opening ASCII mode data connection for file list. drwx slacker users 104 Jul 27 01:45 public_html 226 Transfer complete. ftp> quit ---> QUIT 221 Goodbye. testbox1:$ ftp -d testbox2 Connected to testbox2.slacksite.com. 220 testbox2.slacksite.com FTP server ready. Name (testbox2:slacker): slacker ---> USER slacker 331 Password required for slacker. Password: TmpPass ---> PASS XXXX 230 User slacker logged in. ---> SYST 215 UNIX Type: L8 Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> passive Passive mode on. ftp> ls ftp: setsockopt (ignored): Permission denied ---> PASV 227 Entering Passive Mode (192,168,150,90,195,149). ---> LIST 150 Opening ASCII mode data connection for file list drwx slacker users 104 Jul 27 01:45 public_htm 226 Transfer complete. ftp> quit ---> QUIT 221 Goodbye.

34 Inne protokoły warstwy aplikacji NNTP Network News Transport Protocol Usenet tzw. grupy dyskusyjne służą do wymiany informacji oraz plików (grupy typu xxx.binaries.yyy.zzz) nieco zbliżone do systemu poczty elektronicznej, ale wszelkie wiadomości są widoczne przez wszystkich użytkowników Usenetu archiwa grup dyskusyjnych świetne źródło informacji na różne tematy (m.in. Google Groups, Deja News)

35 Inne protokoły warstwy aplikacji Protokoły P2P peer-to-peer (Kademlia, Overnet, KaZaa, DC ) Zdecentralizowana wymiana plików decentralizacja przechowywanych plików często również decentralizacja informacji o tym, gdzie można znaleźć pliki (Overnet, Kademlia, KaZaa)

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Internet oraz sieć WWW podstawowe informacje Język HTML oraz XHTML Arkusze stylów CSS Formularze Java Script Aplety oraz serwlety

Internet oraz sieć WWW podstawowe informacje Język HTML oraz XHTML Arkusze stylów CSS Formularze Java Script Aplety oraz serwlety Internet oraz sieć WWW podstawowe informacje Język HTML oraz XHTML Arkusze stylów CSS Formularze Java Script Aplety oraz serwlety ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) rok powstania 1967.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Kontakt Telefon: 504 495 217 E-mail: gabriel.rogowski@gmail.com Internet:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ.

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ. Aktywne i dynamiczne strony WWW Elementy projektowania stron WWW Część 3 dr inŝ. Tomasz Traczyk Formularze HTML Aktywne strony WWW Dynamiczne strony WWW 2 Formularze HTML Formularze HTML przykład Do czego

Bardziej szczegółowo

Usługi w Internecie Jesień 2014

Usługi w Internecie Jesień 2014 Usługi w Internecie Jesień 2014 Konstrukcja stron Problemy z użytecznością stron - usability http://www.clickz.com/print_article/clickz/column/2113344/key-tips-website-usability Strony w Internecie Twórca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL. Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS

Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL. Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS Serwer Apache w połączeniu z OpenSSL Autorzy: Radosław Bednarski, Tomasz Kaleta IV FDS 1 STRESZCZENIE Dokument zawiera sposób integracji Apache a z OpenSSL i modułu modssl. Poniższy opis przeprowadzi nas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 APACHE Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 Plik konfiguracyjny - /etc/httpd/conf/httpd.conf AccessConfig directive *Składnia:* AccessConfig /nazwa_pliku/ *Domyślnie:* AccessConfig conf/access.conf,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki.

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki. System operacyjny Unix/Linux Wykład 5 Zarzadzanie systemem GNU/Linux Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki Autormatyki Akademia Górniczo-Hutnicza May 22, 2010 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Apache jako Reverse Proxy

Apache jako Reverse Proxy Apache jako Reverse Proxy Obrona Radosław Goblin Pieczonka stopień trudności W środowisku firmowym często można na serwerach intranetowych znaleźć oprogramowanie potencjalnie podatne na różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo