HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ"

Transkrypt

1 HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ

2 1 Co się dzieje po wpisaniu URL w przeglądarce?

3 https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content

4 Uniform Resource Locator (ujednolicony format adresowania zasobów)

5 ZASÓB Zasobem może być wszystko co jest na tyle istotne by umieścić to pod danym URL. function sort() {... }

6 ul. Krzywa 12/ Wrocław Polska NIE SĄ UJEDNOLICONE

7

8 SCHEMAT http ftp https file chrome https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content

9 LOGIN I HASŁO git clone https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content

10 ADRES SERWERA api.github.com [db8:0cec::99:123a] subdomena https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content

11 PORT http: 80 https: https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content

12 ŚCIEŻKA DO ZASOBU file:///c:/books/http%20the%20definitive%20guide.pdf https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content

13 ŁADNE URL RewriteEngine On RewriteRule ^regulamin$ index.php?page=regulamin

14 ŚCIEŻKA WYSZUKIWANIA https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content

15 FRAGMENT przeglądarki nie wysyłają go do serwera może być używany przez JavaScript, np. https://www.youtube.com/watch?v=tl4bj1s66ga#t=95 https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content

16 https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content github.com DNS

17 https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content github.com DNS :443 TCP

18 TCP Transmission Control Protocol wszystkie bity otrzymane są identyczne jak bity wysłane wszystkie bity otrzymane są w kolejności ich wysłania

19 Hypertext Transfer Protocol (protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych)

20 REQUEST-RESPONSE REQUEST TCP RESPONSE

21 HTTPbis

22 MODEL OSI Open Systems Interconnection aplikacji prezentacji HTTP, DNS HTTPS TLS (SSL) sesji transportowa TCP sieciowa IPv4 łącza danych fizyczna

23 REQUEST https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content TCP

24 REQUEST <metoda> <cel żądania> <wersja HTTP> <nagłówek> <nagłówek> <ciało żądania>

25 REQUEST GET /michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4 HTTP/1.1 Host: github.com User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/ (KHTML, like Gecko) Chrome/ Safari/ Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9, image/webp,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch Accept-Language: pl-pl,pl;q=0.8,en-us;q=0.6,en;q=0.4 Connection: keep-alive Cookie: user_session=61tko8wcdukce;

26 METODY HTTP GET HEAD POST PUT DELETE CONNECT OPTIONS TRACE

27 METODY BEZPIECZNE używane tylko dla pobrania informacji o zasobie nie powinny zmieniać stanu danych na serwerze mogą powodować m.in. efekty takie jak logowanie, keszowanie lub podbijanie statystyk

28 METODY IDEMPOTENTNE wykonanie tego samego żądania wiele razy, ma taki sam efekt po stronie serwera, jak wykonanie pojedynczego żądania

29 GET żądanie używające GET powinno pobierać tylko dane zasobu i nie powinno powodować zmiany jego stanu

30 GET bezpieczna idempotentna

31 POST POST jest używany do wysyłania danych na serwer URL w żądaniu typu POST oznacza zasób, który przetworzy ciało żądania

32 POST <form action="/zfcampus/zf-apigility/issue_comments" method="post"> <input type="hidden" name="issue" value="74"> <textarea name="comment[body]" id="new_comment_field"> </textarea> <button type="submit">comment</button> </form>

33 POST nie jest bezpieczna nie jest idempotentna

34 PUT tworzy nowy zasób określony przez wysłane żądanie jeśli zasób pod URL już istnieje, to modyfikuje jego stan, używając ciała żądania

35 POST vs PUT POST /blog/ /entry/43/comments GET /blog/ /entry/43/comments/1 vs PUT /blog/ /entry/43/comments/2 GET /blog/ /entry/43/comments/2

36 PUT nie jest bezpieczna idempotentna

37 DELETE usuwa zasób identyfikowany przez URL

38 DELETE nie jest bezpieczna idempotentna

39 POZA RFC 7231 LINK (draft-snell-link-method-11) UNLINK (draft-snell-link-method-11) PATCH (rfc5789) COPY (rfc2518) MOVE (rfc2518)

40 RESPONSE https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content TCP

41 RESPONSE <wersja HTTP> <status> <uzasadnienie> <nagłówek> <nagłówek> <ciało odpowiedzi>

42 RESPONSE HTTP/ OK Date: Mon, 19 Jan :35:12 GMT Server: GitHub.com Cache-Control: no-cache, private Content-Type: text/html; charset=utf-8 Content-Encoding: gzip Transfer-Encoding: chunked <!DOCTYPE html> <html lang="en" class="">...

43 KODY ODPOWIEDZI 1xx Informacyjne 2xx Sukces 3xx Przekierowanie 4xx Błąd klienta 5xx Błąd serwera

44 NAJBARDZIEJ ZNANE KODY 200 OK 302 Found 400 Bad Request 404 Not Found 500 Internal Server Error 504 Gateway Timeout

45 2 Jak działają sesje?

46 LOGOWANIE

47 BEZSTANOWOŚĆ HTTP nie przechowuje żadnych informacji o poprzednich transakcjach klienta z serwerem

48 POST REQUEST POST /session HTTP/1.1 Host: github.com Content-Type: application/x-www-form-urlencoded login=michalkopacz.mk%40gmail.com&password=pass

49 SESJA W PHP $userid = authenticateuser($_post['login'], $_POST['password']); if ($userid!== null) { session_name('user_session'); session_set_cookie_params( , '/', 'github.com', true, true); session_start(); $_SESSION['userId'] = $userid; header("location: https://github.com/", true, 302); exit; }

50 DANE SESJI SET UB90l88D5haE {"user_id":"12345"}

51 PRZEKIEROWANIE HTTP/ Found Location: https://github.com/ Set-Cookie: user_session=ub90l88d5hae; path=/; domain=github.com; expires=sun, 08-Feb :38:31 GMT; secure; HttpOnly

52 CIASTECZKA dane trzymane po stronie przeglądarki przeglądarka wysyła ciasteczka w każdym żądaniu HTTP tylko dla domeny na której zostały utworzone github.com lub domen niższego poziomu *.github.com

53 PO PRZEKIEROWANIU POST / HTTP/1.1 Host: github.com Cookie: user_session=61tko8wcdukce;

54 3 Jak nie wygenerować tej samej odpowiedzi dwa razy?

55 STAŁE ZASOBY

56 BUFOROWANIE ODPOWIEDZI unieważnianie walidacja

57 UNIEWAŻNIANIE Expires: Sun, 25 Jan :56:27 GMT Cache-Control: max-age=3600

58 NAGŁÓWEK EXPIRES czas na serwerze i czas w przeglądarce musi być zsynchronizowany

59 PIERWSZY REQUEST GET u/194026?v=3 Host: https://avatars0. githubusercontent.com P R Z E G L Ą D A R K A HTTP/ OK Cache-Control: max-age=3600 B U F O R P R Z E G L Ą D A R K I GET u/194026?v=3 Host: https://avatars0. githubusercontent.com S E R W E R HTTP/ OK Cache-Control: max-age=3600

60 PRZED WYGAŚNIĘCIEM GET u/194026?v=3 Host: https://avatars0. githubusercontent.com P R Z E G L Ą D A R K A HTTP/ OK Cache-Control: max-age=3600 B U F O R P R Z E G L Ą D A R K I S E R W E R

61 PO WYGAŚNIĘCIU GET u/194026?v=3 Host: https://avatars0. githubusercontent.com P R Z E G L Ą D A R K A HTTP/ OK Cache-Control: max-age=3600 B U F O R P R Z E G L Ą D A R K I GET u/194026?v=3 Host: https://avatars0. githubusercontent.com S E R W E R HTTP/ OK Cache-Control: max-age=3600

62 WYMUSZENIE CZYSZCZENIA Co jeśli użytkownik zmieni avatar? Jak wtedy wymusić aby przeglądarka nie brała avatara z bufora?

63 WYMUSZENIE CZYSZCZENIA Zmieńmy url avatara. https://avatars0.githubusercontent.com/u/194026?v=4

64 UNIEWAŻNIANIE unieważnianie pozwala nam na skalowanie aplikacji, dzięki temu, że mniej żądań dochodzi do serwera

65 WALIDACJA Last-Modified / If-Modified-Since 1.0 Etag / If-None-Match 1.1

66 PIERWSZY REQUEST GET u/ Host: https://avatars0. githubusercontent.com P R Z E G L Ą D A R K A HTTP/ OK Etag: abcdefg B U F O R P R Z E G L Ą D A R K I GET u/ Host: https://avatars0. githubusercontent.com S E R W E R HTTP/ OK Etag: abcdefg

67 ZASÓB SIĘ NIE ZMIENIŁ GET u/ Host: https://avatars0. githubusercontent.com P R Z E G L Ą D A R K A HTTP/ OK Etag: abcdefg B U F O R P R Z E G L Ą D A R K I GET u/ Host: https://avatars0. githubusercontent.com If-None-Match: abcdefg S E R W E R HTTP/ Not Modified

68 ZASÓB ZOSTAŁ ZMIENIONY GET u/ Host: https://avatars0. githubusercontent.com P R Z E G L Ą D A R K A HTTP/ OK Etag: B U F O R P R Z E G L Ą D A R K I GET u/ Host: https://avatars0. githubusercontent.com If-None-Match: abcdefg S E R W E R HTTP/ OK Etag:

69 WALIDACJA oszczędza łącze danych

70 KIEDY NIE DA SIĘ BUFOROWAĆ? metody inne niż GET i HEAD niektóre nagłówki, m.in. Set-Cookie i Cookie kody odpowiedzi inne niż 200, 300, 301, 410

71 4 Jak wysłać żądanie HTTP z przeglądarki bez przeładowania strony?

72 PISZEMY KOMUNIKATOR

73 XMLHttpRequest obiekt w JavaScript, wystawiony przez przeglądarki, umożliwiający wysyłanie żądań HTTP(S)

74 POBIERANIE WIADOMOŚCI function checkmessages() { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open( 'GET', 'https://mysite.pl/chat/pull?viewer_uid= ' ); xhr.onload = function(e) {... }; xhr.send(); } checkmessages();

75 REQUEST GET chat/pull?viewer_uid= HTTP/1.1 Host: mysite.pl Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch Cookie: session_id=61tko8wcdukce; X-Requested-With: XMLHttpRequest Większość bibliotek do JavaScript-u dodaje ten nagłówek, gdy wysyłane jest żądanie HTTP, ale nie jest to natywny mechanizm XMLHttpRequest.

76 Xnagłówek nie opisany w żądnym standardzie "experimental" lub "extension" uznany za przestarzały w rfc6648

77 X-Requested-With function checkmessages() { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.setrequestheader('x-requested-with', 'XMLHttpRequest'); xhr.open( 'GET', 'https://mysite.pl/chat/pull?viewer_uid= ' ); xhr.onload = function(e) {... }; xhr.send(); } checkmessages();

78 RESPONSE HTTP/ OK Server: mysite.pl Content-Type: application/json; charset=utf-8 [ {"message": "Jak się masz?", "user_id": 2323}, {"message": "Co to jest HTTP?", "user_id": } ]

79 JSON tekstowy format wymiany danych składania oparta jest na języku JavaScript istnieje wiele parserów formatu JSON w różnych językach

80 TYPY null Number String "Co to jest HTTP?" Boolean true false Array [1, false, "hi"] Object {"foo": "bar"}

81 parsowanie JSON a function checkmessages() { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.setrequestheader('x-requested-with', 'XMLHttpRequest'); xhr.open( 'GET', 'https://mysite.pl/chat/pull?viewer_uid= ' ); xhr.onload = function(e) { var messages = JSON.parse(e.target.response);... }; xhr.send(); } checkmessages();

82 Negocjacja kontentu (Content negotiation)

83 TYP MIME text/css text/html text/plain image/png image/jpeg audio/mpeg video/quicktime application/xml application/json application/javascript

84 NAGŁÓWKI Accept headers: Accept Accept-Language Accept-Charset Accept-Encoding

85 REQUEST GET /michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4 HTTP/1.1 Host: github.com Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9, image/webp,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch Accept-Language: pl-pl,pl;q=0.8,en-us;q=0.6,en;q=0.4 Accept-Charset: utf-8

86 NAGŁÓWKI Content headers: Content-Type Content-Language Content-Type Content-Encoding

87 REQUEST POST /chat/push HTTP/1.1 Host: mysite.pl Content-Type: application/json {"message": "Dobrze, a ty?", "user_id": 2323}

88 REQUEST POST /session HTTP/1.1 Host: github.com Content-Type: application/x-www-form-urlencoded login=michalkopacz.mk%40gmail.com&password=pass

89 ODCZYT ŻĄDANIA W PHP //application/json $message = json_decode(file_get_contents('php://input')); //application/x-www-form-urlencoded $credentials = urldecode(file_get_contents('php://input')); list($login, $password) = explode('&', $credentials); $login = $_POST['login']; $password = $_POST['password'];

90 RESPONSE HTTP/ OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Content-Encoding: gzip HTTP/ OK Content-Type: text/css Content-Encoding: gzip

91 POOLING function checkmessages() { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.setrequestheader('x-requested-with', 'XMLHttpRequest'); xhr.open( 'GET', 'https://mysite.pl/chat/pull?viewer_uid= ' ); xhr.onload = function(e) { var messages = JSON.parse(e.target.response);... }; xhr.send(); } setinterval(function() { checkmessages() }, 60000);

92 LONG POOLING function checkmessages() { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.setrequestheader('x-requested-with', 'XMLHttpRequest'); xhr.timeout = 60000; xhr.open( 'GET', 'https://mysite.pl/chat/pull?viewer_uid= ' ); xhr.onload = function(e) { var messages = JSON.parse(e.target.response);... checkmessages(); }; xhr.send(); } checkmessages();

93 WEBSOCKET umożliwia dwukierunkową transmisję danych używa schematu ws: i wss:

94

95 5 Jak wysyłać żądania i odbierać odpowiedzi HTTP?

96 Chrome DevTools

97 PHP fsockopen file_get_contents curl Zend\Http Guzzle

98 DZIĘKUJE

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Tomasz Kubik Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska URZĘDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOśLIWOŚCI I OCZEKIWANIA Wisła, 5-7.09.2007

Bardziej szczegółowo

Hipertekst w sieci: WWW

Hipertekst w sieci: WWW Hipertekst w sieci: WWW World Wide Web (WWW) sieć połączonych ze sobą stron hipertekstowych hipertekst: pierwszy pomysł 1945 tekst zawierający odnośniki do innych tekstów wybranie odnośnika przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie HTTP

Uwierzytelnianie HTTP Technologie Internetu Uwierzytelnianie HTTP Aleksander Denisiuk denisjuk@pja.edu.pl Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk Technologie

Bardziej szczegółowo

XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur

XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 28 października 2005 roku Wstęp Internet dostarcza wiele możliwości programistą piszącym

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

The OWASP Foundation http://www.owasp.org. Session Management. Sławomir Rozbicki. slawek@rozbicki.eu

The OWASP Foundation http://www.owasp.org. Session Management. Sławomir Rozbicki. slawek@rozbicki.eu The OWASP Foundation http://www.owasp.org Session Management Sławomir Rozbicki slawek@rozbicki.eu 28-07-2011 OWASP TOP 10 A1: Injection A2: Cross-Site Scripting (XSS) A3: Broken Authentication and Session

Bardziej szczegółowo

Gdy użytkownicy zaczynają coraz

Gdy użytkownicy zaczynają coraz KNOW HOW Dostrajanie Apache Skuteczna optymalizacja serwerów WWW Szybki jak strzała Nie ma nic bardziej irytującego niż serwer Apache, który nie radzi sobie z odpowiadaniem na żądania klientów i działa

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska Delphi i PHP Komunikacja Pomiędzy Delphi i PHP można stworzyć własne aplikacje do komunikacji pomiędzy tymi językami. Służy do tego metoda POST. Dowiesz się... W jaki sposób odebrać dane ze skryptu. W

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 APACHE Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 Plik konfiguracyjny - /etc/httpd/conf/httpd.conf AccessConfig directive *Składnia:* AccessConfig /nazwa_pliku/ *Domyślnie:* AccessConfig conf/access.conf,

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Zbieranie podstawowych śladów działalności.

Zbieranie podstawowych śladów działalności. Zwalczanie Laboratorium 4. Zbieranie podstawowych śladów działalności.. Ślady pozostawione na komputerze można podzielić na dwie kategorie: ulotne i nieulotne. Nieulotne to te, które pozostają na komputerze

Bardziej szczegółowo

Obsługa incydentów bezpieczeństwa: część I, z punktu widzenia menadżera. OWASP 2010.03.17. The OWASP Foundation http://www.owasp.

Obsługa incydentów bezpieczeństwa: część I, z punktu widzenia menadżera. OWASP 2010.03.17. The OWASP Foundation http://www.owasp. Obsługa incydentów bezpieczeństwa: część I, z punktu widzenia menadżera. Przemysław Skowron OWASP Poland Leader OWASP 2010.03.17 Alior Bank S.A. przemyslaw.skowron@gmail.com Copyright The OWASP Foundation

Bardziej szczegółowo

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych. ServiceStack

Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych. ServiceStack Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych ServiceStack 1 Resource Oriented Architecture Architektura oprogramowania i styl programowania kładący nacisk na zasoby oraz interfejsy do ich modyfikacji

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Bezpieczeństwo Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. X Jesień 2014 1 / 27 Bezpieczeństwo Zabezpiecza się transmisje zasoby aplikacje

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo