Sieci komputerowe. Wykład 8: Warstwa zastosowań: FTP i HTTP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci komputerowe. Wykład 8: Warstwa zastosowań: FTP i HTTP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski"

Transkrypt

1 Sieci komputerowe Wykład 8: Warstwa zastosowań: FTP i HTTP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 1 / 26

2 Przypomnienie: Internetowy model warstwowy 5 4 DNS BSD sockets interface UDP FTP TCP HTTP 3 IP ICMP 2 1 Ethernet ARP / RARP Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 2 / 26

3 Spis treści 1 FTP 2 HTTP Serwery proxy Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 3 / 26

4 FTP FTP Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 4 / 26

5 FTP FTP File Transfer Protocol Protokół służacy do przesyłania plików z serwera / na serwer. Serwer działa na porcie 21. Po połaczeniu możemy wydawac polecenia (podobne do uniksowych poleceń). Jeśli przesyłane sa dane (pliki) to otwierane jest dodatkowe połaczenie. prezentacja Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 5 / 26

6 Połaczenie dla danych FTP Tryb aktywny Klient FTP wybiera port, informuje o nim serwer, po czym zaczyna na nim nasłuchiwać Serwer FTP łaczy się z tym portem i wysyła tam żadane dane Problem jeśli klient jest za routerem z NAT. Tryb pasywny Klient żada, żeby serwer wybrał port Serwer wybiera port, informuje o nim klienta, zaczyna nasłuchiwać Klient łaczy się z tym portem i pobiera stamtad żadane dane Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 6 / 26

7 HTTP HTTP Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 7 / 26

8 HTTP HyperText Transfer Protocol Protokół służacy do przesyłania plików (tak jak FTP) Bardzo dojrzały i złożony (choć nieskomplikowany) protokół wersja 1.1 Działa w przestrzeni nazw rozłacznej z FTP Korzysta z portu 80. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 8 / 26

9 HTTP URL (Uniform Resource Locator) (1) URL: Indentyfikuje dany zasób Składa się z 2 części rozdzielonych dwukropkiem schemat: (http, ftp, mailto, file,...) część zależna od rodzaju zasobu Przykłady: ftp://ftp.kernel.org/pub/index.html Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 9 / 26

10 URL (2) HTTP URL dla schematów http, ftp Cześć po dwukropku to: // nazwa DNS serwera opcjonalnie :port / identyfikator zasobu wewnatrz serwera Przykład: mbi/dyd/sieciw_13s/ Uwagi: / w identyfikatorze wskazuje na hierarchię. Identyfikator zasobu niekoniecznie jest ścieżka do pliku! Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 10 / 26

11 URL (2) HTTP URL dla schematów http, ftp Cześć po dwukropku to: // nazwa DNS serwera opcjonalnie :port / identyfikator zasobu wewnatrz serwera Przykład: mbi/dyd/sieciw_13s/ Uwagi: / w identyfikatorze wskazuje na hierarchię. Identyfikator zasobu niekoniecznie jest ścieżka do pliku! Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 10 / 26

12 HTTP Żadanie i odpowiedź HTTP Jak to działa: Przegladarka WWW dostaje URL, rozbija go na człony (zakładamy, że schemat = http). Nawiazuje połaczenie z serwerem WWW na porcie 80. Wysyła żadanie HTTP (metoda GET) przykład. Serwer analizuje żadanie, pobiera z dysku odpowiedni plik. Serwer ustawia odpowiedni nagłówek i typ MIME pliku. Serwer wysyła plik przykład. Serwer zamyka połaczenie (lub czeka na następne polecenie) Przegladarka wykonuje akcję w zależności od typu MIME (wyświetla, używa wtyczki, używa zewnętrznej aplikacji). Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 11 / 26

13 Połaczenia trwałe HTTP Nawiazywanie połaczenia TCP = duży narzut Zazwyczaj przegladarka pobiera wiele dokumentów naraz (np. strona WWW + obrazki) Standard HTTP/1.1: połaczenie jest domyślnie otwarte Zamknięcie połaczenia, jeśli w żadaniu wyślemy Connection: close prezentacja Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 12 / 26

14 Typ MIME HTTP Serwer HTTP dla każdego wysłanego pliku w nagłówku odpowiedzi powinien ustawić poprawnie pole Content-type. Przykłady: text/plain plik tekstowy text/html strona HTML image/jpeg obrazek JPEG video/mpeg film MPEG application/msword dokument DOC application/pdf dokument PDF application/octet-stream ciag bajtów bez interpretacji Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 13 / 26

15 Odpowiedzi HTTP HTTP Ważniejsze typy odpowiedzi: 200 OK 301 Moved Permanently 302 Found 304 Not Modified 401 Unauthorized 403 Forbidden 404 Not Found 500 Internal Server Error Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 14 / 26

16 HTML HTTP HTTP zaprojektowany został do przesyłania hipertekstu = tekstu z odnośnikami do innych dokumentów. Taka rolę pełnia dokumenty napisane w języku HTML. HTTP + HTML = WWW. Standaryzacja HTML-a zajmuje się organizacja W3C. Przegladarka pobiera stronę HTML i znajdujace sie na niej elementy (obrazki, filmy, elementy osadzone itp.), każdy w osobnej transakcji HTTP (ale być może w jednym połaczeniu TCP). Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 15 / 26

17 Wersje HTML HTTP Bardzo pobieżny przeglad HTML 1.0, 2.0, głównie środowiska akademickie, ważna treść HTML 3.0, 3.2, 4.0, ciężar przenosi się na prezentację (wymieszana z treścia) HTML 4.01 czyli wszystko dozwolone + 95% niechlujnie napisanych stron przegladarka musi sobie radzić nie tylko ze standardem ale i z milionem odstępstw od niego. XHTML 1.0, oparty na XML, sztywna struktura, oddzielenie treści i struktury (HTML) od prezentacji (style CSS), sztywny format = łatwiejsze przetwarzanie automatyczne przetwarzanie informacji na stronie, jeden HTML, różne CSS = różne wersje dla różnych odbiorców (PDA, komórki, niewidomi,...) Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 16 / 26

18 HTTP Przegladarki (udział w rynku) Obrazek ze strony Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 17 / 26

19 HTTP Dynamiczne strony WWW Dynamika po stronie klienta Javascript: prosty obiektowy interpretowany język, kod programu jest wbudowany w HTML. Aplety Javy, aplikacje Flash, Silverlight (wykonanie realizowane przez odpowiednie wtyczki do przegladarki) Dynamika po stronie serwera URI może wskazywać na program, którego wynikiem działania jest HTML (+ ewentualnie nagłówek HTTP) CGI (Common Gateway Interface): standard umożliwiajacy wykonanie dowolnego zewnętrznego programu Mechanizmy zintegrowane z serwerem WWW (PHP, JSP, ASP, mod_perl,...) Formularze, przekazywanie parametrów (metody GET i POST) Cookies = utrzymywanie stanu sesji Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 18 / 26

20 HTTP Dynamiczne strony WWW Dynamika po stronie klienta Javascript: prosty obiektowy interpretowany język, kod programu jest wbudowany w HTML. Aplety Javy, aplikacje Flash, Silverlight (wykonanie realizowane przez odpowiednie wtyczki do przegladarki) Dynamika po stronie serwera URI może wskazywać na program, którego wynikiem działania jest HTML (+ ewentualnie nagłówek HTTP) CGI (Common Gateway Interface): standard umożliwiajacy wykonanie dowolnego zewnętrznego programu Mechanizmy zintegrowane z serwerem WWW (PHP, JSP, ASP, mod_perl,...) Formularze, przekazywanie parametrów (metody GET i POST) Cookies = utrzymywanie stanu sesji Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 18 / 26

21 Formularze HTTP prezentacja hydeparku Wysyłanie przez GET Po wysłaniu przegladarka pobiera przykładowo stronę Serwer WWW uruchamia program i przekazuje mu parametry. program coś robi + generuje odpowiedź HTML. Problemy: Widoczny URL. Hasła? Problem z dużymi danymi. Np. chcemy wysłać plik! Wysyłanie przez POST Przegladarka wysyła żadanie POST do serwera HTTP o stronę W treści żadania (nie nagłówku) znajduje się par1=value1&par2=value2 Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 19 / 26

22 Formularze HTTP prezentacja hydeparku Wysyłanie przez GET Po wysłaniu przegladarka pobiera przykładowo stronę Serwer WWW uruchamia program i przekazuje mu parametry. program coś robi + generuje odpowiedź HTML. Problemy: Widoczny URL. Hasła? Problem z dużymi danymi. Np. chcemy wysłać plik! Wysyłanie przez POST Przegladarka wysyła żadanie POST do serwera HTTP o stronę W treści żadania (nie nagłówku) znajduje się par1=value1&par2=value2 Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 19 / 26

23 Formularze HTTP prezentacja hydeparku Wysyłanie przez GET Po wysłaniu przegladarka pobiera przykładowo stronę Serwer WWW uruchamia program i przekazuje mu parametry. program coś robi + generuje odpowiedź HTML. Problemy: Widoczny URL. Hasła? Problem z dużymi danymi. Np. chcemy wysłać plik! Wysyłanie przez POST Przegladarka wysyła żadanie POST do serwera HTTP o stronę W treści żadania (nie nagłówku) znajduje się par1=value1&par2=value2 Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 19 / 26

24 HTTP Protokół HTTP jako warstwa transportowa Pisanie poprawnych programów wykorzystujacych TCP nie jest trywialne. A może wykorzystać HTTP do przesyłania danych? Testowego klienta (przegladarkę www) mamy za darmo. Przykład: REST Zautomatyzowany dostęp do niektórych serwisów WWW (przykładowo do: ebay, Amazon, Twitter, Flickr,...) REST (Representational State Transfer) tworzenie usługi sieciowej wykorzystujac metody (GET, PUT, POST, DELETE) protokołu HTTP. REST nie jest standardem, raczej filozofia. Łatwy do zautomatyzowania, czytelny dla człowieka Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 20 / 26

25 HTTP Protokół HTTP jako warstwa transportowa Pisanie poprawnych programów wykorzystujacych TCP nie jest trywialne. A może wykorzystać HTTP do przesyłania danych? Testowego klienta (przegladarkę www) mamy za darmo. Przykład: REST Zautomatyzowany dostęp do niektórych serwisów WWW (przykładowo do: ebay, Amazon, Twitter, Flickr,...) REST (Representational State Transfer) tworzenie usługi sieciowej wykorzystujac metody (GET, PUT, POST, DELETE) protokołu HTTP. REST nie jest standardem, raczej filozofia. Łatwy do zautomatyzowania, czytelny dla człowieka Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 20 / 26

26 HTTP Serwery proxy Serwery proxy Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 21 / 26

27 HTTP Serwery proxy Zamiast łaczyć się bezpośrednio z serwerem WWW, przegladarka może łaczyć się z tzw. serwerem proxy. Po co? Ograniczanie ruchu do/z zewnętrznych stron WWW przechowywanie zawartości stron w pamięci proxy. Kontrolowanie dostępu do zasobów WWW. Uwaga: serwer proxy zazwyczaj oznacza serwer proxy WWW, ale można wyobrazić sobie proxy dla wielu innych usług (ARP, DNS, DHCP) Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 22 / 26

28 HTTP Serwery proxy Zamiast łaczyć się bezpośrednio z serwerem WWW, przegladarka może łaczyć się z tzw. serwerem proxy. Po co? Ograniczanie ruchu do/z zewnętrznych stron WWW przechowywanie zawartości stron w pamięci proxy. Kontrolowanie dostępu do zasobów WWW. Uwaga: serwer proxy zazwyczaj oznacza serwer proxy WWW, ale można wyobrazić sobie proxy dla wielu innych usług (ARP, DNS, DHCP) Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 22 / 26

29 Serwer proxy HTTP Serwery proxy Działanie: Oczekuje na porcie 8080 lub 3128 (zazwyczaj). Jeśli w pamięci podręcznej (cache) nie ma żadanej strony lub jest nieaktualna, to: proxy łaczy się z zadana strona, zapamiętuje odpowiedź w pamięci podręcznej (cache). Proxy zwraca odpowiedź klientowi. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 23 / 26

30 Serwer proxy HTTP Serwery proxy Działanie: Oczekuje na porcie 8080 lub 3128 (zazwyczaj). Jeśli w pamięci podręcznej (cache) nie ma żadanej strony lub jest nieaktualna, to: proxy łaczy się z zadana strona, zapamiętuje odpowiedź w pamięci podręcznej (cache). Proxy zwraca odpowiedź klientowi. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 23 / 26

31 HTTP Serwery proxy Aktualność pamięci podręcznej Jak serwer proxy decyduje, czy strona w cache jest nadal aktualna: Serwer WWW ustawia pole Expires: w nagłówku odpowiedzi po tej dacie serwer proxy wyrzuca stronę z cache Serwer WWW może ustawić pole Pragma: no-cache lub/i Cache-Control: no-cache strona w ogóle nie będzie zapamiętywana na serwerze proxy Klient WWW może ustawić powyższe pole zawartość cache serwera zostanie pominięta W pozostałych przypadkach heurystyki oparte np. na polu Last-modified: Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 24 / 26

32 HTTP Anonimowe serwery proxy Serwery proxy Zwykły serwer proxy dodaje do naszego żadania HTTP dodatkowe pola w nagłówku, m.in. X-Forwarded-For: (nasz adres IP) Via: (adres IP proxy) prezentacja. (Istnieja tzw. anonimowe serwery proxy, które nie dodaja tych nagłówków.) Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 25 / 26

33 Lektura dodatkowa HTTP Serwery proxy Kurose, Ross: rozdział Tanenbaum: rozdział 7.3 Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 8 26 / 26

Sieci komputerowe. Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 7 1 / 26 DNS Sieci komputerowe (II UWr) Wykład

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne HTTP HyperText Transport Protocol 2 Protokół

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki webowe REST Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP Wykład 4 Protokół HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Protokół HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do protokołu HTTP Struktura komunikatów żądania i odpowiedzi Specyfikacja MIME Uwierzytelnianie metodą

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy informacyjne

Sieciowe systemy informacyjne Od strony internetowej do aplikacji WWW Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Historyczna motywacja Technologie internetowe rozwijają się poza komercyjnym obiegiem.

Bardziej szczegółowo

Hipertekst w sieci: WWW

Hipertekst w sieci: WWW Hipertekst w sieci: WWW World Wide Web (WWW) sieć połączonych ze sobą stron hipertekstowych hipertekst: pierwszy pomysł 1945 tekst zawierający odnośniki do innych tekstów wybranie odnośnika przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetu. Protokół HTTP. Aleksander Denisiuk. denisjuk@pja.edu.pl

Technologie Internetu. Protokół HTTP. Aleksander Denisiuk. denisjuk@pja.edu.pl Technologie Internetu Protokół HTTP Aleksander Denisiuk denisjuk@pja.edu.pl Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk Technologie Internetu

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład I - 2012-10-01

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład I - 2012-10-01 Języki i narzędzia programowania III Łukasz Kamiński Wykład I - 2012-10-01 JNP III Cele zajęć Pokazanie pełnej ścieżki realizacji aplikacji na WWW. Pokazanie języka PHP Idea, budowa, działanie, integracja,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Wykład: Plan spotkań 2 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6 godzin), 23 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ

HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ 1 Co się dzieje po wpisaniu URL w przeglądarce? https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content Uniform Resource Locator (ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne FTP File Transfer Protocol 2 Informacje o

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany...

O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany... O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany... 19 Instalowanie serwera Apache 1.3 w Linuksie i Uniksie...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów internetowych

Tworzenie serwisów internetowych Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang.

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11

SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11 Spis Treści SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11 O AUTORZE...11 WPROWADZENIE...12 PRAWDZIWY KOD DLA PRAWDZIWYCH PROGRAMISTÓW...13 W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANA JEST TA KSIĄŻKA...13 Część 1.: Serwlety...14

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959

FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959 FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959 Protokół niezawodnego przesyłania plików za pomocą prostych komend tekstowych. Jeden z najstarszych protokołów stosowanych

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Gdy użytkownicy zaczynają coraz

Gdy użytkownicy zaczynają coraz KNOW HOW Dostrajanie Apache Skuteczna optymalizacja serwerów WWW Szybki jak strzała Nie ma nic bardziej irytującego niż serwer Apache, który nie radzi sobie z odpowiadaniem na żądania klientów i działa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo