Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP"

Transkrypt

1 Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP mgr inż. Tomasz Jaworski

2 Protokoły komunikacyjne HTTP HyperText Transport Protocol 2

3 Protokół HTTP Hypertext Transport Protocol Hipertekst tekst + odnośniki (linki). Najczęściej (po za DNS) wykorzystywany protokół w sieci Internet Do komunikacji między klientem a serwerem WWW 3

4 Informacje o protokole HTTP w sieci Internet RFC 1945: (HTTP 1.0) RFC 2616: (HTTP 1.1) W3C: (HTTP 1.1) HTTP Made Really Easy: Practical Guide to Writing Clients and Servers - Protokół HTTP: wszystko, co musisz wiedzieć o modyfikowaniu nagłówków: modyfikowaniu.naglowkow Wikipedia EN i PL 4

5 Idea HTTP Adres URL Tekst HTML, Obrazy, pliki video Model komunikacji: Wielu klientów jeden serwer, Szablon komunikacji: żądanie (wysyła klient) odpowiedź (wysyła serwer) 5

6 Budowa adresu URL Uniform Resource Locator Ujednolicony format adresowania zasobów, stosowany w Internecie i sieciach lokalnych. protokół (http, ftp, news, gg) nazwa hosta (google.com) port (jeśli nie podany, to domyślny dla danego protokołu) ścieżka do zasobu nazwa zasobu 6

7 Protokół HTTP Protokół warstwy niższej to TCP HTTP wykorzystuje strumienie TCP do transmisji danych Domyślny port: 80 Protokół Tekstowy oparty na liniach, zakończonych bajtami \r\n (CR i LF) z elementami binarnymi (np. obrazy) Oparty na kodach, np. 404 Klient wysyła żądania (requests) Serwer odsyła odpowiedzi (responses) Po nawiązaniu połączenia klient rozpoczyna komunikację 7

8 HTTP a model OSI/TCP Aplikacja (przeglądarka, downloader) Warstwa aplikacji (np. moduł przeglądarki) Warstwa Transportowa HTTP, FTP, SMTP, POP3, GG TCP Warstwa Sieciowa Warstwa Fizyczna IP Ethernet, światłowód 8

9 Żądanie HTTP Typ metody żądania (np. GET) i jej parametrów 1 linia Nagłówek żądania n linii Nazwa hosta docelowego (wiele hostów, jeden IP) Typ i długość przesyłanych danych (dla POST) 2 linie Typ przeglądarki (User agent) 1 linia Ciasteczka 1 linia Poprzednia strona 1 linia Pusta linia 1 linia Ewentualna treść danych przesyłanych do serwera 9

10 Przykładowe żądanie (request) przesłane przez klienta do serwera GET / HTTP/1.1 Host: tjaworski.kis.p.lodz.pl User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv: ) Firefox/ (.NET CLR ) Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip,deflate Accept-Charset: ISO ,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 Keep-Alive: 115 Connection: keep-alive Pusta linia! 10

11 Metody HTTP (klient -> serwer) GET, POST, HEAD, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT, PATCH Najważniejsze: GET, POST GET Pobiera z serwera zasób opisany przez adres URL Pobranie obrazka Uruchomienie program CGI (np. PHP), który wygeneruje treść zasobu (plik HTML, obraz PNG, itp.) POST Wysłanie danych do zasobu opisanego przez adres URL, do dalszego przetwarzania. Najczęściej jest to formularz HTML Dane przesłane są w treści żądania Odbierane przez program CGI (np. PHP) Służy do wysyłania nowych lub aktualizacji istniejących zasobów HEAD Wysyła taki sam nagłówek jak GET, jednak serwer nie rozpoczyna transmisji ciała zasobu (przesyłane są jedynie informacje nagłówkowe) Przeglądarka sprawdza, czy w lokalnym cache jest aktualna wersja zasobu 11

12 Odpowiedź HTTP Wersja protokołu, np. HTTP/1.1 1 linia Kod błędu, np. 404 Opis kodu błędu, np. Not found Nagłówek odpowiedzi n linii Czas serwera 1 linia Informację o serwerze 1 linia Ciasteczka 1 linia Informacje o typie zasobu i jego długości 2 linie Pusta linia 1 linia Treść danych przesyłanych przez serwer 12

13 Przykładowa odpowiedź (response) przesłana przez serwer do klienta HTTP/ OK Date: Mon, 28 Feb :15:57 GMT Server: Apache/ (FreeBSD) mod_ssl/ OpenSSL/0.9.7e-p1 DAV/2 PHP/5.3.3 X-Powered-By: PHP/5.3.3 Content-Length: 7059 Keep-Alive: timeout=60, max=83 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html Linia statusu odpowiedzi Pusta linia! <html><head><meta http-equiv="content-type"content="text/html; charset=utf-8" /> <title>tytuł strony</title></head>. 13

14 Kody błędów w linii statusu odpowiedzi Tylko w komunikacji serwer -> klient HTTP/1.1 <kod> <opis> Kody: 1xx zarezerwowane na przyszły użytek 2xx powodzenie, polecenie poprawne, zostało zrealizowane 3xx przekierowania, konieczne dalsze polecenia 4xx błąd składni, błąd po stronie klienta 5xx błąd serwera 14

15 Kody błędów 200 OK + treść zasobu (np. plik zip), 301 Moved permanently, zasób został przeniesiony. Serwer może podać nowy adres URL, 400 Bad request, nieprawidłowe żądanie, błąd składni, 401 Unauthorized, brak dostępu, konieczna autoryzacji, 403 Forbidden, serwer nie może zwrócić danego zasobu ze względu na bezpieczeństwo, 404 Not found, zasób nie został znaleziony, 500 Internal server error, błąd wewnętrzny serwera, np. wyjątek podczas wykonywania 15

16 Przykład komunikacji Przeglądarka chce pobrać plik: oznacza użycie protokołu HTTP Sprawdzenie tjaworski.kis.p.lodz.pl w DNS Nawiązanie połączenia TCP na adres: , port 80 Wysłanie tekstu: GET /ps1/zaliczenie.pdf\r\n 16

17 A serwer na to HTTP/ OK\r\n Date: Mon, 28 Feb :18:05 GMT\r\n Server: Apache/ (FreeBSD) mod_ssl/ OpenSSL/0.9.7e-p1 DAV/2 PHP/5.3.3 with Suhosin-Patch\r\n Last-Modified: Tue, 19 Oct :42:03 GMT\r\n Etag: " fa225f68c0 \r\n Accept-Ranges: bytes\r\n Content-Length: 95265\r\n Keep-Alive: timeout=60, max=98\r\n Connection: Keep-Alive\r\n Pusta linia! Content-Type: application/pdf\r\n \r\n %PDF-1.4%ÇěŹ 5 0 obj<</length 6 0 R/Filter /FlateDecode>>stre 95,265 bajtów 17

18 Drobna uwaga do implementacji Proszę pamiętać, że w protokole HTTP każda linia nagłówka kończy się dwoma bajtami końca linii CR i LF. CR ma kod 13, LF = 10 CR = "\r" LF = "\n" W C#: String nowa_lina = "\r\n"; Alternatywnie: Environment.NewLine Równie ważne: nagłówek oddzielony jest od treści odpowiedzi jedną pustą linią. Proszę pamiętać, że błędna implementacja każdego protokołu powoduje błędy klienta. Jeśli przeglądarka otrzyma odpowiedź, której nie zrozumie najprawdopodobniej przerwie komunikację nie wyświetlając żadnego błędu. 18

19 Przykład z wykorzystaniem narzędzia TELNET telnet> open google.pl 80 Trying Connected to google.pl. Escape character is '^]'. GET / HTTP/ Found Location: Cache-Control: private Content-Type: text/html; charset=utf-8 Set-Cookie: PREF=ID=b6046eaa.; expires=wed, 27-F Set-Cookie: NID=44=YgL5_...; domain=.google.com; HttpOnly Date: Mon, 28 Feb :04:53 GMT Server: gws Content-Length: 218 X-XSS-Protection: 1; mode=block <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY> <H1>302 Moved</H1> The document has moved <A HREF="http://www.google.pl/">here</A>. </BODY></HTML> Connection closed by foreign host. 19

20 Co serwer wie o kliencie? Adres IP klienta. Jeśli klient łączy się przez NAT, to IP jest adresem bramy. Jeśli klient łączy się przez serwer proxy, to serwer ten może informować o tym fakcie serwer WWW i podawać adres lokalny klienta. Typ przeglądarki (IE, FF, GCH, ) Adres aktualnej strony Serwer WWW wie, z jakiej strony nastąpiło wywołanie URL Ciasteczka (na stałe kojarzone z domeną) Odpowiedź serwera może zawierać instrukcje co do modyfikacji ciasteczek przechowywanych u klienta, Przeglądarka interpretuje nagłówek odpowiedzi i odpowiednio modyfikuje ciasteczka dla danej domeny Przy kolejnej komunikacji, przeglądarka przesyła zestaw ciasteczek do serwera 20

21 Ciasteczka Jedna z form monitorowania użytkownika Serwer wysyła prośbę(!) zapisania ciasteczka przez przeglądarkę: Set-Cookie: nazwa=wartosc; expires=data; path=sciezka; domain=domena; secure\r\n Klient (przeglądarka) może ciasteczko zapisać, lub nie. Jeśli ciasteczko jest zapisane, to przy następnej komunikacji z serwerem, klient wysyła je: Cookie: nazwa1=wartosc1; nazwa2=wartosc;...\r\n 21

22 Niedoskonałości HTTP Brak obsługi sesji z danym klientem Najczęściej stosuje się techniki pośrednie, np. Sesje w PHP Inne metody to: Rozbudowa adresu URL, Ukryte pola formularza, Ciasteczka (głównie strona klienta) Ubogi mechanizm autoryzacji 22

23 Optymalizacja ruchu Wykorzystanie pola Last-modified odpowiedzi przez klienta cache treści poszczególnych zasobów, Określenie przez serwer wielkości zasobu: Content-Length: Kompresja strumienia HTTP Accept-Encoding: gzip,deflate HTTP v1.1: Wielokrotna komunikacja na jednym połączeniu (keepalive): Connection: keep-alive (domyślnie: Connection: Close) Keep-Alive: 150, Możliwość pobierania tylko części treści zasobu np. wznawianie pobierania pliku o wielkości 600MB 23

24 Narzędzia przydatne przy implementacji i testowaniu serwera WWW Mozilla Firefox + Firebug 24

25 Narzędzia przydatne przy implementacji i testowaniu serwera WWW Mozilla Firefox + Firebug tcpdump, windump, CommView Źródło: 25

26 Uwagi odnośnie implementacji serwera WWW (1/3) Klasy sieciowe znajdują się w przestrzeniach System.Net.Sockets oraz System.Net Obsługa wątków oraz strumieni WE/WY: System.Threading System.IO Zamiast klasy Socket można korzystać z TcpListener (serwer) i TcpClient (cześć kliencka w serwerze), Do przyjęcia nowego połączenia w serwerze służy metoda AcceptTcpClient uruchamiana na rzecz obiektu klasy TcpClient, 26

27 Uwagi odnośnie implementacji serwera WWW (2/3) Zapis/odczyt danych gniazda wykonuje się za pomocą strumienia (obiektu) klasy NetworkStream, zwracanego przez obiekt klasy TcpClient; Można skorzystać z klas StreamReader i StreamWriter, pozwalających na formowanie strumienia bajtów w linie tekstu, np.: this.reader = new StreamReader(this.client.GetStream()); this.writer = new StreamWriter(this.client.GetStream()); 27

28 Uwagi odnośnie implementacji serwera WWW (3/3) Sensowne minimum serwera WWW powinno potrafić wygenerować 3 typy odpowiedzi: 200 OK, 404 brak zasobu (brak pliku do wysłania), 500 błąd wewnętrzny serwera (w sytuacji, gdy kod serwera generuje wyjątek). Serwer może pracować w trybie: Odbierz połączenie-przeczytaj nagłówek-wyślij danezamknij połączenie. Proszę pamiętać o znakach końca linii! 28

29 Serwer HTTP - Testowanie W przypadku testowania serwera na porcie 80 i systemie Windows Vista/7, należy wyłączyć usługę World Wide Web Publishing Service. 29

30 Dziękuję za uwagę!

HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ

HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ 1 Co się dzieje po wpisaniu URL w przeglądarce? https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content Uniform Resource Locator (ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne FTP File Transfer Protocol 2 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP Wykład 4 Protokół HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Protokół HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do protokołu HTTP Struktura komunikatów żądania i odpowiedzi Specyfikacja MIME Uwierzytelnianie metodą

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetu. Protokół HTTP. Aleksander Denisiuk. denisjuk@pja.edu.pl

Technologie Internetu. Protokół HTTP. Aleksander Denisiuk. denisjuk@pja.edu.pl Technologie Internetu Protokół HTTP Aleksander Denisiuk denisjuk@pja.edu.pl Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk Technologie Internetu

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki webowe REST Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki

Bardziej szczegółowo

O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany...

O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany... O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany... 19 Instalowanie serwera Apache 1.3 w Linuksie i Uniksie...

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Plan wykładu. 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Plan wykładu 1. Protokół FTP. 2. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Protokół FTP Protokół FTP (File Transfer Protocol) [RFC 959] umożliwia

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy informacyjne

Sieciowe systemy informacyjne Od strony internetowej do aplikacji WWW Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Historyczna motywacja Technologie internetowe rozwijają się poza komercyjnym obiegiem.

Bardziej szczegółowo

Gdy użytkownicy zaczynają coraz

Gdy użytkownicy zaczynają coraz KNOW HOW Dostrajanie Apache Skuteczna optymalizacja serwerów WWW Szybki jak strzała Nie ma nic bardziej irytującego niż serwer Apache, który nie radzi sobie z odpowiadaniem na żądania klientów i działa

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podziała zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy usługę lub udostępnia

Bardziej szczegółowo

Hipertekst w sieci: WWW

Hipertekst w sieci: WWW Hipertekst w sieci: WWW World Wide Web (WWW) sieć połączonych ze sobą stron hipertekstowych hipertekst: pierwszy pomysł 1945 tekst zawierający odnośniki do innych tekstów wybranie odnośnika przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład I - 2012-10-01

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład I - 2012-10-01 Języki i narzędzia programowania III Łukasz Kamiński Wykład I - 2012-10-01 JNP III Cele zajęć Pokazanie pełnej ścieżki realizacji aplikacji na WWW. Pokazanie języka PHP Idea, budowa, działanie, integracja,

Bardziej szczegółowo

FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959

FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959 FTP co to takiego? FTP File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików) RFC 114,959 Protokół niezawodnego przesyłania plików za pomocą prostych komend tekstowych. Jeden z najstarszych protokołów stosowanych

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ

INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ USŁUGA DHCP - CZ.II INICJUJ [ ] / DHCPDISCOVER DHCPNAK / [ ] WYBIERZ DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu DHCPOFFER / [ ] PRZEWIĄŻ DHCPREQUEST (minął czas przewiązywania stand. 87,5% czasu wynajmu) ODNÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Wykład: Plan spotkań 2 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6 godzin), 23 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Omijanie zapór sieciowych

Omijanie zapór sieciowych Omijanie zapór sieciowych Oliver Karow Artykuł opublikowany w numerze 1/2006 magazynu hakin9. Zapraszamy do lektury całego magazynu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW Autor: Ryan C. Barnett T³umaczenie: Marek Pa³czyñsk ISBN: 83-246-0505-3

Bardziej szczegółowo

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Tomasz Kubik Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska URZĘDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOśLIWOŚCI I OCZEKIWANIA Wisła, 5-7.09.2007

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie HTTP

Uwierzytelnianie HTTP Technologie Internetu Uwierzytelnianie HTTP Aleksander Denisiuk denisjuk@pja.edu.pl Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk Technologie

Bardziej szczegółowo