Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład I - 2012-10-01"

Transkrypt

1 Języki i narzędzia programowania III Łukasz Kamiński Wykład I

2 JNP III Cele zajęć Pokazanie pełnej ścieżki realizacji aplikacji na WWW. Pokazanie języka PHP Idea, budowa, działanie, integracja, zarys konstrukcji i podstawowe funkcje Pokazanie ogólnych koncepcji takich jak, hosting, protokoły IP, TCP, rozwiązywanie nazw (DNS), serwery WWW, HTTP, HTML, bazy danych i inne. Pokazanie ścieżki, bez wchodzenia w szczegóły, które każdy w razie potrzeby może dodrążyć.

3 JNP III Po zajęciach student powinien umieć: Zainstalować sobie lokalnie środowisko testowe. Wybrać, wykupić i skonfigurować hosting. Sprawdzić i skonfigurować serwer WWW. Sprawdzić i podłączyć się do bazy danych. Napisać aplikację WWW w języku PHP Uruchomić aplikację WWW na wykupionym hostingu i wykupionej domenie. Kurs dla NIEZAAWANSOWANYCH! Bez tricków, hacków, cudów.

4 Organizacja zajęć Termin, poniedziałek 8:30. Podział na wprowadzenie i na zaliczenie. Wprowadzenie, zajęcia 1-8. Wykłady wg planu Zaliczenie, zajęcia 9-15 Brak zajęć, pisanie programów przez studentów. Zaliczenie aplikacja WWW. Termin oddania aplikacji styczeń 2013 Aplikacja może być dowolna (ustalona) Konsultacje przez lub za umówieniem.

5 Organizacja zajęć Plan wykładu Wprowadzenie do WWW i HTTP. Konfiguracja środowiska testowego. Domeny i hosting PHP konfiguracja Podstawy PHP (język składnia) Integracja z HTTP Generowanie danych (Smarty, XSLT) Generowanie grafiki Połączenie z bazą danych Biblioteki i aplikacje

6 Organizacja Zadanie zaliczeniowe. Dowolne, ale ustalone z prowadzącym! Można oddawać do 1. dnia sesji, np. jutro... Można zaliczać w 2. terminie. Strona wykładu Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Aplikacje są oceniane przez prowadzącego. Aplikacja może nie działać, może działać, działać dobrze, lub bardzo dobrze. Aplikacja może mieć drobne błędy, istotne błędy, poważne błędy i bardzo poważne błędy.

7 Omawiane techonologie PHP Język skryptowy ogólnego przeznaczenia. Używany jako język obsługi żądań HTTP po stronie serwera. MySQL, SQLite, PostreSQL Bazy danych trwałość. Apache Serwer WWW obsługa komunikacji. HTTP protokół Firefox, IE, Opera, Chrome Przeglądarki internetowe.

8 Wprowadzenie ogólne IP DNS TCP Ruting TCP a WWW Protokół HTTP

9 Usługi WWW Protokół IP (schemat). Sieć lokalna, np. na wydziale. Podsieci, sieci lokalnej. Adresy IP, np (ifconfig, ipconfig). Interfejsy lokalne. IP zewnętrzne (www.pokapoka.pl). IP zapewnia przesyłanie pakietów - zawodne. Ruting, czyli sposób przesyłania pakietów (route). Możliwość przesłania pakietów (firewall, NAT). Porty usług, sposób na rozróżnienie usług.

10 Usługi WWW Protokół IP (cd.) Porty, np. SSH 22, WWW 80, 3306 MySQL. Standardowe porty to rzecz zupełnie umowna. IP wysłanie pakietu, bez gwarancji dostarczenia! DNS Translacja nazw zodiac.mimuw.edu.pl Translacja hierarchiczna od końca. Związek wiele do wiele.

11 Usługi WWW TCP/IP. Protokół niezawodny do komunikacji dwukierunkowej pomiędzy komputerami w sieci. Adresacja IP, adres + port. Nawiązanie połączenia niesymetryczne. Nawiązane połączenie całkowicie symetryczne. Niezawodność opiera się na retransmisji danych, timeoucie, itp. Uwaga, w TCP/IP przy wysłaniu danych dostajemy informację, że dane zostały dostarczone, co nie oznacza, że nadawca jest odebrał!

12 Ruting Komputery są łączone w sieci. Sieć lokalna, np. ethernet. Sieć lokalna iplus (z podsiecią lokalną). Sieć lokalna neostrada (zewnętrzne numery IP). Internet jako graf połączonych sieci lokalnych. Sieci lokalne mają szereg mechanizmów do komunikowania się. Np. Firewall polityka zezwalania połączeń. NAT łączenie z komputerem za firewallem. Load Balancing rozkładanie obciążenia w sieci.

13 Konsekwencje użycia TCP WWW używa TCP, cała komunikacja w usługach WWW obiera się o TCP. To że klient łączy się do serwera nie znaczy, że serwer może się połączyć z klientem. Serwer nie jest w stanie identyfikować klienta po numerze IP. Można udawać przeglądarkę za pomocą np. programu telnet (np. telnet google.pl 80). Nazwy serwerów (np. google.pl) to nic innego niż wpisy DNS dla odpowiednich serwerów.

14 Usługi WWW Co się dzieje po wpisaniu w przeglądarkę DNS rozwiązanie nazwy (www.gazeta.pl) na nr IP ( ). Nawiązanie połączenia TCP/IP z hostem na porcie 80 ( standardowy port WWW). Wysłanie żądania dla strony / - protokół HTTP. Odebranie odpowiedzi protokół HTTP. Rozłączenie.

15 Serwer WWW Z punktu widzenia serwera. Serwer czeka na wszystkie połączenia na pewnym porcie (standardowo 80). Przy nawiązaniu połączenia, odczytuje żądanie. Interpretuje żądanie. Zwraca wynik. Rozłącza się.

16 Protokół HTTP Służy do komunikacji klienta WWW (np. przeglądarka) z serwerem WWW. Protokół tekstowy (za wyjątkiem np. transmisji obrazków, czy kompresji danych). HTML jest czymś innym niż HTTP. Za pomocą protokołu HTTP można przesłać stronę WWW opisaną w postaci dokumentu HTML. er_protocol

17 Protokół HTTP

18 Protokół HTTP

19 URL z przeglądarki Port 80, alternatywnie: http nagłówek adresu opisujący protokół komunikacji. adres serwera. /search?q=ala część adresu specyfikująca parametry odwołania. Każde żądanie składa się z definicji serwera docelowego i parametrów żądania.

20 Wirtualne hosty Każda specyfikacja serwera to adres: google.pl, google.com, itd Ale adres IP nie jest pełną specyfikację adresu serwera! Wewnątrz jednego serwera WWW i wewnątrz jednego adresu IP serwera WWW może istnieć wiele serwisów.

21 Wirtualne hosty Standardowo adres rozwiązuje się do adresu IP, np Ale daje inny wynik niż Np Ale każdy jest odrębnym serwisem. Wewnątrz serwera WWW można zdefiniować wiele serwisów WWW zależnych od adresu (domenowego) serwera.

22 Parametry odwołania /search?q=ala /deser/1,83453, ,nastolatki.html Całe żądanie jest interpretowane przez serwer. Sposób interpretacji mocno zależny od konfiguracji serwera. Standardowo znaki / oddzielają katalogi w logicznej strukturze serwera. Standardowo po? znajduje się lista parametrów w postaci nazwa=wartość&nazwa=wartość&... Postać łańcucha parametrów całkowicie umowa.

23 Łańcuchy parametrów Mechanizmy definiowania postaci żądań. Apache mod-rewrite. PHP wsparcie dla automatycznego interpretowania parametrów w postaci? nazwa=wartość&... Apache wsparcie dla interpretacji ścieżek postaci /nazwa/nazwa/nazwa/... za pomocą systemu plików i plików konfiguracji.

24 Protokół HTTP

25 Protokół HTTP

26 Protokół HTTP Standardowo GET odpowiedź. Odpowiedzi. Kody 100, 200, 300, 400, Ok 206 Partial Content przekierowanie. 401 autoryzacja. 403 brak dostępu. 404 Not found. 500 Błąd wewnętrzny.

27 HTTP usługi specjalne Rozszerzenie keep-alive. Standardowo każde żądanie do serwera WWW powinno iść w nowym połączeniu TCP. Mała sensowność takiego rozwiązania, lepiej trzymać połączenie i realizować kilka żądań w jednym połączeniu. Nie zmienia to bezpołączeniowej semantyki żądań WWW! Proxy Służy do minimalizacji ilości ruchu w sieci. Wpierane przez protokół HTTP. W dużej mierze przezroczyste dla programisty aplikacji WWW.

28 Usługi zewnętrzne Usługi przeglądarki. Cache Pipelining Wiele równoległych połączeń do pobrania całości wyniku. Najczęściej spotykane do pobierania w tle obrazków, plików js i css. Wykorzystywane też do ściągania tego samego pliku w kilku fragmentach. Serwer może nie pozwalać na to. Parsownie częściowego wyniku Wyświetlanie niekompletnego wyniku od razu po pobraniu części danych. Np. HTML. Warto mieć świadomość tego przy konstrukcji strony, np. wszystkie CSS-y na początku pliku.

29 Bezpołączniowość HTTP Konsekwencje. HTTP nie pozwala na jednoznaczną identyfikację połączenia czy użytkownika. Żądania do serwera są nieliniowe i nie muszą wynikać ze struktury stron WWW. Użytkownik może w URL wpisać cokolwiek i serwer nie ma na to wpływu.

30 Języki WWW Używając odpowiednich narzędzi do WWW w ogóle nie trzeba się przejmować obsługą HTTP. PHP Integracja z serwerem WWW (Apache). Pisanie skryptów w odpowiednim katalogu i automatyczne uruchamianie w momencie odwołania. PHP to zwykły program możliwy do uruchomienia z linii poleceń. Obsługa żądania.

31 Języki Języki ukrywają przed programistą obsługę HTTP. Mapowanie struktury odwołania /dir1/dir2/skrypt.php na katalogi i pliki na serwerze. Parsowanie parametrów, np. index.php? a=ala&b=ma&c=psa $a = ala ; $b = ma ; $c = psa ; Parsowanie nagłówków HTTP. Dodawanie nagłówków HTTP przy zwracaniu odpowiedzi.

32 Plan HTML GET/POST Cookie CSS Inne technologie JavaScript, Flash, Java. Instalacja Apache PHP MySQL Hosting Sprawdzenie konfiguracji Domena

33 HTML Prezentacja danych dla użytkownika.

34 HTML HTTP HTTP Serwer WWW HTML

35 HTML Renderowanie widoku po stronie klienta. Dużo materiałów w sieci. Teoretycznie dana strona powinna wyglądać tak samo na wszystkich przeglądarkach. Istnieją standardy, ale Standardy sobie a przeglądarki sobie. Standardy nie określają wszystkiego. IE (6, 7) ma swoje postrzeganie świata. Można robić zgodnie ze standardami, ale głupio aby na 20% przeglądarek nie działało?

36 HTML paradoks IE M$ ma problem z IE8. IE 5/6/7 niezgodne ze standardami. Programiści dostosowali strony do: Standardów IE Okazuje się, że obecnie strony rozpoznają czy przeglądarka to IE czy nie IE. Wersja 8 IE jest zgodna ze standardami, ale przez to niezgodna z IE 6/7. W efekcie strony mogą nie działać pod nowszymi wersjami IE.

37 HTML - formularze Rozdział na POST/GET Rożnica w sposobie przesyłania danych. Limity na długość żądania. GET RFC znaków, Opera ~ 4096, IE = 2083, FF ~ POST generalnie bez limitu, ale serwer może odrzucać połączenia po przekroczeniu limitu, uwaga na timeout, uwaga na cierpliwość użytkownika. Różnice w cachowaniu żądania. Koncepcja: GET pobranie danych do prezentacji. POST wykonanie operacji. Po POST powinno być przekierowanie na stronę GET! Inne zachowanie przeglądarki.

38 Formularz - przykład <form action='/x.php'><input name='a' value='b'/></form> Wysłanie GET. URL /x.php?a=b <form action='/x.php' method='post'><input name='a' value='b'/></form> Wysłanie GET. URL /x.php Dane przesyłane w treści żądania HTTP.

39 HTML GET/POST - cookie Mechanizm do przechowywanie danych serwera po stronie klienta. Część HTTP. Serwer może wysłać do przeglądarki informację, że klient ma przechowywać pewne dane. Dane te są przesyłane do serwera przy każdej komunikacji klient serwer! Dane są przypisane do domeny. Dane mają okres ważności (do określonej sekundy) lub do końca połączenia z serwerem. Nikt nie jest w stanie zagwarantować rzetelności danych w cookie.

40 Cookie

41 Logowanie HTTP: Login + Hasło Ustawienie cookie Np. login + hasło Serwer WWW walidacja login + hasło HTTP Cookie login + hasło

42 Cookie inne zastosowania Ustawienia użytkowników. gazeta.pl ustawienia kolejności boxów. Automatyczne logowanie. Identyfikacja użytkowników bez ich wiedzy. Słaba autoryzacja Koszyki zakupowe Liczniki odwiedzin Sondy Oszustwa Plotka o cenach w sklepach i innych serwisach Przykład ustawienia cookie dla poddomeny.

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08

Języki i narzędzia programowania III. Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08 Języki i narzędzia programowania III Łukasz Kamiński Wykład II - 2012-10-08 Wykład II Wprowadzenie kontynuacja Cookie HTML (JS/CSS/Flash/Java) Instalacja Apache, PHP, MySQL Konfiguracja Hosting i domeny

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX Materiały do laboratorium Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest instalacja i konfiguracja centrali PBX przy użyciu oprogramowania Asterisk. Asterisk umożliwia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Firewall'e. Cele firewalli

Firewall'e. Cele firewalli Firewall'e Pojęcie firewall pochodzi z przemysłu, zapora chroniąca przed rozprzestrzenianiem się ognia. W przypadku sieci komputerowych zastosowanie jest analogiczne, firewall ma na celu możliwie najdokładniejsze

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej Programy diagnostycznonarzędziowe do sieci TCP/IP w Windows Maciej Szmit Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej chwili związanej z ładowaniem systemu operacyjnego wita nas

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo