Project Management. "Project Management: nowoczesne techniki zarządzania przedsięwzieciami w niemieckich korporacjach przemysłu samochodowego"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Project Management. "Project Management: nowoczesne techniki zarządzania przedsięwzieciami w niemieckich korporacjach przemysłu samochodowego""

Transkrypt

1 "Project Management: nowoczesne techniki zarządzania przedsięwzieciami w niemieckich korporacjach przemysłu samochodowego" Jacek M. Piechucki

2 Wprowadzenie Historia powstania Project Management Pojęcie Projektu i Procesu Nowy produkt - nowe przedsięwziecie (projekt) inwestycyjne Prozes Powstawanie Produktu w przemysle samochodowym (Process Management) Faza wstępna projektu Faza planowania projektu Faza realizacji projektu Hard Facts i Soft Facts w Project Management Zarządzanie wiedzą w projektach (Knowladge Management) Udział systemow informatycznych w Project Management Business to Business (B2B) i Project Management Przyszłosc Project Management

3 Wstęp Nowa sytuacja po drugiej rewolucji przemysłowej (w przemysle samochodowym) Rewolucja Informatyczna Globalizacja dostawców (kooperantów) i odbiorców Oczekiwania rynku (heterogenność ) Nowe technologie w produkcji Przykłady przyspieszenia/skracania cykli Powstawania Produktu (PP) wczoraj dziś jutro Nowy samochód 63/48 Miesiące 14 Nowe Software 30/ Załozenie nowej firmy i wejście na giełdę 60/ Venture-Capital dla Start-up firmy 36 2 Horyzont planowania w przędsiebiorstwie 36/

4 Wstęp Paleta produktów (Volkswagen AG: / / ) Złożonosc produktow i przedsiewzieć inwestycyjnych (0,3-5 Mld. ) Paralelność powstawania produktów Tempo reakcji na oczekiwania konsumanta 4

5 Historia Poczatki nowej dziedziny Manhattan District Project (1941; przemysł zbrojeniowy) Marshal Plan project (1947; gospodarka) Polaris-Programm (przemysł zbrojeniowy; US-Navy) Apollo-Programm (NASA) Publikacje na Temat Project Management w USA (PMI; ) Nowe kierunki kształcenia inzynierów i ekonomistów (PMI ) Stowarzyszenie IPMA (Zürich) Gesellschaft für Projektmanagement (München) Handbuch Projektmangement 1989 (GPM) nowe kierunki studiów (m.in. Uniwersytety w Bremie i Erlangen) rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie 5

6 Historia Rozwoj nowej dziedziny (siatki czynnosci) (mainframe) (PC, Intra-/ Internet) Oczekiwane rezultaty Terminy, analiza czasowa Terminy, koszty, srodki/zasoby, jakość rezultatu Terminy, koszty, jakość; akzeptacja klienta Rodzaj przedmiotu technika 75% bussines 25% technika 50% bussines 50% technika 10% bussines 90% PM Parametry Techniczne Techniczne i organizacyjne (human factor) Knowladge managm. Risk management Integracja inform. WEB 6

7 Definicje Projectum (lac) - Zarys / Szkic zrealizować PMI/USA 1989 Any undertaking with defined starting point und defined objectives by which completion is identified. In practice, most projects depend on finite or limtied resources by which the objectives are to be accomplished. DIN Ein Vorhaben, das im wesentlichen durch Einmaligkeit der bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z.b. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und projektspezifische Organisation Cechy i charakterystyka Projektu ściśle okreslenie celu/rezultatu ściśle okreslenie początku i konca przedsięwzięcia ( czasowa determinacja ) jednorazowość (wyjatkowość, acykliczność) tematu / przedmiotu / objektu / przedsięwzięcia organizacji 7

8 Definicje Project Management to metoda powiązania róznorodnych technik zarządzania terminami, kosztami i zasobami, oraz ich optymalizacja w dązeniu do osiagnięcia ścisle określonego rezultatu (celu) Prozes organizowania i układania harmonogramu czasowego zadan, personelu, materiałów i kosztów, aby zrealizować dane przedsięwzięcie zgodnie z założonymi celami (PC Learning Labs: MS Project 3.0; 1993) Podstawowe aspekty PM podejście systemowe (struktura objektu/przedmiotu projektu; organizacyjna) Human Factor (organizacja, team, ) Narzędzia Podstawowe funkcje i zadania PM planowanie przedsięwzięcia sterowanie kontrola rezultatów (Co jest do zrobienia? Kto Co robi? Kto z Kim to wykonuje? Kiedy to będzie gotowe? Jakie środki są do dyspozycji? Ile Co kosztuje? Jak to bedzie finansowane? Kto dotrzymuje terminów, a Kto nie? Co jest osiągniete i Co jest jeszcze do zrobienia?) 8

9 Definicje Proces: łancuch cyklicznie powtarzalnych czynności (Task, Prozeßschritt) w celu osiągnięcia określonego rezultatu (np. technicznego, ekonomicznego) Cechy i charakterystyka Prozesu (Business Prozess; Geschäftsprozeß) ścisle okreslenie celu/rezultatu brak czasowej determinacji (trwanie prozesu moze byc przy tym ściśle określone) cykliczność tematu (przedmiotu) organizacji KONTROLA JAKOSCI ZATWIERDZENIA / ZEZWOLENIA LOGISTYKA ZAOPATRZENIE KONSTRUKCJA PROTOTYP PRZYGOTOW: ROZRUCHU PRODUKCJA BUDOWA PROTOTYPOW PLANOWANIE BUDOWA DESIGN SRODKI PROD. FABRYKA PRODUKTMANAGEMENT / PROJEKTMANAGEMENT MARKETING Komponentenfertigung ZBYT PLANOWANIE SERII 9

10 PpP Nowy produkt - nowe przedsięwzięcie (projekt) inwestycyjne analiza rynku (zapotrzebowanie, cena, itd) ustalenie miejsca produkcji ustalenie liczby dziennej produkcji target (koszty własne) koszt inwestycji termin wejścia na rynek (SOP) ustalenie strategicznych dostawcow cześci środków produkcji 10

11 Plan Procesu Powstawania Produktu (PpP) PpP PS ZK/ PR LH 1 DKM/ LH 2 PVS ZP7 0S SOP 1.DKM Basisentscheidung Plan projektu (wstep) Stylingkonzept für PRIO 1 - Teile DKM-Abnahme 1.Prototyp DKM-Übergabe Wstepne Design, Konzepcja Konzeptf zg. wstepne pl. Prototypu Strak Optimalizacja/ Zmiany produktu Obliczenia/Symulacja/Konstrukcja Virt. 1. PT Letzte Lieferantenfestlegung DKM Budowa prototypow Start P-Freigabe Test/Proby Kontrolla czesci Proba Aggregate KAF Seria probna Kkontrola typow O-Serie ZP5 Forward Sourcing / CSC-Entscheidungen konzepty technologji produkcyjnych konzepty fabryki/ infrastruktury ZP 5ZP7 Kontrola jakosci Planowanie Montazu Realizacja srodkow produkcji Alternatywy Produktclinic Marketingcli Zaopatrzenie nic ** 11

12 Faza wstępna Faza wstępna projektu Definicja celu rezultaty częściowe (podzespoły produktu, hale fabryczne, itd.) punkty kontrolne/terminy sygnałowe (milestone); np. PS, SOP wstępna spezyfikacja techniczna, wymogi jakości, itd. mianowanie odpowiedzialnych za projekt (Project Manager) określenie budzetu projektu szkic zasobow stojacych do dyspozycji projektu ustalenie głównych kanałów informacyjnych (sprawozdawczość) 12

13 Mapa Projektu Otoczenie projektu Rozpracowanie, ekspertyza Techniki i metody rozwiazywania problemow Zapotrzebowanie CEL Organizacja firmy i projektu Objekt, funkcja Tresc, Istota Miejsce, czas trwania, organigram Planowanie struktury projektu Definicja fazy projektu 13

14 Planowanie Projektu Oceny charakterystyk projektu Cechy projektu Zakres Osobliwość wysoka Kompleksowość Stopień trudności Znaczenie Ryzyko Waga Właściwości Czy pojedyncze zadania mogą być w ykonane przey normalnej organizacji? Jak wysoka jest integracja różnych rozw iązań w różnych miejscach? Czy są dostępne informacje na temat metod i technik rozw iązania zadań? Jak duży jest stopień zależności pojedynczych stanow iski od efektyw ności pozostałych stanow isk? Czy ustalone koszty, terminy i Leistungen są realne przy uw zględnieniu ew entualnych przeciw ności i wpływu środowiska zewnętrznego? Jak duży jest wpływ przedsięwzięcia na konkurencyjność przedsiębiorstw a i możliwość zysku? Jak wysokie byłyby szkody / straty (koszty, Prestigeverlust) w razie niepow odzenia i nie osiągnięcia w yznaczonego celu? tak brak tak Ocena Raczej tak niska viel vorh. Raczej nie wenig vorh. Mała Mała Średnia Tak Raczej tak Raczej nie nie średnia nicht vorh. Duża Nie Mały Mały Średni Duży Niskie Niskie Średnie Wysokie Ocena x Waga= Liczba Punktów 14

15 Planowanie Projektu Faza planowania projektu 1 Organizacja projektu rodzaje organizacji i ich cechy kompetencje i odpowiedzialość w projekcie kanały komunikacyjne informacyjne Project-Team i SET Projekt Produkt Y Projekt Produkt Z Projekt Produkt X Projekt Produkt X Projekt Produkt Y 15

16 Planowanie Projektu Organizacja projektu Autonomiczna organizacja projektu kierownictwo przedsiebiorstwa dystrybucja rozwój produkcja kierow nictwo handlu kierow nik projektu mechanika elektronika software mechanika elektronika software 16

17 Planowanie Projektu Organizacja projektu Sztabowa organizacja projektu kierownictwo przedsiebiorstwa koordynator projektu dystrybucja rozwój produkcja kierow nictwo handlu 17

18 Planowanie Projektu Organizacja projektu Macierzowa organizacja projektu kierownictwo przedsiebiorstwa dystrybucja rozwój produkcja kierow nictwo handlu kierow nik projektu A kierow nik projektu B 18

19 Planowanie Projektu Organizacja projektu Zleceniowa organizacja projektu kierownictwo przedsiebiorstwa zarządzanie projektami dystrybucja rozwój produkcja kierow nictwo handlu projekt A projekt B projekt C 19

20 Planowanie Projektu Organizacja projektu Intergracja organizacji projektu w linji kierownictwo przedsiebiorstwa dystrybucja rozwój produkcja kierow nictwo handlu projekt A projekt B 20

21 Planowanie Projektu Wybór organizcji projektu Bardzo duży Czysta organizacja projektu Wielkość projektu Zleceniowa organizacja projektu Macierzowa organizacja prjektu mały Liniowa org. projektu Sztabowa organizacja projektu niski Stopień interdyscyplinarności wysoki 21

22 Planowanie Projektu Faza planowania projektu 2 Struktura Hierarchiczna Projektu (WBS; PSP): istotne powiązania między elementami (przedmiotowymi) projektu Planowanie struktur hierarchicznych projektu (Top-down) rodzaje struktur i ich cechy głębia struktury i jej elementy (package; AP) niezależność czasowa struktury 22

23 Planowanie Projektu Budowa planu struktury projektu (PSP) strukturyzacja pionowa zadanie elementy struktury podzadanie podprojekt podzadanie podzadanie 1. poziom struktury PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR 2. poziom struktury strukturyzacja pozioma pakiet roboczy - opis 23

24 Planowanie Projektu Struktura projektu: orientacja obiektowa aparat fotograficzny optyka mechanika elektronika obudowa obudowa plytka obwodu soczewki nawijanie filmu przewody zamkniecie / przeslona styki

25 Planowanie Projektu Struktura projektu: orientacja funkcyjna produkcja aparatu konstrukcja aparatu fotogr. 1 produkcja aparatu fotogr. 2 dostawa 3 projektować 1.1 przygotować produkcje 2.1 konstruować stworzyć prototyp konstruować detale 1.3 rozpocząć prod. seryjną

26 Planowanie Projektu Struktura projektu: orientacja fazowa aparat fotograficzny rozwój 1 budowa 2 wprowadzenie na rynek 3 badania wstepne 1.1 konstrukcja 2.1 koncepcja 3.1 badania wlasciwe test reklama badania szczególowe 1.3 produkcja 2.3 sprzedaz

27 Planowanie Projektu Struktura projektu: orientacja mieszana aparat fotograficzny optyka mechanika elektronika realizować PM przeprowadzic obliczenia sporządzić konstrukcje sporzadzić koncept realizować planowanie sporządzić konstrukcje sporządzić konstr. szczeg. rozwinąć prototyp 3.2 utworzyć organ. projektu 4.2 uruchomić produkcje uruchomić produkcje przeprowadzić testy realizować sterowanie uruchomić produkcje

28 Mapa Projektu Planowanie struktury projektu Definicja celu projektu Definicja fazy projektu Organizacja firmy i projektu KTO? CO? Claimmanagement Terminy KIEDY? Plan przebiegu Harmonogram czasowy Zarzadzanie srodkami finansowymi (w zaleznosci od harmonogramu czasowego) 28

29 Mapa Projektu Planowanie faz projektu Definicja celu projektu Planowanie struktury projektu Koszty/ Naklady Plan przebiegu, Harmonogram czasowy Kosztorys projektu Zarzadzanie srodkami finansowymi Czas 29

30 Mapa Projektu Planowanie struktury projektu CO? Plan przebiegu KIEDY? Terminy Harmonogram czasowy Definicja fazy projektu Zarzadzanie kosztami Zarzadzanie zasobami Claimmanagement, zarzadzanie umow 30

31 Planowanie Projektu Zależność siatki czynności od struktury projektu PROJEKTSTRUKTURPLAN (PSP) Teilaufgabe Elementy struktury Struktur - level 210. Identifikacja elementu Plan czesciowy Dach HAustechnik Fertigungsmaschinen Erstellung d. Fabrikanlage 1 1 Außenanlagen 3 3 Fundamente 4 4 Mauerwerk 5 5 Transporteinrichtung Erstellung d. Bauten Erstellung d. Einrichtung 8 8 Lagereinrichtungen Materialsteuerungssyste me Fertigungssteuerungssy steme Erstellung d. Steuerungssystems Spezifikacja 31

32 Planowanie Projektu Faza planowania projektu 3 Czas trwania projektu jest sumą czasu poszczgólnych czynności leżacych na ściezce krytycznej Planowanie czasowe czynności (siatka czynnosci) powiązania miedzy czynnościami (Task; Vorgang) cechy i parametry czynności systematyka kolejności i ścieżka krytyczna Harmonogram sieciowy PERT i harmonogram GANTT 0007 (Nr.-czynnosci) Konstruowanie X (nazwa czynnosci) Czynnosc Vorgang AA Czynnosc Vorgang BB Czynnosc Vorgang CC Czynnosc Vorgang DD Czynnosc Vorgang EE A0/L42P12 (PSP-Code) PP-T/S (odpowiedzialny) 37d (czas trwania czyn.) (npc) (nzc) rtal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal Dach HAustechnik Fertigungsmaschinen Nr. Vorgangsname Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb 6 6 Erstellung d. Fabrikanlage Außenanlagen Fundamente 4 4 Mauerwerk 5 5 Transporteinrichtung Begleitung der Implementierung des ASIC-Servic 29 Realisierung ASIC/PBOL-Schnittstelle 30 PK-Infrastruktur Lieferanten (Zertifikate) 31 GLOBE-Realisierung Ku DOB/DOE Pie/Ku Erstellung d. Bauten 32 PDEAS/BauAVA-Schnittstelle DOE Implementierung des Statuskonzeptes und Workflows Ku/Ko/Om Erstellung d. Lagereinrichtungen 34 Migrationsschritte (vom manuellen zum automatischen B Be/Om/Ko Einrichtung Integrationstest durchführen und im Prozeßumfeld abstim DOI/DOB/DOE Materialsteuerungssyste me Fertigungssteuerungssy 36 Begleitung und Datenpflege für automatischen Betrieb 37 Terminsteuerung 38 Konzepterstellung f. Terminkomponente Pie/Ku Om/Ko Erstellung d steme Realisierung 40 Testphase 41 Inbetriebnahme 42 Benutzerkreiserweiterung Fachabteilungen PP Be/Ko Be/Ko Pie/Ku 32

33 Faza realizacji projektu Sterowanie i ząrzadzanie projektem śledzenie przebiegu śledzenie terminów i analiza czasowa śledzenie kosztów śledzenie jakości kontrola sprawozdawczość zamknięcie projektu i review PLANOWANIE CZYNNOSCI Realizacja Projektu JAKOSC REZULTATU CEL REZULTATY ORGANIZACJA STRUKTURA STEROWANIE KOSZTY NAKLADY CZAS TRWANIA TERMINY 33

34 Realizacja Projektu Zintegrowane sterowanie projektem 1. Podstawy 2. Zadania zintegrowanego sterowania 3. Organizacja meldunkow i sprawozdan 4. Ustalenie i przedstawienie aktualnego stanu projektu 5. Methodik des Plan-Ist-Vergleiches 6. Abweichungsanalyse 7. Analiza trendow 8. Srodki i zalecenia przy sterowaniu projektem

35 1. Grundlagen In dem Abschnitt Realisierung eines Projekts ist die Projektplanung in die Realität umzusetzen. Begriffe wie Überwachen, Kontrollieren, Verfolgen, Steuern sind Themen mit sich zum Teil überschneidenden Inhalten Integration bedeutet: Einzelaspekte, Elemente oder Funktionen zu einer Gesamtheit zu verbinden Realizacja Projektu Wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektsteuerung sind: 1. realitätsbezogene, aktuelle, vollständige und überprüfbare Planungsunterlagen, 2. die aktuellen Ist-Daten müssen mit den Plandaten korrespondieren, d.h. die müssen vergleichbar sein, 3. Überwachung in kurzen Intervallen und kurze Reaktionszeiten, 4. Kontinuität im Überwachungsprozeß. (Es handelt sich um) Integration der Prozesse wie Planung, Überwachung, Steuerung Zielgrößen wie Zeit, Aufwand, Ergebnis verschiedenen Teilbereiche des PM am Projekt beteiligten Fachdisziplinen Einer effizienten Projektsteuerung wird eine Projektüberwachung vorausgesetzt die u.a. folgende Aufgabenbereiche umfasst: - Terminverfolgung - Kostenverfolgung - Verfolgung und Kontrolle des Projektfortschritts - Projektdokumentation und Berichtserstellung

36 1. Podstawy Realizacja Projektu Integracja Planowania, Nadzoru i Sterowania Nadzor to Konfrontowanie aktualnych danych projektu z danymi planu bazowego Konfrontowanie danych szacunkowych (prognozy) z danymi planu bazowego Sterowanie to Analiza i ocena sytuacji projektu oracowanie prognozy dalszego przebiegu projektu Podjecie krokow i zalecen w celu utrzymania planu projektu STEROWANIE Podjecie decyzji i wprowadzenie odpowiednich srodkow PLANOWANIE Vorgabe von Planbzw. Soll-Werten NADZOR Ermittlung d. Ist-Werte Abweichungsanalyse Planowanie to wykonanie Planu bazowego Aktualizacja planu bazowego Przeprowadzenie rewizji planu projektu i sporzadzenie aktualnego planu

37 1. Podstawy Realizacja Projektu Zintegrowane sterowanie Projektem w Cyklach Planowo-realizacyjnych Sledzenie i kontrola sytuacji biezacej Vorgaben aus dem Projektauftrag Reakcja na odchylenia od planu i wprowadzenie srodkow sterujacych Planen Auftragsfreigabe Korrekturmaßnahmen planen Korrekturmaßnahmen planen Cykle planowania i realizacji Entscheiden Einwirken Mitarbeiter unterweisen Mitarbeiter unterweisen Interface do Ist-Ermitteln Status ermitteln Status ermitteln Fazy planowania projektu Rezultatow kontroli postepu projektu Kontroli jakosci Werifikacji umow Changemanagement Soll-Ist Vergleich Abweichung untersuchen Ist-Daten mit Soll- Daten vergleich Ursachen und Konsequenzen ermitteln Ist-Daten mit Soll- Daten vergleich Ursachen und Konsequenzen ermitteln BERICHTEN BERICHTEN

38 2. Zadania zintegrowanego sterowania projektem Realizacja Projektu 1. Zezwolenie na realizacje 2. Rejestracja stanu realizacji Sprawdzanie aktualnosci i jakosci danych Przejecie danych dot. aktualnego stanu realizacji przez baze danych 3. Nadzor projektu (Porownanie planu bazowego, planu biezacego i sytuacji beizacej) Identyfikacja odchylen dot. rezultatow, terminow, kosztow i nakladow 4. Analizy odchylen Dochodzenie przyczyn Sprawdzenie wplywu srodkow sterujacych na dalszy przebieg projektu 5. Wyznaczenie i podjecie srodkow sterujacych 6. Adaptacja planow projektu do nowej sytuacji 7. Komunikowanie biezacej sytuacji w projekkcie Agrgacja informacji Propozycje rozwiazan; alternatywy 8. Przejecie rezultatow projektu; finisz Archiwacja doswiadczen

39 3. Organizacja meldunkow i sprawozdan Realizacja Projektu Zasada: Im krotszy rytm rejestracji danych, tym bardziej aktualny stan danych und aktualna analiza projektu Metody rejestracji danych biezacych Listy odpytujace Team (workshop) Sledzenie (terminy, koszty realizacji) Reviews Uwaga Poziom meldunku odpowiada poziomowi szczegolowosci planowania Projektleiter Teilprojektleiter AP-Verantwortlicher Projektmitarbeiter Gremium sterujace projektem LEISTUNG KOSTEN TERMINE WEICHE DATEN PROJEKTABWICKLUNG Legende größte Verdichtung mittlere Verdichtung Detaildaten

40 4. Ustalenie i przedstawienie aktualnego stanu projektu Realizacja Projektu Problemy przy ustaleniu stanu projektu Trudnosc ustalenia poziomu wykonania zadan w trakcie ich realizacji Zmiany terminow, budzetu, jakosci rezultaow Koniecznosc synchronizacji wypowiedzi wielu wykonamcow Trudny do precyzyjnego ustalenia stan na dzien dzisiejszy Sprawozdawczosc zuzywa zasoby osob bioracych udzial w realizacji Syndrom Prawie-gotowe Definicja Poziom stanu realizacji jest okreslony przez stosunek wyniku realizacji w okreslonym dniu do calosciowego rezultatu Zadania/Pakietu pracy Mozliwosci unikniecia przeszkod Identyfikacja biezacego stanu projektu na podstawie najwyzszego poziomu szczegolowosci Scisle, prcyzyjne definiowanie zadan w ramach pakietow roboczych Konsekwentne stosowanie metod PM Calosciowe szacowanie rezultatu projektu przy pomocy poziomu stopnia realizacji Fast-schon-fertig- Syndrom

41 7. Trendanalysen Realizacja Projektu Mit Hilfe der Trendanalyse können die Schätzwerte (Plan/Planvergleich) über voraussichtliche Zwischentermine und den Endtermin des Projektes gewonnen werden. Im Gegensatz zu einem statischen Vergleich (Plan/Ist-Vergleich der Kostendaten), kann eine Trendanalyse, die einem Plan/Planvergleich entspricht, einen mehr dynamischen Vergleich darstellen. Aus dem wertmäßigen Verlauf der regelmäßig aktualisierten Plangrößen wird eine Extrapolation in die Projektzukunft unternommen, die Antwort auf die Frage "wohin geht das Projekt?" geben soll. Meilenstein-Trend (Termin) Aufsteigende Kurve bedeutet eine Terminverzögerung Waagerechte Linie bedeute, die aktuelle Einschätzung entspricht dem Plan Abfallende Linie bedeutet, der Meilenstein wird voraussichtlich früher als erwartet eintreffen Erreicht der Meilenstein die Diagonale, so ist er erfüllt

42 7. Trendanalysen Kosten-Trend (Kosten) Ansteigende Trend, d.h. mit einem weiterem Anstieg der Kosten ist im Projektverlauf zu rechnen (Leistungspaket 1) Haltender Trend, d.h. die Kostenziele des Leistungspakets werden wahrscheinlich eingehalten (Leistungspaket 2) Abfallender Trend, d.h. die ursprünglich gemachten Planansätze für Aufwand bzw. Kosten werden voraussichtlich unterschritten (Leistungspaket 3) SGK = PGK x AIK AFW Formel zur Errechnung Schätzwert Gesamtkosten SGK Schätzwert der Gesamtkosten PGK Plan-Gesamtkosten (Basis) AIK Aktuelle Ist-Kosten Realizacja Projektu AFW Aktueller Fertigstellungswert

43 7. Trendanalysen Fertigstellungswert (EVA Earnd-Value) Vorgehensweise Errechnung eines neuen Projektendtermins Ermittlung der geplanten Gesamt- Fortschrittswerte (Hochrechnung) Hochrechnung der tatsächlichen Gesamtfertigstellungsgrade wird den geplanten gegenübergestellt Tatsächlich angefallener Aufwand (zum Stichtag) wird dem geplanten Aufwand gegenübergestellt Definition Fertigstellungswert bezeichnet die dem Fertigstellungsgrad entsprechenden Kosten eines Vorganges/AP/Projektes. Ziel ist es den Wert der Erbrachten Sach- und Dienstleistung zu einem Stichtag zu bestimmen, um den Projektfortschritt beurteilen zu können Definition Realizacja Projektu Der Earnd Value ( Verdienter Wert) ist der Betrag der Budgetkosten, der Anhand des Prozentsatzes der aktuell erledigten Arbeit (Technischer Fertigstellungsgrad) errechnet wird. Das Ergebnis der Earnd-Value-Analyse zeigt den aktuellen Stand des Projektes. Der verdiente Wert (Fertigstellungswert-Kurwe) macht deutlich, wo die Leistungserbringung im Projekt steht und wann die Leistung voraussichtlich erbracht werden (Leistung-/Terminverzug). Diese Analyse bringt die notwendige Transparenz in einer Multiprojektumgebung.

44 8. Srodki i zalecenia przy sterowaniu projektem Realizacja Projektu Kategorie i rodzaje srodkow Dopasowanie planu projektu do nowej sytuacji Zwiekszenie zasobow Podniesienie produktywnosci/wydajnosci Zmiana wymogow dot. rezultatu Zmniejszenie nakladow STEUERUNGSMAßNAHMEN Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter Umverteilung der Kapazität im Projekt Einsatz zusätzlicher (hausinterner) Dienststellen Zukauf von externer Kapazität Zusätzliche Ressourcen (Hilfsmittel) bereitstellen Lieferantenwechsel Fremdvergabe von Arbeitspaketen Überstundenanordnung Mehrschichtarbeit einführen Abbau anderer Belastungen bei den Projektmitarbeitern Abbau von nicht notwendigem Verwaltungs-Overhead HINDERNISSE/NEBENWIRKUNGEN - Personalbudget festgelegt - Verschiebung des Engpasses - Kordinationsaufwand - Einarbeitung - Kompetenzprobleme - geeignetes Know-how meist schwer zu finden - Investitionen notwendig - Lieferrisiko, Qualitätsrisiko - Abstimmungsaufwand - Steuerungsaufwand -Aufwand für Suche nach geeigneten Bearbeitern - mitbestimmungspflichtig - nur kurzzeitig einsetzbar - organisatorisch schwierig - Mängel an anderen Stellen - mitbestimmungspflichtig - organisatorisch schwierig

45 8. Maßnahmen zur Steuerung von Projekten Realizacja Projektu Kategorie i rodzaje srodkow Dopasowanie planu projektu do nowej sytuacji Zwiekszenie zasobow Podniesienie produktywnosci/wydajnosci Zmiana wymogow dot. rezultatu Zmniejszenie nakladow STEUERUNGSMAßNAHMEN Ausbildung der Mitarbeiter Austausch einzelnen Mitarbeiter Einstellung besonders qualifizierter Mitarbeiter Information und Kommunikation erhöhen Motivation erhöhen durch Anerkennung der Leistung Teamgeist Personifizierte Verantwortung Prämien Transparenz für die Mitarbeiter Abbau von pers. Spannungen Darstellung der Bedeutung der Aufgabe Verbesserung des Arbeitsumfeldes HINDERNISSE/NEBENWIRKUNGEN - wirkt erst langfristig - Aufwand - entsprechende Schulung nicht vorhanden - keine Alternativen - Einarbeitungsaufwand - Spezialisten meist nicht zu finden - Kosten - Zeitaufwand Auswahl effizienter Werkzeuge und Hilfsmittel Umorganisation Abschirmung der Mitarbeiter vor Störungen Infrastruktur des Projektes verbessern Projektteam räumlich zusammenlegen - Kosten - Anlaufzeit (Einsatzvorbereitung) -Macht der bestehenden Organisation -Reibungsverluste -ggf. Aufwand außerhalb des Projektgeschehens -ggf. Aufwand außerhalb des Projektgeschehens - Raumprobleme

46 8. Maßnahmen zur Steuerung von Projekten Realizacja Projektu Kategorie i rodzaje srodkow Dopasowanie planu projektu do nowej sytuacji Zwiekszenie zasobow Podniesienie produktywnosci/wydajnosci Zmiana wymogow dot. rezultatu Zmniejszenie nakladow STEUERUNGSMAßNAHMEN Leistungsreduzierung Versionenbildung mit versteckter Leistungsreduzierung Einschränkung der geforderten Qualität Pioritätenänderung der Leistungsmerkmale Ablehnung von Änderungswünschen Verlagern von Projektaufgaben Parallelisieren von Vorgängen Streichen von Arbeitspaketen Zusammenlegung von Arbeitspaketen HINDERNISSE/NEBENWIRKUNGEN - Kompromißlosigkeit des Auftraggeber - Konkurrenzdruck - versteckte Terminverschiebung - Erhöhung des Gesamtaufwandes - Erhöhung des Gesamtaufwandes über die Produktlebenszeit - versteckte Terminverschiebung - versteckte Terminverschiebung - Einsatznotwendigkeiten - Akzeptanz der Projektergebnisse - Risiko - Steuerungsaufwand - inhaltliches Risiko - Mangel an Ressourcen - erhöhtes Risiko - verminderte Leistung - geringere Steuerbarkeit

47 8. Maßnahmen zur Steuerung von Projekten Realizacja Projektu Kategorie i rodzaje srodkow Dopasowanie planu projektu do nowej sytuacji Zwiekszenie zasobow Podniesienie produktywnosci/wydajnosci Zmiana wymogow dot. rezultatu Zmniejszenie nakladow STEUERUNGSMAßNAHMEN Suche nach technischen Alternativen Lizenzen und Know-how kaufen Zukauf von Teilprodukten Alternative Lieferanten Änderung des Abwicklungsprozesses nicht zwingend notwendige Arbeitspakete streichen Parallelarbeit (Überlappung, Phasen) HINDERNISSE/NEBENWIRKUNG EN -kurzfristiger Mehraufwand mit unsicherem Ergebnis -Abhängigkeit -Übertragbarkeit unsicher -geeigneter Lieferant -Aufwand für Definition und Abnahme -Aufwand, Zeit für Auswahl, Auftrag -Umstellungsaufwand mit unsicherem Ergebnis - erhöhtes Risiko - Qualitätsreduzierung -Erhöhtes technisches Risiko -Mehrkapazität pro Zeiteinheit Uwagi koncowe Najlepszym srodkiem zapobiegawczym jest poprawna organizacja, precyzyjnie zaplanowany przebieg i przemyslane rozplanowanie samego projektu. Aktualnosc Informacji o stanie projektu jest wazniejsza od jej precyzyjnosci czy dokladnosci

48 Facts Hard Facts Zlecenie Cele projektu / rezultaty Organizacja projektu Struktura zadan i czynności Elementy struktury hierarchicznej (struktura zadan) Siatka czynności, terminy i czas trwania Koszty podzespołow; koszty projektu (budzet) Zasoby personalne, matriałowe, nakłady Parametry techniczne Wskaźniki jakości Przy ich pomocy możemy mierzyć sukces projektu 48

49 Facts Soft Facts Srodowisko (otoczenie) Akzeptacja (zleceniodawca, użytkownik) Kierownictwo projektu (Management) kultura podejmowania decyzji (przejrzystość decyzji) Kompetencje teamu (techniczne, ekonomiczne, socjalne) Relacje międzyludzke teamu (np. w sytuacjach konfliktowych, motywacje) Kanały komunikacyjne i informacyjne Risk Management Change Management Gotowość akzeptowania i asymilacji inowacji (np. technicznych, technologicznych, organizacyjnych) Reakcja na zlożoność, kompleksowość zagdnien Gotowość dzielenia sie nabytymi doświadczeniami i wiedzą Bez nich nie osiągniemy sukcesu 49

50 KM Zarządzanie wiedzą Wiedza i zarządzanie nią Zarządzanie Informacją wymiana i administrowanie Dokumentacja Struktury informacyjne Prozesy, ktore mają wplyw na powstawanie, wymiane und kondensowanie wiedzy jednostki organizacyjnej. 50

51 Software Systemy informatyczne Intranetowa i Internetowa kooperacja przy pomocy software Rplan (BMW; Daimler/Chrysler; VW) optymalne dysponowanie (aktualność) i zarządzanie informacjami samodzielność (autonomia) użytkownika elastyczność w użyci poziomów planowania i punktżw widzenia srodek informacji projektu i transparencja intuicyjna obsługa niezależność od systemu operacyjnego, miejsca, języka użytkownika 51

52 Software łatwa nawigacja projektu Osobisty ( prywatny ) wgląd na własne i obce plany Elastyczność struktur projektu i organizacji 52

53 Software Inowacyjna metoda planowania Nawigacja wielopoziomowych planów (podprojektów) i decentralność odpowiedzialności Kierownictwo projektu Projekt-team Obce działy (linia); dostawcy 53

54 Software Architektura systemu / kooperacja z dostawcami INTRANET Zugriff aus dem Konzern-INTRANET FW Partnerfirmen-Netz FW Partnerfirmen per ISDN, ENX,... Zugriff von den Firmenstandorten Team x WebServer NT RPlan Applet VW Team y IRIX doirs62 Zulieferer WebServer AUDI RPlan Applet Team z VWN Oracle DB UNIX doirs54 RPlan DB Oracle DB RPlan DB

55 B2B

56 B2B Kooperacja via Internet (B2B) Koncern Volkswagena Zamówienia cześci do magazynów (z katalogów dostawców) Digital invitation to bid, konkursy / porównania ofert / zamówienia (Narzędzia, Urządzenia...) Aukcje środków produkcji i narzędzi - Online Digital Project Management (Terminy, korektury... ) Dyspozycja zasobów (dostawcy) Dostawcy 56

57 B2B Outsourcing i konieczność kooperatywności Stopien samodzielnosci procesów (w niemieckim przemysle samochodowym) Design, Konstrukcja Planowanie seryjnosci 50 (prognozay) Produkcja

58 Przyszlosc Przyszlość Project management bedzie pełnił coraz ważniejsza role w zarządzaniu firmami Firmy (zwłaszcza IT i consulting) będą organizowane pod kątem realizowania projektów W przemyśle projekty będą bardziej autonomiczne ( Firmy w Firmie ) Pryska mit idealnej skuteczności, efektywności Wzrosnie stopien samodzielności pracownikow Wzrośnie decentralność i przejrzystość podejmowanych decyzji Szef projektu: z Machera stanie sie Katalizatorem 58

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami projektu

Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie kosztami projektu Wprowadzenie do szacunku kosztów Tablica. Rodzaje, cechy i funkcje estymacji Rodzaj Charakterystyka Funkcja Dokładność Szacowanie przybliżone Szacowanie porównawcze Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Laetus Bezpieczny Produkt Farmaceutyczny 2013 5 ty Bezpieczny produkt farmaceutyczny, efektywność i optymalizacja produkcji

Laetus Bezpieczny Produkt Farmaceutyczny 2013 5 ty Bezpieczny produkt farmaceutyczny, efektywność i optymalizacja produkcji Laetus Bezpieczny Produkt Farmaceutyczny 2013 5 ty Bezpieczny produkt farmaceutyczny, efektywność i optymalizacja produkcji Nasza wizja Twoje bezpieczeństwo 2 Bezpieczne śledzenie i identyfikowanie Track

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie do sterowania oświetleniem

Rozwiązanie do sterowania oświetleniem Rozwiązanie do sterowania oświetleniem PHOENIX CONTACT Sp. z o.o ul. Bierutowska 57-59 Budynek nr 3/A 51-317 Wrocław 071/ 39 80 410 06.10.2016 phoenixcontact.pl Rozwiązanie do sterowania oświetleniem Przegląd

Bardziej szczegółowo

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8 Unsere Homepage www.juwoe.de Kein Medium ist so aktuell wie das Internet In dieser Preisliste finden Sie alle unsere neuen und bekannten Produkte. Aber was ist mit Ziegeln, die erst nach dem Druck entwickelt

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami HR

Zarządzanie Projektami HR Zarządzanie Projektami HR KISS PM (Keep It Simple Smart) Prosty, zrozumiały i skuteczny sposób zarządzania projektami Jak zaplanować projekt? Jak zmotywować zespół? Jak doprowadzić go z sukcesem do końca?

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 1 - Projekt

Zarządzanie projektami. Wykład 1 - Projekt Zarządzanie projektami Wykład 1 - Projekt Plan wykładu Informacje organizacyjne Prezentacja sylabusa Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu Definicja projektu Współzależne cechy projektu Projekt/Program/Portfel

Bardziej szczegółowo

GEFÖRDERTE DEUTSCHKURSE AM ÖSTERREICH INSTITUT:

GEFÖRDERTE DEUTSCHKURSE AM ÖSTERREICH INSTITUT: Deutschkurse im Ausland im Auftrag der Republik Österreich GEFÖRDERTE DEUTSCHKURSE AM ÖSTERREICH INSTITUT: Seite 1 AM ÖSTERREICH INSTITUT: FüR WEN?: Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Anfragenummer VW 2011 00 6208 VW 2012 00 2756 Data Datum 07.09.2011

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia Cena: PLN Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę Wypełnia zespół nadzorujący KOD ZDAJĄCEGO dysleksja PESEL ZDAJĄCEGO MJN-R1_4P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów inwestycyjnych

Koordynacja projektów inwestycyjnych Koordynacja projektów inwestycyjnych OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Koordynacja projektu inwestycyjnego jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących stworzyć nowe produkty lub procesy w ramach

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Wybór rozwiązania. Wdrożenie (studium przypadków) proalpha golive! - metoda i narzędzie

20-02-2008. Wprowadzenie. Wybór rozwiązania. Wdrożenie (studium przypadków) proalpha golive! - metoda i narzędzie 5. Wybór i wdrożenie u ERP Wprowadzenie Wybór rozwiązania Wdrożenie (studium przypadków) golive! - metoda i narzędzie Wymagania rynku; potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań coraz krótsze terminy realizacji

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY 22 września 2006 DAS EUROPÄISCHE TECHNOLOGIENISTITUT

EUROPEJSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY 22 września 2006 DAS EUROPÄISCHE TECHNOLOGIENISTITUT EUROPEJSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY 22 września 2006 DAS EUROPÄISCHE TECHNOLOGIENISTITUT 22.09.2006 Co działo o się do tej pory w związku zku z EIT w Brukseli i co z tego wynika? EIT Plus czyli Co robił

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach W stęp... 15

Informacja o autorach W stęp... 15 Spis treści Informacja o autorach... 13 W stęp... 15 Część I Wprowadzenie do zarządzania projektami Rozdział 1. Projekty i pojęcia pokrewne... 19 1.1. Projekty... 19 1.2. Rodzaje projektów... 23 Pytania

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL. 52 345 3 4/5 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 1) Instalacja i konfiguracja MS Project Server

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem Plan wykładu Informacje organizacyjne Prezentacja sylabusa Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu Definicja projektu Współzależne cechy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Offenburg Olsztyn. Einführung / Wprowadzenie. Wspolpraca mlodziezy / Zusammenarbeit. Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Offenburg Olsztyn. Einführung / Wprowadzenie. Wspolpraca mlodziezy / Zusammenarbeit. Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Einführung / Wprowadzenie Nasze cele: Poznanie naszych odmiennych kultur Poznanie ludzi z innych krajow Porownanie naszych miast Zabawa Einführung / Wprowadzenie Wir wollen: Kennenlernen einer anderen

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI PODSUMOWANIE WYNIKÓW MAŁGORZATA KUSYK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI - agenda AGENDA 1. Cel badania 2. Metoda 3. Wyniki 4. Wnioski - cel Celem badania było:

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo