Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D"

Transkrypt

1 Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn r.

2 Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D Proponowany program szkolenia:... 4 Warunki współpracy:... 6 Trenerzy i opiekunowie całościowego programu szkoleniowego:... 7 Wybrane instytucje, które nam zaufały:... 8 Kontakt:... 8 strona 2/8

3 pm2pm to firma szkoleniowo-doradcza z silną pozycją na rynku, została utworzona w celu podnoszenia jakości i efektywności zarządzania w warunkach zmieniającego się otoczenia biznesowego. Poprzez realizację głównych celów pragniemy przyczyniać się do sukcesu zarządzanych przez Państwa projektów na uczelni. W swoich działania opieramy się na doświadczeniu najlepszych ekspertów pm2pm, takie podejście pozwala na wypracowanie idealnych dla każdego Klienta rozwiązań. Dlatego oferujemy Państwu: Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D. Efektywne zarządzanie projektem jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych elementów, decydującym o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Wzrost zadowolenia wśród odbiorców projektów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów to tylko niektóre cechy wskazujące na fakt, iż podejście projektowe przynosi wymierne korzyści. Niezwykle istotne jest, aby wiedza posiadana zarówno przez kierowników, jak i członków zespołu projektowego była na wysokim, międzynarodowym poziomie. Przygotowanie do egzaminu na pierwszy (z czterech możliwych D, C, B, A) poziom certyfikacji International Project Management Association, umożliwi ocenę wiedzy oraz zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów oraz kandydatów na to stanowisko. Wszyscy studenci, wiążący swoją przyszłość z szeroko pojętym zarządzaniem projektami, biorąc udział w szkoleniu mają okazję uczyć się od doświadczonych Project Managerów ludzi, którzy wiedzę, którą przekazują sprawdzili już przy prowadzeniu niejednego projektu. Odbycie szkolenia umożliwia również dostęp do rozwiązań wypracowanych i stosowanych przez międzynarodowe korporacje, co daje ogromną przewagę na rynku pracy. Tematyka szkolenia skupia się nie tylko na kompetencjach twardych, ale także miękkich, dzięki czemu uczestnik uczy się, jak efektywnie pracować w grupie. Nabyta wiedza jest wystarczająca, by zdać egzamin IPMA na poziomie D i zdobyć certyfikat. Praca naukowa wymaga ciągłego kształcenia się, uaktualnia wiedzy. Szkolenie, które proponujemy daje możliwość poznania nowoczesnej metodyki zarządzania projektami. Szeroki wachlarz zagadnień jakie porusza pozwoli stać najlepszym liderem projektu. Poznane rozwiązania pozwolą optymalnie zarządzać zarówno swoim czasem pracy, jak i grupy projektowej. W prowadzonych badaniach, pisaniu prac naukowych czy współpracy ze studentami niezbędne jest właściwe planowanie, harmonogramowanie i hierarchizacja zadań. Do wszystkich tych zagadnień odnosi się metodyka IPMA. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie > Znał metodykę, która pozwoli efektywnie zarządzać czasem. > Wiedział, jakich metod użyć, aby projekt naukowy został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty. > Znał zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu. strona 3/8

4 Korzyści dla osoby certyfikowanej: > Uzyskanie obiektywnego potwierdzenia kompetencji i kwalifikacji w dziedzinie zarządzania projektami. > Możliwość poszerzenia i pogłębienia wiedzy. > Zwiększenie szans na rynku pracy. > Promocja siebie, praca na własne nazwisko. > Uznanie zawodowe i osobiste. > Posiadanie uznanego, międzynarodowego certyfikatu. > Przyspieszenie kariery zawodowej. W Polsce certyfikaty IPMA posiada blisko osób. Certyfikowani IPMA w Polsce: Poziom A - Certified Projects Director: 1 osoba Poziom B - Certified Senior Project Manager: 14 osób Poziom C - Certified Project Manager: 207 osób Poziom D - Certified Project Management Associate: 3468 osób Proponowany program szkolenia: Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnych warsztatów łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. wykład, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBE a. DZIEŃ I Wprowadzenie: > przedstawienie trenera > przedstawienie stowarzyszenia IPMA oraz jego działalności 2. Czym jest zarządzanie projektem: > podstawowe pojęcia > rodzaje i cechy projektu > analiza potencjalnych kosztów i korzyści dla przedsiębiorstwa 3. Środowisko projektu: > otoczenie dalsze i bliższe > strony w projekcie 4. Projekt a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. 5. Cele projektu: > wyznaczanie i hierarchizacja celów > ocena celów > macierz celów DZIEŃ II Rola interesariuszy w realizacji projektu: > rodzaje interesariuszy > macierz interesariuszy analiza oczekiwań > interesariusze w kontekście sukcesu projektu 2. Etapy i cykl życia projektu: > etapy definicje, atrybuty, wytyczne > specyfika branżowa a modele etapów > identyfikacja zadań na poszczególnych etapach 3. Zarządzanie zmianą w projekcie. 4. Sukces w projekcie: > kryteria osiągnięcia sukcesu > zarządzanie sukcesem projektu 5. Zarządzanie portfelem projektu: > zarządzanie środowiskiem wieloprojektowym > nadzorowanie wielu projektów jednocześnie > unikanie konfliktu zasobów > narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów strona 4/8

5 DZIEŃ III Etapy i cykl życia projektu: > kamienie milowe 2. Planowanie czynności i strukturyzowanie: > struktury podziału pracy > projekt i struktura kosztów 3. Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego: > Tworzenie harmonogramów wyznaczanie zadań i celów DZIEŃ IV Ścieżka krytyczna jako narzędzia zarządzania harmonogramem: > warsztaty wyznaczanie ścieżek krytycznych w projekcie > przetwarzanie planu ścieżki krytycznej 2. Metody prezentacji harmonogramów: > prezentacje DZIEŃ V, VI Zarządzanie zasobami finansowymi: > planowanie zasobów > sterowanie wydatkami 2. Zarządzanie kosztami: > kalkulacja kosztów w projekcie > cykl życia projektu i jego wpływ na koszty > metoda EV > warsztaty 3. Planowanie kosztów w projekcie: > kontrola kosztów 4. Zarządzanie zasobami finansowymi: > ocena finansowa projektu > rachunkowość DZIEŃ VII Etyka Project Managera. 2. Grupy i zespoły projektowe: > warsztaty > charakterystyka grupy > tworzenie zespołu kompilacja kapitału ludzkiego 3. Komunikacja: > modele komunikacji > formy komunikowania > interpretacja informacji 4. Przywództwo: > techniki i style przywództwa > opór i jego przezwyciężenie DZIEŃ VIII Motywacja: > synteza zachowań ludzkich > bodźce > sposoby motywowania w projekcie > zaspokajanie potrzeb a motywacja 2. Konflikt w projekcie: > zarządzanie konfliktem > rozwiązywanie kryzysu DZIEŃ IX Zarządzanie umową: > merytoryczna zawartość treści umowy > pułapki > claim management 2. Przetargi w projektach: > ustawa o zamówieniach publicznych > dokumentacja przetargowa DZIEŃ X Ryzyko skąd właściwie się bierze i co oznacza: > co to jest ryzyko? > źródła ryzyka w projektach > na czym polega zarządzanie ryzykiem, zagrożenia i szanse 2. Metody identyfikacji czynników ryzyka. 3. Analiza oraz ocena ryzyka: > analiza jakościowa czynników ryzyka > charakterystyka oraz proces oceny ryzyka > kwantyfikacja czynników ryzyka > drzewo decyzyjne 4. Najpopularniejsze sposoby reakcji na ryzyko: > unikanie ryzyka > transfer ryzyka > redukcja skutków wystąpienia czynnika ryzyka > zapobieganie 5. Monitoring czynników ryzyka: > jak skutecznie kontrolować ryzyko w projektach > kontrola a controlling DZIEŃ XI Zarządzanie dokumentacją projektu. 2. Zarządzanie jakością: > jakość w projektach > system zarządzania jakością a zarządzanie projektami 3. Zamknięcie i ocena wyników realizacji projektu: > doświadczenie i wnioski z zamknięcia projektu > metody oceny > postęp całkowity projektu i jego kalkulacja 4. Teoretyczny egzamin próbny. strona 5/8

6 DZIEŃ XII Omówienie egzaminu próbnego. 2. Warsztaty. Warunki współpracy: Czas trwania szkolenia: 12 dni po 8 godzin dydaktycznych; w blokach 2 dniowych co tydzień Proponowana data szkolenia: Zajęcia odbywają się w godzinach: Liczebność grupy: osób Żeby szkolenie się odbyło musi się zebrać grupa minimum 15 osób. Cena szkolenia: 2.500,00 PLN netto/ osoba ( 96h szkoleniowych) Cena szkolenia zawiera: > Materiały Szkoleniowe. > Konsultacje w trakcie szkolenia. >Testy cząstkowe podczas szkolenia sprawdzające wiedzę. > Próbny egzamin certyfikujący. > Zaświadczenia uczestnictwa > Wynajmu sali wraz ze sprzętem. > Usługi cateringowej. > Zaświadczenia uczestnictwa Cena szkolenia nie zawiera: > Ceny egzaminu IPMA poz. D Wyróżnia nas: > Certyfikowani trenerzy będący praktykami zarządzania projektami. > Wysoka zdawalność egzaminu certyfikującego IPMA. > Praktyczne podejście do zastosowania technik i narzędzi zarządzania projektami. > Prowadzenie konsultacji wdrożenia zarządzania projektami. strona 6/8

7 Trenerzy i opiekunowie całościowego programu szkoleniowego: Krzysztof Czoba Absolwent inżynierii środowiska oraz automatyki i robotyki na Politechnice Śląskiej. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Pracuje w firmie Etisoft w Gliwicach, której głównym celem jest dostarczanie rozwiązań z zakresu automatycznej identyfikacji dla przemysłu oraz firm usługowych. Odpowiedzialny za prowadzeniem projektów z zakresu IT dla klientów Etisoft. Romana Kukurba Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W ramach uzupełnienia wiedzy ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektem na Politechnice Wrocławskiej oraz Zarządzania Nieruchomościami na Politechnice Śląskiej. Uzyskała certyfikat IPMA na poziomie C. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku Project Managera. Realizowała różnorodne projekty min. projekt rozbudowy GMMP w Gliwicach. Aktualnie pracuje na stanowisku kierownika projektu (design manager i Project Menager). Dorota Budzińska-Wiska Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca Metodyki Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Wieloletni Menedżer banku. Ekspert w obszarze skutecznego zarządzania projektami i wdrażania strategii poprzez projekty. Właścicielka i konsultant firmy pm2pm podnoszącej kompetencje firm w kierunku poprawy ich efektywności i sprawności operacyjnej poprzez projekty. Współpracuje ze Szwajcarską firmą Malik Management. Trener w zakresie zarządzania projektami dla m.in. firm: Siemens, Aero-Kros, Politechnika Częstochowska, Logwin, Suedzucker, Wyższa Szkoła im. Ks. J. Tischnera, A1Europe. Monika Jakus Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach uzupełniania wiedzy ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada certyfikat kierownika projektów International Project Management Association na poziomie D wydawany przez IPMA. Dodatkowo ukończyła Akademię dydaktyki WSE szkolenie trenerskie organizowane przez SKiTZ MATRIK i WSE. Ukończyła Szkołę Trenerów realizowanej w ramach projektu Małopolskie kadry szkoleniowe przez SKiTZ MATRIK. Jako wykładowca akademicki prowadziła zajęcia Zarządzanie finansami w projektach na WSE w Krakowie. W ramach cyklu szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA na poziomie D oraz C prowadziła moduły związane z finansami oraz harmonogramowaniem w projekcie. Zainteresowania zawodowe to finanse projektu i zarządzanie zespołem, a przede wszystkim harmonogramowanie. Szczegółowe CV trenerów dostępne na życzenie. strona 7/8

8 Wybrane instytucje, które nam zaufały: INSTYTUCJE: Kontakt: W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: Iwona Lachendro Specjalistka ds. Nauki pm2pm sp. z o.o. ul. Wielopole 18b Kraków T K E. strona 8/8

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ civil SERVANT 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71 Szkolenia Agile Project Management Foundation Agile Project Management Practitioner Certified Agile Essentials Certified Agile Tester Certified Agile Test Driven Developer Facilitation Management 3.0 EMCEA

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo