Oferta współpracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta współpracy 2014.07.18"

Transkrypt

1 Oferta współpracy

2 W imieniu IPMA Polska zapraszamy Państwa do współpracy i partnerstwa z International Project Management Association Polska. Stowarzyszenie IPMA Polska powstało w 1999 roku i należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA). Tworzy ją 56 stowarzyszeń członkowskich z całego świata, które współpracują w tworzeniu i ugruntowywaniu uniwersalnego standardu kompetencji w zarządzaniu projektami. IPMA Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą w chwili obecnej ponad 1500 profesjonalistów oraz 43 firmy i organizacje, które realizują projekty lub są zarządzane projektowo. Bogactwo IPMA Polska stanowią nasi członkowie. Jesteśmy obecni w całej Polsce, nasi członkowie działają w Grupach Regionalnych. Misją IPMA Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami, wspieranie organizacji i ludzi w zdobywaniu wiedzy w tej dziedzinie oraz wsparcie dla organizacji i podmiotów wdrażających projekty i projektowe zarządzanie organizacją. IPMA Polska corocznie organizuje ogólnopolskie konferencje, na których spotykają się wybitni specjaliści zarządzający projektami na gruncie komercyjnym, jak i ludzie, którzy są związani z zarządzaniem projektami poprzez swoją pracę naukową. Poniżej przedstawiamy najważniejsze produkty IPMA Polska, które Pozwolą Państwu lepiej poznać naszą organizację oraz ofertę współpracy skupioną wokół trzech obszarów: szkoleń i certyfikacji marketing operacyjny bezpośredni współpraca przy konferencji IPMA Polska

3 W ramach IPMA Polska działa również Young Crew. Young Crew Polska (YC) to grupa młodych i aktywnych ludzi, działająca w ramach Stowarzyszenia. Young Crew skupia osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami. YC tworzą studenci, absolwenci i młodzi project managerowie do 35-tego roku życia. YC stanowi wsparcie merytoryczne dla projektów oraz jest miejscem zdobywania umiejętności w prowadzeniu projektów dla młodych ludzi bez doświadczenia. Do najważniejszych wydarzeń w ramach działalności YC należą Warsztaty YC coroczne spotkanie poświęcone rozwijaniu kompetencji project managera oraz poszerzaniu wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania projektami. IPMA Polska jest również organizatorem corocznych konkursów skierowanych do studentów i absolwentów wyższych uczelni w Polsce: Young Project Management Program konkurs o płatne staże w firmach zorientowanych proprojektowo; oraz Project Master konkurs na najlepszą prace dyplomową i podyplomową dotyczącą problematyki zarządzania projektami;

4 International Project Management Association corocznie przyznaje nagrody zespołom projektowym, które osiągają i mogą udowodnić sukcesy w zarządzaniu projektami. Wszechstronna ocena zgłaszanych projektów w oparciu o IPMA Project Excellence Model pozwala na wskazanie projektów, w których sposób zarządzania może stanowić wzorzec dla innych zespołów projektowych. Zrealizowane w Polsce projekty są oceniane wg wytycznych IPMA w organizowanej polskiej edycji konkursu Polish Project Excellence Award, która corocznie kończy się wielką galą promującą finalistów i zwycięzców nagrody.

5 IPMA Polska od 2001 roku posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów i wydawania międzynarodowych certyfikatów. Międzynarodowy, 4-poziomowy system certyfikacji IPMA (poziomy: A, B, C, D) należy do najbardziej uznanych systemów oceny i potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Jest to jedyny na świecie system certyfikacji project managerów wzbogacony o element personalnego mentoringu, dzięki któremu podchodzący do certyfikacji kandydat uzyskuje od oceniających go asesorów informację zwrotną na temat swoich mocnych stron oraz pól wymagających ulepszenia. Wielu z naszych klientów buduje w swoich firmach wewnętrzne programy rozwoju kompetencji i kariery pracowników oparte o system certyfikacji IPMA. Stają się dzięki temu atrakcyjnymi pracodawcami i mogą zatrudniać najlepszych na rynku specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami. IPMA Polska nie tylko certyfikuje project managerów. IPMA Polska również ich szkoli.

6 OFERTA WSPÓŁPRACY szkolenia i certyfikacja IPMA Polska pragnie Państwu zaoferować współpracę dotyczącą organizacji szkoleń z zakresu zarządzania projektami przygotowującymi do międzynarodowej certyfikacji IPMA. Nasza organizacja proponuje bezpłatny audyt określający potrzeby szkoleniowe oraz doradcze Państwa firmy, który pozwoli przygotować dedykowaną ofertę szkoleniową odpowiadającą na konkretne oczekiwania klienta. Analiza ta może również prowadzić do stworzenia w firmie wewnętrznego programu rozwoju kariery pracowników, w czym również oferujemy Państwu bezpłatne wsparcie. IPMA Polska zapewnia ze swojej strony najbardziej doświadczonych praktyków zarządzania projektami oraz licencjonowanych trenerów. Poniżej przedstawiamy przykładowy program kursu z zarządzania projektami przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego IPMA wg wytycznych ICB v3.0 na poziomie IPMA-D (Certified Project Management Associate). Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów i podprojektów oraz kluczowych członków zespołów projektowych. Ten przedstawiony poniżej standardowy program kursu może być dowolnie rozszerzony - na przykład o: bardziej szczegółowe omówienie aspektów zarządzania ryzykiem albo kompetencji behawioralnych kierowników projektów, rzeczywiste case studies zaczerpnięte z historycznych projektów prowadzonych przez Państwa firmę, moduł powtórkowy przygotowujący grupę do egzaminu łącznie z egzaminem próbnym, itp.

7 Przykładowy program kursu z zarządzania projektami przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego IPMA wg wytycznych ICB v3.0 na poziomie IPMA-D (Certified Project Management Associate). Moduł 1 1. Wprowadzenie (Przedstawienie trenera, Prezentacja IPMA/IPMA Polska oraz ich działalności, Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami) 2. Czym jest zarządzanie projektem (Podstawowe definicje, Rodzaje i cechy projektu, Funkcje zarządzania projektami, Analiza potencjalnych kosztów i korzyści dla przedsiębiorstwa) Moduł 2 1. Środowisko projektu (Otoczenie dalsze i bliższe, Strony w projekcie, Marketing projektu) 2. Podejście systemowe do zarządzania projektami (System definicje, Perspektywa systemowa w projektach) Moduł 3 1. Cele projektu (Struktura celów, Wyznaczanie, hierarchizacja i ocena celów) 2. Sukces w projekcie (Kryteria osiągnięcia sukcesu, Zarządzanie sukcesem projektu, Sukces a strony w projekcie) Moduł 4 1. Etapy (fazy) projektu i cykl życia projektu (Etapy definicje, atrybuty, wytyczne, Specyfika branżowa a modele etapów, Kamienie milowe) 2. Zakres, Produkty cząstkowe,struktura Podziału Prac (Struktury podziału prac) Moduł 5 Moduł 6 1. Harmonogramowanie (Tworzenie harmonogramów wyznaczanie zadań i celów, Ścieżka krytyczna jako narzędzia zarządzania harmonogramem, Wyznaczanie ścieżek krytycznych w projekcie) 1. Zarządzanie zasobami (Planowanie zasobów, Sterowanie wydatkami) 2. Budżet projektu (Projekt i struktura kosztów, SPP a budżet projektu) 3. Zarządzanie kosztami (Kalkulacja kosztów w projekcie, Cykl życia projektu i jego wpływ na koszty, Planowanie kosztów w projekcie, Kontrola kosztów, Ocena finansowa projektu, Rachunkowość zarządcza w projektach)

8 Moduł 7 1. Zarządzanie jakością (Jakość w projektach, Systemy zarządzania jakością a zarządzanie projektami) 2. Zarządzanie dokumentacją Moduł 8 Moduł 9 Moduł Komunikacja (Modele komunikacji, Formy komunikowania, Interpretacja informacji) 1. Przywództwo (Techniki i style przywództwa, Opór i jego przezwyciężanie) 1. Motywacja (Synteza zachowań ludzkich, Bodźce, Sposoby motywowania w projekcie, Zaspokajanie potrzeb a motywacja) Moduł Grupy i zespoły projektowe (Charakterystyka grupy, Tworzenie zespołu kompilacja kapitału ludzkiego) 2. Konflikt w zespole projektowym (Zarządzanie konfliktem, Rozwiązanie kryzysu) Moduł 12 Moduł 13 Moduł 14 Moduł 15 Moduł 16 Moduł 17 Egzamin 1. Controlling przebiegu realizacji projektu, Zmiany, Zarządzanie zmianami, (Wymiary rozpoczęcia projektu, Planowanie, monitoring, controlling, Kontrola informacji) 1. Zamknięcie i ocena wyników realizacji projektu (Doświadczenia i wnioski z zamknięcia projektu, Metody oceny, Postęp całkowity projektu i jego kalkulacja) 1. Aspekty prawne zarządzania projektami (Merytoryczna zawartość treści umowy, Pułapki Claim management, Formułowanie treści umowy, Odpowiedzialność Project Managera) 1. Zarządzanie ryzykiem (Analiza ryzyka, Ocena ryzyka, Sposoby ograniczania ryzyka, Zaawansowane metody zarządzania ryzykiem) 1. Zarządzanie portfelem projektów (Strategiczne zarządzanie portfelem projektów, Operacyjne zarządzanie portfelem projektów) 1. Zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów w organizacji (Miejsce zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, Rola kierownika projektu, Projekt a działalność bieżąca przedsiębiorstwa, Współpraca z innymi działami, System zarządzania projektami, Przedsiębiorstwo zorientowane projektowo) Egzamin certyfikacyjny IPMA na wybranym poziomie D, C, B lub A

9 Czas trwania szkolenia standardowego: Program szkolenia przygotowującego do certyfikacji IPMA realizowany jest w 6 dwudniowych sesjach Zajęcia w trakcie jednego dnia szkoleniowego składają się z minimum 8 godzin dydaktycznych, rozumianych jako czas kolejnych 45 minut zegarowych. marketing operacyjny bezpośredni IPMA Polska posiada rozbudowaną sieć kontaktów oraz bazę członków instytucjonalnych i indywidualnych. Od kilkunastu lat nasze stowarzyszenie organizuje doroczną Konferencję Zarządzania Projektami i bierze udział w Światowych Kongresach IPMA (http://www.ipma2014.com), podczas których oferujemy Państwu promocję marketingową (informacje w materiałach reklamowych, wydawnictwach konferencyjnych, gadżetach i wyrobach reklamowych) i wystąpienia mówców. Inne formy z obszaru marketingu operacyjnego, które mogą się dla Państwa okazać korzystne to reklama bezpośrednia, filmowe spoty reklamowe, aktywne banery reklamowe, reklamy na nośnikach komunikacji miejskiej itp. Wszystkie firmy zrzeszone w Izbie będą mogły korzystać z naszych systemów nośnych elementów reklamowych i narzędzi promocji marketingowej opracowanej przez najlepszych managerów public relations, profesjonalnych grafików i uznanych młodych reżyserów ze sprawdzonymi referencjami. Proponujemy systemowe kampanie reklamowe, które opracowane i dedykowane dla firmy poprzedzi audyt marketingowy operacyjny i analiza potencjalnego wzrostu. współpraca przy XVI konferencji IPMA Polska Ofertę współpracy przy XVI Konferencji IPMA Polska przedstawiamy w osobnym, załączonym dokumencie. Serdecznie zapraszamy do współpracy! Stanisław Sroka Prezes Zarządu IPMA Polska Marek Sędzielski Pełnomocnik Zarządu IPMA Polska

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska Stowarzyszenie Project Management Polska International Project Management Association [IPMA] międzynarodowa organizacja non-profit nastawiona na profesjonalny rozwój dyscypliny zarządzania projektami istnieje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 3.0 SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Komitet redakcyjny: Bogumił Dałkowski Leszek Staśto Marek Zalewski Tytuł: Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania GRZEGORZ POŚPIESZCZYK Dyrektor Działu Szkoleń Akademia ASAP jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową. Zapewniamy optymalne rozwiązania biznesowe, przekładające się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie XIII Konferencji Project Management

Podsumowanie XIII Konferencji Project Management 1 BIULETYN STOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA 07 / 2009 XIII Konferencja Project Management 2009 Podsumowanie XIII Konferencji Project Management Project Management w czasach kryzysu. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association (IPMA )

International Project Management Association (IPMA ) r. International Project Management Association (IPMA ) Organizacja IPMA narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 60 -ґprofit. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom, ich

Bardziej szczegółowo

Project Management 2015/2016

Project Management 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Project Management 2015/2016 www.luqam.com/pm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Project Management to kierunek, na którym w ciągu 20 dni uczestnicy mają szansę poznać koncepcje zarządzania

Bardziej szczegółowo

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU PMP PMI LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo