Znaczenie budynków energooszczędnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie budynków energooszczędnych"

Transkrypt

1 Znaczenie budynków energooszczędnych Budownictwo wskazywane jest jako jeden z obszarów, w których można dokonać kluczowych oszczędności energii i ograniczać emisje gazów cieplarnianych. O znaczeniu energooszczędnych budynków w kształtowaniu gospodarki niskoemisyjnej rozmawiamy z dr. Andrzejem Kassenbergiem, prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju. ChronmyKlimat.pl: Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczął właśnie realizację projektu "Energooszczędne 4 kąty", mającego na celu promocję energooszczędnego i pasywnego budownictwa w Polsce. Dlaczego z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju energooszczędne budownictwo jest tak istotne? Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju: Biorąc pod uwagę oddziaływanie na środowisko, a w szczególności na klimat, zarówno istniejące budynki, jak i te planowane w przyszłości odgrywają zasadniczą rolę. Według Głównego Urzędu Statystycznego zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2010 roku wyniosło 32% całkowitego zużycia energii. Był to największy udział ze wszystkich sektorów. Dla wszystkich budynków wskaźnik ten wyniósł aż 44%. Najwięcej energii pochłania ogrzewanie, co wynika przede wszystkim z tego, że w przeszłości bardzo mało uwagi zwracało się na koszty eksploatacji budynków, koncentrując się przede wszystkim na kosztach inwestycyjnych. Podobnie jest także obecnie. Usytuowanie budynku, rodzaj ścian i stropów, a zwłaszcza sposób ich ocieplenia, szczelność okien i drzwi mają decydujące znaczenie, na ile taki budynek zużywa energii na jego ogrzanie. Przekłada się to na emisje różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. Jeśli zbudujemy taniej, później będziemy ponosić znaczne koszty eksploatacji budynków. Ważne są także normy dotyczące oszczędności energii, jakie spełniają nowe obiekty. Przykładowo w roku 2011, według GUS, oddano ich ponad 92 tys., z czego budynki mieszkalne stanowiły ponad 77%, a blisko 92% spośród nich budynki indywidualne. Wznoszenie nowych obiektów w formule energooszczędnej czy nawet pasywnej w istotny sposób wpływa na zapotrzebowanie na energię, a w konsekwencji na koszty eksploatacji. Wyposażanie ich w energooszczędne sprzęty i oświetlenie oraz poszanowanie energii w trakcie użytkowania takich budynków także zmniejsza ich presję na środowisko. W przypadku istniejących już budynków kluczowa jest również termomodernizacja. Budynki energooszczędne i ich eksploatacja z poszanowaniem energii ograniczają zapotrzebowanie na surowce energetyczne, zwłaszcza te nieodnawialne, zmniejszają presję na inwestycje w nowe moce wytwórcze w energetyce, generują zapotrzebowanie na materiały i urządzenia niezbędne do energooszczędnego budownictwa, tworząc miejsca pracy w całej Polsce.

2 A jakie są korzyści ekonomiczne płynące z podniesienia efektywności energetycznej polskiego budownictwa? Wspomniał pan o szansie na stworzenie nowych miejsc pracy... Korzyści ekonomiczne oraz gospodarcze wynikające z poprawy efektywności energetycznej można rozpatrywać w dwóch wymiarach, tj. całej gospodarki lub użytkownika budynku energooszczędnego. Poprawa standardu energetycznego budynków wymaga wielu działań, takich jak przeprowadzenie audytu energetycznego, położenie materiałów izolacyjnych, zamontowanie urządzeń do kompleksowego zarządzania energią w budynkach, przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych czy konserwacja i naprawa urządzeń, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Budownictwo energooszczędne wymaga nowych umiejętności, a także zapewnienia wysokich standardów wykonywanych prac, gdyż od tego zależy, czy budynki spełnią wysokie wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Oznacza to konieczność wprowadzania nowych, często innowacyjnych technologii w budownictwie, co wiąże się z potrzebą kształtowania nowej wiedzy, umiejętności i zapewnienia właściwych procedur w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Nie będzie to możliwe bez wyedukowania nowych kadr albo znacznego dokształcenia już istniejących, poczynając od projektantów, przez inżynierów, na pracownikach budowlanych kończąc. Działania służące rozwojowi budownictwa energooszczędnego w powiązaniu z znaczną poprawą efektywności energetycznej w istniejących budynkach mogą prowadzi do utworzenia setek tysięcy nowych miejsc pracy w całej Polsce. A jak to wygląda z punktu widzenia mieszkańca energooszczędnego budynku? Budynki, które zostały wykonane w technologii energooszczędnej czy wręcz pasywnej, mimo wyższych kosztów inwestycyjnych rzędu 10-25% pozwalają na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Budynek energooszczędny spłaca się w kilkanaście lat, przy czym należy pamiętać, że ceny energii będą rosły, a rozwój rynku energooszczędnego budownictwa przyczyniał się będzie do zmniejszania się kosztów budowy. W rzeczywistości można więc liczyć na znacznie szybszy zwrot poczynionych inwestycji. Pomimo wielu zalet energooszczędne i pasywne budownictwo nie jest w Polsce wystarczająco popularne. Co, pana zdaniem, stoi na przeszkodzie w upowszechnieniu idei zrównoważonego budownictwa w Polsce? Istnieje kilka barier i mitów, które utrudniają rozwój takiego budownictwa. Pierwszą przeszkodą jest niska świadomość społeczna korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej w budynkach istniejących oraz możliwości, jakie daje budownictwo energooszczędne lub pasywne. Po drugie, nie mamy wystarczająco licznej i wykształconej kadry zarówno architektów, jak i wykonawców tego typu budynków. Zwłaszcza pasywne obiekty wymagają inwencji twórczej oraz bardzo dokładnego wykonawstwa. Jednocześnie zderza się to z faktem, że jesteśmy społeczeństwem na dorobku, niezbyt zamożnym i ponadto w sytuacji kryzysu gospodarczego. Skutkuje to brakiem zapotrzebowania klientów na budownictwo, które jest droższe i bardziej wymagające pod względem standardów oraz brakiem zainteresowania nim wśród deweloperów.

3 Potrzebne są zatem programy wsparcia. Zdecydowanie. Niewystarczające wsparcie ze strony instytucji rządowych i samorządowych to kolejna bariera. Ustawa o termomodernizacji i remontach, stwarzająca podstawy poprawy efektywności w budynkach, nie spotyka się z wystarczającym poparciem ze strony Ministra Finansów. Ilość środków przewidzianych na tego typu wsparcie jest zawsze niewystarczająca, a także strona formalna całego pozytywnego rozwiązania ogranicza w istotny sposób możliwość jej szerokiego wykorzystania. Uruchomiony niedawno przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ważny program wsparcia ma w najbliższych 6 latach objąć jedynie ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. To średnio 2 tys. obiektów rocznie, podczas gdy w samym roku 2011 oddano do użytku ponad 65 tys. domów jednorodzinnych. To jedynie 3%! Przykładowo, program wspierający inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w Czechach przewiduje objęcie nim 250 tys. budynków indywidualnych (istniejących i nowo budowanych). W okresie 2 lat trwania programu na bezpośrednie dotacje dla ponad 50 tys. gospodarstw domowych przeznaczono łącznie ok. 780 mln euro. Poziom wsparcia dla projektów jest uzależniony od założonego poziomu oszczędności energii w budynku. W ciągu jednego roku program wygenerował blisko 20 tys. nowych miejsc pracy. Zmiany w polityce rządu są konieczne. Aby uzyskać zadawalające efekty w poprawie efektywności energetycznej w budownictwie, przede wszystkim trzeba dokonać zasadniczej zmiany w podejściu do polityki energetycznej państwa. Efektywność energetyczna nie tylko ma tam być wpisana jako priorytet, lecz także w ten sposób należałoby ją traktować. Niestety tak nie jest. Budowanie nowych mocy produkcyjnych energetyce prawie w całości zdominowane jest przez działania polityków, rządu i firm energetycznych, zwłaszcza tych będących własnością Skarbu Państwa. Brak jest programu wykonawczego, który uruchomiłby wiele mechanizmów pobudzających do poprawy efektywności energetycznej i to nie tylko w budownictwie. Program powinien podporządkować działania i decyzje na zasadzie horyzontalnej, tj. wszystkie ministerstwa, podległe im jednostki oraz inne podmioty, zwłaszcza samorządowe, powinny promować ideę efektywności energetycznej, bo wszyscy mają w tym interes, również finansowy. Strategia ta powinna uwzględniać także pilność podjęcia działań. Przejrzyste i stabilne prawo to podstawa pobudzania zainteresowania biznesu. Jakich jeszcze impulsów potrzebują przedsiębiorcy? Niezbędna jest szeroka polityka informacyjna, monitoring przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i promocja dobrych przykładów. Kluczową rolę mogą w tym pełnić przyszłe fundusze Unii Europejskiej, które zdecydowanie powinny wspierać zarówno firmy działające na rzecz efektywności energetycznej, jak i też końcowych użytkowników energii (obecnych i przyszłych). Brak tak szerokiego spojrzenia skutkować będzie rozwiązaniami przyczynowymi, nietworzącymi podejścia systemowego. Zgodnie z zapisami dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

4 począwszy od 2021 r. wszystkie nowo powstałe obiekty na terenie UE muszą być budynkami o prawie zerowym zużyciu energii. Co to w praktyce oznacza dla Polski? Dzisiejsze polskie standardy energetyczne budynków są bardzo łagodne i wynoszą 120 kwh/m2/rok, podczas gdy w Szwecji jest to 70 kwh/m2/rok. Jest to wielkość, od której uznaje się budynek za energooszczędny. Natomiast budynki pasywne to bardzo wysoki standard, zużycie energii powinno wynosić nie więcej niż 15 kwh/m2/rok. Jak do tej pory polski rząd nie zdefiniował oficjalnie, jak ma wyglądać standard prawie zeroenergetycznego budynku. Mając na uwadze obecną sytuacje Polski, do tego standardu powinniśmy dochodzić stopniowo i tak od początku roku 2016 mógłby to być poziom 70 kwh/m2/rok, od początku roku kwh/m2/rok, a od kwh/m2/rok. Wprowadzenie takich standardów prowadzić będzie do wykreowania popytu na energooszczędne budynki, co z pewnością przyczyni się do spadku ich kosztów inwestycyjnych. Im szybciej będziemy tworzyć taki rynek, wspomagając go zarówno poprzez obniżanie ryzyka inwestycyjnego (wsparcie finansowane, fundusze gwarancyjne itp.), jak i poprzez pełną i rzetelną informację o zaletach i trudnościach takich działań, to będzie nam łatwiej wypełnić zobowiązania Unii Europejskiej oraz rozpowszechnić tego typu budownictwo. W racjonalnym zarządzaniu energią wzorcową rolę przypisuje się samorządom. Czy, współpracując z przedstawicielami gmin i powiatów w ramach projektów prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, zauważa pan wzrost zainteresowania podejmowaniem działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych? W instytucie prowadzimy projekt Dobry klimat dla powiatów". W jego ramach odbyło się między innymi 90 debat powiatowych. Podstawowym wnioskiem dotyczącym poprawy efektywności energetycznej jest z jednej strony znaczna aktywność samorządów w tym zakresie, ale tylko w odniesieniu do swoich budynków, z drugiej strony małe wsparcie, czy to informacyjne, doradcze, czy też finansowe, obywateli oraz małego i średniego biznesu. Jednocześnie dokonywana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej bardzo często ma charakter płytki, rzędu 20-30% zmniejszenia zużycia energii, podczas gdy możliwości sięgają 80%. W praktyce traci się szansę na głęboką termomodernizację, gdyż nie należy spodziewać się ponownego podjęcia działań w tym samym obiekcie. Jak zatem zwiększyć aktywność samorządów w tym obszarze? Aby znacząco pobudzić administrację lokalną do działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, z jednej strony należałoby nałożyć na nie obowiązek np. corocznej poprawy efektywności energetycznej o 1% przez najbliżej 5-10 lat, a z drugiej zbudować system finansowania przekazany do zarządzania samorządom, aby mogły wspierać poprawę efektywności u użytkowników końcowych oraz promować tę ideę wśród tych, co zamierzają budować nowe obiekty. Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Instytutem Badań Strukturalnych prowadzi również projekt Niskoemisyjna Polska 2050". Czy w Polsce mamy szanse na innowacyjną, efektywnie wykorzystującą i odzyskująca zasoby gospodarkę? Zdecydowanie trzeba odpowiedzieć, że tak, ale nie jest to proces łatwy, gdyż wymaga wielu zmian, odejścia od tradycyjnego myślenia o rozwoju, a także dokonania zasadniczej zmiany w sektorze

5 energetycznym, tj. rezygnacji z obecnej struktury opartej na dużych jednostkach na rzecz budowania bezpieczeństwa energetycznego od dołu, z wykorzystaniem mikroinstalacji OZE i uwzględnieniem roli prosumenta. Mikroinstalacje umożliwią zaspokojenie w znacznym stopniu własnego zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło, chłód i ciepłą wodę użytkową. W przypadku nadwyżek energii elektrycznej możliwe będzie sprzedawanie jej do sieci. Wydatek na nie spłaca się dzięki znacznie obniżonym kosztom użytkowania energii, a także uzyskiwaniu dochodów z jej sprzedaży w przypadku nadwyżek. Tego typu rozwiązania funkcjonują i rozwijają się w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W tym kontekście, w rozwijaniu w Polsce w perspektywie roku 2050 gospodarki niskoemisyjnej poprawa efektywności energetycznej w budynkach pełni ważną funkcję. Jaki jest potencjał Polski w obszarze redukcji emisji pochodzących z budownictwa? Zgodnie z przeprowadzonymi studiami potencjał w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest w przypadku budownictwa największy sięga 100 mln ton CO2eq w perspektywie roku 2050, co stanowi ¼ dzisiejszych emisji Polski. Dotyczy to nie tylko poprawy efektywności w istniejących budynkach, lecz także budowy bardzo efektywnych nowych budynków, użytkowania w budynkach efektywnych urządzeń, korzystania z energooszczędnego oświetlenia oraz inteligentnego zarządzania energią w budynkach. Dziękuję za rozmowę. Wywiad przeprowadziła Anna Dąbrowska. Materiał pobrany z serwisu Energooszczędne 4 katy KONTAKT Energooszczędne 4 kąty Tel: Adres: Nabielaka 15 lok Warszawa

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo