WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU"

Transkrypt

1 WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r.

2 PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020 r. Zużycie energii w krajach UE-27 Źródło: EU Energy and Transport in Figures. 2

3 PRAWO WSPÓLNOTOWE Dyrektywa 28/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (recast). Dyrektywa 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią. Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. 3

4 PRAWO KRAJOWE Ustawa o odnawialnych źródłach energii??? Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków??? Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, Dz. U. 2012, poz Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz. U Nr 94, poz. 551, zmieniona ustawąz dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, Dz. U. 2012, poz

5 DYREKTYWA 2010/31/UE Nowe zadanie dla krajów Unii Europejskiej budynki użyteczności publicznej budowane po 2018 roku, a budynki mieszkalne po 2020 roku powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (art. 9 ust. 1). Solarny system oświetleniowy, Zachodni Bengal, Indie Budynek o niemal zerowym zużyciu energii to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w którym wymagana energia do zapewnienia funkcji użytkowych pochodzi w dużym stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu (art. 2 pkt. 2). Fot. Harin Ullal (NREL PIX) 5

6 DYREKTYWA 28/2009/WE Minimalny poziom zużycia energii ze źródeł odnawialnych w budynku powinien być osiągnięty poprzez uwzględnienie udziału energii pochodzącej ze źródełodnawialnych w łącznym bilansie energetycznym budynku (pkt. 48 preambuły). Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. kraje UE powinny wprowadzić do prawa krajowego wymóg wykorzystania w nowych budynkach oraz w budynkach jużistniejących, a poddanych generalnemu remontowi minimalnego poziomu energii pochodzącej z zainstalowanych w budynku lub jego pobliżu źródeł odnawialnych. Dotyczy to między innymi systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia (art. 13 ust. 4). Dom plus energetyczny Fryburg 6

7 DYREKTYWA 2010/30/UE Ujednolicenie przepisów odnośnie zużycia energii, a także innych zasobów przez produkty wykorzystujące energię lub mające bezpośredni lub pośredni wpływ na to zużycie podczas ich użytkowania (art. 1 ust. 1-2 dyrektywy). Etykieta nalepka lub tabliczka zawierająca informacje o klasie efektywności energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zużywanych przez produkt wykorzystujący energię (art. 3 pkt. 3 ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, Dz. U poz.1203). 7

8 KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Oznaczenie literowe zamieszczone na etykiecie, informujące o zużyciu energii przez produkt wykorzystujący energię lub o wpływie tego produktu na zużycie energii (art. 3 pkt. 6 ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię). 8

9 BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY Termin budynek energooszczędny nie został do tej pory zdefiniowany w polskich przepisach budowlanych. Budynek o konstrukcji zapewniającej minimalne straty energii cieplnej do otoczenia i wyposażony w optymalnie dobrane energetycznie, wysokosprawne instalacje wewnętrzne. Źródło: S. Grygierczyk, Budownictwo energooszczędne idea czy technologia? Ekologiczne budownictwo i architektura, Katowice 21 październik 2010 r. Obiekt, którego cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Nazywany jest też domem niskoenergetycznym, choć nie do końca jest to trafne określenie. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu energooszczędnego kształtuje się bowiem się na poziomie od 51 do 80 kwh/ (m² rok) podczas, gdy ten sam parametr dla domu niskoenergetycznego wynosi od 26 do 50 kwh/ (m² rok). 9

10 KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW- PROPOZYCJE plusenergetyczny (0) A++ zeroenergetyczny Klasa Budynek mieszkalny A Wskaźnik EP [kwh/m 2 rok] Niskoenergetyczny 20 do 45 (0-25) A+ (26-50) A prawie zeroenergetyczny B Energooszczędny 45 do 80 (51-80) B C Średnioenergooszczędny 80 do 100 (81-120) C ( ) D D Średnioenergochłonny 100 do 150 E Energochłonny 150 do 250 ( ) E ( ) F F Bardzo energochłonny ponad 250 (>221) G Źródło: Energia i budynek nr 2 (02) 2007 Propozycja MTBiGM 10

11 ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU NA ENERGIĘ Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 1) Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008 2) Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) Budynek oceniany 179,4 kwh/(m 2 rok) Budynek oceniany 146,5 kwh/(m 2 rok) Budynek wg WT ,85 kwh/(m 2 rok) 11

12 BUDYNEK JEDNORODZINNY- KOCIOŁ WĘGLOWY Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Wartość [kwh/(m 2 rok)] 114,74 30,73 33,95 33,95 Udział [%] 63,95 17,13 18,92 - Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 179,41 kwh/(m 2 rok) 142,85 (WT2008) Energia pomocnicza 12

13 ENERGIA POMOCNICZA- PANELE PV Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Energia pomocnicza Wartość [kwh/(m 2 rok)] 114,74 30,73 0,00 (7,92) 0,00 (7,92) Udział [%] 78,88 21,12 0,00 - Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 145,47 (153,39) kwh/(m 2 rok) 142,85 (WT2008) 13

14 BUDYNEK JEDNORODZINNY- POMPA CIEPŁA Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Wartość [kwh/(m 2 rok)] 18,71 5,32 38,11 38,11 Udział [%] 30,11 8,56 61,33 - Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 62,14 kwh/(m 2 rok) 142,85 (WT2008) Energia pomocnicza 14

15 ENERGIA POMOCNICZA- PANELE PV Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Energia pomocnicza Wartość [kwh/(m 2 rok)] 18,71 5,32 0,00 (8,89) 0,00 (8,89) Udział [%] 77,87 22,13 0,00 - Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 24,03 (32,92) kwh/(m 2 rok) 142,85 (WT2008) 15

16 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne i istniejące budynki publiczne poddawane generalnemu remontowi powinny dawać przykład do naśladowania w kontekście realizacji celów dyrektywy OZE m.in. poprzez: Przestrzeganie norm dotyczących domów o zerowym zużyciu energii lub Zezwalanie na wykorzystanie dachów budynków publicznych lub publiczno prywatnych przez strony trzecie do instalacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł(art. 13 ust. 5 dyrektywy OZE). 16

17 BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- KOCIOŁ WĘGLOWY Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie Ciepła woda Wentylacja mech. i nawilżanie Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] 200,19 22,36 3,82 0,00 35,22 261,58 Udział [%] 76,53 8,55 1,46 0,00 13,46 100,00 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 261,58 kwh/(m 2 rok) 261,72 (WT2008) 17

18 ENERGIA POMOCNICZA- PANELE PV Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie Ciepła woda Wentylacja mech. i nawilżanie Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] 192,39 20,40 0,00 0,00 35,22 248,01 Udział [%] 77,58 8,22 0,00 0,00 14,20 100,00 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 248,01 kwh/(m 2 rok) 261,72 (WT2008) 18

19 OŚWIETLENIE WBUDOWANE- PANELE PV Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie Ciepła woda Wentylacja mech. i nawilżanie Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] 192,39 20,40 0,00 0,00 0,00 212,79 Udział [%] 90,41 9,59 0,00 0,00 0,00 100,00 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 212,79 kwh/(m 2 rok) 261,72 (WT2008) 19

20 BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- PANELE PV/T Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie Ciepła woda (PV/T 60%) Wentylacja mech. i nawilżanie Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] 192,39 8,16 0,00 0,00 0,00 200,55 Udział [%] 95,93 4,07 0,00 0,00 0,00 100,00 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 200,55 kwh/(m 2 rok) 261,72 (WT2008) 20

21 WNIOSKI Systemy PV powinny być uwzględniane remontach i przebudowach budynków, gdyż: przy wnoszeniu, Ich zastosowanie znacząco wpływa na końcowe zapotrzebowanie budynku na energię oraz pozwala na uniezależnienie budynku od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej; Użycie systemów PV do zasilania urządzeń przeznaczonych do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania c.w.u. oraz dodatkowo do oświetlenia (w przypadku budynków użyteczności publicznej) poprawia charakterystykę energetyczną budynku, a co za tym idzie jego klasę energetyczną. 21

22 Dziękuję za uwagę Kontakt: blog.adamhernas.eu 22

23 FRYBURG SŁONECZNE OSIEDLE Powierzchnia zabudowy m² Powierzchnia użytkowa 60 segmentów m² Obiekt handlowo usługowy Słoneczny statek m² Średnia nadwyżka energii pierwotnej 35 kwh/m² Łączna ilość energii wytwarzanej przez moduły PV 420 MWh/rok Roczne oszczędności energii 200 tyś. litrów oleju opałowego Efekt środowiskowy zmniejszenie emisji CO 2 o 500 ton /rok Źródło: P. Ślusarczyk, Osiedle domów plus energetycznych, [w:] Doradca Energetyczny nr 3/2012, s

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości Jerzy Żurawski Plan wystąpienia 1. Pierwsze doświadczenia wpływu jakości energetycznej budynku na decyzje przy zakupie 2. Aktualne wymagania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz Dyrektywa ErP Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Ciepło, które polubisz Przepisy Unii Europejskiej wprowadzają z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

w budownictwie niskoenergetycznym

w budownictwie niskoenergetycznym jacek zimny Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym polska geotermalna asocjacja akademia górniczo-hutnicza wydawnictwa naukowo-techniczne Seria wydawnicza PROBLEMY EKOENERGETYKI I

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię 3 PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię Spis treści: Streszczenie PU materiał

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja TECHNOLOGIA EKOBUD Realizowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Grudziądzu przy ulicy Miłosza. Obiekt został zbudowany na podstawie adaptacji projektu gotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

NOWE SPOJRZENIE NA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE Kontrola energii słonecznej i światła dziennego jako element efektywności energetycznej budynków

NOWE SPOJRZENIE NA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE Kontrola energii słonecznej i światła dziennego jako element efektywności energetycznej budynków NOWE SPOJRZENIE NA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE Kontrola energii słonecznej i światła dziennego jako element efektywności energetycznej budynków Peter Winters ES-SO vzw Europejskie Zrzeszenie Branży Osłon Przeciwsłonecznych

Bardziej szczegółowo