Brokery integracyjne. oraz XML w integracji rozwiza biznesowych. Firma. Agenda. Potrzeba integracji (2/3) Potrzeba integracji (1/3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brokery integracyjne. oraz XML w integracji rozwiza biznesowych. Firma. Agenda. Potrzeba integracji (2/3) Potrzeba integracji (1/3)"

Transkrypt

1 Brokery integracyjne oraz XML w integracji rozwiza biznesowych Przemysław Kazienko Zakład ów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarzdzania Politechnika Wrocławska Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Potrzeba integracji (1/3) Potrzeba integracji (2/3) Holding Oddział Oddział ZUS Firma Urzd Skarbowy NFZ Kontrahent Klient Bank Urzd Gminy Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty A2A (application to application) ERP CRM Oddziały firmy Wewntrzne bazy i hurtownie Sie wewntrzna (intranet) Wewntrzne systemy informatyczne firmy Sie zewntrzna (Internet) e-business: B2B (business to business) B2C (business to client) e-government Klienci Partnerzy Dostawcy Bazy zewntrzne, np. agencje informacyjne Urzdy Zewntrzne systemy informatyczne Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Potrzeba integracji (3/3) Wymiana wewntrz firmy (A2A) Integracja systemów transakcyjnych (np. płace ksigowo) Integracja rozproszonych oddziałów, w ramach holdingu Napełnianie hurtowni ODS Operational Data Store Wymiana pomidzy firmami (B2B) Wymiana z klientami (B2C) Wymiana z urzdami (e-government) Urzdy skarbowe Urzdy administracji pastwowej i lokalnej ZUS Narodowy Fundusz Zdrowia Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty EDI i komunikaty Elektroniczna wymiana EDI (electronic data interchange) Integracja systemów rónych firm Integracja na poziomie wiatowym Droga i skomplikowana Jeden, wspólny, tekstowy format Komunikaty EDI Tekstowe, własny format Skomplikowane Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

2 Wymiana komunikatów ródła informacji Firma A (aplikacja A) Moduł EDI - konwerter Standard zakodowanej, tekstowej postaci Komunikat EDI Firma B (aplikacja B) Moduł EDI - konwerter Bazy (relacyjne, obiektowe, inne) Dane posiadajce cisł struktur Konieczne specjalistyczne narzdzia dostpu dla j bazy (Oracle, SQL Server, Progress, ODBC) Zbiory tekstowe (TXT, RTF) zbiory "płaskie" (flat file) Zbiory eksportowe okrelona struktura Zbiory, XML Dokumenty HTML Dane binarne Arkusze kalkulacyjne (np. XLS) Zbiory multimedialne Listy elektroniczne ( ) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Problemy integracji rozumienie informacji Róne formaty ; format tekstowy (!) Róny poziom ziarnistoci (szczegółowoci) Róne nazwy obiektów () Róne znaczenie, wano, jako i kontekst obiektów Róne algorytmy obliczeniowe Braki (luki) w Wspólna podstawa czasu Róne identyfikatory i klucze Róne wersje jzykowe Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy integracji - komunikacja Problemy integracji - inne Rozproszenie konieczno komunikacji Dostp on-line i off-line. Synchronizacja przesyłania Monitorowanie komunikacji Potrzeba rónych sposobów dostpów do API bazy, system plikowy, systemy katalogowe - LDAP, HTTP, FTP, Brak wspólnych mechanizmów opisu i sprawdzania poprawnoci (walidacja) Problemy organizacyjne: kto ustala reguły? Problemy prawne: czy dokument elektroniczny jest wany? Identyfikacja osób i instytucji: rejestry pastwowe Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

3 Format a identyfikacja Rozwizania problemu identyfikacji Rozwizanie problemu formatu (XML) nie rozwizuje problemu identyfikacji kadrowy idkadr=1005 staz=26mies Nowa pracownica Ewa Nowicka idkadr= 1005 Zmiana Ewa Abacka idkadr=1005 Pytanie o sta idplace=3017 Dane o stau idkadr=1005 staz=26 Inne identyfikatory płacowy idplace=3017 prstaz=2lata Inne jednostki Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Identyfikacja jest trudnym problemem integracji Rozwizania: Naturalne identyfikatory, np. numery faktur, kody kreskowe, pesel, NIP, regon Słowniki, np. jednostek miar, walut, krajów, towarów Tablice referencyjne (tablice mapowa) (cross-reference maps) Transformacje, np. "26mies" to w zaokragleniu "2lata", "K" to "kobieta" lub "1" Formatami i słownikami zajmuj si inicjatywy EDI Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problem formatu Specjalizowane, powszechne formaty tekstowe, np. SWIFT (przelewy midzynarodowe), Elixir, Jzyk XML (extensible Markup Language) standard dla wymiany (!) Inne formaty, zwłaszcza binarne Ograniczone do wskiego krgi, np. systemy jednego producenta Bezporedni dostp do bazy Niezbdne specjalizowane API Konieczna wiedza o strukturze Konieczne odpowiednie uprawnienia dostpu Ryzyko spowodowania błdów w działaniu autonomicznych systemów Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Jzyk XML cechy (1/2) Tekstowy (łatwy do przetwarzania i długotrwałego przechowywania wiele narzdzi) Rozszerzalny - moliwo tworzenia własnych znaczników własnych jzyków Otwarty tworzony przez grupy ludzi Nie jest nowy XML 1.0 istnieje od lutego 1998 r. Elastyczny łatwo zmiany struktury Moliwo dodawania własnych elementów do uznanych formatów Sam si opisuje nazwy elementów i atrybutów nios informacj Midzynarodowy (Unikod) Jzyk XML cechy (2/2) Bezpłatny nie jest licencjonowany Niezaleny od platformy (sprztu, systemu operacyjnego, oprogramowania) Rodzina jzyków i technologii Istnieje duo darmowych narzdzi, np. MSXML wbudowany w Internet Explorer Stale rozwijany powstaj nowe standardy Modułowy przykład XHTML Sformalizowany mona precyzyjnie opisa struktur dokumentu XML Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

4 XML rodzina jzyków (standardy) Opis struktury DTD (cz XML 1.0) definicje typu dokumentu XML Schema schematy dokumentów Bezpieczestwo XML Signature podpisy cyfrowe XML Encryption szyfrowanie Prezentacja i przetwarzanie XSL arkusze stylów XSLT transformacje Dostp w aplikacjach DOM dostp przez drzewo wzłów SAX dostp przez strumie Inne: pull parsing, bindowanie CSS arkusze stylów XSL FO prezentacja stron Modułowo XML Inclusion (XInclude) Encje (jednostki) cz XML 1.0 Rozrónianie nazw Namespaces przestrzenie nazw XML 1.0 Wyszukiwanie XPath wyszukiwanie wzłów XQuery wyszukiwanie i manipulacja Odsyłacze XPath wskazywanie wzłów XLink odsyłacze hipertekstowe XPointer wskazywanie na punkty i zakresy XML Base punkty odniesienia Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Dokument XML Budowa hierachiczna Znaczniki opisuj tre Informacja jest zawarta w treci elementów, wartociach atrybutów, nazwach elementów i atrybutów, w hierarchii Mona tworzy relacje (klucz odesłanie do klucza) <?xml version= 1.0?> <notowania nazwa="kursy rednie walut"> <nrtabeli>1232/0h6/04/03</nrtabeli> <rodzaj typ= poranna /> <waluta> <walutakod>eur</walutakod> <kurs data= >4.8660</kurs> </waluta> <notka>nastpne<data> </data></notka> </notowania> Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Po co opisywa struktur? Opisywanie (modelowanie) struktury jest potrzebne, gdy: 1. Umoliwia sprawdzenie poprawnoci (przede wszystkim strukturalnej) dokumentu XML 2. Umoliwia transformacje dokumentów z jednej struktury w drug 3. Jest rodzajem dokumentacji 4. Jest przepisem na dokument niezbdnym w przypadku komunikacji pomidzy wieloma partnerami 5. Ułatwia integracj pomidzy rónymi aplikacjami Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Jak opisywa struktur? Dwa mechanizmy modelowania struktury: 1. Definicje typu dokumentu DTD (Document Type Definition) pochodzce ze standardu XML 1.0 (luty 1998) 2. Schematy XML Schema (maj 2001 r.) Kady schemat lub DTD tworzy nowy jzyk XML! Nie istnieje standardowy jzyk schematów ani dla innych tekstowych ani dla baz! Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Dokument lub schemat niepoprawny Sprawdzanie poprawnoci strukturalnej (walidacja) dokument1.xml Dokument XML Sprawdzenie zgodnoci dokumentu XML ze schematem oraz poprawnoci schematu XML Schema. Reguły wbudowane w parser schemat1.xsd Schemat Parser Dokument i schemat poprawny Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

5 Schematy co mona (1/3) Precyzyjnie okresli struktur i zawarto dokumentu XML: Jak wyglda hierachia dokumentu Co dokument musi a co moe zawiera Dopuszczalne i niezbdne liczby wystpie poszczególnych elementów Jakie s nazwy elementów i atrybutów Jaka jest zawarto elementów i atrybutów Wykorzystywa kilkadziesit typów wbudowanych Tworzy własne typy proste (simpletype) i przypisywa je elementom lub atrybutom Własne typy złoone (complextype) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Schematy co mona (2/3) Ogranicza zawarto poprzez aspekty (facets) długo (cigi znakowe, listy) -length, minlength, maxlength zakresy liczb i cyfr (liczby, daty) -maxinclusive, mininclusive, maxexclusive, minexclusive, totaldigits, fractiondigits wzorce zawartoci wyraenia regularne!!! -pattern wyliczenia czyli mona poda list dopuszczalnych wartoci -enumeration Tworzy wartoci kluczowe (key) i niepowtarzalne (unique) sposób na posiadanie idenytyfikatorów Tworzy odesłania do wartoci kluczowych (keyref) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Schematy co mona (2/3) Wymusza wystpowanie (lub zakazywa) Okreli liczb wystpie elementów (minoccurs, maxoccurs) Tworzy listy (list) oraz kombinacje (union) podatek VAT Dopuszcza róne nazwy dla elementów (nazwy zastpcze) Dopuszcza dowoln kolejno elementów (all) Łczy róne schematy w jedn cało, np. dokument zawierajcy m.in. faktur oraz przelew. Obsługa przestrzeni nazw Tworzy robudowane komentarze Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Typ logiczny podstawowe boolean language Schematy - typy wbudowane string znakowe wbudowane (built-in) duration datetime time date gyearmonth gyear gday gmonthday normalizedstring Name token NCName NMTOKEN NMTOKENS nonpositiveinteger float decimal double integer ID IDREF ENTITY byte XML IDREFS ENTITIES (2) liczbowe long gmonth nonnegativeinteger nagativeinteger int unsignedlong positiveinteger short unsignedint unsignedshort unsignedbyte czasowe base64binary anyuri QName NOTATION XML (1) hexbinary binarne pochodne Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Faktura co mona w schemacie? Element faktura posiada dokładnie jeden podelement nabywca nabywca moe by firm (ma wtedy NIP) lub osob fizyczn Jeeli nabywca jest osob, wtedy moe mie od 1 do 2 imion NIP ma posta nnn-nnn-nn-nn lub nnn-nn-nn-nnn lub nnnnnnnnnn numerdomu to liczba całkowita z zakresu od 1 do 1000 numerfaktury ma posta: "FVnnn/ABC/nn" stawkavat moe mie warto: 0, 7, 12, 22 lub "zw" Dla kodtowaru w pozycji faktury musi istnie odpowiedni element Towar zawierajcy opis towaru (relacja).... Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Schemat - przykład Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

6 Wady i ograniczenia schematów 1. Brak moliwoci uzalenienia wartoci (treci) od zawartoci innego elementu lub atrybutu, np. Brak kontroli zgodno płci (element plec) z przedostatni cyfr peselu Niemono sprawdzenia cyfry kontrolnej w NIP, regon, pesel Rozwizanie: zastosowanie szablonów XSLT napisanie krótkiego "programu" walidujcego 2. Nie s obsługiwane przez wszystkie programy, a niektóre z nich posiadaj zaimplementowan tylko cz moliwoci 3. Brak moliwoci okrelenia kolejnoci atrybutów (cecha jzyka XML) 4. Due ograniczenia dla dowolnej kolejnoci podelementów (all) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Sposoby zapewnienia bezpieczestwa Potraktowanie dokumentu jak zwykłego pliku tekstowego Mechanizmy zapewnienia bezpieczestwa znane głównie z poczty elektronicznej (PGP, S/MIME) Bezpieczna transmisja (np. SSL, VPN) brak wersji zabezpieczonej po zakoczeniu Dotycz zawsze całego dokumentu XML Specjalizowane mechanizmy bezpieczestwa przeznaczone dla dokumentów XML XML Signature podpisy cyfrowe (nienaruszalno, uwierzytelnienie) XML Encryption szyfrowanie (poufno) XML Encryption i XML Signature 1/2 Integracja ze ródłowym dokumentem XML Zabezpieczanie fragmentów dokumentu XML (np. tylko tre elementu NrKartyPłatniczej lub Cena) Zabezpieczanie kilku fragmentów a nawet kilku dokumentów za jednym zamachem Jednoczesne zastosowanie rónych zabezpiecze (szyfrowania i podpisów) dla rónych fragmentów tego samego dokumentu Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty XML Encryption i XML Signature 2/2 Podpisywanie wielu dokumentów Moliwo zastosowania rónych (take własnych) algorytmów i ich parametrów Moliwo zabezpieczania binarnych, take multimediów Moliwo rozbudowy: Podpisy długookresowe Stemple czasowe Weryfikacja wzgldem listy odwołanych certyfikatów CRL Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty XML 1 Wskazanie na Metoda skrótu Podpis XML Signature ródło 1 Podpisywane Wskazanie na Metoda skrótu ródło 2 Dane o kluczu (dla weryfikacji podpisu), np. certyfikat Wskazanie na Metoda skrótu Metoda podpisu XML2 Transformacja Wskazanie na Transformacje Metoda skrótu Zaszyfrowany skrót - 1 podpis dla 4 ródłowych Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty ródło 3 JPG ródło 3 do podpisu

7 Podpisy wielokrotne Trzeci standard (oprócz XML Signature i XML Encryption) Kolejno weryfikacji wielokrotnych podpisów Zabezpieczenia procesów biznesowych zmiany w dokumencie dokonywane przez wielu Klient Zamówienie Podpis klienta Sklep Zamówienie Potwierdzenie sklepu Podpis klienta Podpis sklepu Bank Zamówienie Potwierdzenie sklepu Potwierdzenie banku Podpis klienta Podpis sklepu Podpis banku Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Elementy i funkcje systemu EAI (1/3) Wydzielanie z systemu ródłowego i umieszczanie w systemie docelowym (extractor, adapter, wrapper, monitor) ledzenie (monitorowanie) zmian w systemie ródłowym: odpowiednia zmiana oznacza nowy komunikat wymiany (monitor) Filtrowanie tylko spełniajce za warunki s przekazywane / przyjmowane (filter) Zabezpieczanie Szyfrowanie Podpisywanie Zgawantowanie dostarczenia Stemplowanie czasem Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Elementy i funkcje systemu EAI (2/3) Transformacja i czyszczenie (transformation) Zmiana formatu, np. XML <-> TXT Zmiana struktury, np. tabela kursów -> lista walut waluta -> lista tabel Zmiana nazw Zmiana kodowa Konwersja identyfikatorów Łczenie, rozdzielanie np. nazwaimie+nazwisko Reakcja na błdne: usuwanie, wypełnianie wartociami domylnymi Zarzdzanie komunikacj Transformacje na róne protokoły komunikacyjne (HTTP, FTP, SMTP poczta) Wysyłanie i odbieranie Time out Reakcja na błdy Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Elementy i funkcje systemu EAI (3/3) Inteligentne zarzdzanie przepływem (routing) Przekierowywanie z wykorzystaniem reguł (rules based routing) Reguły odzwierciedlaj procesy biznesowe, np. jeeli faktura ma warto wiksz od zł, to przesła do akceptacji przez Zarzd Kolejkowanie (queue) Logowanie (zapamitywanie w dziennikach zdarze) Zapamitywanie faktu i parametrów wymiany Zapamitywanie treci wymiany (komunikatów) Monitorowanie błdów Kontrola uprawnie Optymalizacja komunikacji Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Logowanie Kolejkowanie Filtrowanie Dostp do Bazy Dostp do XML Funkcje EAI Monitorowanie błdów Zarzdzanie komunikacj Transformacja i czyszczenie Dostp do Flat Flat Zbiory płaskie File File Dostp do HTML Kontrola uprawnie Inteligentny routing Zabezpieczanie Dostp do Dane binarne Wewn., istniejcy system A (legacy systems) EAI / Middleware Przetwarzanie Wydzielanie i ledzenie (data extraction and monitoring) Wewn. system B Zarzdzanie wymian Sterowanie przepływem Zewn. syst. X Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Zewn. syst. Y

8 Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Architektury systemów EAI Architektura zdecentralizowana kady z kadym (point to point) Architektura scentralizowana jeden broker integracyjny (koncentrator integracji) (integration broker) Architektura magistrali usług (service -oriented bus) Architektury rozbudowane, np. połczenia wielu brokerów Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Architektura zdecentalizowana Architektura zdecentralizowana - cechy Przekazanie zbioru ładujcy Aplikacja A wydzielajcy Rozproszona transakcja Przekazanie zbioru Aplikacja C Kolejka komunikatów wydzielajcy Kolejka komunikatów ładujcy transformujcy wydzielajcy Przekazanie zbioru Aplikacja B ładujcy Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Architektura zdecentalizowana (point-to-point) kady z kadym Spagetti aplikacji Konieczno istnienia wielu połcze W najgorszej wersji mamy maksymaln liczb połcze: ( n ) n * 1 2 Dla 15 wanych aplikacji (n=15) mamy do 105 połcze (!) Trudne zarzdzanie i monitorowanie Trudnoci z rozbudow Powielanie funkcji Trudno w odzwierciedleniu procesów biznesowych Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Kady z kadym Produkcja kadrowy Zamówienia Ksigowo sprzeday Dział rozwoju Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

9 róne ródła systemy Aplikacja Agent - adapter Agent - adapter Broker integracyjny Zbiór Agent - adapter Produkcja kadrowy Ksigowo Broker integracyjny Dział rozwoju Agent - adapter Agent - adapter Zamówienia sprzeday Aplikacja Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty funkcje Logowanie Kolejkowanie Filtrowanie Monitorowanie błdów Zarzdzanie komunikacj Transformacja i czyszczenie Kontrola uprawnie Inteligentny routing Zabezpieczanie Dostp do specjalizowany dla: - aplikacji - baz - plików tekstowych - plików binarnych - serwerów Zarzdzanie wymian Sterowanie przepływem Przetwarzanie Wydzielanie i ledzenie (data extraction and monitoring) Wewntrzne i zewntrzne aplikacje, bazy, pliki, serwery Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty ruter Przekierowywanie dokumentów Rozdzielanie i łczenie dokumentów Sprzeda Ruter Nie Faktura Faktura Faktura Faktura Warto > Tak Akce ptac. Łczenie dokumentów Fakt+ Akc. Zarzd Ksiegowo Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty cechy Jeden centralny system Jeden adapter na kady integrowany system (aplikacj) Moliwo modelowania procesów biznesowych Sterowanie przepływem komunikatów Moliwo kontroli bezpieczestwa Kontrola dostpu i uprawnie Łatwo transformacji do standardowych formatów, np. EDI Najwaniejsza platforma: portal internetowy problemy (1/2) Trudno w tworzeniu adapterów przystosowanych do wypełnienia wszystkich warunków narzuconych przez brokera, np. 20 rónych odpowiedzi na 3 róne komunikaty Trudno w definiwaniu przepływów 'ad-hoc' potrzebnych jedynie chwilowo Niemono łatwego ledzenia komunikatów na rónych maszynach i sieciach ledzenie odbywa si wyłcznie w ramach brokera nie mona ledzi komunikatów w aplikacjach Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

10 problemy (2/2) Magistrala usług Niemono reakcji na błdy sieciowe w rozproszonym rodowisku. Obsługa błdów musi by osobno programowana osobno dla kadego adaptera, gdy wymaga znajomoci sieci docelowej Trudno łatwej konfiguracji rónych adapterów, usług i aplikacji zaangaowanych w integracj Brak pełnego wsparcia dla rónych jzyków programowania Brak łatwego przejcia pomidzy abstrakcyjnymi procesami biznesowymi a ich fizyczn realizacj w brokerze Opis problemów: Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Produkcja kadrowy Ksigowo Magistrala usług (np. web services) Zamówienia sprzeday Dział rozwoju Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Magistrala - cechy Wspólna platforma wymiany Konieczno jednego, wspólnego standardu, który zapewnia: Jeden format (XML) Okrelony zbiór protokołów komunikacyjnych (HTTP) Bezpieczestwo Brak orodka centralnego Brak zarzdzania ledzenie, monitorowanie wykonywane w łczniku (bus connector) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty (1/2) (2/2) Niezbdne wykorzystanie publicznych kanałów transmisji (Internet) Potrzeba prawnego uznania przekazywanych dokumentów, np. faktur Bezpieczestwo przesyłania: Poufno (szyfrowanie) Pewno nadania Pewno dostarczenia Pewno odbioru Podpisy elektroniczne - PKI Przechowywanie komunikatów Gdzie jest broker? Integracja brokerów. Brokery rozproszone Zewntrzne instytucje poredniczce, np. KIR Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Wykorzystanie powszechnych (ogólnych, wymiennych) formatów np. format dla "przelewu bankowego" lub "faktury" Wykorzystanie wspólnych słowników np. kody miar, walut, towarów, usług, stawek VAT Wykorzystanie rejestrów pastowowych Pesel NIP Regon Potrzeba walidacji przesyłanych (brak zaufania) Potrzeba odzwierciedlenia procesów biznesowych pomidzy firmami, np. negocjacje Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

11 Dostawcy brokerów integracyjnych IBM Tibco webmethods SeeBeyond Vitria GXS iplanet Sybase Mercator BEA Oracle Software AG Dzikuj za uwag... Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

EDI, XML i ochrona danych Przemysław Kazienko

EDI, XML i ochrona danych Przemysław Kazienko EDI, XML i ochrona danych Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska kazienko@pwr.wroc.pl http://www.pwr.wroc.pl/~kazienko EDI Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl XML 5 XML Schema Projektowany jako rozszerzenie i uzupełnienie DTD Jest w stanie odwzorować dowolną definicję DTD (ale nie odwrotnie!) Bardzo

Bardziej szczegółowo

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język Schema Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Stworzyć formalny opis dokumentu Deklarować elementy i atrybuty Określić strukturę elementów w dokumencie Operować dostępnymi typami danych

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema 1 Wbudowane typy proste Źródło: XML Enhancements to Java (XJ). User Manual for Release Version 1.0 http://www.research.ibm. com/xj/doc/xjmanual/ XJmanual.html

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Typy proste i złożone Typy złożone struktura

Bardziej szczegółowo

XML w bazach danych i bezpieczeństwie

XML w bazach danych i bezpieczeństwie XML w bazach danych i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Klasyfikacja wsparcia dla XML-a w bazach danych (Relacyjna) baza danych

Bardziej szczegółowo

XML w bazach danych i bezpieczeństwie

XML w bazach danych i bezpieczeństwie XML w bazach danych i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 12 bazy danych, bezpieczeństwo XML 2007/08 1

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część I

Kurs WWW Język XML, część I Język XML, część I Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia Znaczniki i atrybuty DTD XML Schema Na podstawie kursu ze strony: http://www.w3schools.com/schema/default.asp

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 xaml, cz. 2 12-03-2014. Czym jest xml?

Wykład 2 xaml, cz. 2 12-03-2014. Czym jest xml? Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią Egzamin, 7 lutego 2014 r. Imię i nazwisko: Czas: 90 minut. Maksymalna suma punktów: 50. Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, można przyjąć że co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Terminologia baz danych

Terminologia baz danych Terminologia baz danych Terminologia Banki danych - bazy danych w których przechowuje si informacj historyczne. Hurtownie danych (data warehouse): zweryfikowane dane z rónych baz, przydatne do analiz i

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych a XML

Relacyjne bazy danych a XML Relacyjne bazy danych a XML Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Internet, SQLiXMLwbiznesie Internet nieoceniony sposób komunikacji z klientami, pracownikami i partnerami handlowymi przyspiesza transakcje finansowe

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PomysL... i co dalej?

PomysL... i co dalej? Potrzebuj! aplikacj!, która usprawni prac! w naszej firmie... Aplikacja musi dzia"a# stabilnie, niezawodnie, by# "atwa w rozbudowie. PomysL... / i co dalej? Projekt aplikacji Zarz$dzanie projektami informatycznymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Schematy XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Dlaczego schematy? Przykład schematu XML Schema nieco szczegółów Rola schematów XML Problemy z DTD

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie bazy danych Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Możliwości projektowe Relacyjna baza danych Obiektowa baza danych Relacyjno-obiektowa baza danych Inne rozwiązanie (np. XML)

Bardziej szczegółowo

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej.

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Opiekun pracy: Konsultant pracy: prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski dr inż. Jacek Rumiński Cel: Opracowanie sytemu umożliwiającego zdalną komunikację

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Translacja kodu Kod ródłowy Java, C# Kompilator Kompilator Kod poredni Interpreter Maszyna wirtualna

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Nazwa modułu: Elektroniczna wymiana danych w przemyśle Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-2-306-IN-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Elastyczna ochrona w elektronicznej wymianie danych

Elastyczna ochrona w elektronicznej wymianie danych Elastyczna ochrona w elektronicznej wymianie danych Przemysław Kazienko kazienko@pwr.wroc.pl, http://www.pwr.wroc.pl/~kazienko Język jest już powszechnie wykorzystywany w serwisach internetowych oraz w

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone

Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone 2 Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone Zastosowania baz danych systemy bankowe (bankomat) systemy masowej obsługi (hipermarket) rezerwacja biletów lotniczych telefonia komórkowa (sms) Dziekanat

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I Przedmowa.................................................... i Cz ± I 1 Czym s hurtownie danych?............................... 3 1.1 Wst p.................................................. 3 1.2 Denicja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Piotr Pachół WODGiK Katowice Metadane standardy (historia) 2003.02.26 opublikowanie standardu ISO 15836:2003 Information and documentation

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym.

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Autorzy: Alan R. Simon, Steven L. Shaffer Słowo wstępne. Wprowadzenie. Część I - Podstawy: koncepcje i modele handlu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów transakcyjnych

Integracja systemów transakcyjnych Integracja systemów transakcyjnych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Problematyka i architektury integracji danych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML w Oracle10g: XML DB

Przetwarzanie dokumentów XML w Oracle10g: XML DB Przetwarzanie dokumentów XML w Oracle10g: XML DB Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznaska Streszczenie System zarzdzania baz danych Oracle10g posiada szereg wbudowanych mechanizmów, słucych do przechowywania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Wprowadzenie do informatyki

WYMAGANIA NA OCENY Wprowadzenie do informatyki Wprowadzenie do informatyki wie, jak korzysta z rónych ródeł informacji, w tym z podrcznika wie, czym jest informatyka i jakie jest jej miejsce wród innych nauk zna organizacj zaj, zasady oceniania, wymagania

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Konferencja i3 Wrocław, 2 grudnia 2010 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura Klucza Publicznego Zastosowania certyfikatów X.509 Jak to

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Architektury i technologie integracji danych

Architektury i technologie integracji danych Architektury i technologie integracji danych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Problematyka i architektury integracji

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Dlaczego nie DTD? Zastosowania XML-a w elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

SET (Secure Electronic Transaction)

SET (Secure Electronic Transaction) SET (Secure Electronic Transaction) Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie SET (Secure Electronic Transaction) [1] to protokół bezpiecznych transakcji elektronicznych. Jest standardem umożliwiający bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa V 1 SQL - podstawowe konstrukcje 1 Streszczenie 1 1.1 Bazy danych 1 1.2 Relacyjny model danych 2 1.3 Historia języka SQL 5 1.4 Definiowanie danych 7 1.5 Wprowadzanie zmian w tabelach

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU

PekaoBiznes24 WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU Start Mini Komfort Premium Załącznik Nr 15 do ZPZ nr A/18 /2016 Załącznik do Regulaminu Rachunki, operacje i usługi bankowe dla Klientów Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki S.A. PekaoBiznes24 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013 Trzebieszowice 3-4 październik Interoperacyjność z QXtend Tomasz Porzeziński, QAD Building the Effective Enterprise Wstęp Rozwój interoperacyjności Elementy integracji

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 13.09.2013 Nabywca: Rabateo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 45 e-mail: dariusz.urbanski@rabateo.coml Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta Internetowe Konto Pacjenta Bezpieczne rozwiązanie dla Pacjentów i Lekarzy Tomasz Orlewicz Dyrektor Obszaru Biznesowego tomasz.orlewicz@unizeto.pl Warszawa, 28 listopada 2011 Internetowe Konto Pacjenta

Bardziej szczegółowo