Brokery integracyjne. oraz XML w integracji rozwiza biznesowych. Firma. Agenda. Potrzeba integracji (2/3) Potrzeba integracji (1/3)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brokery integracyjne. oraz XML w integracji rozwiza biznesowych. Firma. Agenda. Potrzeba integracji (2/3) Potrzeba integracji (1/3)"

Transkrypt

1 Brokery integracyjne oraz XML w integracji rozwiza biznesowych Przemysław Kazienko Zakład ów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarzdzania Politechnika Wrocławska Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Potrzeba integracji (1/3) Potrzeba integracji (2/3) Holding Oddział Oddział ZUS Firma Urzd Skarbowy NFZ Kontrahent Klient Bank Urzd Gminy Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty A2A (application to application) ERP CRM Oddziały firmy Wewntrzne bazy i hurtownie Sie wewntrzna (intranet) Wewntrzne systemy informatyczne firmy Sie zewntrzna (Internet) e-business: B2B (business to business) B2C (business to client) e-government Klienci Partnerzy Dostawcy Bazy zewntrzne, np. agencje informacyjne Urzdy Zewntrzne systemy informatyczne Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Potrzeba integracji (3/3) Wymiana wewntrz firmy (A2A) Integracja systemów transakcyjnych (np. płace ksigowo) Integracja rozproszonych oddziałów, w ramach holdingu Napełnianie hurtowni ODS Operational Data Store Wymiana pomidzy firmami (B2B) Wymiana z klientami (B2C) Wymiana z urzdami (e-government) Urzdy skarbowe Urzdy administracji pastwowej i lokalnej ZUS Narodowy Fundusz Zdrowia Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty EDI i komunikaty Elektroniczna wymiana EDI (electronic data interchange) Integracja systemów rónych firm Integracja na poziomie wiatowym Droga i skomplikowana Jeden, wspólny, tekstowy format Komunikaty EDI Tekstowe, własny format Skomplikowane Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

2 Wymiana komunikatów ródła informacji Firma A (aplikacja A) Moduł EDI - konwerter Standard zakodowanej, tekstowej postaci Komunikat EDI Firma B (aplikacja B) Moduł EDI - konwerter Bazy (relacyjne, obiektowe, inne) Dane posiadajce cisł struktur Konieczne specjalistyczne narzdzia dostpu dla j bazy (Oracle, SQL Server, Progress, ODBC) Zbiory tekstowe (TXT, RTF) zbiory "płaskie" (flat file) Zbiory eksportowe okrelona struktura Zbiory, XML Dokumenty HTML Dane binarne Arkusze kalkulacyjne (np. XLS) Zbiory multimedialne Listy elektroniczne ( ) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Problemy integracji rozumienie informacji Róne formaty ; format tekstowy (!) Róny poziom ziarnistoci (szczegółowoci) Róne nazwy obiektów () Róne znaczenie, wano, jako i kontekst obiektów Róne algorytmy obliczeniowe Braki (luki) w Wspólna podstawa czasu Róne identyfikatory i klucze Róne wersje jzykowe Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy integracji - komunikacja Problemy integracji - inne Rozproszenie konieczno komunikacji Dostp on-line i off-line. Synchronizacja przesyłania Monitorowanie komunikacji Potrzeba rónych sposobów dostpów do API bazy, system plikowy, systemy katalogowe - LDAP, HTTP, FTP, Brak wspólnych mechanizmów opisu i sprawdzania poprawnoci (walidacja) Problemy organizacyjne: kto ustala reguły? Problemy prawne: czy dokument elektroniczny jest wany? Identyfikacja osób i instytucji: rejestry pastwowe Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

3 Format a identyfikacja Rozwizania problemu identyfikacji Rozwizanie problemu formatu (XML) nie rozwizuje problemu identyfikacji kadrowy idkadr=1005 staz=26mies Nowa pracownica Ewa Nowicka idkadr= 1005 Zmiana Ewa Abacka idkadr=1005 Pytanie o sta idplace=3017 Dane o stau idkadr=1005 staz=26 Inne identyfikatory płacowy idplace=3017 prstaz=2lata Inne jednostki Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Identyfikacja jest trudnym problemem integracji Rozwizania: Naturalne identyfikatory, np. numery faktur, kody kreskowe, pesel, NIP, regon Słowniki, np. jednostek miar, walut, krajów, towarów Tablice referencyjne (tablice mapowa) (cross-reference maps) Transformacje, np. "26mies" to w zaokragleniu "2lata", "K" to "kobieta" lub "1" Formatami i słownikami zajmuj si inicjatywy EDI Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problem formatu Specjalizowane, powszechne formaty tekstowe, np. SWIFT (przelewy midzynarodowe), Elixir, Jzyk XML (extensible Markup Language) standard dla wymiany (!) Inne formaty, zwłaszcza binarne Ograniczone do wskiego krgi, np. systemy jednego producenta Bezporedni dostp do bazy Niezbdne specjalizowane API Konieczna wiedza o strukturze Konieczne odpowiednie uprawnienia dostpu Ryzyko spowodowania błdów w działaniu autonomicznych systemów Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Jzyk XML cechy (1/2) Tekstowy (łatwy do przetwarzania i długotrwałego przechowywania wiele narzdzi) Rozszerzalny - moliwo tworzenia własnych znaczników własnych jzyków Otwarty tworzony przez grupy ludzi Nie jest nowy XML 1.0 istnieje od lutego 1998 r. Elastyczny łatwo zmiany struktury Moliwo dodawania własnych elementów do uznanych formatów Sam si opisuje nazwy elementów i atrybutów nios informacj Midzynarodowy (Unikod) Jzyk XML cechy (2/2) Bezpłatny nie jest licencjonowany Niezaleny od platformy (sprztu, systemu operacyjnego, oprogramowania) Rodzina jzyków i technologii Istnieje duo darmowych narzdzi, np. MSXML wbudowany w Internet Explorer Stale rozwijany powstaj nowe standardy Modułowy przykład XHTML Sformalizowany mona precyzyjnie opisa struktur dokumentu XML Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

4 XML rodzina jzyków (standardy) Opis struktury DTD (cz XML 1.0) definicje typu dokumentu XML Schema schematy dokumentów Bezpieczestwo XML Signature podpisy cyfrowe XML Encryption szyfrowanie Prezentacja i przetwarzanie XSL arkusze stylów XSLT transformacje Dostp w aplikacjach DOM dostp przez drzewo wzłów SAX dostp przez strumie Inne: pull parsing, bindowanie CSS arkusze stylów XSL FO prezentacja stron Modułowo XML Inclusion (XInclude) Encje (jednostki) cz XML 1.0 Rozrónianie nazw Namespaces przestrzenie nazw XML 1.0 Wyszukiwanie XPath wyszukiwanie wzłów XQuery wyszukiwanie i manipulacja Odsyłacze XPath wskazywanie wzłów XLink odsyłacze hipertekstowe XPointer wskazywanie na punkty i zakresy XML Base punkty odniesienia Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Dokument XML Budowa hierachiczna Znaczniki opisuj tre Informacja jest zawarta w treci elementów, wartociach atrybutów, nazwach elementów i atrybutów, w hierarchii Mona tworzy relacje (klucz odesłanie do klucza) <?xml version= 1.0?> <notowania nazwa="kursy rednie walut"> <nrtabeli>1232/0h6/04/03</nrtabeli> <rodzaj typ= poranna /> <waluta> <walutakod>eur</walutakod> <kurs data= >4.8660</kurs> </waluta> <notka>nastpne<data> </data></notka> </notowania> Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Po co opisywa struktur? Opisywanie (modelowanie) struktury jest potrzebne, gdy: 1. Umoliwia sprawdzenie poprawnoci (przede wszystkim strukturalnej) dokumentu XML 2. Umoliwia transformacje dokumentów z jednej struktury w drug 3. Jest rodzajem dokumentacji 4. Jest przepisem na dokument niezbdnym w przypadku komunikacji pomidzy wieloma partnerami 5. Ułatwia integracj pomidzy rónymi aplikacjami Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Jak opisywa struktur? Dwa mechanizmy modelowania struktury: 1. Definicje typu dokumentu DTD (Document Type Definition) pochodzce ze standardu XML 1.0 (luty 1998) 2. Schematy XML Schema (maj 2001 r.) Kady schemat lub DTD tworzy nowy jzyk XML! Nie istnieje standardowy jzyk schematów ani dla innych tekstowych ani dla baz! Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Dokument lub schemat niepoprawny Sprawdzanie poprawnoci strukturalnej (walidacja) dokument1.xml Dokument XML Sprawdzenie zgodnoci dokumentu XML ze schematem oraz poprawnoci schematu XML Schema. Reguły wbudowane w parser schemat1.xsd Schemat Parser Dokument i schemat poprawny Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

5 Schematy co mona (1/3) Precyzyjnie okresli struktur i zawarto dokumentu XML: Jak wyglda hierachia dokumentu Co dokument musi a co moe zawiera Dopuszczalne i niezbdne liczby wystpie poszczególnych elementów Jakie s nazwy elementów i atrybutów Jaka jest zawarto elementów i atrybutów Wykorzystywa kilkadziesit typów wbudowanych Tworzy własne typy proste (simpletype) i przypisywa je elementom lub atrybutom Własne typy złoone (complextype) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Schematy co mona (2/3) Ogranicza zawarto poprzez aspekty (facets) długo (cigi znakowe, listy) -length, minlength, maxlength zakresy liczb i cyfr (liczby, daty) -maxinclusive, mininclusive, maxexclusive, minexclusive, totaldigits, fractiondigits wzorce zawartoci wyraenia regularne!!! -pattern wyliczenia czyli mona poda list dopuszczalnych wartoci -enumeration Tworzy wartoci kluczowe (key) i niepowtarzalne (unique) sposób na posiadanie idenytyfikatorów Tworzy odesłania do wartoci kluczowych (keyref) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Schematy co mona (2/3) Wymusza wystpowanie (lub zakazywa) Okreli liczb wystpie elementów (minoccurs, maxoccurs) Tworzy listy (list) oraz kombinacje (union) podatek VAT Dopuszcza róne nazwy dla elementów (nazwy zastpcze) Dopuszcza dowoln kolejno elementów (all) Łczy róne schematy w jedn cało, np. dokument zawierajcy m.in. faktur oraz przelew. Obsługa przestrzeni nazw Tworzy robudowane komentarze Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Typ logiczny podstawowe boolean language Schematy - typy wbudowane string znakowe wbudowane (built-in) duration datetime time date gyearmonth gyear gday gmonthday normalizedstring Name token NCName NMTOKEN NMTOKENS nonpositiveinteger float decimal double integer ID IDREF ENTITY byte XML IDREFS ENTITIES (2) liczbowe long gmonth nonnegativeinteger nagativeinteger int unsignedlong positiveinteger short unsignedint unsignedshort unsignedbyte czasowe base64binary anyuri QName NOTATION XML (1) hexbinary binarne pochodne Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Faktura co mona w schemacie? Element faktura posiada dokładnie jeden podelement nabywca nabywca moe by firm (ma wtedy NIP) lub osob fizyczn Jeeli nabywca jest osob, wtedy moe mie od 1 do 2 imion NIP ma posta nnn-nnn-nn-nn lub nnn-nn-nn-nnn lub nnnnnnnnnn numerdomu to liczba całkowita z zakresu od 1 do 1000 numerfaktury ma posta: "FVnnn/ABC/nn" stawkavat moe mie warto: 0, 7, 12, 22 lub "zw" Dla kodtowaru w pozycji faktury musi istnie odpowiedni element Towar zawierajcy opis towaru (relacja).... Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Schemat - przykład Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

6 Wady i ograniczenia schematów 1. Brak moliwoci uzalenienia wartoci (treci) od zawartoci innego elementu lub atrybutu, np. Brak kontroli zgodno płci (element plec) z przedostatni cyfr peselu Niemono sprawdzenia cyfry kontrolnej w NIP, regon, pesel Rozwizanie: zastosowanie szablonów XSLT napisanie krótkiego "programu" walidujcego 2. Nie s obsługiwane przez wszystkie programy, a niektóre z nich posiadaj zaimplementowan tylko cz moliwoci 3. Brak moliwoci okrelenia kolejnoci atrybutów (cecha jzyka XML) 4. Due ograniczenia dla dowolnej kolejnoci podelementów (all) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Sposoby zapewnienia bezpieczestwa Potraktowanie dokumentu jak zwykłego pliku tekstowego Mechanizmy zapewnienia bezpieczestwa znane głównie z poczty elektronicznej (PGP, S/MIME) Bezpieczna transmisja (np. SSL, VPN) brak wersji zabezpieczonej po zakoczeniu Dotycz zawsze całego dokumentu XML Specjalizowane mechanizmy bezpieczestwa przeznaczone dla dokumentów XML XML Signature podpisy cyfrowe (nienaruszalno, uwierzytelnienie) XML Encryption szyfrowanie (poufno) XML Encryption i XML Signature 1/2 Integracja ze ródłowym dokumentem XML Zabezpieczanie fragmentów dokumentu XML (np. tylko tre elementu NrKartyPłatniczej lub Cena) Zabezpieczanie kilku fragmentów a nawet kilku dokumentów za jednym zamachem Jednoczesne zastosowanie rónych zabezpiecze (szyfrowania i podpisów) dla rónych fragmentów tego samego dokumentu Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty XML Encryption i XML Signature 2/2 Podpisywanie wielu dokumentów Moliwo zastosowania rónych (take własnych) algorytmów i ich parametrów Moliwo zabezpieczania binarnych, take multimediów Moliwo rozbudowy: Podpisy długookresowe Stemple czasowe Weryfikacja wzgldem listy odwołanych certyfikatów CRL Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty XML 1 Wskazanie na Metoda skrótu Podpis XML Signature ródło 1 Podpisywane Wskazanie na Metoda skrótu ródło 2 Dane o kluczu (dla weryfikacji podpisu), np. certyfikat Wskazanie na Metoda skrótu Metoda podpisu XML2 Transformacja Wskazanie na Transformacje Metoda skrótu Zaszyfrowany skrót - 1 podpis dla 4 ródłowych Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty ródło 3 JPG ródło 3 do podpisu

7 Podpisy wielokrotne Trzeci standard (oprócz XML Signature i XML Encryption) Kolejno weryfikacji wielokrotnych podpisów Zabezpieczenia procesów biznesowych zmiany w dokumencie dokonywane przez wielu Klient Zamówienie Podpis klienta Sklep Zamówienie Potwierdzenie sklepu Podpis klienta Podpis sklepu Bank Zamówienie Potwierdzenie sklepu Potwierdzenie banku Podpis klienta Podpis sklepu Podpis banku Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Elementy i funkcje systemu EAI (1/3) Wydzielanie z systemu ródłowego i umieszczanie w systemie docelowym (extractor, adapter, wrapper, monitor) ledzenie (monitorowanie) zmian w systemie ródłowym: odpowiednia zmiana oznacza nowy komunikat wymiany (monitor) Filtrowanie tylko spełniajce za warunki s przekazywane / przyjmowane (filter) Zabezpieczanie Szyfrowanie Podpisywanie Zgawantowanie dostarczenia Stemplowanie czasem Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Elementy i funkcje systemu EAI (2/3) Transformacja i czyszczenie (transformation) Zmiana formatu, np. XML <-> TXT Zmiana struktury, np. tabela kursów -> lista walut waluta -> lista tabel Zmiana nazw Zmiana kodowa Konwersja identyfikatorów Łczenie, rozdzielanie np. nazwaimie+nazwisko Reakcja na błdne: usuwanie, wypełnianie wartociami domylnymi Zarzdzanie komunikacj Transformacje na róne protokoły komunikacyjne (HTTP, FTP, SMTP poczta) Wysyłanie i odbieranie Time out Reakcja na błdy Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Elementy i funkcje systemu EAI (3/3) Inteligentne zarzdzanie przepływem (routing) Przekierowywanie z wykorzystaniem reguł (rules based routing) Reguły odzwierciedlaj procesy biznesowe, np. jeeli faktura ma warto wiksz od zł, to przesła do akceptacji przez Zarzd Kolejkowanie (queue) Logowanie (zapamitywanie w dziennikach zdarze) Zapamitywanie faktu i parametrów wymiany Zapamitywanie treci wymiany (komunikatów) Monitorowanie błdów Kontrola uprawnie Optymalizacja komunikacji Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Logowanie Kolejkowanie Filtrowanie Dostp do Bazy Dostp do XML Funkcje EAI Monitorowanie błdów Zarzdzanie komunikacj Transformacja i czyszczenie Dostp do Flat Flat Zbiory płaskie File File Dostp do HTML Kontrola uprawnie Inteligentny routing Zabezpieczanie Dostp do Dane binarne Wewn., istniejcy system A (legacy systems) EAI / Middleware Przetwarzanie Wydzielanie i ledzenie (data extraction and monitoring) Wewn. system B Zarzdzanie wymian Sterowanie przepływem Zewn. syst. X Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Zewn. syst. Y

8 Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Architektury systemów EAI Architektura zdecentralizowana kady z kadym (point to point) Architektura scentralizowana jeden broker integracyjny (koncentrator integracji) (integration broker) Architektura magistrali usług (service -oriented bus) Architektury rozbudowane, np. połczenia wielu brokerów Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Architektura zdecentalizowana Architektura zdecentralizowana - cechy Przekazanie zbioru ładujcy Aplikacja A wydzielajcy Rozproszona transakcja Przekazanie zbioru Aplikacja C Kolejka komunikatów wydzielajcy Kolejka komunikatów ładujcy transformujcy wydzielajcy Przekazanie zbioru Aplikacja B ładujcy Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Architektura zdecentalizowana (point-to-point) kady z kadym Spagetti aplikacji Konieczno istnienia wielu połcze W najgorszej wersji mamy maksymaln liczb połcze: ( n ) n * 1 2 Dla 15 wanych aplikacji (n=15) mamy do 105 połcze (!) Trudne zarzdzanie i monitorowanie Trudnoci z rozbudow Powielanie funkcji Trudno w odzwierciedleniu procesów biznesowych Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Kady z kadym Produkcja kadrowy Zamówienia Ksigowo sprzeday Dział rozwoju Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

9 róne ródła systemy Aplikacja Agent - adapter Agent - adapter Broker integracyjny Zbiór Agent - adapter Produkcja kadrowy Ksigowo Broker integracyjny Dział rozwoju Agent - adapter Agent - adapter Zamówienia sprzeday Aplikacja Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty funkcje Logowanie Kolejkowanie Filtrowanie Monitorowanie błdów Zarzdzanie komunikacj Transformacja i czyszczenie Kontrola uprawnie Inteligentny routing Zabezpieczanie Dostp do specjalizowany dla: - aplikacji - baz - plików tekstowych - plików binarnych - serwerów Zarzdzanie wymian Sterowanie przepływem Przetwarzanie Wydzielanie i ledzenie (data extraction and monitoring) Wewntrzne i zewntrzne aplikacje, bazy, pliki, serwery Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty ruter Przekierowywanie dokumentów Rozdzielanie i łczenie dokumentów Sprzeda Ruter Nie Faktura Faktura Faktura Faktura Warto > Tak Akce ptac. Łczenie dokumentów Fakt+ Akc. Zarzd Ksiegowo Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty cechy Jeden centralny system Jeden adapter na kady integrowany system (aplikacj) Moliwo modelowania procesów biznesowych Sterowanie przepływem komunikatów Moliwo kontroli bezpieczestwa Kontrola dostpu i uprawnie Łatwo transformacji do standardowych formatów, np. EDI Najwaniejsza platforma: portal internetowy problemy (1/2) Trudno w tworzeniu adapterów przystosowanych do wypełnienia wszystkich warunków narzuconych przez brokera, np. 20 rónych odpowiedzi na 3 róne komunikaty Trudno w definiwaniu przepływów 'ad-hoc' potrzebnych jedynie chwilowo Niemono łatwego ledzenia komunikatów na rónych maszynach i sieciach ledzenie odbywa si wyłcznie w ramach brokera nie mona ledzi komunikatów w aplikacjach Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

10 problemy (2/2) Magistrala usług Niemono reakcji na błdy sieciowe w rozproszonym rodowisku. Obsługa błdów musi by osobno programowana osobno dla kadego adaptera, gdy wymaga znajomoci sieci docelowej Trudno łatwej konfiguracji rónych adapterów, usług i aplikacji zaangaowanych w integracj Brak pełnego wsparcia dla rónych jzyków programowania Brak łatwego przejcia pomidzy abstrakcyjnymi procesami biznesowymi a ich fizyczn realizacj w brokerze Opis problemów: Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Produkcja kadrowy Ksigowo Magistrala usług (np. web services) Zamówienia sprzeday Dział rozwoju Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Magistrala - cechy Wspólna platforma wymiany Konieczno jednego, wspólnego standardu, który zapewnia: Jeden format (XML) Okrelony zbiór protokołów komunikacyjnych (HTTP) Bezpieczestwo Brak orodka centralnego Brak zarzdzania ledzenie, monitorowanie wykonywane w łczniku (bus connector) Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Problemy wymiany Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty (1/2) (2/2) Niezbdne wykorzystanie publicznych kanałów transmisji (Internet) Potrzeba prawnego uznania przekazywanych dokumentów, np. faktur Bezpieczestwo przesyłania: Poufno (szyfrowanie) Pewno nadania Pewno dostarczenia Pewno odbioru Podpisy elektroniczne - PKI Przechowywanie komunikatów Gdzie jest broker? Integracja brokerów. Brokery rozproszone Zewntrzne instytucje poredniczce, np. KIR Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Wykorzystanie powszechnych (ogólnych, wymiennych) formatów np. format dla "przelewu bankowego" lub "faktury" Wykorzystanie wspólnych słowników np. kody miar, walut, towarów, usług, stawek VAT Wykorzystanie rejestrów pastowowych Pesel NIP Regon Potrzeba walidacji przesyłanych (brak zaufania) Potrzeba odzwierciedlenia procesów biznesowych pomidzy firmami, np. negocjacje Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

11 Dostawcy brokerów integracyjnych IBM Tibco webmethods SeeBeyond Vitria GXS iplanet Sybase Mercator BEA Oracle Software AG Dzikuj za uwag... Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty Przemysław Kazienko: Brokerzy integracyjni oraz XML... EAI, 24 luty

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo